H1 H1 Jaarrapportage H2 H2 Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 035.1...

download H1 H1 Jaarrapportage H2 H2 Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 035.1 Ambities/doelstellingen:

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of H1 H1 Jaarrapportage H2 H2 Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 035.1...

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 01

  Organisatie van de Rijksdienst

  Rijk als werkgever Rijk en markt

  Rijk en ICT

  Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

  2016 Bedrijfsvoering Rijk 2016 Jaarrapportage

  B4 B4

  B3 B3

  B2 B2

  B1 B1

  H5 H5

  H4 H4

  H3 H3

  H2 H2

  H1 H1

 • 02 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

  Inleiding 06

  Organisatie van de rijksdienst

  Rijk als werkgever Rijk en ICT2 31

  Inhoud

  1.1 Het functioneren van de rijksdienst 10

  1.2 Terugblik op de afgelopen vijf jaar 12

  1.2.1 Algemeen 13

  1.2.2 Beleid 13

  1.2.3 Uitvoering 14

  1.2.4 Toezicht 15

  1.2.5 Bedrijfsvoering 16

  1.3 Apparaatsuitgaven 18

  2.1 Personeel Rijk 20

  2.1.1 Personele bezetting Rijk, zbo’s en overige sectoren 20

  2.2 Personele bewegingen 22

  2.2.1 Vacatures 22

  2.2.2 Instroom 23

  2.2.3 Traineeprogramma’s Rijk 23

  2.2.4 Uitstroom 23

  2.2.5 Mobiliteit 23

  2.2.6 Gesprekscyclus Rijk 24

  2.2.7 Begeleiden van werk naar werk (VWNW) 24

  2.3 Strategisch Personeelsbeleid 25

  2.4 Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt 25

  2.4.1 Lage loonschalen 25

  2.4.2 Instroom arbeidsbeperkten 26

  2.5 Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS)-regeling 27

  2.6 Gezond werken en ziekteverzuim 27

  2.7 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 28

  2.8 Medezeggenschap 28

  2.9 Diversiteit 28

  2.10 Salarisbetalingen 29

  2.11 Externe inhuur 30

  2.12 Topformatie 31

  2.13 Algemene Bestuursdienst (ABD) 31

  2.14 Integriteit 31

  2.15 Professionalisering: scholing en opleiding 33

  2.15.1 Visie op Leren en Ontwikkelen bij de rijksoverheid 33

  2.15.2 Opleidingsbudgetten per medewerker 33

  2.16 Internationaal 33

  3.1 ICT-ontwikkelingen in 2016 36

  3.2 ICT-kosten van de rijksoverheid 36

  3.3 Grote ICT-projecten in 2016 36

  3.3.1 Interne personeelskosten 38

  3.3.2 Grond-, weg- en waterbouwprojecten 38

  3.3.3 Aantal projecten 38

  3.3.4 Daadwerkelijk in 2016 gemaakte kosten 38

  3.3.5 Belangrijkste aanpassingen in kostenschattingen 39

  3.3.6 Baten, resultaten en marktpartijen 39

  3.3.7 Bevindingen Auditdienst Rijk (ADR) 40

  3.3.8 BIT-adviezen 40

  3.4 Samenwerking met de ICT-markt 41

  3.5 Beveiliging en toegang 41

  3.5.1 (Beveiliging) OverheidsDatacenters 41

  3.5.2 Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) bij de ministeries 41

  3.5.3 Digitale werkomgeving rijksoverheid 42

  3.6 Professionalisering en arbeidsmarkt 42

  3.6.1 ABD 42

  3.6.2 Traineeprogramma 42

  3.6.3 I-Interim Rijk 42

  3.7 Overige ontwikkelingen 43

  3.7.1 Enterprise Architectuur Rijksdienst 43

  3.7.2 Open Standaarden 43

  3.7.3 Toegankelijke Overheidswebsites 43

  3.7.4 Archiefachterstanden 43

  B4

  B3

  B2

  B1

  H5

  H4

  H3

  H2

  H1

  Inhoud vervolg u

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016| 03

  5.1 Ambities/doelstellingen: meer aandacht voor klimaat en circulariteit 54

  5.2 Prestaties en inspanningen; van procesgericht naar focus op effect 54

  5.2.1 Energie en klimaat 57

  5.2.2 Gebouwen 58

  5.2.3 Kantoorfaciliteiten en diensten 59

  5.2.4 Transport en vervoer 60

  5.2.5 Automatisering en telecommunicatie 60

  5.2.6 Maatschappelijk verantwoord inkopen 61

  4 5Rijk, huisvesting en inkoop Duurzaamheid in de bedrijfsvoering 4.1 Inleiding 44

