GZBW november.pdf

of 24 /24
Vierde jaargang nummer: 5 November 2012 DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDER WESTLAND! Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Pagina 21 In deze uitgave o.a. FRONTtaal De ‘grand-finale’… Beste lezers. Voor u ligt de laatste GZBW-editie van dit jaar. We kunnen gerust stellen dat het op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn een hectisch jaar geweest is. Met als ‘grand-finale’ de nodige commotie over o.a. de zorgpremies. Laten we hopen dat het nieuwe jaar in alle opzichten wat meer duidelijkheid en rust brengt. In deze uitgave een interview met good-old Lex Thoen, de sportgoeroe die over zijn passie als schaapsher- der verteld. Op de pagina’s van het HagaZieken- huis o.a. een artikel over een nieuwe methode om prostaatkanker op te sporen. Wethouder Marga de Goeij deelt op de gemeentepagina’s een lang ge- koesterde wens die in vervulling gaat en nieuws van Brijder, die op de basisscholen voorlichting geeft over het gebruik van alcohol. Annie Barendse, voorzitter van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, legt uit waar haar organisatie voor staat. Reinier de Graaf brengt nieuws over een nieuwe, geavanceerde behandeling van slokdarmkanker via een kijkoperatie, terwijl de regionale apothe- kers een reuma-patiëntenavond aankondigen. Nieuws ook over Stichting Ambulatorium dat con- stateert dat kinderen met extra hulp de dupe wor- den van bezuinigingen. Stichting Kwest belicht de opvoedende rol van de kinderopvangcentra en ook een artikel over Werkplein Westland / Patij- nenburg onder de titel: ‘Ondernemen met je hart’. En tenslotte ziet Martijn Arends de prijzen van de mondzorg weer terugkeren naar het ‘oude’ niveau. En dan nog dit: Ik ben verheugd u te kunnen mededelen dat we nu ook redactieruimte kun- nen bieden aan de vele goede doelen in de regio: In 2013 zal de ‘Goede-Doelen-Krant’ het licht zien. Op www.goede-doelen-krant.nl vindt u alle informatie om met uw organisatie deel te nemen. Namens onze redactie wens ik u veel leesplezier en voor dit jaar een ‘grand-finale’ toe! Peter Keijzer Uitgever Berichtgeving op pagina’s 6 en 7 Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Westland Hoek van Holland Maasland Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidskader Wet maatschap- pelijk ondersteuning (Wmo) voor Westland vastgesteld. Volgens wethouder Marga de Goeij heeft gemeente Westland de ambitie om alle inwoners zoveel en zo lang mogelijk op eigen kracht te laten meedoen aan de samenleving. De Wmo stimuleert dat inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld vrijwilligers of hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen. Wethouder de Goeij: “Be- langrijk is dat mensen zelf invulling geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. En als er dan nog ondersteuning nodig is, dan is er de Wmo. Voor ouderen maar ook voor al die jonge mensen met een fysieke of psychische beperking of een chronische ziekte. De afgelopen jaren is het beroep op de in- dividuele voorzieningen van de Wmo sterk toegenomen, vooral op de hulp bij het huishouden en de individuele vervoersvoor- zieningen. Door de economische crisis en de toenemende vergrijzing is dat niet langer vol te houden. “Er moet iets veranderen zodat mensen die echt hulp nodig hebben dat ook in de toekomst kunnen krijgen. Door samen met de mensen die ondersteuning nodig hebben te zoeken naar oplossingen en in- woners te verwijzen naar voorzieningen die al voor iedereen voor handen zijn, dringen we de vraag naar individuele voorzieningen terug”, aldus De Goeij. Regiotaxi “Eén van de veranderingen bij de Wmo- voorzieningen is dat we anders omgaan met individuele vervoersvergoedingen. Mensen die gebruik kunnen maken van openbaar of collectief vervoer, zullen per 1 januari 2013 moeten reizen met trein, bus en tram of, als zij hiervoor in aanmerking komen, met de regiotaxi”, aldus wethouder De Goeij. “Cliënten voor de regiotaxi krijgen een pasje waarmee ze kunnen reizen tegen het openbaar vervoerstarief. Alleen mensen die echt geen gebruik kunnen maken van het collectieve vervoer krijgen een individuele vervoersvoorziening toegewezen, al zullen zij hiervoor wel een eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage geldt straks ook voor andere voorzieningen. Mensen moesten al een eigen bijdrage betalen voor de hulp bij het huishouden. Per 1 januari 2013 moet dat ook voor vervoers- en woon- voorzieningen. Denk aan een scootmobiel of een traplift. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van leeftijd, het inkomen en ver- mogen. Mensen hoeven nooit meer te beta- len dan zij kunnen opbrengen”, benadrukt De Goeij. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en brengt deze in rekening. Wat kan ik zelf? Wat iemand aan hulp nodig heeft en hoe dit in te vullen is, wordt volgens wethouder De Goeij in zogenoemde keukentafelgesprek- ken in beeld gebracht. “Bij iedere aanvraag voor ondersteuning zal een medewerker samen met de cliënt als het ware thuis aan de keukentafel bekijken wat hij of zij zelf kan doen, wat er mogelijk is met steun van Wethouder Marga de Goeij: ‘Zo lang mogelijk zelfstandig mee doen aan maatschappij’ buren, familie, vrienden of mantelzorgers en of hij of zij geholpen is met een algemene of collectieve voorziening. Zo zijn er heel wat producten in winkels verkrijgbaar, die niet specifiek zijn bedoeld voor mensen met een beperking, maar die hen wel veel ondersteu- ning bieden. Denk aan een hoge wc, wand- beugels voor in douche, bad of toilet of een elektrische fiets. Die zijn voor iedereen te koop. En men kan ook gebruik maken van allerlei diensten en activiteiten.” De intentie van de gemeente is dus om de inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te laten zijn. De Goeij: “Om dat te bereiken moeten wij bij elkaar betrokken zijn, en tegelijk moeten we afstand doen van het automatisme om een beroep te doen op de overheid. Westland is uniek om zijn sociale kracht en kent een imposant ver- enigingsleven. Die sociale kracht uit zich ook in de hulpvaardigheid van Westlanders voor elkaar als het iets minder goed gaat. Ik ben er van overtuigd dat buren, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers vaak bereid zijn om de meer kwetsbaren te helpen”. Wethouder Marga de Goeij: “Mensen die echt hulp nodig hebben moeten die ook in de toekomst kunnen krijgen”. Schaapsherder Lex Thoen: Toch wéér passie delen Anny Berendse: Er ‘zijn’ voor hen die ons nodig hebben Kinderen met extra hulp zijn slachtoffer van bezuinigingen Werkplein Westland: Ondernemen met je hart Thierry Schut Fotografie

Transcript of GZBW november.pdf

Page 1: GZBW november.pdf

Vierde jaargang nummer: 5 November 2012

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !

Pagina 3 Pagina 9 Pagina 15 Pagina 21

In deze uitgave o.a.

FRONTtaal

De ‘grand-finale’…Beste lezers. Voor u ligt de laatste GZBW-editie van dit jaar. We kunnen gerust stellen dat het op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn een hectisch jaar geweest is. Met als ‘grand-finale’ de nodige commotie over o.a. de zorgpremies. Laten we hopen dat het nieuwe jaar in alle opzichten wat meer duidelijkheid en rust brengt. In deze uitgave een interview met good-old Lex Thoen, de sportgoeroe die over zijn passie als schaapsher-der verteld. Op de pagina’s van het HagaZieken-huis o.a. een artikel over een nieuwe methode om prostaatkanker op te sporen. Wethouder Marga de Goeij deelt op de gemeentepagina’s een lang ge-koesterde wens die in vervulling gaat en nieuws van Brijder, die op de basisscholen voorlichting geeft over het gebruik van alcohol. Annie Barendse, voorzitter van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, legt uit waar haar organisatie voor staat. Reinier de Graaf brengt nieuws over een nieuwe, geavanceerde behandeling van slokdarmkanker via een kijkoperatie, terwijl de regionale apothe-kers een reuma-patiëntenavond aankondigen. Nieuws ook over Stichting Ambulatorium dat con-stateert dat kinderen met extra hulp de dupe wor-den van bezuinigingen. Stichting Kwest belicht de opvoedende rol van de kinderopvangcentra en ook een artikel over Werkplein Westland / Patij-nenburg onder de titel: ‘Ondernemen met je hart’. En tenslotte ziet Martijn Arends de prijzen van de mondzorg weer terugkeren naar het ‘oude’ niveau. En dan nog dit: Ik ben verheugd u te kunnen mededelen dat we nu ook redactieruimte kun-nen bieden aan de vele goede doelen in de regio: In 2013 zal de ‘Goede-Doelen-Krant’ het licht zien. Op www.goede-doelen-krant.nl vindt u alle informatie om met uw organisatie deel te nemen. Namens onze redactie wens ik u veel leesplezier en voor dit jaar een ‘grand-finale’ toe! Peter KeijzerUitgever

Berichtgeving op pagina’s 6 en 7

Verschijnt huis aan huis in:

Gemeente WestlandHoek van Holland

Maasland

Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidskader Wet maatschap-pelijk ondersteuning (Wmo) voor Westland vastgesteld. Volgens wethouder Marga de Goeij heeft gemeente Westland de ambitie om alle inwoners zoveel en zo lang mogelijk op eigen kracht te laten meedoen aan de samenleving.

De Wmo stimuleert dat inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld vrijwilligers of hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen. Wethouder de Goeij: “Be-langrijk is dat mensen zelf invulling geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf én elkaar. En als er dan nog ondersteuning nodig is, dan is er de Wmo. Voor ouderen maar ook voor al die jonge mensen met een fysieke of psychische beperking of een chronische ziekte. De afgelopen jaren is het beroep op de in-dividuele voorzieningen van de Wmo sterk toegenomen, vooral op de hulp bij het huishouden en de individuele vervoersvoor-zieningen. Door de economische crisis en de toenemende vergrijzing is dat niet langer vol te houden. “Er moet iets veranderen zodat mensen die echt hulp nodig hebben dat ook in de toekomst kunnen krijgen. Door samen met de mensen die ondersteuning nodig hebben te zoeken naar oplossingen en in-woners te verwijzen naar voorzieningen die al voor iedereen voor handen zijn, dringen we de vraag naar individuele voorzieningen terug”, aldus De Goeij.

Regiotaxi “Eén van de veranderingen bij de Wmo-voorzieningen is dat we anders omgaan met individuele vervoersvergoedingen. Mensen die gebruik kunnen maken van openbaar of collectief vervoer, zullen per 1 januari 2013 moeten reizen met trein, bus en tram of, als zij hiervoor in aanmerking komen, met de regiotaxi”, aldus wethouder De Goeij. “Cliënten voor de regiotaxi krijgen een pasje waarmee ze kunnen reizen tegen het openbaar vervoerstarief. Alleen mensen die echt geen gebruik kunnen maken van het collectieve vervoer krijgen een individuele vervoersvoorziening toegewezen, al zullen zij hiervoor wel een eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage geldt straks ook voor andere voorzieningen. Mensen moesten al een eigen bijdrage betalen voor

de hulp bij het huishouden. Per 1 januari 2013 moet dat ook voor vervoers- en woon-voorzieningen. Denk aan een scootmobiel of een traplift. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van leeftijd, het inkomen en ver-mogen. Mensen hoeven nooit meer te beta-len dan zij kunnen opbrengen”, benadrukt De Goeij. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en brengt deze in rekening.

Wat kan ik zelf? Wat iemand aan hulp nodig heeft en hoe dit in te vullen is, wordt volgens wethouder De Goeij in zogenoemde keukentafelgesprek-ken in beeld gebracht. “Bij iedere aanvraag voor ondersteuning zal een medewerker samen met de cliënt als het ware thuis aan de keukentafel bekijken wat hij of zij zelf kan doen, wat er mogelijk is met steun van

Wethouder Marga de Goeij:

‘ Zo lang mogelijk zelfstandig mee doen aan maatschappij’

buren, familie, vrienden of mantelzorgers en of hij of zij geholpen is met een algemene of collectieve voorziening. Zo zijn er heel wat producten in winkels verkrijgbaar, die niet specifiek zijn bedoeld voor mensen met een beperking, maar die hen wel veel ondersteu-ning bieden. Denk aan een hoge wc, wand-beugels voor in douche, bad of toilet of een elektrische fiets. Die zijn voor iedereen te koop. En men kan ook gebruik maken van allerlei diensten en activiteiten.”

De intentie van de gemeente is dus om de inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te laten zijn. De Goeij: “Om dat te bereiken moeten wij bij elkaar betrokken zijn, en tegelijk moeten we afstand doen van het automatisme om een beroep te doen op de overheid. Westland is uniek om zijn sociale kracht en kent een imposant ver-enigingsleven. Die sociale kracht uit zich ook in de hulpvaardigheid van Westlanders voor elkaar als het iets minder goed gaat. Ik ben er van overtuigd dat buren, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers vaak bereid zijn om de meer kwetsbaren te helpen”.

Wethouder Marga de Goeij: “Mensen die echt hulp nodig hebben moeten die ook in de toekomst kunnen krijgen”.

Schaapsherder Lex Thoen: Toch wéér passie delen

Anny Berendse: Er ‘zijn’ voor hen die ons nodig hebben

Kinderen met extra hulp zijn slachtoffer van bezuinigingen

Werkplein Westland: Ondernemen met je hart

Thie

rry

Schu

t Fot

ogra

fie

Page 2: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !2

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Advertorial

Diagnostisch Centrum Schiedam Spreekuren, onderzoeken en behandelingen zonder wachtlijst

Geen zin om lang te wachten tot u een MRI-scan of een röntgenfoto kunt laten maken? DC Schiedam is een medisch-specialistisch centrum waar u zonder wachtlijst terechtkunt voor een groot aantal spreekuren, onderzoeken en behandelingen. DC Schiedam biedt hoogwaar-dige zorg in een kleinschalige en patiëntvriendelijke omgeving. Ervaren specialisten nemen echt de tijd voor u. Met een verwijsbrief van de (huis)arts worden vrijwel al onze verrichtingen vergoed door uw zorgverzekeraar.

Nieuw in het centrum; botdichtheidsmetingDC Schiedam is onlangs uitgebreid met een DEXA-scan. Dit is een laag energetisch röntgen-apparaat om de botdichtheid te meten, ook wel dexametrie genoemd. Tijdens dit onderzoek wordt een een röntgenscan van de onderrug, linkerheup of rechterheup gemaakt. Hiermee is het mogelijk de hoeveelheid kalk in de botten te meten, en zo te kijken of er eventueel sprake is van botontkalking (osteoporose). Met een verwijzing van uw arts kunt u, vaak binnen 24 uur, een afspraak maken.

Spreekuur neurologieHet centrum biedt het spreekuur neurologie voor mensen met herniaklachten in rug of nek. Dit spreekuur wordt verzorgd door neuroloog dr. C. Bulens. Als u aanvullend onderzoek nodig hebt, zoals een röntgenfoto of een MRI-scan, dan plannen wij dit op dezelfde dag in. Voor u als patiënt betekent dit: spreekuur, onderzoek en behandeladvies in één dag.

Gynaecologisch en prenataal spreekuur Ook nieuw bij DC Schiedam is het gynaecologisch en prenataal spreekuur. De gynaecologen dr. J. Lind en dr. C.A. Yedema (tevens Spaanstalig) houden wekelijks spreekuren waar u te-rechtkunt voor bijvoorbeeld:

- verloskundige echo’s (zoals termijnecho, screening naar syndroom van Down, 20-wekenecho)

- gynaecologische echo’s- menstruatieproblemen - overgangsklachten - anticonceptie, zoals het plaatsen van een spiraal of implantatiestaafje - uitstrijkjes- gynaecologische check-up

Mocht het nodig zijn, dan kunnen na dit spreekuur aanvullende onderzoeken plaatsvinden.

Maag- en darmonderzoek De MDL-artsen (maag-darm-leverartsen) van het IJsselland Ziekenhuis hebben in DC Schiedameen MDL-poli voor darmonderzoek (colonoscopie en sigmoïdoscopie) en maagonderzoek (gastros-copie). Met deze onderzoeken is het mogelijk bepaalde ziekten aan slokdarm, maag en dikke darm op te sporen. DC Schiedam beschikt over een uitgebreide dagbehandeling, waardoor het mogelijk is om het onderzoek met een roesje te ondergaan. Op de dagbehandeling kunt u na het onderzoek rustig bijkomen en wordt u verzorgd door een verpleegkundige. Later op de dag mag u na goedkeuring van de specialist naar huis. Is verdere behandeling noodzakelijk, dan zullen wij snel een afspraak voor u regelen bij de MDL-arts of bij een chirurg bij u in de buurt.

Waarvoor kunt u snel bij DC Schiedam terecht?

• Botdichtheidsmeting• Echografie • Maag- en darmonderzoek• MRI-onderzoek • Prenatale onderzoeken• Röntgenonderzoek• Spreekuren gynaecologie en neurologie

Wist u dat het Diagnostisch Centrum Schiedam vanuit het Westland heel goed bereik-baar is? DC Schiedam is gevestigd in Medisch Centrum Schiedam-Rijnmond. Vanaf de snelweg A20 neemt u afslag Schiedam-Noord. In uw navigatie kunt u Valeriusstraat 3 invoeren als bestemming. Naast ons gebouw kunt u gratis parkeren. (De slagboom opent automatisch.)

Voor meer informatie of voor een afspraak:DC Schiedam Laan van Bol’es 3 3122 AE Schiedam tel. (010) 449 32 80 fax. (010) 449 32 99 [email protected]

www.dc-groep.com

DC Schiedam maakt deel uit van DC Groep, een keten van dertien medisch-specialistische centra. Elk centrum van DC Groep heeft een eigen aanbod van verzekerde zorg en staat voor efficiëntie en professionaliteit. De kwaliteit binnen de centra wordt gewaarborgd door het ZKN-keurmerk en het ISO 9001-2008-certificaat.

