Haalbaarheidsrapport Fun-ie-Fit centrum

Click here to load reader

download Haalbaarheidsrapport Fun-ie-Fit centrum

of 72

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Haalbaarheidsrapport Fun-ie-Fit centrum

 • 19/10/2010

  Fun-ie-Fit Centrum | D.G.J.C.R. Stenden

  FUN-IE-FIT, ALMELO

  HAALBAARHEIDSRAPPORT FUN-IE-FIT CENTRUM

 • Haalbaarheid Fun-ie-Fit centrum Pagina 2

  Haalbaarheidsrapport Fun-ie-Fit centrum

  Het gebruik van exergaming om het gelijkwaardigheidgevoel van mensen met een handicap te vergroten.

  Door: Don Stenden Studentnummer: s0168696 Extern Begeleider: Dhr. Jan Anema Intern Begeleider: Drs. J.A. Schoo Meelezer: Dr. K. Zalewska-Kurek Begeleider onderzoeksopzet: Dr. J.M.G. Heerkens Datum: 19-10-2010 Plaats: Enschede

 • Haalbaarheid Fun-ie-Fit centrum Pagina 3

  Managementsamenvatting

  Aanleiding: Op dit moment bevindt zich in het Meester Siebelink huis, aan de Berlagelaan 2 te Almelo, een oude weinig gebruikte sporthal die aan renovatie toe is. Door het verhoudingsgewijs lage gebruik van de sporthal, is het renoveren duur en een minder nuttige besteding voor de stichting met beperkte financile middelen. Om de sporthal een nieuw leven in te blazen kwam directeurbestuurder Jan Anema van Stichting de Klup in gesprekken met medewerkers op het idee om de sporthal een hogere bezettingsgraad te geven en meer te bieden aan hun deelnemers, door er een zogenaamd Fun-ie-Fit centrum van te maken, om de vrijetijdsactiviteiten uit te breiden. Het Fun-ie-Fit centrum moet een centrum zijn waar exergaming plaats gaat vinden, dat is fitnessen en gamen tegelijkertijd.

  Aanbevolen wordt:

  Het Fun-ie-Fit centrum op basis van de maatschappelijke doelen wel degelijk proberen te realiseren. Het centrum heeft zoveel unieke maatschappelijke doelen, dat het project een aanvulling zou zijn voor de maatschappij.

  De Klup dient dit centrum alleen te realiseren als het financieel haalbaar is voor de stichting. Dat wil zeggen dat;

  o Zoals op de balans te zien is, is het opstarten van het centrum, als het alleen uit het eigenvermogen van de Klup zelf gefinancierd zou worden, een te risicovolle investering om te ondernemen. Het centrum is wel financieel haalbaar voor de Klup, mits het eenmalig aan sponsoring 150.000 weet op te halen, of uitgaande van de 20% korting, nog maar 120.000.

  o Om de liquiditeit veilig te stellen op jaarbasis moet de Klup voor de exploitatie 2.500 weten te genereren, of een dag langer open gaan.

  o Tot slot moet voor de continuering op langere termijn van het centrum, of gebruik gemaakt worden van de egalisatiereserve, of er moet jaarlijks 27.500 gegenereerd worden, of met de eerder genoemde 20% korting 22.000.

  Synergie te creren door samenwerking van het Fun-ie-Fit centrum met universiteiten, scholen, fysiotherapeuten en eventueel andere bedrijven.

  Motivatie: Tot de bovengenoemde bedragen is gekomen na een zorgvuldige analyse. In deze analyse zijn eerst uit een lijst met de nagenoeg alle exergame apparaten de apparaten gekozen die naar mijn inzien het meest geschikt zijn voor de doelgroep en de doelen van de Klup. Vervolgens is gekeken naar alle andere opties die een dergelijk centrum dient te bevatten en is overal een prijsopgave van gemaakt.

  Consequenties: De Klup dient nu op zoek te gaan naar voldoende sponsoring en subsidie om het centrum te realiseren. Door een juiste combinatie van eigen vermogen, subsidie van gemeente en provincie, en verschillende bedrijven moet het mogelijk zijn het te realiseren bedrag te financieren en dit centrum, met geweldige maatschappelijke mogelijkheden, op te zetten.

 • Haalbaarheid Fun-ie-Fit centrum Pagina 4

  Voorwoord Voor u ligt het bachelor afstudeeronderzoek, ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente, van Don Stenden. Het is een haalbaarheidsrapport van een Fun-ie-Fit centrum voor stichting de Klup Twente te Almelo. Het onderzoek richt zich vooral op de financile haalbaarheid van een Fun-ie-Fit centrum voor stichting de Klup en een bijbehorend advies over de mogelijke indeling van het centrum. Mijn dank gaat uit naar mijn externe begeleider Dhr. J. Anema waar ik altijd op terug kon vallen tijdens de opdracht en waar ik zeer veel van geleerd heb. Daarnaast wil ik alle andere werknemers van de Klup Twente bedanken voor hun inzet, openheid en gezelligheid waarmee ze me in hun Klup opnamen. Als interne begeleider van de Universiteit Twente wil ik Drs. J.A. Schoo bedanken voor zijn steun. Daarnaast wil ik ook Dr. J.M.G. Heerkens bedanken voor zijn hulp bij de onderzoeksopzet. En als laatste maar zeker niet de minste, de meelezer Dr. K. Zalewska-Kurek die mij erg geholpen heeft bij het marktonderzoekdeel. Veel leesplezier toegewenst, Don Stenden

 • Haalbaarheid Fun-ie-Fit centrum Pagina 5

  Inhoudsopgave Haalbaarheidsrapport Fun-ie-Fit centrum ...................................................................................................... 2 Managementsamenvatting ............................................................................................................................. 3

  Aanleiding: .................................................................................................................................................. 3 Aanbevolen wordt: ...................................................................................................................................... 3 Motivatie: .................................................................................................................................................... 3 Consequenties: ............................................................................................................................................ 3

  Voorwoord ...................................................................................................................................................... 4 1. Probleemidentificatie .................................................................................................................................. 7

  1.1 Achtergrond .......................................................................................................................................... 7 1.2 aanleiding .............................................................................................................................................. 7

  1.2.1 De doelstellingen van het centrum ................................................................................................ 8 1.3 Het doel van de opdracht ...................................................................................................................... 9 1.4 Globale feitelijke- en gewenste situatie ................................................................................................ 9 1.5 Probleemhebbers .................................................................................................................................. 9 1.6 Betrokkenen ........................................................................................................................................ 10 1.7 Probleemdefinitie................................................................................................................................ 10

  2. Het onderzoek ........................................................................................................................................... 10 2.1 Onderzoeksdoel .................................................................................................................................. 10 2.2 Probleemstelling ................................................................................................................................. 10 2.3 De systematiek van de onderzoeksvragen .......................................................................................... 10 2.4 Onderzoeksvragen .............................................................................................................................. 10 2.5 Het soort onderzoek ........................................................................................................................... 11 2.6 Plan van aanpak / onderzoeksstrategie .............................................................................................. 11 2.7 Planning ............................................................................................................................................... 12

  3. Theoretisch kader ...................................................................................................................................... 12 3.1 Marktanalyse ....................................................................................................................................... 13

  3.1.1 Product/service haalbaarheid ...................................................................................................... 13 3.1.2 Haalbaarheid van de markt/industrie .......................................................................................... 14

  3.2 Organisatorische analyse .................................................................................................................... 15 3.3 technische analyse .............................................................................................................................. 15 3.4 Sociale gewenstheid analyse (social profitability analysis) ................................................................. 16 3.5 Financile analyse ............................................................................................................................... 16

  3.5.1. Investeringsbegroting, financieringsplan en balans na investeringen ........................................ 16 3.5.2 Liquiditeitsprognose ..............................................................................................