Hallo ABC u ABC jan... · PDF fileABC wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hallo ABC u ABC jan... · PDF fileABC wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar...

1

JANUARI 2019

JAARGANG 13

Hallo ABC uw huurderskrant

ABC wenst je fijne

feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar toe!

De directie, raad van Bestuur en alle personeelsleden van

ABC c.v.b.a. wensen jullie een succesvol, warm en

vreugdevol 2019 toe. Samen met jullie gaan we voor 365

dagen positiviteit, goede samenwerking en een optimale

dienstverlening.

Beter een goede buur dan een verre

vriend! Rekening houden met je buren is altijd van belang: of je nu in hetzelfde

gebouw woont of in dezelfde wijk. Toch krijgen we regelmatig klachten

over burenoverlast. Wat begint als een kleine ergernis kan uitmonden

in een enorme burenruzie.

Wat kan ABC doen?

Wat kan je doen als je overlast ervaart?

We adviseren om eerst zelf naar een

oplossing te zoeken. Probeer met je buur op een

rustige en respectvolle manier te praten over het

probleem. Maak samen afspraken over hoe jullie

het probleem in de toekomst kunnen aanpakken.

Lukt het niet om met je buur te praten? Neem

dan contact op met de cluster Toezicht van ABC.

We nemen geen standpunt in voor of

tegen een bepaalde huurder. We volgen de klacht

of het probleem wel op en kunnen in

gesprek gaan met de betrokken huurders. Als het

niet lukt om onderling tot een oplossing te

komen wordt er doorverwezen naar een andere

Instantie. (Burenbemiddeling van de stad

Antwerpen, CAW, politie,). Zo is er een derde

partij aan zet die geen binding of betrokkenheid

heeft met de ruzinde buren.

Kan ABC een huurder uit huis zetten wegens

leefbaarheidsproblemen?

Ja, dat kan, maar dan moeten alle andere

overlegen bemiddelingspogingen uitgeput

zijn. Uiteraard dienen we een gefundeerd en

gemotiveerd dossier te hebben alvorens we

sancties als uithuiszetting kunnen opleggen.

Oproep

ABC doet een warme oproep om ten allen tijde

rekening te houden met je buren en verdraag-

zaam te zijn. Alleen zo is het leuk samenleven.

2

Nieuwe gezichten bij ABC cvba

Ik ben Vanessa Heyndrickx, in dienst bij ABC sedert 22 oktober 2018. Ik hou me voornamelijk bezig met de 3-maandelijkse huurprijsherzieningen, alsook de huurprijsaanpassingen voor bijwoonst en onderbezetting. Daarnaast behandel ik de aanvragen voor bijwoonst en maak ik hiervoor de contracten op. Indien uw gezinssituatie wijzigt, kan u hiervoor eveneens bij mij terecht. Daarnaast doe ik ook nog allerhande andere administratieve taken binnen de cluster Verhuring. Ik ben steeds bereikbaar via het algemene telefoonnummer 03/210.94.00 of via mail : [email protected]

Hallo ik ben Laila Nori, 25 jaar geworden en sinds september

2018 werkende bij ABC. Dit is mijn eerste werkervaring. Ik heb

Rechtspraktijk gestudeerd aan Karel de Grote Hogeschool. Ik

werk op de juridische dienst van ABC als administratief juridi-

sche bediende.

Ik volg de juridische dossiers op van de huurders en de tijdelijke

bijwoonsten. Als je vragen hebt over jouw dossier mag je mij

altijd contacteren. Ik zal je zo goed mogelijk proberen te helpen

zodat er geen juridische gevolgen aan te pas komen.

Ik ben Robin Appels. Na een tijdje gewerkt te hebben in de Human Resour-ces (personeelswerk), had ik dringend nood aan een nieuwe uitdaging in een warme omgeving. In oktober werd mij deze kans geboden door ABC! Sinds-dien draag ik hier mijn steentje bij op verschillende diensten. Ik bied voorna-melijk ondersteuning aan Nora (loket verhuring) en Jonathan (loket bemid-deling). Zo kan je bij mij terecht met vragen omtrent verhuring, mutaties, (tijdelijke) bijwoonst, afbetalingsplannen, verhuishulp, enz Tot slot hou ik me achter de schermen ook bezig met tal van andere zaken. Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse huurprijsberekening! Je zal me dus onge-twijfeld wel eens horen of zien Bij deze zeg ik je alvast; aangename kennis-making!

mailto:[email protected]

3

Enthousiaste bewoners maken

mooie kerstaffiches

Je hebt het misschien al opgemerkt. In de inkomhal van je gebouw werden mooie kerstaffiches

opgehangen om de feestdagen te vieren. Enkele jonge en iets oudere bewoners toonden zich van

hun creatiefste kant om hun medebewoners fijne feestdagen toe te wensen. Bedankt voor jullie

inzet!

4

Website www.abc-shm.be

Hoofdkantoor

Adres

Reinaartlaan 8

2050 Antwerpen

Openingsuren

Maandag: 8.30-11.30u

Woensdag: 8.30-

11.30u

Donderdag: 8.30-

11.30u

Contactgegevens

Tel. 03 210 94 00

Fax. 03 219 05 51

E-mail: [email protected]

shm.be

Elke werkdag bereik-

baar per telefoon of e-

mail,

van 8.30 tot 12.30u en

van 13.00 tot 16.30u

Kantoor Gent

Adres

Stoppelstraat 48

9000 Gent

Openingsuren

Na afspraak

Contactgegevens

Tel. 03 210 94 00

Fax. 09 225 05 65

E-mail: [email protected]

shm.be

Frietenbak in de Victor De La

Montagnestraat Op 22 oktober openden we onze nieuwe locatie voor de inzameling van frituurvet, batterijen

en kleine elektrische toestellen voor bewoners van de Victor De La Montagnestraat.

Onder een stralende late oktoberzon werden alle bewoners die hun gebruikte frituurolie

inleverden door Rita, Paulien en Lode getrakteerd op een lekker pakje frietjes. Mede door de

grote opkomst en het aanbieden van heel veel olie was dit een zeer geslaagd initiatief en zal

dit in de toekomst zeker nog herhaald worden. Intussen kan

men elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur terecht in het

lokaal achteraan de Victor De La Montagnestraat voor het

inleveren van bovenvermelde goederen. Daar er op deze

locatie ook de nodige aanpassingen zijn uitgevoerd (tafels,

stoelen, koffiezet) kan men er ook terecht om eventuele

andere initiatieven te komen voorstellen. Voor meer info

hierover kan je contact opnemen met de leefbaarheidme-

dewerker van ABC, Paulien de Vos: 0476 602 344 of

[email protected]

Dit artikel werd geschreven door Lode Weckx

Huurder in de kijker

Al 18 jaar - sinds zijn pensionering in 2000 - staat

Albert paraat om de buurt net te houden en een

oogje in het zeil te houden in en rondom de blok-

ken in de Victor De La Montagnestraat. Elke dag

ruimt hij zwerfvuil, bladeren, sneeuw, en andere

rommel die achterblijft op de stoep en rondom het

gebouw. Op Linkeroever is hij welbekend om zijn

goede werk en ook ABC stelt zijn vrijwillige inzet

zeer op prijs en bedankt Albert voor alweer een

jaar van belangeloze inzet! Zin om ook de handen

uit de mouwen te steken? Geef een seintje aan de

leefbaarheidsmedewerker en we voorzien jou in

samenwerking met de stad van het juiste

materiaal en een ongevallenverzekering. Neem

contact op met Paulien op het nummer

0476602344 of [email protected]

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]