guideCO2_2011

of 82 /82
2010 - 2011 NUTTIGE CONTACTEN Voor alle bijkomende informatie kunt u zich richten tot : Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Productbeleid Informatieloket Leefmilieu Eurostation 2C17A Victor Hortaplein 40 bus 10 – B-1060 Brussel T 02 524 95 26 – F 02 524 95 27 – E-mail : [email protected] Website : www.energievreters.be/auto FEBIAC Woluwedal 46 bus 6 – 1200 Brussel F 02 762 81 71 – E-mail : [email protected] Website : www.febiac.be FEDERAUTO Jules Bordetlaan 164 – 1140 Brussel F 02 778 62 22 – E-mail : [email protected] Website : www.federauto.be CONTACTS UTILES Pour toute demande d’informations supplémentaires, veuillez vous adresser à : Direction Générale Environnement du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – Politique des Produits Guichet d’information Environnement Eurostation 2C17A Place Victor Horta 40 boîte 10 – B-1060 Bruxelles T 02 524 95 26 – F 02 524 95 27 – E-mail : [email protected] Site web : www.energivores.be/voiture FEBIAC Boulevard de la Woluwe 46 boîte 6 – 1200 Bruxelles F 02 762 81 71 – E-mail : [email protected] Site web : www.febiac.be FEDERAUTO Avenue Jules Bordet 164 – 1140 Bruxelles F 02 778 62 22 – E-mail : [email protected] Site web : www.federauto.be NüTZLICHE ADRESSEN Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an : Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt - Produktpolitik Auskunftsstelle Umwelt Eurostation 2C17A Place Victor Horta 40 Briefkasten 10 – B-1060 Brüssel T 02 524 95 26 – F 02 524 95 27 – E-mail : [email protected] Website : www.energivores.be/auto FEBIAC Boulevard de la Woluwe 46 Briefkasten 6 – 1200 Brüssel F 02 762 81 71 – E-mail : [email protected] Website : www.febiac.be FEDERAUTO Avenue Jules Bordet 164 – 1140 Brüssel F 02 778 62 22 – E-mail : [email protected] Website : www.federauto.be vice public féd Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Service Public Fédéral Mobilité et Transport Föderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen Federale Overheidsdienst Economie, KMO & Middenstand, Energie Service Public Fédéral Economie, PME & Classes moyennes, Energie Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, KMB & Mittelstand, Energie Federale Overheidsdienst Financiën Service Public Fédéral Finances Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen Belgische Federatie van de Automobiel en Tweewieler Industrie Fédération Belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle Belgischer Verband der Automobil und Zweiradindustrie Belgische Confederatie van de Autohandel en Reparatie en van de Aanverwante Sectoren Confédération Belge du Commerce et de la Réparation Automobiles et des Secteurs Connexes Belgischer Verband des Kraftfahrzeuggewerbes und der verwandten Sektoren Une voiture économe… un plus pour vous et la nature . . .30 Pour le bien de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . .34 Roulez intelligent, roulez économe . . . . . . . . . . . . . . 37 Comment utiliser le guide ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Les premiers choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Tableau des véhicules essence . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tableau des véhicules diesel . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Tableau des véhicules au gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Ein sparsames Auto… ein Gewinn für Sie und die Natur! . .54 Der Umwelt zuliebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Intelligent fahren, Geld sparen . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Wie ist der Ratgeber zu benutzen ? . . . . . . . . . . . . .62 Die Hitliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Liste der Benzinfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Liste der Dieselfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Liste der Erdgas-fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 SOMMAIRE INHALT FR DE Een zuinige wagen… een troef voor u en de natuur . . . . 6 Voor een beter milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Verstandig en zuinig rijden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Hoe de gids gebruiken ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De beste keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lijst van benzinewagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Lijst van dieselwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Lijst van wagens op gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 INHOUD NL CO 2 -GIDS VAN DE AUTO Rij zuinig... een troef voor u en de natuur ! GUIDE CO 2 DE LA VOITURE Rouler économe... un plus pour vous et la nature ! DER CO 2 -RATGEBER ZUM AUTO Sparsam Fahren... ein Gewinn für Sie und die Natur ! A B C D E F G

Transcript of guideCO2_2011

Page 1: guideCO2_2011

2010

- 2

011

Nuttige coNtacteNVoor alle bijkomende informatie kunt u zich richten tot :

Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - ProductbeleidInformatieloket LeefmilieuEurostation 2C17AVictor Hortaplein 40 bus 10 – B-1060 BrusselT 02 524 95 26 – F 02 524 95 27 – E-mail : [email protected] : www.energievreters.be/auto

FEBIACWoluwedal 46 bus 6 – 1200 BrusselF 02 762 81 71 – E-mail : [email protected] : www.febiac.be

FEDERAUTOJules Bordetlaan 164 – 1140 BrusselF 02 778 62 22 – E-mail : [email protected] : www.federauto.be

coNtacts utilesPour toute demande d’informations supplémentaires, veuillez vous adresser à :

Direction Générale Environnement du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – Politique des ProduitsGuichet d’information Environnement Eurostation 2C17APlace Victor Horta 40 boîte 10 – B-1060 BruxellesT 02 524 95 26 – F 02 524 95 27 – E-mail : [email protected] web : www.energivores.be/voiture

FEBIACBoulevard de la Woluwe 46 boîte 6 – 1200 BruxellesF 02 762 81 71 – E-mail : [email protected] web : www.febiac.be

FEDERAUTOAvenue Jules Bordet 164 – 1140 BruxellesF 02 778 62 22 – E-mail : [email protected] web : www.federauto.be

Nützliche adresseNFür alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an :

Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt - ProduktpolitikAuskunftsstelle Umwelt Eurostation 2C17APlace Victor Horta 40 Briefkasten 10 – B-1060 BrüsselT 02 524 95 26 – F 02 524 95 27 – E-mail : [email protected] : www.energivores.be/auto

FEBIACBoulevard de la Woluwe 46 Briefkasten 6 – 1200 BrüsselF 02 762 81 71 – E-mail : [email protected] : www.febiac.be

FEDERAUTOAvenue Jules Bordet 164 – 1140 BrüsselF 02 778 62 22 – E-mail : [email protected] : www.federauto.be

Service public fédéralMobilité et Transports

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en VervoerService Public Fédéral Mobilité et TransportFöderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen

Federale Overheidsdienst Economie, KMO & Middenstand, Energie

Service Public Fédéral Economie, PME & Classes moyennes, Energie

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, KMB & Mittelstand, Energie

Federale Overheidsdienst FinanciënService Public Fédéral FinancesFöderaler Öffentlicher Dienst Finanzen

Belgische Federatie van de Automobiel en Tweewieler IndustrieFédération Belge de l’Industrie de l’Automobile et du CycleBelgischer Verband der Automobil und Zweiradindustrie

Belgische Confederatie van de Autohandel en Reparatie en van de Aanverwante Sectoren

Confédération Belge du Commerce et de la Réparation Automobiles et des Secteurs Connexes

Belgischer Verband des Kraftfahrzeuggewerbes und der verwandten Sektoren

Une voiture économe… un plus pour vous et la nature . . .30

Pour le bien de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . .34

Roulez intelligent, roulez économe . . . . . . . . . . . . . .37

Comment utiliser le guide ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Les premiers choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Tableau des véhicules essence . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Tableau des véhicules diesel . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Tableau des véhicules au gaz . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Ein sparsames Auto… ein Gewinn für Sie und die Natur! . .54

Der Umwelt zuliebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Intelligent fahren, Geld sparen . . . . . . . . . . . . . . . .61

Wie ist der Ratgeber zu benutzen ? . . . . . . . . . . . . .62

Die Hitliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Liste der Benzinfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Liste der Dieselfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Liste der Erdgas-fahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

sommaire

iNhalt

Fr

de

Een zuinige wagen… een troef voor u en de natuur . . . . 6

Voor een beter milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Verstandig en zuinig rijden. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Hoe de gids gebruiken ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

De beste keuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Lijst van benzinewagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Lijst van dieselwagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Lijst van wagens op gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

iNhoudNl

co2-gids vaN de autoRij zuinig... een troef voor u en de natuur !

guide co2 de la voitureRouler économe... un plus pour vous et la nature !

der co2 -ratgeber zum autoSparsam Fahren... ein Gewinn für Sie und die Natur !

a b c d e F g

Page 2: guideCO2_2011

Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie uit deze gids mag gereproduceerd worden mits de bron vermeld wordt. Hoewel de inhoud van deze gids met de grootste zorg is samengesteld, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve waarden of zetfouten.

© December 2010. Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Hoofduitgever :DG Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Verantwoordelijke uitgever :Dirk Cuypers - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en LeefmilieuVictor Hortaplein 40, bus 10, B-1060 Brussel

Realisatie: www.4sales.be

3 Gedrukt op 100% gerecycleerd papier met plantaardige inkt.

Tous droits de reproduction du guide sont réservés. Les informations contenues dans ce guide peuvent être reproduites à la condition expresse de mentionner la source. Ce guide a été réalisé avec le plus grand soin. Cependant l’éditeur ne peut être tenu pour responsable de la publication de données qui se révéleraient erronées ou d’éventuelles fautes de composition.

© Décembre 2010. DG Environnement du Service Public Fédéral de la Santé Publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement

Editeur principal :DG Environnement du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Editeur responsable :Dirk Cuypers - Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Place Victor Horta 40, boîte 10, B-1060 Bruxelles

Réalisation : www.4sales.be

3 Imprimé sur papier 100% recyclé avec de l’encre végétale.

Alle Rechte der Wiedergabe dieses Ratgebers sind vorbehalten. Die in diesem Ratgeber enthaltenen Angaben dürfen nur wiedergegeben werden, wenn die Quelle ausdrücklich erwähnt wird. Dieser Ratgeber wurde mit größter Sorgfalt angefertigt. Trotzdem haftet der Herausgeber nicht für die Veröffentlichung von Angaben, die sich als irrtümlich erweisen würden, oder für eventuelle Druckfehler.

© Dezember 2010. Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt

Hauptverantwortlicher Herausgeber :GD Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt

Verantwortlicher Herausgeber :Dirk Cuypers - Föderaler Öffentlicher Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und UmweltPlace Victor Horta 40, Briefkasten 10 – B-1060 Brüssel

Gestaltung: www.4sales.be

3 Mit pflanzlicher Tinte auf 100% Recyclingpapier gedruckt.

Dépot légal: D/2010/2196/50 Wettelijk depot: D/2010/2196/50

CO2-uitstoot uitgedrukt in gram/kilometer (gCO2/km)

Emissions de CO2 exprimées en grammes/kilomètre (gCO2/km)

CO2-Emissionen in Gramm/Kilometer (gCO2/km)

A

B

C

D

E

F

G

< 100 g CO2/km

100 ≤ g CO2/km < 130

130 ≤ g CO2/km < 160

160 ≤ g CO2/km < 190

190 ≤ g CO2/km < 220

220 ≤ g CO2/km < 250

≥ 250 g CO2/km

A

B

C

D

E

F

G

< 85 g CO2/km

85 ≤ g CO2/km < 115

115 ≤ g CO2/km < 145

145 ≤ g CO2/km < 175

175 ≤ g CO2/km < 205

205 ≤ g CO2/km < 235

≥ 235 g CO2/km

beNziNe - esseNcebeNziN

diesel

CO2CO2

Page 3: guideCO2_2011

A B C D E F G

CO2-GiDs vAn DE AutORij zuinig... een troef voor u en de natuur !

GuiDE CO2 DE lA vOiturERoulez économe... un plus pour vous et la nature !

DEr CO2 -rAtGEBEr Zum AutOSparsam Fahren... ein Gewinn für Sie und die Natur !

Page 4: guideCO2_2011

erratum vanaf - à partir de - ab 01/01/2011

Pagina’s-pages-Seiten 8, 32, 56 Niet langer bijkomende korting voor roetfilter Vanaf 1 januari 2011 kunt u geen bijkomende korting op factuur meer krijgen als uw nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter. Het Europees reglement verplicht deze roetfilters (of elke andere gelijkwaardige technologie) vanaf 2011. (art. 154 van de Programmawet van 27/04/2007 en art. 12 van het Europees reglement 715/2007) Plus de réduction pour le filtre à particules Il n'y a plus de réduction sur facture accordée pour l'acquisition d'un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules à partir de 2011. La réglementation européenne rend en effet obligatoire ces filtres (ou tout autre technologie équivalente) à partir de 2011. (art. 154 de la Loi programme du 27/04/2007 et art. 12 du Réglement européen 715/2007). Abschaffung der Ermäßigung für Partikelfilter Ab 2011 wird die Rechnungsermäßigung, die beim Ankauf eines mit einem Partikelfilter ausgerüsteten Dieselfahrzeugs, gewährt wird, abgeschaffen. Gemäß dem europäischen Recht sind solche Filter (oder jede andere entsprechende Anlage) ab 2011nämlich Pflicht. (Art. 154 des Programmgesetzes vom 27/04/2007 und Art. 12 der europäischen Verordnung 715/2007). Pagina’s-pages-Seiten 8, 32, 56 Nieuwe waarden voor de korting Uitstoot (gCO2/km) Korting op factuur Maximumbedrag Lager dan 105 g 15% 4640 € 105 tot en met 115 g 3% 870 € Nouvelles valeurs pour les réductions Émissions (gCO2/km) Réduction sur facture Maximum Moins de 105 g 15% 4640 € Entre 105 et 115 g 3% 870 € Neue Werte für die Ermäßigung Emissionen(gCO2/km) Mäßigung Kaufpreis Maximum Weniger als 105 g 15% 4640 € Zwischen 105 - 115 g 3% 870 €

Page 5: guideCO2_2011

CO2-GiDs vAn DE AutOZuinig rijden… winst voor u en de natuur !

A B C D E F G

CO2DE

nl2010 i 2011 ➜

Fr

Co2-gids van de auto I Pagina 3

Page 6: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 5

nl

A B C D E F G

Beste lezer,

Ik heb het genoegen u de editie 2010-2011 voor te stellen van de «Co

2-gids van de auto». De stijgende belangstelling voor deze

gids en de elektronische versie ervan (www.energievreters.

be/auto) wijst erop dat de automobilisten zich meer en meer bewust worden van de milieu-impact van hun auto.

Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus ook koolstof-dioxide (Co

2) en andere vervuilende stoffen uitstoten. Al die uit-

laatgassen en stoffen vormen echter een bedreiging voor ons leefmilieu, ons klimaat en onze gezondheid.

Deze gids helpt u bij het zoeken naar een milieuvriendelijkere auto. U kunt immers kiezen voor een auto die minder broeikas-gassen uitstoot en tegelijk ook minder verbruikt, wat voordelig is voor uw portemonnee.

Daarom bevat deze gids een overzicht van alle modellen die van-af september 2010 op de Belgische markt te vinden zijn. U vindt er alle informatie over hun verbruik en Co

2-uitstoot. De merken

zijn alfabetisch gerangschikt en ingedeeld per brandstoftype.

U vindt in deze gids ook informatie over de kortingen op wagens met een geringe Co

2-uitstoot, handige tips om verstandig en zui-

nig te rijden en een lijst met de zuinigste auto’s. Nieuw is dat dit jaar ook informatie over elektrische wagens is opgenomen.

Maar dat is niet alles: op de website www.energievreters.be/

auto kunt u zelf de uitstoot en het brandstofverbruik van uw wa-gen berekenen op basis van rijstijl en aantal afgelegde kilometers, en dit zowel voor nieuwe als voor oudere wagens. U kunt de gids ook downloaden van de site. Neem dus zeker eens een kijkje.

Elke daad die we stellen en elke beslissing die we nemen in ver-band met ons verbruik heeft zijn effect op onze Co

2-uitstoot en

bijgevolg op de toekomst van onze planeet. Wie kiest voor een zuinige wagen draagt zijn steentje bij in de strijd tegen luchtver-vuiling en klimaatverandering. Dat is goed voor het leefmilieu én voor de gezondheid van ons allen.

Dirk Cuypers,

Voorzitter van het Directiecomité FoD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Page 7: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 7

nl

A B C D E F G

In het voorbeeld hiernaast ziet u een benzinewagen van het merk X, model Y, met een gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 km en een Co

2-uitstoot van 148 g/km.

om u te helpen een wagen te vinden met lage Co2-emissies,

bevat het etiket een kleurenschaal met 7 zones, die overeen-stemmen met de verschillende niveaus van Co

2-uitstoot per

brandstof.De wagens uit de groene zones hebben een lagere uitstoot dan het gemiddelde, terwijl de rode zones wijzen op een uitstoot die hoger is dan het gemiddelde.

De wagen in het voorbeeld zit in categorie C (lichtgroene zone): de uitstoot van deze wagen ligt dus onder het gemiddelde voor benzinewagens.

NB: vermits de Co2-uitstoot gelinkt is aan het brandstofverbruik,

bestaan er afzonderlijke kleurenschalen voor benzine en diesel.

Meer praktische informatie

in de showroom ...U kunt deze gids raadplegen in alle verkooppunten van nieuwe auto’s. Vraag er dus gerust naar! De concessiehouders en garagisten moeten bovendien ook zorgen voor een affiche of een display waarop duidelijk de gegevens zijn vermeld over het brandstofverbruik en de Co

2-uitstoot van alle in hun verkoop-

punt beschikbare modellen.

… en via internetAls u over een internetaansluiting beschikt, kunt u de gids ook down-loaden of gratis bestellen via de website www.energievreters.be/auto. U kunt er ook gebruik maken van een rekenmodule die zowel de totale kostprijs op lange termijn (van aankoop en gebruik) als de Co

2-uitstoot berekent. De module houdt rekening met de afgelegde

afstand, de aard van het afgelegde parcours (stad / grotere we-gen), uw rijstijl en eventuele belastingverminderingen.

EEn ZuiniGE WAGEn… EEn trOEF vOOr u En DE nAtuur!

1 Richtlijn 1999/94

Deze gids geeft de CO2-uitstoot van alle

nieuwe wagens aan. CO2 is een broeikasgas

dat samen met andere factoren verant-woordelijk is voor de klimaatverandering. De CO

2-uitstoot van wagens houdt daarenbo-

ven nauw verband met de verbruikte brand-stof. Kiezen voor een auto die minder CO

2

uitstoot is eveneens kiezen voor een auto die minder verbruikt: een zuinige auto.Deze gids geeft een overzicht van alle nieuwe wa-gens die beschikbaar zijn vanaf september 2010.

Deze gids sluit aan op een Europese richtlijn1 om de kopers van nieu-we wagens informatie te bezorgen over de Co

2-uitstoot en het brand-

stofverbruik. De gids is een aanvulling op het Co2-etiket, dat zichtbaar

aangebracht is op elke nieuwe wagen.

Hierna volgt een voorbeeld van een etiket dat u kunt aantreffen op elke nieuwe wagen die in de handel komt.

Page 8: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 9

nl

A B C D E F G

WAArOm kiEZEn vOOr EEn WAGEn mEt EEn lAGE CO2-uitstOOt?Naast de gevolgen voor het klimaat en een lager brandstofver-bruik, zijn er nog redenen om te opteren voor een wagen met een lage Co

2-uitstoot:

Particulieren

Korting op factuur bij de aanschaf van een auto die minder CO

2 uitstoot

om de aankoop van nieuwe voertuigen met een kleinere Co2-uit-

stoot te stimuleren, werd een “korting op factuur” ingevoerd. Dit is een korting op de totale aankoopfactuur (opties en BTW inbe-grepen), waarvan het percentage afhangt van de Co

2-uitstoot:

Uitstoot (in gram CO

2/km)

Korting op factuur

Maximum­bedrag

Symbool

Lager dan 105 g 15% 4 540€2 C

105 tot en met 115 g 3% 850€2 0

U kunt een bijkomende korting van 210€3 op factuur verkrijgen als uw nieuwe dieselwagen standaard uitgerust is met een roetfilter. De wagen moet wel minder dan 130 g Co

2/km en mag maximaal 5

mg deeltjes/km uitstoten.

De kortingen worden onmiddellijk door de verkoper van nieuwe perso-nenwagens verrekend.

NB: Een goede raad alvorens u een wagen koopt: informeer bij de ver-koper naar het emissieniveau van de auto en laat dit cijfer noteren op de bestelbon, ook al hebt u de gids in uw bezit. De keuze van de opties op uw wagen kan het emissieniveau immers wijzigen. Bij de ontvangst van uw wagen staat de Co

2-emissiewaarde vermeld op het gelijkvor-

migheidsattest.

De wagens die recht hebben op deze korting op factuur herkent u aan het symbool C. U kunt deze wagens vinden in de lijst met best preste-rende wagens (p. 18-25).

Ondernemingen

Fiscale aftrekbaarheid bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen

Bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen zal het percentage af-trekbare kosten (andere dan de brandstofkosten) afhankelijk zijn van de Co

2-uitstoot.

CO2

­ uitstoot Fiscale aftrekbaarheid

Diesel Benzine

0 0 120 %

>0 – 60 g >0 – 60 g 100 %

>60 – 105 g >60 – 105 g 90 %

>105 – 115 g >105 – 125 g 80 %

>115 – 145 g >125 – 155 g 75 %

>145 – 170 g >155 – 180 g 70 %

>170 – 195 g >180 – 205 g 60 %

>195 g >205 g 50 %

SolidariteitsbijdrageDe werkgever die een voertuig, dat ook voor andere dan beroeps-doeleinden is bestemd, direct of indirect ter beschikking stelt van zijn werknemer, moet een solidariteitsbijdrage betalen.

Deze maandelijkse bijdrage mag niet minder dan 23,53€ bedra-gen en wordt forfaitair vastgesteld als volgt4:

Voor benzinevoertuigen: [(Y x 10,17€) - 768]/12 Voor dieselvoertuigen: [(Y x 10,17€) - 600]/12 Voor LPG-voertuigen: [(Y x 10,17€) - 990]/12

Hierbij staat Y voor het Co2-uitstootgehalte in g per kilometer.

Voordelen van alle aard Voorts vormt de wagen die een bedrijf ter beschikking stelt aan de werknemer een voordeel van alle aard.

Dit voordeel van alle aard werd vroeger berekend aan de hand van het fiscaal vermogen, maar sinds dit jaar wordt het bepaald door de Co

2-emissies van de wagen.

Brandstof Coëfficiënt (€/gCO2)5

Benzine, LPG en CNG 0,00210

Diesel 0,00230

Voor meer informatie in verband met fiscale maatregelen:

Infolijn van de Federale overheidsdienst Financiën 0257 257 57

www.minfin.fgov.be ➜ Thema’s ➜ Vervoer ➜ Aankoop in

België.

2 Deze bedragen zijn reeds geïndexeerd voor 2011. De basiskorting bedroeg 3.280€ voor een Co

2-uitstoot lager dan 105 g en 615€ voor een Co

2-uitstoot

van 105 tot en met 115 g.3 Deze korting is reeds geïndexeerd voor 2011. De basiskorting bedroeg 150€.4 De bedragen zijn al geïndexeerd voor het jaar 2011. De basisbedragen waren 20,83€ en 9€. 5 De bedragen moeten worden geïndexeerd in 2011. Ze zijn gekoppeld aan het consumptie-indexcijfer van oktober 2009, 111,07 basis 2004.

Page 9: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 11

nl

A B C D E F G

Een auto mag dan wel een uiterst comforta-bel vervoermiddel zijn, het massale gebruik ervan heeft een belangrijke weerslag op het leefmilieu, zowel op het klimaat als op de luchtkwaliteit.

GEvOlGEn vOOr HEt klimAAt

Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus ook koolstof-dioxide (Co

2) produceren. Dit reuk- en kleurloze gas, dat in de

atmosfeer wordt uitgestoten, draagt bij tot een verhoging van het broeikaseffect en dus tot de opwarming van onze planeet.

Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel

Het klimaat dat wij op Aarde kennen, is het resultaat van ver-schillende fenomenen, waaronder het broeikaseffect. Door het zonlicht dat door de atmosfeer dringt, warmt het aardoppervlak op. Een deel van deze energie geeft de aarde opnieuw af in de vorm van warmtestraling (infraroodstraling). Waterdamp, kool-stofdioxide (Co

2) en andere broeikasgassen, die van nature in

de atmosfeer aanwezig zijn, slorpen deze straling gedeeltelijk op. Hierdoor warmt de atmosfeer op. Gelukkig maar, want zonder deze natuurlijke mantel zou de temperatuur op het aardopper-vlak ongeveer 30°C lager liggen. Dit natuurlijk proces wordt ge-woonlijk het “broeikaseffect” genoemd.

De industriële revolutie versterkt dit broeikaseffect

Het probleem is echter dat de mens sinds de industriële revolutie almaar meer fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool) is gaan verbranden. Hierdoor wordt bijzonder veel Co

2 de lucht

in gestuurd, naast andere broeikasgassen. De immense uitstoot van al deze gassen versterkt in belangrijke mate het natuurlijke broeikaseffect, met de huidige klimaatveranderingen tot gevolg.

vOOr EEn BEtEr miliEu

Het verkeer is zo’n menselijke activiteit die veel fossiele brand-stoffen verbruikt: benzine, diesel, LPG en CNG zijn immers de-rivaten van aardolie. Wagens worden wel voortdurend zuiniger, maar anderzijds wordt er almaar meer gereden. Zo is de uit-stoot van Co

2 door het wegverkeer in België sinds 1990 bijna

met een derde toegenomen tot maar liefst 18% van de totale

uitstoot van broeikasgassen in ons land!

Meer informatie hierover vindt u op de website:

www.klimaat.be.

Een Europese strategie om de uitstoot te verminderen

Het toenemende gebruik van personenwagens de laatste jaren gaat gepaard met een aanzienlijke verhoging van de Co

2-uitstoot.

In België bijvoorbeeld zijn de Co2-emissies van het wegverkeer sinds

1990 toegenomen met 35%. Gealarmeerd door deze evolutie heeft de Europese Unie een actieplan uitgewerkt om de gemiddelde Co

2-

uitstoot per wagen – die momenteel in België 142 g/km bedraagt – tegen 2012 op 120 g/km te brengen. Dit streefdoel kan worden gehaald dankzij een aantal maatregelen, zoals o.m. een regelgeving om de grens van 130g Co

2/km te halen, een complementaire

regelgeving om deze grens met 10 g/km te verminderen, fiscale maatregelen en informatiecampagnes voor de consument.

Door een wagen met minder Co2-uitstoot te kopen, kunt u een

bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Deze gids kan u daarbij helpen.

GEvOlGEn vOOr DE luCHtkWAlitEit ... En vOOr OnZE GEZOnDHEiD

De toename van het autoverkeer heeft niet alleen een weerslag op het klimaat. Ze veroorzaakt ook meer luchtvervuiling, verhoogt het ri-sico op ongevallen en leidt tot een grotere blootstelling aan lawaai.

De impactanalyse die de Europese Commissie in 2005 uitvoerde, schat dat er in Europa elk jaar 370.000 mensen voortijdig sterven als gevolg van de luchtvervuiling.

Page 10: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 13

nl

A B C D E F G

Een correct gebruik en een geregeld onder-houd van uw wagen, maar ook een aange-paste rijstijl kunnen uw brandstofverbruik behoorlijk doen dalen. Hierna volgen enkele eenvoudige, maar efficiënte tips:

Trek rustig op en rij kalm zodat uw motor geleidelijk op temperatuur kan komen.

Voorkom hoge toerentallen: schakel op het gepaste moment in een hogere versnelling.

Anticipeer op het overige verkeer zodat u niet te pas en te onpas moet remmen.

Schakel de motor uit wanneer u stilstaat, zo vermijdt u tevens het risico op een boete.

Een goed onderhouden wagen verbruikt minder. Volg de instructies van de constructeur.

Controleer regelmatig de bandenspanning (1 keer per maand) en pas deze zo nodig aan tot de door de con-structeur aanbevolen spanning (geladen voertuig).

Gebruik elektrische accessoires (ruitontdooier, airco, ...) alleen wanneer het echt nodig is. Een airconditioning die op volle toeren draait, kan het verbruik met ruim 10% doen stijgen!

Vermijd het voertuig onnodig te laden, vooral op het dak. Een geladen bagagerek kan het verbruik met 20% doen toenemen. Bevestig fietsen bij voorkeur achter aan de wagen en niet op het dak.

vErstAnDiG En ZuiniG riJDEn

In de laatste rapporten van het Europees Milieuagentschap (www.eea.europa.eu) wordt België aangeduid als het gebied dat het sterkst getroffen wordt door verschillende luchtverontreinigende stof-fen, waarbij er een rechtstreeks verband is met de dichtheid van onze bevolking. Een studie die in 2007 in het internationale tijdschrift «The Lancet» werd gepubliceerd, toont aan dat kinderen die op minder dan 500 meter van een autosnelweg wonen, risico lopen op een sterk ver-minderde longfunctie. Deze gevolgen kunnen onomkeerbaar zijn.

Actieplannen om de situatie te verbeteren

De wagens moeten de emissiegrenzen van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid respecteren. Deze grenzen zijn de EURo-normen. Zij worden vastgelegd op Europees niveau en om de 5 jaar herzien.

EURo-norm

Brand-stof

CoNox + HC

HC Nox Particules

Gram per kilometer (g/km)

EURo 42005-2006

benzine 1 0,1 0,08

diesel 0,5 0,3 0,25 0,025

EURo 52009-2011

benzine 1 0,1 0,06 0,005

diesel 0,5 0,23 0,18 0,005

EURo 62014-2015

benzine 1 0,1 0,06 0,005

diesel 0,5 0,17 0,08 0,005

In aanvulling op de inspanningen van de gewesten is in 2009 een federaal Luchtplan aangenomen dat moet helpen de hoe-veelheid vervuilende stoffen te verminderen.

De ecoscore is een indicator die de verschillende schade-effec-ten van voertuigen (broeikasgassen, verontreinigende stoffen en geluidshinder) in rekening brengt om te komen tot één enkele score (www.ecoscore.be).

op internationaal niveau doen de problemen die veroorzaakt worden door het autoverkeer stilaan het inzicht groeien dat er een globale vi-sie op onze transportkeuze nodig is. Het pan-Europese programma rond vervoer, gezondheid en milieu, THE PEP, waarin de ontwikkeling van duurzame transportmiddelen wordt aangemoedigd, rekening houdend met de milieu- en gezondheidsproblematiek, is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Economi-sche Commissie van de Verenigde Naties (www.thepep.org).

Page 11: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 15

nl

A B C D E F G

De categorieën CO2-uitstoot

Zoals al gezegd, maakt de indeling in categorieën het mogelijk om in één oogopslag elke wagen te vergelijken ten opzichte van het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde Co

2-uitstoot.

De indeling hieronder is gebaseerd op het Co2-uitstootniveau per

gereden kilometer (g Co2/km).

Officiële en reële maatregelen

De officiële waarden van Co2-uitstoot en brandstofverbruik wor-

den gemeten volgens een gestandaardiseerde Europese proce-dure. De wagens kunnen dus onderling vergeleken worden.Deze waarden kunnen echter verschillend zijn in reële omstan-digheden (door verschillen in rijstijl, het traject, het verkeer, de uitrusting, de opties, …).

Benzine of diesel?

De benzine- en de dieselwagens worden zowel in deze gids als op de etiketten apart behandeld. Doorgaans verbruiken dieselwa-gens minder en stoten ze dus minder Co

2 uit. Maar ze stoten

wel aanzienlijk meer stikstofoxiden (Nox)10 en roetdeeltjes uit dan benzinewagens, die op hun beurt meer koolstofmonoxide (Co) en vluchtige organische stoffen (VoS) afgeven. ongeacht uw keuze voor benzine of diesel moeten alle wagens die momenteel op de Belgische markt worden verkocht, voldoen aan de EURo 4-norm.

A

B

C

D

E

F

G

< 100 g Co2/km

100 ≤ g Co2/km < 130

130 ≤ g Co2/km < 160

160 ≤ g Co2/km < 190

190 ≤ g Co2/km < 220

220 ≤ g Co2/km < 250

≥ 250 g Co2/km

BEnZinE

A

B

C

D

E

F

G

< 85 g Co2/km

85 ≤ g Co2/km < 115

115 ≤ g Co2/km < 145

145 ≤ g Co2/km < 175

175 ≤ g Co2/km < 205

205 ≤ g Co2/km < 235

≥ 235 g Co2/km

DiEsEl

HOE DE GiDs GEBruikEn?

6 Het fiscale vermogen hangt voor personenwagens af van het gewicht van de wagen en van de cilinderinhoud. Het fiscale vermogen bepaalt voor personenwagens de hoog-te van de verkeersbelasting, de aanvullende verkeersbelasting en de accijnscompense-rende belasting en bepaalt mee de hoogte van de belasting op de inverkeerstelling.

7 Handgeschakeld, automatisch, semi-automatisch en variomatisch.

8 Deze waarden worden verkregen na een simulatie van een standaardparcours be-staande uit stedelijke en andere routes.

9 De stofdeeltjes zijn afkomstig van de verbranding en vormen een gevaar voor de gezondheid. Momenteel is de uitstoot ervan gereglementeerd door de EURo 4-norm die een maximumwaarde oplegt van 25 mg PM/km. In 2011 zal EURo5 deze limiet vastleggen op 5 mg/km voor alle wagens (uitgezonderd die van hulpdiensten).

De gids geeft een overzicht van alle nieuwe personenwagens op de Belgische markt, al-fabetisch gerangschikt per merk. Bovendien wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de brandstoftypes: benzine, diesel of gas (LPG of CNG).

Per model worden volgende gegevens verstrekt:

de cilinderinhoud (cc)

het vermogen (kW)

het aantal fiscale pk6

het type versnellingsbak7

het brandstofverbruik8 (l/100 km)

de Co2-uitstoot8 in g Co

2 per kilometer (g Co

2/km)

de categorie Co2-uitstoot (A, B, C, ...)

de mogelijke belastingvermindering

de uitstoot van fijne stofdeeltjes in milligram per kilometer (mg PM/km) 9

de aanwezigheid van een roetfilter

10 Nox is de verzamelnaam voor de verbindingen van zuurstof met stikstof.

Page 12: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 17

A B C D E F G

nl

Dergelijke wagens worden in geen enkele Co2-categorie ingedeeld.

Door het te geringe aantal verkochte exemplaren bestaat er voor deze wagens geen gemiddelde referentiewaarde. Bovendien wor-den veruit de meeste LPG-installaties pas achteraf geplaatst. Sta-tistisch worden ze dan ook als benzinewagens beschouwd.

De wagens die standaard met aardgas zijn uitgerust, worden in deze gids afzonderlijk besproken. Momenteel blijft de beschik-baarheid van deze brandstof helaas beperkt.

We merken op dat deze technologieën dankzij de reglementaire vereisten even veilig zijn als de benzineversies.

De elektrische auto

Elektrische auto’s lijken een veelbelovende oplossing om de im-pact van het autoverkeer op het klimaat te verminderen. Mo-menteel hebben alle automerken wel een elektrische wagen in ontwikkeling. Het merendeel van de eerste modellen is aange-kondigd vanaf 2012. Hoe snel het zal gaan, hangt vooral af van de evolutie van de olieprijzen maar ook van de verdere techni-sche ontwikkeling van batterijen of accu’s.

Elektrische auto’s zijn energie-efficiënter, minder vervuilend12 en maken het gebruik van verschillende energiebronnen – inclusief hernieuwbare – mogelijk. Een auto met een elektromotor heeft nog heel wat andere voordelen. Hij is niet alleen stil, maar zit ook eenvoudiger in elkaar. Er zijn minder onderdelen nodig. Minder onderdelen betekent ook minder slijtage, minder onderhoud en lagere productiekosten.

In combinatie met een mobiliteitsbeleid dat duurzame verplaat-singen promoot, kunnen elektrische auto’s dus op lange termijn een aanzienlijke bijdrage leveren aan duurzaam transport.

U heeft recht op belastingvermindering voor een elektrisch voer-tuig. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FoD Financiën, www.minfin.fgov.be (onder “Thema’s, “Belastingvoor-delen”, “Milieuvriendelijke auto”).

12 Elektrische auto’s vervuilen niet tijdens het gebruik ervan, maar de elektriciteits-productie voor de elektrische auto vervuilt wel.

Biobrandstoffen

Sinds 2006 worden in België biobrandstoffen op de markt gebracht. Dit zijn brandstoffen van plantaardige oorsprong. Er bestaan 3 types biobrandstoffen: zuiver plantaardige olie, biodiesel en bio-ethanol.

Zuiver plantaardige olie heeft een hogere viscositeit (ze is minder ‘vloeibaar’) en is dus enkel geschikt voor aangepaste dieselmotoren. Biodiesel (afkomstig van een zuiver plantaardige olie zoals koolzaad-olie die een chemische behandeling – een verestering – heeft on-dergaan) en bio-ethanol (afkomstig van landbouwgewassen zoals suikerbieten en tarwe) kunnen in aangepaste hoeveelheden worden vermengd met de courante brandstoffen diesel en benzine.

Diesel en benzine met bijgemengde biobrandstoffen voldoen aan de Europese norm. Iedereen kan dus met deze brandstoffen rijden, zon-der enige aanpassing van de motor en zonder enig probleem voor de automobilist. Het is dus best mogelijk dat u aan de pomp diesel of benzine met biobrandstoffen tankt zonder dit te merken.

Volgens deze norm mag men bij diesel maximaal 5% biodiesel men-gen. Bij benzine mag men maximaal 5% bio-ethanol (= gewone alco-hol) bijmengen of tot 7,5% in de vorm van bio-ETBE .

