GZBW Maassluis Maasland - Februari 2015

of 12 /12
Tweede jaargang nummer: 1 Februari 2015 In deze uitgave o.a. FRONTtaal DÉ KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO! ‘Waarschijnlijk snelle realisatie van Gezondheidscentrum Maasland’ Een langgekoesterde wens binnen de Maaslandse woongemeenschap kan, als enkele bezwaarschriften worden afgewezen, snel realiteit worden. Het nieuw te bouwen gezond- heidscentrum zal vermoedelijk in het voorjaar van 2016 haar deuren kunnen openen, zo is de verwachting van oud-raadslid Hans Linsen. Het nieuwe gezondheidscentrum wordt gerealiseerd op de plek waar nu het Groene Kruisgebouw staat: op de hoek van de Graaf Dirk II laan en de Hilde- gaarde. Linsen, sinds jaren voorzitter van het Groene Kruis Maasland, heeft samen met Raymond Nyns (Fysiotherapie Maas- land) en het huisartsenechtpaar Blaauboer een belangrijke rol gespeeld in de uitwer- king van de plannen die al vanuit de jaren ’90 stammen. Linsen: “Zij waren het die als eersten een of meerdere ruimtes van ons wilde huren. Wij waren als bestuur echter van mening dat de nieuwe bestem- ming in lijn zou moeten zijn met de trend die de afgelopen jaren op veel plaatsen in den lande was ingezet; het realiseren van een gezondheidscentrum waarin de gehele eerstelijnszorg wordt gehuisvest. Juist die samenwerking tussen de verschillende disciplines is zo belangrijk. We hebben toen contact gezocht met de woningcor- poratie (Wonen Midden-Delfland) die in andere plaatsen (o.a. Den Hoorn) ervaring had met de exploitatie van dergelijke projecten. Besloten werd om samen op te trekken en studie te laten verrichten over de haalbaarheid. De uitkomst viel positief uit. Ook de gemeente kwam tot de conclu- Artist impression: Oomen Architecten Beste inwoners van Maassluis en Maasland. Voor u ligt de tweede uitgave van regionaal huis-aan-huisblad ‘Gezond Zijn / Beter Worden’. Met tal van onderwerpen uit uw regio op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Op het verschijnen van de decemberuitgave hebben we veel positieve reacties gehad. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Dit jaar valt GZBW vijf keer op uw deurmat, met een actueel beeld van wat er zich op regionaal en landelijk gebied afspeelt. In deze uitgave blikken we terug op het 50 jarig bestaan van de Rijnmond Apotheek. Ook op deze pagina nieuws over medicatie bij longziekten; maar liefst 70% van de gebruikers inhaleren de middelen niet op de juiste manier. We hebben uitgebreid gesproken met Guus Hamer. Jaren- lang stapte hij doodmoe uit zijn bed en overdag de grootste moeite om niet in slaap te vallen. Totdat hij er achter kwam dat hij te maken had met slaapapneu. Fysiotherapie Maasland viert feest vanwege het 30-jarig bestaan; manueel therapeut Lex Stuit verteld over de speciali- saties en kijkt uit naar de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum. Hoe staat het trouwens met uw goede voornemens die u had aan het begin van het jaar? Wij hebben wat tips om ‘gewoon’ te starten met gezonder eten. En over gezond gesproken, fysiothera- peut Dennis Hofstra waarschuwt voor bles- sures bij beginnende hardlopers. De cursus ‘Natural Running’ moet uitkomst geven. Dit en nog veel meer leest u in GZBW. Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Peter Keijzer Uitgever GZBW sie dat een dergelijke opzet wenselijk was en dat een bundeling van goede voorzie- ningen een aanwinst voor Maasland zou betekenen. Aan deze conclusie verbond de gemeente een eenmalige subsidie van 200.000,- die wij als financierende or- ganisaties uitstekend konden gebruiken”, aldus Linsen. Trots Op het moment dat dit blad bij u op de mat valt, zou het Groene Kruisgebouw wel eens historie kunnen zijn. Het wachten is dan op de heimachines die de palen voor het nieuwe gebouw slaan. Verwacht wordt dat de eigenlijke bouw in mei kan begin- nen. Met een geschatte bouwtijd van 10 maanden kunnen de Maaslanders dan in het voorjaar van 2016 ‘hun’ gezondheids- centrum bezoeken. Manager Geert ten Hertog (Wonen Midden-Delfland) is blij dat de plannen van meet af aan breed gedragen werden: “Natuurlijk is er bezorgdheid bij enkele omwonenden over de verwachte parkeerdruk. Gelukkig konden we aantonen dat we aan de normen voldoen, en dat men er juist aan het einde van de dag extra parkeerplaatsen bij kreeg; het cen- trum wordt immers alleen overdag bezocht. Verschijnt huis aan huis in: Gemeente Maassluis en Maasland Maar daarnaast horen we eigenlijk alleen maar enthousiaste geluiden en kan men niet wachten totdat de opening daar is”. Over belangstelling van huurders hebben de participanten niet te klagen. “We maken onderscheid tussen vaste huurders en huur- ders die een of meer dagdelen van het gebouw gebruik maken”, legt Ten Hertog uit. “Tot de eerste groep behoren huis- artsenpraktijk ‘t Doelpunt, Fysiotherapie Maasland, logopedie Klaver 4, Pieter van Foreest en Careyn, en tandartsenpraktijk S.R. van den Dool. De deeltijdhuurders zijn o.a. Jeugdgezondheidszorg, LIV verloskun- digen, Kwadraad, diëtistenpraktijk De Nie, Oefentherapie Docwerk, HSK psychologen, STAR medische diagnostiek, Rode Kruis (reanimatiecursussen) enz. Er zijn nog wat dagdelen open maar deze zullen onge- twijfeld snel worden ingevuld. Eind deze maand moeten de contracten getekend zijn en kunnen we ons verder concentreren op de nieuwbouw”. Hans Linsen onderstreept dat er veel staat te gebeuren op de nieuw- bouwlocatie. “Maasland is gebaat met goede voorzieningen. Naast het gezond- heidsgebouw zal op het ‘Spreeuwenest’ zo’n 1000 vierkante meter voor detailhan- del gereed worden gemaakt met daarbij de realisatie van een aantal woningen. Je kunt je voorstellen dat deze combinatie van eer- stelijnszorg, winkelplezier en woongenot de trots van menig Maaslander zal zijn”. WWW.GZBW.NL Aanlevering van nieuws en advertenties De volgende uitgave van Gezond Zijn / Beter Worden verschijnt in april 2015. Reservering van uw advertentieruimte vóór 20 maart a.s. Tel.: (0174) 516 512. Per email: [email protected] Pagina 3 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 11 Een halve eeuw Rijnmond Apotheek ‘Zorg voor de cliënt staat centraal’ Guus Hamer: ‘Slaapapneu zet je leven compleet op zijn kop’ Careyn ‘De Vloot’ Comfortabel wonen met alle voorzieningen Westland Partners: Eigen bijdrage (awbz) wordt Wet Langdurige Zorg

Embed Size (px)

description

GZBW Maassluis Maasland - Februari 2015

Transcript of GZBW Maassluis Maasland - Februari 2015

 • Tweede jaargang nummer: 1 Februari 2015

  In deze uitgave o.a.

  FRONTtaal

  D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !

  Waarschijnlijk snelle realisatie van Gezondheidscentrum Maasland

  Een langgekoesterde wens binnen de Maaslandse woongemeenschap kan, als enkele bezwaarschriften worden afgewezen, snel realiteit worden. Het nieuw te bouwen gezond-heidscentrum zal vermoedelijk in het voorjaar van 2016 haar deuren kunnen openen, zo is de verwachting van oud-raadslid Hans Linsen.

  Het nieuwe gezondheidscentrum wordt gerealiseerd op de plek waar nu het Groene Kruisgebouw staat: op de hoek van de Graaf Dirk II laan en de Hilde-gaarde. Linsen, sinds jaren voorzitter van het Groene Kruis Maasland, heeft samen met Raymond Nyns (Fysiotherapie Maas-land) en het huisartsenechtpaar Blaauboer een belangrijke rol gespeeld in de uitwer-king van de plannen die al vanuit de jaren 90 stammen. Linsen: Zij waren het die als eersten een of meerdere ruimtes van ons wilde huren. Wij waren als bestuur echter van mening dat de nieuwe bestem-ming in lijn zou moeten zijn met de trend die de afgelopen jaren op veel plaatsen in den lande was ingezet; het realiseren van een gezondheidscentrum waarin de gehele eerstelijnszorg wordt gehuisvest. Juist die samenwerking tussen de verschillende disciplines is zo belangrijk. We hebben toen contact gezocht met de woningcor-poratie (Wonen Midden-Delfland) die in andere plaatsen (o.a. Den Hoorn) ervaring had met de exploitatie van dergelijke projecten. Besloten werd om samen op te trekken en studie te laten verrichten over de haalbaarheid. De uitkomst viel positief uit. Ook de gemeente kwam tot de conclu-

  Artist impression: Oomen Architecten

  Beste inwoners van Maassluis en Maasland.

