GZBW Uitgave 2

20
Zevende jaargang nummer: 2 April 2015 In deze uitgave o.a. FRONTtaal DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO! Pagina 3 Pagina 5 Pagina 10 Pagina 19 Op 1 januari jl. zijn de nieuwe zorgtaken binnen gemeente Westland van kracht geworden. Waar veel andere gemeenten hebben gekozen om de veranderingen direct door te voeren, heeft onze gemeenteraad gekozen voor de weg van geleidelijkheid; 2015 is het jaar van zorgvuldige inventarisering en organisatorische hervormingen. De vraag is hoe ‘we’ er nu, na vier maanden, voor staan. Het is een van de meest uitdagende peri- odes uit haar ambtelijke carrière; Wethou- der Marga de Goeij- Van der Klugt heeft met het recent uitgebreide takenpakket een van de meest zwaarwegende porte- feuilles in handen. “We staan aan het begin van een lange weg die we als samenleving met elkaar zijn ingeslagen. Met daarbij de vraag hoe ons zorgland- schap er over 5 jaar uit moet zien. Dat betekent dat je nu de tijd zult moeten nemen om de zorg anders te organiseren dichter bij de mensen in betere samen- werking en met minder kosten. Zie het als het streven om een marathon te Wethouder Marga de Goeij: “Grote aantal vrijwilligers neemt toe” moeten bezuinigen. Dat betekent dat zij tijd nodig hebben om hun organisatie aan te passen. Iets wat niet zomaar geregeld is. Rust ook voor alle inwoners van onze gemeente om te wennen aan het idee dat men zelf meer op zoek zal moeten naar oplossingen die met hulp van familie of buren binnen handbereik zijn. We weten dat de Westlandse gemeenschap bekend staat om haar vele vrijwilligers. Ik ben zo trots op al die mensen die nu al met ons meedoen in de wetenschap dat we er ‘met elkaar’ voor moeten gaan. In de tussentijd kijken we als gemeente goed om ons heen wat de knelpunten zijn bij de gemeenten die de veranderingen per 2015 hebben ingezet. Daar kunnen we van leren. Vroegtijdige signalering Het zorglandschap verandert snel. Ook binnen gemeente Westland. Het is voor wethouder Marga de Goeij- Van der Klugt niet moeilijk om de voorbeelden aan te wijzen: “Omdat mensen langer zelfstandig thuis wonen wordt welzijn cruciaal. Naast goede zorg thuis heb je immers behoefte aan contacten. Vitis pakt die rol voort- varend op met sociaal makelaars, de Bij Mekaar buurtrestaurants en natuurlijk initiatieven van vrijwilligers zelf zoals de Plusbus zijn zomaar wat voorbeelden die we al bijna als ‘normaal’ beschouwen. Veranderingen gaan soms heel snel maar hebben ook vaak tijd nodig. Zo maak ik me regelmatig zorgen over het ‘verborgen leed achter de voordeur’. We zijn in deze regio niet gewend om direct met onze problemen te komen. Een andere manier van denken en een vroegtijdige signale- ring moet helpen om erger te voorkomen. De rol van de huisarts, school en sport- vereniging en de onderlinge samenwer- king zullen hierbij steeds belangrijker worden”. Beste lezers. Voor u ligt de apriluitgave van uw huis-aan- huisblad ‘Gezond Zijn / Beter Worden’. Met tal van onderwerpen uit uw regio op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Met natuur- lijk de eigen pagina van Pieter van Foreest en het laatste nieuws over GGZ Delfland; het nieuwe pand aan de Stokdijkkade is een aanwinst voor de regio. Eigenlijk geldt dit ook voor het nieuwe pand van Huid & Zorg in Naaldwijk. Steffie Michels van Westland Partners verteld over het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’; hiermee wil het ministerie financiële uitbuiting van ouderen voorkomen. Natuurlijk mogen de Gemeentepagina’s niet ontbreken met o.a. een artikel over een tijde- lijke proef op het gebied van voordelige huis- houdelijke hulp. Nieuw bij GZBW is de pagina die geheel in het teken staat van zwanger zijn en jonge gezinnen. Maria Beek-Vervoorn vertelt in haar terugkerende eigen column over kraamzorg. Over kraamzorg gesproken, wij bezochten het eerste Zwanger&Zo Event in ’s-Gravenzande. Een evenement dat zeer succesvol is verlopen en zeker navolging zal krijgen. We spraken ook met Huib van Leeu- wen die verteld over ‘Bouwsteentjes’, eiwit verrijkte gebakjes voor extra kracht. En als u de natuur in gaat bent u gewaarschuwd voor de teek die met een beet de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Met een speciale voorlich- tingspagina onderstrepen we het gevaar van de borelia bacterie dat voor mens en dier op de loer ligt. Dit en nog veel meer leest u in GZBW. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij onze adverteerders en STIP loketten. Wij wensen u veel leesplezier! Peter Keijzer Uitgever volbrengen; eerst kennis en ervaring op- doen om daarna het uiteindelijke doel te halen. En accepteren dat je binnen dat proces ook wel eens een time-out nodig hebt of van een blessure moet herstellen. Eén groot leerproces dat op termijn zeker resultaat zal gaan opleveren”, aldus de wethouder, die met name op de werkvloer de veranderingen in denken en doen nu al ziet toenemen. “We hebben voor een extra jaar rust gekozen, waarin er geen veranderingen zijn voor mensen met hulp in het huishouden of een pgb. Rust voor bijvoorbeeld onze zorgaanbieders die anders moeten gaan werken en ook Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Den Hoorn/Schipluiden Hoek van Holland Wethouder Marga de Goeij- Van der Klugt: ‘Veranderingen in denken en doen worden nu al zichtbaar’ Berichtgeving op pagina’s 10 en 11 Pieter van Foreest: ‘Langer en gelukkig thuis met dementie’ GGZ Delfland: Gecentraliseerde zorg in nieuw pand Stokdijkkade Tijdelijke proef voordelige huis- houdelijke hulp in Westland Praktische op- lossingen om een tekenbeet te voorkomen

description

GZBW Uitgave 2 - Westland - April 2015

Transcript of GZBW Uitgave 2

 • Zevende jaargang nummer: 2 April 2015

  In deze uitgave o.a.

  FRONTtaal

  D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !

  Pagina 3 Pagina 5 Pagina 10 Pagina 19

  Op 1 januari jl. zijn de nieuwe zorgtaken binnen gemeente Westland van kracht geworden. Waar veel andere gemeenten hebben gekozen om de veranderingen direct door te voeren, heeft onze gemeenteraad gekozen voor de weg van geleidelijkheid; 2015 is het jaar van zorgvuldige inventarisering en organisatorische hervormingen. De vraag is hoe we er nu, na vier maanden, voor staan.

  Het is een van de meest uitdagende peri-odes uit haar ambtelijke carrire; Wethou-der Marga de Goeij- Van der Klugt heeft met het recent uitgebreide takenpakket een van de meest zwaarwegende porte-feuilles in handen. We staan aan het begin van een lange weg die we als samenleving met elkaar zijn ingeslagen. Met daarbij de vraag hoe ons zorgland-schap er over 5 jaar uit moet zien. Dat betekent dat je nu de tijd zult moeten nemen om de zorg anders te organiseren dichter bij de mensen in betere samen-werking en met minder kosten. Zie het als het streven om een marathon te

  Wethouder Marga de Goeij: Grote aantal vrijwilligers neemt toe

  moeten bezuinigen. Dat betekent dat zij tijd nodig hebben om hun organisatie aan te passen. Iets wat niet zomaar geregeld is. Rust ook voor alle inwoners van onze gemeente om te wennen aan het idee dat men zelf meer op zoek zal moeten naar oplossingen die met hulp van familie of buren binnen handbereik zijn. We weten dat de Westlandse gemeenschap bekend staat om haar vele vrijwilligers. Ik ben zo trots op al die mensen die nu al met ons meedoen in de wetenschap dat we er met elkaar voor moeten gaan. In de tussentijd kijken we als gemeente goed om ons heen wat de knelpunten zijn bij de gemeenten die de veranderingen per 2015 hebben ingezet. Daar kunnen we van leren.

  Vroegtijdige signaleringHet zorglandschap verandert snel. Ook binnen gemeente Westland. Het is voor wethouder Marga de Goeij- Van der Klugt niet moeilijk om de voorbeelden aan te wijzen: Omdat mensen langer zelfstandig thuis wonen wordt welzijn cruciaal. Naast goede zorg thuis heb je immers behoefte aan contacten. Vitis pakt die rol voort-varend op met sociaal makelaars, de Bij Mekaar buurtrestaurants en natuurlijk initiatieven van vrijwilligers zelf zoals de Plusbus zijn zomaar wat voorbeelden die we al bijna als normaal beschouwen. Veranderingen gaan soms heel snel maar hebben ook vaak tijd nodig. Zo maak ik me regelmatig zorgen over het verborgen leed achter de voordeur. We zijn in deze regio niet gewend om direct met onze problemen te komen. Een andere manier van denken en een vroegtijdige signale-ring moet helpen om erger te voorkomen. De rol van de huisarts, school en sport-vereniging en de onderlinge samenwer-king zullen hierbij steeds belangrijker worden.

  Beste lezers.

  Voor u ligt de apriluitgave van uw huis-aan-huisblad Gezond Zijn / Beter Worden. Met tal van onderwerpen uit uw regio op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Met natuur-lijk de eigen pagina van Pieter van Foreest en het laatste nieuws over GGZ Delfland; het nieuwe pand aan de Stokdijkkade is een aanwinst voor de regio. Eigenlijk geldt dit ook voor het nieuwe pand van Huid & Zorg in Naaldwijk. Steffie Michels van Westland Partners verteld over het actieplan Ouderen in veilige handen; hiermee wil het ministerie financile uitbuiting van ouderen voorkomen. Natuurlijk mogen de Gemeentepaginas niet ontbreken met o.a. een artikel over een tijde-lijke proef op het gebied van voordelige huis-houdelijke hulp. Nieuw bij GZBW is de pagina die geheel in het teken staat van zwanger zijn en jonge gezinnen. Maria Beek-Vervoorn vertelt in haar terugkerende eigen column over kraamzorg. Over kraamzorg gesproken, wij bezochten het eerste Zwanger&Zo Event in s-Gravenzande. Een evenement dat zeer succesvol is verlopen en zeker navolging zal krijgen. We spraken ook met Huib van Leeu-wen die verteld over Bouwsteentjes, eiwit verrijkte gebakjes voor extra kracht. En als u de natuur in gaat bent u gewaarschuwd voor de teek die met een beet de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Met een speciale voorlich-tingspagina onderstrepen we het gevaar van de borelia bacterie dat voor mens en dier op de loer ligt. Dit en nog veel meer leest u in GZBW. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij onze adverteerders en STIP loketten. Wij wensen u veel leesplezier! Peter KeijzerUitgever

  volbrengen; eerst kennis en ervaring op-doen om daarna het uiteindelijke doel te halen. En accepteren dat je binnen dat proces ook wel eens een time-out nodig hebt of van een blessure moet herstellen. En groot leerproces dat op termijn zeker resultaat zal gaan opleveren, aldus de wethouder, die met name op de werkvloer de veranderingen in denken en doen nu al ziet toenemen. We hebben voor een extra jaar rust gekozen, waarin er geen veranderingen zijn voor mensen met hulp in het huishouden of een pgb. Rust voor bijvoorbeeld onze zorgaanbieders die anders moeten gaan werken en ook

  Verschijnt huis aan huis in:

  Gemeente WestlandDen Hoorn/Schipluiden

  Hoek van Holland

  Wethouder Marga de Goeij- Van der Klugt:

  Veranderingen in denken en doen worden nu al zichtbaar

  Berichtgeving op paginas 10 en 11

  Pieter van Foreest: Langer en gelukkig thuis met dementie

  GGZ Delfland: Gecentraliseerde zorg in nieuw pand Stokdijkkade

  Tijdelijke proef voordelige huis-houdelijke hulpin Westland

  Praktische op-lossingen om een tekenbeet te voorkomen

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !2

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  www.pietervanforeest.nl

  Bezoek de Pieter van ForeestZorg Thuiswinkel.

  Ht adres voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelenen verpleegartikelen voor jong en oud!

  Adressen: Openingstijden:Middel Broekweg 2A, 2671 ME Naaldwijk maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uurDe Nieuwe Langendijk 61A, 2611 VJ Delft zaterdag: 10.00-16.00 uurSchieweg 87A, 2627 AT Delft

  Advertentie

  Aanlevering advertentiesDe volgende uitgave van Gezond Zijn / Beter Worden

  verschijnt in juni 2015.