Het gebruik van deze biobrandstoffen vermindert de Co2-uitstoot van

fossiele oorsprong, ongeveer in verhouding tot hun aandeel in het mengsel. Bij de verbranding van dit gedeelte biobrandstoffen komt ook Co

2 vrij, maar deze Co

2 werd eerder opgenomen door de plan-

ten die voor de productie van deze biobrandstof geteeld werden, via fotosynthese. Als bijvoorbeeld 5% biobrandstof wordt bijgemengd, is 5% van de Co

2 die door de verbranding van het mengsel wordt uitge-

stoten al uit de atmosfeer gehaald door de plant.

LPG en CNG

Naast het tegenwoordig welbekende LPG (Liquefied Petroleum Gas) is er nog een andere technologie beschikbaar die gas als brandstof gebruikt: CNG (Compressed Natural Gas). Een wagen die uitgerust is met een LPG- of CNG-installatie vervuilt minder dan een benzinewagen, zowel in Co

2-uitstoot als voor een aantal

verontreinigende stoffen. We willen er wel op wijzen dat enkel een erkende installateur zo’n systeem in een wagen mag inbouwen.

11 Bio-ETBE is een brandstof gemaakt van bio-ethanol en isobutyleen.

Page 13: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 19

nl

A B C D E F G

DE BEstE kEuZE

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

VE

RSN.

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

SmaRT FoRTwo caBRIo - 0.8cDI PU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 0.8cDI PU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 0.8cDI SoFToUcH P C 799 40 5 a 0 ✓ 3,3 87 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 0.8cDI SoFToUcH P C 799 40 5 a 0 ✓ 3,3 87 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 87G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,3 87 B

ToYoTa PRIUS - 1.8VVT-I mULTIDRIVE S C 1798 73 10 V NV 3,9 89 a

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

ToYoTa PRIUS - 1.8VVT-I mULTIDRIVE S C 1798 73 10 V NV 4 92 a

ToYoTa aURIS 5D/P - 1.8 HYBRIDE E-cVT C 1798 73 10 V NV 4 93 a

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 BLUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 BLUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 45 mHD PURE C 999 45 6 S NV 4,2 97 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 52 mHD PU C 999 52 6 S NV 4,2 97 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 45 mHD SoFTToUcH PURE C 999 45 6 a NV 4,3 98 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 52 mHD SoFTToUcH P C 999 52 6 a NV 4,3 98 a

FoRD FIESTa 3D/P - 1.6TDcI DPF EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.6TDcI DPF EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.3cDTI70 DPF EcoFLEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 98 B

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.4TDI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

SEaT IBIZa Sc - 1.4TDI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0 52 mHD PU C 999 52 6 S NV 4,3 99 a

ToYoTa IQ - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,3 99 a

aUDI a3 3D/P - 1.6TDIE77 aTTRacTIoN C 1598 77 9 m NV ✓ 3,8 99 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI68 DPF SEDUcTIoN 99G C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

cITRoEN DS3 - 1.6HDI68 16V 99G SocHIc C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II 99G C 1560 80 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.3cDTI70 DPF EcoFLEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 99 B

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 DPF C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 DPF C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

SEaT LEoN - 1.6cRTDI77 DPF Eco C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

VoLVo c30 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0 52 mHD SoFTToUcH P C 999 52 6 a NV 4,4 100 B

HoNDa INSIGHT 5D/P - 1.3 HYBRID C 1339 65 7 V NV 4,4 101 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

SEaT IBIZa Sc - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

SEaT IBIZa ST - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

cITRoEN c1 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

cITRoEN c1 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

NISSaN PIXo - 1 C 996 50 6 m NV 4,4 103 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

SUZUKI aLTo 5D/P - 1.0 GRaND C 996 50 6 m NV 4,4 103 B

aUDI a1 - 1.6TDI a C 1598 77 9 m NV ✓ 3,9 103 B

DaIHaTSU cUoRE 5D/P - 1000 C 998 51 6 m NV 4,4 104 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI68 DPF C 1560 68 9 m NV ✓ 4 104 B

cITRoEN DS3 - 1.6HDI68 16V SocHIc C 1560 68 9 m 0 ✓ 4 104 B

FIaT 500 c - 1.3mJTD70 C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,9 104 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI66 DPF EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI66 DPF EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

mINI mINI - 1.6D66 oNE C 1560 66 9 m 1 3,9 104 B

mINI mINI - 1.6D80 cooPER C 1560 80 9 m 1 ✓ 3,9 104 B

RENaULT TwINGo - 1.5DcI62 C 1461 62 8 m 19 - 4 104 B

ToYoTa IQ - 1400D4D C 1364 66 8 m 2 ✓ 4 104 B

VoLVo S40 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m NV ✓ 3,9 104 B

VoLVo V50 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,9 104 B

cITRoEN c1 3D/P - 1 (aUT) C 998 50 6 m/a NV 4,5 106 B

cITRoEN c1 5D/P - 1 (aUT) C 998 50 6 m/a NV 4,5 106 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

ToYoTa aYGo 3D/P - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

cITRoEN c1 3D/P - 1.0 BmP SEDUcTIoN C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

cITRoEN c1 5D/P - 1.0 BmP SEDUcTIoN C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1.0 2TRoNIc TRENDY C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1.0 2TRoNIc TRENDY C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

ToYoTa aYGo 3D/P - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD70 DPF mTa DYNamIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD70 DPF mTa DYNamIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

maZDa 2 3D/P - 1400cDVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

maZDa 2 5D/P - 1400cDVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

Deze tabel bevat de voertuigen waarvan de uitstoot niet hoger ligt dan 120 g CO

2 per

km. Daarbij komt nog dat ook het brandstof-verbruik van deze voertuigen heel laag ligt.

Page 14: guideCO2_2011

Co2-gids van de auto I Pagina 21

nl

A B C D E F G

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

HoNDa cIVIc 4D/P - 1.3 HYBRID C 1339 70 7 V NV 4,6 109 B

aUDI a3 3D/P - 1.6TDI77 (aUT) C 1598 77 9 m/a NV ✓ 4,1 109 B

Bmw SERIE-3 - 320D120 EFFIcIENTDYNamIcS EDIT C 1995 120 11 m 0 4,1 109 B

cITRoEN c1 3D/P - 1.4HDI SEDUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

cITRoEN c1 5D/P - 1.4HDI SEDUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI66 L C 1396 66 8 m NV 4,2 109 B

LaNcIa mUSa - 1.3mJTD70 DFN DPF C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 109 B

mINI mINI cLUBmaN - 1.6D cooPER C 1560 80 9 m 0 O 4,1 109 B

oPEL aSTRa 5D/P - 1.3cDTI C 1248 70 7 m NV ✓ 4,1 109 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1.4HDI TRENDY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1.4HDI TRENDY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 0 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.6cRTDI77 SPoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa Sc - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 1 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa Sc - 1.6cRTDI77 SPoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

SKoDa FaBIa - 1.4TDI59 DPF GREENLINE C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

SKoDa FaBIa comBI - 1.4TDI59 DPF GREENLINE + C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1400D4D C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI77 HIGHLINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI77 HIGHLINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

FIaT 500 - 1.2 mTa C 1242 51 7 S 0 4,7 110 B

FIaT 500 c - 1.2 mTa C 1242 51 7 S 0 4,7 110 B

ToYoTa IQ - 1000VVTI mULTIDRIVE C 998 50 6 V NV 4,7 110 B

cITRoEN c3 - 1.4HDI C 1398 50 8 m 15 - 4,2 110 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI66 C 1560 66 9 m 15 - 4,3 110 B

FIaT 500 - 1.3mJTD55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT 500 c - 1.3mJTD55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT PaNDa - 1.3mJTD55 DPF C 1248 55 7 m 2 ✓ 4,2 110 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD70 DPF C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD70 DPF DYNamIc C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FoRD FIESTa 3D/P - 1.4TDcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

FoRD FIESTa 3D/P - 1.6TDcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.4TDcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.6TDcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI55 C 1396 55 8 m NV 4,2 110 B

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET55 D C 1248 55 7 S NV O 4,2 110 B

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET66 D C 1248 66 7 S NV O 4,2 110 B

PEUGEoT 206 3D/P - 1.4HDI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

PEUGEoT 206 5D/P - 1.4HDI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1400D4D66 DPF C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1400D4D66 DPF C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1400D4D66 DPF mmT C 1364 66 8 S 0 ✓ 4,2 111 B

aLFa RomEo mITo - 1.3JTDm70 JUNIoR C 1248 70 7 m 2 4,3 112 B

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 1.6TDI77 (aUT) C 1598 77 9 m/a 0 ✓ 4,2 112 B

FoRD Ka - 1.3TDcI C 1248 55 7 m 24 O 4,2 112 B

KIa PIcaNTo - 1.1cRDI C 1120 55 6 m 12 4,2 112 B

maZDa 2 3D/P - 1600cDVI SPoRT C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

maZDa 2 5D/P - 1600cDVI C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 DSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 DSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

FIaT 500 - 1.2 C 1242 51 7 m 0 4,8 113 B

FIaT 500 c - 1.2 C 1242 51 7 m 0 4,8 113 B

ToYoTa IQ - 1300VVTI PREmIUm C 1329 72 7 m NV 4,8 113 B

HYUNDaI I30 - 1.6cRDI66 EcoSPoRT C 1582 66 9 m 18 4,3 113 B

RENaULT TwINGo - 1.5DcI47 EXPRESSIoN C 1461 47 8 m 18 - 4,3 113 B

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 DSG C 1598 77 9 S NV 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI55 C 1598 55 9 m NV ✓ 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m NV ✓ 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,3 113 B

DaIHaTSU TREVIS - 1.0 ToP C 989 43 6 m NV 4,8 114 B

HYUNDaI I10 - 1.1 comFoRT BLUE C 1086 49 6 m NV 4,8 114 B

KIa PIcaNTo - 1 C 999 45 6 m NV 4,8 114 B

RENaULT TwINGo - 1.2 16V LEV114 C 1149 56 6 m NV 4,8 114 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T62 PULSE C 1000 62 6 S NV 4,9 114 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T62 PULSE C 1000 62 6 S NV 4,9 114 B

aLFa RomEo GIULIETTa - 1.6JTDm77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,4 114 B

aLFa RomEo mITo - 1.3JTDm66 C 1248 66 7 m 1 ✓ 4,3 114 B

aUDI a3 caBRIo - 1.6TDI77 a C 1598 77 9 m 0 ✓ 4,3 114 B

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI66 C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 T C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

FIaT PaNDa - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m 20 - 4,3 114 B

HYUNDaI I10 - 1.1cRDI C 1120 55 6 m 17 4,3 114 B

LaNcIa mUSa - 1.3mJTD70 DPF C 1248 70 7 m NV ✓ 4,3 114 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.3cDTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.3cDTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI81 EDc C 1461 81 8 S 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI81 (aUT) C 1461 81 8 m/a 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI81 (aUT) C 1461 81 8 m/a 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT moDUS - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS - 1.5DcI63 PacK C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS GRaND - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS GRaND - 1.5DcI63 EX C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.4TDI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

SEaT IBIZa Sc - 1.4TDI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

SKoDa ocTaVIa - 1.6TDIcR77 GREENLINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

SKoDa ocTaVIa comBI - 1.6TDIcR77 GREENLINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

VoLVo c30 - 1.6D D2 C 1560 84 9 m NV ✓ 4,3 114 B

HYUNDaI I10 - 1.2 C 1248 57 7 m NV 4,9 115 B

mITSUBISHI coLT 3D/P - 1.1 cLEaRTEc C 1124 55 6 m NV 4,9 115 B

mITSUBISHI coLT 5D/P - 1.1 cLEaRTEc C 1124 55 6 m NV 4,9 115 B

RENaULT TwINGo - 1.2 16V LEV115 INITIaLE C 1149 55 6 m NV 4,9 115 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T62 SoFToUcH P C 1000 62 6 a NV 4,9 115 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T62 SoFToUcH P C 1000 62 6 a NV 4,9 115 B

Page 15: guideCO2_2011

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m NV - 4,9 115 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m NV - 4,9 115 B

aUDI a3 3D/P - 2.0TDI100 DPF aTTRacTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 3D/P - 2.0TDI103 DPF aTTRacTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 2.0TDI100 aTTRacTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 2.0TDI103 aTTRacTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

cITRoEN c3 - 1.4HDI SX C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

cITRoEN c3 - 1.6HDI82 DPF EXcLUSIVE C 1560 82 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

cITRoEN c3 HIT - 1.4HDI C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF BmP VTR PacK C 1560 80 9 S 0 ✓ 4,4 115 c

DacIa LoGaN - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

DacIa LoGaN - 1.5DcI63 LaUREaTE C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

DacIa SaNDERo - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

DacIa SaNDERo - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET66 DPF C 1598 66 9 m 2 ✓ 4,4 115 c

FIaT FIoRINo 4D/P - 1.3mJTD DPF (aUT) C 1248 55 7 m/a NV ✓ 4,5 115 c

FIaT FIoRINo 5D/P - 1.3mJTD DPF (aUT) C 1248 55 7 m/a NV ✓ 4,5 115 c

FIaT FIoRINo QUBo - 1.3mJTD (aUT) C 1248 55 7 m/a 23 O 4,4 115 c

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD51 DPF acTUaL 4PL C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD51 DPF acTUaL C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 3D/P - 1.6TDcI66 DPF XTREND C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 3D/P - 1.6TDcI80 DPF XTREND C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 4D/P - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 4D/P - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m NV ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET55 C 1248 55 7 m NV O 4,4 115 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET66 C 1248 66 7 m 20 O 4,4 115 c

NISSaN NoTE - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m NV 4,4 115 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.4HDI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.4HDI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo GRaNDToUR - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo GRaNDToUR - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI66 C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI63 coLoUR EDITIoN C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI66 coLoUR EDITIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI66 EXPRESSIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

cHEVRoLET SPaRK - 1 C 995 50 6 m NV 6,8 115 B

cHEVRoLET SPaRK - 1.2 L C 1206 60 7 m NV 7 115 B

SUZUKI SwIFT 3D/P - 1.2 GRaND 1242 69 7 m NV 5 116 B

SUZUKI SwIFT 5D/P - 1.2 GRaND 1242 69 7 m NV 5 116 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

HYUNDaI I20 STc - 1.4cRDI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

mERcEDES SERIE a 5D/P - a 160cDI BE 1992 60 11 m 2 ✓ 4,4 116 c

HoNDa cR-Z - 1.5 HYBRID 1497 84 8 m NV 5 117 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.0I E 998 48 6 m NV 5 117 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.0I E 998 48 6 m NV 5 117 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.6cRDI94 STYLE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

HYUNDaI I20 STc - 1.6cRDI94 STYLE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

KIa VENGa - 1.4cRDI66 ISG EcoDYN. 1396 66 8 m 1 O 4,5 117 c

maZDa 3 4D/P - 1.6cDVI85 16V acTIVE 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

maZDa 3 5D/P - 1.6cDVI85 16V 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 SPoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 SPoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV 1560 66 9 m 22 - 4,4 117 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI81 1461 81 8 m 0 ✓ 4,5 117 c

aUDI a1 - 1.2TFSI a 1197 63 7 m NV 5,1 118 B

DaIHaTSU SIRIoN - 1000 998 51 6 m NV 5 118 B

SUBaRU JUSTY - 1 998 51 6 m NV 5 118 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1000VVTI 998 51 6 m NV 5 118 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1000VVTI 998 51 6 m NV 5 118 B

Bmw SERIE-1 HaTcH - 116D85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 116D85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

Bmw SERIE-3 - 316D 1995 85 11 m 0 4,5 118 c

cITRoEN DS3 - 1.6HDI82 SPoRTcHIc 1560 82 9 m 1 ✓ 4,5 118 c

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

HYUNDaI I20 STc - 1.4cRDI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

KIa VENGa - 1.4cRDI55 ISG EcoDYN. 1396 55 8 m NV ✓ 4,5 118 c

LaNcIa mUSa - 1.6mJTD85 DPF P 1598 85 9 m NV ✓ 4,5 118 c

LaNcIa mUSa - 1.6mJTD88 DPF P 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 118 c

mERcEDES SERIE a 5D/P - a 160cDI BE 1992 60 11 m 0 ✓ 4,5 118 c

oPEL coRSa 3D/P - 1.7cDTI96 DPF 1686 96 9 m NV ✓ 4,5 118 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 QUIcKSH5 EXPRESSIoN 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 QUIcKSH5 EX 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

ToYoTa URBaNcRUISER - 1.4D4D 4X2 1364 66 8 m 1 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN PaSSaT - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN comFoRT 1598 77 9 m 3 ✓ 4,5 118 c

VoLVo V50 - 1.6D DRIVE 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 118 c

aUDI a1 - 1.4TFSI 119G STRoNIc a 1390 90 8 S NV 5,2 119 B

cHEVRoLET maTIZ - 0.8 S 796 38 5 m NV 5 119 B

cHEVRoLET SPaRK - 1 995 50 6 m NV 5,1 119 B

cHEVRoLET SPaRK - 1.2 L 1206 60 7 m NV 5,1 119 B

FIaT PaNDa - 1.1 acT 1108 40 6 m NV 5 119 B

Co2-gids van de auto I Pagina 23

A B C D E F G

Page 16: guideCO2_2011

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

VE

RSN..

FIL

TER

DEE

LTJES

moDEL

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

caT.

FIaT PaNDa - 1.2 1242 44 7 m NV 5 119 B

FoRD Ka - 1.2I 1242 51 7 m NV 5,1 119 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.2 1248 57 7 m NV 5,1 119 B

mINI mINI - 1.6I55 oNE mINImaLISm LINE 1598 55 9 m NV 5,1 119 B

mINI mINI - 1.6I72 oNE mINImaLISm LINE 1598 72 9 m NV 5,1 119 B

oPEL aGILa - 1.0 12V E 996 48 6 m NV 5 119 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.2I63 EaSYTRoNIc 1229 63 7 S NV 5,1 119 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.2I63 EaSYTRoNIc 1229 63 7 S NV 5,1 119 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T75 999 75 6 a NV 5,2 119 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T75 999 75 6 a NV 5,2 119 B

SUZUKI SPLaSH - 1.0 12V GRaND aDVaNTaGE 996 48 6 m NV 5 119 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1300VVTI mmT 1329 74 7 S NV 5,1 119 B

aUDI a3 caBRIo - 2.0TDI100 aTTRacTIoN 1968 100 11 m 0 4,6 119 c

aUDI a3 caBRIo - 2.0TDI103 aTTRacTIoN 1968 103 11 m 0 4,6 119 c

Bmw SERIE-1 coUPE - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 coUPE - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 HaTcH - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 HaTcH - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 - 318D100 1995 100 11 m 0 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 - 318D105 1995 105 11 m 0 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 316D85 1995 85 11 m 0 4,5 119 c

cITRoEN c3 PIcaSSo - 1.6HDI66 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI66 DPF 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF VTR PacK 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 DPF ToNIc 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN NEmo - 1.4HDI (aUT) 1398 50 8 m/a 17 - 4,5 119 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET77 DPF 1598 77 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

FIaT FIoRINo 4D/P - 1.3mJTD mTa comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT FIoRINo 5D/P - 1.3mJTD mTa comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT FIoRINo QUBo - 1.3mJTD mTa 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT PUNTo 3D/P - 1.6mJTD SPoRT 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 119 c

FoRD FocUS c-maX - 1.6TDcI66 1560 66 9 m 19 - 4,5 119 c

FoRD FocUS c-maX - 1.6TDcI80 DPF 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

FoRD FUSIoN - 1.6TDcI 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

HYUNDaI I30 - 1.6cRDI66 DPF 1582 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

KIa cEE´D 5D/P - 1.6cRDI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

KIa cEE´D PRo-cEE´D - 1.6cRDI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

KIa RIo - 1.5cRDI65 1493 65 8 m 20 4,5 119 c

KIa RIo - 1.5cRDI81 EX 1493 81 8 m 20 - 4,5 119 c

KIa VENGa - 1.6cRDI85 ISG EcoDYN. 1582 85 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET77 SPoRT 1248 77 7 m NV - 4,5 119 c

oPEL aSTRa 5D/P - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL aSTRa BREaK - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL aSTRa GTc - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL coRSa 5D/P - 1.7cDTI96 DPF 1686 96 9 m NV ✓ 4,6 119 c

oPEL mERIVa - 1.3cDTI70 EcoFLEX 1248 70 7 m NV ✓ 4,5 119 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI66 1560 66 9 m 22 - 4,5 119 c

PEUGEoT BIPPER TEPEE 4D/P - 1.4HDI coNFoRT 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

PEUGEoT BIPPER TEPEE 5D/P - 1.4HDI 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

RENaULT FLUENcE - 1.5DcI78 1461 78 8 m 18 - 4,5 119 c

SEaT aLTEa - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

SEaT aLTEa XL - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

SEaT IBIZa 5D/P - 2.0cRTDI105 FR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

SEaT IBIZa Sc - 2.0cRTDI105 FR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

SKoDa ocTaVIa - 1.6TDIcR77 DPF 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

SKoDa ocTaVIa comBI - 1.6TDIcR77 DPF 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN PaSSaT VaRIaNT - 1.6cRTDI BLUEmoTIoN 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI66 DSG 1598 66 9 S NV ✓ 4,6 119 c

VoLKSwaGEN PaSSaT - 1.4TSI110 DSG comFoRT EcoFUEL 1390 110 8 S NV 6,7 119 B

ToYoTa IQ - 1300VVTI mULTIDRIVE PREmIUm 1329 72 7 V NV 5,1 120 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1300VVTI 1329 74 7 m NV 5,1 120 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1300VVTI 1329 74 7 m NV 5,1 120 B

aLFa RomEo mITo - 1.6JTDm85 PRoGRESSIoN 1598 85 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

aLFa RomEo mITo - 1.6JTDm88 1598 88 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 318D100 1995 100 11 m 0 4,5 120 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 318D105 1995 105 11 m 0 4,5 120 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF BmP EXcLUSIVE 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 BY LoEB 1560 66 9 m 22 - 4,5 120 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI80 DPF BmP VT 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET85 DPF mTa 1598 85 9 S NV ✓ 4,6 120 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET88 DPF mTa 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

FoRD FUSIoN - 1.4TDcI 1399 50 8 m 19 - 4,5 120 c

LaNcIa DELTa - 1.6mJTD85 SELEcTR 1598 85 9 S 1 ✓ 4,6 120 c

LaNcIa DELTa - 1.6mJTD88 SELEcTR 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

NISSaN mIcRa 3D/P - 1.5DcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

NISSaN mIcRa 5D/P - 1.5DcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

oPEL aGILa - 1.3cDTI 1248 55 7 m 21 O 4,5 120 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI80 DPF FELINE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI80 DPF 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI80 DPF SPoRTY 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 308 3D/P - 1.6HDI66 PREmIUm 1560 66 9 m 23 - 4,5 120 c

PEUGEoT 308 5D/P - 1.6HDI66 1560 66 9 m 23 O 4,5 120 c

PEUGEoT 308 5D/P - 1.6HDI80 DPF BmP6 PREmIUm 1560 80 9 S 1 ✓ 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

SUZUKI SPLaSH - 1.3DDIS 1248 55 7 m 20 4,5 120 c

Co2-gids van de auto I Pagina 25

A B C D E F G

Page 17: guideCO2_2011

GuiDE CO2 DE lA vOiturERouler économe... un plus pour vous et la nature !

DE

A B C D E F G

CO2

nl

2010 i 2011 ➜ Fr

Guide co2 de la voiture I Page 27

Page 18: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 29

Fr

A B C D E F G

Cher lecteur,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente l’édi-tion 2010-2011 du guide Co

2 de la voiture. L’utilisation sans

cesse croissante de ce guide et de sa version électronique (www.energivores.be/voiture) témoigne de votre intérêt pour l’impact de vos déplacements sur notre environnement.

L’utilisation d’une voiture implique la consommation de carbu-rant et, par conséquent, l’émission de dioxyde de carbone (Co

2)

et d’autres substances polluantes. Tous ces gaz d’échappement et toutes ces substances menacent à leur tour notre environne-ment, notre climat et notre santé. Ce guide vous aide non seulement à choisir un véhicule qui émet moins de gaz à effet de serre, donc plus respectueux de l’envi-ronnement, mais aussi qui consomme moins, ce qui représente un avantage financier certain.

C’est la raison pour laquelle ce guide vous donne un aperçu de tous les modèles disponibles sur le marché belge à partir de septembre 2010. Vous y trouverez toutes les informations rela-tives à leur consommation de carburant et à leurs émissions de Co

2. Les marques y sont répertoriées par ordre alphabétique et

classées par type de carburant.

Ce guide contient également des informations concernant les ré-ductions sur les voitures à faibles émissions de Co

2, des astuces

pour consommer moins et une liste des voitures les plus écono-mes en carburant. Vous trouverez également dans l’édition de cette année des informations sur les voitures électriques.

Mais ce n’est pas tout : le site www.energivores.be/voiture

vous permet de calculer les émissions et la consommation de votre voiture en fonction de votre style de conduite, des kilomè-tres parcourus et ce, pour les nouvelles voitures comme pour les voitures plus anciennes. Le guide peut également y être télé-chargé, venez donc y jeter un coup d’œil !

Chacun de nos gestes et chacune de nos décisions de consom-mation ont un impact sur nos émissions de Co

2 et par consé-

quent, sur l’avenir de notre planète. opter pour une voiture plus économique, c’est participer à la lutte contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques. C’est bon pour l’environnement, mais aussi pour notre santé à tous.

Dirk Cuypers,

Président du Comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Page 19: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 31

Fr

A B C D E F G

Dans l’exemple ci-contre, vous constaterez que la voiture essen-ce de marque X, modèle Y, présente une consommation moyen-ne de 6,2 l/100 km et des émissions de Co

2 de 148 g/km.

Pour vous aider à identifier les véhicules qui émettent peu de Co

2, l’étiquette comprend une échelle de couleurs divisée en 7

catégories.Les zones vertes représentent un niveau d’émission inférieur à la moyenne, alors que les zones rouges indiquent des émissions supérieures à la moyenne.

Dans l’exemple, la voiture est classée dans la catégorie C, zone vert clair. Cette voiture se situe donc à un niveau inférieur à la moyenne des véhicules essence.

NB : les émissions de Co2 étant liées au type de carburant consom-

mé, il existe une échelle pour l’essence et une autre pour le diesel.

Des outils pour informer

Sur place...Ce guide peut être consulté dans tous les points de vente automobiles. N’hésitez donc pas à le demander ! En outre, les concessionnaires et les garagistes sont tenus de prévoir un système d’affichage (vidéo ou affiche) fournissant les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de Co

2 de tous les modèles disponibles dans le point de vente.

... et sur Internet.Si vous disposez d’une connexion Internet, vous pouvez téléchar-ger ou commander gratuitement le guide via www.energivores.be/voiture. Vous trouverez également sur ce site un module per-mettant de calculer le coût total à long terme (de l’achat et de l’utilisation) de votre véhicule ainsi que ses émissions de Co

2. Le

module tient aussi compte de la distance parcourue, du type de parcours (urbain/extra-urbain), de votre style de conduite et de la réduction fiscale dont vous pouvez (éventuellement) bénéficier.

1 Directive 1999/94

unE vOiturE éCOnOmE… un plus pOur vOus Et lA nAturE

Ce guide fournit les émissions de CO2 des voi-

tures neuves. Le CO2 est un gaz à effet de

serre responsable du changement climati-que. Le CO

2 émis par les voitures est lié au

carburant consommé. Choisir une voiture qui émet moins de CO

2, c’est donc aussi choisir

une voiture qui consomme moins : une voi-ture économe.Le guide reprend l’ensemble des voitures neuves disponibles depuis septembre 2010.

Ce guide s’inscrit dans une démarche européenne1 d’information des acheteurs de nouveaux véhicules à propos des émissions de Co

2 et

de la consommation de carburant. Il complète l’étiquette Co2 qui est

présente sur chaque véhicule neuf exposé et proposé à la vente.

Voici un exemple d’étiquette que vous trouverez sur toute voiture neuve mise en vente.

Page 20: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 33

Fr

pOurquOi CHOisir un véHiCulE qui émEt pEu DE CO2 ?outre la protection de l’environnement et l’avantage d’avoir un véhicule qui consomme moins, il y a d’autres raisons de choisir un véhicule qui émet peu de Co

2.

Particuliers

La réduction sur facture à l’acquisition d’un véhicule particulier neuf émettant moins de CO

2

Pour encourager l’acquisition de véhicules neufs émettant moins de Co

2, une réduction sur facture a été introduite. Il s’agit d’une

réduction sur le montant total de la facture (options et TVA com-prises) dont le pourcentage dépend des émissions de Co

2 :

Émissions de CO2

Réduction sur facture

Montant maximum

Symbole

Moins de 105 g 15% 4 540€ 2 C

Entre 105 et 115 g 3% 850€ 2 C

Vous pouvez bénéficier d’une réduction sur facture supplémentaire de 210 euros3 si votre véhicule diesel neuf est équipé d’origine d’un filtre à particules. La réduction est accordée aux véhicules qui émettent moins de 130 g de Co

2/km et au maximum 5 mg de particules/km.

Ces réductions sont immédiatement appliquées par le vendeur.

NB : avant l’achat d’une voiture, renseignez-vous auprès du ven-deur pour connaître le taux d’émissions du véhicule et faites-le mentionner sur votre bon de commande, même si vous avez le guide en poche. En effet, la configuration des options sur votre véhicule peut parfois modifier la valeur des émissions. La valeur des émissions de Co

2 est précisée sur le certificat de confor-

mité qui vous est remis à la réception du véhicule.

Les véhicules qui permettent de bénéficier de cette réduction sur facture sont identifiés par la présence du sigle C. Vous pouvez aussi tous les retrouver dans la liste des véhicules les plus performants (pp 42 - 49).

Entreprises

Déductibilité fiscale à l’achat d’une voiture de société neuve

Lors de l’acquisition d’une voiture de société neuve, la déductibilité des coûts hors carburant sera modulée en fonction des émissions de Co

2.

Émissions de CO2

Déductibilité

Diesel Essence

0 0 120 %

>0 – 60 g >0 – 60 g 100 %

>60 – 105 g >60 – 105 g 90 %

>105 – 115 g >105 – 125 g 80 %

>115 – 145 g >125 – 155 g 75 %

>145 – 170 g >155 – 180 g 70 %

>170 – 195 g >180 – 205 g 60 %

>195 g >205 g 50 %

Cotisation de solidarité :Une cotisation de solidarité est due par l’employeur qui met à la disposition de son employé, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel.

Cette cotisation mensuelle ne peut être inférieure à 23,53 euros et est fixée forfaitairement comme suit4:

Véhicules essence : [(Y x 10,17€) - 768]/12 Véhicules diesel : [(Y x 10,17€) - 600]/12 Véhicules LPG : [(Y x 10,17€) - 990]/12

Ci-dessus, Y représente les émissions de Co2 en g/km.

Avantage de toute nature :De plus, lorsque l’entreprise met ainsi un véhicule à la disposition de l’employé, le véhicule constitue pour ce dernier un avantage de toute nature.

Les émissions de Co2 remplacent la puissance fiscale dans le

calcul des avantages de toute nature.

Motorisation Coefficient (€/gCO2)5

Essence, LPG et CNG 0,00210

Diesel 0,00230

Pour en savoir plus au sujet des mesures fiscales :

Ligne d’information du Service Public Fédéral Finances : 0257 257 57

www.minfin.fgov.be ➜ Thèmes ➜ Transport ➜ Achat

d’une voiture en Belgique

A B C D E F G

2 Les montants sont déjà indexés pour 2011. Les réductions de base étaient de 3280€pour des émissions de Co

2 inférieures à 105 g et de 615€ pour des

émissions de Co2 comprises entre 105 et 115 g..

3 Ce montant est déjà indexé pour 2011. La réduction de base était de 150€.4 Les montants sont déjà indexés pour 2011. Les montants de bas étaient 20,83€ et 9€.5 Les montants devront être indexés pour 2011. Ils sont liés à l’indice des prix à la consommation d’octobre 2009, 111,07 base 2004).

Page 21: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 35

Fr

A B C D E F G

La circulation automobile est l’exemple parfait d’une activité humaine qui consomme de grandes quantités de combustibles fossiles : l’essence, le diesel, le LPG et le CNG sont en effet des dérivés du pétrole. Les voitures consomment certes de moins en moins de carburant, mais nous roulons de plus en plus. Ceci explique que les émissions de Co

2 dues à la circulation ont aug-

menté de près d’un tiers en Belgique depuis 1990 et qu’elles comptent pour pas moins de 18 % des émissions totales de

gaz à effet de serre dans notre pays !

Vous trouverez des informations plus complètes à

ce sujet sur www.climat.be

Une stratégie européenne de réduction des émissions

L’utilisation croissante des voitures particulières au cours de ces dernières années s’est soldée par une augmentation considérable des rejets de Co

2. En Belgique, par exemple, les émissions de Co

2

dues au transport routier ont augmenté de 35 % depuis 1990. Cette évolution a poussé l’Union européenne à réagir. Elle a fixé pour objectif de ramener les émissions moyennes de Co

2 par voi-

ture à 120 g/km d’ici 2012 (actuellement, les émissions moyen-nes s’élèvent à 142 g/km). Un tel objectif pourra être atteint grâ-ce à l’adoption par l’UE de différentes mesures (réglementation technique pour atteindre 130 g Co

2/km, réglementations com-

plémentaires pour une réduction supplémentaire de 10 g Co2/

km, mesures fiscales et information des consommateurs).

En achetant un véhicule émettant moins de Co2, vous contribuez

à la réalisation de cet objectif. Ce guide peut vous aider à faire un choix judicieux.

COnséquEnCEs pOur lA quAlité DE l’Air... Et pOur nOtrE sAnté

L’accroissement du trafic automobile n’a pas seulement un effet sur le climat. Il aggrave également la pollution atmosphérique, le risque d’accident et l’exposition au bruit.

Selon l’analyse d’impact réalisée en 2005 par la Commission européenne, 370.000 personnes décèdent prématurément cha-que année en Europe du fait de la pollution atmosphérique. Dans les derniers rapports de l’Agence européenne de l’Environnement

La voiture est certes un moyen de transport particulièrement confortable, mais son utili-sation massive a un impact considérable sur l’environnement, pour le climat comme pour la qualité de l’air.

COnséquEnCEs pOur lE ClimAt

Utiliser sa voiture, c’est consommer du carburant et ... produire du dioxyde de carbone (Co

2). Rejeté dans l’atmosphère, ce gaz

inodore et incolore contribue à l’augmentation de l’effet de serre et donc au réchauffement de la planète.

L’effet de serre, un phénomène naturel

Le climat sur Terre résulte de différents phénomènes dont l’ef-fet de serre. Le rayonnement solaire traverse l’atmosphère et réchauffe la surface du globe. À son tour, la Terre renvoie une partie de cette énergie sous forme de rayonnement thermique (rayonnement infrarouge). La vapeur d’eau, le dioxyde de car-bone (Co

2) et d’autres gaz à effet de serre, naturellement pré-

sents dans l’atmosphère, absorbent en partie ce rayonnement. L’atmosphère se réchauffe donc. Heureusement, car sans cette couverture naturelle, la température de la surface terrestre serait inférieure d’environ 30 °C. Ce processus naturel est com-munément appelé “l’effet de serre”.

L’impact de la révolution industrielle sur l’effet de serre

Un problème se pose cependant. Depuis le début de la révolu-tion industrielle, l’homme consomme de plus en plus de combus-tibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), ce qui provoque d’importantes émissions de Co

2, mais aussi d’autres gaz à effet

de serre. Ces émissions notables renforcent considérablement l’effet de serre naturel, ce qui est à l’origine du bouleversement climatique actuel.

pOur lE BiEn DE l’EnvirOnnEmEnt

Page 22: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 37

Fr

A B C D E F G

(www.eea.europa.eu), la Belgique est reprise dans la zone la plus fortement touchée par divers polluants atmosphériques compte tenu de notre densité de population. Une étude publiée en 2007 dans la revue internationale “The Lancet” démontre que les en-fants vivant à moins de 500 mètres d’une autoroute risquent des déficits majeurs de la fonction pulmonaire. Ces effets peuvent être irréversibles.

Des plans d’action pour améliorer la situation

Les véhicules doivent respecter des limites d’émissions de polluants dangereux pour la santé. Il s’agit des normes EURo. Elles sont défi-nies au niveau européen et révisées tous les 5 ans environ.

Réfé-rence

Motorisa-tion

CoNox + HC

HC Nox Particules

Gramme par kilomètre (g/km)

EURo 42005-2006

essence 1 0,1 0,08

diesel 0,5 0,3 0,25 0,025

EURo 52009-2011

essence 1 0,1 0,06 0,005

diesel 0,5 0,23 0,18 0,005

EURo 62014-2015

essence 1 0,1 0,06 0,005

diesel 0,5 0,17 0,08 0,005

Un Plan Air fédéral a été adopté en 2009 pour compléter les ef-forts des régions pour contribuer à la réduction des polluants.

Ecoscore est un indicateur qui reprend les différentes nuisan-ces des véhicules (gaz à effet de serre, polluants et bruit) pour donner un score intégré (www.ecoscore.be).