  Voor u ligt de tweede uitgave van regionaal huis-aan-huisblad Gezond Zijn / Beter Worden. Met tal van onderwerpen uit uw regio op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Op het verschijnen van de decemberuitgave hebben we veel positieve reacties gehad. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Dit jaar valt GZBW vijf keer op uw deurmat, met een actueel beeld van wat er zich op regionaal en landelijk gebied afspeelt. In deze uitgave blikken we terug op het 50 jarig bestaan van de Rijnmond Apotheek. Ook op deze pagina nieuws over medicatie bij longziekten; maar liefst 70% van de gebruikers inhaleren de middelen niet op de juiste manier. We hebben uitgebreid gesproken met Guus Hamer. Jaren-lang stapte hij doodmoe uit zijn bed en overdag de grootste moeite om niet in slaap te vallen. Totdat hij er achter kwam dat hij te maken had met slaapapneu. Fysiotherapie Maasland viert feest vanwege het 30-jarig bestaan; manueel therapeut Lex Stuit verteld over de speciali-saties en kijkt uit naar de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum. Hoe staat het trouwens met uw goede voornemens die u had aan het begin van het jaar? Wij hebben wat tips om gewoon te starten met gezonder eten. En over gezond gesproken, fysiothera-peut Dennis Hofstra waarschuwt voor bles-sures bij beginnende hardlopers. De cursus Natural Running moet uitkomst geven. Dit en nog veel meer leest u in GZBW.

  Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groet,Peter KeijzerUitgever GZBW

  sie dat een dergelijke opzet wenselijk was en dat een bundeling van goede voorzie-ningen een aanwinst voor Maasland zou betekenen. Aan deze conclusie verbond de gemeente een eenmalige subsidie van 200.000,- die wij als financierende or-ganisaties uitstekend konden gebruiken, aldus Linsen.

  TrotsOp het moment dat dit blad bij u op de mat valt, zou het Groene Kruisgebouw wel eens historie kunnen zijn. Het wachten is dan op de heimachines die de palen voor het nieuwe gebouw slaan. Verwacht wordt dat de eigenlijke bouw in mei kan begin-nen. Met een geschatte bouwtijd van 10 maanden kunnen de Maaslanders dan in het voorjaar van 2016 hun gezondheids-centrum bezoeken. Manager Geert ten Hertog (Wonen Midden-Delfland) is blij dat de plannen van meet af aan breed gedragen werden: Natuurlijk is er bezorgdheid bij enkele omwonenden over de verwachte parkeerdruk. Gelukkig konden we aantonen dat we aan de normen voldoen, en dat men er juist aan het einde van de dag extra parkeerplaatsen bij kreeg; het cen-trum wordt immers alleen overdag bezocht.

  Verschijnt huis aan huis in:

  Gemeente Maassluis en Maasland

  Maar daarnaast horen we eigenlijk alleen maar enthousiaste geluiden en kan men niet wachten totdat de opening daar is. Over belangstelling van huurders hebben de participanten niet te klagen. We maken onderscheid tussen vaste huurders en huur-ders die een of meer dagdelen van het gebouw gebruik maken, legt Ten Hertog uit. Tot de eerste groep behoren huis-artsenpraktijk t Doelpunt, Fysiotherapie Maasland, logopedie Klaver 4, Pieter van Foreest en Careyn, en tandartsenpraktijk S.R. van den Dool. De deeltijdhuurders zijn o.a. Jeugdgezondheidszorg, LIV verloskun-digen, Kwadraad, ditistenpraktijk De Nie, Oefentherapie Docwerk, HSK psychologen, STAR medische diagnostiek, Rode Kruis (reanimatiecursussen) enz. Er zijn nog wat dagdelen open maar deze zullen onge-twijfeld snel worden ingevuld. Eind deze maand moeten de contracten getekend zijn en kunnen we ons verder concentreren op de nieuwbouw. Hans Linsen onderstreept dat er veel staat te gebeuren op de nieuw-bouwlocatie. Maasland is gebaat met goede voorzieningen. Naast het gezond-heidsgebouw zal op het Spreeuwenest zon 1000 vierkante meter voor detailhan-del gereed worden gemaakt met daarbij de realisatie van een aantal woningen. Je kunt je voorstellen dat deze combinatie van eer-stelijnszorg, winkelplezier en woongenot de trots van menig Maaslander zal zijn.

  W W W . G Z B W . N L

  Aanlevering van nieuws en advertentiesDe volgende uitgave van

  Gezond Zijn / Beter Worden verschijnt in april 2015. Reservering van uw

  advertentieruimte vr 20 maart a.s.Tel.: (0174) 516 512. Per email: [email protected]

  Pagina 3 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 11

  Een halve eeuwRijnmond Apotheek Zorg voor de clint staat centraal

  Guus Hamer: Slaapapneu zet je leven compleet op zijn kop

  Careyn De Vloot Comfortabel wonen met alle voorzieningen

  Westland Partners:Eigen bijdrage (awbz) wordt Wet Langdurige Zorg

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !2

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  WWW.GGZ-DELFLAND.NL

  Jaarlijks krijgt een op de vierNederlanders met psychischeproblemen te maken.

  Dat kunnen kortdurende klachten zijn, maar ook aandoeningen waarbij

  langdurige begeleiding en behandeling noodzakelijk zijn.

  Bij welke psychische problemenkunnen wij u helpen?

  Aanmelding

  Intakegesprek

  De behandeling

  Na de behandeling

  DOEL helpt u om weer actief te worden

  Heeft u vragen

  Behandelen viaInternetGGZ Delfland biedt u de mogelijkheidom samen met een behandelaar viainternet aan uw psychischeproblemen te werken.De internetbehandeling is eengecombineerde behandeling vancontacten via een beveiligd platformmet uw behandelaar en n op ngesprekken.

  Kijkt u voor meer informatie en het telefoonnummer van een locatie bij u in de buurt op onze website.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 3

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  BerichtenserviceWilt u weten wanneer de medicatie voor u klaarstaat? Geef dan uw e-mail adres aan ons door. Zodra de medicatie voor u klaar staat, krijgt u een e-mail van ons. Deze service geldt ook voor onze service-punten in Westeinde en Maassluis-Oost.

  Herhaalservice Vanaf heden is het niet meer noodzakelijk dat u de huisarts benadert voor uw herhaalrecepten. Dit kunnen wij van u overnemen. Wij zorgen dat elke drie maanden uw geneesmiddelen voor u klaar staan. Zodra de medicatie gereed is, krijgt u van ons bericht. Dit doen wij in nauwe samen-werking met uw huisarts. Wilt u deelnemen aan deze service, laat ons dit dan weten per mail of per telefoon.

  Uw medische gegevens delen? Begin dit jaar is het waarneemsysteem uit de lucht gegaan. Hiervoor is het LSP (Landelijk Schakelpunt) in de plaats gekomen. Op dit schakelpunt kunnen zorgverleners zoals de huisartsenpost of de dienstapotheek uw gege-vens inzien als dat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u met spoed naar een dokter moet. Wij mogen dit echter alleen delen als u daar zelf toestemming voor geeft. Dit om uw privacy te kunnen waarborgen. U dient hiervoor zowel bij uw apotheek als bij uw huisarts apart toestem-ming te geven. Heeft u dit nog niet gedaan? Loop dan even langs om het formulier in te vullen.

  ContactgegevensRijnmond ApotheekSchubertlaan 13144 BH MaassluisT: 010-5912209 F: 010-5921531E: [email protected]

  Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 19:00Zaterdag: 10:00 - 14:00Zondag gesloten

  Ook kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag via een kluis-systeem uw medicijnen ophalen.Vraag naar de mogelijkheden aan de balie.