  Reservering van uw advertentieruimte vr 20 mei a.s.Telefonisch: (0174) 516 512. Of per email: [email protected]

  ELEMENTSTO SUXEED

  Leer anders omgaan met ADHD

  Agaat 16 | 2691 SM s-Gravenzande | Tel. 0174-243123Mob. 06-43095590 | [email protected] | www.SuXeed.nl/adhd

  Massages

  Voedingsadvies

  Stressontlading

  Heb je last van ADHD, ADD of aanverwante verschijnselen?

  Westland Oncologienet

  Advertentie

  Gebundelde (oncologie)zorg in uw regio. Vertrouwd en dichtbij!

  Tel. 06 - 51 70 70 82www.careyn.nl

  Tel. 0174 - 417 227www.apotheekdeklipper.nl

  Tel. 0174 - 621 936www.haarinsituutwestland.nl

  Tel. 0174 - 503 974www.huidenzorg.nl

  Tel. 0174 - 414 596www.fysio-enzo.nl

  Tel. 06 - 14 23 77 91www.inloophuiscarma.nl

  Tel. 06 - 34 21 58 01www.logopediepraktijkfacialis.nl

  Borstprotheses en lingerie

  Tel. 0174 - 621 936www.womencarewestland.nl

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 3

  April 2015Gezond Zijn / Beter WordenN I E U W S V A N P I E T E R V A N F O R E E S T

  Langer en gelukkig thuis met dementieDe wens van veel mensen met dementie, maar ook van de mantel-zorgers, is om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Dit is zeer goed mogelijk, echter het is van essentieel belang dat de juiste zorg en begeleiding geboden wordt. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol gekregen om mensen langer thuis te kunnen helpen. Als gezicht in de wijk heeft zij contact met zorgvragers, hulpbehoe-venden en hun mantelzorgers. Daarbij hebben zij een signalerings-functie, waarbij continu contacten zullen worden onderhouden met o.a. huisartsen en sociale wijkteams. Bij iemand met dementie kan ook de casemanager een belangrijke rol spelen. Een casemanager

  ondersteunt bij het verwerken van de diagnose dementie en bij het zoveel mogelijk een nieuwe balans te vinden in het leven. Zij kent de mogelijkheden in de regio om begeleiding, ondersteuning en zorg in te zetten. Bovendien is zij, naast de begeleiding bij iemand met dementie, ook nadrukkelijk beschikbaar voor de mantelzorger en de leefomgeving van de clint.

  Ondanks dat zo lang mogelijk thuis wonen een wens is, kan dit soms zwaar vallen. Zeker wanneer de dementie zich ontwikkelt. Een ontmoetingscentrum is dan vaak een onmisbare schakel om opname te voorkomen of uit te stellen. Een ontmoetingscentrum richt zich op zowel de persoon met dementie als de naaste mantelzorger. Ook mensen met verminderde regie door o.a. complexe somatische aandoeningen kunnen gebruik maken van het aanbod van het ont-moetingscentrum. De structuur en het dagritme wat geboden wordt, kan een meerwaarde zijn voor deze doelgroep. In het ontmoetings-centrum is een vast professioneel begeleidingsteam, met een pro-grammacordinator, een activiteitenbegeleider en een verzorgende. Het team werkt samen met andere zorg- en welzijnsinstellingen in de wijk of regio, zoals huisartsen, thuiszorg, steunpunt mantelzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorginstellingen.

  Meer informatie over de mogelijkheden wanneer iemand dementie krijgt? Neem contact op met Pieter van Foreest op het telefoonnum-mer 015-5155000 of via [email protected]. U kunt ook aankloppen wanneer er nog geen indicatie is. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag hiervan.

  Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Het is een chronische aandoening die vaak voor lichamelijke beperkingen zorgt door pijn en stijfheid. Reuma verloopt grillig: de ene dag lukt alles, de volgende dag is het optillen van een kopje al te pijnlijk. Bewegen is wan-neer iemand veel pijn heeft niet prettig. Toch is het belangrijk om goed en vol-doende te bewegen. Het maakt uw spieren sterk en uw gewrichten soepel.

  Spieren trainen maar bewaak de grens Door goed te bewegen wordt uw conditie beter en neemt ook de belastbaarheid van de gewrichten toe. Zorg er wel voor dat u op de juiste manier beweegt en dat u niet te veel van uw lichaam vraagt. Probeer niet te lang in n houding te bewegen of te veel in n keer te doen. Doordat

  Samen trainen met Reumaer veel verschillende soorten reuma zijn, is het ook per persoon verschillend welke oefeningen wel of niet werken. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in reuma.

  Samen bewegen is leuker dan alleen De fysiotherapeuten van Pieters Behandel Praktijk zijn gespecialiseerd in reuma en kennen de mogelijkheden en onmogelijk-heden. De begeleiding van een fysiothera-peut kan n op n plaatsvinden, maar groepsbehandelingen hebben zeker een meerwaarde. Doordat de therapie in een groep aangeboden wordt, hebben deel-nemers ook onderling contact en kunnen vragen, zorgen of ervaringen met elkaar delen. Dit helpt bij het leren accepteren, begrijpen en omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan. De reumagroep traint ie-

  dere maandag van 13:30 uur tot 14:30 uur onder begeleiding van een fysiotherapeut bij Pieters Behandel Praktijk in Naaldwijk.

  Wilt u meetrainen of meer informatie? Neem dan contact op met Pieters Behandel Praktijk via www.pieterbehandelpraktijk.nl of bel naar 0174-615255.

  Steeds meer mensen kiezen voor Zorg Thuis van Pieter van Foreest. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Wij kunnen hierdoor per direct nieuwe collegas gebruiken in de thuiszorg in onder andere de

  Zorg Thuis zoekt collegas

  Clintenraadsleden gezocht De Clintenraad (CR) behartigt de belangen van de clinten. Ze speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De Clintenraad behandelt zaken die direct of indirect betrekking hebben op de zorg en praktische zaken, zoals de kwaliteit van de zorgverlening. Zij denken mee, praten mee en beslissen mee over een veelheid aan onder-werpen die voor de clint van belang zijn. Op deze wijze wordt hun stem gehoord ten aan-zien van beleid en uitvoering van zorgverlening en op het gebied van veranderingen binnen de organisatie. Daarnaast ziet de Clintenraad erop toe dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

  Clintenraad thuiswonende clinten Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe clintenraadsleden voor Pieter van Foreest Thuis. De Clintenraad Pieter van Foreest Thuis behartigt de belangen van de thuiswonende clinten, familieleden en bezoekers die een vorm van zorg, behandeling of service van Pieter van Foreest gebruiken. Bijvoorbeeld thuiszorg clinten, bezoekers van de ont-moetingscentra, clinten die hulp bij het huishouden ontvangen etc.

  Interesse? Kijk op www.pietervanforeest.nl voor meer informatie en het profiel.

  Vernieuwde website live Sinds 31 maart 2015 is de vernieuwde web-site van Pieter van Foreest live gegaan! De vernieuwde website is fris, overzichtelijk, gebruiksvriendelijk n responsive. Het laatst genoemde houdt in dat de website mee schaalt met de afmetingen van een scherm. Het is een optimale webervaring voor een breed scala aan apparaten, van laptops, een mobiele telefoon tot aan een tablet. Benieuwd naar de nieuwe website? Ga snel naar www.pietervanforeest.nl!

  Voor vragen over zorg, wonen, welzijn en behandeling kunt u contact opnemen met: Clintenservice015-515 [email protected]

  functie van Verzorgende IG, Wijkverpleegkundige en Verpleegkun-dige. Ben jij of ken je iemand die op zoek is naar een leuke en uitdagende baan? Iemand die het leuk vindt dat iedere dag weer nieuwe uitdagingen biedt en die samen met jou, met ons het ver-schil wil maken door excellente zorg aan ouderen te bieden, met het motto U doet ertoe? Dan is dit de baan!

  Help jij Zorg Thuis aan enthousiaste nieuwe collegas? Pieter, dat ben jij! De vacatures zijn te vinden op intranet en op onze website www.werkenbijpieter.nl

 • WWW.GGZ-DELFLAND.NL

  Jaarlijks krijgt een op de vierNederlanders met psychischeproblemen te maken.

  Dat kunnen kortdurende klachten zijn, maar ook aandoeningen waarbij

  langdurige begeleiding en behandeling noodzakelijk zijn.

  Bij welke psychische problemenkunnen wij u helpen?

  Behandelen via Internet

  Onze jeugdafdeling Aanmelding

  Contactgegevens

  Meer informatie

  www.ggz-delfland.nlNieuwe locatieOnze locaties aan de Tiendweg 10 enMiddelbroekweg 2a zijn per 20 aprilverhuisd naar onze nieuwe locatieStokdijkkade aan de Stokdijkkade19 in Naaldwijk. Vanaf 20 april vindende behandelafspraken hier dusplaats.

  Wij behandelen op deze nieuwelocatie jeugdigen, volwassenen enouderen.

  Locatie Stokdijkkade. Stokdijkkade 19 in Naaldwijk

  D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !4

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  WWW.GGZ-DELFLAND.NL

  Jaarlijks krijgt een op de vierNederlanders met psychischeproblemen te maken.

  Dat kunnen kortdurende klachten zijn, maar ook aandoeningen waarbij

  langdurige begeleiding en behandeling noodzakelijk zijn.

  Bij welke psychische problemenkunnen wij u helpen?

  Behandelen via Internet

  Onze jeugdafdeling Aanmelding

  Contactgegevens

  Meer informatie

  www.ggz-delfland.nlNieuwe locatieOnze locaties aan de Tiendweg 10 enMiddelbroekweg 2a zijn per 20 aprilverhuisd naar onze nieuwe locatieStokdijkkade aan de Stokdijkkade19 in Naaldwijk. Vanaf 20 april vindende behandelafspraken hier dusplaats.

  Wij behandelen op deze nieuwelocatie jeugdigen, volwassenen enouderen.

  Locatie Stokdijkkade. Stokdijkkade 19 in Naaldwijk

  WWW.GGZ-DELFLAND.NL

  Jaarlijks krijgt een op de vierNederlanders met psychischeproblemen te maken.

  Dat kunnen kortdurende klachten zijn, maar ook aandoeningen waarbij

  langdurige begeleiding en behandeling noodzakelijk zijn.

  Bij welke psychische problemenkunnen wij u helpen?

  Behandelen via Internet

  Onze jeugdafdeling Aanmelding

  Contactgegevens

  Meer informatie

  www.ggz-delfland.nlNieuwe locatieOnze locaties aan de Tiendweg 10 enMiddelbroekweg 2a zijn per 20 aprilverhuisd naar onze nieuwe locatieStokdijkkade aan de Stokdijkkade19 in Naaldwijk. Vanaf 20 april vindende behandelafspraken hier dusplaats.

  Wij behandelen op deze nieuwelocatie jeugdigen, volwassenen enouderen.

  Locatie Stokdijkkade. Stokdijkkade 19 in Naaldwijk

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 5

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  GGZ Delfland Stokdijkkade:

  Gecentraliseerde zorg voor jeugd, volwassenen en ouderen

  Op het moment dat de apriluitgave van GZBW voor u ligt, is de verhuizing van GGZ Delfland al achter de rug. De locaties aan de Tiendweg en de Middelbroekweg hebben dan plaats gemaakt voor een groter pand aan de Naaldwijkse Stokdijkkade. Een locatie waar medewerkers efficinter kunnen werken en bezoekers de hulp vinden die voorheen versnipperd te vinden was.