Au niveau international, les questions soulevées par le trafic auto-mobile continueront à alimenter le débat sur la vision globale de nos choix de transport. Initiative conjointe de l’organisation mondiale de la Santé et de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (THE PEP) encourage le développement de modes de transport durables tenant compte des problématiques liées à l’environnement et à la santé (www.thepep.org).

A B C D E F G

Un usage correct et un entretien régulier de votre voiture permettent de réduire vo-tre consommation de carburant. Nous vous rappelons ici quelques conseils synonymes de conduite plus économe.

Démarrez et roulez calmement afin que votre moteur arrive progressivement à température.

Évitez les régimes élevés; passez à la vitesse supérieure en temps voulu.

Anticipez les événements et donc le freinage.

Coupez le moteur si vous devez rester à l’arrêt, vous éviterez en outre de vous exposer à une amende.

Une voiture bien entretenue consomme moins ; observez les instructions du constructeur.

Contrôlez régulièrement la pression des pneus (1 x /mois) et augmentez-la, le cas échéant, pour atteindre la pression recommandée par le constructeur (voiture chargée).

N’utilisez les accessoires électriques (dégivreur vitres, climatisation, etc.) que lorsque cela s’impose. La climatisation à plein régime peut augmenter votre consommation de plus de 10 %.

Évitez de charger inutilement le toit de votre véhicule. L’augmentation de la consommation provoquée par un porte-bagages chargé peut atteindre 20 %. Placez de préférence les bicyclettes à l’arrière de la voiture et non sur le toit.

rOulEZ intElliGEnt, rOulEZ éCOnOmE

Page 23: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 39

Fr

A B C D E F G

Les catégories d’émissions de CO2

Comme nous l’avons déjà mentionné, ces catégories vous permettent de comparer d’un coup d’œil la consommation de carburant et le ni-veau d’émissions de Co

2 de chaque voiture par rapport à la moyenne.

L’échelle des catégories est basée sur le niveau d’émissions de Co

2 exprimé en g de Co

2/kilomètre (g Co

2/km).

Mesures officielles et réelles

Les valeurs officielles d’émissions de Co2 et de consommation de

carburant sont mesurées selon une procédure européenne nor-malisée. Ceci permet donc de comparer différentes voitures.Ces valeurs peuvent être différentes en utilisation réelle (à cause des différences dans le style de conduite, le trajet et les conditions de circulation, les équipements et les options, etc.).

Essence ou diesel ?

Les voitures essence et diesel sont traitées séparément tant dans ce guide que sur les étiquettes. En général, les voitures diesel obtiennent de meilleurs résultats en termes de consom-mation de carburant et d’émissions de Co

2. Elles émettent tou-

tefois plus de Nox10 et de particules que les voitures à essence. Ces dernières émettent par contre davantage de monoxyde de carbone (Co) et de composés organiques volatils (CoV). Que vo-tre choix se porte sur un modèle essence ou un modèle diesel, toutes les voitures vendues actuellement sur le marché belge doivent répondre aux normes EURo 4.

A

B

C

D

E

F

G

< 100 g Co2/km

100 ≤ g Co2/km < 130

130 ≤ g Co2/km < 160

160 ≤ g Co2/km < 190

190 ≤ g Co2/km < 220

220 ≤ g Co2/km < 250

≥ 250 g Co2/km

EssEnCE

A

B

C

D

E

F

G

< 85 g Co2/km

85 ≤ g Co2/km < 115

115 ≤ g Co2/km < 145

145 ≤ g Co2/km < 175

175 ≤ g Co2/km < 205

205 ≤ g Co2/km < 235

≥ 235 g Co2/km

DiEsEl

COmmEnt utilisEr lE GuiDE ?

6 Pour les voitures, la puissance fiscale dépend de la puissance du véhicule et de la cylindrée. La puissance fiscale détermine pour les voitures le montant de la taxe de circulation, de la taxe de circulation complémentaire et de la taxe compensatoire des accises. Elle détermine aussi le montant de la taxe de mise en circulation.

7 Manuelle, automatique, semi-automatique et variomatique.

8 obtenue après simulation d’un parcours modélisé prenant en compte des cy-cles urbains et extra-urbains.

9 Les particules sont issues de la combustion et présentent un danger pour la santé. Elles sont actuellement réglementées par les normes EURo 4 qui définis-sent une valeur limite, 25 mg PM/km pour les voitures (hors utilitaires). EURo 5 fixera en 2011 cette limite à 5mg/km pour toutes les voitures (hors utilitaires).

Ce guide reprend toutes les voitures particu-lières neuves en vente sur le marché belge. Celles-ci sont répertoriées par marque et présentées par ordre alphabétique. En outre, les voitures sont clairement différenciées en fonction du type de carburant qu’elles utili-sent : essence, diesel ou gaz (LPG ou CNG).

Pour chaque modèle, les informations suivantes sont fournies :

la capacité cylindrique (cc)

la puissance (kW)

le nombre de chevaux fiscaux6

le type de boîte de vitesses7

la consommation de carburant8 (l/100 km)

les émissions de Co2

8 en g de Co2/kilomètre (g Co

2/km)

la catégorie d’émissions de Co2 (A, B, C, etc.)

l’éligibilité aux mesures fiscales

les émissions de particules exprimées en milligrammes par kilomètre (mg PM/km)9

la présence ou non d’un filtre à particules

10 Nox est le terme générique désignant les combinaisons d’azote et d’oxygène.

Page 24: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 41

Fr

Aucune catégorie d’émissions de Co2 ne leur est associée.

La moyenne de référence pour ce genre de véhicules fait défaut en raison du trop faible volume des ventes. De plus, la plupart des installations au LPG sont placées après l’achat du véhicule. Statistiquement, ces véhicules sont considérés comme des véhi-cules utilisant de l’essence.Les voitures équipées de série au gaz sont reprises séparément dans ce guide. Actuellement, la disponibilité de ce carburant reste malheureusement limitée.

Il est à noter que ces technologies sont, en raison des exigences réglementaires, aussi sûres que les versions essence.

La voiture électrique

La voiture électrique apparaît comme une solution prometteuse pour réduire l’impact de la circulation automobile sur le climat et toutes les marques se penchent sur le développement de ce type de véhicule. La plupart des premiers modèles sont annoncés dès 2012. Sa mise sur le marché dépendra surtout de l’évolution des prix du pétrole, mais également du développement des batteries ou accus.

Les voitures électriques sont plus efficaces sur le plan éner-gétique, elles sont moins polluantes12 et permettent d’utiliser des sources d’énergie diverses, y compris les énergies renou-velables. Une voiture équipée d’un moteur électrique présente de nombreux autres avantages. La voiture électrique est silen-cieuse et son assemblage, plus simple, nécessite moins de piè-ces. Ceci se traduit également par une réduction des problèmes d’usure, de l’entretien et du coût de production.

En combinaison avec une politique de mobilité axée sur la promo-tion des déplacements durables, les voitures électriques peuvent donc, à long terme, contribuer de façon notable à l’évolution du transport durable.

L’achat d’un véhicule électrique permet de bénéficier d’une ré-duction d’impôt. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site Web du SPF Finances www.minfin.fgov.be (sous « Thèmes », « Avantages fiscaux », « Voiture propre »).

A B C D E F G

12 Les voitures électriques ne polluent pas pendant l’utilisation, bien que la produc-tion d’électricité pour recharger les véhicules électriques pollue.

Biocarburants

Depuis 2006, des biocarburants ont été mis sur le marché. Il s’agit de carburants d’origine végétale. Il convient d’en distin-guer trois types (par ordre d’apparition sur le marché belge) : l’huile végétale pure, le biodiesel et le bioéthanol.

L’huile végétale pure a une viscosité élevée (elle est moins “fluide”), et convient dès lors uniquement aux moteurs diesel adaptés. Le biodiesel (qui provient d’une huile végétale comme le colza et a subi un traitement chimique appelé “estérification”) et le bioétha-nol (qui provient de plantes agricoles comme la betterave et le froment) peuvent être respectivement mélangés en quantités adaptées aux carburants (diesel et essence) habituels.

Le diesel et l’essence contenant des biocarburants incorporés satisfont à la norme européenne. Tout le monde peut rouler avec ces carburants, sans aucune adaptation du moteur et donc sans la moindre difficulté. Pour cette raison, il sera tout à fait possible de faire le plein de diesel ou d’essence contenant des biocarburants sans s’en rendre compte.Selon cette norme, on peut mélanger jusqu’à 5 % de biodiesel au diesel. Dans l’essence, on peut incorporer au maximum 5 % de bioé-thanol (alcool ordinaire) ou jusqu’à 7,5 % sous la forme de bio-ETBE11.

L’utilisation de ces biocarburants réduit les émissions de Co2 d’ori-

gine fossile, proportionnellement à leur part dans le mélange. La combustion de cette part de biocarburants produit également du Co

2. Celui-ci a toutefois été absorbé au préalable par les plantes

cultivées pour la production de ce biocarburant, via la photosyn-thèse. Par exemple, si on introduit une part de 5 % de biocarbu-rant, environ 5 % du Co

2 rejeté par la combustion du mélange

auront déjà été extraits de l’atmosphère par le phénomène natu-rel de photosynthèse de la plante.

LPG et CNG

En plus du LPG déjà bien connu (Liquefied Petroleum Gas ou gaz de pétrole liquéfié) se profile une autre technologie utilisant du gaz comme carburant : le CNG (Compressed Natural Gas ou gaz naturel compressé).

Une voiture équipée d’une installation LPG ou CNG est moins pol-luante qu’une voiture à essence, tant pour les émissions de Co

2

que pour certains polluants atmosphériques. Notez que seul un installateur agréé peut équiper une voiture d’un de ces systèmes.

11 Bio-ETBE est un carburant produit à partir de bioéthanol et d’isobutylène.

Page 25: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 43

Fr

A B C D E F G

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

lEs prEmiErs CHOiX

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

SmaRT FoRTwo caBRIo - 0.8cDI PU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 0.8cDI PU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 0.8cDI SoFToUcH P C 799 40 5 a 0 ✓ 3,3 87 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 0.8cDI SoFToUcH P C 799 40 5 a 0 ✓ 3,3 87 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 87G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,3 87 B

ToYoTa PRIUS - 1.8VVT-I mULTIDRIVE S C 1798 73 10 V NV 3,9 89 a

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

ToYoTa PRIUS - 1.8VVT-I mULTIDRIVE S C 1798 73 10 V NV 4 92 a

ToYoTa aURIS 5D/P - 1.8 HYBRIDE E-cVT C 1798 73 10 V NV 4 93 a

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 BLUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 BLUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 45 mHD PURE C 999 45 6 S NV 4,2 97 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 52 mHD PU C 999 52 6 S NV 4,2 97 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 45 mHD SoFTToUcH PURE C 999 45 6 a NV 4,3 98 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 52 mHD SoFTToUcH P C 999 52 6 a NV 4,3 98 a

FoRD FIESTa 3D/P - 1.6TDcI DPF EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.6TDcI DPF EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.3cDTI70 DPF EcoFLEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 98 B

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.4TDI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

SEaT IBIZa Sc - 1.4TDI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0 52 mHD PU C 999 52 6 S NV 4,3 99 a

ToYoTa IQ - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,3 99 a

aUDI a3 3D/P - 1.6TDIE77 aTTRacTIoN C 1598 77 9 m NV ✓ 3,8 99 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI68 DPF SEDUcTIoN 99G C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

cITRoEN DS3 - 1.6HDI68 16V 99G SocHIc C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II 99G C 1560 80 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.3cDTI70 DPF EcoFLEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 99 B

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 DPF C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 DPF C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

SEaT LEoN - 1.6cRTDI77 DPF Eco C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

VoLVo c30 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0 52 mHD SoFTToUcH P C 999 52 6 a NV 4,4 100 B

HoNDa INSIGHT 5D/P - 1.3 HYBRID C 1339 65 7 V NV 4,4 101 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

SEaT IBIZa Sc - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

SEaT IBIZa ST - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

cITRoEN c1 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

cITRoEN c1 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

NISSaN PIXo - 1 C 996 50 6 m NV 4,4 103 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

SUZUKI aLTo 5D/P - 1.0 GRaND C 996 50 6 m NV 4,4 103 B

aUDI a1 - 1.6TDI a C 1598 77 9 m NV ✓ 3,9 103 B

DaIHaTSU cUoRE 5D/P - 1000 C 998 51 6 m NV 4,4 104 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI68 DPF C 1560 68 9 m NV ✓ 4 104 B

cITRoEN DS3 - 1.6HDI68 16V SocHIc C 1560 68 9 m 0 ✓ 4 104 B

FIaT 500 c - 1.3mJTD70 C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,9 104 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI66 DPF EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI66 DPF EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

mINI mINI - 1.6D66 oNE C 1560 66 9 m 1 3,9 104 B

mINI mINI - 1.6D80 cooPER C 1560 80 9 m 1 ✓ 3,9 104 B

RENaULT TwINGo - 1.5DcI62 C 1461 62 8 m 19 - 4 104 B

ToYoTa IQ - 1400D4D C 1364 66 8 m 2 ✓ 4 104 B

VoLVo S40 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m NV ✓ 3,9 104 B

VoLVo V50 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,9 104 B

cITRoEN c1 3D/P - 1 (aUT) C 998 50 6 m/a NV 4,5 106 B

cITRoEN c1 5D/P - 1 (aUT) C 998 50 6 m/a NV 4,5 106 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

ToYoTa aYGo 3D/P - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

cITRoEN c1 3D/P - 1.0 BmP SEDUcTIoN C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

cITRoEN c1 5D/P - 1.0 BmP SEDUcTIoN C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1.0 2TRoNIc TRENDY C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1.0 2TRoNIc TRENDY C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

ToYoTa aYGo 3D/P - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD70 DPF mTa DYNamIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD70 DPF mTa DYNamIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

maZDa 2 3D/P - 1400cDVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

maZDa 2 5D/P - 1400cDVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

Ce tableau reprend les voitures dont les émissions ne dépassent pas 120 g de CO

2

par km. Ces voitures se caractérisent par leur faible consommation de carburant.

Page 26: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 45

Fr

A B C D E F G

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

HoNDa cIVIc 4D/P - 1.3 HYBRID C 1339 70 7 V NV 4,6 109 B

aUDI a3 3D/P - 1.6TDI77 (aUT) C 1598 77 9 m/a NV ✓ 4,1 109 B

Bmw SERIE-3 - 320D120 EFFIcIENTDYNamIcS EDIT C 1995 120 11 m 0 4,1 109 B

cITRoEN c1 3D/P - 1.4HDI SEDUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

cITRoEN c1 5D/P - 1.4HDI SEDUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI66 L C 1396 66 8 m NV 4,2 109 B

LaNcIa mUSa - 1.3mJTD70 DFN DPF C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 109 B

mINI mINI cLUBmaN - 1.6D cooPER C 1560 80 9 m 0 O 4,1 109 B

oPEL aSTRa 5D/P - 1.3cDTI C 1248 70 7 m NV ✓ 4,1 109 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1.4HDI TRENDY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1.4HDI TRENDY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 0 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.6cRTDI77 SPoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa Sc - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 1 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa Sc - 1.6cRTDI77 SPoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

SKoDa FaBIa - 1.4TDI59 DPF GREENLINE C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

SKoDa FaBIa comBI - 1.4TDI59 DPF GREENLINE + C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1400D4D C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI77 HIGHLINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI77 HIGHLINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

FIaT 500 - 1.2 mTa C 1242 51 7 S 0 4,7 110 B

FIaT 500 c - 1.2 mTa C 1242 51 7 S 0 4,7 110 B

ToYoTa IQ - 1000VVTI mULTIDRIVE C 998 50 6 V NV 4,7 110 B

cITRoEN c3 - 1.4HDI C 1398 50 8 m 15 - 4,2 110 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI66 C 1560 66 9 m 15 - 4,3 110 B

FIaT 500 - 1.3mJTD55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT 500 c - 1.3mJTD55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT PaNDa - 1.3mJTD55 DPF C 1248 55 7 m 2 ✓ 4,2 110 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD70 DPF C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD70 DPF DYNamIc C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FoRD FIESTa 3D/P - 1.4TDcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

FoRD FIESTa 3D/P - 1.6TDcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.4TDcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.6TDcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI55 C 1396 55 8 m NV 4,2 110 B

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET55 D C 1248 55 7 S NV O 4,2 110 B

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET66 D C 1248 66 7 S NV O 4,2 110 B

PEUGEoT 206 3D/P - 1.4HDI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

PEUGEoT 206 5D/P - 1.4HDI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1400D4D66 DPF C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1400D4D66 DPF C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1400D4D66 DPF mmT C 1364 66 8 S 0 ✓ 4,2 111 B

aLFa RomEo mITo - 1.3JTDm70 JUNIoR C 1248 70 7 m 2 4,3 112 B

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 1.6TDI77 (aUT) C 1598 77 9 m/a 0 ✓ 4,2 112 B

FoRD Ka - 1.3TDcI C 1248 55 7 m 24 O 4,2 112 B

KIa PIcaNTo - 1.1cRDI C 1120 55 6 m 12 4,2 112 B

maZDa 2 3D/P - 1600cDVI SPoRT C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

maZDa 2 5D/P - 1600cDVI C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 DSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 DSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

FIaT 500 - 1.2 C 1242 51 7 m 0 4,8 113 B

FIaT 500 c - 1.2 C 1242 51 7 m 0 4,8 113 B

ToYoTa IQ - 1300VVTI PREmIUm C 1329 72 7 m NV 4,8 113 B

HYUNDaI I30 - 1.6cRDI66 EcoSPoRT C 1582 66 9 m 18 4,3 113 B

RENaULT TwINGo - 1.5DcI47 EXPRESSIoN C 1461 47 8 m 18 - 4,3 113 B

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 DSG C 1598 77 9 S NV 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI55 C 1598 55 9 m NV ✓ 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m NV ✓ 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,3 113 B

DaIHaTSU TREVIS - 1.0 ToP C 989 43 6 m NV 4,8 114 B

HYUNDaI I10 - 1.1 comFoRT BLUE C 1086 49 6 m NV 4,8 114 B

KIa PIcaNTo - 1 C 999 45 6 m NV 4,8 114 B

RENaULT TwINGo - 1.2 16V LEV114 C 1149 56 6 m NV 4,8 114 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T62 PULSE C 1000 62 6 S NV 4,9 114 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T62 PULSE C 1000 62 6 S NV 4,9 114 B

aLFa RomEo GIULIETTa - 1.6JTDm77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,4 114 B

aLFa RomEo mITo - 1.3JTDm66 C 1248 66 7 m 1 ✓ 4,3 114 B

aUDI a3 caBRIo - 1.6TDI77 a C 1598 77 9 m 0 ✓ 4,3 114 B

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI66 C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 T C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

FIaT PaNDa - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m 20 - 4,3 114 B

HYUNDaI I10 - 1.1cRDI C 1120 55 6 m 17 4,3 114 B

LaNcIa mUSa - 1.3mJTD70 DPF C 1248 70 7 m NV ✓ 4,3 114 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.3cDTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.3cDTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI81 EDc C 1461 81 8 S 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI81 (aUT) C 1461 81 8 m/a 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI81 (aUT) C 1461 81 8 m/a 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT moDUS - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS - 1.5DcI63 PacK C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS GRaND - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS GRaND - 1.5DcI63 EX C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.4TDI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

SEaT IBIZa Sc - 1.4TDI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

SKoDa ocTaVIa - 1.6TDIcR77 GREENLINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

SKoDa ocTaVIa comBI - 1.6TDIcR77 GREENLINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

VoLVo c30 - 1.6D D2 C 1560 84 9 m NV ✓ 4,3 114 B

HYUNDaI I10 - 1.2 C 1248 57 7 m NV 4,9 115 B

mITSUBISHI coLT 3D/P - 1.1 cLEaRTEc C 1124 55 6 m NV 4,9 115 B

mITSUBISHI coLT 5D/P - 1.1 cLEaRTEc C 1124 55 6 m NV 4,9 115 B

RENaULT TwINGo - 1.2 16V LEV115 INITIaLE C 1149 55 6 m NV 4,9 115 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T62 SoFToUcH P C 1000 62 6 a NV 4,9 115 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T62 SoFToUcH P C 1000 62 6 a NV 4,9 115 B

Page 27: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 47

Fr

A B C D E F G

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m NV - 4,9 115 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m NV - 4,9 115 B

aUDI a3 3D/P - 2.0TDI100 DPF aTTRacTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 3D/P - 2.0TDI103 DPF aTTRacTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 2.0TDI100 aTTRacTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 2.0TDI103 aTTRacTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

cITRoEN c3 - 1.4HDI SX C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

cITRoEN c3 - 1.6HDI82 DPF EXcLUSIVE C 1560 82 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

cITRoEN c3 HIT - 1.4HDI C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF BmP VTR PacK C 1560 80 9 S 0 ✓ 4,4 115 c

DacIa LoGaN - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

DacIa LoGaN - 1.5DcI63 LaUREaTE C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

DacIa SaNDERo - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

DacIa SaNDERo - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET66 DPF C 1598 66 9 m 2 ✓ 4,4 115 c

FIaT FIoRINo 4D/P - 1.3mJTD DPF (aUT) C 1248 55 7 m/a NV ✓ 4,5 115 c

FIaT FIoRINo 5D/P - 1.3mJTD DPF (aUT) C 1248 55 7 m/a NV ✓ 4,5 115 c

FIaT FIoRINo QUBo - 1.3mJTD (aUT) C 1248 55 7 m/a 23 O 4,4 115 c

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD51 DPF acTUaL 4PL C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD51 DPF acTUaL C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 3D/P - 1.6TDcI66 DPF XTREND C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 3D/P - 1.6TDcI80 DPF XTREND C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 4D/P - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 4D/P - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m NV ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET55 C 1248 55 7 m NV O 4,4 115 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET66 C 1248 66 7 m 20 O 4,4 115 c

NISSaN NoTE - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m NV 4,4 115 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.4HDI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.4HDI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo GRaNDToUR - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo GRaNDToUR - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI66 C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI63 coLoUR EDITIoN C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI66 coLoUR EDITIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI66 EXPRESSIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

cHEVRoLET SPaRK - 1 C 995 50 6 m NV 6,8 115 B

cHEVRoLET SPaRK - 1.2 L C 1206 60 7 m NV 7 115 B

SUZUKI SwIFT 3D/P - 1.2 GRaND 1242 69 7 m NV 5 116 B

SUZUKI SwIFT 5D/P - 1.2 GRaND 1242 69 7 m NV 5 116 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

HYUNDaI I20 STc - 1.4cRDI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

mERcEDES SERIE a 5D/P - a 160cDI BE 1992 60 11 m 2 ✓ 4,4 116 c

HoNDa cR-Z - 1.5 HYBRID 1497 84 8 m NV 5 117 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.0I E 998 48 6 m NV 5 117 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.0I E 998 48 6 m NV 5 117 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.6cRDI94 STYLE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

HYUNDaI I20 STc - 1.6cRDI94 STYLE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

KIa VENGa - 1.4cRDI66 ISG EcoDYN. 1396 66 8 m 1 O 4,5 117 c

maZDa 3 4D/P - 1.6cDVI85 16V acTIVE 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

maZDa 3 5D/P - 1.6cDVI85 16V 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 SPoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 SPoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV 1560 66 9 m 22 - 4,4 117 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI81 1461 81 8 m 0 ✓ 4,5 117 c

aUDI a1 - 1.2TFSI a 1197 63 7 m NV 5,1 118 B

DaIHaTSU SIRIoN - 1000 998 51 6 m NV 5 118 B

SUBaRU JUSTY - 1 998 51 6 m NV 5 118 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1000VVTI 998 51 6 m NV 5 118 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1000VVTI 998 51 6 m NV 5 118 B

Bmw SERIE-1 HaTcH - 116D85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 116D85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

Bmw SERIE-3 - 316D 1995 85 11 m 0 4,5 118 c

cITRoEN DS3 - 1.6HDI82 SPoRTcHIc 1560 82 9 m 1 ✓ 4,5 118 c

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

HYUNDaI I20 STc - 1.4cRDI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

KIa VENGa - 1.4cRDI55 ISG EcoDYN. 1396 55 8 m NV ✓ 4,5 118 c

LaNcIa mUSa - 1.6mJTD85 DPF P 1598 85 9 m NV ✓ 4,5 118 c

LaNcIa mUSa - 1.6mJTD88 DPF P 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 118 c

mERcEDES SERIE a 5D/P - a 160cDI BE 1992 60 11 m 0 ✓ 4,5 118 c

oPEL coRSa 3D/P - 1.7cDTI96 DPF 1686 96 9 m NV ✓ 4,5 118 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 QUIcKSH5 EXPRESSIoN 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 QUIcKSH5 EX 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

ToYoTa URBaNcRUISER - 1.4D4D 4X2 1364 66 8 m 1 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN PaSSaT - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN comFoRT 1598 77 9 m 3 ✓ 4,5 118 c

VoLVo V50 - 1.6D DRIVE 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 118 c

aUDI a1 - 1.4TFSI 119G STRoNIc a 1390 90 8 S NV 5,2 119 B

cHEVRoLET maTIZ - 0.8 S 796 38 5 m NV 5 119 B

cHEVRoLET SPaRK - 1 995 50 6 m NV 5,1 119 B

cHEVRoLET SPaRK - 1.2 L 1206 60 7 m NV 5,1 119 B

FIaT PaNDa - 1.1 acT 1108 40 6 m NV 5 119 B

Page 28: guideCO2_2011

Guide Co2 de la voiture I Page 49

Fr

A B C D E F G

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

FIaT PaNDa - 1.2 1242 44 7 m NV 5 119 B

FoRD Ka - 1.2I 1242 51 7 m NV 5,1 119 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.2 1248 57 7 m NV 5,1 119 B

mINI mINI - 1.6I55 oNE mINImaLISm LINE 1598 55 9 m NV 5,1 119 B

mINI mINI - 1.6I72 oNE mINImaLISm LINE 1598 72 9 m NV 5,1 119 B

oPEL aGILa - 1.0 12V E 996 48 6 m NV 5 119 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.2I63 EaSYTRoNIc 1229 63 7 S NV 5,1 119 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.2I63 EaSYTRoNIc 1229 63 7 S NV 5,1 119 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T75 999 75 6 a NV 5,2 119 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T75 999 75 6 a NV 5,2 119 B

SUZUKI SPLaSH - 1.0 12V GRaND aDVaNTaGE 996 48 6 m NV 5 119 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1300VVTI mmT 1329 74 7 S NV 5,1 119 B

aUDI a3 caBRIo - 2.0TDI100 aTTRacTIoN 1968 100 11 m 0 4,6 119 c

aUDI a3 caBRIo - 2.0TDI103 aTTRacTIoN 1968 103 11 m 0 4,6 119 c

Bmw SERIE-1 coUPE - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 coUPE - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 HaTcH - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 HaTcH - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 - 318D100 1995 100 11 m 0 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 - 318D105 1995 105 11 m 0 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 316D85 1995 85 11 m 0 4,5 119 c

cITRoEN c3 PIcaSSo - 1.6HDI66 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI66 DPF 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF VTR PacK 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 DPF ToNIc 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN NEmo - 1.4HDI (aUT) 1398 50 8 m/a 17 - 4,5 119 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET77 DPF 1598 77 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

FIaT FIoRINo 4D/P - 1.3mJTD mTa comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT FIoRINo 5D/P - 1.3mJTD mTa comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT FIoRINo QUBo - 1.3mJTD mTa 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT PUNTo 3D/P - 1.6mJTD SPoRT 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 119 c

FoRD FocUS c-maX - 1.6TDcI66 1560 66 9 m 19 - 4,5 119 c

FoRD FocUS c-maX - 1.6TDcI80 DPF 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

FoRD FUSIoN - 1.6TDcI 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

HYUNDaI I30 - 1.6cRDI66 DPF 1582 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

KIa cEE´D 5D/P - 1.6cRDI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

KIa cEE´D PRo-cEE´D - 1.6cRDI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

KIa RIo - 1.5cRDI65 1493 65 8 m 20 4,5 119 c

KIa RIo - 1.5cRDI81 EX 1493 81 8 m 20 - 4,5 119 c

KIa VENGa - 1.6cRDI85 ISG EcoDYN. 1582 85 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET77 SPoRT 1248 77 7 m NV - 4,5 119 c

oPEL aSTRa 5D/P - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL aSTRa BREaK - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL aSTRa GTc - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL coRSa 5D/P - 1.7cDTI96 DPF 1686 96 9 m NV ✓ 4,6 119 c

oPEL mERIVa - 1.3cDTI70 EcoFLEX 1248 70 7 m NV ✓ 4,5 119 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI66 1560 66 9 m 22 - 4,5 119 c

PEUGEoT BIPPER TEPEE 4D/P - 1.4HDI coNFoRT 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

PEUGEoT BIPPER TEPEE 5D/P - 1.4HDI 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

RENaULT FLUENcE - 1.5DcI78 1461 78 8 m 18 - 4,5 119 c

SEaT aLTEa - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

SEaT aLTEa XL - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

SEaT IBIZa 5D/P - 2.0cRTDI105 FR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

SEaT IBIZa Sc - 2.0cRTDI105 FR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

SKoDa ocTaVIa - 1.6TDIcR77 DPF 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

SKoDa ocTaVIa comBI - 1.6TDIcR77 DPF 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN PaSSaT VaRIaNT - 1.6cRTDI BLUEmoTIoN 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI66 DSG 1598 66 9 S NV ✓ 4,6 119 c

VoLKSwaGEN PaSSaT - 1.4TSI110 DSG comFoRT EcoFUEL 1390 110 8 S NV 6,7 119 B

ToYoTa IQ - 1300VVTI mULTIDRIVE PREmIUm 1329 72 7 V NV 5,1 120 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1300VVTI 1329 74 7 m NV 5,1 120 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1300VVTI 1329 74 7 m NV 5,1 120 B

aLFa RomEo mITo - 1.6JTDm85 PRoGRESSIoN 1598 85 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

aLFa RomEo mITo - 1.6JTDm88 1598 88 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 318D100 1995 100 11 m 0 4,5 120 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 318D105 1995 105 11 m 0 4,5 120 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF BmP EXcLUSIVE 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 BY LoEB 1560 66 9 m 22 - 4,5 120 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI80 DPF BmP VT 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET85 DPF mTa 1598 85 9 S NV ✓ 4,6 120 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET88 DPF mTa 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

FoRD FUSIoN - 1.4TDcI 1399 50 8 m 19 - 4,5 120 c

LaNcIa DELTa - 1.6mJTD85 SELEcTR 1598 85 9 S 1 ✓ 4,6 120 c

LaNcIa DELTa - 1.6mJTD88 SELEcTR 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

NISSaN mIcRa 3D/P - 1.5DcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

NISSaN mIcRa 5D/P - 1.5DcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

oPEL aGILa - 1.3cDTI 1248 55 7 m 21 O 4,5 120 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI80 DPF FELINE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI80 DPF 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI80 DPF SPoRTY 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 308 3D/P - 1.6HDI66 PREmIUm 1560 66 9 m 23 - 4,5 120 c

PEUGEoT 308 5D/P - 1.6HDI66 1560 66 9 m 23 O 4,5 120 c

PEUGEoT 308 5D/P - 1.6HDI80 DPF BmP6 PREmIUm 1560 80 9 S 1 ✓ 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

SUZUKI SPLaSH - 1.3DDIS 1248 55 7 m 20 4,5 120 c

Page 29: guideCO2_2011

DEr CO2-rAtGEBEr Zum AutOSparsam Fahren… ein Gewinn für Sie und die Natur !

Fr

A B C D E F G

CO22010 i 2011 ➜ DE

nl

Der co2-ratgeber zum auto I Seite 51

Page 30: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 53

A B C D E F G

DE

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ich freue mich sehr, Ihnen die Ausgabe 2010-2011 des Co2-

Ratgebers für Ihr Auto vorlegen zu dürfen. Die zunehmen-de Nutzung dieses Ratgebers und seiner online-Version (www.energivores.be/auto) beweist das große Interesse, das Sie für die Auswirkungen Ihres Autos auf die Umwelt zeigen.

Autofahren bedeutet Kraftstoff verbrauchen und dadurch Koh-lendioxid (Co

2) und andere Schadstoffe freizusetzen. All diese

Emissionen und Substanzen bedrohen unsere Umwelt, unser Klima und unsere Gesundheit.

Dieser Ratgeber erleichtert Ihnen die Suche nach einem umwelt-freundlicheren Auto. So können Sie ein Auto finden, das weniger Treibhausgase emittiert und auch weniger Treibstoff verbraucht, was dem Klima wie auch Ihrem Portemonnaie zugute kommt.

Darüber hinaus bietet der Ratgeber Ihnen ein Verzeichnis aller Modelle an, die ab September 2010 auf dem belgischen Markt erhältlich sind. Alle in den Ratgeber aufgenommenen Informatio-nen zum Verbrauch und dem Co

2-Ausstoß sind nach Marke und

Kraftstoffart geordnet.

Sie finden auch Tipps wie Sie weniger Kraftstoff verbrauchen, eine Liste der Autos mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch sowie In-formationen über Kaufpreisermäßigungen, die Ihnen beim Ankauf eines Neuwagens mit geringem Co

2 Ausstoß gewährt werden.

Neu im Ratgeber hinzugekommen sind die Informationen über Elek-trofahrzeuge, deren Bedeutung und Beliebtheit stetig wächst.

Damit nicht genug: Die Webseite www.energivores.be/auto er-möglicht es Ihnen, die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch Ihres Autos je nach Fahrverhalten und zurückgelegten Kilome-tern, sowohl für Neuwagen als auch für ältere Fahrzeuge, zu er-rechnen und den Ratgeber herunter zu laden. Werfen Sie also einen Blick auf unsere Webseite.

Jede Tätigkeit und jede unserer Kaufentscheidungen hat Einfluss auf unsere Co

2-Emissionen und damit auf die Zukunft unseres

Planeten. Wer sich für einen sparsameren Wagen entscheidet, trägt seinen Teil zum Kampf gegen Luftverschmutzung und ‚Kli-maveränderung bei. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch unser aller Gesundheit zugute.

Dirk Cuypers,

Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Volksgesund-heit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt

Page 31: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 55

A B C D E F G

DE

Dieser Ratgeber enthält die CO2-Emissionswerte

aller Neuwagen. Kohlendioxid ist ein Treibhaus-gas, das mit anderen Gasen, verantwortlich für den Klimawandel ist. Darüber hinaus ist das von den Personenkraftwagen ausgestoßene Kohlendi-oxid verbunden mit dem verbrauchten Treibstoff. Indem Sie einen Wagen auswählen, der weniger CO

2 ausstößt, wählen Sie auch einen Wagen aus,

der weniger verbraucht: ein sparsames Auto. In diesem Ratgeber sind alle erhältlichen Neu-fahrzeuge seit September 2010 aufgeführt.

Dieser Ratgeber steht im Einklang mit einem europäischen Konzept1 zur Informationsbeschaffung für Neuwagenkäufer über die Co

2-Emis-

sionen und den Kraftstoffverbrauch. Er ergänzt das Co2-Etikett, das

auf jedem zum Verkauf angebotenem Neuwagen steht.

Hier ein Muster des Etiketts, das Sie auf jedem zum Verkauf angebotenen Neuwagen vorfinden.

Diesem Beispiel können Sie entnehmen, dass das benzinbetriebene Auto der Marke X, Modell Y, mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,2 l/100 km und einem Co

2-Ausstoß von 148 g/km eingestuft wird

Um Ihnen den Vergleich zwischen den Co2-Emissionen des aus-

gestellten Modells und dem Durchschnittswert leicht zu machen, weist das Etikett eine Farbskala mit sieben Abstufungen auf, die den Co

2-Emissionspegeln, je nach Treibstoffart, entsprechen.

Die grünen Zonen zeigen unterdurchschnittliche Emissionswer-te an, die roten Zonen überdurchschnittliche Werte.In dem Beispiel wird das Auto in Klasse C (hellgrün) eingestuft; es liegt also unterhalb des Durchschnittswerts der benzinbe-triebenen Fahrzeuge.

NB: Da die Kohlendioxidemissionen vom Treibstoff abhängig sind, gibt es eine Skala für Benzin und eine für Diesel.

Informationsmittel

Vor Ort...Dieser Ratgeber ist bei jedem Autohändler erhältlich. Fordern Sie ihn an! An jedem zum Verkauf ausgestellten Neuwagen fin-den Sie ein Etikett, das Auskunft über den Kraftstoffverbrauch und die Co

2-Emissionen gibt. Händler und Werkstätten sind

verpflichtet, Poster oder Video-Installationen vorzusehen, die den Verbraucher über Kraftstoffverbrauch und Co

2-Emissionen

sämtlicher, an diesem Verkaufsort verfügbarem, Modelle infor-mieren. Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wissenswerten technischen Angaben zur optimalen Nutzung dieses Ratgebers.

...und im InternetWenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie den Ratgeber auch unter www.energivores.be/auto abrufen oder kostenlos bestellen. Das Berechnungsmodul ermöglicht Ihnen sowohl die langfristigen Kosten (Anschaffungs- und Betriebskosten) als auch die Co

2-Emissi-

onen zu berechnen. Es werden dabei die zurückgelegte Strecke, die Art der Strecke (Stadt- oder Fernverkehr), Ihr Fahrstil und die mögli-che steuerliche Absetzbarkeit in die Berechnung einfließen.