  N I E U W S V A N R I J N M O N D A P O T H E E K

  Een halve eeuw Rijnmond Apotheek

  In 1986 nam Percy Thio de apotheek van zijn vader over. Hij voerde bijna dertig jaar geleden de automatisering in de apotheek in. Voor die tijd werd alles nog zonder computers gedaan. Zo werden bijvoorbeeld medicijnetiketten met een typemachine getypt. Ook werd er geen digitaal dossier bijgehouden van wat iemand gebruikt, maar werd alles met de hand gecontro-leerd. In de dertig jaar nadat Percy de

  apotheek overnam is er veel veranderd in de apotheek wereld. Vroeger werden er bijvoorbeeld veel geneesmiddelen zelf in de apotheek gemaakt. Veel apotheken bereiden niet zelf meer, maar bestellen individuele bereidingen bij zogenaamde bereidingsapotheken. Dit komt de kwaliteit van de producten ten goede, want deze apotheken bezitten specialistische kennis om bijzondere geneesmiddelen te maken.

  Tegenwoordig komen de meeste recepten elektronisch in de apotheek binnen en ook mogen recepten niet meer handgeschreven zijn. Wat ook veranderd is, is dat de me-dicatie van onze clinten steeds ingewik-kelder wordt. Daarom controleren we bij elk nieuw geneesmiddel of dat het middel wel samen kan met de overige geneesmid-delen welke al worden gebruikt. Maar wat er niet veranderd is, is dat de zorg voor de clint nog steeds centraal staat.

  Deskundig team Ruim tien jaar geleden is de Rijnmond Apotheek verhuisd naar zijn huidige locatie aan de Schubertlaan 1 met een grote huis-artsenpraktijk om de hoek. Dit pand heeft een hele andere uitstraling dan het pand aan de Uiverlaan: alle handelingen van de assistenten kunnen door de clinten vanuit de wachtruimte gevolgd worden. Tegenwoordig ligt de dagelijkse leiding van de Rijnmond Apotheek in de handen van apothekers Esther Vrolijk en Martin van der Maarel. Zij staan elke werkdag, samen met een team van deskundige apothekers-assistenten, klaar om al uw vragen met betrekking tot medicijnen en gezondheid te beantwoorden. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met n van de apothekers? Bel ons dan voor een afspraak.

  In Nederland lijden ruim 350.000 mensen aan de longziekte COPD en nog eens on-geveer 300.000 mensen hebben een zeer hoog risico op het ontwikkelen van COPD. Daarnaast hebben 500.000 de diagnose ASTMA waarvan ruim 100.000 kinderen. Verder hebben nog 150.000 mensen in Nederland een andere longziekten. Bij elkaar gaat het om 1 miljoen mensen die lijden aan een longaandoening.

  Voor de behandeling van deze aandoe-ningen wordt veel gebruik gemaakt van inhalatiemedicijnen: dit zijn medicijnen die via inademing direct in de longen terecht-komen. Ze worden meestal in een inhaler of puffer geleverd. Het gebruik van deze apparaten vereist nauwkeurige handelingen om ervoor te zorgen dat de medicijnen daadwerkelijk diep in de longen komen, zodat ze goed hun werk kunnen doen. Wanneer een arts voor de eerste keer een inhalatiemedicijn voorschrijft, geeft de apo-theek daarom uitleg over de werking van het apparaat en het medicijn. Toch blijkt uit onderzoek dat ongeveer 70% van de gebruikers de middelen niet op de juiste manier inhaleert. Daarom is het belangrijk om deze instructie elk jaar te herhalen. Om deze middelen zo goed mogelijk te laten werken, is het ook van belang dat

  de medicijnen volgens het voorschrift van de arts worden ingenomen. Het blijkt dat ongeveer 60% van de gebruikers van inhalatiemedicijnen dit ook doet. Wan-neer de medicijnen bijvoorbeeld minder vaak worden gebruikt dan voorgeschreven is, kunnen patinten meer klachten erva-ren van hun aandoening dan nodig is. In de apotheek zijn we steeds bezig met het verbeteren van het gebruik van deze geneesmiddelen. Zo zijn we momenteel gestart met een onderzoek naar de

  effectiviteit van het middel Spiriva. Dit is een inhalatiemedicijn wat er voor zorgt dat iemand met een longaandoening direct meer lucht krijgt. Wij zullen hiervoor ook enkele gebruikers van het middel in onze apotheek benaderen. Wellicht nodigen we u binnenkort dus uit voor een persoonlijk gesprek. Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw inhalatiemedicijnen of graag instructie willen, maak dan een afspraak. Dan nemen wij, samen met u, uw medicijnen door.

  Vijftig jaar geleden opende de Rijnmond Apotheek haar deuren in een houten noodgebouw in Maassluis. Het gebouwtje stond in de Westwijk, vlakbij het toenmalig winkelcentrum Kleinbaan. In deze wijk werden steeds meer huizen gebouwd en ook het winkelcentrum de Koningshoek kreeg daar gestalte. Inmiddels is de apotheek uitgegroeid tot n van de grootste in de regio. In de jaren 70 verhuisde de Rijnmond Apotheek vanuit de Westwijk naar een geheel nieuw pand aan de Uiverlaan.

  K o r t i n g s b o n

  15% korting*op alle huidverzorging

  en losse verkoop

  *Bij een besteding van minimaal 10,-

  Knip deze bon uit en lever in!

  Medicatie bij longziekten

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !4

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  Schrijf u dan nu in voor de cursus Natural Running.Minder klachten aan enkel, heup, knie en rug

  en een hogere algemene snelheid zonder extra moeite!

  Voor meer informatie kijk op www.fysiotherapiemaassluis.nl

  Klachtenvrij hardlopen?

  Maasweg 8a 3144 DA Maassluis Tel. (010) 591 60 27

  Advertentie

  Beveiliging

  Elektrotechniek

  Telecommunicatie

  Domot ica Comfort - alarm - personenalarm

  videobewaking en energiebesparing

  Het huis van nu, flexibel, langer zelfstandig, comfortabel en veilig blijven wonen.

  s Herenstraat 55, 3155 SL Maasland - Tel. (010) 592 81 [email protected] - www.ejvandermeer.nl

  Beveiliging

  Elektrotechniek

  Telecommunicatie

  s Herenstraat 55, 3155 SL Maasland

  010

  [email protected]

  Domotica Comfort - alarm - personenalarm - videobewaking

  Het huis van nu, flexibel, langer zelfstandig, comfortabel en veilig blijven wonen.

  Advertentie

  BETER HOREN BEGINT MET WETEN WAT JE TEGENHOUDTMijn zoon nam me mee naar de stad, onder het mom van een bakje koffie. Stonden we ineens voor de gehoorapparatenwinkel. Ik zeg: Wat is dit nou? Doe ik niet, waanzin! Ik was niet doof, vond ik. Achteraf misschien dom. Jaren later moest ik natuurlijk toch aan zon hoortoestel. Van die kauwgomproppen. Zaten mijn oren dicht. Kon er niet aan wennen. Nu heb ik toestellen achter het oor. Die zijn zo klein en licht, dat geeft lucht. Ben er blij mee. Behalve als ik aan het roer van onze boot sta. Dan gaan ze uit. Die motor maakt zon takkelawaai!

  Mensen stellen een bezoek aan een audicien vaak lang uit. Wat houdt tegen? Als u dat weet, is de eerste stap gezet. Wilt u ook beter horen? Kom naar beterhoren.nl of doe een gratis hoortest in een winkel bij u in de buurt.

  Jetty Harte (80), Oud-Beijerland

  Beter horen begint metKoningshoek 93.054, 010 - 591 96 73Beter HorenMaassluis

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 5

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Guus Hamer:

  Slaapapneu zet je leven op zijn kop

  Wat als je geen energie meer hebt en dagelijks de strijd moet aanbinden om niet in slaap te vallen? Elke ochtend stap je doodmoe uit bed terwijl de dag nog moet gaan beginnen. Guus Hamer kan er over meepraten. In 1991 keek hij naar een tv-programma over slaapstoornissen. De uitzending maakte hem duidelijk dat hij wel eens met slaapapneu te maken zou kunnen hebben.