  In de nieuwe situatie komt alle zorg (Ouderen, Volwassenen en Jeugd) onder n dak. Vincent Obbens is manager bedrijfsvoering en is blij dat GGZ Delfland een represen-tatieve huisvesting heeft gekregen: In onze voormalige huisvesting moesten we woekeren met de ruimtes. In de nieuwe situatie hebben we volop ruimte voor onze medewerkers en zijn de lijnen om met el-kaar te communiceren heel kort. Bovendien kunnen we nu ook behandeling in groepen

  aanbieden, iets wat tot voor kort niet of nau-welijks te organiseren was. Met het bij elkaar brengen van zorg voor jeugd, volwassenen en ouderen brengen we ook de zorg dichtbij huis, aldus Obbens, die de regio goed kent en weet dat men hier de zorg-dichtbij waar-deert. Maar er zijn meer aspecten die het betrekken van deze locatie zo aantrekkelijk maakt. Denk maar aan de mogelijkheid om een dependance van de dagbehandeling te starten of de avondopenstelling uit te brei-den. De mogelijkheid van een dagbehande-ling in Naaldwijk maakt de dagbehandeling toegankelijker voor mensen uit het Westland waarvoor nu de reisafstand een belemmering is. Daarvoor hebben we nu zelfs een eigen vervoersdienst in het leven geroepen, zodat onze clinten door vrijwilligers gehaald en gebracht kunnen worden. De avondopen-stelling verruimt de mogelijkheid voor patint om buiten kantoortijden een behandeling te krijgen. Ingebakken principesMonique Baan is manager bedrijfsvoering jeugd en geeft aan dat er in de zorg voor kinderen en jongeren de laatste twee jaar veel veranderingen zijn geweest. Eind 2012 is de locatie Tiendweg heropend voor de jeugdafdeling van GGZ Delfland. Dat was een grote stap vooruit, omdat kinderen vanaf dat moment niet meer naar Delft hoefden te komen. Nu zetten we nog een stap vooruit: n goed bereikbare en aantrekkelijke locatie voor kinderen, volwassen en ouderen. Op deze manier kunnen de behandelaren nog beter samenwerken en kan er goed inge-speeld worden op het Westland. Persoonlijke

  zorg dichtbij, dat is wat we willen bieden. De jeugdafdeling op de nieuwe locatie biedt Geestelijke Gezondsheidszorg voor alle kinde-ren, van lichte tot zware problematiek, van 0 tot 18 jaar. Behandeling van lichte tot matige psychische stoornissen wordt gedaan door de GZ-psychologen van GRIPP. Denk aan een lichte depressie, een trauma als gevolg van pesten of aan kinderen met een angststoor-nis. Patinten met complexe problematiek zoals autisme, een hechtingsstoornis of sucidale gedachten worden geholpen in de specialistische GGZ. Om kinderen aan te melden, is een verwijzing van de huisarts of van het sociale kernteam nodig. Zij bepalen welke vorm van zorg passend is. In het ver-leden kende GGZ Delfland lange wachttijden. Dat klopt inderdaad. Nu is dat niet meer het geval, binnen 3 weken vindt de intake plaats. Westlanders en psychische zorg om de hoek, dat is even wennen? Absoluut. We hebben hier nog steeds te maken met oude, ingebakken principes als stel je niet aan en het gaat vanzelf wel weer over. Voor kinderen is het juist van belang om snel de juiste zorg te krijgen, zodat problemen niet onnodig verergeren. Natuurlijk geldt dat ook voor volwassenen en ouderen. Men wacht nu vaak te lang. Pas als het echt niet meer anders kan is men bereid om de stap te nemen. Ons advies is, stap op tijd naar de huisarts of het sociaal kernteam als het niet goed met jou, je kinderen of je familieleden gaat.

  Op donderdag 28 mei a.s. zal het nieuwe GGZ Delfland Stokdijkkade haar deuren openen tijdens een feestelijk Open Huis.

  Groepsconsult voor kinderen met eczeem Sinds kort kunnen kinderen met ernstig aangeboren (constitutioneel) eczeem en hun ouder(s) naar een speciaal groepsconsult bij Reinier de Graaf. Het spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Dermatologie in het Diaconessenhuis in Voorburg en is samen met maximaal zes andere kinderen, hun ouder(s), een dermatoloog, een derma-toloog in opleiding en een gespecialiseerd dermatologie verpleegkundige. Doordat meerdere lotgenoten aanwezig zijn, kun-nen de kinderen en hun ouders kennis, informatie en ervaringen met elkaar delen. Het groepsconsult duurt ongeveer een uur en is een volwaardig reguliere medische af-spraak. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen zijn patint van Reinier de Graaf. Het groepsconsult is voor kinderen van twee tot zestien jaar en wordt naar leeftijd ingedeeld. De dermatoloog neemt tijdens het spreekuur voor elk kind apart de tijd. Naast beoordeling van de huid komen ook de toepassing van de behandeling aan bod. Slechts enkele zieken-huizen in ons land werken met een groeps-consult voor kinderen met eczeem.

  Oplossing in zicht voor oorsuizen Er lijkt eindelijk een oplossing in de maak voor chronische tinnitus, zo meldt het Bel-gische Nieuwsblad. Een Amerikaans bedrijf heeft een apparaat ontwikkeld dat het oor-suizen moet verhelpen. De eerste tests zijn alvast beloftevol: meer dan de helft van de proefpersonen werd van de piep afgehol-pen. Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is een aandoening waarbij je sis-, fluit- of pieptonen te horen krijgt in n of beide oren. De kwaal wordt voornamelijk ver-oorzaakt door langdurige blootstelling aan lawaai. Tot voor kort werd chronische tin-nitus als ongeneeslijk beschouwd, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Het Amerikaanse bedrijf MicroTransponder heeft een zender ontwikkeld die gekoppeld wordt aan een hoofdtelefoon. Het toestelletje dat zo groot is als een luciferdoosje, stuurt voort-durend stimuli, korte piepjes, naar de nervus vagus, een van de twaalf zenuwen die direct uit de hersenen ontspringen. Door die toon-cyclussen worden de hersenen als het ware geherprogrammeerd en aangeleerd om de oorsuizingen te negeren. De zendertjes zijn nog niet op de markt verkrijgbaar, maar eer-ste tests zijn veelbelovend. Ongeveer de helft van de proefpersonen was volledig verlost van de tuut. Als alles goed gaat, komen de apparaatjes nog dit jaar op de markt.

  Expertisecentrum wijnvlekken Rotterdam In het centrum van het Erasmus MC en het Sophia kinderziekenhuis moeten meerdere specialisten ervoor zorgen dat alle kennis over het Sturge-Weber syndroom op een plek te vinden is. Mensen die vermoeden dat hun kind een wijnvlek heeft kunnen terecht bij het kennisloket, wat ervoor moet zorgen dat er minder afspraken met verschillende artsen gemaakt hoeven worden. Daar kan uitsluitsel gegeven worden of een wijnvlek gevaarlijk is en extra behandeling nodig heeft. Zo meldt RTV Rijnmond.

  Ongeveer 30.000 ouderen zijn jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of finan-cile uitbuiting. Het ministerie van Volks-gezondheid Welzijn en Sport (VWS) neemt deze problematiek zeer serieus. Met het actieplan Ouderen in veilige handen wil het ministerie financile uitbuiting van ou-deren voorkomen. Het ministerie vindt dat hierin de notaris een belangrijke rol heeft.

  De notarissen van Westland Partners zijn een goede partner als het gaat om het voorkomen van financieel misbruik van ouderen. Want wie tijdig zijn financile en immaterile zaken vastlegt, valt niet gemakkelijk ten prooi aan hebzuchtigen. Houd daarom uw eigen regie en regel uw zaken op tijd bij de notaris door het maken van een notarile volmacht en een levenstestament. In zon volmacht en een levenstestament kunt u zelf aanwijzen wie uw zaken kan behartigen als u het zelf niet meer kunt. Degene die u aanwijst in de notarile volmacht kan namens u dan de volgende zaken regelen:

  Actieplan ouderen in veilige handen het beheren van uw bankrekeningen het opstellen van belastingaangiften en

  het voldoen van belastingen het sluiten en opzeggen van verzeke-

  ringsovereenkomsten het aan- en verkopen van een woning het aanvaarden van schenkingen het aanvaarden of verwerpen van nala-

  tenschappen en het afwikkelen daarvan

  Daarnaast kunt u ook een toezichthouder aanwijzen. Stichting Bewind Partners is een professionele toezichthouder waar een gevolmachtigde ieder jaar rekening en verantwoording aan moet afleggen. Een levenstestament kunt u opstellen als u het belangrijk vindt om duidelijk vast te leggen hoe u over medische zaken denkt in het geval u op een moment zelf niet meer in staat bent om deze beslissingen te nemen. Daarbij kunt u zaken regelen als een be-handelverbod of een euthanasieverzoek. U kunt dan ook iemand aanwijzen die erop toeziet dat uw wensen nageleefd worden. Belangrijk is dat de maatregelen tijdig wor-

  den genomen. Voor meer informatie neemt u contact op met Steffie Michels of Jennifer Fluitman, zij zijn als notarissen verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten. Telefoon: 0174-637500, website: www.westlandpartners.nl

  Steffie Michels

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !6

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  Advertentie

  Voor informatie of aanmelden, bel of mail met Fysio Zande. Tel.: (0174) 417 680 - E-mail [email protected]

  Fysiotherapie ZandeLangestraat 83-85, s-Gravenzande Tel.: (0174) 417 680

  [email protected] - www.fysiozande.nl

  Gespecialiseerd in o.a: Fysiotherapie Manuele therapie Medische training FysioSport Mensendieck COPD Parkinson Hartfalen Dystonie

  Bekkenklachten Specifiek turn/gymnastiekblessures Medical Taping Whiplash Lymfoedeem Onbegrepen klachten Revalidatie Zwangeren Kaakklachten Lage rugklachten Schouderklachten Training Tenniselleboog Diabetes Mellitus type 2 Geriatrie (Revalidatie) na nieuwe knie/heup Zenuwpijnen Algemeen sportblessures Chronische pijnklachten Fibromyalgie Oncologie

  Nek-en hoofdpijnklachten Spanningsklachten Overgewicht Ademhaling Ontspanning Valpreventie Dry Needling

  Zwangerschapcursus Onder leiding van de Mensendieck Therapeute leer je op deze 8-weekse cursus op een leuke en ontspannen manier jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw bevalling. Naast de groepsinformatie is er uiteraard ruimte voor persoonlijke aan-dacht om specifieke vragen en/of klachten te behandelen. De achtste lesdag wordt na de bevalling als terugkomdag gepland.

  BeweegSupport Hebt u overgewicht met een BMI vanaf 30, heeft u moeite met in beweging komen en/of deze beweging te behouden dan is Beweegsupport iets voor u. Beweegsupport bestaat uit intake en evaluatie bij de fysiotherapeut en ditiste, 3 maanden training, 1x per week in de Beweegsupport groep en 2x per week in een FysioSport groepen, plus 7 groepsbijeen-komsten bij de ditiste.

  HUID & ZORG Praktijk voor huidtherapie,oedeemtherapie en lasertherapie.Wij bieden behandelmogelijkheden voor de volgende huidproblemen:

  AcneAcnelittekensPigmentvlekkenOverbeharingLymfoedeemLipoedeemPedicure

  RosaceaLittekensCouperoseSchimmelnagelsHuidoneffenhedenHuidverbeteringSchoonheidsbehandelingen

  www.huidenzorg.nl - [email protected] Verhoeffweg 17a - 2671 HT Naaldwijk

  T 0174 50 39 74

  De beste zorg voor uw huid

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 7

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Astma-aanval kan straks worden afgewen Nederlandse onderzoekers zeggen het ontstaan van een astma-aanval in de heel nabije toe-komst te kunnen afwenden, zo is in de Telegraaf te lezen. Een sleutelrol in dat proces speelt het eiwit Pim1 kinase, zo is nu ontdekt door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCGH). Verreweg de meeste astma-aanvallen worden veroorzaakt door virussen, bijvoorbeeld bij griep of verkoudheid. Behandeling richt zich op de symptomen, zoals benauwdheid. Voor het eerst wordt nu de bron aangepakt: het blijkt mo-gelijk om virussen in longcellen te onderdrukken door het genoemde eiwit te remmen. Daarmee zou een astma-aanval in de kiem gesmoord kunnen worden, menen de onderzoekers, die daartoe samenwerkten met de Universiteit van Southampton.

