H3 Strategisch management - · PDF file Strategisch Management in Perspectief ๏ Strategisch...

Click here to load reader

 • date post

  21-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of H3 Strategisch management - · PDF file Strategisch Management in Perspectief ๏ Strategisch...

 • H3 Strategisch management

  dinsdag 27 september 2011

 • Strategisch Management = het zorgdragen voor een juiste afstemming op de omgeving alsmede het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden, die nodig zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  ๏ strategie is ‘plan’ waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar doelstellingen te behalen

  ๏ planning door management

  ๏ door middel van strategische planning een evenwicht vinden tussen SW enerzijds en OT anderzijds

  ๏ Ansoff, Porter

  dinsdag 27 september 2011

 • Moderne benadering

  ๏ strategisch management is strategisch denken

  ๏ strategisch denken wil zeggen het uitdragen en doorvoeren van een visie (identiteit)

  ๏ huidige dynamische omgeving staat planning in de weg

  ๏ Mintzberg, Hamel, Prahalad

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  I

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  I

  II

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  I

  II

  III

  dinsdag 27 september 2011

 • I Situatieanalyse

  ๏ Huidige visie, doelstellingen & strategie

  ๏ Visie = Missie + Principes

  visie = ambitieus beeld van de toekomst missie = beschrijving van de product-/ marktcombinaties en de manier waarop

  een organisatie een structureel concurrentie-voordeel kan realiseren principes = normen en waarden van een organisatie

  ๏ Organisatiedoelstellingen geven de relatie aan van de organisatie met haar omgeving en werknemers

  doelstellingen hebben betrekking op winstgevendheid, kwaliteit, efficiency, imago etc. en dienen SMART te zijn

  ๏ Inhoud doelstellingen afgestemd op belanghebbenden (stakeholders)

  ๏ In/Ex analyse

  dinsdag 27 september 2011

 • I Situatieanalyse

  ๏ De externe omgeving stelt eisen aan de inrichting van een organisatie

  ๏ De externe analyse bestaat uit een MESO analyse (analyse van de externe partijen) en een MACRO analyse (analyse van de externe factoren)

  ๏ De resultaten van een externe analyse worden geformuleerd als Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen)

  Externe analyse

  dinsdag 27 september 2011

 • Omringende partijen Omgevingsfactoren

  dinsdag 27 september 2011

 • De 5 concurrentiekrachten (Porter)

  dinsdag 27 september 2011

 • I Situatieanalyse

  ๏ De resultaten van een interne analyse worden geformuleerd als Strenghts (sterke punten) en Weaknesses (zwakke punten)

  Interne analyse

  7S model (Mc Kinsey) Een succesvolle organisatie zal de 7 sleutelfactoren bekijken als een soort van ‘kompassen’ die, met het oog op een doelmatige integratie, alle in éénzelfde richting zullen moeten wijzen.

  dinsdag 27 september 2011

 • I Situatieanalyse

  ๏ Vanuit functionele gebieden: performancemeting per functioneel gebied (bijvoorbeeld inkoop, productie, R&D en verkoop)

  score sterk, neutraal, zwak relateren aan die van belangrijkste concurrenten (benchmarking)

  benodigde informatie wordt verkregen uit intern onderzoek, marktonderzoek en klantenonderzoek

  ๏ Vanuit resultaten: vaststellen van de financiële aantrekkelijkheid van verschillende bedrijfsactiviteiten (portfolioanalyse)

  Strategic Business Units (SBU’s) aandachtspunten zijn o.a. winst en strategisch perspectief

  Interne analyse

  dinsdag 27 september 2011

 • I Situatieanalyse

  ๏ Strategic Business Units (SBU’s): samenhangende activiteiten worden in SBU’s onderverdeeld

  ๏ Bijna alle functies zijn binnen SBU terug te vinden (inkoop, productie, promotie etc.)