Page 3: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 3

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Heimwee naar het ziekenfonds? Begin 2006 verdween het ziekenfonds en werd het vervangen voor het nieuwe zorgverzeke-ringstelsel. Sindsdien is de premie voor de basisverzekering tot wel vijf keer hoger dan de premie voor het ziekenfonds. De verplichte basisverzekering en de vrijwillige aanvullende verzekeringen zijn in de plaats gekomen van het ziekenfonds en particuliere verzekeringen. Voor de basisverzekering betalen mensen veel meer dan voor het ziekenfonds, terwijl de dekking juist minder is. Anticonceptie en fysiotherapie zijn bijvoorbeeld niet gedekt via de basisverzekering, maar waren dat wel via het ziekenfonds. Uit een overzicht van vergelijkingssite Independer.nl blijkt dat consumenten nu drie tot vijf keer meer premie zouden betalen als voor het ziekenfonds. In 2005 waren verzekerden voor het ziekenfonds het goedkoopst bij Anderzorg, met een premie van 19,95 euro per maand. In 2012 betaalt u het minste bij Univé, namelijk 92,50 per maand. Dat is bijna vijf keer meer. Niet alleen de goedkoopste verzekeringen zijn duurder geworden. In 2005 betaalden ziekenfonds-verzekerden gemiddeld 31,51 euro, blijkt uit cijfers van Vektis. In 2012 is de gemiddelde premie voor de basisverzekering 102,17 euro, drie keer zoveel.

Langzaam stoppen met roken werkt het best Om van een rookverslaving af te komen, blijkt de combinatie-aanpak de beste methode. Dus eerst langzaam afbouwen en op het juiste moment helemaal stoppen. Dat blijkt uit on-derzoek van de afdeling Biometris van Wage-ningen UR en psychologen van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoeksteam heeft een wiskundig model opgezet om te bepalen wat de beste stopstrategie is, zo schrijft het AD. In het model worden drie factoren onder-scheiden: het nicotinegehalte in het lichaam, de zin om te roken en de wil om dat toch niet te doen. Uiteindelijk moet de wil het winnen van de zin.

Wasgoed binnen drogen is ongezond Nu het buiten slecht weer is, hang je al gauw je natte was binnen. Het liefst dicht bij de verwarming. Uit onderzoek van Mackintosh School of Architecture in Glasgow blijkt echter dat dit slecht voor de gezondheid is. Vooral bij mensen die vatbaar zijn voor astma, hooi-koorts en andere allergieën. Een wasje zorgt al snel voor twee liter vocht in huis. Volgens de onderzoekers hebben zelfs drie op de vier huizen een te hoog vochtgehalte. Dat kan lei-den tot de ontwikkeling van huisstofmijten en zelfs tot sporen van schimmels die longinfec-ties kunnen veroorzaken bij mensen met een verzwakt afweersysteem. Als je binnen de was wil drogen dan is het beste om dat in aparte ruimte te doen die verwarmd en geventileerd wordt. Toch blijft buiten drogen een stuk ge-zonder en het is ook nog eens beter voor de was. Wasgoed dat je buiten hangt, ruikt in het algemeen frisser. En de wind zorgt ervoor dat de kreuken wegblijven en je minder hoeft te strijken.

‘Rijk zijn’ is een groot verschil met ‘rijk leven’. Dit laatste is op sportgoeroe Lex Thoen van toepassing. Het constant ‘moeten’ in het verleden heeft plaats gemaakt voor het zoeken naar innerlijke rust en één zijn met de natuur. Tussen vele tientallen schapen lukt dat voorbeeldig.

Schaapsherder Lex Thoen:

‘Toch wéér passie delen’

Als ik me eindelijk door het sluipverkeer in de Zouteveense polder geworsteld heb, ar-riveer ik op de plaats waar ik afgesproken heb met de man die me ooit klaar stoomde voor mijn eerste halve marathon. In zijn markante uitrusting verwelkomt hij me in de groene oase en stelt me voor aan zijn viervoetige schaapshond Kita en zo’n 250 vrienden en vriendinnen. “Let maar niet op de kleuren op hun achterlijf hoor, het ziet er vandaag allemaal een beetje ADO-achtig uit”, wijzend op de groen en gele plekken op hun vachten. “Op deze wijze kunnen we zien of ze de liefde bedreven hebben en of er gezinsuitbreiding te verwachten valt”’. We trekken de polder in en al snel wordt duidelijk dat het zoeken naar rust maar ten dele waar is. “Ik blijf wie ik ben en zal altijd mijn passie proberen te delen met anderen. Probeerde ik voorheen mensen te enthousiasmeren voor de Wollebrandcross of een ander goed doel, nu probeer ik dat te doen door mijn kudde te laten zien bij een woonwijk, waardoor er contact ontstaat met de bewoners. Zie het als PR bedrijven voor de stichting Vockestaert die opgericht is voor het beheer van natuur- en recrea-tiegebied De Zuidrand tussen Vlaardingse Vaart en Delftse Schie”, legt Lex uit, die met zijn kudde over belangstelling niet te klagen heeft. “Vaak krijgen we bezoek van groepen die uitleg willen over onze werkzaamheden. Straks komen er bewoners van Parnassia die van de kudde gaan genieten. Zelfs be-drijven leren hier lessen die toepasbaar zijn in hun bedrijfsvoering”.

Betrekkelijkheid We wandelen door een prachtig stiltegebied. Na een uurtje weet ik het zeker. Lex is niet bepaald het prototype herder die alle contact met de buitenwereld schuwt. In tegendeel zelfs. Het is net of hij weer deel-name voor de zoveelste uitvoering van de Wollebrandcross aan het promoten is. “Toch

sta ik wel anders in de wereld dan wat jaren geleden. Toen jakkerde ik maar door. Van het ene evenement naar het andere. En eigenlijk had ik weinig oog voor andere zaken. Totdat je uiteindelijk geconfronteerd wordt met wat gebeurtenissen die de be-trekkelijkheid van dit leven onderstrepen. Natuurlijk, het was lastig om na tien jaar afscheid te moeten nemen van de Wol-lebrandcross, mijn geesteskind. En ook was het lastig te accepteren dat ook ik, als ultieme sportbeoefenaar, fysieke averij kan oplopen en dat je niet meer kan brengen wat je graag zou willen. Maar dat alles ver-bleekt met de impact die de ziekte van mijn meisje had en ons dagelijkse functioneren volledig op zijn kop zette. Na zo’n rotperi-ode ontdek je dat er zoveel leuke dingen te doen zijn. Dat er nog zoveel uitdagingen lig-gen te wachten. Dat er ook nog zoveel voor ons beiden te genieten valt. Het was juist in die periode dat ik verlangde naar meer rust. Wat meer de natuur in en de balans zoeken tussen werk en ontspanning. Schaapsherder dus! Nou, dat viel even tegen”, lacht Lex, terugblikkend op zijn herderscarrière.

Autistische kinderen Thoen als schaapsherder. Wie het vijf jaar geleden zou hebben gezegd zou spontaan afgevoerd worden. “Ik ben met mijn border-collie wat gaan oefenen op acht schapen bij Pieter Dekker, mijn leermeester. Daarna ben ik op zoek gegaan naar een kudde (in Dren-the) waar ik een proeve van bekwaamheid mocht afleggen. ‘Haal de kudde maar naar binnen’, zo luidde de opdracht. Nou er kwa-men acht schapen in plaats van een kudde. Precies wat mijn hond geleerd was. Wat een drama, dus eigenlijk einde verhaal! Maar toch ben ik daarna gaan oefenen. Elke dag. Met de kudde van Piet de Zoete in Monster. Na lang lobbyen werd ik uiteindelijk aange-nomen bij de stichting Vockestaert als een van de vier herders. Ik weet nog goed mijn

eerste dag. Het was in de winter. Sneeuw, ijs en koud! Verkeerde laarzen, verkeerde kleding. Wat een mens toch snel kan leren”, lacht Lex, denkend aan het begin van zijn loopbaan. Er wordt koffie uit de rugzak ge-toverd. We maken wat foto’s en al pratend vliegt de tijd voorbij. “Ik zou hier best nog wel eens met autistische kinderen willen werken”, zo luidt de hartenwens van de Monsternaar. “Net zoals met dolfijntherapie. Ik weet zeker dat die kinderen er geweldig veel plezier aan zouden beleven. Wie weet hoeveel goeds het teweeg zou kan bren-gen”. Lex wordt gebeld. De moderne herder hoort immers mobiel bereikbaar te zijn. De groep van Parnassia komt er aan. We lopen langzaam terug naar ons vertrekpunt. De kudde netjes achter ons aan en Kita die als een dolle de kudde aan het managen is. Ik kijk er naar en kan het niet laten een verge-lijk te maken: “Kijk Lex, zo was jij een aan-tal jaren geleden”. Lex lacht hartelijk en kan niet anders dan me gelijk te geven. We na-deren de groep en Lex verandert à la minute van rustige herder tot joviale gastheer die iedereen hartelijk begroet met een oprecht warme handdruk. Ik kijk nog even naar het schouwspel en rij glimlachend het weiland af met de constatering dat hij inderdaad, op bepaalde momenten, zijn rust heeft weten te vinden. Maar Lex kennende zal hij de no-dige moeite hebben om niet het gedrag van zijn collie over te nemen.

Page 4: GZBW november.pdf

Sponsors voor Spoedplein op locatie Leyweg

Snel duidelijkheid bij verdenking prostaatkanker

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !4

N I E U W S V A N H E T H A G A Z I E K E N H U I S

HagaVrienden voorzitter Michiel Krans (links) en directeur van Van der Velde Archiefopslag Leon van der Velde en zijn echtgenote voor de gesponsorde muurafbeelding

Radioloog Gerard Kieft (links) en uroloog Hossain Roshani passen de nieuwste techniek toe bij onderzoek op verdenking prostaatkanker

HagaZiekenhuis meest actieve zieken-huis op social media In oktober ontving de afdeling Communicatie van het HagaZiekenhuis de Savvy 2011: een prijs voor het meest actieve ziekenhuis op social media. Het HagaZiekenhuis scoorde in een onderzoek van de BMC Groep en Kessels Communicatie eind vorig jaar als enige van de 92 onderzochte ziekenhuizen het maximum aantal punten. In het onderzoek werd niet al-leen gekeken naar aantal volgers en berichten op Twitter, Facebook en LinkedIn. Ook de mate van interactie werd gemeten.

Het onderzoek is te lezen op de site Frankwatching: www.frankwatching.nu

Volg het HagaZiekenhuis ook op social media:

www.twitter.com/hagaziekenhuis

www.facebook.com/hagaziekenhuis

www.youtube.nl/hagaziekenhuis

nl.linkedin.com/company/hagaziekenhuis

Ingang polikliniek tijdelijk verplaatst De ingang van de polikliniek op de locatie Leyweg is in verband met bouwwerkzaam-heden tijdelijk verplaatst. De ingang zit nu aan de kopse kant van het poligebouw tegenover het parkeerterrein.

De tijdelijke verplaatsing van de ingang is nodig om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe hoofdingang van het Haga-Ziekenhuis. Deze zal na de voltooiing in 2013 onderdak geven aan onder meer de centrale ontvangst van patiënten, een koffiecorner en een restaurant.

Als tweede ziekenhuis in Nederland biedt het HagaZiekenhuis een nieuwe methode om te onderzoeken of iemand prostaatkan-ker heeft. Met behulp van de nieuwste MRI-techniek kan de prostaat beter dan ooit in beeld worden gebracht. De beelden geven duidelijk aan of er sprake is van prostaat-kanker of niet.

Uroloog Hossain Roshani en radioloog Ge-rard Kieft werken nauw samen bij de pros-taat-MRI. Kieft: “De techniek is een grote aanwinst voor de prostaatzorg in de Haagse regio. Met de krachtige 3-Tesla MRI, die het HagaZiekenhuis dit jaar heeft aangeschaft, is het mogelijk om meer zekerheid te bie-den of iemand wel of geen prostaatkanker heeft, en ook om te bepalen of het gaat om een agressieve of minder agressieve vorm van kanker. Daarnaast kan de MRI zichtbaar maken of de kanker zich heeft uitgebreid. Hierdoor kan er een heel gerichte behande-ling worden bepaald. De techniek vergroot de overlevingskansen van de patiënt aan-zienlijk.”

Tot nu toe deed de uroloog bij verdenking op prostaatkanker een echogeleide biopsie. Via een echo kan de arts de precieze toe-stand van het prostaatweefsel echter niet duidelijk zien. Daarom was de arts genood-zaakt meerdere biopten (stukjes weefsel) te nemen om tumorweefsel te verkrijgen, met als mogelijke nadelen dat de arts naast de tumor prikt of in een niet-agressief ge-deelte van de tumor. Deze problemen zijn er niet bij gebruik van de MRI-diagnostiek. De prostaat en ook de eventuele tumor worden heel duidelijk in beeld gebracht.

Wordt u ook HagaVriend?Wilt u ook uw betrokkenheid tonen door projecten voor onze patiënten te steunen? Meldt u dan aan als HagaVriend via de website: www.hagavrienden.nl of via e-mail [email protected]. Voor meer informatie kunt u bellen naar Helene Marcus, telefoon 070-2101564.

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

De stichting HagaVrienden heeft de inrichting van het nieuwe Spoedplein op locatie Leyweg van extra’s kunnen voorzien dankzij sponsoring door twee bedrijven: Aramco Overseas Company en Van der Velde Archiefopslag. De sponsorgelden zijn gebruikt voor een muurafbeelding en de in-richting van de binnentuin in de tweede wachtkamer.

Aramco sponsorde eerder een mozaïek-bank op locatie Leyweg en zorgde voor de realisatie van het sedumdak op de po-likliniek. Van der Velde deed jarenlang de archiefopslag van het HagaZiekenhuis. Die lange relatie heeft meegespeeld bij het tot stand komen van de sponsoring.

In de tweede wachtkamer van het Spoed-plein wachten patiënten en hun bege-leiders op de uitslag van onderzoeken. Mensen zitten hier vaak in een situatie van onzekerheid en spanning. De wacht-kamer is zo comfortabel mogelijk inge-richt en heeft een rustige uitstraling. De muurafbeelding, gesponsord door Van der Velde, draagt bij aan de prettige sfeer.

De wachtkamer geeft ook toegang tot een kleine binnentuin. Via deze tuin kunnen mensen naar buiten, even in de frisse lucht zitten. De inrichting van deze bin-nentuin is gesponsord door Aramco. De binnentuin is nu een fijne plek waar de bezoeker van het Spoedplein tot rust kan komen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activi-teiten van HagaVrienden? U kunt ons vol-gen via de website www.hagavrienden.nl maar ook via Facebook en Twitter.

Vervolgens kan de uroloog exact het juiste biopt nemen. Roshani: “Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Een op de zes mannen krijgt ermee te maken. Voorheen moesten zij

voor dit onderzoek naar het UMC St Rad-boud in Nijmegen reizen. Nu kunnen patiën-ten uit heel west Nederland hiervoor terecht bij het HagaZiekenhuis.”

Foto

: Han

s O

ostr

um F

otog

rafie

Foto

: Han

s O

ostr

um F

otog

rafie

Page 5: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 5

N I E U W S V A N H E T H A G A Z I E K E N H U I S

Jan Kaffa, verpleegkundig consulent oude-rengeneeskunde springt met een Hagatas om zijn schouder op de fiets. Hij gaat bij oudere patiënten thuis op bezoek. “Ik doe dit sinds begin dit jaar, als proef, maar deze bijzondere aandacht is zo’n succes dat we er zeker mee doorgaan.”

Jan Kaffa is een verpleegkundige met veel hart voor zijn werk. Dat merk je aan de manier waarop hij over zijn vak praat. “Op onze polikliniek ouderengeneeskunde zien wij met name kwetsbare oudere patiënten met diverse soorten problematiek. Een polikliniekafspraak kan overweldigend zijn voor deze patiënten. De nieuwe omgeving, het niet weten wat er gaat gebeuren, kan mensen in verwarring brengen en dat kan een vertekend beeld geven van de wer-kelijke situatie. Zo ontstond het idee om mensen, nadat ze op de polikliniek zijn ge-weest, in hun eigen vertrouwde omgeving te bezoeken. Deze thuisbezoeken leveren vaak extra informatie op die heel zinvol is.”

“Als ik de patiënt thuis bezoek probeer ik zijn vertrouwen te winnen en ook dat van de eventuele partner of familie,” vertelt Jan. “Dat is zo belangrijk, alleen dan laten de mensen zich meer zien zoals ze zijn. Het doel van het thuisbezoek is de diag-nostiek beter en sneller in kaart te brengen

HagaZiekenhuis biedt beste borst-kankerzorg In de borstkankermaand oktober maakte zorgverzekeraar CZ bekend dat het Ha-gaZiekenhuis voldoet aan de medisch in-houdelijke en patiëntgerichte eisen die CZ aan borstkankerzorg stelt. Daarmee is het HagaZiekenhuis ingedeeld in de categorie ‘beste borstkankerzorg’.

CZ toetste de behandeling van borstkan-ker op kwaliteitscriteria die transparant en controleerbaar zijn. Het gaat onder meer om een minimum aantal opera-ties per jaar en per chirurg (ervaring), wachttijden, medisch keurmerk, gespe-cialiseerde verpleegkundigen, multidisci-plinair mammateam en ondersteuning in het nazorgtraject. Op basis van de criteria koopt CZ deze zorg bij het HagaZiekenhuis in. CZ vindt dat ziekenhuizen zich moeten speciali-seren in behandelingen waar ze goed in zijn. Door te sturen op kwaliteit, wordt de zorg voor patiënten beter.

Meer weten over de borstkankerzorg in het HagaZiekenhuis? Ga dan naar:www.hagaziekenhuis.nl/borstkankerzorgJan Kaffa, verpleegkundig consulent oude-

rengeneeskunde, bezoekt – met een tas vol informatie – patiënten thuis

Hoge prioriteit ouderenzorg

Onlangs is op de verbouwde afdeling Interne geneeskunde/Oncologie van het HagaZiekenhuis een Planetree Wensboom geplaatst. Planetree is een filosofie die persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal stelt. Het HagaZiekenhuis werkt sinds een paar jaar vanuit deze filosofie. De wensboom is een boomvormig prikbord waarop patiënten, bezoekers en personeel berich-ten kwijt kunnen.