  Het is nu bijna 25 jaar geleden dat er een einde kwam aan het lijden van de 84-jarige Maassluizenaar: Mensen die er nooit mee te maken hebben gehad, kunnen zich niet voorstellen wat je doormaakt. Niet alleen het leven van de patint zelf, ook de directe omgeving krijgt te maken met afwijkend gedrag, zegt Hamer. Mijn vrouw leed er ook ernstig onder, kreeg weinig slaap door mijn snurken. En altijd weer de angst dat ik niet meer wakker zou worden als mijn ademhaling voor de zoveelste keer stopte. Dus sliep zij heel licht om me wakker te maken. Vaak ging ze op zolder slapen, maar uit bezorgdheid kwam ze dan toch maar weer bij me lig-gen. Een ondragelijke situatie die ook niet echt bevorderlijk was voor ons huwelijk. Niet alleen s nachts, ook overdag ont-stonden er problemen. Met een kamer vol visite zakte ik gewoon in slaap en mijn zoon riep dan: Pa wakker blijven! In de uitoefening van mijn beroep ontstonden er ook kwalijke situaties. Tijdens het au-torijden om klanten te bezoeken zakte ik

  vaak weg en viel bijna in slaap. Ik stopte dan regelmatig en ging maar een stukje hardlopen. De angst dat ik zou veronge-lukken tijdens het auto rijden achtervolgde mij constant. Bij vergaderingen attendeerde de aanwezigen mij op het feit niet bij de les te zijn. Moet je je eens voorstellen, ik was directeur van een machinefabriek met 26 medewerkers. Een arts bezoe-ken? Geen tijd, zogenaamd. Eigenlijk je reinste struisvogelpolitiek. Het moment

  dat Hamer zijn klachten herkende in het tv-programma staat hem nog glashelder voor ogen. Een man vertelde over zijn lijdensweg. Hij toonde daarbij zijn pas gekochte z.g. CPAP apparaat dat s nachts zijn luchtwegen open hield. Tijdens dit programma werd me pas duidelijk wat ik mankeerde! Na de uitzending kwam er een telefoonnummer op het scherm voor verdere informatie. Ik belde de volgende morgen. Het werd mijn redding. Na contact te heb-ben gehad met de vertegenwoordiger van de apparatuur, heb ik een nacht doorge-bracht in het St. Clara Ziekenhuis in Rot-terdam voor een z.g. slaapstoornistest. De volgende morgen vertelde een ver-pleegster dat ik apneupatint was en dat er die nacht veel ademstops waren gere-gistreerd, waarvan n van 19 seconden! Het zuurstof gehalte in mijn bloed daalde maar liefst met 35 procent. In augustus van dat jaar hebben we het zuurstofapparaat aangeschaft voor maar liefst 7.240 gulden. Gelukkig dat toen het ziekenfonds dit grote bedrag vergoedde. Tegenwoordig is dergelijke apparatuur voor een veel lagere prijs verkrijgbaar. De eerste nacht dat ik het gebruikte, geschiede het wonder. De volgende morgen was ik zo fit als een hoentje! Ik was herboren, aldus Hamer, die als ervaringsdeskundige zijn huisarts goed van dienst kon zijn in het gebruik van het apparaat. Ik heb al jaren een nieuwe en die oude aangeboden voor een test aan mensen met de zelfde klachten. In al die tijd heb ik het constant gebruikt, ook tijdens mijn werk als inspecteur van een rederij waardoor ik heel wat uren in vliegtuigen heb doorgebracht. Het apparaat ging altijd mee. Het nadeel is dat het 4.5 kilo weegt. Het voordeel, een goede nachtrust, is oneindig veel groter, aldus Hamer,die adviseert om niet met slaap-stoornissen te blijven rondlopen maar bij de huisarts voor advies langs te gaan.

  Wat is Slaapapneu?

  Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij sprake is van ademstilstand tijdens het slapen. Een apneu is een pauze van de ademhaling die ten minste 10 seconden duurt. Iedereen heeft wel eens apneus in zijn slaap. Er is pas sprake van het slaapapneu-syndroom wanneer je vaker dan 10 keer per uur ademstilstanden hebt. Slaapapneu gaat vaak samen met snurken. Door apneu kunnen je hersenen te weinig zuurstof krijgen. Als dit gebeurt, geven ze een alarmsignaal af. Door dit alarmsignaal ga je minder diep slapen of word je zelfs helemaal wakker. Vanaf dat moment is je lucht-weg weer vrij. De slaap kan weer worden hervat, maar door de vele apneu aanvallen zal nooit een diepe slaap bereikt worden. Symptomen van slaapapneu zijn o.a. oververmoeidheid overdag, vaak wakker worden in de nacht, hoofdpijn hebben na het wakker worden, een slecht geheugen en concentratieproblemen, stemmings- wisselingen en een droge mond bij het ontwaken. Voor een diagnose van slaap-apneu is het noodzakelijk om contact op te nemen met een arts die kan besluiten om een slaapstudie te laten doen. Tijdens deze slaapstudie kunnen verschillende lichaamsfuncties gecontroleerd worden. Verzekeraars hebben vaak exclusieve contracten met een of meer leveranciers. Dat betekent dat u niet altijd zelf de keus hebt welke leverancier uw cpap levert. Op www.apneuvereniging.nl ziet u met welke leverancier uw verzekeraar samenwerkt.

  App voor zelfdiagnose huidproblemen Dermatoloog Dick van Gerwen heeft een app ontwikkeld die antwoorden biedt op vragen over huidproblemen. DermaWizard is een uniek zoeksysteem met betrouwbare informatie over en fotos van alle moge-lijke huidziekten. De via de app-stores van Google en Apple te downloaden app leidt in een aantal stappen naar een mogelijke diagnose, uitgaande van de huidklachten. Tekst en beeld bieden vervolgens meer informatie over de aandoening en via links kan men zorgvuldig geselecteerde informa-tiesites raadplegen voor zowel patinten als professionals. Op die manier kunnen diverse fotos van huidziekten worden bekeken en vergeleken. De DermaWizard is ontwikkeld voor mensen met huidproblemen, maar is als zoeksysteem, diagnosehulp, plaatjes-boek en naslagwerk ook heel handig voor huisartsen en dermatologen (in opleiding), co-assistenten, huidtherapeuten en andere zorgprofessionals die te maken hebben met patinten met huidproblemen.

  Zelfherstel longen in zicht De Rijksuniversiteit Groningen werkt aan zelfgenezing van de dodelijke longziekte COPD. Elk jaar kost de aandoening ruim 6000 Nederlanders het leven. Wetenschappers zoeken nu een manier om het herstelmecha-nisme van beschadigd longweefsel aan te zetten. Dat staat uitgeschakeld. Het Long-fonds (voorheen Astma Fonds) investeert 600.000 euro in het onderzoek dat het nu al als baanbrekend typeert. Nederland telt een half miljoen patinten met COPD, een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. In ernstige vorm is de ziekte uitzichtloos. Maar het fonds meent dat er sterke aanwijzingen zijn dat beschadigd longweefsel zichzelf ooit kan herstellen. Het toekomstige medicijn tegen COPD zit mogelijk al verstopt in ons eigen lichaam, zegt dr. Reinoud Gosens van de Rijksuni-versiteit Groningen. We moeten het alleen nog vinden, maar we weten wr we moeten zoeken.

  Gemeenten en Rijk oneens over zorgbudget Gemeenten zijn nog altijd bezorgd dat zij te weinig geld van het Rijk krijgen voor hun nieuwe takenpakket op het gebied van zorg en werk. Per 1 januari heeft het kabinet de langdurige zorg, de jeugdzorg en de re-integratie van arbeidsgehandicapten naar de gemeenten gedecentraliseerd, maar nog altijd steggelen ze over de verdeling van de budgetten hiervoor. Dat blijkt uit onderzoek van het Financile Dagblad naar de begro-tingen van de veertig grootste gemeenten. Vrijwel allemaal hebben zij reserves aange-legd om de decentralisatieoperatie in goede banen te leiden, in totaal voor een bedrag van 350 miljoen euro. Enkele gemeenten, waaronder Apeldoorn, zijn niet in staat extra geld op hun begroting vrij te spelen, mede doordat zij flinke verliezen op hun grondbezit hebben moeten afboeken.

 • D KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO!6

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Sinds 1 januari is er veel veranderd wat betreft wonen met zorg. Careyn speelde hier al op in door de ontwikkeling van De Vloot De Vloot is een nieuwe moderne woon-/leefom-geving in Maassluis voor in totaal 52 zorgbehoe-vende ouderen. Het omvat kleinschalig wonen en zelfstandige appartementen met zorg.

  Kleinschalig wonen:De appartementen kleinschalig wonen zijn voor mensen die met dementie. Bewoners hebben een eigen woon-/slaapkamer met een gezamenlijke woonkamer met keuken.