Ein spArsAmEs AutO… Ein GEWinn Für siE unD DiE nAtur!

1 Richtlinie 1999/94

Page 32: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 57

DE

A B C D E F G

WArum sOlltEn siE EinEn WAGEn mit GErinGEm CO2-AusstOss AusWäHlEn?Abgesehen von den Folgen für das Klima und von dem Vorteil, ein verbrauchsgünstiges Fahrzeug zu besitzen, gibt es andere Gründe dafür, einen Co

2-sparsameren Pkw auszuwählen.

Privatpersonen

Preisermäßigung beim Kauf eines Autos mit geringem CO

2 - Ausstoß

Zur Förderung der Anschaffung von Neufahrzeugen mit gerin-gem Co

2-Ausstoß wurde eine Ermäßigung auf den Ankaufspreis

eingeführt. Es handelt sich um einen Rabatt auf den gesamten Rechnungsbetrag (optionen und MwSt. einbegriffen), dessen Prozentsatz von den Kohlenstoffemissionen abhängt.

Emissionen (g/CO

2/km)

Ermäßigung Kaufpreis

Maximaler Betrag 2

Symbol

Weniger als 105 g 15% 4 540€2 C

Zwischen 105 und 115 g 3% 850€2 C

Beim Ankauf eines neuen Dieselwagens, der serienmäßig mit einem Partikelfilter ausgerüstet ist, gewährt der belgische Staat ebenfalls eine nicht indexgebundene Steuerermäßigung in Höhe von 210 Euro3. Die Ermäßigung wird erteilt, wenn der Wagen weniger als 130 g Co

2/

km und maximal 5 mg Partikel/km ausstößt.

Die oben aufgeführten Ermäßigungen werden unmittelbar durch den Verkäufer verrechnet.

NB: Informieren Sie sich vor dem Kauf eines Autos über dessen Emis-sionswerte (beim Verkäufer), und geben Sie diesen Wert auf Ihrem Bestellschein an, auch wenn der Ratgeber die Angaben bestätigt. Die Konfiguration der optionen Ihres Autos kann nämlich diesen Wert verändern. Bei Lieferung Ihres Wagens ist der Co

2-Emissionswert auf

der Konformitätsbescheinigung angegeben.

Fahrzeuge, auf die eine Kaufpreisermäßigung gewährt wird, sind mit einem C Symbol gekennzeichnet. Sie finden diese in der Liste der effi-zientesten Fahrzeuge (Seite 66-73) wieder.

Unternehmen

Steuerliche Absetzbarkeit beim Kauf von Geschäftsautos

Bei der Anschaffung eines neuen Geschäftsautos wird die Absetzbarkeit anderer als der Treibstoffkosten je nach Co

2-Ausstoß differenziert.

CO2­ Ausstoß Steuerliche Abzugsfähigkeit

Diesel Benzin

0 0 120 %

>0 – 60 g >0 – 60 g 100 %

>60 – 105 g >60 – 105 g 90 %

>105 – 115 g >105 – 125 g 80 %

>115 – 145 g >125 – 155 g 75 %

>145 – 170 g >155 – 180 g 70 %

>170 – 195 g >180 – 205 g 60 %

>195 g >205 g 50 %

Solidaritätsbeitrag:Der Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer unmittelbar oder mit-telbar ein Fahrzeug, das nicht für eine ausschließlich berufliche Benutzung bestimmt ist, zur Verfügung stellt, muss einen Solida-ritätsbeitrag zahlen.

Dieser Beitrag kostet mindestens 23,53 Euro monatlich und ist folgendermaßen pauschal festgelegt4:

Benzinfahrzeuge: [(Y x 10,17€) - 768]/12 Dieselfahrzeuge: [(Y x 10,17€) - 600]/12 LPG-Fahrzeuge: [(Y x 10,17€) - 990]/12

Wobei Y für die Co2-Emmissionswerte (g/km) steht.

Vorteil jeglicher ArtAußerdem stellt ein solches, vom Arbeitgeber zur Verfügung gestell-tes, Fahrzeug einen Vorteil jeglicher Art für den Arbeitnehmer dar.

Die Kohlendioxidemissionen ersetzen die Steuer-PS in der Berech-nung der Vorteile jeglicher Art.

Motorisierung Koeffizient (€/gCO2)5

Benzin, LPG und CNG 0,00210

Diesel 0,00230

Für weitere Informationen über die Steuermaßnahmen:

Infolinie des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen : 0257 257 57

www.minfin.fgov.be ➜ Thèmes ➜ Transport ➜ Achat

d’une voiture en Belgique (nur auf Französisch)

2 Die Beträge sind für 2011 bereits indexiert. Die grundlegenden Preisermäßigun-gen beliefen sich auf 3280€ bei PKW, die weniger als 105 g Co

2 ausstoßen und

615€ bei Wagen, dessen Co2-Emissionswerte zwischen 105 und 115 g liegen.

3 Dieser Betrag ist für das Jahr 2011 bereits indexiert. Die grundlegende Ermäßi-gung belief sich auf 150€.4 Die Beträge sind schon für 2011 indexiert. Die Basisbeträge sind20,83€ und 9€.5 Die Beträge sollen für 2011 indexiert werden. Sie sind am Indiz der Preise für oktober 2009, 11, 07 basis 2004.

Page 33: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 59

A B C D E F G

DE

Das Auto ist ein besonders bequemes Ver-kehrsmittel. Sein massiver Einsatz hat je-doch folgenschwere Auswirkungen auf die Umwelt, auf das Klima und die Luftqualität.

FOlGEn Für DAs klimA

Auto zu fahren bedeutet Kraftstoff verbrauchen und... Kohlen-dioxid (Co

2) zu produzieren. Das Kohlendioxid (Co

2), ein geruch-

und farbloses Gas, das in die Atmosphäre gelangt, fördert den Treibhauseffekt und trägt maßgeblich zur Erderwärmung bei.

Treibhauseffekt - ein natürliches Phänomen

Das Klima unseres Planeten folgt seit einem natürlichen Gleich-gewicht. Das Erdklima wird durch verschiedene Faktoren be-stimmt, unter anderem auch durch den Treibhauseffekt. Die Sonnenenergie erreicht uns durch die Atmosphäre und erwärmt die Erdoberfläche. Die Erde gibt ihrerseits einen Teil dieser Ener-gie in Form von Wärmestrahlung (Infrarotstrahlen) wieder ab. Wasserdampf, Co

2 und andere natürlich in der Atmosphäre

vorkommende Treibhausgase absorbieren einen Teil dieser Strahlung. Dies bewirkt eine lebensnotwendige Erwärmung der Atmosphäre, denn ohne diese natürliche Schutzschicht würde die Temperatur auf der Erdoberfläche etwa 30°C unter der heu-tigen liegen. Dieses natürliche Phänomen wird üblicherweise als „Treibhauseffekt“ bezeichnet.

Industrielle Revolution und Treibhauseffekt

Das Problem ist jedoch, dass der Mensch seit der industriellen Revolution immer mehr fossile Brennstoffe (Erdöl, Erdgas, Kohle) verbrennt und damit die Menge der in die Atmosphäre abgegebe-nen Treibhausgase wie Methan und Stickstoffdioxid stark ansteigt. Diese massiven Treibhausgasemissionen fördern merklich den natürlichen Treibhauseffekt, was zu Klimaveränderungen führt.

DEr umWElt ZuliEBE

Im Straßenverkehr werden Unmengen fossiler Brennstoffe verbraucht: Benzin, Diesel und LPG sind nämlich Erdölderivate. Autos verbrauchen immer weniger Kraftstoff, aber der Stra-ßenverkehr wächst stetig an. Seit 1990 haben die verkehrsbe-dingten Co

2-Emissionen in Belgien um ein Drittel zugenommen.

Ihr Anteil an den gesamten CO2­Emissionen in unserem Land

beträgt 18%!

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter

www.climat.be.

Europaweite Strategie zur Senkung der Treibhausgasemissionen

Der in jüngsten Jahren stetig anwachsende Individualverkehr hat eine beträchtliche Zunahme des Co

2-Ausstoßes bewirkt. In Belgi-

en etwa haben die verkehrsbedingten Co2-Emissionen seit 1990

um 35% zugenommen. Der anwachsende Individualverkehr hat die Europäische Union alarmiert. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittlichen Co

2-Emissionen jedes Wagens bis 2012

auf 120 g/km zu senken (derzeit liegt der Durchschnittswert der Co

2-Emissionen in Belgien bei 142 g/km). Dieses Ziel kann dank

verschiedener Maßnahmen erreicht werden: technische Maßnah-men um 130 g Co

2/km zu erreichen, zusätzliche Maßnahmen um

die Emissionen um weitere 10 g Co2/km zu senken, steuerliche

Maßnahmen und Verbraucherinformationskampagnen. Mit der Lektüre dieses Ratgebers – und dem Kauf eines Wa-gens, der weniger Co

2 ausstößt, können Sie zur Erreichung die-

ses Ziels beitragen.

AusWirkunGEn AuF DiE luFt unD... unsErE GEsunDHEit

Die Zunahme des Straßenverkehrs hat nicht nur negative Auswir-kungen auf das Klima. Der Verkehr trägt auch zur Luftverschmut-zung, zu erhöhtem Unfallrisiko und zur Lärmbelästigung bei und bewirkt eine allgemeine Abnahme körperlicher Bewegung (Gehen oder Radfahren).

Laut einer Folgenabschätzung der EU-Kommission aus dem Jahr 2005 verursacht die Luftverschmutzung in Europa 370.000 ver-frühte Sterbefälle pro Jahr.

Page 34: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 61

A B C D E F G

DE

Den jüngsten Berichten der Europäischen Umweltagentur (www.eea.europa.eu) zufolge befindet sich unser Land in der Zone mit den höchsten Konzentrationen von Luftschadstoffen, was mit Belgiens Bevölkerungsdichte in unmittelbarem Zusammenhang steht. Aus einer 2007 in der internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift «The Lancet» veröffentlichten Studie geht hervor, dass Kinder, die weniger als 500 Meter von einer Autobahn entfernt aufwachsen, Schadstoffen so sehr ausgesetzt sind, dass sie le-benslang an einer stark verringerten Lungenfunktion leiden.

Aktionspläne zur Verbesserung der Situation

Für Kraftfahrzeuge gelten Emissionsgrenzwerte für den Ausstoß gesund-heitsschädlicher Schadstoffe, die EURo-Normen. Diese Normen werden auf europäischer Ebene festgelegt und etwa alle fünf Jahre überprüft.

ReferenzMotori-sierung

CoNox + HC

HC Nox Partikel

Gramm pro Kilometer (g/km)

EURo 42005-2006

Benzin 1 0,1 0,08

diesel 0,5 0,3 0,25 0,025

EURo 52009-2011

Benzin 1 0,1 0,06 0,005

diesel 0,5 0,23 0,18 0,005

EURo 62014-2015

Benzin 1 0,1 0,06 0,005

diesel 0,5 0,17 0,08 0,005

Ein föderaler Plan zur Bekämpfung der Luftverschmutzung ist 2009 verabschiedet worden. Die Föderalbehörde will mit diesem Plan zur Verringerung der Schadstoffe beitragen und die Anstrengungen der Regionen unterstützen.

Ecoscore ist ein Indikator, der die verschiedenen Umweltstörungen / Schadstoffe (Treibhausgase, Schadstoffe, Lärm) verrechnet um einem integrierten Wert anzugeben (www.ecoscore.be). Auf europäischer Ebene werden neue Technologien in der Motor- und Katalysatortech-nik weiter entwickelt und «saubere» Kraftstoffe stärker eingesetzt

Die durch den Automobilverkehr aufgeworfenen Fragen werden die in-ternationalen Diskussionen über die globale Vision des Straßenverkehrs bestimmen. THE PEP, das gesamteuropäische Programm für Verkehr, Gesundheit und Umwelt (gemeinschaftlicher Prozess der Weltgesundheit-sorganisation und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) fördert die Entwicklung des nachhaltigen Verkehrs, der die Pro-bleme von Umwelt und Gesundheit berücksichtigt. (www.thepep.org).

Richtiges Fahrverhalten und regelmäßige Wartung Ihres Autos senken den Kraft-stoffverbrauch. Einige Ratschläge für spar-sames Fahren:

Starten und fahren Sie gemächlich an, um den Motor nach und nach auf optimale Betriebstemperatur zu bringen.

Vermeiden Sie hochtouriges Fahren, schalten Sie recht-zeitig in den nächst höheren Gang.

Fahren Sie vorausschauend und verringern Sie rechtzei-tig die Geschwindigkeit.

Schalten Sie den Motor ab, sobald Sie anhalten, umso mehr als Sie damit auch einer Geldstrafe entgehen können.

Ein regelmäßig und fachgerecht gewartetes Auto verbraucht weniger Treibstoff; beachten Sie die Angaben des Herstellers.

Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck (1 Mal monat-lich) und erhöhen Sie ihn gegebenenfalls auf den vom Hersteller empfohlenen Druck (bei voller Beladung).

Benutzen Sie elektrisches Zubehör (heizbare Heckschei-be, Klimaanlage usw.) nur dann, wenn es unbedingt not-wendig ist. Eine auf vollen Touren laufende Klimaanlage kann den Verbrauch um mehr als 10% erhöhen.

Beladen Sie Ihren Wagen nicht unnötig, vor allem auf dem Dach. Ein Dachgepäckträger kann den Kraftstoff-verbrauch um bis zu 20% erhöhen. Befestigen Sie Fahrräder lieber am Heck als auf dem Dach.

intElliGEnt FAHrEn, GElD spArEn

Page 35: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 63

A B C D E F G

DE

Die Einstufung der CO2-Emissionen

Wie bereits erwähnt, können Sie anhand der Farbskala auf einen Blick den Kraftstoffverbrauch und die Co

2-Emissionen jedes Wa-

gens mit dem Durchschnittswert vergleichen.

Die Einstufungsskala beruht auf den Co2-Emissionswerten: Gramm

Co2/Kilometer (g Co

2/km).

Offizielle und konkrete Maßnahmen

Die amtlichen Werte für die Co2-Emissionen und den Spritver-

brauch werden gemäß einem europäischen standardisierten Verfahren gemessen. Die Wagen können also miteinander ver-glichen werden. Diese Werte können im tatsächlichen Gebrauch voneinander abweichen (unterschiedliche Fahrweise, Strecke und Verkehrsumstände, Ausstattungen und optionen,...).

Benzin oder Diesel?

Autos mit Benzin- bzw. Dieselmotor werden sowohl in diesem Ratgeber als auch auf dem Etikett getrennt behandelt. Die mit Diesel betriebenen Fahrzeuge erzielen im allgemeinen bessere Verbrauchsergebnisse sowie niedrigere Co

2-Emissionswerte.

Sie stoßen jedoch mehr Nox10 und Partikel aus als benzinbe-triebene Fahrzeuge, die wiederum mehr Kohlendioxide (Co

2) und

flüchtige organische Verbindungen (VoC) ausstoßen. Unabhän-gig davon, ob Sie sich für ein mit Benzin betriebenes Auto oder einen Dieselmotor entscheiden, müssen alle auf dem belgischen Markt verkauften Autos der Euro-4-Norm entsprechen.

A

B

C

D

E

F

G

< 100 g Co2/km

100 ≤ g Co2/km < 130

130 ≤ g Co2/km < 160

160 ≤ g Co2/km < 190

190 ≤ g Co2/km < 220

220 ≤ g Co2/km < 250

≥ 250 g Co2/km

BEnZin

A

B

C

D

E

F

G

< 85 g Co2/km

85 ≤ g Co2/km < 115

115 ≤ g Co2/km < 145

145 ≤ g Co2/km < 175

175 ≤ g Co2/km < 205

205 ≤ g Co2/km < 235

≥ 235 g Co2/km

DiEsEl

WiE ist DEr rAtGEBEr Zu BEnutZEn?

6 Die Steuer-PS hängen für Personenkraftwagen vom Gewicht des Wagens und des Hubraums ab. Die Anzahl der Steuer-PS bestimmt für Personenkraftwagen die Höhe der Verkehrssteuer, der Zusatzverkehrssteuer und der Ausgleichss-teuer und bestimmt teilweise auch die Höhe der Verkehrszulassungssteuer.

7 Handschaltung, Automatik, Halbautomatik und Variomatik.

8 Ergebnisse nach Simulation einer genormten Fahrstrecke im Stadt- und Über-landzyklus.

9 Die Partikel entstehen bei der Verbrennung und sind eine Gefahr für die Gesund-heit. Hierfür gelten derzeit die Euro-4-Normen, die einen Grenzwert von 25 mg PM/km für Personenkraftwagen (mit Ausnahme von Nutzfahrzeugen) festlegen. Die EURo-5-Norm wird diesen den Grenzwert ab 2011 auf 5mg PM/km für Personenkraftwagen (mit Ausnahme von Nutzfahrzeugen) reduzieren.

Dieser Ratgeber erfasst alle auf dem bel-gischen Markt erhältlichen Neuwagen. Sie sind in alphabetischer Reihenfolge nach Mar-ke geordnet und werden nach Kraftstofftyp unterschieden: Benzin, Diesel oder Flüssig-gas (LPG oder CNG).

Für jedes Modell werden folgende Daten angegeben:

Hubraum (ccm)

Motorleistung (kW)

Die Steuer-PS6

Getriebeart7

Kraftstoffverbrauch8 (l/100 km)

Co2-Emissionswerte8 in g Co

2/Kilometer (g Co

2/km)

Kategorie der Co2-Emissionen (A, B, C...)

Möglichkeit finanzieller Vorteile

Partikelemissionen in Milligramm pro Kilometer (mg PM/km) 9

Mit oder ohne Partikelfilter

10 Nox ist der Sammelname für die chemischen Verbindungen von Sauerstoff und Stickstoff.

Page 36: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 65

A B C D E F G

DE

einer Flüssiggas- oder CNG-Anlage darf allerdings nur von einem eingetragenen Fachbetrieb vorgenommen werden.

Diese Fahrzeuge werden keiner Kategorie von Co2-Emissions-

werten zugeordnet. Wegen des zu geringen Absatzvolumens gibt es für diese Fahrzeuge keine Durchschnittswerte. Außer-dem werden die meisten Flüssiggasanlagen erst nach dem Er-werb des Fahrzeugs eingebaut. Statistisch werden diese Fahr-zeuge daher als benzinbetriebene Autos erfasst.

Die serienmäßig mit Flüssiggas-Anlage ausgestatteten Fahrzeu-ge werden in diesem Ratgeber gesondert aufgeführt. Zurzeit ist dieser Kraftstoff leider nur beschränkt verfügbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Technologien aufgrund der gesetzlichen Anforderungen genauso sicher wie die Benzin-versionen sind.

Elektrofahrzeuge

Um die Auswirkungen des Autoverkehrs auf das Klima zu ver-ringern, gelten Elektrofahrzeuge als vielversprechende Lösung. Viele Kraftfahrzeughersteller arbeiten aktuell intensiv an der Entwicklung dieser, mit Strom betriebenen, Fahrzeuge. Die Mehr-zahl der neuen Modelle sind ab 2012 angekündigt.Die Marktein-führung neuer Elektrofahrzeuge hängt nicht nur von der Entwick-lung der Ölpreise, sondern auch von der weiteren technischen Entwicklung der eingesetzten Akkus ab.

Elektroautos haben eine höhere Energieeffizienz, sind weniger umweltverschmutzend12 und ermöglichen die Nutzung verschie-dener – auch erneuerbarer – Energiequellen. Ein Wagen mit Elektromotor bietet auch noch viele andere Vorteile: Er ist leise und einfacher gebaut. Außerdem besteht er aus weniger Teilen und ist so weniger anfällig für Verschleißerscheinung, benötigt weniger Wartungsaufwand und ist mit niedrigeren Produktions-kosten herzustellen.

In Verbindung mit einer Politik zur Förderung nachhaltiger Mo-bilität können Elektroautos also auf lange Sicht einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung leisten. Sie haben Anspruch auf Steuerermäßigung für den Kauf und Betrieb eines Elektrofahrzeugs. Nähere Informationen darüber finden Sie auf der Website des FÖD Finanzen www.minfin.fgov.be (unter “Themen”, “Steuervorteile”, “Umweltfreundliches Auto”).

Biokraftstoffe

Seit 2006 werden in Belgien Biokraftstoffe eingeführt. Biokraft-stoffe sind Kraftstoffe pflanzlichen Ursprungs. Es gibt drei Arten von Biokraftstoffen (in der Reihefolge ihres Aufkommens auf dem belgischen Markt: reines Pflanzenöl, Biodiesel und Bioethanol.

Reines Pflanzenöl hat eine hohe Viskosität (es ist weniger flüssig) und ist deshalb nur für angepasste Dieselmotoren geeignet. Bio-diesel (der aus Öl von Pflanzen wie Raps gewonnen und chemisch behandelt – verestert – wird) und Bioethanol (aus landwirtschaft-lichen Pflanzen wie Rüben und Weizen) dürfen herkömmlichem Diesel oder Benzin in angepassten Mengen beigemischt werden.

Diesel und Benzin mit beigemischten Biokraftstoffen entsprechen der europäischen Norm für Diesel und Benzin. Jeder kann mit die-sen Kraftstoffen fahren, ohne dass der Motor angepasst werden müsste und somit ohne die geringste Schwierigkeit für den Auto-fahrer. Es kann daher durchaus möglich sein, Diesel oder Benzin mit Biokraftstoffen zu tanken, ohne es zu merken.

Laut dieser Norm darf Diesel bis zu 5% Biodiesel beigemischt werden. Benzin darf höchstens 5% Bioethanol (= normalen Alko-hol) enthalten, beziehungsweise bis zu 7,5%, wenn daneben auch Bio-ETBE11 hinzugefügt wird.

Die Verwendung dieser Biokraftstoffe verringert den Ausstoß von Kohlendioxid fossilen Ursprungs etwa im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Mischung. Bei der Verbrennung dieser Biokraftstoff-Anteile wird ebenfalls Co

2 freigesetzt. Diese Co

2-Mengen wurden

jedoch zuvor von den Pflanzen, die für die Produktion dieses Bio-kraftstoffs angebaut wurden, auf dem Weg der Photosynthese absorbiert. Das bedeutet, dass bei einer Beimischung von 5% Biokraftstoff rund 5% des bei der Verbrennung frei werdenden Kohlendioxids bereits zuvor durch die natürliche Photosynthese der Pflanzen aus der Atmosphäre entnommen worden sind.

LPG und CNG

Neben dem heutzutage gut bekannten Flüssiggas (LPG, Liquefied Petroleum Gas) setzt sich eine andere Technologie, die Gas als Kraftstoff verwendet, durch: CNG (Compressed Natural Gas).

Ein mit Flüssiggas oder CNG betriebenes Auto ist umweltfreund-licher als ein mit Benzin betriebenes, sowohl in Bezug auf den Co

2-Ausstoß als auch auf andere Luftschadstoffe. Der Einbau

12 Die elektrischen Fahrzeuge verschmutzen die Umwelt nicht beim Gebrauch, aber die Stromgewinnung für elektrische Fahrzeuge ist umweltverschmutzend.

11 Bio-ETBE ist ein Kraftstoff, der aus Bioethanol und Isobutylene gewonnen wird.

Page 37: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 67

A B C D E F G

DE

DiE HitlistE

GE

TRIEB

E.

FIL

TER

Pa

RTIKE

L

moDEL

L

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

KLaS

SE

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

VoLVo c30 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0 52 mHD SoFTToUcH P C 999 52 6 a NV 4,4 100 B

HoNDa INSIGHT 5D/P - 1.3 HYBRID C 1339 65 7 V NV 4,4 101 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

SEaT IBIZa Sc - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

SEaT IBIZa ST - 1.2cRTDI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

cITRoEN c1 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

cITRoEN c1 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

NISSaN PIXo - 1 C 996 50 6 m NV 4,4 103 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 103 B

SUZUKI aLTo 5D/P - 1.0 GRaND C 996 50 6 m NV 4,4 103 B

aUDI a1 - 1.6TDI a C 1598 77 9 m NV ✓ 3,9 103 B

DaIHaTSU cUoRE 5D/P - 1000 C 998 51 6 m NV 4,4 104 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI68 DPF C 1560 68 9 m NV ✓ 4 104 B

cITRoEN DS3 - 1.6HDI68 16V SocHIc C 1560 68 9 m 0 ✓ 4 104 B

FIaT 500 c - 1.3mJTD70 C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,9 104 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI66 DPF EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI66 DPF EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

mINI mINI - 1.6D66 oNE C 1560 66 9 m 1 3,9 104 B

mINI mINI - 1.6D80 cooPER C 1560 80 9 m 1 ✓ 3,9 104 B

RENaULT TwINGo - 1.5DcI62 C 1461 62 8 m 19 - 4 104 B

ToYoTa IQ - 1400D4D C 1364 66 8 m 2 ✓ 4 104 B

VoLVo S40 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m NV ✓ 3,9 104 B

VoLVo V50 - 1.6D DRIVE STaRT/SToP C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,9 104 B

cITRoEN c1 3D/P - 1 (aUT) C 998 50 6 m/a NV 4,5 106 B

cITRoEN c1 5D/P - 1 (aUT) C 998 50 6 m/a NV 4,5 106 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1 C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

ToYoTa aYGo 3D/P - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,5 106 B

cITRoEN c1 3D/P - 1.0 BmP SEDUcTIoN C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

cITRoEN c1 5D/P - 1.0 BmP SEDUcTIoN C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1.0 2TRoNIc TRENDY C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1.0 2TRoNIc TRENDY C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

ToYoTa aYGo 3D/P - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S NV 4,6 107 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD70 DPF mTa DYNamIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD70 DPF mTa DYNamIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

maZDa 2 3D/P - 1400cDVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

maZDa 2 5D/P - 1400cDVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

GE

TRIEB

E

FIL

TER

Pa

RTIKE

L

moDEL

L

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

KLaS

SE

In dieser Tabelle werden die Kraftfahrzeu-ge aufgeführt, deren CO

2-Emissionen unter

120 g/km liegen. Darüber hinaus weisen diese Fahrzeuge einen geringen Kraftstoff-verbrauch auf.

SmaRT FoRTwo caBRIo - 0.8cDI PU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 0.8cDI PU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 0.8cDI SoFToUcH P C 799 40 5 a 0 ✓ 3,3 87 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 0.8cDI SoFToUcH P C 799 40 5 a 0 ✓ 3,3 87 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 87G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,3 87 B

ToYoTa PRIUS - 1.8VVT-I mULTIDRIVE S C 1798 73 10 V NV 3,9 89 a

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.2cRTDI BLUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

ToYoTa PRIUS - 1.8VVT-I mULTIDRIVE S C 1798 73 10 V NV 4 92 a

ToYoTa aURIS 5D/P - 1.8 HYBRIDE E-cVT C 1798 73 10 V NV 4 93 a

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 BLUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 BLUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 45 mHD PURE C 999 45 6 S NV 4,2 97 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 52 mHD PU C 999 52 6 S NV 4,2 97 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 45 mHD SoFTToUcH PURE C 999 45 6 a NV 4,3 98 a

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0 52 mHD SoFTToUcH P C 999 52 6 a NV 4,3 98 a

FoRD FIESTa 3D/P - 1.6TDcI DPF EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.6TDcI DPF EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.3cDTI70 DPF EcoFLEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 98 B

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.4TDI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

SEaT IBIZa Sc - 1.4TDI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0 52 mHD PU C 999 52 6 S NV 4,3 99 a

ToYoTa IQ - 1000VVTI C 998 50 6 m NV 4,3 99 a

aUDI a3 3D/P - 1.6TDIE77 aTTRacTIoN C 1598 77 9 m NV ✓ 3,8 99 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI68 DPF SEDUcTIoN 99G C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

cITRoEN DS3 - 1.6HDI68 16V 99G SocHIc C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF EcoNETIc II 99G C 1560 80 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.3cDTI70 DPF EcoFLEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 99 B

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 DPF C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 DPF C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

SEaT LEoN - 1.6cRTDI77 DPF Eco C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

Page 38: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 69

A B C D E F G

DE

GE

TRIEB

E.

FIL

TER

Pa

RTIKE

L

moDEL

L

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

KLaS

SE

GE

TRIEB

E.

FIL

TER

Pa

RTIKE

L

moDEL

L

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

KLaS

SE

HoNDa cIVIc 4D/P - 1.3 HYBRID C 1339 70 7 V NV 4,6 109 B

aUDI a3 3D/P - 1.6TDI77 (aUT) C 1598 77 9 m/a NV ✓ 4,1 109 B

Bmw SERIE-3 - 320D120 EFFIcIENTDYNamIcS EDIT C 1995 120 11 m 0 4,1 109 B

cITRoEN c1 3D/P - 1.4HDI SEDUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

cITRoEN c1 5D/P - 1.4HDI SEDUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI66 L C 1396 66 8 m NV 4,2 109 B

LaNcIa mUSa - 1.3mJTD70 DFN DPF C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 109 B

mINI mINI cLUBmaN - 1.6D cooPER C 1560 80 9 m 0 O 4,1 109 B

oPEL aSTRa 5D/P - 1.3cDTI C 1248 70 7 m NV ✓ 4,1 109 B

PEUGEoT 107 3D/P - 1.4HDI TRENDY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

PEUGEoT 107 5D/P - 1.4HDI TRENDY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 0 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.6cRTDI77 SPoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa Sc - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 1 ✓ 4,2 109 B

SEaT IBIZa Sc - 1.6cRTDI77 SPoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

SKoDa FaBIa - 1.4TDI59 DPF GREENLINE C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

SKoDa FaBIa comBI - 1.4TDI59 DPF GREENLINE + C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

ToYoTa aYGo 5D/P - 1400D4D C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI77 HIGHLINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI77 HIGHLINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

FIaT 500 - 1.2 mTa C 1242 51 7 S 0 4,7 110 B

FIaT 500 c - 1.2 mTa C 1242 51 7 S 0 4,7 110 B

ToYoTa IQ - 1000VVTI mULTIDRIVE C 998 50 6 V NV 4,7 110 B

cITRoEN c3 - 1.4HDI C 1398 50 8 m 15 - 4,2 110 B

cITRoEN c3 - 1.6HDI66 C 1560 66 9 m 15 - 4,3 110 B

FIaT 500 - 1.3mJTD55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT 500 c - 1.3mJTD55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT PaNDa - 1.3mJTD55 DPF C 1248 55 7 m 2 ✓ 4,2 110 B

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD70 DPF C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD70 DPF DYNamIc C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

FoRD FIESTa 3D/P - 1.4TDcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

FoRD FIESTa 3D/P - 1.6TDcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.4TDcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

FoRD FIESTa 5D/P - 1.6TDcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI55 C 1396 55 8 m NV 4,2 110 B

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET55 D C 1248 55 7 S NV O 4,2 110 B

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET66 D C 1248 66 7 S NV O 4,2 110 B

PEUGEoT 206 3D/P - 1.4HDI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

PEUGEoT 206 5D/P - 1.4HDI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1400D4D66 DPF C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1400D4D66 DPF C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1400D4D66 DPF mmT C 1364 66 8 S 0 ✓ 4,2 111 B

aLFa RomEo mITo - 1.3JTDm70 JUNIoR C 1248 70 7 m 2 4,3 112 B

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 1.6TDI77 (aUT) C 1598 77 9 m/a 0 ✓ 4,2 112 B

FoRD Ka - 1.3TDcI C 1248 55 7 m 24 O 4,2 112 B

KIa PIcaNTo - 1.1cRDI C 1120 55 6 m 12 4,2 112 B

maZDa 2 3D/P - 1600cDVI SPoRT C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

maZDa 2 5D/P - 1600cDVI C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

VoLKSwaGEN PoLo 3D/P - 1.6cRTDI66 DSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

VoLKSwaGEN PoLo 5D/P - 1.6cRTDI66 DSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

FIaT 500 - 1.2 C 1242 51 7 m 0 4,8 113 B

FIaT 500 c - 1.2 C 1242 51 7 m 0 4,8 113 B

ToYoTa IQ - 1300VVTI PREmIUm C 1329 72 7 m NV 4,8 113 B

HYUNDaI I30 - 1.6cRDI66 EcoSPoRT C 1582 66 9 m 18 4,3 113 B

RENaULT TwINGo - 1.5DcI47 EXPRESSIoN C 1461 47 8 m 18 - 4,3 113 B

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 DSG C 1598 77 9 S NV 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI55 C 1598 55 9 m NV ✓ 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI66 C 1598 66 9 m NV ✓ 4,3 113 B

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,3 113 B

DaIHaTSU TREVIS - 1.0 ToP C 989 43 6 m NV 4,8 114 B

HYUNDaI I10 - 1.1 comFoRT BLUE C 1086 49 6 m NV 4,8 114 B

KIa PIcaNTo - 1 C 999 45 6 m NV 4,8 114 B

RENaULT TwINGo - 1.2 16V LEV114 C 1149 56 6 m NV 4,8 114 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T62 PULSE C 1000 62 6 S NV 4,9 114 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T62 PULSE C 1000 62 6 S NV 4,9 114 B

aLFa RomEo GIULIETTa - 1.6JTDm77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,4 114 B

aLFa RomEo mITo - 1.3JTDm66 C 1248 66 7 m 1 ✓ 4,3 114 B

aUDI a3 caBRIo - 1.6TDI77 a C 1598 77 9 m 0 ✓ 4,3 114 B

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI66 C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 T C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

FIaT PaNDa - 1.3mJTD51 C 1248 51 7 m 20 - 4,3 114 B

HYUNDaI I10 - 1.1cRDI C 1120 55 6 m 17 4,3 114 B

LaNcIa mUSa - 1.3mJTD70 DPF C 1248 70 7 m NV ✓ 4,3 114 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.3cDTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.3cDTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI81 EDc C 1461 81 8 S 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI81 (aUT) C 1461 81 8 m/a 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI81 (aUT) C 1461 81 8 m/a 0 ✓ 4,4 114 B

RENaULT moDUS - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS - 1.5DcI63 PacK C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS GRaND - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

RENaULT moDUS GRaND - 1.5DcI63 EX C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

SEaT IBIZa 5D/P - 1.4TDI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

SEaT IBIZa Sc - 1.4TDI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

SKoDa ocTaVIa - 1.6TDIcR77 GREENLINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

SKoDa ocTaVIa comBI - 1.6TDIcR77 GREENLINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

VoLVo c30 - 1.6D D2 C 1560 84 9 m NV ✓ 4,3 114 B

HYUNDaI I10 - 1.2 C 1248 57 7 m NV 4,9 115 B

mITSUBISHI coLT 3D/P - 1.1 cLEaRTEc C 1124 55 6 m NV 4,9 115 B

mITSUBISHI coLT 5D/P - 1.1 cLEaRTEc C 1124 55 6 m NV 4,9 115 B

RENaULT TwINGo - 1.2 16V LEV115 INITIaLE C 1149 55 6 m NV 4,9 115 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T62 SoFToUcH P C 1000 62 6 a NV 4,9 115 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T62 SoFToUcH P C 1000 62 6 a NV 4,9 115 B

Page 39: guideCO2_2011

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 71

A B C D E F G

DE

GE

TRIEB

E.

FIL

TER

Pa

RTIKE

L

moDEL

L

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

KLaS

SE

GE

TRIEB

E.