  4.2 Huisvesting en faciliteiten 44

  4.2.1 Masterplannen 44

  4.2.2 Gebruiksvergoeding en leenfaciliteit 46

  4.2.3 Rijkshuisvestingsstelsel en faciliteiten 46

  4.3 Verdere professionalisering van de inkoop 47

  4.4 Inkoopvolume/-uitgaven Rijk 48

  4.5 Inkoop bij het MKB 48

  4.6 Inkoop en integriteit 49

  4.7 Betaalgedrag 50

  4.8 Inkoop ondersteunende systemen 51

  4.8.1 Elektronisch bestellen en factureren (EBF) 51

  4.8.2 Elektronisch factureren 51

  4.8.3 Elektronisch aanbesteden 51

  4.8.4 Rijksinkoop Register 52

  4.9 ICT categoriemanagement en strategisch leveranciers- management 52

  4.9.1 ICT categoriemanagement 52

  4.9.2 Uitbreiding strategisch leveranciersmanagement 52

  4.9.3 Software Asset Management 52

  B4 B4

  B3 B3

  B2 B2

  B1 B1

  H5 H5

  H4 H4

  H3 H3

  H2 H2

  H1 H1

  u

 • 04 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

  Bijlagen Bijlage 2. Adviescolleges Bijlage 3. Voorgenomen verzelf-

  standigingen en privatiseringen Bijlage 4. Grote ICT projecten

  Grote ICT projecten 94Voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen 82

  Bijlage 1. Personeel

  Personele bezetting in fte’s binnen alle sectoren 64

  Sector Rijk 64

  Leeftijdsopbouw 64

  Ontwikkeling gemiddelde leeftijd 65

  Man/vrouw-verdeling rijksambtenaren 65

  Culturele diversiteit 66

  Specialistische traineeprogramma’s 68

  Stages 68

  Geregistreerde personeelsgesprekken 69

  Beloningen 69

  Externe inhuur 70

  Algemene Bestuursdienst 71

  Doelgroepen en dienstverlening 71

  Verbreding dienstverlening 71

  Bezetting, benoemingen en mobiliteit 71

  Schaalverdeling, leeftijd en functieduur 72

  Gevarieerd personeelsbestand Algemene Bestuursdienst 73

  Leer- en ontwikkelaanbod Bureau ABD 74

  Adviescolleges 76

  2016 2017 1 juli

  Afronding programma

  SGO 5

  1 juli

  Gewijzigde Aanbestedingswet

  2012 in werking ver R

  12 juli

  k Openbaarmaking

  ooptransacties VB als Open Data

  -

  september

  als rijksverzamel kantoor

  elijk-

  december

  Start toegank heidsscan

  rijksgebouwen

  december

  de

  Strategische I-agenda

  Rijksdienst aan Tweede Kamer aangeboden

  september 26 oktober

  Nationale Manifest

  verantwoord inkopen

  8 december31 oktober

  e Rijk is ‘mantelzorg-

  vriendelijk organisatie’

  8 november

  EK stemt in wetsvoorstel normalisering rechtspositie

  rijksambtenaren

  december

  Meerjarige personeelsplannen

  gereed

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

  Aantal e sector Rijk in 2016

  109.581

  Totale ICT-uitgaven Rijk 2016 in miljoenen euro’s

  € 2.062

  Aantal zbo’s in 2016

  112

  Percentage rekeningen betaald binnen 30 dagen

  95,1%

  Daling energieverbruik in 2016 per m2 vloeropper- vlak

  4%

  Trainees gestart bij het Rijk in 2016

  322

  Aandeel apparaatsuitga- ven als percentage van de rijksbegroting 2016

  4,7%

  Aantal kilo minder restaval per werkplek in 2016 ten opzichte van 2015

  18

  Daling totaalverbruik gas en electriciteit in 2016 ten opzichte van 2015

  7%

  De apparaatsuitgaven van de rijksdienst in 2016 in miljarden euro’s

  € 11,89

  Inkoopuitgaven aan marktpartijen in 2016 in miljarden euro’s

  € 9,9

  Personeelskosten ICT-Rijk in miljoenen euro’s

  € 813

  Aantal BIT-toetsen in 2016

  12

  Aandeel vrouwen in topfuncties binnen de rijksoverheid in 2016

  33%

  Percentage inkoop besteed bij MKB

  60%

  Aantal grote ICT-projecten boven € 5 miljoen

  130

  Aantal uitstroom bij het Rijk in 2016

  7.062

  Besparing rijksmarkt- plaats in 2016 in miljoenen euro’s

  € 8,7

  Eerste lichting Rijks ICT Trainees

  van start

  Actualisering criteriadocumenten

  MVI

  maart april

  Afsluiten green deal elektrisch vervoer

  2016-2020

  14 januari maart

  -

  In Control Verklaring tbv

  informatiebeveili ging alle ministeries

  ingeleverd

  1 januari

  Eerste schoonmakers in dienst bij de RSO

  april

  Harmonisering reisregels

  buitenland

  Verkoop overtollig rijksvastgoed brengt € 120 miljoen op

  B4

  B3

  B2

  B1

  H5

  H4

  H3

  H2

  H1

  B4

  B3

  B2

  B1

  H5

  H4

  H3

  H2

  H1

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 | 05

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

  2016 2017 1 juli

  Afronding programma

  SGO 5

  1 juli

  Gewijzigde Aanbestedingswet

  2012 in werking ver R

  12 juli

  k Openbaarmaking

  ooptransacties VB als Open Data

  -

  september

  als rijksverzamel kantoor

  elijk-

  december

  Start toegank heidsscan

  rijksgebouwen

  december

  de

  Strategische I-agenda

  Rijksdienst aan Tweede Kamer aangeboden

  september 26 oktober

  Nationale Manifest

  verantwoord inkopen

  8 december31 oktober

  e Rijk is ‘mantelzorg-

  vriendelijk organisatie’

  8 november

  EK stemt in wetsvoorstel normalisering rechtspositie

  rijksambtenaren

  december

  Meerjarige personeelsplannen

  gereed

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016