Haagse Elite tot 1572 - Middeleeuwse Haagse Bestuurders

Click here to load reader

 • date post

  28-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Haagse Elite tot 1572 - Middeleeuwse Haagse Bestuurders

Haagse_Elite_tot_1572_-_Middeleeuwse_Haagse_BestuurdersProsopografische gegevens betreffende de lokale Haagse politieke elite tot in 1572
Auteur: Fred van Kan Publicatie: Haagse Elite tot 1572
22
INTRO HAAGSE ELITE TOT 1572
In dit databestand zijn prosopografische gegevens opgenomen van de leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde (zie de opmerkingen hierna). Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters.. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek. De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
Opmerkingen bij het gebruik
1 In het veld beroep zijn geen landsheerlijke bestuursfuncties opgenomen of functies die met het Hof waren verbonden zoals procureur; deze zijn genoteerd in het veld functie(s).
2 Afgekorte titels zijn over het algemeen via de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief te traceren.
3 De aanduiding klerk zonder meer in het veld functie(s) doelt altijd op de functie van klerk of secretaris van Den Haag.
4 Voor dit databestand is alleen voor het veld functies volledigheid nagestreefd.
5 Voor zover niet nader is aangegeven, zijn gegevens betreffende bestuursfuncties ontleend aan: H.M. Mensonides (samenst.), De regering van 's-Gravenhage. Naamlijsten van burgemeesters, schepenen en vroedschappen van 's-Gravenhage, benevens van andere colleges van plaatselijk bestuur, z.j., typoscript berustend in de bibliotheek van het Haags Gemeentearchief en aan F.J.W. van Kan, `Haagse bestuurders in de middeleeuwen. Lijsten van bestuurders van instellingen tot in 1571', Ons Voorgeslacht 56 (2001) 265-285.
Fred van Kan
INHOUD
A AARND, JAN  8 AARNDSZ., BERTELMEEUS  8 AARNDSZ, GERRIT  8 AARNDSZ. (AARTSZ.), HUGE  8 AARNDSZ. (ARNOLDI), PIETER  9 AARNDSZ., ADRIAAN  9 AARNDSZ., IJSBRAND  9 AARNDSZ., JAN  10 AARNDSZ., PIETER  10 AARTSZ., ANTHONIS  10 ADRIAANSZ., HUGE (VAN DEN VELDEN)  11 ADRIAANSZ., JASPER  11 ADRIAANSZ., MAARTEN  12 AER, ADRIAAN AERTSZ. VAN DER   12 AERTSZ., MR. PIETER  13 AICKEN, CORNELIS (CORNELISZ.) VAN  13 ALBRECHTSZ., BRUUN  14 ALBRECHTSZ., HILLEBRAND  15 ALKEMADE, DIRK KERSTANTSZ. VAN  16 ALKEMADE, ENGEL VAN  17 ALLERTSZ., GERRIT  17 ALLERTSZ., JACOB  18 AMERONGEN, GILLIS VAN  18 AMMERS, GIJSKIJN VAN  18 ANDRIESZ., CLAAS  19 ANDRIESZ., JAN  19 ANTHONISZ., PIETER  19 ARYSZ., JACOB  19
B BAIRTSZ. (BARTOUTSZ.), PIETER  20 BAIRTSZ.Z., PIETER PIETER (ALIAS JONGE PIETER BAIRTSZ. OF PIETER PIETERSZ.)  21 BALLEMAKER, CORNELIS CORNELISZ.  21 BALLEMAKER, JACOB CORNELISZ.  22 BARBIER, MR. GERRIT  24 BAULENT, JAN GERRITSZ.  24 BEECK, CORS PIETERSZ. VAN DER  24 BEEST, JAN VAN  25 BEIEREN, WILLEM VAN, HEER VAN SCHAGEN  26 BEKENSTEYNE, JAN VAN  26 BENNINCK, ADRIAAN MATTHIJSZ.  26 BERENDRECHT, WILLEM VAN DER MEER VAN  27 BERG, VAN DEN, MR. MICHIEL CLAASZ.  28 BERTELMEEUSZ. (MEEUSZ.), WILLEM  28 BERWAERDE, ADAM VAN  29 BEVEREN, JAN VAN  29 BEVEREN, MR. JAN JANSZ.  29 BOE, MR. BOUDEWIJN WILLEMSZ. VAN DER  30 BOLL, MR. JACOB  30 BOM, FRANS AARNDSZ  30
BONEEM, DIRK VAN (ADRIAANSZ)  31 BOOT, MR. AARND  31 BOOT, MR. FRANK  32 BOSCH, PIETER VAN (DEN)  32 BROEDERSZ., DIRK JAN  33 BROEDERSZ., JORGEL JAN  33 BROEKE, DIRK WOUTER DIRKSZ. UTEN  34 BRONCHORST, WILLEM CLAASZ. VAN  34 BRUNE (BRUYNE), JOOST DE  35 BRUNE, NICOLAAS DIE  35 BRUUNSZ., CORNELIS  36 BRUUNSZ., GERRIT  36 BRUUNSZ., JAN  37 BRUUNSZ., MR. PIETER  38 BRUYN, JACOB DIE  38 BUEREN, FRANÇOIS VAN  38 BURCH, HEER MATTHIJS VAN DER  39 BUTTELGIER, JACOB  39 BUYS, AARND  39
C CAMMAKER, CORNELIS JANSZ.  40 CAMMAKER, JAN CORNELISZ. (KANNEMAEKER)  41 CAMP, AARND VAN (DEN)  41 CAMP, ENGEBRECHT VAN  42 CARBON, NICOLAAS  42 CATS, JAN VAN  42 CATS, LIEVEN VAN  43 CLAAS HOBBENZ., DIRK  43 CLAASZ., ADRIAAN  43 CLAASZ., ADRIAAN  43 CLAASZ., DIRK  44 CLAASZ., ELIAS  44 CLAASZ., GIJSBRECHT  44 CLAASZ., HENDRIK ALIAS COMAN HEYN  45 CLAASZ., HUGE  45 CLAASZ., JACOB  45 CLAASZ., JAN (I)  46 CLAASZ., JAN (II)  46 CLAASZ., JOOST  46 CLAASZ., JORIS  47 CLAASZ., MARTIN  47 CLAASZ., PIETER  47 CLAASZ., PIETER (I)  47 CLAASZ., PIETER (II)  48 CLAMP, CLAAS JACOBSZ.  48 CLAUWAERTSZ., WILLEM  48 CLEMENTSZ., BAREND JAN  48 CLEMENTSZ., JAN  49 COEBEL VAN DER LOO, DIRK  49 COEBEL, MR. AERNT  50 COEBEL, PIETER  50
44
INHOUD
COELEN, DIRK JANSZ. IN  50 CONINCK, ADRIAAN JACOBSZ.  50 COPPOENSZ., ROBBE  52 CORNELISZ., LENAARD  52 COSTIJNSZ., GERRIT ('IN SINTE MARTEN')  53 COUCK, FLOOR  53 CROOCK, JAN (CROECK)  53 CRYEP, ADRIAAN WILLEMSZ. VAN  54 CRYEP, WILLEM PIETERSZ. VAN DER  55 CUPER, JAN DIRKSZ.  56