FIL

TER

Pa

RTIKE

L

moDEL

L

cc

kw

PK

VERBR.

co 2

KLaS

SE

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m NV - 4,9 115 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m NV - 4,9 115 B

aUDI a3 3D/P - 2.0TDI100 DPF aTTRacTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 3D/P - 2.0TDI103 DPF aTTRacTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 2.0TDI100 aTTRacTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

aUDI a3 5D/P SPoRTBacK - 2.0TDI103 aTTRacTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

cITRoEN c3 - 1.4HDI SX C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

cITRoEN c3 - 1.6HDI82 DPF EXcLUSIVE C 1560 82 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

cITRoEN c3 HIT - 1.4HDI C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF BmP VTR PacK C 1560 80 9 S 0 ✓ 4,4 115 c

DacIa LoGaN - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

DacIa LoGaN - 1.5DcI63 LaUREaTE C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

DacIa SaNDERo - 1.5DcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

DacIa SaNDERo - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET66 DPF C 1598 66 9 m 2 ✓ 4,4 115 c

FIaT FIoRINo 4D/P - 1.3mJTD DPF (aUT) C 1248 55 7 m/a NV ✓ 4,5 115 c

FIaT FIoRINo 5D/P - 1.3mJTD DPF (aUT) C 1248 55 7 m/a NV ✓ 4,5 115 c

FIaT FIoRINo QUBo - 1.3mJTD (aUT) C 1248 55 7 m/a 23 O 4,4 115 c

FIaT PUNTo 3D/P - 1.3mJTD51 DPF acTUaL 4PL C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

FIaT PUNTo 5D/P - 1.3mJTD51 DPF acTUaL C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 3D/P - 1.6TDcI66 DPF XTREND C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 3D/P - 1.6TDcI80 DPF XTREND C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 4D/P - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 4D/P - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m NV ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS 5D/P - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI66 DPF C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

FoRD FocUS cLIPPER - 1.6TDcI80 DPF C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET55 C 1248 55 7 m NV O 4,4 115 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET66 C 1248 66 7 m 20 O 4,4 115 c

NISSaN NoTE - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m NV 4,4 115 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.4HDI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.4HDI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo GRaNDToUR - 1.5DcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT cLIo GRaNDToUR - 1.5DcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI66 C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI63 coLoUR EDITIoN C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI66 coLoUR EDITIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI66 EXPRESSIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

cHEVRoLET SPaRK - 1 C 995 50 6 m NV 6,8 115 B

cHEVRoLET SPaRK - 1.2 L C 1206 60 7 m NV 7 115 B

SUZUKI SwIFT 3D/P - 1.2 GRaND 1242 69 7 m NV 5 116 B

SUZUKI SwIFT 5D/P - 1.2 GRaND 1242 69 7 m NV 5 116 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

HYUNDaI I20 STc - 1.4cRDI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

mERcEDES SERIE a 5D/P - a 160cDI BE 1992 60 11 m 2 ✓ 4,4 116 c

HoNDa cR-Z - 1.5 HYBRID 1497 84 8 m NV 5 117 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.0I E 998 48 6 m NV 5 117 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.0I E 998 48 6 m NV 5 117 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.6cRDI94 STYLE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

HYUNDaI I20 STc - 1.6cRDI94 STYLE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

KIa VENGa - 1.4cRDI66 ISG EcoDYN. 1396 66 8 m 1 O 4,5 117 c

maZDa 3 4D/P - 1.6cDVI85 16V acTIVE 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

maZDa 3 5D/P - 1.6cDVI85 16V 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI66 SPoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI66 SPoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI66 SPoRTY Ja/LV 1560 66 9 m 22 - 4,4 117 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI81 1461 81 8 m 0 ✓ 4,5 117 c

aUDI a1 - 1.2TFSI a 1197 63 7 m NV 5,1 118 B

DaIHaTSU SIRIoN - 1000 998 51 6 m NV 5 118 B

SUBaRU JUSTY - 1 998 51 6 m NV 5 118 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1000VVTI 998 51 6 m NV 5 118 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1000VVTI 998 51 6 m NV 5 118 B

Bmw SERIE-1 HaTcH - 116D85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 116D85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

Bmw SERIE-3 - 316D 1995 85 11 m 0 4,5 118 c

cITRoEN DS3 - 1.6HDI82 SPoRTcHIc 1560 82 9 m 1 ✓ 4,5 118 c

HYUNDaI I20 5D/P - 1.4cRDI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

HYUNDaI I20 STc - 1.4cRDI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

KIa VENGa - 1.4cRDI55 ISG EcoDYN. 1396 55 8 m NV ✓ 4,5 118 c

LaNcIa mUSa - 1.6mJTD85 DPF P 1598 85 9 m NV ✓ 4,5 118 c

LaNcIa mUSa - 1.6mJTD88 DPF P 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 118 c

mERcEDES SERIE a 5D/P - a 160cDI BE 1992 60 11 m 0 ✓ 4,5 118 c

oPEL coRSa 3D/P - 1.7cDTI96 DPF 1686 96 9 m NV ✓ 4,5 118 c

RENaULT cLIo 3D/P - 1.5DcI85 QUIcKSH5 EXPRESSIoN 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

RENaULT cLIo 5D/P - 1.5DcI85 QUIcKSH5 EX 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

ToYoTa URBaNcRUISER - 1.4D4D 4X2 1364 66 8 m 1 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

VoLKSwaGEN PaSSaT - 1.6cRTDI77 BLUEmoTIoN comFoRT 1598 77 9 m 3 ✓ 4,5 118 c

VoLVo V50 - 1.6D DRIVE 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 118 c

aUDI a1 - 1.4TFSI 119G STRoNIc a 1390 90 8 S NV 5,2 119 B

cHEVRoLET maTIZ - 0.8 S 796 38 5 m NV 5 119 B

cHEVRoLET SPaRK - 1 995 50 6 m NV 5,1 119 B

cHEVRoLET SPaRK - 1.2 L 1206 60 7 m NV 5,1 119 B

FIaT PaNDa - 1.1 acT 1108 40 6 m NV 5 119 B

Page 40: guideCO2_2011

A B C D E F G

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

TR

aNS.

FIL

TRE

Pa

RT.

moDèL

E

cc

kw

cV

coNS.

co 2

caT.

FIaT PaNDa - 1.2 1242 44 7 m NV 5 119 B

FoRD Ka - 1.2I 1242 51 7 m NV 5,1 119 B

HYUNDaI I20 5D/P - 1.2 1248 57 7 m NV 5,1 119 B

mINI mINI - 1.6I55 oNE mINImaLISm LINE 1598 55 9 m NV 5,1 119 B

mINI mINI - 1.6I72 oNE mINImaLISm LINE 1598 72 9 m NV 5,1 119 B

oPEL aGILa - 1.0 12V E 996 48 6 m NV 5 119 B

oPEL coRSa 3D/P - 1.2I63 EaSYTRoNIc 1229 63 7 S NV 5,1 119 B

oPEL coRSa 5D/P - 1.2I63 EaSYTRoNIc 1229 63 7 S NV 5,1 119 B

SmaRT FoRTwo caBRIo - 1.0T75 999 75 6 a NV 5,2 119 B

SmaRT FoRTwo coUPE - 1.0T75 999 75 6 a NV 5,2 119 B

SUZUKI SPLaSH - 1.0 12V GRaND aDVaNTaGE 996 48 6 m NV 5 119 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1300VVTI mmT 1329 74 7 S NV 5,1 119 B

aUDI a3 caBRIo - 2.0TDI100 aTTRacTIoN 1968 100 11 m 0 4,6 119 c

aUDI a3 caBRIo - 2.0TDI103 aTTRacTIoN 1968 103 11 m 0 4,6 119 c

Bmw SERIE-1 coUPE - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 coUPE - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 HaTcH - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 HaTcH - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 118D100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-1 SPoRTSHaTcH - 118D105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 - 318D100 1995 100 11 m 0 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 - 318D105 1995 105 11 m 0 4,5 119 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 316D85 1995 85 11 m 0 4,5 119 c

cITRoEN c3 PIcaSSo - 1.6HDI66 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI66 DPF 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF VTR PacK 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 DPF ToNIc 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

cITRoEN NEmo - 1.4HDI (aUT) 1398 50 8 m/a 17 - 4,5 119 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET77 DPF 1598 77 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

FIaT FIoRINo 4D/P - 1.3mJTD mTa comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT FIoRINo 5D/P - 1.3mJTD mTa comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT FIoRINo QUBo - 1.3mJTD mTa 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

FIaT PUNTo 3D/P - 1.6mJTD SPoRT 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 119 c

FoRD FocUS c-maX - 1.6TDcI66 1560 66 9 m 19 - 4,5 119 c

FoRD FocUS c-maX - 1.6TDcI80 DPF 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

FoRD FUSIoN - 1.6TDcI 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

HYUNDaI I30 - 1.6cRDI66 DPF 1582 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

KIa cEE´D 5D/P - 1.6cRDI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

KIa cEE´D PRo-cEE´D - 1.6cRDI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

KIa RIo - 1.5cRDI65 1493 65 8 m 20 4,5 119 c

KIa RIo - 1.5cRDI81 EX 1493 81 8 m 20 - 4,5 119 c

KIa VENGa - 1.6cRDI85 ISG EcoDYN. 1582 85 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

LaNcIa YPSILoN - 1.3mULTIJET77 SPoRT 1248 77 7 m NV - 4,5 119 c

oPEL aSTRa 5D/P - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL aSTRa BREaK - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL aSTRa GTc - 1.7cDTI81 DPF EcoFLEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

oPEL coRSa 5D/P - 1.7cDTI96 DPF 1686 96 9 m NV ✓ 4,6 119 c

oPEL mERIVa - 1.3cDTI70 EcoFLEX 1248 70 7 m NV ✓ 4,5 119 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI66 1560 66 9 m 22 - 4,5 119 c

PEUGEoT BIPPER TEPEE 4D/P - 1.4HDI coNFoRT 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

PEUGEoT BIPPER TEPEE 5D/P - 1.4HDI 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

RENaULT FLUENcE - 1.5DcI78 1461 78 8 m 18 - 4,5 119 c

SEaT aLTEa - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

SEaT aLTEa XL - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

SEaT IBIZa 5D/P - 2.0cRTDI105 FR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

SEaT IBIZa Sc - 2.0cRTDI105 FR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

SKoDa ocTaVIa - 1.6TDIcR77 DPF 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

SKoDa ocTaVIa comBI - 1.6TDIcR77 DPF 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF 3D/P - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF 5D/P - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI66 TRENDLINE 1598 66 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN GoLF VaRIaNT - 1.6cRTDI77 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN PaSSaT VaRIaNT - 1.6cRTDI BLUEmoTIoN 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

VoLKSwaGEN PoLo cRoSS - 1.6cRTDI66 DSG 1598 66 9 S NV ✓ 4,6 119 c

VoLKSwaGEN PaSSaT - 1.4TSI110 DSG comFoRT EcoFUEL 1390 110 8 S NV 6,7 119 B

ToYoTa IQ - 1300VVTI mULTIDRIVE PREmIUm 1329 72 7 V NV 5,1 120 B

ToYoTa YaRIS 3D/P - 1300VVTI 1329 74 7 m NV 5,1 120 B

ToYoTa YaRIS 5D/P - 1300VVTI 1329 74 7 m NV 5,1 120 B

aLFa RomEo mITo - 1.6JTDm85 PRoGRESSIoN 1598 85 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

aLFa RomEo mITo - 1.6JTDm88 1598 88 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 318D100 1995 100 11 m 0 4,5 120 c

Bmw SERIE-3 ToURING - 318D105 1995 105 11 m 0 4,5 120 c

cITRoEN c4 BERLINE - 1.6HDI80 DPF BmP EXcLUSIVE 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI66 BY LoEB 1560 66 9 m 22 - 4,5 120 c

cITRoEN c4 coUPE - 1.6HDI80 DPF BmP VT 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET85 DPF mTa 1598 85 9 S NV ✓ 4,6 120 c

FIaT BRaVo - 1.6mULTIJET88 DPF mTa 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

FoRD FUSIoN - 1.4TDcI 1399 50 8 m 19 - 4,5 120 c

LaNcIa DELTa - 1.6mJTD85 SELEcTR 1598 85 9 S 1 ✓ 4,6 120 c

LaNcIa DELTa - 1.6mJTD88 SELEcTR 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

NISSaN mIcRa 3D/P - 1.5DcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

NISSaN mIcRa 5D/P - 1.5DcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

oPEL aGILa - 1.3cDTI 1248 55 7 m 21 O 4,5 120 c

PEUGEoT 207 3D/P - 1.6HDI80 DPF FELINE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 207 5D/P - 1.6HDI80 DPF 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 207 Sw - 1.6HDI80 DPF SPoRTY 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 120 c

PEUGEoT 308 3D/P - 1.6HDI66 PREmIUm 1560 66 9 m 23 - 4,5 120 c

PEUGEoT 308 5D/P - 1.6HDI66 1560 66 9 m 23 O 4,5 120 c

PEUGEoT 308 5D/P - 1.6HDI80 DPF BmP6 PREmIUm 1560 80 9 S 1 ✓ 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE BERLINE 5D/P - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE coUPE - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

RENaULT mEGaNE GRaNDToUR - 1.5DcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

SUZUKI SPLaSH - 1.3DDIS 1248 55 7 m 20 4,5 120 c

Der Co2-ratgeber zum auto I Seite 73

DE

Page 41: guideCO2_2011

Diesel

A B C D e F G

CO22010 i 2011

De

Nl

FR

113

Page 42: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

115

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

ALPINAd3 - 2.0d 1995 155 11 m NV ✓ 5,4 143 c

d3 - 2.0d SwITcH-TRoNIc 1995 155 11 A NV ✓ 5,6 148 d

d3 coUpE - 2.0d 1995 155 11 m NV ✓ 5,4 143 c

d3 coUpE - 2.0d SwITcH-TRoNIc 1995 155 11 A NV ✓ 5,6 148 d

d3 ToURING - 2.0d 1995 155 11 m NV ✓ 5,5 145 d

d3 ToURING - 2.0d SwITcH-TRoNIc 1995 155 11 A NV ✓ 5,7 150 d

AUDIAA1 - 1.6TdI C 1598 77 9 m NV ✓ 3,9 103 B

A3 3d/p - 1.6TdI77 (AUT) C 1598 77 9 m/A NV ✓ 4,1 109 B

A3 3d/p - 1.6TdIE77 ATTRAcTIoN C 1598 77 9 m NV ✓ 3,8 99 B

A3 3d/p - 1.9TdI77dpf STR 1896 77 10 S 2 ✓ 5,5 144 c

A3 3d/p - 2.0TdI100 dpf 1968 100 11 m 0 ✓ 5,1 134 c

A3 3d/p - 2.0TdI100 dpf ATTRAcTIoN C 1968 100 11 m 0 4,4 115 c

A3 3d/p - 2.0TdI100 dpf STR. 1968 100 11 S 0 ✓ 5,4 143 c

A3 3d/p - 2.0TdI103 1968 103 11 m 1 ✓ 5,6 146 d

A3 3d/p - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 0 ✓ 5,1 134 c

A3 3d/p - 2.0TdI103 dpf ATTRAcTIoN C 1968 103 11 m 0 4,4 115 c

A3 3d/p - 2.0TdI103 dpf QUAT. ATTRAcTIoN 1968 103 11 m 1 5 129 c

A3 3d/p - 2.0TdI103 dpf STR. 1968 103 11 S 0 ✓ 5,4 143 c

A3 3d/p - 2.0TdI125 1968 125 11 m 1 ✓ 5,2 139 c

A3 3d/p - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 1 ✓ 5,6 148 d

A3 3d/p - 2.0TdI125 STRoNIc 1968 125 11 S 0 ✓ 5,6 147 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.6TdI77 (AUT) C 1598 77 9 m/A 0 ✓ 4,2 112 B

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.9TdI77dpf STRoNIc 1896 77 10 S 2 ✓ 5,5 144 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI100 1968 100 11 m 0 ✓ 5,1 134 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI100 ATTRAcTIoN C1968 100 11 m 0 4,4 115 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI100 STRoNIc 1968 100 11 S 0 ✓ 5,4 143 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI103 1968 103 11 m 0 ✓ 5,1 134 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI103 ATTRAcTIoN C1968 103 11 m 0 4,4 115 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI103 QUATTRo 1968 103 11 m 0 ✓ 5,6 146 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI103 QUATTRo ATTRAcTIoN 1968 103 11 m 1 5 129 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI103 STRoNIc 1968 103 11 S 1 ✓ 5,4 143 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI125 A 1968 125 11 m 1 ✓ 5,2 139 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 1 ✓ 5,6 148 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TdI125 STRoNIc 1968 125 11 S 0 ✓ 5,7 149 d

A3 cABRIo - 1.6TdI77 A C 1598 77 9 m 0 ✓ 4,3 114 B

A3 cABRIo - 2.0TdI100 A 1968 100 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

A3 cABRIo - 2.0TdI100 ATTRAcTIoN 1968 100 11 m 0 4,6 119 c

A3 cABRIo - 2.0TdI100 STRoNIc A 1968 100 11 S 0 ✓ 5,6 148 d

A3 cABRIo - 2.0TdI103 A 1968 103 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

A3 cABRIo - 2.0TdI103 ATTRAcTIoN 1968 103 11 m 0 4,6 119 c

A3 cABRIo - 2.0TdI103 STRoNIc A 1968 103 11 S 0 ✓ 5,6 148 d

A4 - 2.0TdI100 1968 100 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

A4 - 2.0TdI100 1968 100 11 m 2 ✓ 5,5 144 c

A4 - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 1 ✓ 5,7 149 d

A4 - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 1 ✓ 5,8 154 d

ALFA ROMEO147 5d/p - 1.9mjTd100 16V 1910 100 10 m 24 O 5,7 151 d

147 5d/p - 1.9mjTd110 16V 1910 110 10 m 24 O 5,7 151 d

147 5d/p - 1.9mjTd125 16V Q2 1910 125 10 m 24 - 5,9 157 d

147 5d/p - 1.9mjTd85 8V 1910 85 10 m 24 O 5,5 145 d

147 5d/p - 1.9mjTd88 8V 1910 88 10 m 24 O 5,5 145 d

159 - 1.9jTdm100 16V 1910 100 10 m NV ✓ 5,7 150 d

159 - 1.9jTdm100 16V Q-TRoNIc 1910 100 10 A NV ✓ 6,8 180 E

159 - 1.9jTdm110 16V 1910 110 10 m NV ✓ 5,7 150 d

159 - 1.9jTdm110 16V Q-TRoNIc 1910 110 10 A NV ✓ 6,8 180 E

159 - 1.9jTdm85 8V Eco 1910 85 10 m 3 ✓ 5,2 138 c

159 - 1.9jTdm88 8V Eco 1910 88 10 m 3 ✓ 5,2 138 c

159 - 2.0jTdm120 16V Eco 1956 120 11 m 3 ✓ 5,1 136 c

159 - 2.0jTdm125 16V Eco 1956 125 11 m NV ✓ 5,1 136 c

159 - 2.4jTdm147 20V Q-TRoNIc 2387 147 13 A 4 ✓ 7,9 208 f

159 - 2.4jTdm154 20V 2387 154 13 m 4 ✓ 6,8 179 E

159 - 2.4jTdm154 20V Q4 2387 154 13 m 4 ✓ 7,2 192 E

159 SpoRTwAGoN - 1.9jTdm100 16V 1910 100 10 m 3 ✓ 5,7 153 d

159 SpoRTwAGoN - 1.9jTdm100 16V Q-TRoNIc 1910 100 10 A NV ✓ 6,8 180 E

159 SpoRTwAGoN - 1.9jTdm110 16V 1910 110 10 m 3 ✓ 5,8 153 d

159 SpoRTwAGoN - 1.9jTdm110 16V Q-TRoNIc 1910 110 10 A 4 ✓ 6,9 182 E

159 SpoRTwAGoN - 1.9jTdm85 8V Eco 1910 85 10 m 3 ✓ 5,2 138 c

159 SpoRTwAGoN - 1.9jTdm88 8V Eco 1910 88 10 m 3 ✓ 5,2 138 c

159 SpoRTwAGoN - 2.0jTdm120 16V Eco 1956 120 11 m 3 ✓ 5,2 139 c

159 SpoRTwAGoN - 2.0jTdm125 16V Eco 1956 125 11 m 3 ✓ 5,2 139 c

159 SpoRTwAGoN - 2.4jTdm 20V Q-TRoNIc 2387 147 13 A 4 ✓ 8 210 f

159 SpoRTwAGoN - 2.4jTdm210 20V 2387 154 13 m 4 ✓ 6,9 181 E

159 SpoRTwAGoN - 2.4jTdm210 20V Q4 2387 154 13 m 4 ✓ 7,4 194 E

BRERA - 2.0mjTd120 1956 120 11 m 2 ✓ 5,4 142 c

BRERA - 2.0mjTd125 1956 125 11 m NV ✓ 5,4 142 c

BRERA - 2.4mjTd147 Q-TRoNIc 2387 147 13 A 4 ✓ 7,9 208 f

BRERA - 2.4mjTd154 2387 154 13 m 4 ✓ 6,8 179 E

GIUlIETTA - 1.6jTdm77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,4 114 B

GIUlIETTA - 2.0jTdm120 1956 120 11 m NV ✓ 4,7 128 c

GIUlIETTA - 2.0jTdm125 1956 125 11 m NV ✓ 4,7 128 c

GT - 1.9mjTd110 1910 110 10 m 24 O 6,2 165 d

GT - 1.9mjTd125 1910 125 10 m NV - 6,2 164 d

mITo - 1.3jTdm66 C 1248 66 7 m 1 ✓ 4,3 114 B

mITo - 1.3jTdm70 jUNIoR C 1248 70 7 m 2 4,3 112 B

mITo - 1.6jTdm85 dISTINcTIVE 1598 85 9 m 1 ✓ 4,6 122 c

mITo - 1.6jTdm85 pRoGRESSIoN 1598 85 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

mITo - 1.6jTdm88 1598 88 9 m 1 ✓ 4,6 120 c

mITo - 1.6jTdm88 dISTINcTIVE 4pl 1598 88 9 m 1 ✓ 4,6 122 c

SpIdER - 2.0mjTd120 1956 120 11 m 2 ✓ 5,4 142 c

SpIdER - 2.0mjTd125 1956 125 11 m 2 ✓ 5,4 142 c

SpIdER - 2.4mjTd147 Q-TRoNIc 2387 147 13 A 4 ✓ 7,9 208 f

SpIdER - 2.4mjTd154 2387 154 13 m 4 ✓ 6,8 179 E

Page 43: guideCO2_2011

117

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

A5 coUpE - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 1 ✓ 6,6 173 d

A5 coUpE - 3.0TdI176 QUATTRo STRoNIc 2967 176 15 S 1 6,6 174 d

A5 coUpE - 3.0TdI176 TIp 2967 176 15 A 0 ✓ 6,9 182 E

A5 SpoRTBAck - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 1 ✓ 5,8 152 d

A5 SpoRTBAck - 2.0TdI105 mUlTITRoNIc 1968 105 11 V 1 ✓ 5,8 152 d

A5 SpoRTBAck - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 ✓ 5,2 137 c

A5 SpoRTBAck - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 5,2 137 c

A5 SpoRTBAck - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 1 ✓ 5,8 152 d

A5 SpoRTBAck - 2.7TdI120 mUlTITRoNIc 2698 120 14 V 1 ✓ 6,5 169 d

A5 SpoRTBAck - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6 159 d

A5 SpoRTBAck - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 ✓ 6,5 169 d

A5 SpoRTBAck - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 1 ✓ 6,7 176 E

A5 SpoRTBAck - 3.0TdI176 STRoNIc 2967 176 15 S 1 ✓ 6,6 174 d

A6 - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 1 ✓ 5,8 151 d

A6 - 2.0TdI120 1968 120 11 m 2 ✓ 5,7 149 d

A6 - 2.0TdI120 mUlTITRoNIc 1968 120 11 V 0 ✓ 5,8 153 d

A6 - 2.0TdI125 1968 125 11 m 2 ✓ 5,7 149 d

A6 - 2.0TdI125 mUlTITRoNIc 1968 125 11 V 0 ✓ 5,8 153 d

A6 - 2.0TdIE100 1968 100 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

A6 - 2.7TdI120 2698 120 14 m 1 ✓ 6,2 164 d

A6 - 2.7TdI120 mUlTITRoNIc 2698 120 14 V 1 ✓ 6,4 169 d

A6 - 2.7TdI120 TIp 2698 120 14 A 1 ✓ 7,1 189 E

A6 - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6,2 164 d

A6 - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 ✓ 6,4 169 d

A6 - 2.7TdI140 TIp 2698 140 14 A 1 ✓ 7,1 189 E

A6 - 3.0TdI155 TIp 2967 155 15 A 0 ✓ 7,1 189 E

A6 - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 0 ✓ 6,7 179 E

A6 - 3.0TdI176 TIp 2967 176 15 A 0 ✓ 7,1 189 E

A6 AllRoAd - 2.7TdI120 TIpTRoNIc QUATTRo 2698 120 14 A 1 ✓ 7,5 199 E

A6 AllRoAd - 2.7TdI140 TIpTRoNIc QUATTRo 2698 140 14 A 1 ✓ 7,5 199 E

A6 AllRoAd - 3.0TdI155 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 155 15 A 0 ✓ 7,5 199 E

A6 AllRoAd - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 0 ✓ 7,2 189 E

A6 AllRoAd - 3.0TdI176 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 176 15 A 0 ✓ 7,5 199 E

A6 AVANT - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 1 ✓ 5,9 155 d

A6 AVANT - 2.0TdI120 1968 120 11 m 2 ✓ 5,8 152 d

A6 AVANT - 2.0TdI120 mUlTITRoNIc 1968 120 11 V 0 ✓ 5,9 154 d

A6 AVANT - 2.0TdI125 1968 125 11 m 2 ✓ 5,8 152 d

A6 AVANT - 2.0TdI125 mUlTITRoNIc 1968 125 11 V 0 ✓ 5,9 154 d

A6 AVANT - 2.0TdIE100 1968 100 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

A6 AVANT - 2.7TdI120 2698 120 14 m 1 ✓ 6,2 164 d

A6 AVANT - 2.7TdI120 mUlTITRoNIc 2698 120 14 V 1 ✓ 6,5 172 d

A6 AVANT - 2.7TdI120 TIp 2698 120 14 A 1 ✓ 7,1 189 E

A6 AVANT - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6,2 164 d

A6 AVANT - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 ✓ 6,5 172 d

A6 AVANT - 2.7TdI140 TIp 2698 140 14 A 1 ✓ 7,1 189 E

A6 AVANT - 3.0TdI155 TIp 2967 155 15 A 0 ✓ 7,1 189 E

A6 AVANT - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 0 ✓ 6,7 179 E

A6 AVANT - 3.0TdI176 TIp 2967 176 15 A 0 ✓ 7,1 189 E

A4 - 2.0TdI105 1968 105 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

A4 - 2.0TdI105 mUlTITRoNIc 1968 105 11 V 1 ✓ 5,7 149 d

A4 - 2.0TdI105 QUATTRo 1968 105 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

A4 - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

A4 - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

A4 - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

A4 - 2.0TdI88 1968 88 11 m 0 ✓ 5,1 134 c

A4 - 2.7TdI120 mUlTITRoNIc 2698 120 14 V 1 ✓ 6,4 167 d

A4 - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6 159 d

A4 - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 ✓ 6,4 167 d

A4 - 3.0TdI155 TIp 2967 155 15 A 0 ✓ 6,9 182 E

A4 - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 1 ✓ 6,6 173 d

A4 - 3.0TdI176 TIp 2967 176 15 A 0 ✓ 6,9 182 E

A4 AllRoAd - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 ✓ 6,4 169 d

A4 AllRoAd - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 6,4 169 d

A4 AllRoAd - 3.0TdI176 STRoNIc QUATTRo 2967 176 15 S 0 ✓ 7,1 189 E

A4 AVANT - 2.0TdI100 1968 100 11 m 0 ✓ 5,4 143 c

A4 AVANT - 2.0TdI100 1968 100 11 m 0 ✓ 5,7 149 d

A4 AVANT - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 2 ✓ 5,9 155 d

A4 AVANT - 2.0TdI100 mUlTITRoNIc 1968 100 11 V 1 ✓ 6 159 d

A4 AVANT - 2.0TdI105 1968 105 11 m 0 ✓ 5,4 143 c

A4 AVANT - 2.0TdI105 1968 105 11 m 0 ✓ 5,7 149 d

A4 AVANT - 2.0TdI105 mUlTITRoNIc 1968 105 11 V 2 ✓ 5,9 155 d

A4 AVANT - 2.0TdI105 mUlTITRoNIc 1968 105 11 V 1 ✓ 6 159 d

A4 AVANT - 2.0TdI105 QUATTRo 1968 105 11 m 0 ✓ 6,2 162 d

A4 AVANT - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 ✓ 5,6 149 d

A4 AVANT - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 5,6 149 d

A4 AVANT - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 0 ✓ 6,2 162 d

A4 AVANT - 2.0TdI88 1968 88 11 m 0 ✓ 5,3 140 c

A4 AVANT - 2.7TdI120 mUlTITRoNIc 2698 120 14 V 1 ✓ 6,5 169 d

A4 AVANT - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6,2 164 d

A4 AVANT - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 ✓ 6,5 169 d

A4 AVANT - 3.0TdI155 TIp 2967 155 15 A 0 ✓ 7,2 186 E

A4 AVANT - 3.0TdI176 QUATTRo 2967 176 15 m 0 ✓ 6,8 176 E

A4 AVANT - 3.0TdI176 TIp 2967 176 15 A 0 ✓ 7,2 186 E

A5 cABRIo - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 5,7 148 d

A5 cABRIo - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 5,7 148 d

A5 cABRIo - 2.7TdI120 2698 120 14 V 1 ✓ 6,5 169 d

A5 cABRIo - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6,2 164 d

A5 cABRIo - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 6,5 169 d

A5 cABRIo - 3.0TdI176 STRoNIc QUATTRo 2967 176 15 S 1 ✓ 6,8 179 E

A5 coUpE - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

A5 coUpE - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

A5 coUpE - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

A5 coUpE - 2.7TdI120 mUlTITRoNIc 2698 120 14 V 1 ✓ 6,4 167 d

A5 coUpE - 2.7TdI140 2698 140 14 m 1 ✓ 6 159 d

A5 coUpE - 2.7TdI140 mUlTITRoNIc 2698 140 14 V 1 ✓ 6,4 167 d

A5 coUpE - 3.0TdI155 TIp 2967 155 15 A 0 ✓ 6,9 182 E

Page 44: guideCO2_2011

119

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SERIE-1 HATcH - 120d130 1995 130 11 m NV ✓ 4,7 125 c

SERIE-1 HATcH - 120d130 STEpTRoNIc 1995 130 11 A 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 HATcH - 123d 1995 150 11 m 1 ✓ 5,1 135 c

SERIE-1 HATcH - 123d STEpTRoNIc 1995 150 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 116d85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 118d100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 118d100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 118d105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 118d105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120d120 1995 120 11 m 1 ✓ 4,7 125 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A NV ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120d130 1995 130 11 m 1 ✓ 4,7 125 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120d130 STEpTRoNIc 1995 130 11 A NV ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 123d 1995 150 11 m 1 ✓ 5,1 135 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 123d STEpTRoNIc 1995 150 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-3 - 316d 1995 85 11 m 0 4,5 118 c

SERIE-3 - 318d100 1995 100 11 m 0 4,5 119 c

SERIE-3 - 318d100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 0 5,3 140 c

SERIE-3 - 318d105 1995 105 11 m 0 4,5 119 c

SERIE-3 - 318d105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 0 5,3 140 c

SERIE-3 - 320d120 1995 120 11 m NV 4,7 125 c

SERIE-3 - 320d120 EffIcIENTdYNAmIcS EdIT C 1995 120 11 m 0 4,1 109 B

SERIE-3 - 320d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 5,3 140 c

SERIE-3 - 320d120 XdRIVE 1995 120 11 m NV 5,2 137 c

SERIE-3 - 320d120 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 120 11 m 0 5,7 150 d

SERIE-3 - 320d135 1995 135 11 m 0 4,7 125 c

SERIE-3 - 320d135 STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 5,3 140 c

SERIE-3 - 320d135 XdRIVE 1995 135 11 m 0 5,2 137 c

SERIE-3 - 320d135 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 5,7 150 d

SERIE-3 - 325d 2993 150 15 m 0 5,7 151 d

SERIE-3 - 325d STEpTRoNIc 2993 150 15 A 0 6,1 160 d

SERIE-3 - 330d XdRIVE 2993 180 15 m 0 6,5 171 d

SERIE-3 - 330d XdRIVE STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 6,8 178 E

SERIE-3 - 330d180 2993 180 15 m 0 5,7 152 d

SERIE-3 - 330d180 STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 6,2 164 d

SERIE-3 - 335d 2993 210 15 A NV 6,6 174 d

SERIE-3 cABRIo - 320d120 1995 120 11 m 0 ✓ 5,1 135 c

SERIE-3 cABRIo - 320d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 ✓ 5,6 149 d

SERIE-3 cABRIo - 320d135 1995 135 11 m 0 ✓ 5,1 135 c

SERIE-3 cABRIo - 320d135 STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 ✓ 5,6 149 d

SERIE-3 cABRIo - 325d 2993 150 15 m 0 ✓ 6,1 160 d

SERIE-3 cABRIo - 325d STEpTRoNIc 2993 150 15 A 0 ✓ 6,4 168 d

SERIE-3 cABRIo - 330d180 2993 180 15 m 0 ✓ 6,1 162 d

SERIE-3 cABRIo - 330d180 STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 ✓ 6,4 170 d

SERIE-3 coUpE - 320d120 1995 120 11 m 0 4,7 125 c

SERIE-3 coUpE - 320d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 5,3 140 c

SERIE-3 coUpE - 320d120 XdRIVE 1995 120 11 m 0 5,2 137 c

SERIE-3 coUpE - 320d120 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 5,7 150 d

A8 - 3.0TdI155 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 155 15 A NV 6,6 174 d

A8 - 3.0TdI155 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 155 15 A 14 - 8,4 224 f

A8 - 3.0TdI171 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 171 15 A 1 ✓ 8,5 227 f

A8 - 3.0TdI184 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 184 15 A NV 6,6 174 d

A8 - 4.2TdI V8 TIpTRoNIc QUATTRo 4134 240 20 A 1 ✓ 9,4 249 G

A8 - 4.2TdI258 V8 TIpTRoNIc QUATTRo 4134 258 20 A 1 7,6 199 E

A8 l - 3.0TdI171 TIpTRoNIc QUATTRo 2967 171 15 A 1 ✓ 8,5 227 f

A8 l - 4.2TdI V8 TIpTRoNIc QUATTRo 4134 240 20 A 1 ✓ 9,4 249 G

Q5 - 2.0TdI120 1968 120 11 m 0 ✓ 6,7 175 E

Q5 - 2.0TdI120 STRoNIc 1968 120 11 S 2 ✓ 6,8 179 E

Q5 - 2.0TdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 6,7 175 E

Q5 - 2.0TdI125 STRoNIc 1968 125 11 S 2 ✓ 6,8 179 E

Q5 - 3.0TdI155 STRoNIc 2967 155 15 S 0 ✓ 7,5 199 E

Q5 - 3.0TdI176 STRoNIc 2967 176 15 S 0 ✓ 7,5 199 E

Q7 - 3.0TdI155 V6 TIp 2967 155 15 A 2 ✓ 9,1 239 G

Q7 - 3.0TdI176 V6 TIp 2967 176 15 A 2 ✓ 9,1 239 G

Q7 - 4.2TdI V8 TIpTRoNIc 4134 240 20 A 1 ✓ 11,1 294 G

TT coUpE - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

TT RoAdSTER - 2.0TdI125 QUATTRo 1968 125 11 m 0 ✓ 5,5 144 c

BMWSERIE-1 cABRIo - 118d100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,9 129 c

SERIE-1 cABRIo - 118d100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-1 cABRIo - 118d105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,9 129 c

SERIE-1 cABRIo - 118d105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-1 cABRIo - 120d120 1995 120 11 m 1 ✓ 5 133 c

SERIE-1 cABRIo - 120d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-1 cABRIo - 120d130 1995 130 11 m 1 ✓ 5 133 c

SERIE-1 cABRIo - 120d130 STEpTRoNIc 1995 130 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-1 cABRIo - 123d 1995 150 11 m 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 cABRIo - 123d STEpTRoNIc 1995 150 11 A 1 ✓ 5,7 150 d

SERIE-1 coUpE - 118d100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

SERIE-1 coUpE - 118d100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 0 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 coUpE - 118d105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

SERIE-1 coUpE - 118d105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 0 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 coUpE - 120d120 1995 120 11 m 1 ✓ 4,7 125 c

SERIE-1 coUpE - 120d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 coUpE - 120d130 1995 130 11 m 0 ✓ 4,7 125 c

SERIE-1 coUpE - 120d130 STEpTRoNIc 1995 130 11 A 0 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 coUpE - 123d 1995 150 11 m 0 ✓ 5,1 135 c

SERIE-1 coUpE - 123d STEpTRoNIc 1995 150 11 A 1 ✓ 5,5 145 d

SERIE-1 HATcH - 116d85 1995 85 11 m NV ✓ 4,4 118 c

SERIE-1 HATcH - 118d100 1995 100 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

SERIE-1 HATcH - 118d100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 HATcH - 118d105 1995 105 11 m 1 ✓ 4,5 119 c

SERIE-1 HATcH - 118d105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-1 HATcH - 120d120 1995 120 11 m 1 ✓ 4,7 125 c

SERIE-1 HATcH - 120d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 1 ✓ 5,3 140 c

Page 45: guideCO2_2011

121

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SERIE-5 ToURING - 525d XdRIVE STEpTRoNIc 2993 145 15 A NV ✓ 7 187 E

SERIE-5 ToURING - 530d 2993 173 15 m 1 ✓ 6,6 176 E

SERIE-5 ToURING - 530d STEpTRoNIc 2993 173 15 A 1 ✓ 6,8 180 E

SERIE-5 ToURING - 530d XdRIVE (AUT) 2993 173 15 m/A 1 ✓ 7,2 192 E

SERIE-5 ToURING - 535d 2993 210 15 A 1 ✓ 6,9 182 E

SERIE-6 cABRIo - 635d 2993 210 15 A 0 ✓ 7,2 190 E

SERIE-6 coUpE - 635d 2993 210 15 A 0 ✓ 6,9 183 E

SERIE-7 - 730d155 2993 155 15 A 1 ✓ 6,8 178 E

SERIE-7 - 730d180 2993 180 15 A 1 ✓ 6,8 178 E

SERIE-7 - 740d 2993 225 15 A 1 ✓ 6,9 181 E

SERIE-7 l - 730d180 2993 180 15 A 1 ✓ 6,9 180 E

SERIE-X1 - 18d100 SdRIVE 1995 100 11 m 1 ✓ 5,2 136 c

SERIE-X1 - 18d100 SdRIVE STEpTRoNIc 1995 100 11 A 0 ✓ 5,9 155 d

SERIE-X1 - 18d100 XdRIVE 1995 100 11 m 1 ✓ 5,7 150 d

SERIE-X1 - 18d100 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 100 11 A 0 ✓ 6,2 164 d