De Planetree Wensboom wordt onthuld door mevrouw Verhaar (links) en Patricia Flore-Deiters van Kanker in Beeld

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

en de mensen te begeleiden in hun leef-situatie door eventuele problemen aan te pakken. Ik geef psychosociale ondersteu-ning; hulp bij alle mogelijke problemen en spanningen die bestaan in het dagelijkse leven. Maar ik geef ook praktische tips. Ik neem alle mogelijke informatie mee

Kanker in Beeld (een stichting die creatieve expressie stimuleert voor mensen die met kanker te maken hebben) kwam de Plane-tree Wensboom tot stand. Het is een mooi vormgegeven object, waarop geschreven of getekend kan worden met uitwisbare stift en waaraan kaartjes gehangen kunnen worden. De boom is ‘geplant’ op een centrale plek op de afdeling. Patiënt mevrouw Verhaar ont-hulde samen met Patricia Flore-Deiters van Kanker in Beeld de Wensboom in het bijzijn van medewerkers en (ex-)patiënten.

Planetree Wensboom onthuld

tijdens het thuisbezoek. Dat kan gaan over uiteenlopende dingen zoals activi-teiten, Tafeltje Dekje, Visio (instituut voor slechtzienden), maar ook over thuiszorg, het project Zichtbare Schakel en het ver-pleeg- of verzorgingshuis. En ik ben indien nodig de schakel tussen de patiënt en zijn zorgverlener zoals huisarts, fysiotherapeut of ergotherapeut.”De nieuwe aanpak is zo succesvol dat Jan het aantal thuisbezoeken inmiddels heeft uitgebreid. “Je merkt dat deze aanpak de mensen goed doet. En ons geeft het daar-door ook veel voldoening.”

Een aantal verpleegkundigen bedacht het prikbord naar aanleiding van een van de eer-ste Planetree-trainingen in 2008. Unithoofd Jacqueline Bos vertelt: “Het werkt heel goed. Dankzij kleine positieve berichtjes wordt de soms negatieve spiraal doorbroken. Mensen zetten er dingen op als ‘ik word opa!’, ‘me-vrouw Jansen is langs geweest; het gaat heel goed met haar’, maar ook een wens, een be-dankje of een mooie spreuk.” Op de nieuwe afdeling moest een nieuw bord komen, passend bij de nieuwe inrichting. Dankzij sponsoring door HagaVernieuwt en stichting

Foto

: Han

s O

ostr

um F

otog

rafie

Foto

: Han

s O

ostr

um F

otog

rafie

Over het HagaZiekenhuisHet HagaZiekenhuis van Den Haag is een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland. Het ziekenhuis levert vanuit de kernwaarden zorgzaamheid, innovatie en samenwerking topklinische zorg met een menselijke maat. Het HagaZiekenhuis heeft meerdere locaties in Den Haag: aan de Leyweg, aan de Sportlaan en in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Sinds 2009 is het HagaZiekenhuis ook als zorgaanbieder vertegenwoordigd in Zorgplein Westland in ’s-Gravenzande.

Locatie LeywegLeyweg 275, 2545 CH Den Haag, telefoon 070 - 210 0000

Locatie SportlaanSportlaan 600, 2566 MJ Den Haag, telefoon 070 - 210 0000

Locatie Juliana KinderziekenhuisSportlaan 600, 2566 MJ Den Haag, telefoon 070 - 210 0000

Locatie Buitenpolikliniek Wateringse VeldDublinweg 1-3, 2548 TM Den Haag, telefoon 070 - 372 1100

Locatie Zorgplein WestlandZandeveltplein 3, 2692 AH ’s-Gravenzande, telefoon 0174 - 417 227

Meer informatie op www.hagaziekenhuis.nl.

Toename problematiek bij ouderen

Er is er een toename van hoogbe-jaarde ouderen die complexe zorg nodig hebben. Hun problematiek kan bestaan uit een combinatie van verschillende ziekten, meerdere medicijnen en functionele beperkin-gen met hierdoor kwetsbaarheid en toenemend regieverlies. Deze proble-men zullen vanwege de vergrijzing toenemen. Een belangrijke reden om ouderenzorg hoge prioriteit te geven.

Zuinig zijn op je huid

Nummer 1 • mei-juni 2012

LIJFMAGAZINE

Thema:Ons HartGRATIS

NEEM

MEE! Aangeboden door het

Bevallen in het Moeder- en kind-

centrum

Kijken in het lichaam

Gaan ze steeds vroeger puberen?

T I J D S C H R I F T O V E R G E Z O N D H E I D E N L E E F S T I J LTijdschrift overgezondheid en leefstijlHet HagaZiekenhuis publiceert een gratis tijdschrift voor patiënten en bezoekers. Het tijdschrift, Lijfma-gazine, geeft informatie over de werking van het menselijk lichaam en een gezonde leefstijl.

Lijfmagazine wordt verspreid in het ziekenhuis en via huisartspraktijken in de regio.

Page 6: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !6

G E M E E N T E W E S T L A N D

www.gemeentewestland.nltel. 140 174

Wethouder Marga de Goeij:

‘Een gekoesterde wens’

Verandering Wmo beleid

De regiotaxi, elke dag bereikbaar

Wordt uw woning aangepast met bijvoor-beeld een traplift of een aangepaste keu-ken? Of heeft u een scootmobiel nodig of een rolstoelbus of ontvangt u een individu-ele vervoerskostenvergoeding? Dit zijn Wmo voorzieningen waarvoor u met ingang van 1 januari 2013 een eigen bijdrage moet be-talen. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere uw leeftijd, uw huishouden, uw inkomen en uw vermogen. Met deze gegevens stelt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uw maximale periodebijdrage vast. U ontvangt van het CAK een beschik-king, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat. De maximale bijdrage geldt voor alle Wmo- en AWBZ-voorzie-

De regiotaxi is openbaar vervoer op afroep. U reist ermee van deur tot deur. Ook komen de taxi’s op bestemmingen waar het reguliere openbaar vervoer niet komt. De voertuigen zijn toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens en rollators en voldoen aan alle veiligheidseisen. Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u een vervoerspas waarmee u met de regiotaxi tegen het reguliere openbaar vervoerstarief kunt reizen binnen West-land, Haaglanden en enkele zones daarbuiten. De regiotaxi werkt op basis van reservering, dat kan tot één uur van tevoren. De regiotaxi valt onder het collectieve vervoer. De regio-taxi is elke dag beschikbaar vanaf ’s morgens 6.00 uur tot 01.00 uur ‘s nachts. Meer infor-matie over Regiotaxi Haaglanden vindt u op regiotaxi.haaglanden.nl

In november is de eerste serie ‘Snackwijs’ workshops van start gegaan op een Bui-tenschoolse opvang in Westland. Snackwijs is een programma over gezonde tussendoortjes en drankjes. Tussendoortjes zijn niet meer weg te denken uit onze voe-ding. Maar wanneer te veel snacks worden gegeten en frisdrank wordt gedronken, bestaat het risico dat kinderen te weinig groente, fruit, granen en zuivel binnen krijgen. Dan ligt het gevaar op de loer van eenzijdige en calorierijke voeding . En dat terwijl gezond snacken net zo lekker kan zijn, als je maar weet hoe.

Het programma Snackwijs start met een workshop voor de medewerkers met als afsluiting het gezamenlijk maken van gezonde snacks. Daarna volgen vier Snackwijs workshops voor de kinderen op de BSO. Tijdens dit leuke en afwisselende programma wordt op speelse wijze ken-nis gemaakt met gezonde tussendoortjes. Door middel van activiteiten als “professor snackwijs” en “snackwijs smoothie chef” leren de kinderen wat gezonde keuzes zijn. Verder krijgen ze te zien dat een ge-zonde keuze ook een lekkere keuze kan

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Telefoonnummer 088-054 99 00Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

Voor alle vragen overOpvoeden en opgroeien

(0-23 jaar)

Inloopspreekuur De Lier: woensdag van 14.30 - 15.30 uur

Inloopspreekuur Wateringen: donderdag van 15.30 - 16.30 uur

Algemene informatie:

www.cjgwestland.nl

Tot voor kort gingen Westlanders, die psychische hulp nodig hadden naar Delft. Gelukkig is dat verbeterd. In de polikliniek aan de Tiendweg en het behandelcentrum aan de Middelbroekweg in Naaldwijk kunnen volwassenen terecht bij de behandelaars van GGZ Delfland.Omdat ik het belangrijk vind dat er in onze gemeente een volledig aanbod van voorzieningen voor mensen met psychische problemen aanwezig is, heb ik alweer zo’n kleine 2 jaar geleden in een aantal gesprekken met de leiding van GGZ Delfland aangedrongen op uitbreiding van verschillende voorzieningen in de gemeente. Ik ben dan ook erg blij met de initiatieven die er zijn genomen door GGZ Delfland om tot een breder palet aan voorzieningen te komen.

In juli heeft het college een subsidie verstrekt voor de oprichting van een steunpunt nazorg. Mensen die klaar zijn met hun behandeling kunnen hier begeleid worden om hun leven weer op de rails te krijgen. Als het ware een steuntje in de rug op zoek naar werk, een zinvolle dagbesteding of een opleiding. Ze worden hierbij geholpen door lotgenoten, die hun ervaringsdeskundigheid inzetten om hen weer op weg te helpen. “De eerste stappen zijn genomen in de ontwikkeling van een eerstelijns-voorziening, die laagdrempelige behandelingen aanbiedt voor mensen met psychische klachten. Voorlopig is de praktijk gevestigd op het Werkplein”.

In december gaat een lang gekoesterde wens van mij in vervulling en opent GGZ Delfland aan de Tiendweg in Naaldwijk een jeugdafdeling, waar zo’n 500 Westlandse jeugdigen tussen 0 en 18, die nu nog naar Delft moeten voor behandeling, terecht kunnen. Een grote groep hiervan zijn jongeren met ADHD en autisme, waarvoor behandeling nu dichterbij kan plaatsvinden. Dat is niet alleen prettig voor de jongeren maar ook voor hun ouders. Met deze voorziening voor de jeugd, het steunpunt nazorg, de eerstelijnsvoorziening en de samenvoeging van ouderenzorg met de kortdurende en langdurige zorg in het Behandelcentrum, wordt de geestelijke gezondheidszorg in Westland tot mijn vreugde echt volwassen.

zijn en hoe je dan die keuze maakt.Na de laatste workshop voor de kinderen volgt nog een inloop voor de ouders met leuke testjes, informatie over gezonde snacks en verschillende snackrecepten.Met Snackwijs wordt snacken een gezonde,

lekkere en makkelijke keuze! Snackwijs is een initiatief van diëtistenpraktijk Gezond eten & zo . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diëtiste Esther van Ruijven, of stuur een e-mail naar [email protected].

Serie ‘Snackwijs’ workshops van start

ningen samen. Bent u op dit moment al cliënt van de Wmo dan geldt voor u een overgangsperiode van een half jaar. Meer over het bepalen en innen van de eigen bijdragen vindt u op www.hetcak.nl onder ‘bereken uw eigen bijdrage’.

De Wmo Adviesraad heeft tot taak het collega van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke Wmo beleid. Ook behartigt zij de belangen van individuele burgers die met de Wmo te maken heb-ben. Een folder met meer informatie van de raad kunt u verkrijgen in alle biblio-theken en bij de Stiploketten.

Page 7: GZBW november.pdf

Voorlichting alcohol op basisscholen

Gezamenlijk project jonge mantelzorgers

Thema avonden ‘Omdat ik het zeg!?!’

In het kader van het lokale gezondheids-beleid van de gemeente Westland gaat Brijder Jeugd, afdeling preventie, zoveel mogelijk scholen bezoeken. Zij geven voorlichting aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in het Westland. Alcohol zal daarin het hoofdonderwerp zijn, maar ook roken en energy-drankjes krijgen aandacht.

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat ruim een derde van de 12-jarigen wel eens alcohol heeft gedronken. In groep 7 en 8, waar kinderen nog jonger zijn, heeft een vijfde al ervaring met alcohol.Het is niet eenvoudig voor onderwijzers om over alcohol te praten. Naast het drukke lesprogramma blijft er weinig tijd over en bovendien is alcohol geen gemak-kelijk onderwerp. We drinken bijna alle-maal, in onze maatschappij is drank een zeer geaccepteerd middel om gebeurtenis-sen te vieren en om mee te ontspannen. Jongeren weten dan ook niet anders dan dat het er bij hoort. Tegelijkertijd weten we

Je mobieltje rinkelt… Een klasgenoot belt en vraagt of je zin hebt om mee te gaan naar een feest. Leuke uitnodiging dus wat houd je tegen? Jammer genoeg van alles!

Want jouw moeder is al een poos ziek en je moet na school helpen. Bijvoorbeeld met de boodschappen, eten koken of andere klusjes. Je moeder is te ziek om het al-lemaal alleen te doen en je hebt ook nog een kleiner broertje die graag wil spelen met zijn vriendjes. Zo maar een voorbeeld van een jonge mantelzorger die zijn moeder graag helpt en hoopt dat zij het ooit weer allemaal zelf kan doen. Zodat hij weer kan uitgaan met vrienden of klasgenoten.

Is het bovenstaande een uitzondering? He-laas niet, want in vrijwel elke schoolklas zit-ten leerlingen die naast school en huiswerk ook de zorg voor een ziek familielid hebben. Daarom hebben Vitis Mantelzorg en Lentiz Floracollege in Naaldwijk tijdens de lesuren een gezamenlijk project om jonge mantel-zorgers te ondersteunen. Ken jij zo iemand of heb je zelf de zorg voor iemand? Kijk dan op www.jong-zorgen.nl voor informatie. Als je met iemand wilt praten, zoek dan iemand die je kunt vertrouwen: een tante, oom, oma of opa of je docent op school. Je kan ook altijd bellen met de consulent mantelzorg Johan Kres, telefoon 0174-315047 of mail naar [email protected].

Over onze hersenen...

Na de geboorte zijn onze hersenen nog niet ‘af’. Ons brein bestaat uit zo’n honderd miljard zenuwcellen die tijdens de ontwikkeling naar elkaar op zoek zijn. Ze groeien naar elkaar toe en maken contact. Zo ontstaan er verbindingen tussen zenuwcellen in verschillende hersengebieden die het mogelijk maken dat wij goed functioneren. De her-senen zijn in de puberteit nog volop in ontwikkeling, wat te merken is aan hetveranderende gedrag in de puberteit. De prefrontale cortex, in het voorste gedeelte van de hersenen, geeft ons het vermogen om complexe beslissingen te nemen en de gevol-gen daarvan te overzien. Dit hersengebied is in de ontwikkeling als laatste aan de beurt. De rijping van ons brein gebeurt namelijk van achteren naar voren. Aan het eind van de puberteit, als een kind tegen volwassenheid aanhangt, is de prefrontale cortex volledig ontwikkeld. Kinderen die voor of rondom hun twaalfde jaar alcohol drinken, lopen het risico dat de gezonde groei van hun hersenen in gevaar komt. Het kan zijn dat de zenuw-cellen onjuiste verbindingen maken, wat kan leiden tot een verstoring van het gedrag op volwassen leeftijd. Het maken van complexe beslissingen en het plannen van werkzaam-heden is lastig als de ontwikkeling van de hersenen is verstoord.

Bron Prof. Guus Smit Universiteit van Amsterdam

Wie herkent dit niet: Eva van 3 jaar wil in de supermarkt die lekkere dropveters heb-ben die bij de kassa liggen. Je vindt dit niet nodig en zegt “nee”. Eva werpt zich gillend en schoppend op de grond.Of: Luuk is geen gemakkelijke slaper. Je hebt hem al vier keer terug naar z’n bed gebracht. Nu roept hij dat hij echt niet gaat slapen. Hoe reageer je?

In de basisschoolleeftijd ontwikkelen kinderen zich snel; lezen, schrijven, sport en spelvaardigheden en niet in de laatste plaats de sociale omgang met leeftijds-genootjes en volwassenen. Het is echt de leeftijd van spelen en ontdekken met vriendjes en vriendinnetjes. Wat thuis mag, mag op school weer niet en bij een vriendje thuis is het ook weer anders. Het is voor ouders vaak leuk om te zien hoe snel hun kind zich ontwikkelt. Maar het is ook een uitdaging om je eigen regels en grenzen met de ontwikkeling van je kind mee te laten groeien zodat ze volop de wereld op een veilige manier kunnen

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 7

G E M E E N T E W E S T L A N D

StipWestland is het gemeentelijk loket voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt tijdens de openingsuren altijd binnenlopen zonder afspraak.

Hier vindt u StipWestland:

’s-Gravenzande Zandeveltplein 26 (in de bibliotheek)Iedere werkdag van 13.30 - 17.00 uurDonderdag gesloten

De LierHoofdstraat 8Iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur

MonsterHavenstraat 16Iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur

NaaldwijkPrins Bernhardstraat 5aIedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur

WateringenDorpskade 3 (in de bibliotheek)Iedere werkdag van 14.00 - 17.00 uurE-mail: [email protected]

Meer informatie over StipWestland vindt u op de internetsite, www.stipwestland.nl

Telefoon: (0174) 31 50 40Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Wijziging inloopspreekuur Mantelzorg

Onlangs is het inloopspreekuur van Vitis Welzijn Mantelzorg veranderd. Alleen bij het Stiploket in Naaldwijk kan u binnenlopen zonder afspraak. Elke dinsdag van 10.00 - 11.00 uur

Stip Westland Prins Bernhardstraat 5a 2671 ER Naaldwijk

Bent u niet in de gelegenheid om het spreekuur te bezoeken dan kunt u ook een afspraak maken met de consulent van Vitis Welzijn Mantelzorg. Een gesprek thuis, bij Stip Westland of een Vitis wijk-centrum is ook mogelijk. Neem contact op met de consulent die te bereiken is van maandag tot en met woensdag op (0174) 315047. U kunt uw verzoek ook mailen aan [email protected]. Kijk ook op de website: www.vitiswelzijn.nl voor nieuws en informatie.

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Berichtgeving Gemeente Westland

ontdekken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Westland organiseert themabijeen-komsten waar wordt ingegaan op regels en grenzen voor kinderen in de basis-schoolleeftijd.Op 20 november is dat bij het CJG in De Lier en op 12 december bij het CJG in Monster. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. Wel graag vooraf telefonisch opgeven bij het CJG Westland, telefoon (088) 054 99 00.

ook allemaal dat drank erg slecht is voor de nog niet uitontwikkelde hersenen.Naast de voorlichting aan de jongeren zelf is het ook heel belangrijk om met de ouders in gesprek te gaan tijdens een ouderavond. Vaak komen vragen van op-voedkundige aard aan de orde, zoals hoe stel ik grenzen, hoe doen andere ouders het? Ook voor het onderwijzend personeel is ruimte vrijgemaakt voor consultatie, zodat ook zij later nog met hun vragen terechtkunnen. Vaak wordt gedacht: “Ach, ik heb zelf ook gedronken en het is met mij toch ook goed gekomen….” Een begrij-pelijke redenatie, maar toen wisten we nog niet welke schadelijke gevolgen alcohol heeft op de hersenen; anders hadden we het vast anders gedaan.