  Audio app zegt oorsuizen te verhelpen Oorsuizen oftewel het constant horen van sis-, brom- of piepgeluiden in een of beide oren, wordt door veel mensen gezien als chronische pijn waar geen oplossing voor is. De Duitse star-tup Sonormed geeft gedupeerden echter weer een sprankje hoop. Het beweert de aandoening te kunnen verhelpen via een muziekapp. Hoewel oorsuizen zich voordoet in de oren, lijkt onder-zoek aan te tonen dat de oorzaak niet in het gehoororgaan ligt, maar in de hersenen. Overac-tieve delen van de hersenen in het gehoorgebied geven continu signalen, terwijl het geluid er niet meer is. Sonormed zegt de aandoening te kun-nen behandelen via de nieuwe webgebaseerde app Tinnitracks. De oorzaak van het probleem wordt behandeld via gefilterde audiotherapie. De basis van de app is neuroplasticiteit oftewel het vermogen van de hersenen om zich aan te passen en voortdurend nieuwe dingen te leren. De app analyseert afzonderlijke nummers en filtert de frequentie die oorsuizen veroorzaakt bij de gebruiker. Tijdens het afspelen past het gehoor van de luisteraar zich aan de hoorbare veranderingen aan en na verloop van tijd zal de hyperactiviteit van de hersenen worden afge-zwakt. Om de behandeling te laten slagen moe-ten deelnemers ten minste zes maanden lang n tot twee uur per dag naar de aangepaste muziekbestanden luisteren. Bron: Telegraaf

  Kauwgom even effectief als flossen Tien minuten op kauwgom kauwen, kan 100 miljoen bacterin uit de mond verwijderen. Het is net zo effectief als flossen, al maak je met flossen wel andere delen van je gebit schoon dan met kauwgom. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Vrijwil-ligers kauwden 10 minuten op kauwgom en vervolgens bekeken de onderzoekers hoeveel bacterin er gevangen zaten in het stukje kauw-gom. Gemiddeld had een stukje kauwgom 100 miljoen bacterin opgenomen. Naarmate er lan-ger gekauwd werd, nam het aantal bacterin op de kauwgom toe. Tijdens de eerste 30 seconden was de kauwgom het effectiefst. Continu kauw-gom kauwen is waarschijnlijk niet zinvol, want dan zullen er mogelijk weer opgenomen bacte-rin van de kauwgom in de mond terechtkomen. Bovendien is het belangrijk om suikervrije kauw-gom te gebruiken, omdat bacterin zich juist met suikers voeden.

  Praktijk Huid & Zorg:

  Nieuwe locatie maakt breder aanbod mogelijk

  Het aanbod vergroten en het serviceni-veau nog verder verhogen. Dat moet de gedachte geweest zijn bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor Huid & Zorg. Met de opening van de nieuwe vestiging in Naaldwijk is een lang gekoesterde wens van Wendy van der Knaap in vervulling gegaan.

  Wie op de Naaldwijkse Secretaris Verhoeff-weg rijdt, kan de nieuwe praktijkruimte van Huid & Zorg onmogelijk missen. We hebben het pand naast apotheek De Eenhoorn helemaal gestript en opnieuw ingedeeld, waardoor we de mogelijkheid hebben gecreerd om onze dienstverlening uit te breiden en te profes-sionaliseren, aldus huidtherapeute en eigenaresse Wendy van der Knaap (31). Onze ruimte in het Paramedisch Centrum was eigenlijk te klein. Te klein voor wat ik zie als ideale ruimte voor onze behan-delingen. Toen zich eenmaal de kans op uitbreiding voordeed, hoefden we niet lang na te denken; een mooie locatie, vlak bij de ingang naar winkelcentrum De Tuinen met volop parkeergelegenheid voor onze clinten. Een bezoek aan de praktijk maakt veel duidelijk. Eenmaal binnen waant de bezoeker zich in een luxe kliniek, waarbij de inrichting bestaat uit strakke lijnen en een zachte kleurstel-ling. Over ieder detail is nagedacht. Dit willen we ook uitstralen naar buiten, aldus Wendy. We zijn een praktijk met een regionaal karakter waar kwaliteit en professionaliteit voorop staan. En waar de drempel voor de behandeling van huid-problemen/verbetering zowel voor vrou-wen als mannen laag is. Ook mannen? Ja zeker, knikt Wendy. We zien hier steeds meer mannen die een gezonde en representatieve huid belangrijk vinden. In onze praktijk voeren we daarom steeds meer behandelingen uit tegen o.a. pig-mentvlekken, overbeharing, couperose, fijne lijntjes en huidveroudering. Om deze behandelingen uit te kunnen voeren, maken we gebruik van onze behandel-kamers waar we de modernste technieken

  tot onze beschikking hebben. Als de be-handeling er op zit en de clientle onze praktijk weer stralend verlaat, geeft ons dat natuurlijk veel voldoening. Hetzelfde geld voor jongeren, bijvoorbeeld pubers met acne. Na een aantal behandelingen door onze huidtherapeutes zie je het zelf-vertrouwen terugkomen. Van dergelijke resultaten, kun je als behandelaar echt genieten. Diverse disciplinesWat goed is, komt snel. Een uitspraak die ook op Huid & Zorg van toepassing is. Nog geen vijf-en-half jaar geleden startte de Naaldwijkse ondernemer met haar praktijk in het Paramedisch Centrum, gevolgd door een vestigingspunt in s-Gravenzande en Poeldijk. Ook in de Haagse regio werd er een vestiging ge-opend. De klanten komen niet alleen uit het Westland, maar ook uit de omlig-gende regios Den Haag, Delft en Rot-terdam. Wendy: We werken inmiddels met zes huidtherapeuten. Sinds kort is daar een schoonheidheidsspecialiste en pedicure aan toegevoegd. Hierdoor is ons aanbod nog completer geworden en kan men zelfs bepaalde behandelingen

  combineren. Ook werken we intensief samen met (huis)artsen, specialisten en maken we deel uit van het Westland On-cologienet, met daarin complementaire disciplines. We zijn continu bezig met kwaliteitsverbetering door nascholing en het houden van maandelijkse trainings-avonden, aldus Wendy, die onderstreept dat een onderneming alleen succesvol kan zijn door gemotiveerde medewerkers. Het uitvoeren van nieuwe plannen kan alleen als je vakbekwame en gedreven mensen om je heen hebt. Natuurlijk kun je een plan in je hoofd hebben, uiteindelijk moet het wel door mijn team in de prak-tijk gebracht worden. En dat vertrouwen krijgen ze van me. Zo proberen we zoveel mogelijk aan elke clint een vaste huid-therapeut te koppelen. Op deze manier ontstaat een vertrouwensband die mee-helpt om soms zeer complexe huidproble-men het hoofd te bieden. Huid & Zorg lijkt met het betrekken van het nieuwe pand klaar te zijn voor de toekomst. Ach, je weet maar nooit, zegt Wendy veel-betekenend. Je bent altijd wel bezig met nieuwe ideen, stil zitten is voor mij geen optie.www.huidenzorg.nl

  OERsterk Eten het allergezondste kookboekDit kookboek is een ode aan de kracht van de natuur. Koken met pure voeding voor geluk en gezondheid. Een revolutionair, no-nonsense kookboek over kracht(OER)voe-ding uit de natuur en de uitwerking ervan op ons lichaam.

  Het boek bevat naast lekkere, tongstrelende recepten veel (OER)oude voedingswijsheid in een nieuw jasje, o.a. over eetbare plan-ten, zeegroenten en insecten. Alle recepten zijn eenvoudig te bereiden n E-nummer-, gluten-, lactose- en suikervrij. OERsterk Eten bevat daarnaast veel tips, talrijke leuke

  w(eet)jes en recepten voor alle seizoenen. Met de favoriete recepten van o.a. Ellemieke Vermolen, Ralph Moorman en Vivian Reijs. Oeroude voeding uit de natuur, zoals onze voorouders het aten, heeft een fantastische voedingsbodem om preventief onze gezond-heid te versterken. Door welke voeding slaap je beter en wat zorgt voor een rustige spijsvertering? En wist je dat paddenstoelen en zeegroenten echte superfoods zijn? Ge-zond eten betekent zeker geen saai eten. OERsterk Eten geeft heerlijke recepten voor alle momenten van de dag gedurende alle seizoenen; van ontbijt-, lunch- dinergerech-

  ten tot feestelijke zaligheden. En van basisrecepten voor bouillons, tapenades en krui-denmixen. Wat te denken van zoet notenbrood, zeewierchips, komkommer- brandnetelsoep, frittata met pompoen, chocoladeflikken met meelwormen of pas-tinaak friet, spicy aardpeercake, pesto van zevenblad en chocolade-kastanjemousse. Het boek OERsterk Eten is verkrijgbaar bij BOL.com.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !8

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  ONZICHTBARE HOORTOESTELLEN

  LINNEWEEVERWAAROM ZOU U MET MINDER GENOEGEN NEMEN

  LINNEWEEVER IS SPECIALIST OP HET GEBIED VAN GEHOORVERBETERING, GEHOORBESCHERMING EN HOORTOESTELLEN.

  Linneweever meet al jaren hoortoestellen aan en heeft zich ontwikkeld tot d specialist op dit gebied. Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel en net als bij de optiekafdelingen is innovatie n van de speerpunten van het beleid. Bij Linneweever kunt u terecht voor een uitgebreid gehooronderzoek, een deskundig advies en de nieuwste en meest geavanceerde gehoorapparaten.Ook op het gebied van preventie en gehoorbescherming bent u bij Linneweever aan het goede adres. Steeds meer mensen beseffen dat het drukke verkeer, luide muziek en werk waarbij veel lawaai gemaakt wordt, een aanslag op hun gehoor betekenen. Voorkomen is dan altijd beter dan genezen. Linneweever levert gehoorbescherming op maat voor iedere omstandigheid.

  DANKZIJ EENINTENSIEVE

  SAMENWERKING METDE TOPFABRIKANTEN

  KUNNEN WIJ UDE ALLERBESTE

  PRODUCTEN EN EENOPTIMALE SERVICE

  BIEDEN

  LINNEWEEVER | HERENSTRAAT 15 | 2291 BB WATERINGEN | [email protected] | T 0174 29 31 40 | F 0174 29 68 20 |

  maandag 13:00 - 18:00 uur - di t/m do 9:00 - 18:00 uurvrij 9:00 - 21:00 uur - za 9:00 - 17:00 uur

  Advertentie

  UITNODIGINGWomencare Westland nodigt u van harte uit om onder het genot van een hapje en een drankje in het bijzijn van een Amoena consulente de nieuwste collectie lingerie te komen bekijken. Ook zal de consulente uw vragen beantwoor-den en eventueel opmeten.

  Speciaal voor deze dag krijgt u 20% korting op uw aankoop en n leuke goodiebag cadeau.

  Donderdag 7 mei van 11:00 tot 16:00 uur

  U kunt een afspraak maken of vrijblijvend binnen komen lopen. Graag tot ziens bij Womencare Westland.

  Adres: Voorstraat 143, 2685 EL PoeldijkTelefoon: 0174 - 621936

  Advertentie

  Zaterdag 9 meiOPENDAG

  10:00 - 14:00 uur

  Maak vrijblijvend kennis met de wereld van

  haarwerken en haaraanvullingen.

  Demonstraties in haarbevestigings technieken

  U itleg en advies voor haarproblemen, haaruitval en dun haar, Deskundig hoofdhuid- en haaronderzoek,

  Gezelligheid, hapjes en drankjes.

  U bent van harte welkom!

  Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk | 0174 - 621936

  Elke advertentie in GZBW valt op! Wilt u adverteren in een blad waarin lke publicatie gezien n gelezen wordt?

  Kijk dan op www.gzbw.nl voor de aantrekkelijke tarieven!

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 9

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Yvonne op den Brouw (Family Sports):

  Medical Fitness is een succesvolle revalidatieSteeds meer hoor je over Medical Fitness. Is het de zoveelste trend die na verloop van tijd weer verdwijnt of groeit het uit tot een begrip? Getuige de vele positieve reacties weet Yvonne op den Brouw dat deze succesvolle vorm van revalidatie uitstekend past in het totaalaanbod van Family Sports. Een absolute meer-waarde voor onze onderneming, aldus de Wateringse ondernemer.

  Nog geen vier jaar geleden startte Yvonne op den Brouw met zakenpartner Ted Janse het bekende Family Sports. Met het doorlichten van het uitgebreide klantenbestand kwam het sportieve duo onlangs tot de conclusie dat er de laatste tijd een sterke toename is van het aantal bezoekers dat speciaal voor Medical Fitness heeft gekozen. Vaak zijn het mensen die revalideren en/of herstellen na een operatie, ziekte of ongeval. Maar ook als je een blessure hebt, wilt aankomen na gewichts-verlies of je houding wilt verbeteren is deze vorm van revalidatie zeer succesvol, aldus Yvonne. De (ex)patint wordt door onze medische fitnessinstructrice begeleid met een speciaal trainings-schema. Op deze wijze kun je, ondanks beperkingen, toch spor-ten. Denk aan herstellende hartpatinten die na een operatie terug willen keren naar een werk- en beweegsituatie. Maar ook aan kankerpatinten die een (borst)operatie hebben ondergaan, in het bestralingsproces zitten of daarvan moeten herstellen. Het zijn slechts een paar voorbeelden waarbij onze begeleiding en trainingen daadwerkelijk kunnen helpen. Treffend voorbeeld is een jonge plaatsgenoot die een longtransplantatie moest onder-gaan; door te blijven sporten hield hij zijn conditie op peil om door deze zware operatie heen te komen. Ook na zijn operatie wilde hij het sporten weer zo snel mogelijk oppakken. Een ander voorbeeld is een man die meerdere tias heeft gehad. Na n of twee keer per week onder begeleiding sporten heeft hij na enkele maanden weer vertrouwen in zijn lichaam en heeft hij zijn gewone leven en werk weer volledig op kunnen pakken.