SERIE-X1 - 18d105 SdRIVE 1995 105 11 m 1 ✓ 5,2 136 c

SERIE-X1 - 18d105 SdRIVE STEpTRoNIc 1995 105 11 A 0 ✓ 5,9 155 d

SERIE-X1 - 18d105 XdRIVE 1995 105 11 m 1 ✓ 5,7 150 d

SERIE-X1 - 18d105 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 105 11 A NV ✓ 6,2 164 d

SERIE-X1 - 20d120 SdRIVE 1995 120 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

SERIE-X1 - 20d120 SdRIVE STEpTRoNIc 1995 120 11 A NV ✓ 5,9 155 d

SERIE-X1 - 20d120 XdRIVE 1995 120 11 m 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE-X1 - 20d120 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 120 11 A 1 ✓ 6,2 164 d

SERIE-X1 - 20d130 SdRIVE 1995 130 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

SERIE-X1 - 20d130 SdRIVE STEpTRoNIc 1995 130 11 A NV ✓ 5,9 155 d

SERIE-X1 - 20d130 XdRIVE 1995 130 11 m 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE-X1 - 20d130 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 130 11 A 1 ✓ 6,2 164 d

SERIE-X1 - 23d XdRIVE 1995 150 11 A NV ✓ 6,3 167 d

SERIE-X3 - 1.8d100 XdRIVE 1995 100 11 m 1 ✓ 6,2 165 d

SERIE-X3 - 1.8d105 XdRIVE 1995 105 11 m 1 ✓ 6,2 165 d

SERIE-X3 - 2.0d120 XdRIVE 1995 120 11 m 1 ✓ 6,5 172 d

SERIE-X3 - 2.0d120 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 120 11 A 1 ✓ 6,7 178 E

SERIE-X3 - 2.0d130 XdRIVE 1995 130 11 m 0 ✓ 6,5 172 d

SERIE-X3 - 2.0d130 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 130 11 A 1 ✓ 6,7 178 E

SERIE-X3 - 3.0d155 XdRIVE 2993 155 15 m 1 ✓ 7,4 196 E

SERIE-X3 - 3.0d155 XdRIVE STEpTRoNIc 2993 155 15 A 1 ✓ 7,7 206 f

SERIE-X3 - 3.0d160 XdRIVE 2993 160 15 m 1 ✓ 7,4 196 E

SERIE-X3 - 3.0d160 XdRIVE STEpTRoNIc 2993 160 15 A 1 ✓ 7,7 206 f

SERIE-X3 - 3.5d XdRIVE 2993 210 15 A 0 ✓ 7,8 208 f

SERIE-X5 - 3.0d155 XdRIVE 2993 155 15 A 0 ✓ 7,4 195 E

SERIE-X5 - 3.0d180 XdRIVE 2993 180 15 A 0 ✓ 7,4 195 E

SERIE-X5 - 4.0d XdRIVE 2993 225 15 A 0 ✓ 7,5 198 E

SERIE-X6 - 3.0d155 XdRIVE 2993 155 15 A 0 7,4 195 E

SERIE-X6 - 3.0d180 XdRIVE 2993 180 15 A 0 7,4 195 E

SERIE-X6 - 4.0d XdRIVE 2993 225 15 A 0 7,5 198 E

CHEVROLETcApTIVA - 2.0VcdI110 2X4 lS 5pl 1991 110 11 m NV ✓ 7,2 191 E

SERIE-3 coUpE - 320d135 1995 135 11 m 0 4,7 125 c

SERIE-3 coUpE - 320d135 STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 5,3 140 c

SERIE-3 coUpE - 320d135 XdRIVE 1995 135 11 m 0 5,2 137 c

SERIE-3 coUpE - 320d135 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 5,7 150 d

SERIE-3 coUpE - 325d 2993 150 15 m 0 5,7 151 d

SERIE-3 coUpE - 325d STEpTRoNIc 2993 150 15 A 0 6,1 160 d

SERIE-3 coUpE - 330d XdRIVE 2993 180 15 m 1 6,5 171 d

SERIE-3 coUpE - 330d XdRIVE STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 6,8 178 E

SERIE-3 coUpE - 330d180 2993 180 15 m 0 5,7 152 d

SERIE-3 coUpE - 330d180 STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 6,2 164 d

SERIE-3 coUpE - 335d 2993 210 15 A 0 6,6 174 d

SERIE-3 ToURING - 316d85 1995 85 11 m 0 4,5 119 c

SERIE-3 ToURING - 318d100 1995 100 11 m 0 4,5 120 c

SERIE-3 ToURING - 318d100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 0 5,4 142 c

SERIE-3 ToURING - 318d105 1995 105 11 m 0 4,5 120 c

SERIE-3 ToURING - 318d105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 0 5,4 142 c

SERIE-3 ToURING - 320d120 1995 120 11 m 0 4,8 128 c

SERIE-3 ToURING - 320d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 5,4 142 c

SERIE-3 ToURING - 320d120 XdRIVE 1995 120 11 m 0 5,3 140 c

SERIE-3 ToURING - 320d120 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 5,8 153 d

SERIE-3 ToURING - 320d135 1995 135 11 m 0 4,8 128 c

SERIE-3 ToURING - 320d135 STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 5,4 142 c

SERIE-3 ToURING - 320d135 XdRIVE 1995 135 11 m 0 5,3 140 c

SERIE-3 ToURING - 320d135 XdRIVE STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 5,8 153 d

SERIE-3 ToURING - 325d150 2993 150 15 m 0 5,8 153 d

SERIE-3 ToURING - 325d150 STEpTRoNIc 2993 150 15 A 0 6,2 163 d

SERIE-3 ToURING - 330d XdRIVE 2993 180 15 m 0 6,6 174 d

SERIE-3 ToURING - 330d XdRIVE STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 6,9 181 E

SERIE-3 ToURING - 330d180 2993 180 15 m 0 5,9 155 d

SERIE-3 ToURING - 330d180 STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 6,3 165 d

SERIE-3 ToURING - 335d 2993 210 15 A 0 6,7 176 E

SERIE-5 - 520d120 1995 120 11 m 0 ✓ 4,9 129 c

SERIE-5 - 520d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 0 ✓ 5,2 137 c

SERIE-5 - 520d135 1995 135 11 m 0 ✓ 4,9 129 c

SERIE-5 - 520d135 STEpTRoNIc 1995 135 11 A 0 ✓ 5,2 137 c

SERIE-5 - 525d 2993 150 15 m 0 ✓ 6,2 162 d

SERIE-5 - 525d STEpTRoNIc 2993 150 15 A 0 ✓ 6,1 160 d

SERIE-5 - 530d 2993 180 15 m 0 ✓ 6,3 166 d

SERIE-5 - 530d STEpTRoNIc 2993 180 15 A 0 ✓ 6,1 160 d

SERIE-5 GRAN TURISmo - 530d180 2993 180 15 A 3 ✓ 6,5 173 d

SERIE-5 GRAN TURISmo - 535d 2993 220 15 A 0 ✓ 6,7 175 E

SERIE-5 ToURING - 520d120 1995 120 11 m 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-5 ToURING - 520d120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 1 ✓ 5,8 154 d

SERIE-5 ToURING - 520d130 1995 130 11 m 1 ✓ 5,3 140 c

SERIE-5 ToURING - 520d130 STEpTRoNIc 1995 130 11 A 1 ✓ 5,8 154 d

SERIE-5 ToURING - 525d 2993 145 15 m 1 ✓ 6,4 171 d

SERIE-5 ToURING - 525d STEpTRoNIc 2993 145 15 A 0 ✓ 6,6 176 E

SERIE-5 ToURING - 525d XdRIVE 2993 145 15 m 1 ✓ 6,9 184 E

Page 46: guideCO2_2011

123

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

c4 coUpE - 1.6HdI66 dpf ToNIc 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

c4 coUpE - 1.6HdI66 T C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

c4 coUpE - 1.6HdI80 dpf Bmp VT 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

c4 coUpE - 1.6HdI80 dpf VT 1560 80 9 m 1 ✓ 4,7 125 c

c4 coUpE - 2.0HdI100 dpf VTS 1997 100 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

c4 GRANd pIcASSo - 1.6HdI (AUT) 1560 80 9 m/A 0 ✓ 5,3 140 c

c4 GRANd pIcASSo - 1.6HdI Bmp 1560 80 9 S 0 ✓ 5,1 135 c

c4 GRANd pIcASSo - 2.0HdI 16V AUT. EXclUSIVE 1997 100 11 A 1 ✓ 7,4 195 E

c4 GRANd pIcASSo - 2.0HdI 16V Bmp EXclUSIVE 1997 100 11 S 0 ✓ 5,8 153 d

c4 GRANd pIcASSo - 2.0HdI 16V EXclUSIVE 1997 100 11 m 2 ✓ 6,1 160 d

c4 GRANd pIcASSo - 2.0HdI110 16V 1997 110 11 m 2 ✓ 5,7 149 d

c4 pIcASSo - 1.6HdI 1560 80 9 m 4 ✓ 5,3 140 c

c4 pIcASSo - 1.6HdI Bmp 1560 80 9 S 0 ✓ 5,1 135 c

c4 pIcASSo - 2.0HdI100 AUT. EXclUSIVE 1997 100 11 A 1 ✓ 7,4 195 E

c4 pIcASSo - 2.0HdI100 Bmp EXclUSIVE 1997 100 11 S 1 ✓ 5,8 153 d

c4 pIcASSo - 2.0HdI100 EXclUSIVE 1997 100 11 m 2 ✓ 6,1 160 d

c4 pIcASSo - 2.0HdI110 EXclUSIVE 1997 110 11 m NV ✓ 5,7 149 d

c5 - 1.6HdI 1560 80 9 m 1 ✓ 5,6 149 d

c5 - 2.0HdI100 1997 100 11 m 0 ✓ 5,8 153 d

c5 - 2.0HdI100 AUT. EXclUSIVE 1997 100 11 A NV ✓ 6,8 179 E

c5 - 2.0HdI120 AUT. EXclUSIVE 1997 120 11 A 2 ✓ 6,8 179 E

c5 - 2.0HdI120 EXclUSIVE 1997 120 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

c5 - 3.0HdI EXclUSIVE 2992 177 15 A 2 ✓ 7,4 195 E

c5 ToURER - 1.6HdI 1560 80 9 m 1 ✓ 5,7 150 d

c5 ToURER - 2.0HdI100 AUT. EXclUSIVE 1997 100 11 A 0 ✓ 6,8 179 E

c5 ToURER - 2.0HdI100 EXclUSIVE 1997 100 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

c5 ToURER - 2.0HdI100 VTR 1997 100 11 m 0 ✓ 5,8 149 d

c5 ToURER - 2.0HdI120 AUT. EXclUSIVE 1997 120 11 A 2 ✓ 6,9 179 E

c5 ToURER - 2.0HdI120 EXclUSIVE 1997 120 11 m 2 ✓ 5,3 139 c

c5 ToURER - 3.0HdI EXclUSIVE 2992 177 15 A 0 ✓ 7,4 195 E

c6 - 2.2HdI125 AUT. 2179 125 12 A 1 ✓ 7,6 199 E

c6 - 3.0HdI V6 AUT. 2992 177 15 A 0 ✓ 7,4 195 E

c8 - 2.0HdI100 1997 100 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

c8 - 2.0HdI120 1997 120 11 A 0 ✓ 7,2 189 E

c8 - 2.0HdI120 EXclUSIVE 1997 120 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

c-cRoSSER - 2.2HdI115 2179 115 12 m NV ✓ 7 185 E

c-cRoSSER - 2.2HdI115 dcS 2179 115 12 S 1 ✓ 7,3 192 E

dS3 - 1.6HdI68 16V 99G SocHIc C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

dS3 - 1.6HdI68 16V SocHIc C 1560 68 9 m 0 ✓ 4 104 B

dS3 - 1.6HdI82 SpoRTcHIc 1560 82 9 m 1 ✓ 4,5 118 c

NEmo - 1.4HdI (AUT) 1398 50 8 m/A 17 - 4,5 119 c

XSARA pIcASSo - 1.6HdI66 1560 66 9 m 13 - 5 130 c

XSARA pIcASSo - 1.6HdI80 dpf 1560 80 9 m 2 ✓ 5,1 136 c

DACIAdUSTER - 1.5dcI66 4X2 1461 66 8 m NV ✓ 5 130 c

dUSTER - 1.5dcI79 4X2 1461 79 8 m 0 ✓ 5,3 139 c

dUSTER - 1.5dcI81 4X4 1461 81 8 m 0 ✓ 5,6 145 d

cApTIVA - 2.0VcdI110 4X4 AUT. lT 1991 110 11 A NV ✓ 8,6 233 f

cApTIVA - 2.0VcdI110 4X4 l 1991 110 11 m NV ✓ 7,4 197 E

cApTIVA - 2.0VcdI93 2X4 lS 1991 93 11 m NV ✓ 7,2 190 E

cRUZE 4d/p - 2.0TcdI110 lT 1991 110 11 m NV O 5,6 149 d

cRUZE 4d/p - 2.0TdcI92 lS 1991 92 11 m NV O 5,5 145 d

EpIcA - 2.0VcdI AUT. lT 1991 110 11 A NV 7,6 206 f

EpIcA - 2.0VcdI l 1991 110 11 m NV 6,1 169 d

NUBIRA Sw - 2.0TcdI 1991 89 11 m NV 6 155 d

CHRYSLER300c SEdAN - 3.0cRd V6 2987 155 15 A NV 7,7 203 E

300c ToURING - 3.0cRd V6 2987 155 15 A NV ✓ 7,9 207 f

GRANd VoYAGER - 2.8cRd AUT. 2776 120 15 A NV ✓ 8,8 233 f

SEBRING cABRIo HARdTop - 2.0cRd lImITEd 1968 103 11 m 21 - 6,8 183 E

SEBRING cABRIo HARdTop - 2.0cRd100 lImITEd 1968 100 11 m 21 6,8 183 E

SEBRING coNVERTIBlE - 2.0cRd 1968 103 11 m 21 - 6,8 183 E

SEBRING coNVERTIBlE - 2.0cRd100 1968 100 11 m 21 6,8 183 E

CITROENBERlINGo - 1.6HdI55 1560 55 9 m 22 - 5,7 149 d

BERlINGo - 1.6HdI55 fIRST 1560 55 9 m 23 - 5,3 140 c

BERlINGo - 1.6HdI66 1560 66 9 m 24 - 5,7 149 d

BERlINGo - 1.6HdI66 fAp mUlTISpAcE 1560 66 9 m 0 ✓ 5,3 140 c

BERlINGo - 1.6HdI66 mUlTISpAcE 7pl 1560 66 9 m 23 - 5,9 154 d

BERlINGo - 1.6HdI66 XTR 1580 66 9 m 24 - 5,7 149 d

BERlINGo - 1.6HdI80 dpf 1560 80 9 m 1 ✓ 5,3 140 c

BERlINGo - 1.6HdI80 dpf mUlTISpAcE 7pl 1560 80 9 m 1 ✓ 5,8 151 d

c1 3d/p - 1.4HdI SEdUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

c1 5d/p - 1.4HdI SEdUcTIoN C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

c3 - 1.4HdI C 1398 50 8 m 15 - 4,2 110 B

c3 - 1.4HdI SX C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

c3 - 1.6HdI66 C 1560 66 9 m 15 - 4,3 110 B

c3 - 1.6HdI68 dpf C 1560 68 9 m NV ✓ 4 104 B

c3 - 1.6HdI68 dpf SEdUcTIoN 99G C 1560 68 9 m NV ✓ 3,8 99 B

c3 - 1.6HdI82 dpf EXclUSIVE C 1560 82 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

c3 HIT - 1.4HdI C 1398 50 8 m 17 - 4,4 115 c

c3 pIcASSo - 1.6HdI66 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

c3 pIcASSo - 1.6HdI66 ATTRAcTIoN 1560 66 9 m 20 - 4,7 123 c

c3 pIcASSo - 1.6HdI80 EXclUSIVE 1560 80 9 m 2 ✓ 4,9 130 c

c3 plURIEl - 1.4HdI 1398 50 8 m 17 - 4,7 125 c

c4 BERlINE - 1.6HdI66 C 1560 66 9 m 22 - 4,3 114 B

c4 BERlINE - 1.6HdI66 dpf 1560 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

c4 BERlINE - 1.6HdI80 dpf Bmp EXclUSIVE 1560 80 9 S 2 ✓ 4,5 120 c

c4 BERlINE - 1.6HdI80 dpf Bmp VTR pAck C 1560 80 9 S 0 ✓ 4,4 115 c

c4 BERlINE - 1.6HdI80 dpf EXclUSIVE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,7 125 c

c4 BERlINE - 1.6HdI80 dpf VTR pAck 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

c4 BERlINE - 2.0HdI100 dpf EXclUSIVE 1997 100 11 m 3 ✓ 5,3 139 c

c4 coUpE - 1.6HdI66 BY loEB 1560 66 9 m 22 - 4,5 120 c

Page 47: guideCO2_2011

125

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

fIoRINo 5d/p - 1.3mjTd mTA comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

fIoRINo QUBo - 1.3mjTd (AUT) C 1248 55 7 m/A 23 O 4,4 115 c

fIoRINo QUBo - 1.3mjTd mTA 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

pANdA - 1.3mjTd51 C 1248 51 7 m 20 - 4,3 114 B

pANdA - 1.3mjTd55 dpf C 1248 55 7 m 2 ✓ 4,2 110 B

pANdA clImBING - 1.3mjTd51 4X4 1248 51 7 m 18 - 5,2 136 c

pANdA cRoSS - 1.3mjTd51 4X4 4pl 1248 51 7 m 18 - 5,2 136 c

pUNTo 3d/p - 1.3mjTd51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

pUNTo 3d/p - 1.3mjTd51 dpf AcTUAl 4pl C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

pUNTo 3d/p - 1.3mjTd70 dpf C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

pUNTo 3d/p - 1.3mjTd70 dpf mTA dYNAmIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

pUNTo 3d/p - 1.6mjTd SpoRT 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 119 c

pUNTo 5d/p - 1.3mjTd51 C 1248 51 7 m NV - 4,1 104 B

pUNTo 5d/p - 1.3mjTd51 dpf AcTUAl C 1248 51 7 m NV ✓ 4,4 115 c

pUNTo 5d/p - 1.3mjTd70 dpf dYNAmIc C 1248 70 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

pUNTo 5d/p - 1.3mjTd70 dpf mTA dYNAmIc C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 107 B

ScUdo comBI lwB 4d/p - 1.6jTd 1560 66 9 m NV - 7,5 198 E

ScUdo comBI lwB 4d/p - 2.0jTd100 1997 100 11 m 1 ✓ 7,5 198 E

ScUdo comBI lwB 4d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 1 ✓ 7,4 196 E

ScUdo comBI lwB 4d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 34 - 7,5 198 E

ScUdo comBI lwB 5d/p - 1.6jTd 1560 66 9 m NV - 7,5 198 E

ScUdo comBI lwB 5d/p - 2.0jTd100 1997 100 11 m 1 ✓ 7,5 198 E

ScUdo comBI lwB 5d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 1 ✓ 7,4 196 E

ScUdo comBI lwB 5d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 34 - 7,5 198 E

ScUdo comBI SwB 4d/p - 1.6jTd 1560 66 9 m 37 - 7,5 198 E

ScUdo comBI SwB 4d/p - 1.6jTd 1560 66 9 m NV - 7,5 191 E

ScUdo comBI SwB 4d/p - 2.0jTd100 1997 100 11 m 1 ✓ 7,4 196 E

ScUdo comBI SwB 4d/p - 2.0jTd100 1997 100 11 m 1 ✓ 7,5 198 E

ScUdo comBI SwB 4d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 1 ✓ 7,2 194 E

ScUdo comBI SwB 4d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 34 - 7,5 198 E

ScUdo comBI SwB 5d/p - 1.6jTd 1560 66 9 m 37 - 7,5 198 E

ScUdo comBI SwB 5d/p - 1.6jTd 1560 66 9 m NV - 7,5 191 E

ScUdo comBI SwB 5d/p - 2.0jTd100 1997 100 11 m 1 ✓ 7,4 196 E

ScUdo comBI SwB 5d/p - 2.0jTd100 1997 100 11 m 1 ✓ 7,5 198 E

ScUdo comBI SwB 5d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 1 ✓ 7,2 194 E

ScUdo comBI SwB 5d/p - 2.0jTd88 1997 88 11 m 34 - 7,5 198 E

SEdIcI - 2.0mjET 4X2 1956 99 11 m 1 ✓ 4,9 129 c

SEdIcI - 2.0mjET 4X4 1956 99 11 m 3 ✓ 5,5 143 c

FORDfIESTA 3d/p - 1.4TdcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

fIESTA 3d/p - 1.6TdcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

fIESTA 3d/p - 1.6TdcI dpf EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

fIESTA 5d/p - 1.4TdcI C 1399 50 8 m 18 - 4,2 110 B

fIESTA 5d/p - 1.6TdcI C 1560 66 9 m 22 O 4,2 110 B

fIESTA 5d/p - 1.6TdcI dpf EcoNETIc C 1560 66 9 m 0 ✓ 3,7 98 B

focUS 3d/p - 1.6TdcI66 dpf XTRENd C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

focUS 3d/p - 1.6TdcI80 dpf XTRENd C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

loGAN - 1.5dcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

loGAN - 1.5dcI63 lAUREATE C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

loGAN mcV - 1.5dcI50 1461 50 8 m 17 - 5,3 140 c

loGAN mcV - 1.5dcI63 1461 63 8 m 22 - 5,2 137 c

SANdERo - 1.5dcI50 C 1461 50 8 m 21 - 4,4 115 c

SANdERo - 1.5dcI63 C 1461 63 8 m 11 - 4,4 115 c

SANdERo STEpwAY - 1.5dcI50 1461 50 8 m 17 - 5,3 140 c

DODGEcAlIBER - 2.0cRd S 1968 103 11 m 1 ✓ 6,1 163 d

cAlIBER - 2.0cRd100 1968 100 11 m 1 ✓ 6,1 161 d

cAlIBER - 2.0cRd100 SE 1968 100 11 m 1 ✓ 6,1 163 d

joURNEY - 2.0cRd100 1968 100 11 m NV ✓ 6,3 165 d

joURNEY - 2.0cRd100 AUT.dcT 1968 100 11 S NV ✓ 6,7 176 E

joURNEY - 2.0cRd103 1968 103 11 m NV ✓ 6,3 165 d

joURNEY - 2.0cRd103 AUT.dcT 1968 103 11 S NV ✓ 6,7 176 E

NITRo - 2.8cRd 2777 130 15 m 2 ✓ 8,4 222 f

NITRo - 2.8cRd AUT. 4wd 2777 130 15 A 3 ✓ 9 242 G

NITRo - 2.8cRd120 2777 120 15 m 2 ✓ 8,4 222 f

NITRo - 2.8cRd120 AUT. 4wd 2777 120 15 A 3 ✓ 9 242 G

FIAT500 - 1.3mjTd55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

500 c - 1.3mjTd55 C 1248 55 7 m 1 ✓ 4,2 110 B

500 c - 1.3mjTd70 C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,9 104 B

BRAVo - 1.6mUlTIjET66 dpf C 1598 66 9 m 2 ✓ 4,4 115 c

BRAVo - 1.6mUlTIjET77 1598 77 9 m 18 - 4,9 129 c

BRAVo - 1.6mUlTIjET77 dpf 1598 77 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

BRAVo - 1.6mUlTIjET85 dpf mTA 1598 85 9 S NV ✓ 4,6 120 c

BRAVo - 1.6mUlTIjET88 dpf mTA 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

BRAVo - 2.0mUlTIjET120 dpf 1956 120 11 m 2 ✓ 5,3 139 c

cRomA - 1.9mjTd100 1910 100 10 m 5 ✓ 6 157 d

cRomA - 1.9mjTd100 AUT. 1910 100 10 A 5 ✓ 6,9 181 E

cRomA - 1.9mjTd110 1910 110 10 m 5 ✓ 6 157 d

cRomA - 1.9mjTd110 AUT. 1910 110 10 A 5 ✓ 6,9 181 E

cRomA - 1.9mjTd85 1910 85 10 m 1 ✓ 5,3 140 c

cRomA - 1.9mjTd85 EmoTIoN 1910 85 10 m 2 ✓ 6 157 d

doBlo - 1.3mjTd 1248 66 7 m 2 4,9 129 c

doBlo - 1.6mjTd77 1598 77 9 m 1 5,2 138 c

doBlo - 2.0mjTd EmoTIoN 1956 99 11 m NV 5,7 150 d

doBlo 4d/p - 1.3mjTd62 AcTIVE 1248 62 7 m 2 ✓ 5,2 137 c

doBlo 5d/p - 1.3mjTd62 1248 62 7 m 2 ✓ 5,2 137 c

doBlo 5d/p VERH.dAk/ToIT SUREl - 1.3mjTd62 1248 62 7 m 2 ✓ 5,6 148 d

fIoRINo 4d/p - 1.3mjTd comBI S 1248 55 7 m 19 - 4,6 123 c

fIoRINo 4d/p - 1.3mjTd dpf (AUT) C 1248 55 7 m/A NV ✓ 4,5 115 c

fIoRINo 4d/p - 1.3mjTd mTA comBI S 1248 55 7 S 20 - 4,5 119 c

fIoRINo 5d/p - 1.3mjTd comBI S 1248 55 7 m 19 - 4,6 123 c

fIoRINo 5d/p - 1.3mjTd dpf (AUT) C 1248 55 7 m/A NV ✓ 4,5 115 c

Page 48: guideCO2_2011

127

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

moNdEo 5d/p - 2.0TdcI100 dpf 1997 100 11 m 0 ✓ 5,8 154 d

moNdEo 5d/p - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 m 0 ✓ 7,1 187 E

moNdEo 5d/p - 2.0TdcI85 EcoNETIc 1997 85 11 m 0 ✓ 5,2 139 c

moNdEo 5d/p - 2.2TdcI dpf 2179 129 12 m 1 ✓ 6,2 165 d

moNdEo clIppER - 1.8TdcI74 XTRENd 1753 74 10 m 23 - 5,7 151 d

moNdEo clIppER - 1.8TdcI92 1753 92 10 m 23 - 5,9 156 d

moNdEo clIppER - 1.8TdcI92 EcoNETIc 1753 92 10 m 23 - 5,4 142 c

moNdEo clIppER - 2.0TdcI100 dpf 1997 100 11 m 0 ✓ 5,8 154 d

moNdEo clIppER - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 m 0 ✓ 7,1 187 E

moNdEo clIppER - 2.0TdcI85 EcoNETIc 1997 85 11 m 0 ✓ 5,2 139 c

moNdEo clIppER - 2.2TdcI dpf 2179 129 12 m 1 ✓ 6,2 165 d

S-mAX - 1.8TdcI 1753 92 10 m 3 - 6,2 164 d

S-mAX - 2.0TdcI dpf 1997 100 11 m 1 ✓ 6 159 d

S-mAX - 2.0TdcI dpf AUT. 1997 100 11 A 1 ✓ 7,2 189 E

S-mAX - 2.2TdcI dpf T 2179 129 12 m 0 ✓ 6,6 174 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo lwB 4d/p - 1.8TdcI66 AmBIENTE 1753 66 10 m 20 - 6,4 168 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo lwB 4d/p - 1.8TdcI81 AmBIENTE 1753 81 10 m 18 - 6 159 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo lwB 5d/p - 1.8TdcI66 1753 66 10 m 20 - 6,4 168 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo lwB 5d/p - 1.8TdcI81 1753 81 10 m 18 - 6 159 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo SwB 4d/p - 1.8TdcI55 AmBIENTE 1753 55 10 m 20 - 6,3 167 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo SwB 4d/p - 1.8TdcI66 AmBIENTE 1753 66 10 m 20 - 6,4 168 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo SwB 4d/p - 1.8TdcI81 AmBIENTE 1753 81 10 m 18 - 6 159 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo SwB 5d/p - 1.8TdcI55 1753 55 10 m 20 - 6,3 167 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo SwB 5d/p - 1.8TdcI66 1753 66 10 m 20 - 6,4 168 d

TRANSIT coNNEcT ToURNEo SwB 5d/p - 1.8TdcI81 1753 81 10 m 18 - 6 159 d

HONDAAccoRd 4d/p - 2.2I-dTEc AUT. E 2204 110 12 A 1 ✓ 6,4 170 d

AccoRd 4d/p - 2.2I-dTEc ElEGANcE 2204 110 12 m 0 ✓ 5,6 147 d

AccoRd 4d/p - 2.2I-dTEc EXEcUTIVE 2204 110 12 m 0 ✓ 5,6 149 d

AccoRd ToURER - 2.2I-dTEc AUT. ElEGANcE 2204 110 12 A 1 ✓ 6,6 173 d

AccoRd ToURER - 2.2I-dTEc AUT. EXEcUTIVE 2204 110 12 A 1 ✓ 6,6 174 d

AccoRd ToURER - 2.2I-dTEc ElEGANcE 2204 110 12 m 1 ✓ 5,8 153 d

AccoRd ToURER - 2.2I-dTEc EXEcUTIVE 2204 110 12 m 1 ✓ 5,8 154 d

cIVIc 5d/p - 2.2I-cTdI 2204 103 12 m 4 5,3 141 c

cIVIc 5d/p - 2.2I-cTdI comfoRT 2204 103 12 m 1 5,1 136 c

cIVIc TYpE S - 2.2I-cTdI 2204 103 12 m 1 5,2 138 c

cR-V - 2.2I-dTEc 2199 110 12 m 1 6,5 171 d

cR-V - 2.2I-dTEc AUT. 2199 110 12 A 1 7,4 195 E

HYUNDAIGRANdEUR AZERA - 2.2cRdI AUT. EXEcUTIVE 2188 110 12 A 1 ✓ 7,9 208 f

H-1 pEoplE - 2.5cRdI100 EXEcUTIVE 2497 100 13 m 31 - 8,3 220 f

H-1 pEoplE - 2.5cRdI120 EXEcUTIVE 2497 120 13 m 38 - 8,5 225 f

I10 - 1.1cRdI C 1120 55 6 m 17 4,3 114 B

I20 5d/p - 1.4cRdI55 C 1396 55 8 m NV 4,2 110 B

I20 5d/p - 1.4cRdI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

I20 5d/p - 1.4cRdI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

focUS 3d/p - 2.0TdcI100 1997 100 11 m 20 O 5,5 144 c

focUS 3d/p - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS 3d/p - 2.0TdcI81 dpf AUT. 1997 81 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS 4d/p - 1.6TdcI66 dpf C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

focUS 4d/p - 1.6TdcI80 dpf C 1560 80 9 m NV ✓ 4,4 115 c

focUS 4d/p - 2.0TdcI100 1997 100 11 m 20 O 5,6 147 d

focUS 4d/p - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS 4d/p - 2.0TdcI81 dpf AUT. 1997 81 11 m 0 ✓ 5,8 154 d

focUS 5d/p - 1.6TdcI66 dpf C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

focUS 5d/p - 1.6TdcI66 dpf EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

focUS 5d/p - 1.6TdcI80 dpf C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

focUS 5d/p - 1.6TdcI80 dpf EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

focUS 5d/p - 1.6TdcI80 dpf EcoNETIc II 99G C 1560 80 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

focUS 5d/p - 2.0TdcI100 1997 100 11 m 20 O 5,5 144 c

focUS 5d/p - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS 5d/p - 2.0TdcI81 dpf AUT. 1997 81 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS cc - 2.0TdcI 1997 100 11 m 3 ✓ 5,9 156 d

focUS clIppER - 1.6TdcI66 dpf C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

focUS clIppER - 1.6TdcI66 dpf EcoNETIc II C 1560 66 9 m 1 ✓ 4 104 B

focUS clIppER - 1.6TdcI80 dpf C 1560 80 9 m 0 ✓ 4,4 115 c

focUS clIppER - 1.6TdcI80 dpf EcoNETIc II C 1560 80 9 m 1 ✓ 4 104 B

focUS clIppER - 2.0TdcI100 1997 100 11 m 20 O 5,6 147 d

focUS clIppER - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS clIppER - 2.0TdcI81 dpf AUT. 1997 81 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

focUS c-mAX - 1.6TdcI66 1560 66 9 m 19 - 4,5 119 c

focUS c-mAX - 1.6TdcI80 dpf 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 119 c

focUS c-mAX - 1.8TdcI 1753 85 10 m 12 - 5,4 143 c

focUS c-mAX - 2.0TdcI100 1997 100 11 m 20 O 5,7 149 d

focUS c-mAX - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 A 0 ✓ 5,9 159 d

focUS c-mAX - 2.0TdcI81 dpf AUT. 1997 81 11 A 0 ✓ 5,9 159 d

fUSIoN - 1.4TdcI 1399 50 8 m 19 - 4,5 120 c

fUSIoN - 1.6TdcI 1560 66 9 m 20 - 4,5 119 c

GAlAXY - 1.8TdcI74 1753 74 10 m 2 - 6,2 165 d

GAlAXY - 1.8TdcI92 1753 92 10 m 2 - 6,3 166 d

GAlAXY - 2.0TdcI dpf 1997 100 11 m 1 ✓ 6 159 d

GAlAXY - 2.0TdcI dpf AUT. 1997 100 11 A 1 ✓ 7,2 189 E

GAlAXY - 2.2TdcI dpf 2179 129 12 m 0 ✓ 6,7 179 E

kA - 1.3TdcI C 1248 55 7 m 24 O 4,2 112 B

kUGA - 2.0TdcI100 2X4 T 1997 100 11 m 0 ✓ 6,1 159 d

kUGA - 2.0TdcI100 4X4 T 1997 100 11 m 0 ✓ 6,4 169 d

moNdEo 4d/p - 1.8TdcI74 XTRENd 1753 74 10 m 23 - 5,6 149 d

moNdEo 4d/p - 1.8TdcI92 1753 92 10 m 23 - 5,8 154 d

moNdEo 4d/p - 2.0TdcI100 dpf 1997 100 11 m 0 ✓ 5,8 154 d

moNdEo 4d/p - 2.0TdcI100 dpf AUT. 1997 100 11 m 0 ✓ 7,1 187 E

moNdEo 4d/p - 2.2TdcI dpf 2179 129 12 m 1 ✓ 6,2 165 d

moNdEo 5d/p - 1.8TdcI74 XTRENd 1753 74 10 m 23 - 5,6 149 d

moNdEo 5d/p - 1.8TdcI92 1753 92 10 m 23 - 5,8 154 d

moNdEo 5d/p - 1.8TdcI92 EcoNETIc 1753 92 10 m 23 - 5,3 139 c

Page 49: guideCO2_2011

129

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cHERokEE - 2.8cRd120 dpf SpoRT 2777 120 15 m NV ✓ 8,4 222 f

commANdER - 3.0cRd V6 2987 155 15 A 55 10,8 284 G

compASS - 2.0cRd 1968 103 11 m 0 ✓ 6,6 175 E

compASS - 2.0cRd100 1968 100 11 m 0 ✓ 6,6 175 E

GRANd cHERokEE - 3.0cRd 2987 155 15 A NV ✓ 10 263 G

GRANd cHERokEE - 3.0cRd GANT 2987 155 15 A 4 ✓ 10,3 272 G

pATRIoT - 2.0cRd 1968 103 11 m 1 ✓ 6,6 175 E

pATRIoT - 2.0cRd100 1968 100 11 m 1 ✓ 6,6 175 E

wRANGlER - 2.8cRd dpf 2777 130 15 m NV ✓ 9,3 248 G

wRANGlER - 2.8cRd dpf AUT. 2777 130 15 A NV ✓ 9,3 247 G

wRANGlER - 2.8cRd dpf S 2777 130 15 m NV ✓ 8,1 214 f

wRANGlER - 2.8cRd120dpf 2777 120 15 m NV ✓ 9,3 248 G

wRANGlER - 2.8cRd120dpf AUT. 2777 120 15 A NV ✓ 9,3 247 G

wRANGlER - 2.8cRd120dpf S 2777 120 15 m NV ✓ 8,1 214 f

wRANGlER UNlImITEd - 2.8cRd dpf 2777 130 15 m NV ✓ 8,3 219 f

wRANGlER UNlImITEd - 2.8cRd dpf 2777 130 15 m NV ✓ 9,5 253 G

wRANGlER UNlImITEd - 2.8cRd dpf AUT. 2777 130 15 A NV ✓ 9,5 251 G

wRANGlER UNlImITEd - 2.8cRd120dpf 2777 120 15 m NV ✓ 8,3 219 f

wRANGlER UNlImITEd - 2.8cRd120dpf 2777 120 15 m NV ✓ 9,5 253 G

wRANGlER UNlImITEd - 2.8cRd120dpf AUT. 2777 120 15 A NV ✓ 9,5 251 G

KIAcARENS - 2.0cRdI lX 5pl 1991 85 11 m 1 ✓ 6,3 166 d

cARENS - 2.0cRdI VGT 1991 100 11 m NV ✓ 6,1 163 d

cARENS - 2.0cRdI VGT AUT. EX 1991 100 11 A NV ✓ 7,2 191 E

cARNIVAl - 2.9cRdI 2902 136 15 m 43 - 7,9 199 E

cARNIVAl - 2.9cRdI AUT. EX 2902 136 15 A NV - 8,7 224 f

cARNIVAl - 2.9cRdI AUT. EX 2902 136 15 A 44 - 9 237 G

cEE´d 5d/p - 1.6cRdI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

cEE´d 5d/p - 1.6cRdI85 1582 85 9 m NV O 4,7 125 c

cEE´d 5d/p - 1.6cRdI85 1582 85 9 m NV O 4,8 126 c

cEE´d 5d/p - 1.6cRdI85 1582 85 9 A 16 O 5,9 155 d

cEE´d pRo-cEE´d - 1.6cRdI66 1582 66 9 m NV O 4,5 119 c

cEE´d pRo-cEE´d - 1.6cRdI85 1582 85 9 m NV O 4,7 125 c

cEE´d pRo-cEE´d - 1.6cRdI85 1582 85 9 m NV O 4,8 126 c

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6cRdI66 1582 66 9 m 20 - 4,9 128 c