Page 8: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !8

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Advertentie

Livit Orthopedie bij AdFysio!U kunt bij ons terecht voor deskundig voet- en schoenadvies bij: • Pijnklachten• Diabetes, reuma en artrose• Sportblessures, ook bij preventie• Stand- en vormafwijkingen van de voet

Heeft u voetklachten en wilt u deze laten onderzoeken door een van onze voetspecialisten? Bel ons vrijblijvend voor een afspraak: 010 – 411 1004.

In het Livit Voetadvies Centrum worden voetklachten adequaat en snel behandeld. Van schoentechnicus tot medisch specialist, u kunt meteen bij de goede behandelaar terecht. Wij kennen geen wachtlijsten. U kunt binnen een week bij ons terecht voor een afspraak!

www.livit.nl/voetadviescentrum

Advertentie

Hoofdstraat 88, 2678 CM De Lier - Tel. (0174) 513237 – [email protected] – www.adfysio.nl

* Fysiotherapie

* Kinderfysiotherapie

* Manuele therapie

* Lymf- en Oedeemtherapie

* Bekkenbodemtherapie

* Arbeidsfysiotherapie

* Sportfysiotherapie

* Trainingen

Centrum voor Fysiotherapie en Beweging PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE

Page 9: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 9

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

De pil voorkomtdementie De anticonceptiepil heeft er een nieuw voor-deel bij: het voorkomt dementie bij vrouwen. Zelfs jaren nadat je gestopt bent met het gebruik ervan. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wisconsin. De Amerikaanse wetenschappers ondervroegen 261 vrouwen tussen de 40 en 65 jaar over hun gezondheid. Ook ondergingen de proefpersonen een aantal geheugentesten. Vrouwelijke vijftigers die in het verleden de pil gebruikten, scoren veel beter op de testen dan vrouwen die er nooit mee in aanraking kwamen. Experts denken dat het oestrogeen in de pil de verharding van de slagaders voorkomt, wat de toevoer van het bloed naar de hersenen verhoogt. Ook bleek: hoe langer de vrouw de pil had gebruikt, hoe hoger de score.’Het effect was vooral zichtbaar bij vrouwen die de pil langer gebruiken’.Bron: AD

Diabeteszorg- onderzoek Diabetesvereniging Nederland (DVN) is in oktober gestart met het Diabeteszorgonder-zoek, om inzicht te krijgen hoe mensen met diabetes de ontvangen zorg ervaren. Het onderzoek loopt nog tot 30 november via de website www.diabeteszorgonderzoek.nl. In de Zorgstandaard Diabetes staan richtlijnen die de zorgverleners en patiënten samen hebben afgesproken, maar krijgen de mensen met dia-betes de zorg die is vastgesteld in de praktijk? Die uitkomsten komen uit het diabeteszorgon-derzoek. De resultaten van het onderzoek wor-den begin 2013 gepresenteerd. DVN gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek in overleg met zorgverleners en zorgverzekeraars om gezamenlijk tot verbetering van de diabetes-zorg te komen. Tegelijkertijd motiveert DVN de mensen met diabetes met de uitkomsten van het onderzoek om mondig te zijn en te vragen om de zorg die daadwerkelijk nodig is.

Sterke eerstelijns- gezondheidszorg Het is voor het eerst dat Europees onderzoek aantoont dat een sterke, goed functionerende eerstelijnsgezondheidszorg leidt tot gezondere inwoners van een land. Ze verliezen minder levensjaren door bijvoorbeeld hart- en vaat-ziekten of astma wanneer zij behandeld zijn in een land met een sterke eerstelijnsstructuur, een goede coördinatie van zorg en een breed eerstelijns zorgpakket, zoals Finland, Dene-marken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal. Men vegeleek de eerste-lijnsgezondheidszorg in 31 landen met een door het NIVEL (Nederlands instituut voor on-derzoek van de gezondheidszorg) ontwikkeld meetinstrument: de European Primary Care Monitor. Dit meetinstrument brengt de sterke en zwakkere punten van eerstelijnszorgsyste-men in kaart met tientallen indicatoren zoals beleid en wet- en regelgeving, financiële mid-delen en de opleidings- en werkcondities voor eerstelijnszorgverleners.

Het hospice in Naaldwijk nadert zijn voltooiing. De VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) heeft de 65 vrijwilligers opgeleid die in het hospice gaan werken. Niet zo vreemd, want het doel van beide instellingen is hetzelfde: meehelpen om terminale patiënten een waardig levenseinde te geven.

Anny Berendse (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg):

‘ Onze missie is ‘er zijn’ voor hen die ons nodig hebben

Anny Berendse is voorzitter van de VPTZ regio Westland en legt uit waar haar or-ganisatie voor staat. “Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Veel mensen overlijden in het ziekenhuis of verpleeghuis maar niet iedereen wil dat. Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving zoals een hospice door te brengen. Thuis of in

een hospice kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. De verzorging thuis van een geliefde die gaat sterven is erg zwaar. Zelfs als er hulp is van de thuiszorg en huisarts. In die zware omstandigheden moet de familie dag en nacht beschikbaar zijn. Extra hulp is vaak wenselijk. Onze vrijwilligers bieden hulp door tijd en aandacht te besteden aan de zieke maar ook aan de mensen rond het bed. Is de vrijwilliger er, dan kan de partner of fami-lie even op adem komen. Zo is de vrijwil-liger een belangrijke steun”, aldus Anny, die de VPTZ, met ruim 30 vrijwilligers in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, aanstuurt. “Onze nieuwe vrij-willigers krijgen een intensieve training waarna een toetsing volgt m.b.t. geschikt-heid. Omdat ze vaak met zware omstan-digheden te maken krijgen. We willen

zeker weten of de vrijwilliger klaar is voor zijn of haar taak. Een heel dankbare taak, zo ervaren we dagelijks”.

Opgeleid De meeste vrijwilligers zijn bij de termi-nale zorg betrokken omdat ze zelf een familielid hebben verloren of in de zorg werkzaam zijn (geweest). Ze weten dus van nabij wat het betekent om een zieke in de laatste levensfase te verzorgen. “De vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige taken of zwaar huishou-delijk werk. Wat zij wel doen, is waken bij de patiënt, helpen bij de dagelijkse verzorging en partner en familieleden steunen. Zo krijgen die de gelegenheid om even tot rust te komen, een bood-schap te doen of wat te slapen”, legt Anny uit. “Juist op die momenten wil-len patiënten nog wel eens van zich af praten. Omdat ze hun naasten er niet mee willen belasten. Onze vrijwilligers bieden dan een luisterend oor en heb-ben een strenge geheimhoudingsplicht. Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens worden nooit doorgegeven aan anderen”. HospiceBehalve voorzitter van de 20-jarige VPTZ, is Anny ook bestuurslid van het hospice in Naaldwijk, dat volgens de planning op 14 december open gaat. “De verschil-len tussen beide organisaties bestaan hieruit dat de VPTZ bij mensen thuis komt en het hospice mensen opneemt. Samen met anderen hebben wij in 2004 het initiatief genomen om tot oprichting te komen van een hospice binnen de ge-meente Westland. Vanaf het prille begin zijn wij er dus bij betrokken geweest. De vrijwilligers die er gaan helpen hebben bij ons de training gevolgd”, legt Anny uit, die de VPTZ uit heeft zien groeien tot een hechte club vrijwilligers. “Samen staan we voor onze missie. Die is ‘er zijn’ voor de mensen die ons nodig hebben. Wij kunnen mensen niet beter maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze zich beter voelen. Als we daarin sla-gen, hebben we bereikt wat we willen.” Hulp aanvragen kan telefonisch via de coördinator van de VPTZ, onder nummer 06-1247 1661. Bij elke aanvraag bekijkt de coördinator welke vrijwilliger ‘t beste ondersteuning kan geven. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op de website: www.vptzwestland.nl

Geen situatie hetzelfde

Een van de vrijwilligers van de VPTZ is Thea Zuiderwijk uit Monster. Zij stond familieleden bij die kwamen te overlijden en heeft dat een plek kun-nen geven. Zij werd vrijwilligster bij de VPTZ om voor anderen te doen wat zij voor haar eigen familieleden gedaan had. Thea zegt dat geen enkele situatie hetzelfde is. Soms heeft ze gesprekken met mensen die gaan overlijden, andere keren steunt ze de familieleden die het er ook vaak heel moeilijk mee hebben. Al leeft Thea erg mee met de mensen, ze neemt de problemen van anderen niet mee naar huis. “Want dan ga je er zelf aan onder door. En dat is natuurlijk niet de bedoeling”.

Page 10: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !10

N I E U W S V A N R E I N I E R D E G R A A FNovember 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Als enige in de regio voert Reinier de Graaf sinds kort de meest geavanceerde behande-ling van slokdarmkanker uit, namelijk via een zogenoemde kijkoperatie. Patiënten met niet uitgezaaide slokdarmkanker komen hiervoor in aanmerking. Grote voordelen zijn met name minder longcomplicaties, een sneller herstel doordat er geen operatiewond is en minder slik- en stemproblemen.

Patiënten met blaas- en dikke darmkanker zijn bij Reinier de Graaf in goede handen. De borstkankerzorg valt zelfs in de categorie ’beste zorg’. Dat blijkt uit een onafhankelijke vergelijking van CZ onder Nederlandse ziekenhuizen. Chirurgen die veel ervaring hebben met een bepaalde operatie, leveren betere zorg, is het uitgangspunt van de zorgverzekeraar.

Dat de borstkankerzorg van Reinier de Graaf in de hoogste categorie valt zal niemand verbazen. Deze behoort al jaren tot de beste van Nederland. Dit werd recentelijk weer bevestigd door de toekenning het roze lintje van de BorstkankerVereniging Neder-land. De hoge scores worden behaald door onder meer de grote ervarenheid van chirurgen, diagnostiek op één dag, aanwezige voorzieningen en gestructureerd behandeloverleg met andere specialisten voor en na de operatie. Ook de blaasverwijderingen worden goed beoordeeld. CZ hanteert een minimum van 50 blaasverwijderingen per jaar om in de categorie ‘beste zorg’ te be-landen. De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) – de wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie- hanteert een minimum van 10 operaties per jaar. Een aantal dat het Reinier de Graaf met 18 per jaar ruimschoots be-haalt. Voor dikke darmkanker voldoet het Reinier de Graaf eveneens aan de eisen van CZ. Het ziekenhuis kreeg onlangs zelfs het predicaat ‘goede zorg’ van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een belangenvereniging bestaande uit 25 kankerpatiëntenorganisaties.

Chirurg Scheepers: “In tegenstelling tot een gewone slokdarmoperatie waarbij er een snee in de buik en borstkas wordt gemaakt, voer ik een zogenoemde kijkoperatie uit via enkele kleine sneetjes in de borstkas (thoracoscopie) en de buikholte (laparosco-pie). We verwijderen het zieke deel van de slokdarm en een deel van de maag. Vervol-gens maken we van de overgebleven maag een zogenoemde ‘buismaag’, die we in de borstholte of in de hals (afhankelijk van de plaats van de tumor) verbinden aan het overgebleven gedeelte van de slokdarm.”

Uitleg van de techniekDe chirurg maakt bij de operatie gebruik van een circa 40 cm lange en circa 1 cm dikke kijkbuis, de laparoscoop, die via een kleine snede in de buikholte wordt ge-

SMS-alerts voor patiënten Sinds kort ontvangen patiënten van de poli-klinieken kindergeneeskunde, gynaecologie en KNO, twee dagen voorafgaand aan hun policonsult, als proef via sms een afspraakre-minder. Dit zogenoemde sms-alert herinnert patiënten aan de datum, tijdstip en de locatie van hun polikliniekafspraak. Met de sms-alerts wil Reinier de Graaf extra service bieden aan patiënten. Het komt namelijk nogal eens voor dat patiënten zich op een verkeerde locatie melden voor een consult met hun medisch specialist. Naar verwachting zet Reinier de Graaf in 2013 ook sms-alerts in voor de ove-rige poliklinieken.

Uitbreiding spreekurenOnlangs hebben de specialisten van de vak-groep Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Plastische Chirurgie van Reinier de Graaf hun spreekuur uitgebreid. Op deze manier streeft Reinier naar een nog betere service. U kunt door de extra spreekuren sneller te-recht voor een eerste polibezoek, ook voor of na uw werkdag.

KNO• Mw. H.C. Hafkamp op maandagochtend van

07:30 uur tot 08:30 uur in Gasthuis Delft• De heer F.A.W. Peek op dinsdagmiddag van

17:00 uur tot 18:00 uur in Gasthuis Delft• Mevrouw J.M. Kruyt op woensdagochtend

van 07:30 uur tot 08:30 uur in de De Reef Ypenburg

• De heer J.A.D. Jol op woensdagmiddag van 17:00 uur tot 18:00 uur in Diaconessenhuis Voorburg

• De heer D.P. Kooper op vrijdagochtend van 07:30 uur tot 08:30 uur in Behandelcentrum Westland

Plastische ChirurgieU kunt naast de reguliere spreekuren ook terecht op ons avondspreekuur op maan-dagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het H-gebouw, locatie Gasthuis Delft.

Komt u ook naar de informatieavond reukstoornissen? Veel mensen hebben last van reukproblemen: ze ruiken niet zo goed of zelfs helemaalniet. De smaak is vaak ook minder. En als je een gaslucht niet meer ruikt, kan dat zelfs levensgevaarlijk zijn. Woensdag 28 november tijdens de informatieavond reukstoornissen vertelt KNO-arts de heer. D. Kooper, hij heeft als enige in de regio een speciaal spreekuur voor mensen met een reukstoornis, u over de oorzaken en mogelijke behandelingen. Ook kunt u die avond een reuktest doen om exact te bepalen wat u nu wel en niet ruikt. Op onze website leest u meer over het programma van de avond op onze locatie gasthuis Delft en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. www.rdgg.nl

Nieuwe behandeling slokdarmkanker

Behandeling slokdarmkanker via kijkoperatie

bracht. Aan de buis zit een videocamera en via een monitor kan de chirurg in de buik kijken. Via enkele kleine sneden kunnen al-lerlei instrumenten ingebracht worden waar-mee geopereerd kan worden.

Voordelen voor de patiëntInternationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verwijdering van de slokdarm via een kijkoperatie tot minder complicaties van de longen leidt, zoals een longontsteking. Ook herstellen mensen snel-ler omdat er geen operatiewond is. Mensen bij wie het door de plaats van de tumor mogelijk is de ‘buismaag’ in de borstholte te verbinden aan het overgebleven stuk van de slokdarm, hebben als bijkomend voor-deel dat er minder kans bestaat op slik- en stemproblemen.

Champions LeagueEen slokdarmoperatie via een kijkoperatie is net als een normale slokdarmoperatie een ingewikkelde en complexe ingreep, die soms wel zeven uur kan duren. Bij het gehele behandeltraject zijn niet alleen de chirurg en het opererend team, maar ook de maag-, darm-, leverartsen, intensivisten, anesthesiologen, verpleegkundig specialis-ten en fysiotherapeuten onmisbaar. Schee-pers: “Het uitvoeren van deze behandeling van slokdarmkanker is iedere keer als een Champions League finale. Alles moet klop-pen. Het team moet volledig op elkaar in-gespeeld zijn. In Reinier de Graaf is er zo’n gemotiveerd en toegewijd team.”

Bovenregionale functieDeze bijzondere operatie bij mensen met slokdarmkanker wordt behalve in Reinier door slechts vier andere ziekenhuizen in Ne-derland uitgevoerd. Hierdoor kunnen niet al-leen patiënten uit de eigen regio maar ook ver daarbuiten (uit geheel West Nederland) in Reinier de Graaf worden behandeld.

Chirurg Scheepers voert de kijkoperatie bij slokdarm-kanker uit.

In tegenstelling tot een gewone slokdarmoperatie waarbij er een snee in de buik en borstkas wordt gemaakt, wordt een kijk-operatie uitgevoerd door enkele kleine sneetjes in de borstkas (thoracoscopie) en de buikholte (laparoscopie).

Behandeling kanker positief beoordeeld

Feiten en cijfers• Kanker aan de slokdarm is relatief

zeldzaam in Nederland. Per jaar over-komt dit zo’n 1500 mensen.

• Slokdarmkanker komt vaker bij man-nen voor dan bij vrouwen.

• Oorzaken voor slokdarmkanker zijn met name roken en drinken.

• De gemiddelde leeftijd van een patiënt met slokdarmkanker is 65 jaar.

• Reinier de Graaf voert per jaar circa 25 slokdarmoperaties via een kijkoperatie uit.

• Voorafgaand aan de operatie krijgt de patiënt chemotherapie en wordt hij bestraalt. Zo’n zes weken na de laat-ste behandeling vindt de kijkoperatie plaats.

Page 11: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 11

N I E U W S V A N R E I N I E R D E G R A A F November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Heeft u last van snurken of een slaapprobleem dan kunt u sinds kort terecht in het Centrum voor slaapstoornissen. In dit centrum, dat uniek is voor de regio, werken KNO-artsen, longartsen, en neurologen samen om optimale zorg te bieden aan patiënten met een slaapstoornis. Een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten met een slaapstoornis begeleidt u gedurende het gehele behandeltraject

Sinds kort behandelt Reinier de Graaf patiënten met een vergrote prostaat met een nieuwe, geoptimaliseerde Greenlightlaser in locatie Delft. De meeste patiënten kunnen na één nacht naar huis en hebben na afloop minder klachten dan het geval is bij een reguliere operatie aan de prostaat. Reinier de Graaf werkt al sinds 2009, als enige in Zuid-Holland, met deze hypermoderne en patiëntvriendelijke techniek.