  ๏ Per SBU eigen strategie

  Interne analyse

  dinsdag 27 september 2011

 • SBU’s in een BCG matrix

  SBU’s kunnen worden gefinieerd

  op basis van producten, afnemers,

  distributiekanalen, geografische

  gebieden

  relatief marktaandeelhoog

  hoog

  laag

  laag

  marktgroei

  ‘stars’ ‘question marks’

  ‘cash cows’ ‘dogs’

  dinsdag 27 september 2011

 • SBU’s in een BCG matrix

  relatief marktaandeelhoog

  hoog

  laag

  laag

  marktgroei liquideren/desinvesteren

  restanten desinvesteren

  Investeringsstrategieën en type manager per cel: dog – desinvesteren/ afbouwer star – beschermen en verder investeren/ ervaren manager question mark – investeren of desinvesteren/ ondernemers cash cow – investeren om het marktaandeel op peil te houden/

  beheerder

  dinsdag 27 september 2011

 • I Situatieanalyse Interne analyse

  http:// www.organisatieenman agement.noordhoff.nl/

  dinsdag 27 september 2011

  http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl

 • Klassieke benadering

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  I

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  I

  II

  dinsdag 27 september 2011

 • Klassieke benadering

  I

  II

  III

  dinsdag 27 september 2011

 • II Strategievorming bestaat uit 3 fasen

  Aan de hand van de situatieanalyse stelt men het toekomstbeeld vast: worden de doelstellingen door middel van de huidige strategie behaald...of is er een ‘gap’ tussen realiteit en wenselijkheid?

  dinsdag 27 september 2011

 • II Strategievorming

  ๏ Strategieën afhankelijk van het marktaandeel van de organisatie

  ๏ Strategieën afhankelijk van de mate van turbulentie in de omgeving

  ๏ Expansiestrategieën

  ๏ Concurrentiestrategieën

  fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën

  4 soorten strategieën:

  In een strategie wordt vastgelegd welke keuzen een organisatie maakt om zich optimaal af te stemmen op de omgeving en voor het realiseren van de doelstellingen. Strategieën zijn gericht op middellange termijn (2 a 3 jaar), hebben betrekking op gehele organisatie en bepalen investeringen

  dinsdag 27 september 2011

 • II Strategievorming

  Marktleiders Mogelijkheden: positieverbetering, aanval en activiteiten naar andere markten

  verleggen

  Uitdagers Mogelijkheden: frontaal aanvallen, andere sterke punten eigen org. te

  ontwikkelen, omcirkelen, omweg en guerrillastrategie

  Volgers Mogelijkheden: imitatie, volgen met enige afstand en selectief volgen

  Specialisten Mogelijkheid: segmenten in de markt ‘pikken’ (niches) waarbij ze geen

  concurrentie hebben

  fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën

  Strategieën afhankelijk van het marktaandeel van de organisatie:

  dinsdag 27 september 2011

 • II Strategievorming

  Immunificatie (niet vatbaar voor turbulente omgeving) diversificatiestrategie om risico’s te spreiden

  Adaptatie (flexibiliteit) decentralisatie van beslissingsbevoegdheden

  Manipulatie (terugwinnen van beïnvloedingsmogelijkheden) autonome groei of samenwerking

  Innovatie kopen of het zelf ontwikkelen van innovatie

  fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën

  Strategieën afhankelijk van de mate van turbulentie in de omgeving

  dinsdag 27 september 2011

 • II Strategievorming fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën

  Expansiestrategieën

  Product-markt matrix (Ansoff)

  http:// www.organisatieen management.noord

  hoff.nl/

  dinsdag 27 september 2011

  http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl http://www.organisatieenmanagement.noordhoff.nl

 • II Strategievorming

  ๏ Porter: bij het bepalen van een strategie is het van belang om te kijken naar de onderneming in relatie tot de directe omgeving oftewel de eigen positie binnen de bedrijfskolom

  ๏ Strategieën binnen bedrijfskolom: integratie (voorwaarts of achterwaarts) & differentiatie (afstoten)

  ๏ Strategieën tussen bedrijfskolom: parallellisatie (activiteiten verrichten in andere bedrijfskolom/branchevervaging) & specialisatie (activiteit van naaste horizontale laag afstoten)

  Concurrentiestrategieën (1)

  fase 2: ontwikkelen van verschillende strategieën

  dinsdag 27 september 2011

 • II Strategievorming

  Volgens Porter laat elke bedrijfstak zich volgens een vast schema analyseren. Hij gaat ervan uit dat binnen elke sector vijf dezelfde 'concurrentiekrachten' werkzaam zijn. D