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6cRdI66 dpf 1582 66 9 m NV ✓ 4,9 130 c

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6cRdI85 1582 85 9 m NV O 4,9 128 c

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6cRdI85 AUT. EX 1582 85 9 A 16 - 6 159 d

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6cRdI85 dpf AUT. EX 1582 85 9 A NV ✓ 6,1 154 d

mAGENTIS - 2.0cRdI AUT. EX 1991 100 11 A NV 6,9 185 E

mAGENTIS - 2.0cRdI EX 1991 100 11 m NV 6 158 d

pIcANTo - 1.1cRdI C 1120 55 6 m 12 4,2 112 B

RIo - 1.5cRdI65 1493 65 8 m 20 4,5 119 c

RIo - 1.5cRdI81 EX 1493 81 8 m 20 - 4,5 119 c

SoRENTo - 2.2cRdI 2wd 2199 145 12 m NV ✓ 6,5 171 d

SoRENTo - 2.2cRdI 2wd AUT. EX 2199 145 12 A NV ✓ 7,2 189 E

SoRENTo - 2.2cRdI 2wd AUT. EX 2199 145 12 A NV ✓ 7,3 192 E

I20 5d/p - 1.4cRdI66 l C 1396 66 8 m NV 4,2 109 B

I20 5d/p - 1.6cRdI94 STYlE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

I20 STc - 1.4cRdI55 1396 55 8 m 19 - 4,4 116 c

I20 STc - 1.4cRdI66 1396 66 8 m 19 - 4,5 118 c

I20 STc - 1.6cRdI94 STYlE 1582 94 9 m 1 ✓ 4,4 117 c

I30 - 1.6cRdI66 1582 66 9 m 19 - 4,7 125 c

I30 - 1.6cRdI66 dpf 1582 66 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

I30 - 1.6cRdI66 EcoSpoRT C 1582 66 9 m 18 4,3 113 B

I30 - 1.6cRdI85 1582 85 9 A 15 O 5,9 155 d

I30 - 1.6cRdI85 1582 85 9 m 19 O 4,7 125 c

I30 - 2.0cRdI100 1991 100 11 m NV O 5,5 145 d

I30 cw - 1.6cRdI66 1582 66 9 m 19 O 4,9 128 c

I30 cw - 1.6cRdI85 1582 85 9 m 19 O 4,9 128 c

I30 cw - 1.6cRdI85 1582 85 9 A 16 O 6 159 d

I30 cw - 2.0cRdI100 1991 100 11 m 20 O 5,5 145 d

IX35 - 2.0cRdI100 1995 100 11 m 1 ✓ 5,5 147 d

IX35 - 2.0cRdI100 4wd 1995 100 11 m NV ✓ 5,7 149 d

IX35 - 2.0cRdI135 4wd AUT. 1995 135 11 A NV ✓ 7,1 187 E

IX55 - 3.0cRdI V6 dpf EXEcUTIVE 2959 176 15 A 2 ✓ 9,4 249 G

SANTA fE - 2.0cRdI 1995 110 11 m NV 6,3 171 d

SANTA fE - 2.0cRdI 4wd loUNGE 5pl 1995 110 11 m NV 6,6 172 d

SANTA fE - 2.2cRdI 2wd 2188 110 12 m 4 ✓ 7 185 E

SANTA fE - 2.2cRdI 2wd 2188 110 12 m 4 ✓ 7,1 189 E

SANTA fE - 2.2cRdI 4wd 2188 110 12 m 4 ✓ 7,2 190 E

SANTA fE - 2.2cRdI 4wd loUNGE 5pl 2199 145 12 m NV 6,8 176 E

SANTA fE - 2.2cRdI AUT. 4wd 2199 145 12 A NV 7,2 194 E

SANTA fE - 2.2cRdI AUT. loUNGE 5pl 2199 145 12 A NV 7,2 192 E

SANTA fE - 2.2cRdI AUT.2wd 2188 110 12 A 2 ✓ 8 211 f

SANTA fE - 2.2cRdI AUT.4wd 2188 110 12 A 2 ✓ 8,1 212 f

SANTA fE - 2.2cRdI AUT.4wd 2188 110 12 A 2 ✓ 8,2 218 f

SANTA fE - 2.2cRdI loUNGE 5pl 2199 145 12 m NV 6,3 171 d

SoNATA - 2.0cRdI110 AUT. EXEcUTIVE 1991 110 11 A 1 ✓ 7 184 E

SoNATA - 2.0cRdI110 EXEcUTIVE 1991 110 11 m 1 ✓ 6 159 d

INFINITIEX - 3.0d AUT. 2991 175 15 A NV 8,5 224 f

JAGUARXf - 3.0d S p 2997 202 15 A NV ✓ 6,8 179 E

Xf - 3.0d155 2997 155 15 A NV O 6,8 179 E

Xf - 3.0d177 2997 177 15 A NV ✓ 6,8 179 E

Xj - 3.0d 2993 202 15 A NV ✓ 7 184 E

Xj lwB - 3.0d 2993 202 15 A NV ✓ 7,2 189 E

JEEPcHERokEE - 2.8cRd 2777 130 15 m NV O 8,4 222 f

cHERokEE - 2.8cRd 2777 130 15 A NV ✓ 9 242 G

cHERokEE - 2.8cRd120 2777 120 15 A NV ✓ 9 242 G

Page 50: guideCO2_2011

131

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

fREElANdER - 2.2Td4_E 110 2179 110 12 m 1 ✓ 6,7 179 E

fREElANdER - 2.2Td4_E 112 2179 112 12 m 1 ✓ 6,7 179 E

RANGE RoVER - TdV8 dpf com 3628 200 18 A 3 ✓ 11,1 294 G

RANGE RoVER SpoRT - 3.0TdV6 155 com. 2993 155 15 A 0 9,2 243 G

RANGE RoVER SpoRT - 3.0TdV6 180 com. 2993 180 15 A 0 9,2 243 G

RANGE RoVER SpoRT - TdV6 com. 2720 140 14 A 1 ✓ 10 265 G

RANGE RoVER SpoRT - TdV8 com. 3628 200 18 A 2 ✓ 11,1 294 G

LEXUSIS SEdAN - 220d130 2231 130 12 m 2 ✓ 5,6 148 d

IS SEdAN - 220d130 SpoRT pAck 2231 130 12 m 2 ✓ 6,9 179 E

MAZDA2 3d/p - 1400cdVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

2 3d/p - 1600cdVI SpoRT C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

2 5d/p - 1400cdVI C 1399 50 8 m 17 - 4,1 107 B

2 5d/p - 1600cdVI C 1560 66 9 m 0 ✓ 4,2 112 B

3 4d/p - 1.6cdVI85 16V AcTIVE 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

3 4d/p - 2.2cdVI136 SpoRT 2184 136 12 m 0 ✓ 5,6 149 d

3 5d/p - 1.6cdVI85 16V 1560 85 9 m NV 4,5 117 c

3 5d/p - 2.2cdVI110 AcTIVE+ 2184 110 12 m 0 ✓ 5,4 144 c

3 5d/p - 2.2cdVI136 SpoRT 2184 136 12 m 0 ✓ 5,6 149 d

5 - 2.0cdVI105 STYlE 1998 105 11 m 1 ✓ 6,1 159 d

5 - 2.0cdVI81 1998 81 11 m 1 ✓ 6,1 159 d

6 HATcHBAck - 2200cdVI120 2184 120 12 m NV ✓ 5,4 142 c

6 HATcHBAck - 2200cdVI132 SpoRT 2184 132 12 m NV ✓ 5,4 142 c

6 HATcHBAck - 2200cdVI95 2184 95 12 m NV ✓ 5,2 138 c

6 SEdAN - 2200cdVI120 2184 120 12 m NV ✓ 5,4 142 c

6 SEdAN - 2200cdVI132 SpoRT 2184 132 12 m NV ✓ 5,4 142 c

6 SEdAN - 2200cdVI95 2184 95 12 m NV ✓ 5,2 138 c

6 SpoRTS@wAGoN - 2200cdVI120 2184 120 12 m NV ✓ 5,4 143 c

6 SpoRTS@wAGoN - 2200cdVI132 SpoRT 2184 132 12 m NV ✓ 5,4 143 c

6 SpoRTS@wAGoN - 2200cdVI95 2184 95 12 m NV ✓ 5,2 139 c

cX-7 - 2.2cdVI 4wd 2184 127 12 m 3 7,5 199 E

MERCEDESSERIE A 5d/p 1992 80 11 m 0 ✓ 5 131 c

SERIE A 5d/p 1992 80 11 m NV ✓ 5 134 c

SERIE A 5d/p - A 160cdI BE 1992 60 11 m 2 ✓ 4,4 116 c

SERIE A 5d/p - A 160cdI BE 1992 60 11 m 0 ✓ 4,5 118 c

SERIE A 5d/p - A 160cdI dpf AUToTR. 1992 60 11 V 0 ✓ 5,4 142 c

SERIE A 5d/p - A 180cdI dpf AUToTR. 1992 80 11 V 0 ✓ 5,4 142 c

SERIE A 5d/p - A 200cdI100 1992 100 11 V 0 ✓ 5,5 144 c

SERIE A 5d/p - A 200cdI100 dpf 1992 100 11 m NV ✓ 5,1 135 c

SERIE A 5d/p - A 200cdI103 1992 103 11 V NV ✓ 5,5 144 c

SERIE A 5d/p - A 200cdI103 dpf 1992 103 11 m NV ✓ 5,1 135 c

SERIE B - B 180cdI 1992 80 11 m 0 ✓ 5,2 136 c

SERIE B - B 180cdI AUToTRoNIc 1992 80 11 V 0 ✓ 5,6 146 d

SoRENTo - 2.2cRdI 4wd 2199 145 12 m NV ✓ 6,6 174 d

SoRENTo - 2.2cRdI 4wd 2199 145 12 m NV ✓ 6,7 177 E

SoRENTo - 2.2cRdI 4wd AUT. 2199 145 12 A NV ✓ 7,4 194 E

SoUl - 1.6cRdI85 1582 85 9 m NV 5,2 137 c

SoUl - 1.6cRdI85 1582 85 9 A NV 5,9 155 d

SpoRTAGE - 2.0cRdI100 4X2 1991 100 11 m 4 ✓ 7 184 E

SpoRTAGE - 2.0cRdI100 4X2 AUT. 1991 100 11 A 2 ✓ 8 210 f

SpoRTAGE - 2.0cRdI100 4X4 1991 100 11 m 1 ✓ 7,1 187 E

SpoRTAGE - 2.0cRdI110 4X4 1991 110 11 m NV ✓ 7,1 187 E

VENGA - 1.4cRdI55 ISG EcodYN. 1396 55 8 m NV ✓ 4,5 118 c

VENGA - 1.4cRdI66 ISG EcodYN. 1396 66 8 m 1 O 4,5 117 c

VENGA - 1.6cRdI85 ISG EcodYN. 1582 85 9 m 1 ✓ 4,5 119 c

LANCIAdElTA - 1.6mjTd85 1598 85 9 m 2 4,8 125 c

dElTA - 1.6mjTd85 SElEcTR 1598 85 9 S 1 ✓ 4,6 120 c

dElTA - 1.6mjTd88 1598 88 9 m 2 4,8 125 c

dElTA - 1.6mjTd88 SElEcTR 1598 88 9 S 2 ✓ 4,6 120 c

dElTA - 1.9mjTd 1910 140 10 m 2 ✓ 5,7 149 d

dElTA - 2.0mjTd120 1956 120 11 m 3 ✓ 5,3 139 c

dElTA - 2.0mjTd121 1956 121 11 m 2 ✓ 5,3 139 c

mUSA - 1.3mjTd51 1248 51 7 m NV - 4,7 125 c

mUSA - 1.3mjTd51 dfN 1248 51 7 S NV - 4,6 123 c

mUSA - 1.3mjTd70 dfN dpf C 1248 70 7 S NV ✓ 4,1 109 B

mUSA - 1.3mjTd70 dpf C 1248 70 7 m NV ✓ 4,3 114 B

mUSA - 1.6mjTd85 dpf p 1598 85 9 m NV ✓ 4,5 118 c

mUSA - 1.6mjTd88 dpf p 1598 88 9 m NV ✓ 4,5 118 c

pHEdRA - 2.0mjTd100 1997 100 11 m 3 ✓ 7,1 188 E

pHEdRA - 2.0mjTd88 1997 88 11 m 18 - 6,9 182 E

pHEdRA - 2.2mjTd120 2179 120 12 m 9 ✓ 7,2 191 E

pHEdRA - 2.2mjTd120 AUT. 2179 120 12 A 9 ✓ 8,2 218 f

pHEdRA - 2.2mjTd125 2179 125 12 m 11 ✓ 7,2 191 E

pHEdRA - 2.2mjTd125 AUT. 2179 125 12 A 1 ✓ 8,2 218 f

THESIS - 2.4jTd E 2387 136 13 A 3 ✓ 8,8 234 f

YpSIloN - 1.3mUlTIjET55 C 1248 55 7 m NV O 4,4 115 c

YpSIloN - 1.3mUlTIjET55 d C 1248 55 7 S NV O 4,2 110 B

YpSIloN - 1.3mUlTIjET66 C 1248 66 7 m 20 O 4,4 115 c

YpSIloN - 1.3mUlTIjET66 d C 1248 66 7 S NV O 4,2 110 B

YpSIloN - 1.3mUlTIjET77 SpoRT 1248 77 7 m NV - 4,5 119 c

LAND ROVERdEfENdER 110 - 2.4d STATIoN wAGoN 2402 90 13 m 46 - 11 291 G

dEfENdER 90 - 2.4d STATIoN wAGoN 2402 90 13 m 36 - 10 266 G

dIScoVERY - 3.0d180 AUT. 2993 180 15 A 0 9,3 244 G

dIScoVERY - TdV6 2720 140 14 A 1 ✓ 10,2 270 G

dIScoVERY - TdV6 2720 140 14 m 1 ✓ 9,2 244 G

fREElANdER - 2.2Td4 110 commANdSHIfT 2179 110 12 A 4 ✓ 7,9 214 f

fREElANdER - 2.2Td4 112 commANdSHIfT 2179 112 12 A 4 ✓ 7,9 214 f

Page 51: guideCO2_2011

133

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SERIE E BREAk 2143 125 11 A NV ✓ 6,1 160 d

SERIE E BREAk 2987 170 15 A 1 ✓ 7,6 200 E

SERIE E BREAk - E 200cdI BE 2143 100 11 m 0 ✓ 5,8 152 d

SERIE E BREAk - E 200cdI BE AUT. 2143 100 11 A 0 ✓ 6,1 159 d

SERIE E BREAk - E 220cdI120 BE 2143 120 11 m NV ✓ 5,8 150 d

SERIE E BREAk - E 220cdI125 BE 2143 125 11 m NV ✓ 5,8 150 d

SERIE E BREAk - E 250cdI BE 2143 150 11 m NV ✓ 5,8 150 d

SERIE E BREAk - E 250cdI BE AUT. 2143 150 11 A 0 ✓ 6,2 163 d

SERIE E BREAk - E 350cdI BE 2987 170 15 A 1 ✓ 7,3 192 E

SERIE E cABRIo - E 220 cdI120 BE 2143 120 11 m NV ✓ 5,4 143 c

SERIE E cABRIo - E 220 cdI120 BE AUT. 2143 120 11 A NV ✓ 6,2 162 d

SERIE E cABRIo - E 220 cdI125 BE 2143 125 11 m NV ✓ 5,4 143 c

SERIE E cABRIo - E 220 cdI125 BE AUT. 2143 125 11 A 0 ✓ 6,2 162 d

SERIE E cABRIo - E 250 cdI BE 2143 150 11 m NV ✓ 5,8 153 d

SERIE E cABRIo - E 250 cdI BE AUT. 2143 150 11 A 0 ✓ 6,3 165 d

SERIE E cABRIo - E 350 cdI BE 2987 170 15 A NV ✓ 7,2 189 E

SERIE E coUpE 2143 150 11 m NV ✓ 5,1 135 c

SERIE E coUpE 2143 150 11 A 1 ✓ 6,2 163 d

SERIE E coUpE 2987 170 15 A 2 ✓ 6,8 179 E

SERIE G cABRIolET - G 350cdI155 2987 155 15 A NV ✓ 11 291 G

SERIE G cABRIolET - G 350cdI165 2987 165 15 A NV ✓ 11 291 G

SERIE G koRT/coURT - G 350cdI155 2987 155 15 A NV ✓ 11 291 G

SERIE G koRT/coURT - G 350cdI165 2987 165 15 A NV ✓ 11 291 G

SERIE G lANG/loNG - G 350cdI155 2987 155 15 A NV ✓ 11 291 G

SERIE G lANG/loNG - G 350cdI165 2987 165 15 A NV ✓ 11 291 G

SERIE Gl - Gl 2987 165 15 A 4 ✓ 9,3 244 G

SERIE Gl - Gl 350 2987 155 15 A 4 ✓ 9,3 244 G

SERIE Gl - Gl 450cdI 3996 225 20 A 3 ✓ 11,6 307 G

SERIE Glk - 220cdI120 2143 120 11 A 0 ✓ 6,9 182 E

SERIE Glk - 220cdI120 BE 2143 120 11 m 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE Glk - 220cdI120 BE AUT. 2143 120 11 A 0 ✓ 6,3 164 d

SERIE Glk - 220cdI125 2143 125 11 A 0 ✓ 6,9 182 E

SERIE Glk - 220cdI125 BE 2143 125 11 m 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE Glk - 220cdI125 BE AUT. 2143 125 11 A 0 ✓ 6,3 164 d

SERIE Glk - 250cdI BE 4mATIc 2143 150 11 A 0 ✓ 6,7 176 E

SERIE Glk - 350cdI155 2987 155 15 A 3 ✓ 8,4 220 f

SERIE Glk - 350cdI165 2987 165 15 A 3 ✓ 8,4 220 f

SERIE m - ml 300cdI140 B 2987 140 15 A 3 ✓ 9,1 241 G

SERIE m - ml 350 155 BlUETEc 2987 155 15 A 2 ✓ 8,9 235 G

SERIE m - ml 350cdI155 2987 155 15 A 3 ✓ 9,2 243 G

SERIE m - ml 350cdI165 2987 165 15 A 3 ✓ 9,2 243 G

SERIE m - ml 450cdI 3996 225 20 A 4 ✓ 10,6 279 G

SERIE R 2987 140 15 A 3 ✓ 9,3 246 G

SERIE R - R 300cdI B 2987 140 15 A NV ✓ 8,2 217 f

SERIE R - R 350cdI155 4mATIc 2987 155 15 A 3 ✓ 9,5 253 G

SERIE R - R 350cdI165 4mATIc 2987 165 15 A 5 ✓ 9,3 246 G

SERIE R l 2987 155 15 A 0 ✓ 8,9 234 f

SERIE R l - R 300cdI 2987 140 15 A NV ✓ 8,6 227 f

SERIE B - B 200cdI100 1992 100 11 m 0 ✓ 5,2 136 c

SERIE B - B 200cdI100 AUToTRoNIc 1992 100 11 V 0 ✓ 5,6 146 d

SERIE B - B 200cdI103 1992 103 11 m 0 ✓ 5,2 136 c

SERIE B - B 200cdI103 AUToTRoNIc 1992 103 11 V 0 ✓ 5,6 146 d

SERIE c BERlINE 2143 120 11 m 1 ✓ 4,8 127 c

SERIE c BERlINE 2143 125 11 m 1 ✓ 4,8 127 c

SERIE c BERlINE - c 350cdI AUT. 2987 165 15 A NV ✓ 7,3 193 E

SERIE c BERlINE - c180cdI BlUEEffIcIENcY clASSIc 2143 88 11 m 0 ✓ 5,4 139 c

SERIE c BERlINE - c200cdI BE AUT. clASSIc 2143 100 11 A 1 ✓ 5,5 144 c

SERIE c BERlINE - c200cdI BlUEEffIcIENcY clASSIc 2143 100 11 m 1 ✓ 5 131 c

SERIE c BERlINE - c220cdI120 BlUEEff.AUT. 2143 120 11 A 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE c BERlINE - c220cdI125 BlUEEff.AUT. 2143 125 11 A 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE c BERlINE - c250cdI BlUE 2143 150 11 m 1 ✓ 5,2 138 c

SERIE c BERlINE - c250cdI BlUE 2143 150 11 A 1 ✓ 6,2 161 d

SERIE c BERlINE - c350cdI AUT. 4mATIc 2987 165 15 A 2 ✓ 7,6 200 E

SERIE c BREAk 2143 125 11 m 1 ✓ 4,9 130 c

SERIE c BREAk 2143 120 11 m 1 ✓ 5,2 137 c

SERIE c BREAk - c 200cdI BE AUT. clASSIc 2143 100 11 A 1 ✓ 5,8 153 d

SERIE c BREAk - c 200cdI BE clASSIc 2143 100 11 m 1 ✓ 5,2 137 c

SERIE c BREAk - c 200cdI dpf 2148 100 11 m 2 ✓ 6,1 161 d

SERIE c BREAk - c 200cdI dpf AUT. 2148 100 11 A 2 ✓ 6,7 176 E

SERIE c BREAk - c 350cdI AUT. 2987 165 15 A NV ✓ 7,5 199 E

SERIE c BREAk - c 350cdI AUT. 4mAT. 2987 165 15 A 2 ✓ 7,7 200 E

SERIE c BREAk - c 350cdI170 BE 4mATIc ElEGANcE 2987 170 15 A 1 ✓ 7,2 191 E

SERIE c BREAk - c220cdI120 BlUEEff.AUT. 2143 120 11 A 1 ✓ 6,3 166 d

SERIE c BREAk - c220cdI125 BlUEEff.AUT. 2143 125 11 A 1 ✓ 6,3 166 d

SERIE c BREAk - c250cdI BlUE Eff. AUT. 2143 150 11 A 1 ✓ 6,3 166 d

SERIE c BREAk - c250cdI BlUEEffIcIENcY 2143 150 11 m NV ✓ 5,3 139 c

SERIE clc - clc 200cdI90 dpf 2148 90 11 m 1 ✓ 5,8 152 d

SERIE clc - clc 200cdI90 dpf AUT. 2148 90 11 A 1 ✓ 6,6 174 d

SERIE clc - clc 220cdI100 dpf 2148 100 11 m 2 ✓ 6,3 166 d

SERIE clc - clc 220cdI100 dpf AUT. 2148 100 11 A 1 ✓ 6,6 172 d

SERIE clc - clc 220cdI110 dpf 2148 110 11 m 2 ✓ 6,3 166 d

SERIE clc - clc 220cdI110 dpf AUT. 2148 110 11 A 1 ✓ 6,8 179 E

SERIE clS - clS 2987 155 15 A 3 ✓ 7,6 200 E

SERIE clS - clS 2987 165 15 A 4 ✓ 7,6 202 E

SERIE E BERlINE 2143 125 11 m NV ✓ 5,3 139 c

SERIE E BERlINE 2143 120 11 A 1 ✓ 6 159 d

SERIE E BERlINE 2143 125 11 A 1 ✓ 6 159 d

SERIE E BERlINE 2987 170 15 A 0 ✓ 7 183 E

SERIE E BERlINE - E 200cdI BE 2143 100 11 m 1 ✓ 5,2 137 c

SERIE E BERlINE - E 200cdI BE AUT. 2143 100 11 A 1 ✓ 5,6 146 d

SERIE E BERlINE - E 220cdI120 BE 2143 120 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

SERIE E BERlINE - E 250cdI BE 2143 150 11 m 1 ✓ 5,3 139 c

SERIE E BERlINE - E 250cdI BE AUT. 2143 150 11 A 1 ✓ 6,1 162 d

SERIE E BERlINE - E 350 BlUETEc 2987 155 15 A 2 ✓ 7 184 E

SERIE E BERlINE - E 350cdI BE 2987 170 15 A 2 ✓ 7,1 186 E

SERIE E BREAk 2143 120 11 A NV ✓ 6,1 160 d

Page 52: guideCO2_2011

135

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VITo comBI compAcT 4p - 115cdI EURo4 dpf 2pl 2148 110 11 m 5 ✓ 8,6 227 f

VITo comBI compAcT 4p - 115cdI EURo4 dpf AUT.2pl 2148 110 11 A 4 ✓ 8,8 232 f

VITo comBI EXTRAlANG 4p - 111cdI EURo4 dpf (AUT) 2148 80 11 m/A 5 ✓ 8,9 235 G

VITo comBI EXTRAlANG 4p - 115cdI EURo4 dpf 2pl 2148 110 11 m 5 ✓ 8,6 227 f

VITo comBI EXTRAlANG 4p - 115cdI EURo4 dpf AUT.2pl 2148 110 11 A 4 ✓ 8,8 232 f

VITo comBI lANG 4p - 111cdI EURo4 dpf (AUT) 2148 80 11 m/A 5 ✓ 8,9 235 G

VITo comBI lANG 4p - 115cdI EURo4 dpf 2pl 2148 110 11 m 5 ✓ 8,6 227 f

VITo comBI lANG 4p - 115cdI EURo4 dpf AUT.2pl 2148 110 11 A 4 ✓ 8,8 232 f

VITo mINIBUS compAcT 4p - 111cdI EURo4 dpf (AUT) 2148 80 11 m/A 5 ✓ 8,9 235 G

VITo mINIBUS compAcT 4p - 115cdI EURo4 dpf 2148 110 11 m 5 ✓ 8,6 227 f

VITo mINIBUS compAcT 4p - 115cdI EURo4 dpf AUT. 2148 110 11 A 4 ✓ 8,8 232 f

VITo mINIBUS EXTRAlANG 4p - 111cdI EURo4 dpf (AUT) 2148 80 11 m/A 5 ✓ 8,9 235 G

VITo mINIBUS EXTRAlANG 4p - 115cdI EURo4 dpf 2148 110 11 m 5 ✓ 8,6 227 f

VITo mINIBUS EXTRAlANG 4p - 115cdI EURo4 dpf AUT. 2148 110 11 A 4 ✓ 8,8 232 f

VITo mINIBUS lANG 4p - 111cdI EURo4 dpf (AUT) 2148 80 11 m/A 5 ✓ 8,9 235 G

VITo mINIBUS lANG 4p - 115cdI EURo4 dpf 2148 110 11 m 5 ✓ 8,6 227 f

VITo mINIBUS lANG 4p - 115cdI EURo4 dpf AUT. 2148 110 11 A 4 ✓ 8,8 232 f

MINImINI - 1.6d66 oNE C 1560 66 9 m 1 3,9 104 B

mINI - 1.6d80 AUT. coopER 1560 80 9 A 0 ✓ 5 134 c

mINI - 1.6d80 coopER C 1560 80 9 m 1 ✓ 3,9 104 B

mINI clUBmAN - 1.6d AUT. coopER 1560 80 9 A 0 O 5,1 136 c

mINI clUBmAN - 1.6d coopER C 1560 80 9 m 0 O 4,1 109 B

MITSUBISHIASX - 1.8dI-d110 4wd cITYZEN 1798 110 10 m NV ✓ 5,7 150 d

ASX - 1.8dI-d85 2wd 1798 85 10 m NV ✓ 5,5 145 d

GRANdIS - 2.0dI-d103 IN 1968 103 11 m 12 - 6,6 175 E

lANcER SpoRTBAck - 2.0dI-d IN 1968 103 11 m NV - 6,2 163 d

lANcER SpoRTS SEdAN - 2.0dI-d IN 1968 103 11 m 20 - 5,9 157 d

lANcER SpoRTS SEdAN - 2.0dI-d IN 1968 103 11 m 20 - 6,3 165 d

oUTlANdER - 2.0dId 1968 103 11 m NV O 6,7 177 E

oUTlANdER - 2.0dId dpf INTENSE+ 1968 103 11 m NV ✓ 6,9 183 E

oUTlANdER - 2.2HdI115 2179 115 12 m 1 O 7,3 194 E

pAjERo lwB 5d/p - 3.2dId 3200 147 16 m 34 - 8,5 225 f

pAjERo lwB 5d/p - 3.2dId AUT. 3200 147 16 A 31 - 9,2 243 G

pAjERo lwB 5d/p - 3.2dId AUT. IN 3200 125 16 A 1 ✓ 10,6 280 G

pAjERo SwB 3d/p - 3.2dId AUT. IN 3200 147 16 A NV - 9 238 G

pAjERo SwB 3d/p - 3.2dId AUT. IN 3200 125 16 A 1 ✓ 10,5 278 G

pAjERo SwB 3d/p - 3.2dId IN 3200 147 16 m NV - 8,4 221 f

NISSANmIcRA 3d/p - 1.5dcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

mIcRA 5d/p - 1.5dcI86 1461 63 8 m 24 O 4,6 120 c

NoTE - 1.5dcI63 C 1461 63 8 m NV 4,4 115 c

NoTE - 1.5dcI76 1461 76 8 m 0 O 5,1 136 c

NV200 comBI - 1.5dcI63 1461 63 8 m 17 5,2 137 c

SERIE R l - R 350cdI155 4mATIc 2987 155 15 A 3 ✓ 9,5 253 G

SERIE R l - R 350cdI165 4mATIc 2987 165 15 A 5 ✓ 9,3 246 G

SERIE S - S 350cdI155 BE 4mATIc 2987 155 15 A 3 ✓ 7,8 207 f

SERIE S - S 350cdI155 BlUE EffIcIENcY 2987 155 15 A 2 ✓ 7,6 201 E

SERIE S - S 350cdI173 BE 4mATIc 2987 173 15 A 3 ✓ 8 211 f

SERIE S - S 350cdI173 BlUE EffIcIENcY 2987 173 15 A 2 ✓ 7,6 201 E

SERIE S - S 450cdI 3996 235 20 A 4 ✓ 9,3 245 G

SERIE S l 2987 173 15 A 2 ✓ 7,6 201 E

SERIE S l 2987 155 15 A 2 ✓ 7,7 204 E

SERIE S l - S 350cdI155 BE 4mATIc 2987 155 15 A 3 ✓ 7,8 207 f

SERIE S l - S 350cdI173 BE 4mATIc 2987 173 15 A 3 ✓ 8 211 f

SERIE S l - S 450cdI 3996 235 20 A 4 ✓ 9,3 245 G

VIANo compAcT 4d/p - 2.0cdI 2148 80 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo compAcT 4d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo compAcT 4d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo compAcT 4d/p - 2.2cdI 2148 110 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo compAcT 4d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo compAcT 4d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo compAcT 4d/p - 3.0cdI AUT. fUN 5pl 2987 150 15 A NV ✓ 9,2 244 G

VIANo compAcT 5d/p - 2.0cdI 2148 80 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo compAcT 5d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo compAcT 5d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo compAcT 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo compAcT 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo compAcT 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo compAcT 5d/p - 3.0cdI AUT. 2987 150 15 A NV ✓ 9,2 244 G

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 2.0cdI 2148 80 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 3.0cdI AUT. 2987 150 15 A NV ✓ 9,2 244 G

VIANo lANG 4d/p - 2.0cdI 2148 80 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo lANG 4d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo lANG 4d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo lANG 4d/p - 2.2cdI 2148 110 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo lANG 4d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo lANG 4d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo lANG 4d/p - 3.0cdI AUT. fUN 2987 150 15 A NV ✓ 9,2 244 G

VIANo lANG 5d/p - 2.0cdI 2148 80 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo lANG 5d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo lANG 5d/p - 2.0cdI85 2148 85 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo lANG 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 m NV O 8,2 218 f

VIANo lANG 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 8,7 231 f

VIANo lANG 5d/p - 2.2cdI 2148 110 11 A NV O 10,2 270 G

VIANo lANG 5d/p - 3.0cdI AUT. 2987 150 15 A NV ✓ 9,2 244 G

VITo comBI compAcT 4p - 111cdI EURo4 dpf (AUT) 2148 80 11 m/A 5 ✓ 8,9 235 G

Page 53: guideCO2_2011

137

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

ASTRA GTc - 1.3cdTI EASYTRoNIc 1248 66 7 m 23 - 5 133 c

ASTRA GTc - 1.7cdTI81 dpf EcoflEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

ASTRA GTc - 1.7cdTI81 dpf SpoRT 1686 81 9 m 0 ✓ 5,4 143 c

ASTRA GTc - 1.7cdTI92 dpf 1686 92 9 m 0 ✓ 5,4 143 c

ASTRA GTc - 1.9cdTI110 1910 110 10 m 17 - 5,6 149 d

ASTRA GTc - 1.9cdTI110 dpf 1910 110 10 m NV ✓ 5,8 154 d

ASTRA GTc - 1.9cdTI88 dpf AUT. 1910 88 10 A 0 ✓ 6,9 186 E

ASTRA TwINTop - 1.9cdTI110 1910 110 10 m 1 ✓ 6 159 d

comBo ToUR 4d/p - 1.3cdTI ESSENTIA 1248 55 7 m 1 ✓ 5,1 134 c

comBo ToUR 4d/p - 1.3cdTI TEcSHIfT ESSENTIA 1248 55 7 S 1 ✓ 5 135 c

comBo ToUR 4d/p - 1.7cdTI ESSENTIA 1686 74 9 m 17 - 5,2 140 c

comBo ToUR 5d/p - 1.3cdTI E 1248 55 7 m 1 ✓ 5,1 134 c

comBo ToUR 5d/p - 1.3cdTI TEcSHIfT E 1248 55 7 S 1 ✓ 5 135 c

comBo ToUR 5d/p - 1.7cdTI E 1686 74 9 m 17 - 5,2 140 c

coRSA 3d/p - 1.3cdTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

coRSA 3d/p - 1.3cdTI66 dpf EASYTR 1248 66 7 S 1 ✓ 4,8 128 c

coRSA 3d/p - 1.3cdTI66 EASYTR 1248 66 7 S 20 - 4,7 125 c

coRSA 3d/p - 1.3cdTI70 dpf EcoflEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 98 B

coRSA 3d/p - 1.7cdTI96 dpf 1686 96 9 m NV ✓ 4,5 118 c

coRSA 5d/p - 1.3cdTI55 C 1248 55 7 m 20 O 4,3 114 B

coRSA 5d/p - 1.3cdTI66 dpf EASYTR 1248 66 7 S 1 ✓ 4,8 128 c

coRSA 5d/p - 1.3cdTI66 EASYTR 1248 66 7 S 20 - 4,7 125 c

coRSA 5d/p - 1.3cdTI70 dpf EcoflEX C 1248 70 7 m 1 ✓ 3,7 99 B

coRSA 5d/p - 1.7cdTI96 dpf 1686 96 9 m NV ✓ 4,6 119 c

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI118 1956 118 11 m 1 5,8 154 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI118 AUT. 1956 118 11 m 1 6,6 174 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI118 EcoflEX 1956 118 11 m 1 5,2 136 c

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI140 1956 140 11 m NV ✓ 6 159 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI140 4X4 1956 140 11 m NV ✓ 6,6 174 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI81 EdITIoN 1956 81 11 m 0 5,8 154 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI96 1956 96 11 m 1 5,8 154 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI96 AUT. 1956 96 11 A 1 6,6 174 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0cdTI96 EcoflEX 1956 96 11 m 1 5,2 136 c

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI118 1956 118 11 m 1 5,8 154 d

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI118 AUT. 1956 118 11 m 0 6,7 177 E

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI118 EcoflEX 1956 118 11 m 1 5,2 136 c

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI140 1956 140 11 m NV ✓ 6 159 d

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI140 4X4 1956 140 11 m NV ✓ 6,6 174 d

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI81 EdITIoN 1956 81 11 m 0 5,8 154 d

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI96 1956 96 11 m 0 5,8 154 d

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI96 AUT. 1956 96 11 A 1 6,7 177 E

INSIGNIA 5d/p - 2.0cdTI96 EcoflEX 1956 96 11 m 1 5,2 136 c

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI118 1956 118 11 m 0 6 159 d

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI118 AUT. 1956 118 11 A 0 6,8 179 E

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI118 EcoflEX 1956 118 11 m 0 5,3 139 c

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI140 1956 140 11 m NV ✓ 6,2 164 d

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI140 4X4 1956 140 11 m NV ✓ 6,8 179 E