Hoe werkt het?Het is een procedure die wordt uitgevoerd met behulp van een dunne laserdraad (fiber), die door een cystoscoop (een speciale endoscoop) in de plasbuis wordt ingebracht. De laserdraad levert een krach-tige laserenergie die het prostaatweefsel snel verwarmt en er daarmee voor zorgt dat het weefsel vaporiseert (verdampt). Deze procedure gaat door totdat al het vergrote prostaatweefsel is verwijderd. De natuurlijke urinestroom wordt snel hersteld en de symptomen worden bij de meeste patiënten snel verlicht.

VoordelenMet deze moderne techniek wordt pros-taatweefsel via de plasbuis weggehaald, waarbij nauwelijks bloedverlies optreedt,

Dit concludeert Elsevier deze week in de publicatie ‘beste ziekenhuizen 2012’. Het ziekenhuis scoort het maximaal aantal van vier bolletjes. Ook regionaal steekt het Rei-nier de Graaf met kop en schouders boven de rest uit. Voor het onderzoek werd ons ziekenhuis vergeleken met regioziekenhui-zen, ziekenhuizen die qua omgang, omge-ving en concurrentie positie vergelijkbaar zijn en met het landelijk gemiddelde.

Elsevier bracht de prestaties van alle zie-kenhuizen in kaart aan de hand van twee hoofditems: medische zorg en patiëntge-richtheid. Voor het totaal haalde Reinier de Graaf drie van de maximaal vier te behalen bolletjes. Op het gebied van effectiviteit behalen we de hoogste score. Met name de betrokkenheid van gespecialiseerd verpleeg-kundigen bij het zorgproces en de overleg-gen tussen de verschillende zorgverleners worden positief gewaardeerd. Maar ook de

Meer informatie van Reinier de Graaf vindt u op

www.rdgg.nl

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft Reinier de Graafweg 3 - 112625 AD Delfttelefoon (015) 260 30 60

Diaconessenhuis Voorburg Fonteynenburghlaan 52275 CX Voorburgtelefoon (070) 340 11 00

Behandelcentrum Westland (BCW), Naaldwijk Middelbroekweg 2a2671 ME Naaldwijktelefoon (0174) 63 77 00

Gezondheidscentrum De Reef, Ypenburg Kiekendiefstraat 172496 RP Den Haagtelefoon (015) 270 68 00

Intensieve zorg couveusebaby’s Het zal maar gebeuren dat uw baby veel te vroeg, ofwel prematuur, wordt geboren. Zo’n heel klein kindje heeft intensieve zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat de longetjes nog niet voldoende gerijpt zijn. De afdeling neonatologie in locatie Delft van Reinier de Graaf heeft speciaal voor baby’s vanaf 32 weken een post IC/High care centrum dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. De vijf couveuses in het centrum zijn onder meer uitgerust met een zogenoemde infant flow. Dit is een apparaat dat ervoor zorgt dat de longen een beetje open blijven staan. Het helpt de baby met ademen. Twee neonatologen, kinderartsen, gespecialiseerde neonatologie verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen verlenen de complexe zorg. Ouders zijn dag en nacht welkom om hun kindje te bezoeken. Via de beveiligde webcamservice ‘Hallo Baby’ kunt u de persoonlijke ontwikkeling van uw baby ook 24/7 volgen.

Prostaatpatiënten sneller thuis

De medische zorg van Reinier de Graaf bij de beste 15%

Optimale behandeling van slaap- of snurkprobleem

Na verwijzing van uw huisarts ziet het tra-ject in het centrum voor slaapstoornissen er als volgt uit. De gespecialiseerd ver-pleegkundige neemt contact met u op en er wordt telefonisch een vragenlijst door-genomen om ervoor te zorgen dat u snel en adequaat door de juiste zorgprofessio-nals geholpen wordt. Aan de hand van uw antwoorden wordt namelijk vastgesteld of u met uw klachten een afspraak krijgt op het multidisciplinaire spreekuur of al-leen bij de KNO-arts of neuroloog. Indien u een afspraak krijgt voor het multidisci-

plinaire spreekuur wordt u behalve door de gespecialiseerd verpleegkundige ook gezien door een KNO-arts, longarts en neuroloog. Daarna volgt vaak aanvullend onderzoek. De onderzoeksresultaten en de bevindingen van de diverse specialis-ten bespreken zij met elkaar en leiden tot een behandelplan, dat vervolgens wordt besproken met u.

Een afspraak op het multidisciplinaire spreek-uur duurt circa 1,5 uur. Iedere maandag kunt u er terecht in Diaconessenhuis Voorburg.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen

in Reinier de Graaf? Volg ons: @RdGziekenhuis

terwijl de duur van de ingreep hetzelfde blijft. De techniek is zelfs geschikt voor oudere mannen met grotere, goedaardige prostaatvergrotingen, mits zij nog een goede blaaswerking hebben. Daarnaast gaat het herstel sneller waardoor de pa-tiënt eerder thuis is en heeft men minder klachten na de behandeling.

Meer informatieNeem voor meer informatie, tussen 10.00 uur - 11.30 en 13.30 - 15.00 uur contact op met de polikliniek Urologie via telefoon-nummer 015 2603943. Naast de nieuwste Greenlightlaser heeft het ziekenhuis diverse urologische lasertechnieken in huis ge-bundeld in het Reinier de Graaf Urologisch Lasercentrum (www.urologiedelft.nl).

snelle diagnostiek, met uitslagen soms al op dezelfde dag, gooit hoge ogen.

ZorgpadenOpnieuw komt de behandeling van borst-kanker goed uit de bus. Wat opvalt is dat weinig patiënten bij een borstbesparende operatie opnieuw geopereerd hoeven te worden. Dat betekent dat een tumor in een keer goed wordt verwijderd. Zowel onder andere borstkanker als liesbreuken is een zorgpad ontworpen: verschillende zorg-verleners werken goed met elkaar samen, waardoor een patiënt snel en optimaal geholpen kan worden. Een pluspunt, aldus het weekblad.

WachttijdenVerbeterpunten zijn er ook. De wachttijd voor de gastroscopie kan beter. Maar voor alle overige door Elsevier geselecteerde po-liklinieken, behandelingen en diagnostieken

geldt dat deze binnen de landelijke treek-norm vallen. De treeknorm bepaalt hoe lang mensen maximaal mogen wachten voor een behandeling.

Ondervoeding en delierVerder laat het ziekenhuis kleine punten liggen als het gaat om het screenen van ondervoeding en delier een aandoening die met name bij ouderen voorkomt. Dit heeft Reinier de Graaf zich aangetrokken en is in actie gekomen. Zo heeft Reinier de Graaf zijn team uitgebreid met een geriater en een gespecialiseerd verpleegkundige. Deze zorgverleners hebben bijzondere aandacht voor ouderen en delier. Bovendien worden met ingang van dit jaar alle gegevens vast-gelegd in een elektronisch verpleegkundig patiëntendossier, waardoor zeer exacte rap-portage en structurele sturing van bijvoor-beeld screening op ondervoeding en delier mogelijk is.

Bel voor een afspraak of voor meer informatie (070) 340 11 49.

Page 12: GZBW november.pdf

D E W E S T L A N D S E A P O T H E K E N

Op afstand bestuur-bare pil in mens Nederlandse artsen maakten onlangs op een Europees congres in Amsterdam de eerste testresultaten van een op afstand bestuur-bare pil bij mensen bekend. Dat schrijft de Volkskrant. De artsen verwachten dat de voorgeprogrammeerde pil in de toekomst behandelingen van maag- en darmziekten kan verbeteren, omdat deze pil bij mensen een medicijn kan afleveren in de darmen, op de plek waar dat nodig is. De pil is een Nederlandse vinding en is met een afmeting van 2,5 bij 1 centimeter net zo groot als een stevige multivitaminepil.

Griepprik verkleint de kans op griepGriep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. De meeste mensen hebben milde klachten als ze griep hebben. Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep. De griepprik verkleint de kans op griep. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, krijgt u daarom het advies om de griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Wel is aangetoond dat het de kans op griep kleiner maakt. De griepprik kan gezond-heidsschade voorkomen of beperken. Als u na de griepprik toch griep krijgt zal mogelijk de griep milder verlopen, de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner zijn en de kans kleiner zijn dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert.

Medicijn voor erectie- en plasproblemen Er is voor mannen een middel beschikbaar dat zowel plasproblemen als erectiestoor-nissen te lijf gaat. Het gaat om het medicijn tadalafil - met de merknaam Cialis® - dat van de Europese Registratie Autoriteit de goedkeuring heeft gekregen om als eerste en enige geneesmiddel in Nederland en de andere Europese landen voorgeschreven te worden door de huisarts of de uroloog. Uroloog dr. Fons Ypma: “In ons land zijn drie medicijnen tegen erectiestoornissen verkrijgbaar: de bekendste is Viagra®, later kwam tadalafil op de markt. Uit onderzoek blijkt dat er nog een voordeel is, namelijk dat het probleem met plassen vermindert. Veel oudere mannen hebben plasproblemen door vergroting van de prostaat. Nu wisten we al dat een vergrote prostaat een relatie heeft met erectieproblemen en dat dit leidt tot minder zin in seks en minder goede seks. Wat is er mooier dan een alles-in-één pil,” stelt Ypma.

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !12

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Op maandag 10 december organiseren de Westlandse apotheken hun jaarlijkse patiën-tenavond. Deze keer staat het thema ‘reuma en artrose’ centraal.

In Nederland lijden 2,3 miljoen mensen aan een vorm van reuma, waarvan 1,6 miljoen

aan artrose en 500.000 mensen aan ontste-kingsreuma. 1,6 miljoen mensen met reuma staat onder behandeling van een arts, 1,1 miljoen mensen maakt gebruik van fysiothe-rapie en 630.00 mensen moeten dagelijks medicijnen innemen tegen hun klachten. En wist u dat 60% van de reumapatiënten in

Nederland jonger dan 65 jaar is? Redenen genoeg voor de Westlandse apotheken om een patiëntenavond te organiseren waar reu-matoloog dr. Karel Ronday van het HAGA zie-kenhuis zijn medewerking aan zal verlenen. Dokter Ronday (zelf afkomstig uit Monster), zal een interessante presentatie geven over ontstekingsreuma en artrose en de mogelijke behandelwijzen van beide aandoeningen.

Gratis toegang Naast dokter Ronday zal fysiotherapeute Ellen Vollering van fysiotherapiepraktijk Fysio+Zo uit ‘s-Gravenzande vertellen over het belang van bewegen bij reuma. Ook zal podotherapeut Mike Barensen van po-dotherapie Westland aanwezig zijn om te vertellen wat hij kan doen op het gebied van aangepaste schoenen. Om u kennis te laten maken met diverse hulpmiddelen bij reuma is ook firma Xtrahulp uit ’s-Gravenzande aan-wezig. Deze avond is gratis en voor iedereen toegankelijk. De avond wordt gehouden in Zalencentrum De Kiem (Kon. Julianaweg 91, ’s-Gravenzande) van 19.30 tot 21.30 uur. De deuren zullen vanaf 19.15 uur geopend zijn. Voor meer inlichtingen over deze boeiende avond belt u met Apotheek de Klipper (0174) 417 227. Aanmelden kan bij uw eigen apo-theek. Graag tot ziens op 10 december!

Internationaal wordt 500 miljard dollar on-nodig verspild in de gezondheidzorg. Dit blijkt uit een rapport van het Institute for Healthcare Informatics. Ruim de helft van deze kosten zijn te wijten aan een gebrek aan therapietrouw bij de patiënt.

Therapietrouw is de mate waarin een patiënt de medicatie gebruikt zoals voor-geschreven door de arts. Bij een slechte therapietrouw kan het zijn dat medicatie niet elke dag wordt ingenomen, terwijl dat wel de bedoeling is. Een ander voorbeeld is het zomaar stoppen van medicatie.

Waarom houdt iemand zich niet aan de voorschriften? Er zijn diverse mogelijke oorzaken:

• Het kan lastig zijn om er steeds aan te denken medicatie op tijd in te nemen. Het wordt regelmatig vergeten.

• Het optreden van bijwerkingen of angst dat bijwerkingen gaan optreden.

• Niet weten hoe een geneesmiddel moet worden gebruikt.

• Iemand voelt zich niet ziek. Waarom dan toch medicatie gebruiken. Veel medicij-nen verlagen het risico op narigheid in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een cholesterolverlager. Bij het gebruik is er geen direct effect merkbaar. Pas op de langere termijn vermindert het risico op hart en vaatziekten. De verpakking is moeilijk te openen of het toedienen is te lastig. Dit laatste kan b.v. het geval zijn bij oogdruppels.

De geldverspilling door een slechte thera-pietrouw wordt veroorzaakt doordat er op een bepaald moment complicatie´s kunnen optreden. De patiënt belandt onnodig in het

Onnodig kosten door slecht innemen van medicatieziekenhuis of heeft extra doktersbehande-lingen nodig. Natuurlijk is het belangrijkste dat mensen zich goed voelen en zo min mogelijk ziek zijn. Toch is het interessant te melden dat een slechte therapietrouw ook een ander bijkomend effect heeft op de maatschappij. Uit een onderzoek van Adviesburo van Booz en Company, onder leiding van oud-minster van Volksgezond-heid Ab Klink, is gebleken dat mensen die trouw hun medicatie innemen, ook beter in staat zijn hun werk te doen. Op dit moment bedraagt het verlies aan arbeidsproductivi-teit in Nederland hierdoor jaarlijks 9 tot 13 miljard euro. De kosten worden veroorzaakt door meer ziekteverzuim, arbeidsonge-schiktheid en een verminderde productivi-teit.Het belang van het goed innemen van medicatie is dus enorm groot. Uw apotheek helpt u daar graag bij.

U kunt bij ons terecht voor:

• Uitleg over het doel van uw geneesmid-delen

• Uitleg over bijwerkingen• Uitleg over het gebruik en evt. speciale

voorzorgsmaatregelen• Weekdoseersystemen wanneer u het

overzicht over uw geneesmiddelen en de juiste innametijdstippen kwijt bent.

• Hulpmiddelen bv voor het toedienen van oogdruppels

• Persoonlijk adviesgesprek

Het goed innemen van medicatie levert al-tijd gezondheidswinst op. Daarnaast nemen de zorgkosten af als gevolg van minder complicaties. Heeft u vragen over uw me-dicatie? Schroom niet ze te stellen bij uw apotheek.

Apotheken organiseren patiëntenavond reumatische aandoeningen

Page 13: GZBW november.pdf

D E W E S T L A N D S E A P O T H E K E N

Telefonisch is deze apotheek tijdens de dienst te bereiken onder het gratis nummer:0800-APOWEST (0800-2769378). Na dit tijdstip wordt de dienst overgenomen door een apothekersassistente van één van de andere Westlandse apotheken. Telefonisch is zij tussen 23.00 en 8.00 uur te bereiken onder het bovengenoemde nummer. U kunt dan met haar een afspraak maken over de levering van de noodzakelijke medicijnen. De weekend- en avonddiensten zijn alleen voor spoedrecepten. Een spoedgeval wil zeggen een situatie waarin u kort tevoren een recept heeft ontvangen. Herhaalrecepten worden niet geaccepteerd. Vergeet niet uw verzekeringsgegevens mee te nemen naar de apotheek!

In de meeste plaatsen is op zaterdag een apotheek geopend. De openingstijden zijn als volgt:

Apotheek De Klipper in ’s-Gravenzande: van 09.00 uur tot 13.00 uur.Apotheek Hoek van Holland: van 10.00 uur tot 12.00 uur.Apotheek De Lier: van 11.00 uur tot 12.00 uur.Apotheek Monster (bij de molen): van 10.00 uur tot 13.00 uur.Wateringse Apotheek: van 11.00 uur tot 13.00 uur.Apotheek Maasland: van 10.00 uur tot 12.00 uur.Apotheek Naaldwijk: van 8.00 uur tot 18.00 uur.

In het Westland is ’s avonds, ’s nachts en in het weekend altijd een apotheek bereikbaar voor spoedgevallen. De regeling is als volgt: Buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek kunt u iedere dag van de week, inclusief het weekend, terecht tot 23.00 uur ’s avonds bij apotheek Naaldwijk, Stokdijkkade 35 in Naaldwijk.

Dienstregeling apotheken

Adressen apotheken DE LIER

Apotheek De Lier, Hoofdstraat 80

tel. 0174-514411 / fax 516600

[email protected]

’S-GRAVENZANDE

Apotheek Het Oude Land, Oudelandstraat 40

tel. 0174-414105 / fax 417705

[email protected]

Apotheek De Klipper, Zandeveltplein 3

tel. 0174-417227 / fax 412037

[email protected]

HOEK VAN HOLLAND

Apotheek Hoek van Holland,

Pr. Hendrikstraat 400

tel. 0174-382632 / fax 383877

[email protected]

HONSELERSDIJK

Apotheek Hofzicht, Dijkstraat 92

tel. 0174-630180 / fax 629816

[email protected]

MAASDIJK

Apotheek Maasdijk, W. Pyrmontstraat 1

tel. 0174-513841 / fax 511246

[email protected]

MAASLAND

Apotheek Maasland, ’s-Herenstraat 26

tel. 010-5924923 / fax 5927919

[email protected]

MONSTER

Apotheek Monster, Molenweg 47

tel. 0174-213242 / fax 244327

[email protected]

NAALDWIJK

Apotheek De Eenhoorn, Secr. Verhoeffweg 19c

tel. 0174-630126 / fax 623929

[email protected]

Apotheek Naaldwijk, Stokdijkkade 35

tel. 0174-628488 / fax 621341

[email protected]

POELDIJK

Apotheek Poeldijk, Dahliastraat 71

tel. 0174-280808 / fax 240028

[email protected]

WATERINGEN

Wateringse Apotheek, Herenstraat 20

tel. 0174-293973 / fax 298743

[email protected]

Apotheek De Beemd, De Beemd 5

tel. 0174-210 450 / fax 210 459

[email protected]

13

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !

Nieuwe apotheker in Monster

Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt medicijnen die nadelig kunnen zijn voor de behandeling van hun ziekte. Zij weten vaak niet dat de medicatie die ze naast hun medicatie tegen kanker gebruiken, de wer-king kan verminderen of de bijwerkingen verergeren.