  Perfectioneren Knie- of rugklachten, nek- en schouderklachten, reumatische aandoeningen, hart- en vaatziekten het zijn aandoeningen waarbij Medical Fitness kan zorgen voor verbetering van het specifieke klachtengebied of de algehele conditie. Yvonne: Ook voor zwangeren of jonge moeders die na de bevalling te maken hebben met bekkeninstabiliteit kunnen wij een specifiek pro-gramma geven, daarnaast hebben we een zwangerschapsgym op

  zaterdagochtend (fit4mothers.nl). Voor degenen die wat kilootjes kwijt willen raken hebben we onze ditiste Jenny Hofstede die hen kan bijstaan en begeleiden op het gebied van gewichts-beheersing. Eigenlijk kun je stellen dat we met ons bedrijf in een proces zitten waarin we op zoek zijn naar een compleet pakket. Dus kijken we constant om ons heen om het bestaande aanbod te perfectioneren en verder uit te breiden. Dat zal wel iets zijn wat bij ons ingebakken zit, glimlacht Yvonne, die maar wat trots is op het feit dat revalidatiecentra en artsen patinten regelmatig doorverwijzen naar Family Sports. Men weet dat we bij twijfel altijd terugkoppelen zodat we in samenwerking het beste resultaat kunnen bereiken. Met altijd het belang van de patint voorop. Een dergelijke samenwerking is dan ook ge-baseerd op blind vertrouwen. Niet alleen tussen behandelaars maar ook tussen de patint en degene die de medische training verzorgt. Want we weten uit ervaring dat je niet zomaar het vertrouwen krijgt, dat moet je verdienen door goede zorg te bieden. Meer info: www.familysports.nl

  Nieuwe EHBOers voor Rode Kruis Bijna duizend nieuwe vrijwilligers hebben zich bij het Rode Kruis aangemeld na een oproep van de organisatie. De extra hulp-verleners voor festivals, evenementen en noodsituaties zijn vooral nodig om aan de groeiende vraag naar EHBOers te voldoen. Begin april maakte het Rode Kruis bekend op zoek te zijn naar zon 2000 nieuwe vrijwil-ligers. Daarop stroomden de reacties binnen, aldus een woordvoerder van de hulpver-leningsorganisatie. Van de bijna duizend nieuwe aanmeldingen gaat het om 578 vrou-wen. Bijna de helft van alle nieuwelingen is onder de dertig jaar oud. Vooral dit jaar zijn er volgens de zegsman veel hulpverleners nodig bij grote publiekstrekkers als de Tour de France, Sail, de Nijmeegse Vierdaagse en de van Dam tot Damloop. Zo worden bij de Vierdaagse bijvoorbeeld jaarlijks zon zeshonderd hulpverleners ingezet. De hulp-verleners moeten bereid zijn om zich 52 uur per jaar in te zetten voor de evenementen-hulpverlening.

  Westlandse praktijk in documentaire ADHD Op internet is een documentaire te zien, waarin verschillende behandelmethoden bij ADHD worden belicht. Deze kunnen uitge-voerd worden naast de inzet van medicatie. Ook de praktijk van Marja van der Ende, natuurgericht behandelaar bij Elements to SuXeed in s-Gravenzande, komt onder de aandacht. Marja begeleidt sinds 2005 kin-deren en (jong)volwassenen met ADHD, met behulp van een combinatie van massage-therapie, voedingsadviezen en stressont-ladingsoefeningen. Een van Marjas clinten en zijn moeder vertellen in de documentaire wat deze aanpak hen gebracht heeft: emoti-onele ondersteuning bij het gepest worden, minder angsten en de beslissing om te stop-pen met medicatie. De documentaire is te zien op www.adhdenmedicatie.jouwweb.nl

  CO

  LU

  MN Een etentje met vrienden, een dagje uit met de familie of borrelen met col-

  legas. Eten is vaak een sociale aangelegenheid. Dit is gezellig, maar helaas reageert ons lichaam soms anders op voeding dan we zouden verwachten.

  Neem kleine Evi van 3 maanden oud. Er is koemelkallergie is geconsta-teerd. Ze heeft last van eczeem en huilt erg veel. Ze krijgt borstvoeding en haar moeder wil hier het liefst mee doorgaan. Met het juiste dieet voor haar moeder verandert Evi in een blije baby. Tegen de tijd dat ze toe is aan vaste voeding zien we haar met haar ouders weer terug op het spreek-uur.

  Bij mevrouw van Dijk heeft het allemaal wat langer geduurd. Al jaren kampte ze met vage klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en een misselijk gevoel. Ze is doorgestuurd naar ons maar na 2 weken letten op een volwaardige voeding met voldoende vezels en drinkvocht lijken de klachten alleen maar te verergeren. Na bloedonderzoek en een biopt bleek mevrouw coeliakie (glutenintolerantie) te hebben. We zijn gestart met een glutenvrij dieet en mevrouw voelt zich direct veel beter.

  Een voedselallergie of -overgevoeligheid heeft niet alleen gevolgen voor wat u eet, maar ook voor hoe u leeft. Want waar moet u precies op letten bij het bood-

  Help, ik heb een allergie!schappen doen, en wat doet u als u uit eten gaat of op vakantie bent? De aller-gieditist is de aangewezen persoon om u daarbij te helpen. We houden in de gaten of de voeding wel voldoende voedingsstoffen bevat en adviseren welke voedingsmiddelen goede vervangers zijn.

  Niet altijd is ons afweersysteem erbij betrokken. Ieder mens is anders. Soms is er geen sprake van een voedselallergie, maar worden wel klachten na het eten van voeding ervaren. Darmklachten komen vaak voor. Gelukkig kan het aanpassen van uw voeding de klachten meestal verminderen of doen verdwijnen.Er wordt veel onderzoek gedaan naar het effect van voeding op ons lichaam. Kort geleden zijn Australische wetenschappers er bijvoorbeeld achter gekomen dat mensen met een gevoelige of spastische darm (PDS of IBS) baat kunnen hebben bij het FODMaP-dieet. Wij vinden het belangrijk om van alle ontwikkelingen op de hoogte te zijn en begeleiden u ook graag bij dit FODMaP-dieet. Uit-eindelijk vinden wij dat eten vooral heel lekker en gezellig moet blijven, zonder klachten!

  Tessa Gardien, allergieditist Vitae Voedingsadviesbureau

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !10

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden N I E U W S V A N G E M E E N T E W E S T L A N D

  www.gemeentewestland.nltel. 14 0174

  Wethouder Marga de Goeij:

  Loftrompet voor vrijwilligers!

  Tijdelijke proef voordelige huishoudelijke hulp

  Ook de vier gemeenten Westland, Rijswijk, Delft en Midden-Delfland krijgen in 2015 en 2016 extra geld van het rijk voor huis-houdelijke hulp. Om werkgelegenheid te behouden, krijgen de gemeenten en thuiszorgorganisaties geld om inwoners tijdelijk de mogelijkheid te geven om tegen het voordelige tarief van 7,50 per uur, betrouwbare hulp in het huishouden te kun-nen afspreken.

  Samen de zorg vernieuwenIn 2015 verandert er niets aan bestaande indicaties Hulp bij het Huishouden. De ge-meente gebruikt dit overgangsjaar om samen met haar inwoners en partners nieuwe werk-wijzen en samenwerkingsvormen uit te pro-beren. De proef Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een van de eerste innovaties op het gebied van huishoudelijke hulp. Inwoners die gebruik maken van dit aanbod, helpen mee om zo de zorg samen met gemeente en haar partners te vernieuwen.

  Voor u?U kunt voor de proef in aanmerking komen als u: Mantelzorger bent die overbelast dreigt

  te raken; Wmo-clint bent en extra ondersteuning

  wilt inkopen, omdat u bijvoorbeeld (af en toe) behoefte heeft aan ondersteuning die niet valt onder de hulp die u al krijgt;

  Zelfstandig woont maar een uurtje huis-houdelijke hulp wilt inhuren omdat u bij-voorbeeld revalideert van een operatie.

  AanvragenInwoners die bij een van deze groepen horen, kunnen vanaf 1 april gebruik maken van het aanbod om voor 7,50 per uur (onafhankelijk van het inkomen en zonder Wmo-indicatie) huishoudelijke hulp af te spreken. Zij kunnen zich hiervoor melden bij een van de thuiszorg-organisaties die de gemeente Westland heeft gecontracteerd of bij VITIS Welzijn (Steunpunt Mantelzorg). De thuiszorgorganisatie int de bijdrage.

  Let op: het gaat hier om tijdelijk, extra geld, dus op = op. Het tarief voor 2015 is 7,50 per uur.Voor mantelzorgers biedt de gemeente Westland een kennismakingspakket van 4 uur als blijk van waardering. Hierover kan het steunpunt mantelzorg van Vitis Welzijn u informeren.

  Voor elkaar, voor een anderIedereen moet zoveel mogelijk zijn eigen leven kunnen leiden. Als dat niet zelfstandig lukt, vragen we inwoners om eerst in de naaste omgeving te kijken, om samen met familie, vrienden en buren een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, dan staan de ge-meente en haar partners klaar.

  Stelt u zich eens voor, een Westland zonder vrijwilligers. Geen kaartmid-dagen voor ouderen, geen coaches voor jeugdteams, geen chauffeurs voor de Plusbus, geen dorpsfeesten meer. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Westland zou kil en koud worden zonder hen.

  Eind maart vierden we de inzet van al die vrijwilligers. Het begon met een hele week vol workshops. Met ruim 600 deelnemers was het een groot succes, dit nemen we zeker mee naar volgend jaar.

  En dan de uitreiking van de Loftrom-pet, wat een mooie avond. Feestelijk maar vooral ook gezellig, want al die vrijwilligers maken makkelijk een praatje met elkaar. Vier gewel-dige nominaties en twee prachtige winnaars. Voedselbank Westland, themapark de Westlandse Druif, Fun en Fit Heenweg en Bezoekdienst dementie. De jury koos voor Fun en Fit. Jonge mensen die de verbouwing van de school aangrepen om zich met hart en ziel in te zetten voor de Heen-weg. Ze organiseren voor jong en oud activiteiten. Mensen kennen elkaar weer doordat er een centrale ontmoe-tingsplek is.

  Het publiek koos massaal voor de vrijwilligers van Bezoekdienst De-mentie. Zij schenken waardevolle aandacht aan mensen met dementie en ontlasten zo ook de mantelzorgers even. De cordinator vertelde over de bijzondere dingen die de vrijwilligers meemaken. Bij een afscheidsbezoek aan een stervende clint die al maan-den niet meer sprak, zei de vrijwil-liger dat zij elkaar waarschijnlijk niet meer zouden zien. De zieke opende opeens de ogen en zei: wat hebben we altijd fijn gewandeld Jan. Daar krijg je kippenvel van.

  Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom bij de bezoekdienst. Maar er zijn ook veel andere vacatures. Infor-meer eens bij de Vitis vacaturebank of er iets voor u bij is.

  Vrijwilligers hebben we nooit genoeg!

  1. Alfa&Zorg www.alfazorg.nl 0294 - 482664

  2. Axxicom Thuishulp www.axxicomthuishulp.nl 0900 - 9252

  3. Bions BV www.bions.nl 085 - 8500163

  4. DPC Thuiszorg www.dpcthuiszorg.nl 036 - 8449728

  5. Hoek Helpt www.hoekhelpt.nl 070 - 36200799

  6. Joost Zorgt www.joostzorgt.nl 030 - 2731300

  7. Stichting Hulp en Zorg www.hulpenzorg.nl 023 - 5543115

  8. Thuiszorg Pieter van Foreest www.pietervanforeest.nl 015 - 5155000

  9. Huiszorg Inis BV www.thuiszorginis.nl 079 - 8901108

  10. TSN Thuiszorg BV www.tsn-thuiszorg.nl 010 - 2891010

  11. T-Zorg www.tzorg.nl 088 - 0025500

  12. Vitaal Thuiszorg www.vitaalthuiszorg.nl 0316 - 220073

  Gecontracteerde thuiszorgorganisaties in gemeente Westland

  Buurt InformatiePunt Heeft u vragen over wonen, zorg en welzijn, vrijwilligerswerk of inkomen? Heeft u (tijde-lijk) ondersteuning nodig of wilt u advies? Loopt zonder afspraak binnen en een vrij-williger staat u graag te woord.

  In elke kern is een Buurt InformatiePunt (of Stip loket) n of meerdere dagdelen geopend. s-Ochtends kunt u binnenlopen van 9.00 tot 12.00 uur. s-Middags is de opening van 14.00 tot 17.00 uur

  Voor 1 juli zijn alle Stip loketten opgegaan in een Buurt InformatiePunt.

  s-Gravenzande, Van der Horstweg 10, open op maandagochtend en dinsdag- en don-derdagmiddag.

  Heenweg, Boelhouwerstraat 1 (in de Brede Buurtschool), open op woensdagochtend.

  Honselersdijk, Fazantlaan 4 (in de school PCBS De Hoeksteen), open op dinsdag- middag en donderdagochtend.

  Maasdijk, wijkcentrum De Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, open op woens-dagochtend.

  Monster, Havenstraat 16, open op maan-dag- en donderdagochtend.

  Ter Heijde, t Vrondel, De Wurft 1, open op woensdagochtend.

  Op dit moment zijn de volgende Stip loket-ten nog open:

  Stip De Lier, Hoofdstraat 8b, open van 9.00 - 12.00 uur, vrijdag gesloten.

  Stip Naaldwijk, Pr. Bernhardstraat 5a, open dagelijks van 9.00 - 12.00 uur.

  Stip Wateringen, Bibliotheek, Dorpskade 3, open dagelijks van 14.00 - 17.00 uur.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 11

  April 2015Gezond Zijn / Beter WordenN I E U W S V A N G E M E E N T E W E S T L A N D

  Heeft u vragen over wonen, zorg en wel-

  zijn, vrijwilligerswerk of inkomen? Heeft

  u (tijdelijk) ondersteuning nodig of wilt u

  advies? Loop zonder afspraak binnen en

  een vrijwilliger staat u graag te woord.

  In elke kern is een Buurt InformatiePunt

  (of Stip loket) n of meerdere dagdelen

  geopend.

  (zie voor openingstijden het artikel

  elders op deze pagina)

  s-Gravenzande, Van der Horstweg 10

  Heenweg, Boelhouwerstraat 1

  (in de Brede Buurtschool)

  Honselersdijk, Fazantlaan 4

  (in de school PCBS De Hoeksteen)

  Maasdijk, Cornelis Houtmanplein 6

  (wijkcentrum De Prinsenhof)

  Monster, Havenstraat 16

  Ter Heijde, t Vrondel, De Wurft 1

  Stip De Lier, Hoofdstraat 8b

  Stip Naaldwijk, Pr. Bernhardstraat 5a

  Stip Wateringen, Dorpskade 3

  (in de bibliotheek)

  E-mail

  U kunt ook e-mailen:

  [email protected]

  Vitis Welzijn Mantelzorg

  Wilt u een gesprek met de consulent

  mantelzorg? Dat kan bij u thuis, bij een

  Buurt InformatiePunt (Stiploket) of een

  wijkcentrum van Vitis Welzijn.

  Neem contact op voor een afspraak

  of advies met Johan Kres

  Tel. 0174 - 630 358 / 06-10393997

  (maandag t/m woensdag)

  Consulent Jonge Mantelzorg

  Ben je onder de 23 wn zorg je voor

  een ziek gezinslid en wil je hulp of

  erover praten? Neem contact op met

  Marjon van Oosten

  Tel. 0174 - 630 358 / 06-57603705

  Facebook: jongzorgenwestland

  [email protected]

  www.vitiswelzijn.nl

  Jongeren kunnen ook mantelzorger zijn, bijvoorbeeld omdat ze zorgen voor een zieke broer of zus, ouders of grootouders. Aan het woord Marjon van Oosten, mantelzorg-consulent. Ik ben op zoek naar deze jongeren en leg contacten met scholen. Op dit moment richt ik me speciaal op jongeren van 12 - 18 jaar. Het doet vaak wat met ze, zorgen voor een ander. Niet iedereen wil hiermee naar buiten komen. Gaat het om een lichamelijke ziekte, dan weet de omgeving vaak wat er aan de hand is. Maar zeker als ze zorgen voor een familielid die een psychische ziekte heeft, is het lastig om te vertellen. Jongeren schamen zich hier soms voor. Dan kan het helpen als je je verhaal kwijt kunt, praktische ondersteuning krijgt of bijvoorbeeld in contact gebracht wordt met een andere jonge mantelzorger. Daarvoor is ons steunpunt. Wij werken samen met allerlei organisa-ties, zoals MEE de GGZ, scholen en verenigingen. Meer informatie, ga naar de FaceBook pagina voor jonge mantelzorgers, Jong Zorgen Westand of kijk op de website jongzorgenwestland.nl of bel met 0174-630358.

  Ondersteuning jonge mantelzorgers

  Berichtgeving Gemeente Westland

  Het project Val op, Val af dat in oktober 2014 startte is inmiddels afgerond. Het project was erop gericht om sport als middel in te zetten om jongeren aan het bewegen te krijgen. Daar-naast bewust te worden van het belang van gezond eten, zoals een goed ontbijt en meer fruit en groente eten. In totaal deden 40 kinderen en jongeren mee. Vitis Welzijn heeft het project gecordineerd en verbinding gelegd met sportverenigingen en voedingsdeskundigen van Careyn. Voorwaarde was dat de kinderen minimaal drie keer per week beschikbaar waren om deel te nemen aan een sport-of bewegingsactiviteit in de eigen dorpskern. Ook van ouders werd grote betrokkenheid verwacht.

  Meetbare resultatenNaast de conditieverbetering was met name het plezier dat de kinderen beleven aan het be-wegen opvallend. Er zijn waardevolle contacten ontstaan tussen de deelnemers maar ook met ouders onderling. In totaal zijn de kinderen in 10 weken 100,4 kg kwijt geraakt, is de BMI met 38,6 punten gezakt en is de taille omvang met 228 cm verminderd. Het merendeel van de deelnemers gaat nu door met sporten en is lid geworden van een vereniging. Meer informatie of opgeven voor een eventueel vervolg kan bij Vitis Welzijn, tel. 0174 630358 of mail [email protected]

  Advies in de RechtswinkelVanaf april kunnen Westlanders terecht in de nieuwe rechtswinkel. Dit is een initiatief van student Roel Valstar in samenwerking met Vitis Welzijn.

  Rechtswinkel Westland hoopt met de dienstverlening inwoners van het Westland op een laagdrempelige manier van juridisch advies te voorzien. De rechtswinkel zal zich uitsluitend bezig houden met het geven van advies. Op vrijwillige basis zullen 25 studen-ten zich hierbij inzetten. In de winkel wordt advies gegeven over vragen die gaan over arbeidsrecht, sociale zekerheid, consumen-tenrecht en huurrecht.

  Afspraak De rechtswinkel is elke maandag en donder-dag van 19.00 tot 21.30 uur geopend. Het adres is Pr. Bernhardstraat 5a in Naaldwijk. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Om een kosteloos juridisch adviesgesprek aan te vragen kunt u contact opnemen via [email protected] of via 06-49637367. Meer informatie is te vinden op www.rechtswinkelwestland.nl.

  Wat is mantelzorg?Mantelzorg is alle onbetaalde zorg die je doet voor een chronische zieke. Of hulp die je biedt aan ie-mand in je naaste omgeving zodat die zelfstandig kan blijven functio-neren. Het is langdurig en intensief, gemiddeld 8 uur per week, langer dan 3 maanden en er is altijd sprake van een persoonlijke relatie: een partner, ouder, familie, kind, vriend of een buur.

  Groot succes voor Val op val af

 • Advertentie

  Taxivervoer in het Westland

  Zorg, welzijn en gezondheid gaan ons allemaal aan. Elke dag opnieuw. Niet zelden heeft iemand taxivervoer nodig. Bijvoor beeld naar het ziekenhuis of de dagbehandeling, naar het bijzonder onderwijs of om sociale contacten te kunnen onderhouden.

  Connexxion is de grootste taxi-onderneming van Nederland en de ideale partner voor taxivervoer. Ook in deze regio, waar we een lange ervaring in deze vorm van dienstverlening hebben. Toch ziet u misschien niet zo vaak een Connexxionbusje rijden. Dat komt omdat wij veelal lokale taxibedrijven inhuren.

  Elke gemeente heeft te maken met kostenbesparingen. Maar de kwaliteit van het vervoer dat door gemeenten bij Connexxion wordt ingekocht, moet optimaal blijven. Het belang van de reiziger blijft daarbij uiteraard voorop staan. Ook als volgende jaar allerlei veranderingen worden doorgevoerd in de Wmo en AWBZ.

  Benieuwd wat Connexxion voor u of uw bedrijf kan betekenen? Bel voor meer informatie met 070 - 319 15 16.

  Advertentie

  Advertentie

  Flexibele kraamzorg Afgestemd op jullie wensen en behoefte.

  In n van de belangrijkste periodes van jullie leven, de

  voorbereiding op de komst van jullie kleine, hoort de juiste kraamzorg.

  Zijn jullie op zoek naar kraamzorg in t Westland of omstreken? Willen jullie graag persoonlijke en flexibele kraamzorg, die

  afgestemd is op jullie wensen en behoefte? Dan is Kraamzorg&zo de beste keus voor jullie.

  Wij verzorgen de volledige kraamzorg door n kraamverzorgende

  gedurende de 8 of 10 dagen zorg. Hierdoor onstaat er meer rust en ruimte voor optimale zorg.

  Door de persoonlijke intake, die bij jullie thuis plaatsvindt,

  kunnen we samen een goede inschatting maken wat jullie wensen zijn en bepalen wat de benodigde zorg zal moeten zijn.

  Kraamzorg&zo geeft bij elke inschrijving een welkom baby pakket

  cadeau, met hierin ook nog eens 2 mooie cadeaubonnen.

  Kijk voor meer informatie op de site van Kraamzorg&zo of schrijf je in via: www.kraamzorgenzo.com.

  Diepenbrocklaan 13, 2692 AK s-Gravenzande Tel. 06-50577666 [email protected]

  D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !12

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  DINSDAG WARM WATER DAG

  Kom op dinsdagochtend zwemmen met uw kindje en geniet samen van

  het extra warme water

  www.optisport.nl/vreeloo

  Veilingweg 162678 LN de LierT 0174-521066E [email protected]

 • CO

  LU

  MN

  Ik weet nog goed dat ik zelf zwanger was van onze eerste en dat er ontzettend veel op me af kwam. Niet alleen lichamelijk veranderde er veel maar ook op emotioneel vlak. Daarnaast moet je van alles regelen waar je nooit bij stil ge-staan hebt. En van die dingen is de verloskundige en de kraamzorg regelen. Verloskundige zorg zoek je meestal in je woonplaats. Kraamzorg daarin tegen, is wat lastiger te kiezen, je hebt daar tegenwoordig vrijheid in. Dit maakt het er niet makkelijker op, want hoe weet je nou dat je de goede kraamzorg kiest, die bij jullie past? Je moet je daar goed in laten adviseren en een lijstje maken met wat jullie samen belangrijk vinden. Wil je graag dat het hele gezin cen-traal staat, wil je n kraamverzorgende in een gezin? En hoe weet je dat het kraambureau de juiste is voor jullie? Dit kan je tegenwoordig via de sites van diverse bureaus al een beetje ontdekken. Het is verstandig om even te bellen met het kraambureau zodat je gerichte vragen kan stellen. Bij kraamzorg&Zo krijgen aanstaande ouders van een eerste kindje een kennismakingsgesprek,

  Welke kraamzorg past het beste bij jou?om ze beter op weg te helpen en te helpen bij de aanschaf van de babyuitzet. Dit gesprek staat los van de intake die bij iedereen thuis plaats vind. En hoe zit het dan met de zorgverzekering? Kraamzorg wordt afhankelijk van je aanvullende pakket vol-ledig vergoed. Zonder aanvullende verzekering betaal je 4,15 per kraamuur als eigen bijdrage en krijg je ook geen kraampakket. Verstandig dus om aanvullend verzekerd te zijn als je een kinderwens hebt.