  Zelfstandig wonen in een modern appartementIn Careyn de Vloot kunt u zelfstandig blijven wonen, ook als u een zorgvraag heeft. Deskundige medewerkers van Careyn leveren de juiste zorg

  Careyn De Vloot

  op de momenten dat u dit nodig heeft.

  Activiteiten en welzijnEr is veel aandacht voor welzijn, in samenwerking met Seniorenwelzijn worden diverse activiteiten georganiseerd voor bewoners, zelfstandig wonende senioren en voor mensen met een beperking uit Maassluis.

  MantelzorgersMantelzorgers worden nauw betrokken bij de zorg. Het gaat dan om huiselijke activiteiten; boodschappen doen, koffie drinken, samen de was doen of licht huishoudelijke werkzaamheden. Daarnaast is gezelligheid erg belangrijk.

  Careyn de Vloot is er voor mensen met een indi-catie verblijf, Careyn kan u helpen met de indicatie

  Nieuws van Careyn

  Wijkverpleegkundigen

  Advertorial

  De wijkverpleegkundigen van Careyn zijn ver-trouwde gezichten in Maassluis en Maasland, sinds 1 januari is hun rol wel iets veranderd.

  Voorheen verpleegden zij vooral mensen als de problemen al bekend waren en mensen een indi-catie hadden van het CIZ. Nu kijken zij verder dan dat. Wanneer er iets gesignaleerd wordt wat voor problemen kan zorgen op het gebied van gezond-

  heid of zelfzorg zullen zij al snel ingrijpen. Zij mogen nu zelf een in-dicatie stellen. De wijk-verpleegkundige bekijkt de volledige situatie en bepaalt wat voor zorg, hulp, of begeleiding nodig is om zelfstandig thuis te blijven wonen. Zij geeft die zorg niet altijd zelf. Zij kan bij-voorbeeld een verzor-gende, thuisbegeleider of casemanager dementie inschakelen. Ook gaat zij om de tafel met de fami-lie en naasten om te kijken wat hun aandeel in de zorg kan zijn.

  Indien nodig wordt er contact opgenomen met andere instanties zoals de huisarts, de gemeente of de woningcorporatie. De wijkverpleegkundige werkt nauw met hen samen.

  Advertentie

  Meesterlijk!Lex Stuit, de manueel therapeut van Fysiotherapie-Maasland, behaalde zijn titel Master of Science in de Manuele therapie.

  Wij, collegas van Fysiotherapie-Maasland, vinden het behalen van zijn Msc. een Meesterlijke prestatie!

  Fysiotherapie-MaaslandWerve 623155 GM MAASLANDTel. 010 59 126 18

  Gefeliciteerd LexJe collegas Angela - Anja Daniel en Raymond

  www.careyn.nlTel. (088) 123 99 88Ma t/m vrij. 08.00 - 17.00 uur

  Advertentie

  Thuis in Maasland en Maassluis!

 • D KRANT VOOR EEN GEZONDE REGIO! 7

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Gemeente Maassluis:

  Nieuwe regeling voor tege-moetkoming meerkosten

  Als u chronisch ziek bent of een beperking heeft, dan maakt u waarschijnlijk extra hoge zorgkosten. Deze meerkosten maakt u bijvoorbeeld doordat u medicijnen moet aanschaffen die niet worden vergoed. Of doordat u extra zorg moet inkopen.

  Om mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen te ondersteunen, is er vanaf 1 januari 2015 een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Meerkosten. Deze tege-moetkoming vervangt de CER-vergoeding (Compensatie Eigen Risico) en de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Deze regelingen zijn

  onlangs door de overheid afgeschaft. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft iedereen die voorheen een vergoeding kreeg op basis van (een van) deze twee regelingen een brief gestuurd. Bij deze brief is een antwoordkaart gevoegd. Als u deze kaart tekent, geeft u het CAK toe-stemming om uw gegevens (uw naam, uw geboortedatum en uw burgerservice-nummer) door te geven aan de gemeente. De gemeente Maassluis heeft afspraken gemaakt met ROGplus om de nieuwe regeling Tegemoetkoming Meerkosten uit te voeren. De gemeente Maassluis geeft uw gegevens door aan ROGplus.

  ROGplus zal u schriftelijk bericht sturen over wat dit voor u betekent en wat u moet doen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Let op: De gemeente Maassluis geeft geen inko-mensgegevens door aan ROGplus. Om een vergoeding te kunnen krijgen, zult u ROGplus bepaalde gegevens moeten laten zien, zoals een kopie van de definitieve belastingaanslag.

  Vragen? Heeft u nog een vraag over dit onderwerp, dan kunt u hiervoor het telefonisch informatiepunt van ROGplus bellen. Dit informatiepunt is bereikbaar via tele-foonnummer (010) 870 11 70 (maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur, vrijdag 8.30 - 12.00 uur).

  Advies of hulp nodig om prettig en zelfstandig te blijven leven?

  De Vloot 63, Maassluis > telefoon 010 - 590 0045Open: dinsdag t/m donderdag van 9:00 - 13:00 uur

  www.vraagraakmaassluis.nl

  Advies of hulp nodig om prettig en zelfstandig te blijven leven?

  De Vloot 63, Maassluis > telefoon 010 - 590 0045Open: dinsdag t/m donderdag van 9:00 - 13:00 uur

  www.vraagraakmaassluis.nl

  Maandag 19 januari j.l. hebben alle organisa-ties die participeren in het Wijkteam Jeugd en het Sociaal Wijkteam de samenwerkings-overeenkomst en het convenant gegevens-uitwisseling ondertekend. De samenwerking tussen de professionals in de wijkteams in Maassluis is hiermee officieel bekrachtigd. De wijkteams hebben de opdracht om hulp en ondersteuning te organiseren voor inwoners die dit nodig hebben. Zij zullen aansluiten op wat inwoners zelf kunnen organiseren met hun eigen netwerk en de behoeften van de betrokkenen. In het convenant gegevensuitwisseling zijn ook de gedragsregels en handreiking privacy opgenomen.

  Informatie- en inlooppunt VraagRaakVoor een hulpvraag over onder meer zorg, schulden, werk en inkomen, wonen, gezins-relaties, huishoudelijke hulp, mantelzorg of persoonlijke problemen, is VraagRaak het aanspreekpunt. U kunt op verschillende manieren met VraagRaak in contact komen:

  Bezoeken: De Vloot 63, 3144 PC MaassluisOpeningstijden: dinsdag, woensdag en don-derdag van 9.00 tot 13.00 uur

  Samenwerking van wijkteams in Maassluis(U kunt zo binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig)

  Telefoon: (010) 590 00 45 Internet: www.vraagraakmaassluis.nl voor meer informatie en stellen van een digitale vraag

  Wijkteam Jeugd in gebouw van CJGLeeft er een specifieke vraag over jeugd-hulp bij ouders/verzorgers en kinderen/jongeren? Neem dan contact op met het Wijkteam Jeugd. Dit wijkteam is gevestigd in het gebouw van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG).

  Bezoeken: Vincent van Goghlaan 6, 3141 KS Maassluis Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

  Telefoon: (010) 593 11 11 Internet: www.cjgmaassluis.nl voor meer informatie over opvoeden en opgroeien

  Wmo-loket vanaf 1 januari 2015 in VraagRaak Met ingang van 1 januari 2015 is het Wmo-loket opgegaan in VraagRaak. Het loket in het stadhuis van Maassluis is vanaf die datum gesloten. VraagRaak is het eerste aanspreek-punt voor inwoners die behoefte hebben aan advies, hulp of concrete zorg. De medewerkers van de Formulierenbrigade blijven wel voor iedereen te vinden in het stadhuis.

  VraagRaakAlle inwoners van Maassluis kunnen terecht bij VraagRaak met vragen of problemen op het gebied van onder andere welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, gezinsrelaties, huishoudelijke hulp, financin, mantelzorg. Medewerkers van VraagRaak zijn te vinden in De Vloot en op diverse plaatsen in de stad. Op de website www.vraagraakmaassluis.nl kunt u lezen waar en wanneer. Via deze website kunt u ook 24 uur per dag een vraag stellen. U krijgt dan binnen twee werkdagen antwoord.

  FormulierenbrigadeDe Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren en bekijkt samen met u naar regelingen en voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. Hulp van de brigade is gratis en het is niet nodig om een afspraak te maken. Spreekuren zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.15 uur en op werkdagen elke middag van 13.00 tot 15.30 uur. U kunt zich melden bij de balie van het Publiekscentrum in het stadhuis van Maassluis.