Veel kankerpatiënten krijgen ook andere medicijnen zoals slaapmiddelen, maag-zuurremmers, antidepressiva en bloed-verdunners, zo blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van het Erasmus MC. Zelfs mid-delen die gekocht worden bij de drogist kunnen voor nadelige gevolgen zorgen bij kankermedicatie. De gevolgen van een ver-keerde combinatie van medicatie variëren, maar in het ernstigste geval kan een patiënt overlijden. Het is nog niet bekend hoeveel van de onderzochte patiënten ook daad-werkelijk last hadden van bijwerkingen.

Patiëntendossier Oorzaak ligt aan het feit dat de computers van openbare apotheken en ziekenhuizen niet gekoppeld zijn. Bovendien hebben ziekenhuizen nu een apart systeem voor thuismedicatie en een apart systeem voor kankergeneesmiddelen en die ook niet zijn gekoppeld. De onderzoekers pleiten voor een landelijk patiëntendossier waarin oncologen kunnen zien of een patiënt nog andere medicijnen krijgt en of die wel goed samengaan met bijvoorbeeld chemotherapie ‘’Artsen vragen wel altijd aan patiënten wat voor medicijnen ze nog meer gebruiken, maar het gebeurt geregeld dat iemand of medicatie vergeet door te geven, of ver-zwijgt’’, aldus een woordvoerster van het Erasmus MC. Aan het onderzoek deden bijna 900 patiënten uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen mee. Bron: ANP

Medicijn- combinatie kan kankerpatiënt schaden

Per 1 september j.l. is Sietse den Haan als apotheker aan het team van de plaatselijke apotheek toegevoegd. Hij komt te werken naast Joost Roth en vervangt Aris Prins die de leiding van Apotheek Poeldijk op zich zal nemen. Sietse is 34 jaar oud en woont samen met Lia Dekker. Hij is de trotse vader van dochter Isis van 10 maanden. “Van jongs af aan ben ik met het vak opgegroeid omdat mijn vader apotheker was, legt de in Naarden geboren Sietse uit. “Toch twijfelde ik aanvankelijk welke studie ik zou gaan volgen. OF iets met computers en economie OF een eigen bedrijf in de zorgsector. Uiteindelijk is de keuze op de studie farmacie in Utrecht gevallen. Na mijn studie ben ik eerst een poosje gaan reizen om daarna als beherend apotheker in Den Haag aan de slag te gaan. Na zeven jaar werd het hoog tijd voor een nieuwe uitdaging die ik hier in Monster heb gevonden. Natuurlijk is het hier een wereld van verschil met Den Haag waar je vier of vijf apotheken in één straat hebt. Ook de samenwerking met huisartsen en collegae in de omliggende dorpen is een van de positieve veranderingen in verge-lijking met Den Haag”. De nieuwe aanwinst van Apotheek Monster is dus enthousiast over zijn nieuwe werkomgeving maar spreekt ook zijn vrees uit voor de uitholling van het apothekersvak. “Steeds meer taken die van bovenaf worden opgelegd worden niet meer vergoed, waardoor de werkdruk in de apotheek alsmaar groter wordt. Het praatje met de patiënt dreigt straks helemaal te verdwijnen omdat elke minuut rendabel moet worden gemaakt”. Gelukkig is het nog niet zover en probeert Sietse tot die tijd zoveel mogelijk van zijn patiënten beter te leren kennen. Na het werk ontspant hij zich op de mountainbike, op de tennisbaan, of met het verbouwen van zijn huis. Ook bezoekt hij graag, samen met collega Aris Prins, de wedstrijden van ‘zijn cluppie’ FC Utrecht.

Page 14: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !14

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Advertentie Advertentie

Voor natuurlijk evenwicht & zelfvertrouwen!

• BORSTPROTHESES • BIJPASSENDE COMFORTABELE LINGERIE • MODIEUZE BADMODEBij Women Care Westland maakt u in alle rust en privacy kennis met het uitgebreide assortiment.

Belt u ons voor een afspraak die u tot niets verplicht.

Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 621 936Email: [email protected] - www.womencarewestland.nl

ZorgWonenWelzijnBehandeling

www.pietervanforeest.nl

Zorg nodig?Kijk op onze website of bel CliëntenService.

Wij helpen u graag verder. 015-2513690

• WoonZorgCentra

• Verpleeghuizen

• ZorgThuis

• Hulp bij het huishouden

• Personenalarmering

• Ontmoetingscentra & Zorgtuinderij

• Dagverzorging (Plus)

• Kennis en Behandelcentrum

• (Revalidatie) Dagbehandeling

• Pieter’s Plus

Advertentie

Advertentie

Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 6219 36Email: info@ haarinstituutwestland.nl - www.haarinstituutwestland.nl

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met haarver-lies. Wij zijn gespecialiseerd in het vakkundig oplossen hiervan. We bieden u de allernieuwste ontwikkeling in haarvervanging. Toepassingen van haarwerken en prui-ken die aanvoelen als uw eigen haardos, niet van echt te onderscheiden. Maak een afspraak voor een vrijblijvend haarconsult.

Voor mooi haar waar je je goed bij voelt!

GZBWOók te volgen via Twitter en Facebook

Advertentie

VOEL JE BETER IN SPANJE !

Onderzoek heeft uitgewezen dat met name mensen met lichamelijke klachten (hart-/vaatziekten en diverse vormen van reuma) zich beter voelen bij het Spaanse klimaat.

U verblijft in een appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers, volledig voorzien van airconditioning en toegang tot het zwembad!

Op het resort zijn vele sportfaciliteiten aanwezig. Restaurants en supermarkt op ca. 2 minuten afstand.

Meer informatie, ook over de andere woningen, vindt u op www.campolanda.com. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Enitha van der Wel via (0174) 637 630.

Page 15: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 15

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Wandelen zorgt voor langer levenMensen die 5 kwartier per week wandelen, leven gemiddeld 1,8 jaar langer. Dat becijferen Amerikaanse wetenschappers van verschil-lende instituten in Boston deze week in PLOS Medicine. De meting werd gedaan onder 650.000 vrijwilligers, die over een periode van tien jaar gevolgd werden. Dat sporten gezond is, is uiteraard allang bekend, maar de precieze levenswinst was nog nooit zo grootschalig onderzocht. Het bleek dat een klein beetje beweging al een grote invloed had op de levensverwachting. Door een schamele 75 minuten lopen per week, wint een persoon gemiddeld al 1,8 levensjaren. Wordt de fysieke activiteit verhoogt tot 2,5 uur per week, de hoeveelheid geadviseerd door de Rijksover-heid, dan is de winst gemiddeld 3,4 jaar. De onderzoekers ontdekten dat het niet uitmaakt hoe slank of dik iemand is. De winst is bij elk gewicht vergelijkbaar. Ook geslacht of afkomst maakt geen verschil.

Goedkope kinderopvang voor werklozenDe Stichting Kinderopvang Nederland (SKON) gaat kinderopvang voor ouders die net ont-slagen zijn, goedkoper maken. Ze krijgen zes maanden een korting. Als ouders hun baan verliezen, wordt na drie maanden de kinder-opvangtoeslag stopgezet door de overheid, zo meldt RTL Nieuws. Om ouders de kans te geven weer een baan te vinden, verlaagt de SKON na het stopzetten van de toeslag de tarieven van 6 a 7 euro per uur, naar 2,50 euro per uur. In de periode dat de ouders nog wel toeslag ontvangen, wordt het tarief gelijkgesteld aan de toeslag die de ontslagen ouder krijgt

Internet populair voor zoeken naar werkBijna drie kwart van de werklozen heeft in 2011 op internet personeelsadvertenties door-genomen. En 57 procent van alle werklozen reageerde daadwerkelijk op een digitale adver-tentie. Het doornemen van personeelsadverten-ties in andere media als kranten en tijdschriften was in 2011 nog steeds belangrijk, maar het belang ervan neemt gestaag af. Had in 2004 nog 74 procent van de werklozen op deze ma-nier naar werk gezocht, in 2011 was dat nog 58 procent. Een andere populaire manier van werk zoeken is het inzetten van persoonlijke relaties. Dit kan zowel via persoonlijke contacten als via social media. In 2011 informeerde 55 procent van de werklozen bij familie of bekenden. Daarnaast had 45 procent in de voorgaande vier weken een open sollicitatiebrief geschreven.Over het algemeen zoeken oudere werklozen op meer manieren naar werk dan jongeren. Zij bekijken vaker personeelsadvertenties en rea-geren er ook vaker op. Daarnaast had 49 pro-cent van de 55- tot 65-jarige werklozen in 2011 naar werk geïnformeerd bij het UWV. Bij jonge werklozen van 15 tot 25 jaar was dat slechts 22 procent. Jongere werklozen informeerden daar-entegen vaker rechtstreeks bij werkgevers: in 2011 deed 46 procent van de werkloze jongeren dit, tegenover 41 procent bij werklozen van 55 tot 65 jaar.Bron: Zorgkrant

Kinderen in de basisschoolleeftijd maken een enorme ontwikkeling door in relatief korte tijd. Steeds vaker hebben zij te maken met de snelheid in het leven die alleen maar lijkt toe te nemen. Rust en aandacht voor elkaar zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Onderwijs en opvoe-ding zijn activiteiten die vanuit steeds weer veranderende onderliggende waarden moeten worden gerealiseerd. En dat is een grote opgave.

Stichting Ambulatorium:

‘ Kinderen met extra hulp zijn slacht-offer van bezuinigingen’

Confrontaties tussen jongeren komen op school, in de woonbuurten, op de sportver-eniging en ook thuis steeds vaker voor. Het lijkt er soms op of het erbij hoort. Ook op school verworden serieuze tegenstellingen soms tot onhoudbare situaties. Kinderen en jongeren hebben het in onze tijd niet mak-kelijk en het is niet zo verwonderlijk dat van tijd tot tijd de maatschappij ervaart dat met name jongeren de confrontatie zoeken met de gevestigde orde. Op de basisscholen zien we dat kinderen steeds vaker met scheiding van hun ouders worden geconfronteerd. Dat gaat helaas niet altijd goed. Het gevolg daarvan in de vorm van gebroken gezinnen laat zich raden.

ProblemenDe therapeuten van de stichting Ambulato-rium te Poeldijk helpen kinderen en jeugd tot ongeveer 16 jaar met de problemen die zij in hun leven tegen komen. Zij ervaren steeds vaker dat ouders soms wel zien dat hun kind iets extra’s nodig heeft om een moeilijke tijd door te komen, maar daar toch niet voor kiezen in verband met de teruglopende koopkracht van de vaak jonge gezinnen. Deze kinderen zijn uiteindelijk op een bizarre wijze de dupe van wat zich

op economisch en financiëel gebied in de samenleving afspeelt. Zo worden kinderen steeds vaker geconfronteerd met lastige si-tuaties thuis en op school. Hoewel ook het personeel op de basisscholen hun best doet om kinderen die in de knel zitten te helpen, wordt steeds duidelijker dat kinderen met verschillende ontwikkelingsproblemen moe-ten afzien van gespecialiseerde hulp, omdat hiervoor de middelen op scholen ontbreken: Er is gewoon geen geld meer voor beschik-baar!

Preventieve zorgOuders, die zelf vaak voldoende problemen aan hun hoofd hebben, willen nog altijd het beste voor hun kind, maar hebben in veel gevallen daarvoor niet zomaar de centen. Tot voor kort was het nog wel mogelijk om via de zorgverzekeringen een vergoeding te regelen. Helaas constateren wij dat ook die mogelijkheid steeds lastiger wordt, omdat ook de verzekeringen de hand op de knip houden! Uiteindelijk worden kinderen hier-van het slachtoffer. Kinderen die het toch al niet makkelijk hebben, krijgen minder hulp om door de lastige periodes heen te komen. Uit de praktijk van de kinderpsy-chiatrie, Dr. Doreleijers, is jaren geleden al

aangegeven dat de maatschappij veel meer moet doen aan preventieve zorg. Als de samenleving dat niet doet, zijn de kosten jaren later vele mate groter. Dan hebben we te maken met kinderen die uiteindelijk in het verkeerde circuit komen en waar de samenleving in justitiële zin veel geld aan moet spenderen, maar ook de curatieve zorg in de klinieken neemt fors toe als ge-volg van te weinig preventieve zorg. Het lijkt te moeten komen van particuliere initiatie-ven die met slimme aanpakken de zorg voor kinderen die het moeilijk hebben betaalbaar kan houden. Deze organisaties zouden zo af en toe wat meer aandacht moeten krijgen. De therapeuten die daar hun werk doen, zijn daar in de eerste plaats om kinderen te helpen. Om hen te ondersteunen zouden periodieke materiele investeringen in de behandelkamers erg kunnen helpen.

Brede school WesthofDe therapeuten van het Ambulatorium, dat gevestigd is in de brede school Westhof in Poeldijk, merken de terugloop van het aan-tal kinderen, dat jaarlijks behandeld wordt, want zij geven daar al ruim 11 jaar hulp aan veel kinderen: Integratieve kindertherapie, speltherapie, logopedie, communicatietrai-ning en kinderfysiotherapie. Vooral in het laatste jaar is die hulp behoorlijk terug-gelopen naar in totaal 24 kinderen in het afgelopen schooljaar bij 4 therapeuten van het Ambulatorium. Er zijn in Poeldijk prachtige therapieruim-tes, die ontstaan zijn door steun van de gemeente, door subsidie en andere gelde-lijke steun. Het Ambulatorium heeft geen commerciële bedoelingen, wel moeten de behandelingen van de therapeuten betaald worden. Soms kan dit nog via de zorgverze-keraars en het is zeker de moeite waard om eens te informeren wat er mogelijk is:U kunt zich laten informeren via de website of rechtstreeks met Lia Dane, coördinator van het Ambulatorium Brede School West-hof de Ruijtbaan 81 2685 RS Poeldijk Telefonisch bereikbaar op donderdag 8.30 u tot 12.30 uur op (0174) 021 0410

www.ambulatorium.nl

Soms is het moeilijk om te bepalen wanneer je kind te dik of gewoon een beetje mollig is. Vooral bij baby’s en dreumesen is het normaal als ze vetkussentjes en mollige beentjes hebben. Het ‘babyvet’ verdwijnt zo rond het tweede levensjaar. Als je kind 4 is, dan is het babyvet helemaal verdwenen. Van een vijfjarig kind kun je dus niet meer zeggen dat het wat dikker is door het babyvet. Op het consulta-tiebureau wordt je kind goed gemeten en gewogen. Op die manier kan de consul-tatiebureauarts of verpleegkundige nagaan of het gewicht in verhouding staat tot de lengte. Mocht het zo zijn dat je kind iets te zwaar is, dan krijg je dit te horen op het consultatiebureau. Ook zul je te horen krijgen waar je op met letten met de voeding. Het gewicht van schoolgaande kinderen wordt door de jeugdarts (school-arts) in de gaten gehouden. Als je zelf wilt nagaan of je kind het juiste gewicht heeft, kun je de Body Mass Index (BMI) bepalen. De BMI geeft aan of je gewicht in balans is met je lengte. Het gewicht wordt daarbij gedeeld door de lengte in het kwadraat. Bereken het BMI van je kind op www.zuivelonline.nl

Wanneer is je kind te dik?BMI index peuters en kleuters:

jongens MeisjesLeeftijd BMI Leeftijd BMI

2 jaar 15 - 18,5 2 jaar 14,7 - 183 jaar 14,5 - 18 3 jaar 14,4 - 17,64 jaar 14,3 - 17,5 4 jaar 14 - 17,3 5 jaar 14 - 17,4 5 jaar 14 - 17,26 jaar 14 - 17,5 6 jaar 13,9 - 17,3

Bron: peuterkleuter.jongegezinnen.nl

Page 16: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !16

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

In onze sfeervolle praktijk kunt u terecht voor alle tandheelkundige behandelingen, met uitzondering van orthodontie. Hiervoor wordt u naar een specialist doorverwezen. In onze nieuw ingerichte praktijk wordt u in een zo ontspannen mogelijke sfeer

ontvangen en worden de behandelingen met de modernste apparatuur uitgevoerd.

Voor informatie en tarieven kunt u terecht op www.sweelinckhof.nl

Sweelincklaan 14, 2692 BD ’s-Gravenzande tel. (0174) 440 283

Wij hebben een contract met zorgverzekeraar DSW

Advertentie

De beste zorg…het mooiste resultaat!

Page 17: GZBW november.pdf

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 17

Amalgaam verdwijnt Tandheelkundig amalgaam moet de komende jaren verdwijnen, omdat kwik een negatieve uitwerking op het milieu heeft. Dat adviseert de Europese Commissie op basis van onder-zoek. Het verbod moet samengaan met een verbeterde handhaving van de EU-wetgeving over de afvalverwerking van tandheelkundig amalgaam. Volgens het rapport worden kwik-vrije alternatieven nog niet genoeg gebruikt in veel EU-landen. Veel patiënten weten volgens de auteurs van het rapport niet eens dat amalgaamvullingen kwik bevatten. De onderzoekers beschouwen de combinatie van een verbod en strengere EU-regelgeving voor kwik noodzakelijk, omdat zonder een verbod geen verandering optreedt in de huidige situ-atie, waarbij kwik vrijkomt door de natuurlijke verslechtering van vullingen in de monden van mensen, door crematie en begravingen en door restemissie in stedelijk afvalwater.De effecten van amalgaam op het milieu zijn veelbesproken. Zweden heeft tandheelkundig kwik al uitgebannen, terwijl Denemarken, Finland, Nederland en Italië het gebruik dras-tisch hebben ingedamd. Andere landen, zoals Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk, hebben ofwel beperkingen of richtlijnen over het gebruik van amalgaam.

2011 als basis voor ‘nieuwe’ tarieven Het jaar 2011 is de basis voor de mondzorg-prestaties en -tarieven in 2013. Dit bevestigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Via een persbericht heeft de NZa dit wereldkundig gemaakt, ondanks het feit dat dit nog niet de-finitief is vastgesteld. Tijdens de vergadering is gebleken dat er nog tal van onduidelijkheden zijn die eerst moeten worden opgelost. De NMT vindt het dan ook onbegrijpelijk en voor-barig dat de NZa met een dergelijk persbericht naar buiten komt. Door tijdsdruk zegt de NZa niet alle verworvenheden uit de 2012-lijst mee te kunnen nemen. Het blijft daarom bij indexa-tie van de 2011-tarieven en enkele innovaties uit 2012. De NZa komt een dezer dagen met een definitief besluit over de tarieven en pres-taties 2013 voor tandartsen en orthodontisten.