  Maria Beek-Vervoorn Zorgmanager Kraamzorg&Zo

  D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 13

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Vrouwen geven langer borstvoeding Vrouwen geven langer borstvoeding, blijkt uit een langlopend onderzoek van TNO. Na zes maanden geeft 39 procent van de vrouwen haar baby nog de borst, blijkt uit de data van dit jaar. In 2010 deed 18 procent van de moeders dat nog. De onderzoeksresultaten werden onlangs gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over borstvoeding in Den Haag.De reden dat vrouwen langer doorgaan met borstvoeding, is waarschijnlijk omdat er de laatste jaren meer aandacht voor is zowel in de maatschappij als in de zorg. De voor-naamste reden voor vrouwen om hun pasge-boren baby borstvoeding te geven is omdat moedermelk gezond is. De voornaamste reden om er weer mee te stoppen is omdat ze te weinig melk hebben of omdat het erg pijnlijk is. In de eerste twee weken na de geboorte is de grootste daling te zien. TNO doet sinds 2001 onder ruim 1700 vrouwen onderzoek naar het percentage moeders dat borstvoeding geeft. Het percentage moe-ders dat direct na de geboorte begint met borstvoeding ligt al jaren gemiddeld rond de 80 procent. Hoogopgeleide moeders begin-nen vaker met borstvoeding (negen op de tien) dan laagopgeleide moeders (een kleine zeven op de tien).

  Advies Zorginstituut: kraamzorg moet blijven Kraamzorg is noodzakelijke zorg die toe-gankelijk en beschikbaar moet zijn voor alle kraamvrouwen en pasgeboren kinderen. Daarom moet kraamzorg in het basispakket blijven. Dat is de kern van het advies dat het Zorginstituut aan minister Schippers heeft aangeboden. Wel is het volgens het Zorgin-stituut beter als kraamzorg meer op maat geleverd kan worden. De inhoud en omvang van kraamzorg dient daarom geactualiseerd te worden. Deze actualisatie kan volgens het Zorginstituut plaatsvinden aan de hand van de evaluatie van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP) en de resultaten van de (nog uit te voeren) kennisagenda kraamzorg. ActiZ, BTN en het Kenniscentrum Kraamzorg vinden het belangrijk dat er meer onderzoek naar de effectiviteit van kraamzorg plaatsvindt.

  Fysiotherapie Zande breidt diensten voor zwangeren verder uitFysiotherapie Zande, gevestigd aan de Langestraat in s-Gravenzande, is al jaren een begrip als het gaat om fysiotherapie voor dames die in blijde verwachting zijn. Men kan er terecht voor de behandeling van bekkenklachten, rugklachten en an-dere ongemakken. Ook weet men al heel lang de weg te vinden voor FysioSport. Zowel voor als na de bevalling.

  Recent is het aanbod voor aanstaande moeders uitgebreid met een zwan-gerschapscursus onder leiding van de Mensendieck oefentherapeute Roxan Bovelander. Over deze nieuwe activiteit zegt ze: In deze 8-weekse cursus leer

  je op een leuke en ontspannen manier jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op de bevalling. Binnen deze gezellige groepslessen worden vele handvatten gegeven door middel van informatie, leefregels en basis houdingsoefeningen. Naast de groepsinformatie is er uiteraard ruimte voor persoonlijke aandacht om specifieke vragen en/of klachten te behan-delen. Na de bevalling wordt de achtste lesdag, een z.g. terugkomdag gepland. Voor deelname neemt u contact op met Fysiotherapie Zande, tel. (0174) 417 680 of per e-mail: [email protected]. Voor meer informatie kijkt u op www.fysiozande.nl

  Geboortezorg nog veiliger maken en van conceptie tot zes weken na de bevalling vanuit de zorgvraag van de vrouw orga-niseren. Dat is de ambitie van Reinier de Graaf, negen verloskundigenpraktijken uit de Delftse regio en DSW Zorgverzekeraar. De partijen willen daarom de geboortezorg anders organiseren. Een intensieve samen-werking en innovatieve zorgconcepten staan hierbij centraal. Op woensdag 11 maart ondertekenden de betrokken partijen een innovatieplan dat wordt ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Regio-nale kraamzorgorganisaties en centra voor jeugd en gezin zijn inhoudelijk ook betrok-ken bij het plan.

  Samenwerking verbetert geboortezorgHet betekent voor zwangere vrouwen onder meer dat zij straks altijd een eerste intake bij een van de deelnemende ver-loskundigenpraktijken krijgen en een echo tussen de zevende en negende zwanger-schapsweek. Ook zullen alle zwangeren in een multidisciplinair overleg van gynaecolo-gen en verloskundigen besproken worden. Aan elke zwangere vrouw wordt hierdoor zorg op maat verleend. Carina Hilders, gynaecoloog Reinier de Graaf: Aanleiding voor het innovatieplan is de babysterfte in Nederland. Jaarlijks overlijden circa 3000 babys onnodig rondom de geboorte. De oorzaak van deze babysterfte is niet echt duidelijk. In Reinier de Graaf doen we het heel goed op het gebied van veilige geboortezorg. We spelen hierin altijd al een voortrekkers-rol. Zo worden bijvoorbeeld complicaties in brede setting besproken. Hierbij zijn gynaecologen, arts-assistenten, verloskun-digen, verpleegkundigen, kinderartsen en huisartsen aanwezig. Ook heeft elke ver-loskundigenpraktijk een eigen gynaecoloog als aanspreekpunt en is Reinier de Graaf

  nagenoeg het enige ziekenhuis in Neder-land waar gynaecologen daadwerkelijk in huis slapen als ze dienst hebben. Verlos-kunde is een heel acuut vak. Daar tellen minuten en seconden. Het gaat over leven en dood. De zorg moet dus optimaal gere-geld zijn. Het is daarom belangrijk dat alle disciplines die bij een geboorte betrokken zijn, participeren in dit innovatieplan. Want samen weten wij het beste wat er nodig is om de geboortezorg naar een nog hoger niveau te tillen. Reinier de Graaf wil met zijn samenwerkingspartners met dit inno-vatieplan koploper worden op het gebied van veilige geboortezorg.

  De deelnemende verloskundigenpraktijken:verloskundigenpraktijk Avea verloskundigenpraktijk Buitenwatersloot verloskundigenpraktijk De Vaart verloskundigenpraktijk MEM Pijnacker verloskundigenpraktijk Rijswijk verloskundigenpraktijk Vijverhof verloskundigenpraktijk VIVE verloskundigenpraktijk t Wateringseverloskundigenpraktijk Ypenburg

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !14

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Sinds 1 januari 2015 zijn Wilma Batist en haar col-legas werkzaam als segment 1 wijkverpleegkun-digen in de kernen en wijken van het Westland, Midden Delfland en Delft. Zij kunnen u helpen bij vragen op het gebied van gezondheid, zorg, wonen en welzijn.

  Chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of pro-blemen in de woonsituatie: De wijkverpleegkundige denkt met u mee om een oplossing te vinden. In segment werken verpleegkundigen van Careyn en Pieter van Foreest samen. Het doel is om pro-blemen al in een vroeg stadium te signaleren en te zorgen dat u de juiste hulp krijgt om het probleem op te lossen of te zorgen dat er geen complicaties ontstaan.

  Nieuwe ontwikkeling: Wijk-verpleegkundige segment 1

  AanspreekpuntZij zijn vooral een eerste aanspreekpunt en weten precies wat er in uw wijk allemaal aan voorzieningen is. Zorginstellingen, huisartsen, maatschappelijk werk, de wijkagent en de woningcorporaties: de wijkverpleegkundige kent ze allemaal.

  Als u contact wilt met een wijkverpleegkundigesegment 1 kunt u bellen met Careyn klantenservice:088-1239988

  Samen werkt t beter

  Nieuws van Careyn

  Verbetermethode

  Na Careyn de Ark is nu ook team kleinschalig wonen van Careyn Woerdblok gestart met ver-beterproject de Kern (Productive Care)Productive Care is de Nederlandse versie van het bewezen succesvolle verbeterprogramma uit Engeland. Careyn is n van de eerste zorginstel-lingen in Nederland die deze methode invoert. Careyn noemt het verbeterprogramma de Kern.Een zorgmedewerker besteedt veel tijd aan an-dere taken dan directe zorg. De Kern helpt mede-werkers om hun werk effectiever te organiseren zodat er meer tijd overblijft voor de klant. Soms wel 30% meer met als gevolg tevredener klanten en meer gemotiveerde medewerkers.

  Hoe werkt het?De Kern is een praktische stap-voor-stap me-thode waarmee teams het dagelijks werk op de afdeling zelf verbeteren. De methode helpt om de kwaliteit van zorg te verbeteren, clinttevreden-heid te laten groeien en medewerkers prettiger en doelmatiger te laten werken. Bijvoorbeeld door terugdringen van verspilling. De kosten dalen en de efficientie stijgt, samen met de tevredenheid.Meer informatie over De Kern kunt u vinden op onze website

  Advertorial

  www.careyn.nlTel. (088) 123 99 88

  Open Dag Womencare WestlandOp donderdag 7 mei a.s. houdt Womencare Westland in Poeldijk een Open Dag. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur is iedereen die genteresseerd is in borstprotheses en speciale lingerie en badmode (care) van harte welkom. Kitty Verhagen legt uit waarom deze dag georganiseerd wordt:

  Womencare Westland is een vertrouwd adres voor vrouwen die in alle rust en pri-vacy op afspraak kunnen passen. Tijdens de Open Dag is er gelegenheid om zonder afspraak binnen te lopen, wat ook wel eens prettig is. Womencare Westland heeft ook een fijne en comfortabele collectie lingerie en badmode die ondersteuning biedt bij

  eventueel lymfoedeem. Wij werken met verschillende merken en hebben veel verschillende modellen en maten op voor-raad. Tijdens een hapje en drankje zal ook een consulente van het merk Amoena de nieuwste collectie tonen. Elke bezoeker ontvangt bij aankoop van artikelen 20% korting en een leuke goodiebag. Kijk op www.womencarewestland.nl voor meer informatie.

  Open Dag Haarinstituut WestlandTwee dagen na de Open Dag van Women-care Westland kunt u bij Haarinstituut Westland binnen lopen. Tijdens deze Open Dag kunt u zich te laten informeren naar de mogelijkheden wanneer u er weer uit wilt zien als voorheen of wanneer u mooier en voller haar wilt hebben. Maar dan zonder dat iemand kan zien dat u een haarstuk of haarwerk draagt. De haarwerken zijn ge-maakt van echt haar en worden onzichtbaar in het eigen, nog aanwezige haar verwerkt en daarna in model geknipt. Je voelt en ziet de overgang naar het nog bestaande haar zelfs helemaal niet. De Open Dag wordt gehouden op zaterdag 9 mei a.s. van 10:00 tot 14:00 uur. Ook hier zullen de bezoekers in een gezellige sfeer kunnen ge-nieten van een hapje en drankje. Het adres voor beide Open Dagen is Voorstraat 143in Poeldijk. Voor meer informatie belt u met (0174) 621 936 of kijkt u op www.haarinstituutwestland.nl.

  Steeds meer mensen ziek van verkeerslawaai In Nederland worden steeds meer mensen ziek van verkeerslawaai. Verwacht wordt dat er in de toekomst zelfs meer doden gaan vallen als rechtstreeks gevolg van het lawaai van autos, vrachtwagens en andere vervoersmiddelen. Dat blijkt uit een onder-zoek van kennisinstituut CROW-KpVV. Uit het onderzoek blijkt dat tussen de 600.000 en 800.000 Nederlanders ernstige hinder on-dervinden van verkeerslawaai. Ze zijn boos en hebben gevoelens van afkeer, boosheid, onbehagen en onvoldaanheid. Daarnaast hebben nog eens 300.000 mensen slaap-problemen door het verkeerslawaai. Volgens de onderzoekers kunnen de gevolgen ook dodelijk zijn. Jaarlijks worden ongeveer 84 hartinfarcten in verband gebracht met blootstelling aan geluid van wegverkeer. De onderzoekers verwachten dat in 2020 de schade door verkeerslawaai net zo groot is als de schade door verkeersongelukken. Bij de overheid zijn ruim 445.000 woningen aangemeld die in een gebied staan met veel overlast door wegverkeer. Bij ongeveer eenderde van deze woningen zijn inmiddels maatregelen getroffen zoals een stiller weg-dek, geluidsschermen of gevelisolatie, zo is op het Gezondheidsnet te lezen.

  Open Dagen Womencare Westland en Haarinstituut Westland

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 15

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Op iedere school les in reanimatie Reanimatieles moet een vast onderdeel van het lespakket op de middelbare scholen worden. Op dit moment bieden zon honderd scholen dit aan, maar het idee om het structureel te leren aan scholieren vanaf 14 jaar wordt ondersteund in een petitie met ruim 36.000 handtekeningen. Voor de reanimatieles is slechts een tijdsinves-tering van twee tot vier lesuren per klas nodig. En door de leerlingen vertrouwd te maken met reanimeren, komen er jaarlijks 180.000 jongeren bij die een hartstilstand kunnen herkennen en weten hoe ze in een noodsituatie moeten handelen. Uit de al opgedane ervaring op de middelbare scholen en enkele vergelijkbare initiatieven van studenten geneeskunde in Rot-terdam en Taskforce QRS (Maastricht, Utrecht en Nijmegen) blijkt dat docenten en leerlingen zeer enthousiast zijn over de reanimatielessen. Leerlingen geven aan dat ze het nuttig vinden om te leren reanimeren.

  Intensief sporten beter voor jongeren Een korte intensieve sportsessie voor het eten van een vetrijke maaltijd is beter voor de bloed-vaten van jonge mensen dan de op dit moment aanbevolen inspanning op matige intensiteit. Dat stellen wetenschappers van de University of Exeter. Hart- en vaatziekten zijn in veel landen de belangrijkste oorzaak van overlijden en het proces dat hier aan ten grondslag ligt, begint vaak al op jonge leeftijd. Een beperking van de functie van de bloedvaten wordt gezien als een van de eerste gebeurtenissen in dit proces en het is bekend dat dit gebeurt in de uren na een vette maaltijd. Beweging voor die maaltijd kan deze beperking voorkomen, maar tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek nog niet getoond wat voor soort beweging het beste is. In vervolgonderzoek willen de weten-schappers niet alleen naar gezonde adolescen-ten kijken, maar ook jongeren bestuderen die een risicofactor hebben voor hart- en vaatziek-ten zoals obesitas en diabetes type 1.

  Mindfulness zo goed als pil tegen depressie Cognitieve therapie die is gebaseerd op mindful-ness kan net zo goed helpen tegen terugkerende depressies als medicatie, aldus The Guardian. Mindfulness is een manier om vooral aandacht aan het nu te besteden. De therapie leert men-sen om te erkennen dat negatieve gedachten en gevoelens zullen terugkomen, maar dat ze zich daardoor niet hoeven laten meeslepen. In plaats van zich daar steeds zorgen om te maken, kun-nen ze leren het te accepteren en te voorkomen dat ze weer een depressie krijgen. Voor het onderzoek werden 424 mensen gevolgd. De helft slikte twee jaar lang antidepressiva, zoals gebruikelijk is. De anderen volgden de therapie, zowel in groepsverband als individueel, en kon-den eerder zonder pillen. Van de patinten die mindfulness deden, kreeg 44 procent later weer een depressie, terwijl dat bij de groep die pillen slikte 47 procent was. Volgens de onderzoekers werkt mindfulness daardoor niet beter dan me-dicatie, maar is het vergelijkbaar.

  In de Westlandse regio zijn maar weinig informatieve en leuke evenementen voor aanstaande of jonge ouders. Daarom organi-seerde Kraamzorg&Zo vorige week een kraambeurs met meer dan 25 standhouders. Over belangstelling had de organisatie bepaald niet te klagen. Enkele honderden bezoekers bezoch-ten van 10.00 tot 16.00 uur de stands in gebouw De Brug in s-Gravenzande. Het aanbod was breed: voorlichting namens verloskundigen, kraamzorg, JGZ, maar ook leveranciers van zwan-gerschapskleding, kraamkadootjes, fotografie en draagdoeken konden rekenen op veel belangstelling. Ook de gratis toeganke-lijkheid maakte het extra aantrekkelijk om een kijkje te komen nemen. Met een vervolg heeft het Zwanger&Zo Event zeker de potentie om uit te groeien naar een volwassen beurs die niet meer weg te denken is in de regio.

  Eerste Zwanger&Zo Event succesvol

  Agressie tussen rivaliserende clubs en het omgaan met verlies, is niet uitsluitend een kwestie van groepsprocessen. Onderzoek wijst uit dat ook biologische verschillen tussen mensen van belang zijn.

  Supporters met een lage cortisolspiegel gedragen zich agressiever ten opzichte van toeschouwers van de tegenstander. Een lage cortisolspiegel kan wijzen op een biologisch tekort aan spanning en uitda-ging. Daarmee is nieuw onderzoek van de onderzoeksgroep van Leander van der Meij en hoogleraar Sociale Psychologie Paul van Lange aan de Vrije Universiteit Amster-dam een eerste hormonale aanwijzing dat niet alleen de reactie op spanning agressie bepaalt, maar ook de behoefte aan span-

  Hormonaal bewijs voor agressie bij voetbalsupportersning. Ook doet het ertoe of de oorzaak van verlies vooral bij de scheidsrechter wordt gezien.

  Maatschappelijk probleem Agressie bij voetbalsupporters is een groot maatschappelijk probleem. Onderzoekers ontdekten al eerder dat tijdens een span-nende wedstrijd het geslachtshormoon testosteron en het stresshormoon cortisol stijgt. Supporters worden hierdoor strijd-vaardiger en meer gestressed. Maar wat verklaart nu of mensen ook daadwerkelijk overgaan tot agressief gedrag? Volgens de VU-onderzoekers heeft dit veel te maken met verschillen tussen mensen in hun basisniveau cortisol. De onderzoekers gebruikten een nieuwe onderzoeksopzet waarin fans keken naar een samenvatting van een voetbalwedstijd met een einduit-slag van 4-2. Na de wedstrijd mochten de verliezende fans bepalen hoe heet de saus zou zijn die de andere supporters zouden moeten consumeren. Paul van Lange: Dit is een veelgebruikte maat in wetenschap-pelijk onderzoek naar agressie. Hoe meer hete saus men toedient hoe agressiever men handelt. Onze belangrijkste bevinding

  was dat de basis cortisolspiegel vooral voorspellend was voor agressie: Hoe lager de cortisolspiegel voor het zien van een wedstrijd, hoe agressiever de supporter zich gedroeg.

  Verklaringen Voor deze bevindingen zijn vooralsnog verschillende verklaringen. De verklaring die de VU-onderzoekers naar voren bren-gen is dat mensen die van nature weinig stress of spanning ervaren deze spanning juist opzoeken door sneller agressief te worden. Deze verklaring is een van de eer-ste wetenschappelijke aanwijzingen dat de behoefte aan sensatie en opwinding het verkrijgen van een kick ook een motief kan zijn voor agressie bij supporters. Ook toonden de VU-onderzoekers aan dat fans die de schuld van het verlies vooral zoe-ken bij de scheidsrechter, en niet bij het eigen team, meer hete saus toedienen aan de supporter.

  Het artikel Football Fan Aggression: The Importance of Low Basal Cortisol and a Fair Referee is gepubliceerd in het gerenommeerde magazine PlosOne.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !16

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  SNELLER HERSTELLEN DANKZIJ HOOGWAARDIG EIWIT

  We worden ouder, maar hoe blijven we zo lang mogelijk fi t?

  Of hoe herstellen we snel en zo goed mogelijk na een ziekte of

  operatie? Een spierafbrekende lichaamstoestand en (dreigende)

  ondervoeding is een groot probleem binnen alle segmenten van de

  Zorg. De energie- en eiwit verrijkte gebakjes van Innopastry bieden

  uitkomst. Omdat ze eenvoudig en aangenaam te nuttigen zijn,

  maar ook de eetlust opwekken en herstel bevorderen.

  verkrijgbaar bij

  Volgens Huib van Leeuwen van Innopastry, hebben ouderen en zieken vooral baat bij de inname van extra eiwitten. Van Leeuwen: Voeding alleen kan je niet beter maken, maar het speelt wel een essentile rol. Zo heeft bouillon geen enkele zin: het is niet meer dan warm water met een smaakje. Het vult vooral de maag en blokkeert vanwege het volle gevoel de weg voor echt belangrijke etenswaren. Ook de fruitmand werkt averechts. Dat zijn vooral vruchtensuikers en die zijn in een zieke of zwakkere gezondheidstoestand niet relevant.

  MEER RESERVES Onderzoek laat zien dat mensen met meer spiermassa beter in staat zijn om bijvoorbeeld zware chemokuren of bestralingen te doorstaan dan patinten die weinig spieren hebben. Ze hebben immers meer reserves en kunnen daardoor de behandeling beter aan. En dat heeft niets te maken met het lichaamsgewicht. Te zware mensen kunnen zelfs relatief weinig spiereiwit hebben en lichte mensen juist voldoende.

  EIGEN SPIEREIWIT OPETEN Het is een tijd onderschat, maar inmiddels is iedereen er over uit: goede voeding draagt bij aan een sneller herstel. Wanneer je te weinig eet, verbrandt je geen vet, maar eet je vooral je eigen spiereiwitten op. Dat komt bij ouderen en zieke mensen vaak voor en is dus wezenlijk anders dan bij gezonde mensen. Die verbranden vet als ze op dieet zijn. In geval van ziekte moeten de eiwitten daarom als eerste worden aangevuld.

  ALS TUSSENDOORTJE OF TOETJE Zoveel mogelijk eiwitten en calorien, daar komt het op neer, aldus Van Leeuwen. Wij hebben twee producten ontwikkeld die een bron zijn van hoogwaardig eiwit: Bouwsteentjes en Easy-to-Eat. Beide producten zijn een e ectief hulpmiddel bij het terugdringen van ondervoeding n het opbouwen van een betere voedingstoestand. Je kunt ze eten als tussendoortje of als toetje.

  PRIJSWINNEND RECEPT De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat bevatten per kleine portie al 8 gram hoogwaardig wei-eiwit.Beide producten kregen een eerste prijs voor innovatie en zijn in meerdere smaken verkrijgbaar. Easy-to-Eat is vooral toepasbaar bij slikproblemen. Zowel de Bouwsteentjes als Easy-to-Eat zijn All Natural en bevatten geen E-nummers.

  Verkrijgbaar bij alle Zorggroothandels en C1000 en Jumbo Supermarkten

  4 stuks voor 4,99

  Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlOf neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95 of Jeroen Majoor 06 - 53 15 38 99

  PRIJSWINNEND RECEPT PRIJSWINNEND RECEPT PRIJSWINNEND RECEPT De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat

  eerste prijs voor innovatie en zijn eerste prijs voor innovatie en zijn in meerdere smaken verkrijgbaar. Easy-to-Eat is vooral toepasbaar

  Bouwsteentjes als Easy-to-Eat zijn All Natural en bevatten geen zijn All Natural en bevatten geen zijn All Natural en bevatten geen

  Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlVoor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nlOf neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95 Of neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95 Of neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95 Of neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95 Of neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95 Of neem contact op met: Huib van Leeuwen 06 - 22 91 63 95

  Huib van Leeuwen

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 17

  April 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Wandelen is gezond, maar doe er wel iets bij De beste en effectiefste manier om de ge-zondheid te stimuleren, is lid worden van een wandelclub, lijkt een nieuwe studie in het British Journal of Sports Medicine te suggereren. Wandelen in groepsverband leidt tot een daling van bloeddruk, hartslag in rust, lichaamsvet en cholesterol. Ook hebben wandelaars een betere longfunctie en voelen ze zich lichamelijk fitter en zijn minder gedeprimeerd dan toen de wandelschoenen nog in de meterkast stonden. Op zich niets nieuws. Dat wandelen gezond is, is bekend. Dat wandelen in een groep motiverend werkt voor de deelnemers, ook. Wie met een clubje de paden op gaat, zal eerder geneigd zijn van de bank te komen dan mensen die in hun eentje eropuit trekken. Alleen hoe gezond precies? Dat wilden onderzoekers van de Britse Norwich Medical School weleens weten. De wetenschappers analyseerden daarvoor 42 wandelstudies uit veertien landen. In de onder-zochte studies wandelden deelnemers minstens een uur achtereen gedurende een langere peri-ode, werd er buiten gelopen, in groepsverband en onder begeleiding. De gevonden effecten op de gezondheid bleken zoals verwacht groot. Wandelen heeft nog een voordeel boven andere sporten: het veroorzaakt nauwelijks blessures of verwondingen. De onderzoekers troffen in alle studies een enkele verwonding door struikel-partijen. Daarmee vormen wandelclubs de beste remedie voor een betere gezondheid, aldus de studie.

  Gescheiden mensen vaker hartaanval Gescheiden mensen krijgen vaker een hart-aanval dan mensen die getrouwd blijven. Waarschijnlijk heeft de chronische stress die gepaard kan gaan met een sch