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !8

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Advertentie

  Woning eenvoudig levensloopbestendig maken, denk daarbij aan: Het realiseren van een slaapkamer met badkamer op de begane grond. Vergunningsvrij uitbouwen tot wel vier meter. Weghalen van drempels en verbreden van binnendeuren. Isoleren van de woning om het comfort te verhogen. Plaatsen van onderhoudsarme kunststof kozijnen.

  Uw verbouwde woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, inbraakpreventie en isolatiewaardes. Daardoor is het in de toekomst beter verkoopbaar.

  Btw voordeelTot 1 juli 2015 kunt u nog profiteren van het lage btw-tarief op arbeid. Daarom adviseren wij u om snel te beginnen met het levensloopbestendig maken van uw woning. Kies daarbij voor een betrouwbare aannemer met een bestendige levensloop van vijftig jaar. Wij staan garant voor kwaliteit en een zorgeloze verbouwing.

  Levensloopbestendig wonenZo gezond mogelijk ouder worden en zijn is iets wat we allemaal voor ogen hebben. De leefomgeving is daarbij erg belangrijk. We willen liefst zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de eigen vertrouwde omgeving. Door uw huis tijdig levensloopbestendig te maken kan de noodzaak tot verhuizing later, aanzienlijk verkleind worden.

  Bouw- en aannemingsbedrijf J.J. de Haas B.V.Kortebuurt 17 - 3141 EH Maassluistelefoon: 010-5913073www.jjdehaas.nl

  voorbeeld bestaande woning

  voorbeeld verbouwde woning

  Advertentie

  Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 621 936Email: [email protected] - www.womencarewestland.nl

  Maak kennis met het uitgebreide assortiment. Belt u ons voor een vrijblijvende afspraak!

  BORSTPROTHESES BIJPASSENDE COMFORTABELE LINGERIE MODIEUZE BADMODE

  Indien noodzakelijk bezoeken we u k thuis.

  Advertentie

  Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 6219 36Email: [email protected] - www.haarinstituutwestland.nl

  Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met haarver-lies. Wij zijn gespecialiseerd in het vakkundig oplossen hiervan. We bieden u de allernieuwste ontwikkeling in haarvervanging. Toepassingen van haarwerken en prui-ken die aanvoelen als uw eigen haardos, niet van echt te onderscheiden. Maak een afspraak voor een vrijblijvend haarconsult.

  Voor mooi haar waar je je goed bij voelt!

  Uw advertentie in de april-uitgave van Gezond Zijn / Beter Worden?De volgende uitgave van Gezond Zijn / Beter Worden verschijnt in april a.s.

  Reservering van uw advertentieruimte vr 20 maart a.s. Telefonisch: (0174) 516 512. Of per email: [email protected]

  www.gzbw.nl

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 9

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Fysiotherapie-Maasland bestaat 30 jaarHet afgelopen najaar was voor Fysiotherapie-Maasland een bijzondere periode. De praktijk bestond 30 jaar. Bovendien be-haalde manueel therapeut Lex Stuit zijn mastertitel in de manuele therapie. Ook werd bekend dat de nieuwbouw van het gezondheidscentrum in Maasland door zou gaan. Raymond Nyns van Fysiotherapie-Maasland was daarvan n van de initiatief-nemers.

  Terug naar waar het begonFysiotherapie-Maasland is aan de Werve in Maasland gevestigd maar begon 30 jaar geleden in het Groene Kruis gebouw. Precies op die plaats zal het nieuwe ge-zondheidscentrum verrijzen. Zo komt de praktijk terug naar de plaats waar die ooit begonnen is. Het werd wel tijd. zegt Raymond Nyns daarover. Het is inmid-dels zon 14 jaar geleden dat we met de huisartsen Trudy en Henk Blaauboer en het bestuur van het Groene Kruis in gesprek raakten. Langzamerhand werden de plan-nen concreter, maar ook de behoefte aan nieuwbouw groter. We zijn uit ons huidige jasje gegroeid en hebben dringend behoefte aan meer ruimte. Inmiddels zijn we met zijn vieren.

  Soms is het beter niets te doenSteeds heeft de kwaliteit van de zorg de koers van Fysiotherapie-Maasland bepaald. In kwaliteitsbevordering en scholing wordt veel genvesteerd. Daarbij is zorgvuldig vermeden commercieel te worden. Wij willen geen wellness- of sportcentrum achtige uitstraling hebben. Daar is op zichzelf niks mis mee, maar dat hoort naar ons idee niet in een paramedische praktijk-voering thuis, zegt manueel therapeut Lex Stuit hierover. We handelen en behande-len zo veel mogelijk naar de beschikbare wetenschappelijke richtlijnen. Dat betekent

  soms bijvoorbeeld dat het beter is om niets te doen en de patint adviezen te geven. Vaak lukt het om iemand al na n of enkele behandelingen weer klachtenvrij te krijgen. Ook dan stopt de behandeling. We willen in elk geval niemand eindeloos bezig houden als dat geen nuttig doel dient. Mensen hebben er recht op de best mogelijke behandeling te krijgen. Die proberen we te geven. Als de nieuw-bouw klaar is kan Fysiotherapie-Maasland beschikken over een oefenzaal met trai-ningsapparatuur. Die is bedoeld om mensen te helpen revalideren, we zien er erg naar uit. Nu hebben we voor trainings-apparatuur onvoldoende ruimte, besluit Lex Stuit.

  SpecialisatiesBehalve algemene fysiotherapie, bekken-bodemtherapie en manuele therapie heeft Fysiotherapie-Maasland ook twee in oedeemtherapie gespecialiseerde thera-peuten. Deze oedeemtherapie, ook wel lymfedrainage genoemd, richt zich op

  mensen die als gevolg van een ziekte of stoornis last hebben van vochtophopingen in bijvoorbeeld de armen of benen. Vaak gaat het hierbij om vrouwen die vanwege borstkanker zijn geopereerd. Het wegnemen van de lymfeklieren en bestralingen kunnen voor problemen zorgen in de vochthuis-houding, met zwellingen en bewegings-problemen als gevolg. Oedeemtherapie helpt het vocht weer weg te krijgen.

  SamenwerkingTussen Fysiotherapie-Maasland en de huisartsen in Maasland is er de afgelopen 30 jaar steeds een uitstekende samenwer-king geweest. Goede samenwerking en een relevante informatievoorziening over en weer is in het belang van de patint essen-tieel. Als het gezondheidscentrum een feit is zullen de diverse disciplines die er werk-zaam zullen zijn, elkaar nog gemakkelijker kunnen vinden. Verwacht wordt dat dit de samenwerking in de keten nog meer impulsen zal geven.

  Lex Stuit: Wij willen geen wellness- of sportcentrum achtige uitstraling hebben.

  Griepepidemie houdt onverminderd aan Veel mensen zullen het om zich heen gemerkt hebben: de griepepidemie die Nederland sinds begin december in de greep houdt, is nog niet ten einde. Vorige week meldden 154 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts met griepachtige klachten. Dat is een stijging ten opzichte van de week daarvoor. Toen ging het om 139 zieken. Dat blijkt uit cijfers van on-derzoeksinstituut Nivel. Er is dit seizoen veel meer griep dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Het griepvaccin dat mensen in risicogroepen krijgen, is dit jaar niet goed werkzaam tegen de griepvariant die op dit moment rondwaart. Mensen die doorgaans de griepprik krijgen, worden daardoor geveld door griepachtige klachten.

  Vergelijkingssites zorg aangepakt De regels voor vergelijkingssites voor zorgver-zekeringen worden aangescherpt. De sites moeten de kale zorgpremies tonen, zonder daarin verwerkte kortingen voor collectivi-teiten of een hoger eigen risico. Ook mogen verzekeraars die vergelijkers voor afgesloten polissen provisie betalen, niet bevoordeeld worden in de resultaten van de vergelijking. Dat maakte minister Schippers (Volksge-zondheid) onlangs bekend. De vergelijkers vervullen volgens haar een cruciale rol binnen het stelsel. Omdat er heel veel ver-schillende polissen zijn, zien consumenten door de bomen het bos niet meer. Hier kun-nen vergelijkers bij helpen, maar uit eerder onderzoek blijkt dat polisinformatie op de vergelijkingssites de laatste jaren regelmatig niet klopte. Daarom moeten zorgverzeke-raars in het vervolg continu in de gaten houden of de informatie die consumenten te zien krijgen, nog wel klopt. Verzekeraars be-steden het werk van het inzichtelijk maken van de polisvoorwaarden uit aan n bedrijf, dat de informatie aan vergelijkingssites levert. Maar ook als dat bedrijf een fout maakt, is de verzekeraar voortaan aansprakelijk. De vergelijkers worden verantwoordelijk over het eerlijk op een rijtje zetten van de beste keuzes voor de consument. Toezichthouder AFM gaat de sites eerst vrijwillig vragen dit aan te passen. Gebeurt dat niet, dan worden de regels aangescherpt.