Tandartsen blijven schaars De traditionele tandarts - man en vrije be-roeper - maakt plaats voor de tandarts die werkt als zzp’er, vaak vrouw is en in deeltijd werkt. Daarnaast neemt het aantal ketens van tandartspraktijken toe en vindt er steeds meer tandheelkundig toerisme naar landen als Hon-garije en Turkije plaats. Deze trends en andere informatie over de mondzorgbranche vermeldt Rabobank Cijfers & Trends in het recent ver-schenen rapport Tandartsen en orthodontisten. Tandtechnische laboratoria zagen hun omzet het afgelopen jaar dalen door de onrust over de tarieven. Hierdoor stelden consumenten grote behandelingen als kronen en bruggen uit. Het rapport spreekt de verwachting uit dat de vraag naar mondzorg in 2013 weer zal aan-trekken, omdat de rust op de markt dan is te-ruggekeerd. De vraag zal groot blijven doordat de Nederlandse bevolking langer haar eigen gebit behoudt, het aantal oudere Nederlanders door de vergrijzing toeneemt en door populaire makeoverprogramma’s de vraag naar cosme-tische behandelingen stijgt.

Vergoedingen mondzorg in 2013 weer terug naar af Vergeet de hectiek die in het afgelopen jaar ontstaan is omtrent de vergoedingen van de mondzorg. In 2013 zullen alle tandartsen weer dezelfde prijzen gaan handteren. Een experiment dat drie jaar zou gaan duren komt hiermee aan een vroegtijdig einde.

Het leek zo’n goed idee: laat de tandartsen zelf bepalen welke prijzen ze gaan voeren. Hierdoor zal een sterke concurrentie ont-staan die in het voordeel zal uitpakken voor de patiënt. De zogenaamde marktwerking. Helaas. Deze maatregel was voor een aantal praktijken een vrijgeleide om de tarieven flink op te schroeven. Dit in tegenstelling tot een groot aantal praktijken die keurig in de pas zijn gebleven. Zo’n klein jaar na het lanceren van dit idee wordt dus alles weer teruggedraaid. In 2013 zullen de tarieven bij de tandartsen dezelfde zijn. De echte verschillen zullen weer uitgedrukt worden in kwaliteit en service. Martijn Arends, ves-tigingsmanager bij tandartspraktijk Swee-linckhof, is blij dat de maatregel van tafel is. “We hebben in het afgelopen jaar veel vragen moeten beantwoorden aan de balie. En soms moesten we antwoord geven op vragen waarvan we zelf het antwoord niet eens wisten. Want met de invoering van de tarieven zijn al onze code’s (vergoedingen/ tarieven) veranderd. Een hele omschakeling met ook andere berekenmethode’s. Voor-heen werd een behandeling excl. verdoving in rekening gebracht. In het nieuwe systeem werd een hogere prijs gehanteerd die weer inclusief verdoving is. En zo zijn er tiental-len aanpassingen die hebben geleid tot een dik boek waar alles tot in detail staat omschreven. Dat was voor de medewerkers in de praktijk al lastig, laat staan voor de patiënt die het spoor helemaal bijster was. Nu we eindelijk gewend zijn hoe we alles moeten berekenen, gaan de tarieven wéér op de schop en moeten we vrezen voor weer nieuwe berekenmodellen”, aldus Mar-

tijn, die benadrukt dat het prijspeil voor de tandartsen op 1 januari a.s. niet wezenlijk veel zou moeten veranderen. “De meeste praktijken in onze regio hebben de tarieven gevolgd die door de Nederlandse Zorg Au-toriteit (NZa) zijn voorgeschreven. Pas als je de prijzen in het afgelopen jaar flink hebt opgeschroefd en je weer de tarieven van 2011 zal moeten volgen, dan zal die pijn in-derdaad veel groter zijn”.

Oude liedje De ontwikkelingen in de mondzorgsector hebben het imago niet goed gedaan. En dat is heel jammer, zo vindt Arends. “Met name

de zorgverzekeraars hebben in de landelijke pers flink uitgehaald naar de sector, terwijl het merendeel van de praktijken zich keurig aan de richtlijnen hebben gehouden. Het is weer het oude liedje, de goeden moeten onder de kwaden lijden. Feit is dat ‘we’ weer alle moeite moeten doen om ons imago op te poetsen. Waar je jaren aan ge-bouwd hebt door goede kwaliteit te leveren, kan door een paar publicaties teniet worden gedaan. Gelukkig weten de patiënten in deze regio precies wat ze aan hun praktijk hebben en halen we maar weer eens een oude slogan tevoorschijn ‘de prijs (is en blijft) het bewijs’.

N I E U W S V A N U W T A N D A R T S

Tandtechnisch werk fiscaal (nog) aftrekbaar

Martijn Arends: Patiënten weten precies wat ze aan hun praktijk hebben

Patiënten kunnen de kosten van kronen en bruggen dit jaar fiscaal aftrekken als deze niet worden vergoed door de verze-keraar. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam. Er is nog niet bekend of de aftrek in 2013 ook mogelijk is.

Belastingplichtigen kunnen door deze uit-spraak in de aangifte inkomstenbelasting 2012 de kosten van kronen en bruggen

aftrekken, mits niet vergoed door de verzekeraar. Daarnaast is van belang dat de aftrek alleen tot een daadwerkelijke belastingteruggaaf leidt als de specifieke zorgkosten boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel wordt bepaald door het verzamelinkomen van de be-lastingplichtige en zijn/haar eventuele partner. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomens in box I, II en III. Indien

het (gezamenlijk) verzamelinkomen bij-voorbeeld € 45.000 bedraagt, resulteert dat in een drempel van € 962. Belasting-plichtigen met een (gezamenlijk) verzamel-inkomen dat lager is dan € 34.055 hebben recht op een extra aftrek. Voor belasting-plichtigen die op 1 januari 2012 65 jaar of ouder zijn, geldt een extra aftrek bovenop het bedrag van de kosten van hulpmidde-len van 113%. Indien de kosten voor het plaatsen van een brug bijvoorbeeld € 2.000 bedragen, komt de belasting-plichtige in aanmerking voor een aftrek van € 2.000 x 113% is € 4.260.

Voor belastingplichtigen die op 1 januari 2012 jonger zijn dan 65 jaar geldt een extra aftrek van 40%. Door deze extra aftrek bestaat de mogelijkheid dat belas-tingplichtigen eerder boven de hierboven genoemde drempel uitkomen.

Bron: VGT

Page 18: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !18

Advertentie

Samen in beweging

Kinderopvang in het Westland

Simba, Okidoki en Kwest

Simba: www.kdvsimba.nl Monster en Poeldijk

Okidoki: www.okidoki-kdv.nl `s-Gravenzande en Heenweg

Kwest: www.stichtingkwest.nl Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk en Wateringen

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Advertentie

ErvaarEr

ERVAA

Leeuwerik 78-80 Heulweg 34b Schaepmanstraat 38a 2295 PX Kwintsheul 2291 BZ Wateringen 2672 AS Naaldwijk

0174 - 20 00 20

Fysiotherapie manuele therapie sportfysiotherapie Medische trainingsgroepen ook voor COPD, knie en rug

Cursussen: Zwanger & Fit, Perfect Pilates en Ernstig overgewicht

www.hoflandvangeest.nl

Advertentie

Page 19: GZBW november.pdf

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 19

Nieuwe krant voor goede doelen Goed nieuws voor iedereen in Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland die een goed doel ondersteunt of wil ondersteunen. Met ingang van 2013 zal de Goede-Doelen-Krant het licht zien. Een seizoensgebonden huis-aan-huiskrant waarin regionale organisaties die goede doelen ondersteunen zich kunnen pre-senteren. Door deze publicaties kunnen meer dan 130.000 (!) inwoners een bewuste keuze maken in het ondersteunen van een goed doel. Eind januari zal de eerste uitgave het licht zien. Bij voldoende deelname zullen er later in het jaar nog eens drie kranten verschijnen. Meer informatie over deelname is te vinden op www.goede-doelen-krant.nl

Reuma bestreden door chip De ontsteking in de gewrichten van reuma-patiënten kunnen worden geremd zonder medicijnen. Wetenschappers van het AMC in Amsterdam zijn daar voor het eerst in de medische geschiedenis in geslaagd. Bij een patiënt was de ziekte zelfs zo goed als ver-dwenen. De unieke proef, waarbij in de hals van de patiënt een soort pacemaker wordt geïmplanteerd die elektrische signalen af-geeft, blijkt succesvol. Dat heeft de aan het Academisch Medisch Centrum verbonden arts onderzoeker Frieda Koopman onlangs bekend gemaakt . Neurochirurgen plaatsten bij acht patiënten in Nederland, Kroatië en Bosnië de ’chip’ om de nervus vagus, de hoofdzenuw die in de hals loopt en onder andere de hartslag en ademhaling reguleert. Het vervolgonderzoek is in volle gang.

Kwaliteit particuliere klinieken steeds beter Het aantal behandelingen in particuliere klinieken is in 2011 gestegen ten opzichte van 2010. De zorg die ze leveren wordt gemiddeld steeds beter. Er zijn echter nog steeds een aantal specifieke risico’s, onder andere op het gebied van infectiepreven-tie en de zorgzwaarte van patiënten. Dat blijkt uit de vierde jaarlijkse rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de prestaties van particuliere klinieken. In het onderzoek van de IGZ zijn in totaal 269 klinieken betrokken. In 2011 behandelden particuliere klinieken een half miljoen patiënten die bijna driekwart miljoen behandelingen ondergingen. Het aantal behandelingen en de zorgzwaarte van de behandelde patiënten is in 2011 opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal klinieken dat kinderen beneden de 18 jaar behandelt is gestegen en er zijn ook meer kinderen behandeld, het behandelaanbod aan kinderen is wel zeer divers. Het aantal particuliere klinieken groeit weliswaar nog licht, maar deze groei zit vooral in de toename van het aantal loca-ties, waarmee grotere organisaties ontstaan. Dertig organisaties hebben intussen vijf of meer vestigingen.

In gemeente Westland gaan veel peuters wekelijks naar voorschoolse opvang, namelijk 98 procent. Dit zijn peuterspeel-zalen of kinderopvangcentra. Kinder- en peuteropvang vervult dus een heel be-langrijke schakel in de zorgketen van opgroeiende kinderen. Doordat zoveel kinderen gebruik maken van deze vorm van opvang is het ook mogelijk ouders hier te helpen met vra-gen over de opvoeding. Veel van deze vragen worden gesteld aan de pedago-gische medewerkers van het kinderop-vangcentrum waar hun kind zit. Dit is laagdrempelig en vertrouwd. Uit onder-zoeken onder ouders is gebleken dat dit als zeer prettig wordt ervaren. Naast het directe contact wat de ouders heb-ben met de pedagogische medewerkers verzorgen de Westlandse kinderopvang-centra ook regelmatig workshops, zoals bijvoorbeeld kinder ehbo en ‘opruimen met kinderen’. Tijdens ouderavonden wordt vaak aandacht besteed aan een opvoedingsonderwerp zoals effectief com-municeren met kinderen.

Taalachterstand Bij een kinderopvangcentrum wordt snel gedacht aan lekker spelen en knutselen. Dit gebeurd uiteraard ook veel. Maar elk kinderopvangcentrum heeft een duidelijk pedagogische plan opgesteld waarbij er ook aandacht is voor an-

Opvoedende rol kinderopvangcentra

dere zaken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind zoals taal, sociale omgang en motoriek. Door ook aan deze ontwikkelingen aandacht te besteden kunnen problemen op bijvoor-beeld het gebied van taalachterstanden snel ontdekt worden. Samen met de ouders bespreekt men wat hier aan gedaan kan worden. In het geval van taalachterstand gaan de pedagogische medewerkers samen met het kind boek-

jes lezen of taalspelletjes doen om zo de woordenschat van het kind uit te breiden. Samenvattend kan gesteld worden dat kinderopvangcentra een ondersteunende opvoedende rol hebben, voor kinderen én de ouders. Zij helpen bij opvoedings-vragen, hebben aandacht voor taalontwik-keling en de observeren de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.

Bron: Stichting Kwest, Simba en Okidoki

Kalknagels, veel mensen hebben er last van. Fraai is het niet, maar daarnaast zijn ingroeiende nagels en eventuele pijnklachten nog vervelender. Ingroeiende nagels en pijnklachten kunnen bewegingsbeperking geven en problemen met het uitzoeken en dragen van geschikt schoeisel. Niet zelden zijn ingroeiende kalknagels reden tot wondroos in het onderbeen,zeker als door behandeling wondjes ontstaan. Kalknagels kunnen nu ook met de Harmony XL(laser) worden behandeld. FDA (Medische veiligheid instantie) goedgekeurd , kunnen alle kalknagels snel en comfortabel worden behandeld. Geen vervelende medicijnen met eventuele bijwerkingen. In 2 a 3 behandelingen bent u van de klachten af. U nagel wordt met een ultra korte pulse pijnloos geperforeerd met minuscule gaatjes, waarna een langere pulse de kalknagel bacterie doodt. Een korte behandeling met snel resultaat. Huidtherapie praktijk Clara Feenstra werkt pro-fessioneel met de Harmony XL, en behandelt er inmiddels succesvol pigmentvlekken, couperose (en andere gezicht roodheid), rimpels en acnelittekens mee. Tevens is biedt het een kwalitatieve methode voor duurzame ontharing.

Info: www.clarafeenstra.nl

Kalknagelbehandeling met laser

Careyn maakt zorg thuis ook op afstand mogelijkVeel mensen denken dat videocommuni-catie in de zorg nog slechts “experimen-teel” is. Careyn zorg thuis heeft echter al vele dagelijkse gebruikers. Dankzij de inzet van thuiszorgmedewerkers en vrij-willigers zijn vele senioren en chronisch zieken in het DWO gebied al aangesloten op het netwerk van ‘Gezond Thuis’.Gezond Thuis maakt videocontact moge-lijk met de thuiszorg, familie en buurtge-noten en er kunnen leuke dingen zoals spelletjes worden gedaan. Ook is het

mogelijk om zorg te ontvangen. Men kan via het beeldscherm instructies of hulp van de wijkzuster krijgen bij medicijnin-name of zelfzorg. Door ‘Gezond Thuis’ blijft men langer zelfstandig en sociaal actief zonder de deur uit te hoeven.Gezond thuis kan gecombineerd worden met een alarmeringssysteem. Met een druk op de knop staat men dan in beeld-contact met de 24-uur bemande zorgcen-trale. Gezond thuis is beschikbaar via een makkelijk te bedienen systeem. Bij instal-

latie krijgt men een uitgebreide uitleg. Men wordt begeleid door vrijwilligers en de helpdesk is altijd beschikbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet er een duidelijke hulpvraag voor thuiszorg zijn.

Als u in aanmerking wilt komen voor ‘gezond thuis’ kunt u contact opnemen met Careyn: 088-1239988

Page 20: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

20

Advertentie

Het Careyn Consultatiebureau voor Senioren Advertentie

Careyn heeft in verschillende woonkernen in het Westland een Consultatiebureau voor Senioren (CBS). Dit bureau is gericht op preventie; het voorkomen en vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen bij senioren vanaf 60 jaar. vanaf februari zullen de kernen Hoek van Holland en Schipluiden óók een eigen spreekuur krijgen.

Locaties spreekurenDe Lier: Koningin Julianalaan 3, De Lier, maandag vanaf 13:30 uurNaaldwijk: St. Martinusstraat 307 “A Capella”, Naaldwijk, woensdag vanaf 13:00 uur Monster: Schubert 2, Careyn wijkgebouw Monster, woensdag vanaf 13:00 uur ‘s-Gravenzande: Lariksstraat 4. Wijkcentrum Larix, dinsdag vanaf 13:00 uurWateringen: Herenstraat 85, verzorgingshuis de Ark, vrijdag vanaf 9:00 uurDen Hoorn: De Kickerthoek, woensdag vanaf 13:00 uurMaasland: De Singelhof, Hofsingel 18, donderdag vanaf 13:00 uurHoek v. Holland: gebouw Atlas, J. Mauritsstraat 34, dinsdag van 10:00-12:00 en 14:00-15:00 uurSchipluiden: Windrecht 8 2636 JA Schipluiden, donderdag van 13:00 tot 16:00

Naast het persoonlijke spreekuur biedt Careyn ook themabijeenkomsten en gezondheids- markten aan. Deze worden in samenwerking met o.a. Vitis Welzijn en Midden Delfland, de apotheken, GGZ-Delfland en bibliotheken georganiseerd.

Meer informatie:Informatie of een afspraak maken voor een bezoek aan het Careyn Consultatiebureau voor Senioren, kan via Careyn Contact: tel.: 088 - 123 99 88 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur).

Advertentie

Samen werkenSamen groeien

Patijnenburg werkt in uw voordeelwww.patijnenburg.nl

Advertentie

In 2013 reiken we elkaar de hand, in...

de Goede-Doelen-Krant!

de GOEDE DOELEN krant

Goed nieuws voor iedereen in Westland, Hoek van Holland en Midden Delfland die een goed doel ondersteunt of wil ondersteunen!

Met ingang van 2013 zal de Goede-Doelen-Krant het licht zien. Een seizoensgebonden

huis-aan-huisblad waarin regionale organisaties die goede doelen ondersteunen zich

kunnen presenteren. Door bundeling van het nieuws ontstaat een aantrekkelijk platform

waarop elk initiatief, hoe klein ook, de aandacht krijgt die het verdient. Helder en over-

zichtelijk. Door deze publicaties kunnen meer dan 130.000 (!) inwoners een bewuste

keuze maken in het ondersteunen van een goed doel. Met in 2013 vier keer

een HALVE REDACTIEPAGINA voor UW organisatie!

Voor deelname aan de Goede-Doelen-Krant kijkt u

op de aparte PDF ‘technische gegevens’ of op de site

waar ook alle informatie terug te vinden is. Doet u mee?

(Uw reservering dient voor 14 december a.s. binnen te zijn).

De GOEDE-DOELEN-KRANT is een uitgave van Idee Reclame & Communicatie. Voor meer informatie: Peter Keijzer, tel. (0174) 516 512,

e-mail: [email protected] - www.goede-doelen-krant.nl

Doet u mee?