D DAEMENZ., JAN  57 DAM PIETERSZ., CLAAS VAN  57 DAM, CLAAS ADRIAANSZ. VAN  58 DAM, CLAAS VAN  58 DAM, FLORIS I VAN  58 DAM, FLORIS II VAN  59 DAM, JAN HUGE CLAASZ. VAN  60 DAM, JOOST VAN  60 DAM, ZEGHELIJN VAN  61 DAMMASZ., CLAAS  61 DAMME, AARND VAN DEN  61 DANIELSZ., CORNELIS  62 DANIELSZ., GIJSBRECHT  62 DECKER, CLAAS  62 DEYM, CLAAS (WILLEMSZ.)  63 DEYM, DIRK JANSZ.  63 DEYM, GERRIT WILLEMSZ. ('IN DEN ROESTER')  63 DEYM, MAARTEN JORISZ.  64 DIEPENBURCH, CLAAS VAN  64 DIEPENBURCH, GIJSKIJN VAN  64 DIRKSZ. JAN (CUPER)  65 DIRKSZ., ADRIAAN  65 DIRKSZ., DAMMAS  65 DIRKSZ., GERRIT (GERRIT DIRKSZ. BARBIER)  66 DIRKSZ., JAN  66 DIRKSZ., MR. GIJSBRECHT (CAMMAKER)  66 DIRKSZ., POUWELS  67 DIRKSZ., WILLEM (APTEECKER)  67 DIRKSZ.Z., AARND WILLEM  68 DOES, SIMON VAN DER  68 DOES, SIMON VAN DER  68 DORP, JACOB WILLEMSZ. VAN  69 DORP, JAN WILLEMSZ. VAN  70 DRIEL, HENDRIK VAN  70 DUUC (DUYC) JAN GILLISZ.  71 DUUCKER, JAN  72 DUYCKER, DIRK JANSZ. (IN COELEN)  73
E EELGISZ., MARTIJN  74 EELMANS, MR. JAN DIRKSZ.  74 EETEN, JACOB CLAAS (REINIERSZ.)Z. VAN (ETHEN, VAN)  74 EETEN, WOUTER JACOB CLAASZ.Z. VAN  75 EGMOND, GERRIT VAN  75 ENGEBRECHTSZ., DIRK  76 ENGEBRECHTSZ., JACOB  76 ENGEBRECHTSZ., PHILIPS  76 ENGEBRECHTSZ., WILLEM  76 ENGEBRECHTSZ.Z., DIRK WILLEM  77 ENGELSZ., PIETER  78 EVERSDIJCK, ADRIAAN MICHIELSZ. VAN  78 EYNCKHUYSEN, MR. VOLKERT IJSBRANDSZ VAN  79
F FABRI, HENRICUS  80 FEVRE, JAN JANSZ. LE (LEFEBVRE)  80 FLORISZ., WILLEM  80 FLORY, ANTHONIUS NICASIUSZ. VAN  80 FLORY, NICASIUS ANTHONISZ. VAN  81 FO(U)RIER, JAN (TYSSE (TYSON)) (ALIAS)  81 FOYKENSZ., FOYKEN  82 FREDERIKSZ., CORNELIS  82
G GEERSBERGEN, MR. FRANS VAN  83 GERDYNSZ., WILLEM (GERRIT DYNSZ.)  83 GERRITSZ., ADRIAAN  84 GERRITSZ., DIERT  84 GERRITSZ., HUGO HEREN  84 GERRITSZ., JACOB  85 GERRITSZ., JAN  85 GERRITSZ., PIETER  85 GERRITSZ., WILLEM  86 GIJSBRECHTSZ., CLAAS  86 GILLISZ. (YELISZ.), POUWELS (SCOENMAKER)  86 GILLISZ., PHILIPS  87 GLAASMAKER, ZWEER DE  87 GOES, HENDRIK VAN DER  88 GOES, PIETER VAN DER  88 GOETLIJF, GERRIT  89 GOUDE, MR. JAN VAN DER  89 GOUDT, JAN  89 GRANDT, GUILLAUME LE  90 GREBBER, ADRIAAN JACOBSZ. DE  90 GREBBER, CLAAS DE  91 GREBBERTSZ., JACOB (DE GREBBER) (VAN WYCK)  91 GRIJP, FLORIS  91 GROENEWEGEN, FRANS REYERSZ. VAN  92 GROENINC, AARND (AARND DIRK GROENINCXZ.)  92 GROESBEEK, HENDRIK VAN  93
5
INHOUD
HAEFTEN, MR. MELIS VAN  94 HAERLEM, MR. JAN VAN  94 HALMALE, PIETER VAN  94 HANNEMAN, MR. NICASIUS  95 HEEREMAL, JHR. HENDRIK VAN (HENDRIK HEERMALE)  96 HEMELER, JONGE JAN (JAN JANSZ. HEMELAER)  96 HENDRIKSZ., BERTELMEEUS  97 HENDRIKSZ., GERRIT  97 HERMANSZ., CLAAS  97 HERMANSZ., HENDRIK  98 HERT, HEER NICOLAAS DIE  98 HEYDE, CORNELIS PIETERSZ. VAN DER  98 HILLEBRANDSZ., ALBRECHT  98 HO(U)VE, JOSEPH VAN  99 HOBIJN, JAN  99 HODENPIJL, AARND VAN  99 HOGHE, MR. ARENT (AART) VAN DER  100 HOOGENHOECK, JACOB JANSZ. VAN DEN  100 HOOGEVEEN, MR. GERRIT MELISZ. VAN  100 HOOGSTRAAT, CORNELIS WILLEMSZ.  101 HOOGSTRAAT, DIRK  102 HOOGSTRAAT, MR. DIRK  102 HOOGSTRAAT, WILLEM  103 HOOGWOUDE, EVERHARD VAN  103 HOUCK, ADRIAAN JANSZ.  104 HOVEL, JACOB VAN  104 HUETE, KERSTANT VAN DER  104 HUGENZ., MR. AARND  105 HUYBRECHTSZ., FRANS  105
I IJSBRANDSZ., DIRK  106 IJSBRANDSZ., LENAARD  106 ISAKSZ., PIETER WILLEM  106
J JACOBSZ., ADRIAAN  107 JACOBSZ., COEN  107 JACOBSZ., DIRK  107 JACOBSZ., GERRIT  107 JACOBSZ., JOOST (VAN HOOGENHOUCK)  108 JACOBSZ., JORIS  108 JACOBSZ., LEENDERT (VAN SCHILPEROORT)  109 JACOBSZ., SIMON  110 JACOBSZ., WILLEM  110 JACOBSZ., WISSE  110 JACOBSZ., WITTE  110 JANNE JAN  111 JANSZ., CLAAS BAKKER  111 JANSZ., CORNELIS (IN DEN OS)  111 JANSZ., DIRK  111 JANSZ., FLORIS  112
JANSZ., GERRIT  112 JANSZ., GOVAARD  112 JANSZ., HENDRIK  112 JANSZ., IJSBRAND (IN ST.-JORIS) (STERK)  113 JANSZ., JACOB  113 JANSZ., JACOB (TINNEGIETER)  113 JANSZ., JAN  114 JANSZ., JAN, IN ST. JORIS  114 JANSZ., JORIS  114 JANSZ., OUDE GERRIT  114 JANSZ., PIETER  115 JANSZ., ROBBRECHT  115 JANSZ., WILLEM  115 JOEDE, CLAAS JANSZ. DE  115 JONGE JACOBSZ., JACOB DE  116 JONGE, CORNELIS DE  116 JONGENEEL, CORNELIS CORNELISZ. ALIAS  116 JORISZ., DIRK  117 JORISZ., ENGELBRECHT  118 JORISZ., EWOUT  118 JORISZ., JACOB (IN DEN ENGEL)  119
K KERCK, JAN VAN DER  121 KERSTANTSZ., DIRK  121 KIBBELAER, JACOB  122 KIJFHOUCK, FLORIS VAN  122 KOCKELBERGE (KEKELENBERGE), GERRIT JANSZ. VAN  122
L LANDEN, DANIEL JANSZ.  123 LANKASSER, JAN WOUTERSZ. GEN.  123 LEBESTEYN, VINCENT VAN  123 LEEUWEN, DIRK VAN  124 LENAARDSZ., JACOB  124 LINDT, ADRIAAN DAMMASZ. VAN DER VAN DER (LINDEN)  125 LOUFSZ., MICHIEL  125
M MALSEN, OTTO VAN  126 MARCELISZ., PHILIPS  126 MARTIJNSZ., DIRK  126 MARTIJNSZ., JACOB  127 MAURIK (MOURIK), STEVEN VAN  127 MEECKERK, DIRK VAN  127 MESSING, CORNELIS COENRAADSZ.  128 MICHIELSZ., IJSBRAND  128 MICHIELSZ., LOUF  128 MICHIELSZ., LOURIS  129 MIEROP, CORNELIS VAN  129 MILDE, ADRIAAN CLAASZ. DE  129 MILDE, CLAAS DE  130
66
INHOUD
MOELEN, DIRK VAN DER  131 MOERBEECK, JOOST VAN  131 MOIJALEN PIETERSZ.  131 MONTFOORT, CORNELIS JANSZ. VAN  132 MONTFOORT, JAN VAN  132 MOONS, MR. REINIER PIETERSZ.  133 MORSSELE (MOERSSELE), GREGORIUS VAN  134 MOUWERIJNSZ., JAN  134 MUYS, CORNELIS CLAASZ. ALIAS  134 MYE (VERMIJ), JACOB VAN DER (WILLEMSZ.)  135 MYE, GIJSBRECHT VAN DER  136 MYE, JAN VAN DER  136 MYE, MR. HENDRIK VAN DER  137
N NACHTEGAEL, HENDRIK JANSZ.  138 NACHTEGAEL, JAN GERRITSZ.  138 NACHTEGAEL, JAN HENDRIKSZ.  138 NAERDEN, JAN VAN  138 NECK, DIRCK VAN  139 NECK, WILLEM GERRITSZ. VAN  139 NEVENZ., MATHEEUS ADRIAAN  140 NIEUWBURCH (NYENBURCH), MR. CORNELIS VAN DER  140 NOUT, GERRIT  140 NYELANT, WILLEM VAN  141 NYENRODE, HENDRIK DE BASTAARD VAN  141
O OEM VAN WIJNGAARDEN, DIRK  142 OEM VAN WIJNGAARDEN, DIRK  142 OEM VAN WIJNGAARDEN, FLORIS FLORISZ.  142 OEM VAN WIJNGAARDEN, GIJSBRECHT  143 OEM VAN WIJNGAARDEN, GODSCHALK  143 OEM VAN WIJNGAERDEN, IJSBRAND  143 OEM VAN WIJNGAERDEN, JAN DE OUDE  144 OEM VAN WIJNGAERDEN, WILLEM  144 OEM, GERRIT TIELMANSZ.  145 OMMELOIPSZ., DIRK CLAAS  145 OUWEN, JAN JACOBSZ. VAN (MR. JAN DEN OUWEN)  147
P PAEP, J. DE  148 PAERT, ADRIAAN GERRITSZ. (IN ST.-JORIS)  148 PAEU, AARND  149 PAUW, DIRK JANSZ.  149 PENNE, JACOB  150 PERSOENRESSONE, PHILIPS  150 PHILIPSZ., FLORIS  150 PHILIPSZ., HUGE  150 PHILIPSZ., WILLEM  151 PIETERSZ., AARND  151 PIETERSZ., BERTELMEEUS  151
PIETERSZ., CLAAS (I)  152 PIETERSZ., CLAAS (II)  153 PIETERSZ., CLAAS (III)  153 PIETERSZ., ENGEL  154 PIETERSZ., MARTIJN  155 PIETERSZ., MICHIEL  155 PIETERSZ., PAULUS  155 PIETERSZ., PIETER  155 PIETERSZ., WILLEM  156 PIJL, JAN  156 PIJNSZ., PIETER  156 PLUMEON, MR. JAN.  157 POEL, JACOB VAN  158 POTTER, DIRK  158 POTTER, GERRIT [DE]  159 POTTER, PIETER (I)  159 POTTER, PIETER (II)  159 POTTER, PIETER (III)  160 PROEST, GERRIT DIE  161 PURTIJCK EVERTSZ., JOHAN  161
R REINIERSZ., CLAAS  162 REYGERSBERGHE, ADRIAAN VAN  162 REYNERSZ., PIETER, DE SNYDER  162 REYNKINSZ., AARNT  163 REYSTER, WILLEM  163 RIDDER, WILLEM (DIE)  163 RIJN, CORNELIS WILLEMSZ. VAN  164 ROELOFSZ, PIETER  164 ROTTIER, GERRIT HEINENZ.  164 RUYCHROCK VAN DE WERVE, MR. PHILIPS  165 RUYCHROCK VAN DE WERVE, WILLEM  165
S SANDELIJN, CORNELIS  166 SAY, BENGARD JANSZ.  166 SCHOEMAKERS, HUGE  167 SCHOUTEN, WILLEM JANSZ.  167 SCILPEROORT, ADRIAAN COENEN (COENRAADSZ.) VAN  168 SCOENMAICKER, CORNELIS  168 SIMON FREDERIK  169 SIMON(SZ.), JAN  169 SIMONSZ., CORNELIS  170 SIMONSZ., HENDRIK (I)  170 SIMONSZ., HENDRIK (II)  170 SIMONSZ., JACOB  171 SIMONSZ., JOOST  171 SIMONSZ., PIETER  172 SONDERDANCK, WILLEM FRANSZ.  172 SOUTELANDE (ZOUTELANDE), PIETER VAN  173 SPIERINCK, WOUTER  174
7
INHOUD
SPIERINXHOEK, JAN VAN  174 SPIERINXHOUCK, ...  174 SPLINTER, JACOB  174 SPLINTER, JAN CLAASZ.  175 STAASZ., JAN  175 STALPERT VAN DER WIELE, AUGUSTIJN JACOBSZ.  175 STALPERT VAN DER WIELE, CORNELIS JACOBSZ.  176 STALPERT VAN DER WIELE, JACOB ADRIAANSZ.  176 STALPERT VAN DER WIELE, JAN ('IN DEN BONTEN HONT')  180 STARK, JAN  181 STEYNEN, ANDRIES VAN  181 STIENHOVEN (STEENHOVEN), MR. JAN VAN  181 STREVELANT, DIRK JOOSTENZ. VAN (JOOSTENZ., DIRK)  182 SYBRANTSZ., CORNELIS  182
T TINNEGIETER, SIMON JANSZ.  184 TOL, JONGE FLORIS VAN  184 TOL, PIETER  184 TSERAERTS, LOUIS  185
U UYTWIJCK, PHILIPS VAN  186
V VARCKESLAGER, HUGO JANSZ.  187 VEEN, ADRIAAN VAN  187 VELAIR, MR. GERRIT DIRKSZ.  187 VELDE, ADRIAAN (HUGENZ.) VAN DEN  188 VIERLING, MR. MATTHEUS  189 VOLCKAERTSZ., DIRK  189 VOLCKERTSZ., FRANS  189 VOORSCHOTEN, ENGEBRECHT VAN  190 VOS, JAN  190 VRYES, PIETER WILLEMSZ. DE  191
W WALE, DIEDERIK VAN DEN  193 WAN, WILLEM PIETERSZ. VAN DER  193 WASSENAAR, HR. VAN VOORBURG, PHILIPS VAN  193 WASSENAER, PHILIPS VAN  194 WEGE, JAN DIRKSZ. VAN DER  194 WERMBRECHTSZ., ENGEBRECHT  194 WERMBRECHTSZ., WILLEM  194 WERVE, WILLEM VAN  195 WIELLE, MR. TIELMAN HENDRIKSZ. VAN DER  195 WIGGERSZ., JACOB  196 WIGGERSZ., JAN  196 WIJCKE, ANDRIES UTER  196 WILLEM, MR.  196 WILLEMSZ., CLAAS  197 WILLEMSZ., FOYKEN  197
WILLEMSZ., GOOSSEN (GOSENT)  197 WILLEMSZ., JACOB  198 WILLEMSZ., JAN  199 WILLEMSZ., JAN  199 WILLEMSZ., JOOST  199 WILLEMSZ., JORIS  200 WILLEMSZ., MICHIEL  200 WILLEMSZ., MR. WILLEM  201 WILLEMSZ., PHILIPS  201 WILLEMSZ., WERMBRECHT  201 WILLEMSZ., WITTE  202 WOERT, DIRK VAN DER  203 WOERT, HENDRIK VAN DER  204 WOLBRANDSZ., AARND  204 WOLFF, JAN JANSZ.  205 WOUTERSZ., GERRIT  205 WYCK, JAN JACOBSZ. VAN  205 WYELANT, BAREND JANSZ.  206 WYERINGEN, VINCENT FRANSZ. VAN  206
Z ZAECK, FLORIS VAN  207 ZAELMAKER, JACOB  207
AARND - ARYSZ
AARND, JAN
beroep - overige gegevens -
geb./ovl. - functie(s) schotontvanger verm. 31 okt. 1475 (Oud Archief 709)
beroep - overige gegevens Is hij Bertelmeeus Aarndsz., geh.m. Hillegond, dr. van Claas Bruunsz.? (zie Bruun Albrechtsz.).
AARNDSZ, GERRIT
beroep - overige gegevens Afkomstig van Scheveningen.
AARNDSZ. (AARTSZ.), HUGE
AARND - ARYSZ
AARNDSZ. (ARNOLDI), PIETER
geb./ovl. - functie(s) geestmr. 12 okt. 1460
beroep wsl. de drapenier van 1468 (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 286)
overige gegevens Wsl. het lid van St.-Jacobsbroederschap van die naam genoemd 4 nov. 1453 (Archief Ned. Herv. Kerkvoogdij 28 fol. 1-2). Is hij Pieter Aernt die op verzoek van Heyl Claas Pietersz. weduwe zegelt? (Archief Sacramentsgasthuis 42, zegel bewaard).
AARNDSZ., ADRIAAN
AARNDSZ., CORNELIS
geb./ovl. - functie(s) raammr. 1468 (Van Gelder, Draperye, Die Haghe 1910 286); schepen 1467/68
beroep - overige gegevens Is hij Cornelis Aarndsz., wiens weduwe haar vier kinderen uit hun huwelijk hun bewijzing uit hun vaders nalatenschap deed? (Archief Weeskamer 1586, ongedateerd).
AARNDSZ., IJSBRAND
geb./ovl. ovl. 25 sept. 1469, begr. kerk Scheveningen ('t Hart, Scheveningen, 45)
functie(s) kerkmr. van Scheveningen verm. 29 jan. 1465 ('t Hart, Scheveningen, 45-46)
beroep - overige gegevens Blijkens zijn grafzerk wsl. met adellijke geslachten verwant ('t Hart, Scheveningen, 8 en 45).
AARND - ARYSZ
AARNDSZ., JAN
geb./ovl. - functie(s) schout van Scheveningen 8 juni 1565 (Archief Weeskamer 125 fol. 287)
beroep - overige gegevens -
beroep - overige gegevens -
AARTSZ., ANTHONIS
geb./ovl. geb. ca. 1492-1500 ('t Hart, Costumen 20, 22, 42); ovl. voor 1561 (Pabon, Hofboeken 418)
functie(s) schepen 1534/'35, 1535/'36, 1536/'37, 1537/'38, 1541/'42, 1542/'43, 1547/'48, 1551/'52 en 1552/'53 (Aarntsz.); vroedschap 1554/'55, 1555/'56; hoofdman sacr.gasth. 1537/'38, '48/'49; schout van Monster verm. 21 apr. 1542, 2-5 dec. 1545, 16 apr. 1551, 6 nov. 1554 en 13 jan. 1555 ('t Hart, Costumen 22; Die van Delf en Delfland voor de Grote Raad, E.A. doss. 479, noot 2, 't Hart, Costumen 42, 51 en 52); smaldeler van de West-Ambachten van Delfland 1529-1546 (Postma, Delfland, 130 en 417)
beroep mr. in S.-Lucasgilde (schilder)? (vgl. Archieven van de Gilden 111 fol. 5=Bredius, ‘Sint Lucasgilde’, Archief Ned. Kunstgesch. dl. 4, p. 11, ald. verm. van een Anthonis Aartsz.)
overige gegevens Pabon, Hofboeken, 418: 1561 oostzijde van de Nieuwstraat: de wed. van Anthonis Aartsz. met een stal; Ibidem, 425: oostzijde Zuideinde, hoekhuis ten noorden van de gracht, bij St.-Anthonisbrug; Ibidem, 452: aan de Korenmarkt 'Int Paerdeken' (vgl. Archief Heilige Geest 2 fol. 90vo, 1557-1579 aflossing van de hypotheek door Jan Wolff, schepen). Hij woonde in 't Paerdeken, was medeschepen en kreeg van Nic.gasthmrs. 21 nov. 1537 toestemming een loods te bouwen tegen de zuidmuur waar nu de baaierd is, op nader omschreven voorwaarden (Archief Nicolaasgasthuis 118). Henrica, zr. van Anthonis Aartsz. ovl. 14 nov. 1557 (Rek. Jacobskerk fol. 25vo=Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 28). Belytgen Pietersdr., zijn weduwe, oud 73 jr., verklaart 13 febr. 1566 dat haar woonhuis in de Torenstraat toebehoort aan Willem Hendriksz. (Archief Weeskamer 126 fol. 23) Zij verkocht 21 juni 1564 aan Aam Aartsz. een woning met 13 morgen land onder Monster (Oud Rechterlijk Archief 331 fol. 79); 2 dec. 1566 verkocht zij een huis en erf in de Nieuwestraat tegenover het stadhuis (Oud Rechterlijk Archief 331 fol. 399vo). De memorieheren werd 19 jan. 1564 een rente toe gepacht van 36 sch. 6 penn. Holl. op het
AARND - ARYSZ
Haagse Elite tot 1572 11
huis van Belyken, Anthonis Aertsz. weduwe, in de Torenstraat (Kloosters Delfland, 144 regest 98) Archief Weeskamer 91 fol. 1: Anthonis in 't Paerdeken stelt zich borg voor Anna Willemsdr. voor som van 24 car. gld. min 4 stuiv.; Anna heeft de som uit handen van de weesmrs. ontvangen (1533). Attentie voor Archief Weeskamer 117 fol. 121 (2 mei 1510): Katrijn Hendrik Anthonis Smoutenwed., zoon Corn. Hendr. Smout, moeie van Corn.: Adriaen Anthonis Claes Smoutendr., tante en Anthonis Michielsz., haar zoon. Hij trad 17 nov. 1529 op als voogd voor Trijntgen Gerritdr., toen die verklaarde voldaan te zijn door vader Gerrit Aartsz. van moederlijk erfdeel (Archief Weeskamer 119 fol. 31vo, vgl. fol 31 en vo: Gerrit was molenaar, moeder was Lijsbeth Gijsbrechtsdr.) Of er verband bestaat met Thonis Aertsz., stuurman te Vlaardingen 152.. is niet zeker (Schuldboek Rotterdam 2, Ons Voorgeslacht, 314). Hij procedeerde voor de Grote Raad tegen de ambachtsbewaarders van 's-Gravenzande en eiste betaling door hen van hun aandeel in de kosten van een proces tegen de erfgenamen van Pieter Simonsz.; de eis werd 24 dec. 1548 toegewezen (E.A. doss. 479 en Sent. nr. 849.126, Die van Delf en Delfland voor de Grote Raad voor de Gr. Raad).
ADRIAANSZ., HUGE (VAN DEN VELDEN)
geb./ovl. geb. ca. 1483/'84 ('t Hart, Costumen 20 en 42)
functie(s) schepen 1533/'34, 1535/'36, 1537/'38, 1538/'39, 1539/'40, 1542/'43, 1543/'44, 1544/'45, 1546/'47, 1549/'50, 1550/'51, 1551/'52; kerkmr. 1542/'43; gasth.mr. van St.-Nicolaas 1537-1551; geestmr. 1536, '37, '38
beroep goudsmid
overige gegevens Maritgen, zijn weduwe, werd 14 juni 1560 begr. en 14 en 15 juni beluid (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902 64 en 40); Jansdr. genoemd bij begr. (Voet, Goudsmeden 119). Hij was 1528 gijzelaar na de brandschatting door de Geldersen, evenals zijn zoon Aarnd (Voet, Goudsmeden 119 naar Jaarboek Die Haghe 1911). Jan Tisen (Tyson) alias Fourier, uit DH, procedeerde tegen hem, goudsmid en ging in beroep tegen vonnis Hof van Holland , dat evenals schout en schepenen van DH de eis tot teruggave van een som gelds, die door eisers vrouw Barbara aan verweerder ter belegging was gegeven, afwees. Verweerder zou overeenkomstig de lastgeving van Barbara, die als openbaar koopvrouw volgens het gewoonterecht van Holland handelingsbevoegd was, hebben gehandeld; beroep 13 apr. 1538 ongegrond verklaard (De Smidt e.a., Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën III p. 338). Pabon, Hofboeken, 344: 1512 zijn huis en erf Noordeinde o-z. tussen Heulstraat en Plaats.
ADRIAANSZ., JASPER
beroep - overige gegevens-
ADRIAANSZ., MAARTEN
geb./ovl. ovl. 1538 (vgl. functie; St.-Joris ontving zijn doodschuld 1538/'39, Archief Confrérie Sint Joris 43 fol. 3)
functie(s) schepen 1503/04 (Ons Voorgeslacht 1987 p. 771), 1523/'24, 1524/'25, 1525/'26, 1529/'30, 1530/'31, 1531/'32, 1537/'38; in leven rentmr. van de H.Geest (Archief Heilige Geest 613); weesmr. 1527-'35 en 1538; gasth.mr. St.-Nicolaas 1537-1538 (na zijn ovl. een ander); wsl. de schotvanger verm. 8 aug. 1523 (samen met Pouwels de Vries) (Archief Nicolaasgasthuis 19 fol. 167)
beroep goudsmid (zie Archief Weeskamer…