  Meer ongelukken tijdens wintersport Nederlandse wintersporters hebben tot nu toe dit jaar meer verstuikingen en botbreuken opgelopen op de pistes vergeleken met vorig jaar. Sinds de kerstvakantie zijn er al zon negenhonderd meldingen van wintersport-blessures binnengekomen, 9 procent meer ten opzichte van de vorige wintersportperiode. Het overgrote deel van de meldingen komt uit Oostenrijk (ruim 500), gevolgd door Frankrijk (circa 200) en Zwitserland (70). Het gaat vooral om gebruikelijke winter-sportblessures zoals verstuikingen van de knie, rugletsel en polsbreuke, zo meldde de alarmcentrale SOS International. Tijdens de krokusvakantie zal het aantal blessures on-getwijfeld verder stijgen, aldus de centrale.

  Het Sint Franciscus Gasthuis en het Vliet-land Ziekenhuis hebben hun krachten ge-bundeld in een gezamenlijke borstkliniek: Borstkliniek Rijnmond Noord. Drie keer per jaar organiseert Borstkliniek Rijnmond Noord een informatieavond voor borstkanker-patinten. Het thema wisselt per informatie-avond. Het onderwerp dat op 3 maart a.s. centraal staat is: Borstkanker; behandeling met hormonale therapie en de invloed hier-van op uw leefstijl.

  Informatieavond Tijdens de informatieavond wordt aandacht besteed aan de (na)behandeling van borst-kanker met hormonen. Wat doet dat alle-maal met je lijf, en wat kunnen de effecten daarvan mogelijk zijn? Hormonale therapie heeft onder andere invloed op de seksuali-teit. Wat hoort er allemaal bij en hoe kan

  Bijeenkomst over borstkanker op 3 maart bij Borstkliniek Rijnmond Noord: Behandeling met hormonale therapie

  dat relaties benvloeden? En hoe gaat u daar het beste mee om? U kunt vrijblijvend vragen stellen aan onze medisch specialisten. Ook zijn er deskundigen aanwezig die uw moge-lijke vragen kunnen beantwoorden op het gebied van effecten van de behandeling van borstkanker en advies geven op het gebied van leefstijl, voeding en medicatiegebruik. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ervaringsverhalen te delen met andere pa-tinten. Tijd: 18.30 uur - 21.30 uur. Locatie: Vlietland Ziekenhuis Schiedam, Restaurant (4e verdieping via C-liften)

  AanmeldenU kunt zich aanmelden voor de informatie-avond via het Patinten Service Bureau van het Vlietland Ziekenhuis, via telefoonnummer (010) 893 93 93. Of stuur een mail naar: [email protected].

  U mag een introduc meenemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. Meer informatie vindt u op: www.borstkliniekrijnmondnoord.nl

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O !10

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  M e d i s c h C e n t r u m D o c w e r kS a m e n w e r k e n o n d e r n d a k

  Advertentie

  De Vloot 206 A - F 3144 PK Maassluis

  Omdat bewegen verder brengt

  - Fysiotherapie- Manuele therapie- Sportfysiotherapie- Arbeidsfysiotherapie- Revalidatie algemeen- Revalidatie bij oncologie- Beweegprogrammas voor diabetes,

  COPD, hartfalen- Preventieve training- Pilatus- Ergotherapie

  T 010 - 591 63 41E [email protected] www.fysiodocwerk.nl

  HUID-, OEDEEM- & AFSLANKKLINIEK

  U kunt bij ons terecht voor: Acn - Afslanken - Avne producten

  Brandwonden (littekens) - Camouflage Contourverbetering/Endermologie

  Couperose - Definitief ontharen Fotorejuvenation

  Huidverjonging/huidverbetering Littekentherapie - Oedeemtherapie Ouderdomsvlekjes - Papulosa Nigra Pigmentbehandeling - Steelwratjes

  Wijnvlekken

  De podotherapeut, de specialist in de voetengezondheidszorg

  Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar de plek die we willen. Een probleem in uw voeten kan uitmonden in andere lichamelijke klachten.

  Als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knien, heupen of rug kan een podotherapeut uitkomst bieden. Podotherapeuten zijn erkende specialisten op het gebied van de voet en kunnen dergelijke klachten behandelen.

  T. 010 - 599 03 66

  E. [email protected]. www.podotherapiedocwerk.nl

  Elke advertentie in GZBW valt op! Ook in 2015 verschijnt regionaal huis-aan-huisblad Gezond Zijn / Beter Worden en valt bij 17.000 huishoudens (!)

  op de mat in Maassluis en Maasland. Juist in een jaar waarin veel zal veranderen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, brengen wij het laatste regionale en landelijke nieuws.

  Wilt u adverteren in een blad waarin lke publicatie gezien n gelezen wordt?Kijk dan op www.gzbw.nl voor de aantrekkelijke tarieven!

  Fysiotherapeut Dennis Hofstra:

  Toename blessures beginnende hardlopersHet hardloop seizoen staat weer voor de deur en iedereen trekt er weer op uit om conditie op te bouwen. Men denkt vaak ik ga lekker hardlopen want dat kan ik lekker in mijn eigen tijd doen. Helaas zien we door een toename van beginnende hardlopers in de fysiotherapie praktijk steeds meer blessures ontstaan. En dat is niet nodig.

  Een aantal blessures hadden met de goede voorbereiding en advies met betrekking tot schoeisel en trainingsopbouw voorkomen kunnen worden. Naast schoeisel en snelle opvallende kleding is natuurlijk ook de techniek een be-langrijk punt. De techniek is gelijk ook letterlijk het strui-kelblok van de gemiddelde hardloper in Nederland. Op dit moment zijn er een hoop ontwikkelingen binnen de hard-loop wereld. Verschillende technieken zoals Chi-running, natural running en barefood running vinden hun weg naar de beginnende loper. In het project bij Hofstra Fysiotherapie

  houden wij ons vooral bezig met Natural Running. Dit staat voor lopen op de manier zoals ons lichaam dit bedoeld heeft. Doorgaans is dit op blote voeten, maar hardlopen op verharde wegen is niet echt uitnodigend. Het voordeel van Natural Running is dat dit met elke soort schoen kan. Het is een techniek die vrij snel en makkelijk is aan te leren en geschikt voor elk niveau van hardlopen.

  Impact op enkels, knien, heupen en wervelkolom is een stuk lager doordat de landing onder het lichaam is en niet voor het lichaam. Hierdoor ligt de blessure gevoeligheid een stuk lager dan bij het traditionele hardlopen. U kunt kennis maken met Natural Running op de aanko-mende cursus bij Fysiotherapie Hofstra.

  Voor meer informatie over de looptechniek en de cursus kunt u kijken op www.fysiotherapiemaassluis.nl

  T. 010 - 246 76 60 E. [email protected] W. www.epilennium.nl http://bit.ly/epilennium

 • D K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R E G I O ! 11

  Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Kauwgom blijkt prima bacterinvanger Kauwgom blijkt een prima bacterinvanger. Dat ontdekte Stefan Wessel, promovendus bij de af-deling Biomaterialen van het UMCG. Samen met zijn team ontwikkelde hij twee methodes om het aantal bacterin op en in een gekauwd stukje kauwgom te kunnen tellen. Maar een kauw-gompje kan poetsen en flossen niet vervangen, zo benadrukt Wessel, die vijf proefpersonen kauwgom liet kauwen gedurende verschillende kauwtijden. Vervolgens onderzocht hij de stukjes kauwgom op aantal en soorten bacterin. Na dertig seconden kauwen heb je ongeveer hon-derd miljoen bacterin gevangen, zegt Wessel. Naarmate mensen langer kauwden, vonden we meer verschillende soorten bacterin, maar nam het totale aantal bacterin af. Waarschijn-lijk wordt de kauwgom na langere tijd minder plakkerig omdat de hoeveelheid speeksel in je mond toeneemt. De eerste dertig seconden is de kauwgom het meest effectief.

  Angst voor de tandarts ontstaat tijdens jeugd Veel mensen bezoeken de tandarts niet re-gelmatig doordat ze in hun jeugd angstig zijn geworden voor de tandarts. Om deze reden kampen veel mensen met ongezonde tanden en ongezond tandvlees. Verwaarlozing van het gebit kan leiden tot ernstige ziektes. Ook het uiterlijk van veel mensen lijdt onder de verwaar-lozing van het gebit. In het uiterste geval dreigt sociaal isolement. De website www.tandarts.nl heeft onderzoek gedaan wanneer angst voor de tandarts ontstaat. Bij meeste mensen ontstaat angst wanneer ze jonger dan 10 jaar zijn.

  Snel meer patinten huidkanker Huidkanker neemt explosief toe in Nederland. Vergeleken met jaren ervoor waren er vorig jaar bijna drieduizend gevallen extra en komt het aan-tal nieuwe patinten uit boven de vijftigduizend, zo meldt de Telegraaf. KWF Kankerbestrijding verwacht dat wanneer deze zorgwekkend opgaande lijn zich voortzet, in 2020er jaarlijks 75.000 patinten met huidkanker medische behandeling behoeven. Weerkaatsend zonlicht in de sneeuw vergroot de kans op huidkanker. Weerkaatsend zonlicht in de sneeuw vergroot de kans op huidkanker. De vaak onvoldoende be-scherming van de huid tegen de zon blijft volgens KWF de voornaamste oorzaak van de toename van 47.500 patinten in 2012 naar 50.339. Ruim 90 procent van de bevolking wt dat onverstan-dig zonnen de kans op kanker vergroot, maar het gedrag is er niet naar, zegt KWF-woordvoerster Marsja Meijer. Veertig procent smeert zich niet of onvoldoende in. s Zomers denken velen op het strand wl aan antizonnebrand. Maar niet als men op straat loopt of in de speeltuin is. En al helemaal niet op wintersport. Daar blokkeert de kou de gedachte dat je in de bergen k kunt verbranden. KWF Kankerbestrijding waarschuwt daarom wintersporters voor blootstelling aan ultraviolette straling in de bergen. In de bergen is de uv-straling groter, de lucht vaak schoner en helderder, en door sneeuw weerkaatst wel 90 procent van de uv-straling.

  Hoe staat het met uw goede voornemens?

  We doen het ieder jaar massaal, goede voornemens maken. Gezonder eten, meer bewegen en afvallen komen elk jaar weer terug in de top 10. En hoe staat het er inmiddels voor met al die goede voorne-mens? Want helaas blijkt ook dat veel van die voornemens al weer snel verdwenen zijn.Zonde! Want bij een gezonder eetpa-troon voelt een mens zich cht veel beter. Daarom pleiten wij om te stoppen met het maken van goede voornemens en gewoon te starten met gezonder eten. Hoe?

  Een aantal tips: Besef dat er altijd wel een reden te be-denken is om nog even niet te starten met gezond eten. Begin daarom n!

  Maak uw doel specifiek. Gezonder eten is bijvoorbeeld moeilijk meetbaar. Hoe weet u wanneer u het goed hebt ge-daan? Beter is: ik start elke ochtend met een ontbijt of ik neem elke dag 2 stuks fruit

  Leg de lat niet te hoog: het gaat er uiteindelijk niet om dat u een perfect

  gezond eetpatroon haalt, maar dat u zich prettiger voelt. Dat kan ook betekenen dat u wl dat glas wijn of stuk chocolade neemt. Wees realistisch en probeer een balans te zoeken tussen haalbaar en ideaal.

  Laat u door niets uit het lood slaan! Een minder goed moment, is niet meer dan dat: een moment. Het verpest niet met-een de inspanning van de hele periode, hoewel dat soms wel zo lijkt. Herpak metn, dan is er niets verloren.

  Kijk naar hoe mensen in uw omgeving u kunnen steunen en bespreek dat ook. U heeft er niets aan als u het gevoel heeft dat iedereen zich met u bemoeit, terwijl

  de ander juist hulp probeert te bieden. Zoek zo nodig hulp. Als ditist kijken we naar uw persoonlijke situatie en naar wat u zou willen bereiken. Soms zijn n of twee gesprekken al voldoende om u op weg te helpen.

  Tenslotte: goede voornemens komen niet uit, die maakt u zlf waar! Goede voorne-mens zijn geen dromen, het zijn uw actie-punten. Wij geloven dat het u zal lukken dit jaar. En zo niet.. u bent welkom!

  Met ingang van 1 januari 2013 is er bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage verschuldigd (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wat houdt deze verandering in en wat betekent dit voor u?

  Wat is de Wet Langdurige Zorg?De Wet Langdurige Zorg is een nieuwe wet voor zware langdurige zorg. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de voormalige AWBZ zijn overgebracht naar andere wetten (zoals de WMO en de Zorgverzekeringswet). Indien je de hele dag zorg dichtbij huis nodig hebt, zorgt de WLZ dat je deze zorg thuis of in een instelling krijgt. Een voorwaarde voor de thuiszorg is wel dat de kosten niet hoger mogen zijn dan wanneer je zou verblijven in een instelling. Voor mensen die al AWBZ-zorg ontvingen voor 1 januari 2015 geldt een overgangsregeling. Indien u in aanmerking komt voor zorg op grond van de WLZ betaalt u een eigen bijdrage indien u 18 jaar of ouder bent, ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen. Voor de zorg zijn er 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van onder andere uw inko-men en vermogen af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen.

  Kan deze eigen bijdrage worden verlaagd?Door het treffen van de juiste maatregelen kan de hoge eigen bij-drage aanmerkelijk worden verlaagd.

  TestamentIn een testament kan worden opgenomen dat de kindsdelen op-eisbaar worden indien de langstlevende partner een eigen bijdrage voor de zorg is verschuldigd. Als dat gebeurt tellen de kindsdelen niet meer mee voor de berekening van de eigen bijdrage.

  Akte vaststelling erfdelenIndien de hiervoor genoemde bepaling niet is opgenomen in het testament van de eerst overleden partner, zijn de kindsdelen niet automatisch opeisbaar wanneer de langstlevende partner wordt opgenomen in een verzorgingshuis. Echter kunt u wel met uw kin-deren overeenkomen dat de kindsdelen opeisbaar worden wanneer er een eigen bijdrage voor de zorg verschuldigd is. Dit doet u in een akte vaststelling erfdelen.

  SchenkenOok kan er geld worden geschonken aan de kinderen. Per jaar mag er 5.277,00 belastingvrij aan kinderen worden geschonken. Dit bedrag kan worden geschonken in contanten, maar ook op papier. Belangrijk hierbij is wel dat maatregelen tijdig worden genomen. Voor meer informatie neemt u contact op met Steffie Michels of Jennifer Fluitman, zij zijn als notarissen verbonden aan Westland Partners Notarissen en Advocaten. Telefoon: 0174-637500, website: www.westlandpartners.nl

  AWBZ wordt Wet Langdurige Zorg

 • Februari 2015Gezond Zijn / Beter Worden

  Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend

  adviesgesprek op ons kantoor in Naaldwijk of in Wateringen

  via 0174-637500.

  Westland Partners, uw partner in zorg.

  maak een afspraak

  Galgepad 21, Naaldwijk

  Plein 13H, Wateringen

  0174 637 500

  www.westlandpartners.nl

  Uw partner op het gebied van:

  a AWBZ

  a Testament

  a Levenstestament

  a Bewind

  a Afwikkeling nalatenschap

  a Volmacht

  a Toezicht ten behoeve van kwetsbare ouderen

  Gezond Zijn/Beter Worden beschrijft actuele zaken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid en verschijnt in een

  oplage van 17.000 stuks huis-aan-huis in gemeente Maassluis en Maasland. Gezond Zijn/Beter Worden verschijnt

  vijf keer per jaar (februari, april, juni, september en november). Losse exemplaren zijn na de bezorging af te halen bij de adverteerders.

  Adres copy en reservering / toezending advertentiemateriaal: Idee Reclame & Communicatie t.a.v. Gezond Zijn/Beter WordenVan Montegnestraat 12 - Postbus 124 - 2678 ZJ De Lier - Tel. (0174) 516 512

  E-mail: [email protected] De inhoud van deze krant is door ons met de grootste zorg samengesteld. De redactie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of eventuele wijzigingen.

  C O L O F O N

  Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl

  Advertentie