Page 21: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

21

Groente en fruit in supermarkten De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op groente en fruit in Nederlandse super-markten is zo laag, dat er geen verschillen aan te tonen zijn tussen de supermarkten onderling. Dat is te lezen in de meerjaren-rapportage ‘Bestrijdingsmiddelen in groente en fruit’ van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). De meeste over-schrijdingen komen van buiten de EU, zoals Zuidoost-Azië China, Kenia, Suriname, Turkije en Dominicaanse Republiek. Maar dankzij strengere controles gaan ook deze landen steeds meer aan de strenge EU-eisen voldoen. Kortom, als er iets te voorspellen valt op basis van de meetgegevens, dan is dat niet welke supermarkt het schoonst is, maar het land van herkomst. Bron: nu.nl

Zwarte thee verlaagt kans op diabetes Het drinken van zwarte thee verlaagt mogelijk de kans op het krijgen van diabetes type 2. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De onder-zoekers analyseerden de gegevens van 50 landen en ontdekten dat het aantal mensen met diabetes het laagst was in landen waar de meeste zwarte thee werd gedronken. Wereld-wijd is het aantal mensen met diabetes type 2 als een raket omhoog geschoten. De verwach-ting is dat in 2030 er meer dan 900 miljoen mensen over de hele wereld diabetes zullen hebben of een verhoogd risico lopen om het te ontwikkelen. De onderzoekers gebruikten een wiskundig model om het effect van het drinken van zwarte thee op de gezondheid te schatten, maar vonden slechts een link met diabetes. Ze benadrukken dan ook dat meer onderzoek nodig is om de studie te bevestigen. Van de landen die zijn opgenomen in de analyse werd de meeste zwarte thee gedronken in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije.

Lijnen door kleine hapjes te nemen Als je je soep met een kleine lepel verorbert, eet je een kwart minder. Kleinere hapjes zor-gen meer voor smaaksensatie, waardoor je sneller verzadigd bent. Dit blijkt uit een nieuw Nederlands onderzoek uitgevoerd door voe-dingswetenschapper Dieuwerke Bolhuis van de universiteit van Wageningen. Voor haar on-derzoek schotelde ze een reeks proefpersonen een bord tomatensoep voor. Met happen van 5 gram - een erg kleine soeplepel - aten de vrij-willigers een kwart minder tomatensoep dan wanneer ze een lepel van 15 gram gebruikten. ”Met een kleine hap blijft het voedsel langer in de mond. De smaaksensatie is groter, je neemt de smaken beter waar. Nu blijkt dat een sterkere smaak sneller een signaal van verzadiging naar de hersenen stuurt. Dat leidt dan tot een lagere voedselinname. Ook als je voedsel sterk afkruidt, zul je bijvoorbeeld snel-ler genoeg hebben”, zegt Bolhuis.

Westland is een ondernemersgemeente. Ondernemers met het hart op de goede plaats. En dat is nodig want we leven in een andere financiële realiteit dan een aantal jaar geleden. Om Nederland ook op de lange termijn financieel en maatschap-pelijk gezond te houden moeten we er nu, met zijn allen, de schouders onder zetten.

Belangrijke vragen zijn: Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Hoe houden we het sociale domein be-taalbaar? In het project ‘Ondernemen met je hart’ maken we van deze omstandighe-den een win-win situatie. Lokale onderne-mers, gemeente Westland en Patijnenburg werken intensief samen om werkgelegen-heid te creëren voor mensen die niet zo makkelijk aan een baan komen. Zo kun-nen we hulp blijven bieden aan de meest kwetsbaren en als ondernemer krijgt u alle kans op goede begeleiding en ge-motiveerde krachten. Ondernemen met je hart staat voor een gezonde Westlandse arbeidsmarkt waarin maatschappelijk ver-antwoord ondernemen voorop staat.

Het convenantDe eerste stap was het organiseren van een aantal ‘pizza’overleggen met onder-nemers om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken voor mensen die niet zelfstandig hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt vinden. Samen met deze groep ondernemers is een convenant op-gesteld met de titel ‘Samen werken aan een sociaal maatschappelijk Westland’. In dit convenant staan de concrete am-bities van de ondernemers, Werkplein en Patijnenburg. Zo heeft de ondertekenaar de inspanningsverplichting om werkgele-genheid te creëren in hun onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand kan het ge-volg zijn van een arbeidsbeperking, maar ook langdurige werkloosheid. Afgelopen Valentijnsdag tekenden de eerste 22 en-thousiaste ondernemers. Om de kansen op werk te verkennen is er daarna een quickscan uitgevoerd bij de betrokken on-dernemers. Dat heeft geleid tot opdrach-ten voor de sociale werkvoorziening, zoals het verzorgen van de catering, groen on-

Werkplein Westland/ Patijnenburg:

‘ Ondernemen met je hart’

derhoud of schoonmaak, en werkplekken bij ondernemers.

Ook ondernemen met uw hart?Samen met de eerste kring ondernemers zijn we op zoek naar nieuwe convenant partners. Het ondernemersontbijt op Va-lentijnsdag wordt traditie en ieder jaar moet het aantal convenantsleden groter worden! Op 14 februari 2013 willen we graag weer een nieuwe kring enthou-siaste ondernemers die mee tekenen. Wethouder Marga de Goeij: “Westlandse ondernemers zijn begaan met de mensen om hen heen. Vaak trekken ze de porte-monnee voor het goede doel. Er is echter veel meer mogelijk. We kunnen het ons niet langer veroorloven om mensen aan de kant van de arbeidsmarkt te laten staan. U bent in de gelegenheid om direct iets te doen voor Westlanders die minder makkelijk aan het werk komen. Het Werk-plein Westland gaat daar bij helpen door de goede match te maken, begeleiding en waar nodig scholing te bieden.”Desiree van Yperen; “Ik nodig elke onder-

nemer van harte uit om te tekenen voor MVO Westland. Wij hebben u hard nodig. Patijnenburg is verantwoordelijk om die mensen die een duwtje nodig hebben te helpen en ze werk te bieden dat bij hun mogelijkheden past. Helaas loopt het aantal orders terug. Dat betekent dat mensen onnodig stil zitten. Dat laten we ons als Westland toch niet gebeuren. Doe mee en ontdek dat ook uw onderneming en wij elkaar iets te bieden hebben.”

Aanmelden?Dit kan bij een van de convenantpartners of bij Werkplein Westland/ Patijnenburg.

Email: [email protected] of [email protected]: 0174 - 272000Bezoekadres: Werkplein Westland, Ambachtstraat 10 in Naaldwijk

Page 22: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !22

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Advertentie

Zo houdt u uw huid in topconditieIn de wintermaanden krijgt uw huid het zwaar te voorduren. Kou en verwarming drogen de huid uit. Het is daarom belangrijk om uw droge huid goed te verzorgen.

Douche olie en bodycrème speciaal voor de droge huid Veel mensen douchen te lang en te heet waardoor de huid uitdroogt. Decubal Douche & Bad Olie met o.a. kamille en jojoba olie is een milde olie die uw huid effectief reinigt zonder deze uit te drogen.

Na het douchen is het belangrijk uw huid te verzorgen met een volle, rijke bodycrème. Decubal Body Crème met natuurlijke lipiden en vitamine E brengt zelfs de meest droge en gevoelige huid in topconditie.

Decubal is vrij van parfum en parabenen.

Maak nu voordelig kennis met de Body Crème en Douche & Bad Olie. Normaal € 21,49 nu als setprijs voor €10,-

Verkrijgbaar bij de Westlandse Apotheken

Facebook.com/DecubalNL

YouTube.com/DecubalNL

Setprijs € 10,-

Advertentie

Aangenaam… De Hooge Tuinen!

hurenbijpieter.nl

42 ruime huurappartementen

In de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk ontwikkelt Pieter van Foreest een kleinschalig centrum voor wonen en zorgservice. Onder de naam De Hooge Tuinen verrijzen 42 riante huur-appartementen, die zijn gelegen in een groene en waterrijke omgeving met alle voorzieningen binnen handbereik. De royale 3- en 4-kamerappartementen zijn van alle gemakken voorzien en speciaal ontwikkeld voor actieve 55-plussers. Een keuze voor De Hooge Tuinen is een keuze voor kwaliteit, luxe en comfort!

Zowel 3- als 4-kamerappartementen;Alle appartementen hebben een buitenruimte, balkon of terras;Een woonoppervlakte van 90 m2 tot 120 m2;Vloerverwarming en -koeling;Luxe keuken met inbouwapparatuur;Fraaie complete badkamer en 2e toilet;Mogelijkheid voor afname extra servicepakketten;Verhuurprijzen vanaf € 795,- per maand;Oplevering april/mei 2013.

Woonvreugde Makelaars

0174 – 388 301

Frisia Makelaars 070 – 342 01 01

Informatie en verhuur:•••••••••

Page 23: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D ! 23

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Haga en Reinier de Graaf willen fuseren HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf doen onderzoek naar de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. De beide ziekenhuizen zouden zelfstandig moeten blijven functi-oneren, maar er wordt gekeken naar een concentratie van de hoog complexe zorg vanwege de toenemende kwaliteitseisen. De besturen van beide ziekenhuizen gaan er vanuit dat de voorgenomen samenwerking niet zal leiden tot gedwongen ontslagen. De fusieplannen worden nog voorgelegd aan de NMa en de adviesorganen van de ziekenhuizen.

Respectloos gedrag jongeren Jongeren hebben meer met respectloos gedrag te maken dan ouderen. In 2011 gaf bijna een op de drie jongeren aan wel eens zonder respect behandeld te worden door onbekenden op straat. Onder 55-plussers was dit een op de zes. Ook in het open-baar vervoer ervaren jongeren dit vaker dan ouderen. Onheuse bejegening door personeel van winkels of bedrijven of door overheidspersoneel wordt het meest door 25- tot 55-jarigen ervaren. Tussen 2008 en 2011 zijn jongeren en 25- tot 55-jarigen wel steeds minder respectloos gedrag gaan er-varen. De beleving van ouderen daarentegen is weinig veranderd.

Vroege opsporing COPD via huisarts Alle huisartsenpraktijken in ons land gaan de bijna miljoen patiënten tussen de 40 en 70 jaar benaderen om zich te laten testen op COPD. Dit is een ongeneeslijke longziekte waaraan 320.000 Nederlanders lijden. De COPD risicotest wordt toegevoegd aan een speciaal PreventieConsult van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat is in 2011 ingevoerd en huisartsen sporen daarmee actief patiënten in hun praktijk op die een verhoogd risico hebben op de volksziektes diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. Uit een proef blijkt dat een gemiddelde praktijk 46 patiënten heeft met COPD. Met behulp van de door het Astma Fonds geïntroduceerde risicotest worden negen nieuwe patiënten opgespoord. Dat is een stijging van 19 procent per praktijk. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Ernstige benauwdheid is het belangrijkste kenmerk. Naar schatting zijn er 300.000 mensen met COPD zonder dat ze dit zelf weten.Bron: Telegraaf

In de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwste locatie van Pieter van Fo-reest: De Hooge Tuinen. Dit gebouw gaat onder andere onderdak bieden aan 42 ri-ante huurappartementen die speciaal zijn ontwikkeld voor 55+ers.

De drie-en vierkamerappartementen zijn ruim en van alle gemakken voorzien. Er bestaan twee varianten van 90 m2 en 120 m2. Elk appartement krijgt een video-installatie en automatische bediening van zonnewering. Om te zorgen voor koelte in de zomer en warmte in winter worden de appartementen voorzien van vloerver-warming en koeling. De appartementen worden opgeleverd met een moderne badkamer en keuken. Men kan gebruik maken van de zorg- en gemaksdiensten van Pieter van Foreest. Deze diensten zijn er om de bewoners te kunnen voorzien van een extra stukje luxe en comfort. Ook kan men gebruik maken van de facilitei-ten van het naastgelegen zorgcentrum. Hier komt een gezellig restaurant waar men terecht kan voor een lekker kopje koffie of een heerlijke maaltijd. De maal-tijden van het restaurant kunnen ook

Nieuwbouw De Hooge Tuinen voor 55+

thuis bezorgd worden. Wilt u meer te weten komen over wonen in De Hooge

Tuinen? Kijk voor meer informatie en ver-huur op www.hurenbijpieter.nl

Mijmerplek homoseksuele ouderen Sporten onder begeleidingAan de muur hangen roze slingers en bezoekers nippen van roze champagne. Achter de

spelende band hangt een regenboogvlag, symbool van de homobeweging. De Roze Ou-deren Salon van Pieter van Foreest is open.

De Salon is een maandelijkse ontmoetingsplek voor homoseksuele, lesbische, bisek-suele en transgender ouderen. “Deze ontmoetingen zijn hard nodig,” zegt Albert van der Pluym van de Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) en zelf een 55-plusser. “In de ouderenzorg is er nog een wereld te winnen voor de homo-emancipatie. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen hun geaardheid geheim houden binnen de muren van een zor-ginstelling.” Een ‘coming out’ is vaak taboe binnen de huidige generatie ouderen. Dat lijdt tot schrijnende taferelen. Van der Pluym: “De foto van een ‘zus’ op het nachtkastje die eigenlijk je vriendin is. De pasfoto in een portemonnee die niet je ‘zoon’ maar je vriendje van vroeger is. We willen dat iemand gewoon over zijn verleden kan praten”. “De ouderenzorg in Nederland is traditioneel en gericht op echtparen en weduwen,” zegt Thérèse van den Hurk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest. “Dat moet beter. Binnen onze instellingen voeren we al jaren de discussie over meer diversiteit. De Roze Ouderen Salon is daar een onderdeel van en een heel goed begin.” Iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16:00 uur en 19:00 uur is de Roze Ouderen Salon geopend, in woonzorgcentrum Delfshove aan het Vorrinkplein 99 in Delft. Senio-ren (vanaf 55 jaar) met een andere seksuele geaardheid zijn van harte welkom voor een ongedwongen ontmoeting. Tijdens deze bijeenkomsten staat gezelligheid voorop en zul-len bovendien diverse thema’s en onderwerpen aan bod komen.

Intensief sporten is niet voor iedereen gezond. Bent u bang dat u klachten krijgt tijdens sporten, dan is sporten onder begeleiding misschien iets voor u.

Het is verstandig om uw huisarts of be-handelend specialist advies te vragen over sporten en bewegen als u last heeft van:

• hartproblemen • pijn op de borst • hoge bloeddruk • duizeligheid • problemen met uw botten of

gewrichten

Hartrevalidatie Net na een hartinfarct, dotterbehande-ling of hartoperatie is het mogelijk mee te doen aan hartrevalidatie. Hier leert u onder deskundige begeleiding om opnieuw uw (sportieve) grenzen te ontdekken en krijgt u tips welke sport voor u het meest geschikt is. Bewegen onder begeleiding bij u in de buurt Bij De Hart&Vaatgroep zijn ruim 250 sportorganisaties aangesloten. Deze verenigingen bieden sport- en beweeg-activiteiten onder deskundige begelei-ding. De begeleider houdt rekening met uw aandoening en zorgt ervoor dat het beweegaanbod is afgestemd op uw mogelijkheden. Dat biedt zekerheid en veiligheid. Zoek naar mogelijkheden bij u in de buurt en kijk op de Beweeg-zoeker van de De Hart&Vaatgroep: www.hartenvaatgroep.nl

Page 24: GZBW november.pdf

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !24

‘Gezond Zijn/Beter Worden’ beschrijft actuele zaken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid en verschijnt in een

oplage van 51.000 stuks huis-aan-huis in alle kernen van gemeente Westland, deelgemeente Hoek van Holland en Maasland.

‘Gezond Zijn/Beter Worden’ verschijnt vijf keer per jaar (februari, april, juni, september en november). Losse exemplaren zijn na de bezorging af te halen bij uw apotheek en de STIP-loketten.

Redactie: Peter Keijzer (eindredactie), Carlijn van Hoften, Marike Hasperhoven, Bert Storm, Ank van der Meulen en Lammert Smit. Adres copy en reservering / toezending advertentiemateriaal: Idee Reclame & Communicatie t.a.v. Gezond Zijn/Beter WordenVan Montegnestraat 12 - Postbus 124 - 2678 ZJ De Lier - Tel. (0174) 516 512

E-mail: [email protected] De inhoud van deze krant is door ons met de grootste zorg samengesteld. De redactie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of eventuele wijzigingen.

C O L O F O N

NIEUW!Depend Maximum

® W

etti

g ge

depo

neer

d ha

ndel

smer

k K

imbe

rly-

Cla

rk W

orld

wid

e, In

c. ©

201

2 K

CW

W

Flexibele anti-lekrandjes voor maximale

bescherming

De pasvorm sluit perfect aan bij de vorm van

het lichaam

Speciale absorptiezone

met 3 lagen

Voor zeer regelmatig verlies van grote hoeveelheden urine Depend Verband Maximum is het meest absorberende verband uit de Depend Verband serie.

De naar het vrouwenlichaam ontworpen pasvorm van Depend Maximum is speciaal ontwikkeld

voor maximale bescherming om lekkage te voorkomen. Daarnaast zorgt de pasvorm voor een

continu comfortabel draagcomfort. Zo zijn broekjes gewoon nog even niet nodig.

Scan nu de QR code en ontvang direct een probeerverpakking of kijk op www.depend.nl

NIEUW!Depend Maximum

® W

etti

g ge

depo

neer

d ha

ndel

smer

k K

imbe

rly-

Cla

rk W

orld

wid

e, In

c. ©

201

2 K

CW

Wet

tig

gede

pone

erd

hand

elsm

erk

Kim

berl

y-C

lark

Wor

ldw

ide,

Inc.

© 2

012

KC

WW

® W

etti

g ge

depo

neer

d ha

ndel

smer

k K

imbe

rly-

Cla

rk W

orld

wid

e, In

c. ©

201

2 K

CW

Wet

tig

gede

pone

erd

hand

elsm

erk

Kim

berl

y-C

lark

Wor

ldw

ide,

Inc.

© 2

012

KC

WW

Flexibele anti-lekrandjes voor maximale

bescherming

Absorbeert 10% meer dan

Depend Verband Super Plus en

is toch heel discreet!

DEP12052-01 Adv Maximum Gezond en Beter DEF.indd 1 03-09-12 10:57

Advertentie

Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl

November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden