Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties...

of 17 /17
Haags Milieucentrum •Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties •projectorganisatie

Embed Size (px)

Transcript of Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties...

Page 1: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Haags Milieucentrum

•Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties

•projectorganisatie

Page 2: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Mag deze dure zak ook mee?

Antwerpen/

Den Haag

Page 3: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Afvalscheiding Den Haag en andere steden 2005 (kg/ inw)

Den Haag/ R’dam/ Nijm./ Antwerpen

gft 9 24 96 86

papier 20 28 68 71

glas 14 11 27 31

(bron Afval Overlegorgaan Senter Novem, stad Antwerpen)

Page 4: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Lage prestaties Den Haag:•Den Haag is stad stedelijke klasse 1

• veel hoogbouw

• veel allochtonen

Page 5: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Antwerpen bewijst dat het anders kan•zelfde grootstedelijke kenmerken als Den Haag

•Antwerpen hanteert verschillende tarieven voor afvalstromen (zoals Nijmegen)

• Antwerpen bewijst al 9 jaar dat het anders kan

Page 6: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Antwerpen motiveert burger tot afvalscheiding•veel deelstromen

•speciale aandacht voor anderstaligen

•goede handhaving

•goede communicatie

•verplichting afvalscheiden

•gemotiveerde gemeentelijke dienst/ politiek

Page 7: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Kosten per jaar•Antwerpen gemiddeld €52,-. per huishouden •Den Haag €260,- (tot €350,-) per huishouden

•kosten voor goed sorterende burger slechts 1/5 van de kosten in Den Haag

• 2 tot 10 maal beter scheidingsresultaat

Page 8: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Voorzieningen Antwerpen•afvalophaalfrequentie eens in 2 weken

•zelfcomposteren wordt gestimuleerd, compostvaten, compostmeesters

•glascontainers in de buurt

•grofvuil aan huis opgehaald of

•afvaldepots

•afvalzakken verkrijgbaar bij supermarkt

Page 9: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Milieudepots Antwerpen•9 depots: streven naar 15 (1:30.000 inw.) (Den Haag nu 3 depots 1: 200.000 inw)

• goed geoutilleerd

• veel deelstromen

• alleen toegang met pasje/ id. bewijs

• goed voorzien van informatie

• geschoold en waakzaam personeel

Page 10: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.
Page 11: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.
Page 12: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Handhavingsproject Breda•doel: minder vervuiling GFT bakken oftewel meer bruikbare GFT

•feedback: bos bloemen / waarschuwingskaarten

Resultaat:

•nulmeting: 337 van de 1200 bakken vervuild

• einde project: 20 van de 1200 bakken vervuild

Page 13: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Communicatie•kleurige aantrekkelijke folders in diverse talen

•pictogrammen

•krant

•website

•regelmatig publieksacties (oa sorteerwedstrijd)

Page 14: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Kernpunten afvalbeleid HMC•mentaliteitsverandering/ cultuuromslag

•structurele systeemwijziging: de dure restzak

•Antwerpen bewijst dat dit kan in een grote stad

•voor milieu doelmatiger, voor de burger goedkoper en rechtvaardiger

•groot project; vgl masterplannen

Page 15: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Kernpunten afvalbeleid HMC•elke deelstroom filmpjes; vgl New Energy•Den Haag gaat voor C2C •GFT eerst vergisten: dubbel hergebruik (energie en betere compost)•vergisting past in groen transitiescenario en CO2-neutrale stad•in SDE 5,2 €ct!•8 tiptop milieubrengstations; veel deelstromen; levert geld op (Almere)

Page 16: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.

Kernpunten afvalbeleid HMC Den Haag kiest voor nieuwe initiatieven:

•aan de slag met de kunststof;VNG akkoord Deetman•inzameling frituurvet particulieren/biodiesel•verbod gratis plastic zakjes•GFT impuls via Italiaanse bakjes en bioplastic: geen stank, niet schoonmaken!•zelf en gezamenlijk composteren

Page 17: Haags Milieucentrum Onafhankelijk samenwerkingsverband van 18 natuur- en milieuorganisaties projectorganisatie.