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI81 EdITIoN 1956 81 11 m 0 6 159 d

pATHfINdER - 2.5dcI120 2488 120 13 m 45 - 9,8 264 G

pATHfINdER - 2.5dcI120 AUT. 2488 120 13 A 0 10,5 283 G

pRImASTAR comBI - c1H1 2.0dcI115 (AUT) 1995 84 11 m/A NV - 7,9 214 f

QASHQAI - 1.5dcI 2wd 1461 78 8 m 22 O 5,2 139 c

QASHQAI - 2.0dcI 2wd 1995 110 11 m 0 O 6,6 174 d

QASHQAI - 2.0dcI 4wd 1995 110 11 m 0 O 6,9 184 E

QASHQAI - 2.0dcI 4wd AUT 1995 110 11 A 1 O 7,8 208 f

QASHQAI +2 - 1.5dcI 2wd 1461 78 8 m 22 5,2 138 c

QASHQAI +2 - 1.5dcI dpf 2wd 1461 76 8 m 0 O 5,7 149 d

QASHQAI +2 - 2.0dcI 2wd 1995 110 11 m 0 O 6,7 177 E

QASHQAI +2 - 2.0dcI 4wd 1995 110 11 m 0 O 7 188 E

QASHQAI +2 - 2.0dcI 4wd AUT. 1995 110 11 A 0 O 7,9 209 f

X-TRAIl - 2.0dcI110 4X2 1995 110 11 m 0 ✓ 6,8 179 E

X-TRAIl - 2.0dcI110 4X4 1995 110 11 m 1 ✓ 7,1 190 E

X-TRAIl - 2.0dcI110 AUT. 4X4 1995 110 11 A 0 ✓ 8,1 216 f

X-TRAIl - 2.0dcI127 4X4 lE 1995 127 11 m 0 ✓ 7,4 198 E

OPELAGIlA - 1.3cdTI 1248 55 7 m 21 O 4,5 120 c

ANTARA - 2.0cdTI110 4X2 AUT. ENERGY 1991 110 11 A 2 ✓ 8,5 225 f

ANTARA - 2.0cdTI110 4X2 ENERGY 1991 110 11 m 2 ✓ 7,4 195 E

ANTARA - 2.0cdTI110 4X4 1991 110 11 m 4 ✓ 7,5 198 E

ANTARA - 2.0cdTI110 4X4 AUT. 1991 110 11 A 2 ✓ 8,6 238 G

ANTARA - 2.0cdTI93 4X2 E 1991 93 11 m 2 ✓ 7,4 197 E

ASTRA 5d/p - 1.3cdTI C 1248 70 7 m NV ✓ 4,1 109 B

ASTRA 5d/p - 1.3cdTI 1248 66 7 m 22 - 4,9 130 c

ASTRA 5d/p - 1.3cdTI dpf 1248 66 7 m 1 ✓ 5,1 137 c

ASTRA 5d/p - 1.3cdTI dpf EASYTRoNIc 1248 66 7 S 3 ✓ 5,2 138 c

ASTRA 5d/p - 1.3cdTI EASYTRoNIc 1248 66 7 S 23 - 5 133 c

ASTRA 5d/p - 1.7cdTI81 1686 81 9 m 1 ✓ 4,7 124 c

ASTRA 5d/p - 1.7cdTI81 dpf EcoflEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

ASTRA 5d/p - 1.7cdTI92 1686 92 9 m 1 ✓ 4,7 124 c

ASTRA 5d/p - 1.7cdTI92 dpf 1686 92 9 m 0 ✓ 5,4 143 c

ASTRA 5d/p - 1.9cdTI110 1910 110 10 m 17 - 5,6 149 d

ASTRA 5d/p - 1.9cdTI110 dpf 1910 110 10 m 0 ✓ 5,8 154 d

ASTRA 5d/p - 1.9cdTI88 dpf AUT. 1910 88 10 A 0 ✓ 6,9 186 E

ASTRA 5d/p - 2.0cdTI 1956 118 11 m 0 ✓ 4,8 126 c

ASTRA 5d/p - 2.0cdTI AUT. 1956 118 11 A 0 ✓ 5,8 154 d

ASTRA BREAk - 1.3cdTI 1248 66 7 m 22 - 4,9 130 c

ASTRA BREAk - 1.3cdTI dpf 1248 66 7 m 1 ✓ 5,1 137 c

ASTRA BREAk - 1.7cdTI81 dpf EcoflEX 1686 81 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

ASTRA BREAk - 1.7cdTI92 dpf 1686 92 9 m 0 ✓ 5,5 145 d

ASTRA BREAk - 1.9cdTI110 1910 110 10 m 17 - 5,6 149 d

ASTRA BREAk - 1.9cdTI110 dpf 1910 110 10 m NV ✓ 5,9 156 d

ASTRA BREAk - 1.9cdTI88 dpf AUT. 1910 88 10 A 0 ✓ 7 189 E

ASTRA GTc - 1.3cdTI 1248 66 7 m 22 - 4,9 130 c

ASTRA GTc - 1.3cdTI dpf 1248 66 7 m 1 ✓ 5,1 137 c

ASTRA GTc - 1.3cdTI dpf EASYTRoNIc 1248 66 7 S 3 ✓ 5,2 138 c

Page 54: guideCO2_2011

139

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

308 5d/p - 2.0HdI dpf fElINE 1997 100 11 m 1 ✓ 5,5 146 d

308 cc - 1.6HdI SpoRT 1560 82 9 m 0 ✓ 5,3 138 c

308 cc - 2.0HdI100 1997 100 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

308 cc - 2.0HdI100 AUT. 1997 100 11 A 0 ✓ 7 185 E

308 cc - 2.0HdI103 1997 103 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

308 Sw - 1.6HdI66 1560 66 9 m 23 - 4,9 129 c

308 Sw - 1.6HdI66 coNfoRT pAck 5pl 1560 66 9 m 23 - 4,7 125 c

308 Sw - 1.6HdI80 dpf fElINE 1560 80 9 m 0 ✓ 5,3 139 c

308 Sw - 1.6HdI80 dpf pREmIUm 1560 80 9 m 0 ✓ 4,9 130 c

308 Sw - 2.0HdI dpf fElINE 1997 100 11 m 1 ✓ 5,9 155 d

4007 - 2.2HdI115 2179 115 12 m 1 ✓ 7 185 E

4007 - 2.2HdI115 AUT. fElINE 7pl 2179 115 12 S 1 ✓ 7,3 192 E

407 - 1.6HdI 1560 80 9 m 16 ✓ 4,9 129 c

407 - 2.0HdI100 pREmIUm 1997 100 11 m 0 ✓ 5,7 150 d

407 - 2.0HdI103 pREmIUm 1997 103 11 m 0 ✓ 5,7 150 d

407 - 2.0HdI120 AUT. pREmIUm 1997 120 11 A 1 ✓ 6,8 179 E

407 - 2.2HdI120 pREmIUm pAck 2179 120 12 m 5 ✓ 6,1 160 d

407 coUpE - 2.0HdI120 1997 120 11 m 0 ✓ 5,4 140 c

407 coUpE - 3.0HdI pAck 2992 177 15 A 1 ✓ 7,2 189 E

407 Sw - 1.6HdI 1560 80 9 m 1 ✓ 4,9 129 c

407 Sw - 2.0HdI100 pREmIUm 1997 100 11 m 2 ✓ 5,7 150 d

407 Sw - 2.0HdI103 pREmIUm 1997 103 11 m 0 ✓ 5,7 150 d

407 Sw - 2.0HdI120 AUT. pREmIUm 1997 120 11 A 1 ✓ 6,9 179 E

407 Sw - 2.2HdI120 pREmIUm pAck 2179 120 12 m 0 ✓ 6,2 165 d

5008 - 1.6HdI80 (AUT) 1560 80 9 m/A 0 ✓ 5,3 140 c

5008 - 1.6HdI80 Bmp pREmIUm 1560 80 9 S 0 ✓ 5,1 135 c

5008 - 1.6HdI80 pREmIUm 1560 80 9 m 0 ✓ 5,5 145 d

5008 - 2.0HdI110 pREmIUm 1997 110 11 m 1 ✓ 5,8 151 d

5008 - 2.0HdI110 pREmIUm 1997 110 11 m 1 ✓ 5,9 154 d

607 - 2.0HdI100 EXEcUTIVE 1997 100 11 m 6 ✓ 6,1 162 d

607 - 2.7HdI AUT. EXEcUTIVE 2720 150 14 A 3 ✓ 8,4 223 f

807 - 2.0HdI100 1997 100 11 m 2 ✓ 6,8 179 E

807 - 2.0HdI88 1997 88 11 m 41 - 6,6 175 E

807 - 2.2HdI120 AUT.SV EXEcUTIVE 2179 120 12 A 1 ✓ 7,5 199 E

807 - 2.2HdI120 S 2179 120 12 m 0 ✓ 7 185 E

BIppER TEpEE 4d/p - 1.4HdI coNfoRT 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

BIppER TEpEE 5d/p - 1.4HdI 1399 50 8 m 17 - 4,5 119 c

pARTNER oRIGIN 4d/p - 1.6HdI75 1560 55 9 m 23 - 5,3 140 c

pARTNER oRIGIN 5d/p - 1.6HdI75 1560 55 9 m 23 - 5,3 140 c

pARTNER TEpEE 4d/p - 1.6HdI55 coNfoRT 1560 55 9 m 22 - 5,7 150 d

pARTNER TEpEE 5d/p - 1.6HdI55 1560 55 9 m 22 - 5,7 150 d

pARTNER TEpEE 5d/p - 1.6HdI66 1560 66 9 m 24 - 5,7 150 d

pARTNER TEpEE 5d/p - 1.6HdI80 dpf 1560 80 9 m 1 ✓ 5,6 147 d

RcZ - 2.0HdI120 1997 120 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

PORSCHEcAYENNE - 3.0TdI155 TIpTRoNIc 2967 155 15 A NV 7,4 195 E

cAYENNE - 3.0TdI176 TIpTRoNIc 2967 176 15 A NV 7,4 195 E

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI96 1956 96 11 m 0 6 159 d

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI96 AUT. 1956 96 11 A 1 6,8 179 E

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0cdTI96 EcoflEX 1956 96 11 m 0 5,3 139 c

mERIVA - 1.3cdTI55 1248 55 7 m 0 ✓ 4,9 129 c

mERIVA - 1.3cdTI70 EcoflEX 1248 70 7 m NV ✓ 4,5 119 c

mERIVA - 1.7cdTI74 1686 74 9 A 0 ✓ 6,4 168 d

mERIVA - 1.7cdTI81 1686 81 9 m NV ✓ 5,2 138 c

mERIVA - 1.7cdTI96 1686 96 9 m NV ✓ 5,2 138 c

TIGRA - 1.3cdTI 1248 51 7 m 16 - 4,6 124 c

ZAfIRA - 1.7cdTI81 EcoflEX 1686 81 9 m 2 ✓ 5,3 139 c

ZAfIRA - 1.7cdTI92 1686 92 9 m 0 ✓ 5,7 152 d

ZAfIRA - 1.9cdTI110 1910 110 10 m NV ✓ 6 159 d

ZAfIRA - 1.9cdTI110 AUT. 1910 110 10 A 1 ✓ 7,2 191 E

ZAfIRA - 1.9cdTI88 AUT. 1910 88 10 A 1 ✓ 7 186 E

PEUGEOT107 3d/p - 1.4HdI TRENdY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

107 5d/p - 1.4HdI TRENdY C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

206 3d/p - 1.4HdI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

206 5d/p - 1.4HdI + C 1398 50 8 m 19 - 4,2 110 B

207 3d/p - 1.4HdI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

207 3d/p - 1.6HdI66 dpf C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

207 3d/p - 1.6HdI66 SpoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

207 3d/p - 1.6HdI66 SpoRTY jA/lV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

207 3d/p - 1.6HdI80 dpf fElINE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

207 5d/p - 1.4HdI C 1398 50 8 m 18 - 4,3 115 c

207 5d/p - 1.6HdI66 dpf C 1560 66 9 m 2 ✓ 3,8 99 B

207 5d/p - 1.6HdI66 SpoRTY 1560 66 9 m 23 - 4,4 117 c

207 5d/p - 1.6HdI66 SpoRTY jA/lV C 1560 66 9 m 23 - 4,3 115 c

207 5d/p - 1.6HdI80 dpf 1560 80 9 m 1 ✓ 4,5 120 c

207 cc - 1.6HdI80 dpf RolANd GARRoS 1560 80 9 m 4 ✓ 5 130 c

207 cc - 1.6HdI82 1560 82 9 m NV ✓ 4,8 125 c

207 cc - 1.6HdI82 1560 82 9 m NV ✓ 4,9 127 c

207 Sw - 1.6HdI66 1560 66 9 m 22 - 4,5 119 c

207 Sw - 1.6HdI66 SpoRTY jA/lV 1560 66 9 m 22 - 4,4 117 c

207 Sw - 1.6HdI66 SpoRTY oUTdooR 1560 66 9 m 23 - 4,7 125 c

207 Sw - 1.6HdI80 dpf SpoRTY 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 120 c

207 Sw - 1.6HdI80 dpf SpoRTY oUTdooR 1560 80 9 m 2 ✓ 5 130 c

3008 - 1.6HdI 1560 80 9 m 0 ✓ 5,1 137 c

3008 - 1.6HdI Bmp 1560 80 9 S 0 ✓ 4,9 130 c

3008 - 2.0HdI AUT. pREmIUm pAck 1997 120 11 A NV ✓ 6,6 173 d

3008 - 2.0HdI pREmIUm 1997 110 11 m 0 ✓ 5,6 146 d

308 3d/p - 1.6HdI66 pREmIUm 1560 66 9 m 23 - 4,5 120 c

308 5d/p - 1.6HdI66 1560 66 9 m 23 O 4,5 120 c

308 5d/p - 1.6HdI80 dpf 6m fElINE 1560 80 9 m 0 ✓ 4,9 130 c

308 5d/p - 1.6HdI80 dpf 6m pREmIUm 1560 80 9 m 0 ✓ 4,8 125 c

308 5d/p - 1.6HdI80 dpf Bmp6 pREmIUm 1560 80 9 S 1 ✓ 4,5 120 c

308 5d/p - 2.0HdI dpf AUT. fElINE 1997 100 11 A 2 ✓ 6,8 180 E

Page 55: guideCO2_2011

141

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI96 dpf 4coNTRol 1995 96 11 m 4 ✓ 5,8 150 d

lAGUNA coUpE - 2.0dcI110 1995 110 11 m 4 ✓ 5,8 150 d

lAGUNA coUpE - 2.0dcI110 AUT. 1995 110 11 A 2 ✓ 6,8 180 E

lAGUNA coUpE - 2.0dcI131 1995 131 11 m 6 ✓ 6,2 163 d

lAGUNA coUpE - 3.0dcI173 2998 173 15 A 0 ✓ 7,2 189 E

lAGUNA GRANdToUR - 1.5dcI81 1461 81 8 m 22 - 5 133 c

lAGUNA GRANdToUR - 1.5dcI81 dpf 1461 81 8 m 2 ✓ 4,8 127 c

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI110 1995 110 11 m 0 ✓ 5,4 144 c

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI110 dpf 4coNTRol 1995 110 11 m 4 ✓ 5,9 153 d

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI110 dpf AUT. 1995 110 11 A 2 ✓ 6,9 182 E

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI110dpf pRIVIlEGE jA/lV16 1995 110 11 m 0 ✓ 5,3 140 c

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI131 dpf 4coNTRol 1995 131 11 m 6 ✓ 6,3 163 d

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI96 1995 96 11 m 24 - 6,1 160 d

lAGUNA GRANdToUR - 2.0dcI96 dpf 4coNTRol 1995 96 11 m 4 ✓ 5,9 153 d

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.5dcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.5dcI66 C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.5dcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.5dcI81 1461 81 8 m 0 ✓ 4,5 117 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.5dcI81 Edc C 1461 81 8 S 0 ✓ 4,4 114 B

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.9dcI96 1870 96 10 m 0 ✓ 5,1 135 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 2.0dcI110 AUT. 1995 110 11 A 0 ✓ 6,6 175 E

mEGANE BERlINE 5d/p - 2.0dcI118 1995 118 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

mEGANE coUpE - 1.5dcI63 coloUR EdITIoN C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

mEGANE coUpE - 1.5dcI66 coloUR EdITIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

mEGANE coUpE - 1.5dcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

mEGANE coUpE - 1.5dcI81 (AUT) C 1461 81 8 m/A 0 ✓ 4,4 114 B

mEGANE coUpE - 1.9dcI96 1870 96 10 m 0 ✓ 5,1 135 c

mEGANE coUpE - 2.0dcI110 1995 110 11 A 0 ✓ 6,6 175 E

mEGANE coUpE - 2.0dcI118 1995 118 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

mEGANE coUpE-cABRIo - 1.5dcI81 1461 81 8 m 4 ✓ 5,1 133 c

mEGANE coUpE-cABRIo - 1.5dcI81 Edc 1461 81 8 S 0 ✓ 5 130 c

mEGANE coUpE-cABRIo - 1.9dcI96 1870 96 10 m 0 ✓ 5,8 149 d

mEGANE coUpE-cABRIo - 2.0dcI118 1995 118 11 m 2 ✓ 6,7 175 E

mEGANE GRANd ScENIc - 1.5dcI78 1461 78 8 m 14 - 5,1 134 c

mEGANE GRANd ScENIc - 1.5dcI78 1461 78 8 m 14 - 5,1 135 c

mEGANE GRANd ScENIc - 1.5dcI81 1461 81 8 m 0 ✓ 5 135 c

mEGANE GRANd ScENIc - 1.5dcI81 Edc 1461 81 8 S 0 ✓ 5 130 c

mEGANE GRANd ScENIc - 1.9dcI96 1870 96 10 m 5 ✓ 5,6 149 d

mEGANE GRANd ScENIc - 2.0dcI110 AUT. 1995 110 11 A 0 ✓ 7 184 E

mEGANE GRANd ScENIc - 2.0dcI118 1995 118 11 m 0 ✓ 6,6 173 d

mEGANE GRANdToUR - 1.5dcI63 C 1461 63 8 m 20 - 4,4 115 c

mEGANE GRANdToUR - 1.5dcI66 EXpRESSIoN C 1461 66 8 m 0 ✓ 4,4 115 c

mEGANE GRANdToUR - 1.5dcI78 1461 78 8 m 13 - 4,5 120 c

mEGANE GRANdToUR - 1.5dcI81 (AUT) C 1461 81 8 m/A 0 ✓ 4,4 114 B

mEGANE GRANdToUR - 1.9dcI96 1870 96 10 m 0 ✓ 5,1 135 c

mEGANE GRANdToUR - 2.0dcI110 AUT. 1995 110 11 A 0 ✓ 6,6 175 E

mEGANE GRANdToUR - 2.0dcI118 1995 118 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

mEGANE ScENIc - 1.5dcI63 1461 63 8 m 21 - 4,9 130 c

RENAULTclIo 3d/p - 1.5dcI105 GT 1461 78 8 m 25 - 4,6 123 c

clIo 3d/p - 1.5dcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

clIo 3d/p - 1.5dcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

clIo 3d/p - 1.5dcI85 dpf EXpRESSIoN 1461 63 8 m 2 ✓ 4,7 126 c

clIo 3d/p - 1.5dcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

clIo 3d/p - 1.5dcI85 QUIckSH5 EXpRESSIoN 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

clIo 5d/p - 1.5dcI105 GT 1461 78 8 m 25 - 4,6 123 c

clIo 5d/p - 1.5dcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

clIo 5d/p - 1.5dcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

clIo 5d/p - 1.5dcI85 dpf EX 1461 63 8 m 2 ✓ 4,7 126 c

clIo 5d/p - 1.5dcI85 Eco C 1461 63 8 m 18 - 3,7 98 B

clIo 5d/p - 1.5dcI85 QUIckSH5 EX 1461 63 8 S 20 - 4,4 118 c

clIo GRANdToUR - 1.5dcI105 dpf EXcEpTIoN 1461 76 8 m 2 ✓ 4,7 124 c

clIo GRANdToUR - 1.5dcI70 C 1461 50 8 m 18 - 4,3 115 c

clIo GRANdToUR - 1.5dcI85 C 1461 63 8 m 18 - 4,3 115 c

clIo GRANdToUR - 1.5dcI85 dpf EX 1461 63 8 m 2 ✓ 4,7 124 c

ESpAcE - 2.0dcI110 1995 110 11 m NV O 7,2 188 E

ESpAcE - 2.0dcI110 AUT. 1995 110 11 A 1 ✓ 8,2 217 f

ESpAcE - 2.0dcI127 AUT. INITIAlE 1995 127 11 A 1 ✓ 8,2 217 f

ESpAcE - 2.0dcI127 INITIAlE 1995 127 11 m 3 ✓ 7,1 188 E

ESpAcE - 2.0dcI96 1995 96 11 m NV - 7,2 188 E

ESpAcE GRANd - 2.0dcI110 1995 110 11 m NV - 7,2 190 E

ESpAcE GRANd - 2.0dcI110 AUT. 1995 110 11 A 1 ✓ 8,2 217 f

ESpAcE GRANd - 2.0dcI110 dpf 1995 110 11 m NV ✓ 7,3 193 E

ESpAcE GRANd - 2.0dcI127 AUT. INITIAlE 1995 127 11 A 1 ✓ 8,2 217 f

ESpAcE GRANd - 2.0dcI127 INITIAlE 1995 127 11 m 3 ✓ 7,3 193 E

ESpAcE GRANd - 2.0dcI96 1995 96 11 m NV - 7,2 190 E

flUENcE - 1.5dcI78 1461 78 8 m 18 - 4,5 119 c

kANGoo 4d/p - 1.5dcI70 AUTHENTIQUE 1461 50 8 m 24 - 5,2 138 c

kANGoo 4d/p - 1.5dcI70 GENERIQUE 1461 50 8 m 24 - 5,1 135 c

kANGoo 5d/p - 1.5dcI105 dpf dYNAmIQUE 1461 76 8 m 1 ✓ 5,7 151 d

kANGoo 5d/p - 1.5dcI70 1461 50 8 m 24 - 5,2 138 c

kANGoo 5d/p - 1.5dcI85 1461 63 8 m 20 - 5,3 140 c

kANGoo 5d/p - 1.5dcI90 dpf TomTom EdITIoN 1461 66 8 m 0 ✓ 5,3 140 c

kANGoo BE Bop - 1.5dcI105 1461 78 8 m 24 - 5,5 146 d

kANGoo BE Bop - 1.5dcI105 dpf 1461 76 8 m 1 ✓ 5,7 151 d

kolEoS - 2.0dcI110 4X2 1995 110 11 m NV ✓ 6,4 167 d

kolEoS - 2.0dcI110 4X4 1995 110 11 m NV ✓ 6,6 174 d

kolEoS - 2.0dcI110 AUT. 4X4 1995 110 11 A NV ✓ 7,4 195 E

lAGUNA BERlINE - 1.5dcI81 1461 81 8 m 22 - 4,9 130 c

lAGUNA BERlINE - 1.5dcI81 dpf 1461 81 8 m 2 ✓ 4,8 125 c

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI110 dpf 4coNTRol 1995 110 11 m 4 ✓ 5,8 150 d

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI110 dpf AUT. 1995 110 11 A 2 ✓ 6,8 180 E

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI110dpf 1995 110 11 m 0 ✓ 5,4 144 c

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI110dpf pRIVIlEGE jA/lV16 1995 110 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI131 dpf 4coNTRol 1995 131 11 m 6 ✓ 6,2 163 d

lAGUNA BERlINE - 2.0dcI96 1995 96 11 m 24 - 6 158 d

Page 56: guideCO2_2011

143

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TId110 1910 110 10 m 1 ✓ 5,7 151 d

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TId110 AUT. 1910 110 10 A 2 ✓ 6,6 177 E

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TId110 Eco 1910 110 10 m 1 ✓ 5,3 139 c

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TId88 Eco 1910 88 10 m NV ✓ 5,3 139 c

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TTId AERo 1910 132 10 m 0 ✓ 5,7 151 d

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TTId AUT. AERo 1910 132 10 A NV ✓ 6,4 168 d

9-3 SpoRT SEdAN - 1.9TTId Eco 1910 132 10 m NV ✓ 5,3 139 c

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TId110 1910 110 10 m 1 ✓ 5,9 159 d

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TId110 AUT. 1910 110 10 A 2 ✓ 6,7 179 E

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TId110 Eco 1910 110 10 m 1 ✓ 5,5 144 c

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TId88 Eco 1910 88 10 m NV ✓ 5,5 144 c

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TTId AERo 1910 132 10 m 0 ✓ 5,8 154 d

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TTId AUT. AERo 1910 132 10 A NV ✓ 6,6 173 d

9-3 SpoRTHATcH - 1.9TTId Eco 1910 132 10 m NV ✓ 5,5 144 c

9-3 X - 1.9TTId AUT. 1910 132 10 A NV ✓ 6,6 173 d

9-3 X - 1.9TTId EcopowER 1910 132 10 m NV ✓ 5,5 144 c

9-5 ESTATE - 1.9TId110 AUT. GRIffIN 1910 110 10 A 1 ✓ 7,6 204 E

9-5 ESTATE - 1.9TId110 GRIffIN 1910 110 10 m 1 ✓ 6,8 184 E

9-5 SEdAN - 2.0TId 1956 118 11 m NV ✓ 5,3 139 c

9-5 SEdAN - 2.0TId AUT. 1956 118 11 A NV ✓ 6,8 179 E

SANTANA300/350 S300 cABRIo - 1.6d jl 1560 66 9 m NV - 6,4 168 d

300/350 S300 HARd Top - 1.6d jl 1560 66 9 m NV - 6,4 168 d

300/350 S300 mETAl Top - 1.6d jl 1560 66 9 m NV - 6,4 168 d

300/350 S350 BREAk - 1.6d jl 1560 66 9 m NV - 6,5 171 d

SEATAlHAmBRA - 1.9TdI85 1896 85 10 m NV - 6,5 172 d

AlHAmBRA - 1.9TdI85 TIp 1896 85 10 A NV - 7,4 196 E

AlHAmBRA - 2.0TdI103 dpf Eco plATINIUm 1968 103 11 m NV ✓ 6 159 d

AlHAmBRA - 2.0TdI103 plATINIUm 1968 103 11 m 37 - 6,5 175 E

AlTEA - 1.6cRTdI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

AlTEA - 1.9TdI 1896 77 10 m 23 - 5,4 146 d

AlTEA - 1.9TdI66 REfERENcE 1896 66 10 m 23 5,4 142 c

AlTEA - 2.0TdI103 dpf dSG STYlANcE 1968 103 11 S 1 ✓ 6,4 172 d

AlTEA - 2.0TdI103 dpf STYlANcE 1968 103 11 m 1 ✓ 5,9 159 d

AlTEA fREETRAck - 2.0TdI103 dpf 4X2 1968 103 11 m 2 ✓ 6,1 163 d

AlTEA fREETRAck - 2.0TdI103 dpf 4X4 1968 103 11 m 0 ✓ 6,5 171 d

AlTEA fREETRAck - 2.0TdI125 fR 4X4 1968 125 11 m NV ✓ 6 159 d

AlTEA Xl - 1.6cRTdI77 1598 77 9 m 1 4,5 119 c

AlTEA Xl - 1.9TdI 1896 77 10 m 23 - 5,4 146 d

AlTEA Xl - 2.0TdI103 dpf dSG STYlANcE 1968 103 11 S 1 ✓ 6,4 172 d

AlTEA Xl - 2.0TdI103 dpf STYlANcE 1968 103 11 m 2 ✓ 6 160 d

EXEo - 2.0TdI cR105 1968 105 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

EXEo - 2.0TdI cR125 S 1968 125 11 m 1 ✓ 5,9 153 d

EXEo - 2.0TdI cR88 1968 88 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

EXEo ST - 2.0TdI cR105 1968 105 11 m 1 ✓ 5,5 143 c

mEGANE ScENIc - 1.5dcI78 1461 78 8 m 14 - 5,1 134 c

mEGANE ScENIc - 1.5dcI78 EXpRESSIoN 1461 78 8 m 12 - 4,9 130 c

mEGANE ScENIc - 1.5dcI81 1461 81 8 m 8 ✓ 5,2 135 c

mEGANE ScENIc - 1.5dcI81 Edc 1461 81 8 S 0 ✓ 5 130 c

mEGANE ScENIc - 1.9dcI96 1870 96 10 m NV ✓ 5,6 149 d

mEGANE ScENIc - 2.0dcI110 dpf AUT. 1995 110 11 A 0 ✓ 7 184 E

mEGANE ScENIc - 2.0dcI118 dpf 1995 118 11 m 0 ✓ 6,6 173 d

modUS - 1.5dcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

modUS - 1.5dcI63 pAck C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

modUS GRANd - 1.5dcI50 C 1461 50 8 m 24 - 4,3 114 B

modUS GRANd - 1.5dcI63 EX C 1461 63 8 m 24 - 4,3 114 B

TRAfIc GENERATIoN 4d/p - 2.0dcI115 1995 84 11 m NV - 8,6 228 f

TRAfIc GENERATIoN 4d/p - 2.0dcI115 QSH6 1995 84 11 S NV - 8,2 218 f

TRAfIc GENERATIoN 4d/p - 2.0dcI90 EXpRESSIoN 1995 66 11 m NV - 8,6 228 f

TRAfIc GENERATIoN 4d/p - 2.5dcI150 2464 107 13 S NV O 8,5 225 f

TRAfIc GENERATIoN 4d/p - 2.5dcI150 2464 107 13 m NV O 8,9 235 G

TRAfIc pASSENGER 4d/p 1995 84 11 S 42 - 7,8 207 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 1995 84 11 S NV - 8 213 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 1995 66 11 m 38 - 8,2 220 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 1995 84 11 m NV - 8,2 220 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 2464 107 13 S NV O 8,3 218 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 1995 66 11 m 35 - 8,4 224 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 1995 84 11 m 35 - 8,4 224 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 2464 107 13 m NV O 8,7 229 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p 2464 107 13 m NV O 8,8 232 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p - l1H1 2.0dcI115 1995 84 11 m NV - 7,9 214 f

TRAfIc pASSENGER 4d/p - l1H1 2.0dcI115 QSH6 AUTH. 1995 84 11 S NV - 7,5 199 E

TRAfIc pASSENGER 4d/p - l1H1 2.0dcI90 1995 66 11 m NV - 7,9 214 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p 1995 84 11 S NV - 7,8 207 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p 1995 66 11 m NV - 8,2 220 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p 1995 84 11 m NV - 8,2 220 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p 2464 107 13 S NV O 8,3 218 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p 2464 107 13 m NV O 8,7 229 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p 2464 107 13 m NV O 8,8 232 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p - l1H1 2.0dcI115 AUTHENTIQUE 1995 84 11 m NV - 7,9 214 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p - l1H1 2.0dcI115 QSH6 AUTH. 1995 84 11 S NV - 7,5 199 E

TRAfIc pASSENGER 5d/p - l1H1 2.0dcI90 AUTHENTIQUE 1995 66 11 m NV - 7,9 214 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p - l2H1 2.0dcI115 AUTHENTIQUE 1995 84 11 m 35 - 8,4 224 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p - l2H1 2.0dcI115 QSH6 AUTH. 1995 84 11 S NV - 8 213 f

TRAfIc pASSENGER 5d/p - l2H1 2.0dcI90 AUTHENTIQUE 1995 66 11 m 35 - 8,4 224 f

TwINGo - 1.5dcI47 EXpRESSIoN C 1461 47 8 m 18 - 4,3 113 B

TwINGo - 1.5dcI62 C 1461 62 8 m 19 - 4 104 B

SAAB9-3 cABRIo - 1.9TId 1910 110 10 m 2 ✓ 5,9 157 d

9-3 cABRIo - 1.9TId AUT. 1910 110 10 A 1 ✓ 7 189 E

9-3 cABRIo - 1.9TTId AERo 1910 132 10 m 0 ✓ 5,8 154 d

9-3 cABRIo - 1.9TTId AUT. 1910 132 10 A NV ✓ 6,6 175 E

Page 57: guideCO2_2011

145

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

ocTAVIA comBI - 1.6TdIcR77 dpf dSG 1598 77 9 S 1 ✓ 4,7 123 c

ocTAVIA comBI - 1.6TdIcR77 GREENlINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

ocTAVIA comBI - 1.9TdI74 TRAdITIoN 1896 74 10 m 20 - 5,1 135 c

ocTAVIA comBI - 1.9TdI77 1896 77 10 m 21 - 5,1 135 c

ocTAVIA comBI - 1.9TdI77 4X4 1896 77 10 m 20 - 6 159 d

ocTAVIA comBI - 1.9TdI77 dSG 1896 77 10 S 20 - 5,9 155 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdI100 1968 100 11 m 20 - 5,3 140 c

ocTAVIA comBI - 2.0TdI100 dSG 1968 100 11 S 24 - 5,9 155 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdI103 1968 103 11 m 20 - 5,5 145 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdI103 4X4 dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 165 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 2 ✓ 5,7 150 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdI103 dSG 1968 103 11 S 24 - 6 158 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdI103 dSG dpf 1968 103 11 S 1 ✓ 5,9 156 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdIcR125 dSG RS 1968 125 11 S 1 ✓ 6 159 d

ocTAVIA comBI - 2.0TdIcR125 RS 1968 125 11 m 1 ✓ 5,9 155 d

RoomSTER - 1.4TdI51 1422 51 8 m 24 - 5,3 139 c

RoomSTER - 1.4TdI59 1422 59 8 m 23 - 5,1 135 c

RoomSTER - 1.4TdI59 dpf 1422 59 8 m 1 ✓ 5,2 137 c

RoomSTER - 1.9TdI 1896 77 10 m 20 - 5,3 139 c

RoomSTER - 1.9TdI dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 5,5 145 d

SUpERB - 1.9TdI77 1896 77 10 m 17 O 5,7 149 d

SUpERB - 1.9TdI77 dpf GREENlINE 1896 77 10 m 1 ✓ 4,9 129 c

SUpERB - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 5,9 155 d

SUpERB - 2.0TdI103 dpf dSG 1968 103 11 S 1 ✓ 6,8 177 E

SUpERB - 2.0TdIcR125 dpf 1968 125 11 m 2 ✓ 5,8 153 d

SUpERB - 2.0TdIcR125 dpf 4X4 1968 125 11 m 1 ✓ 6,4 168 d

SUpERB - 2.0TdIcR125 dpf dSG 1968 125 11 S 3 ✓ 6,1 159 d

SUpERB comBI - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 5,8 153 d

SUpERB comBI - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 0 ✓ 6,1 160 d

SUpERB comBI - 2.0TdI103 dpf dSG 1968 103 11 S 1 ✓ 6,8 179 E

SUpERB comBI - 2.0TdIcR125 dpf 1968 125 11 m 1 ✓ 5,9 155 d

SUpERB comBI - 2.0TdIcR125 dpf 4X4 1968 125 11 m 0 ✓ 6,5 169 d

SUpERB comBI - 2.0TdIcR125 dpf dSG 1968 125 11 S 0 ✓ 6,2 162 d

YETI - 2.0TdIcR103 4X4 1968 103 11 m 2 ✓ 6,1 159 d

YETI - 2.0TdIcR125 4X4 1968 125 11 m 0 ✓ 6,1 159 d

YETI - 2.0TdIcR81 4X4 1968 81 11 m 1 ✓ 6,1 159 d

YETI - 2.0TdIcR81 fwd 1968 81 11 m 4 ✓ 5,4 140 c

SMARTfoRTwo cABRIo - 0.8cdI pU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

foRTwo cABRIo - 0.8cdI SofToUcH p C 799 40 5 A 0 ✓ 3,3 87 B

foRTwo coUpE - 0.8cdI pU C 799 40 5 S 0 ✓ 3,3 86 B

foRTwo coUpE - 0.8cdI SofToUcH p C 799 40 5 A 0 ✓ 3,3 87 B

SUBARUfoRESTER - 2.0d 1998 108 11 m 0 ✓ 6,4 170 d

foRESTER - 2.0d comfoRT 1998 108 11 m 0 ✓ 6,3 167 d

ImpREZA - 2.0d 1998 110 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

EXEo ST - 2.0TdI cR125 S 1968 125 11 m 0 ✓ 5,9 153 d

EXEo ST - 2.0TdI cR88 1968 88 11 m 1 ✓ 5,5 143 c

IBIZA 5d/p - 1.2cRTdI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

IBIZA 5d/p - 1.4TdI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

IBIZA 5d/p - 1.4TdI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

IBIZA 5d/p - 1.6cRTdI66 C 1598 66 9 m 0 ✓ 4,2 109 B

IBIZA 5d/p - 1.6cRTdI77 SpoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

IBIZA 5d/p - 2.0cRTdI105 fR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

IBIZA Sc - 1.2cRTdI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

IBIZA Sc - 1.4TdI59 C 1422 59 8 m 0 ✓ 4,3 114 B

IBIZA Sc - 1.4TdI59 EcomoTIVE C 1422 59 8 m 1 ✓ 3,7 98 B

IBIZA Sc - 1.6cRTdI66 C 1598 66 9 m 1 ✓ 4,2 109 B

IBIZA Sc - 1.6cRTdI77 SpoRT C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

IBIZA Sc - 2.0cRTdI105 fR 1968 105 11 m 3 ✓ 4,6 119 c

IBIZA ST - 1.2cRTdI C 1199 55 7 m NV 3,9 102 B

lEoN - 1.6cRTdI77 dpf Eco C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

lEoN - 1.9TdI66 REfERENcE 1896 66 10 m 23 - 5 135 c

lEoN - 1.9TdI77 1896 77 10 m 23 - 5 135 c

lEoN - 2.0TdI103 dpf dSG S 1968 103 11 S 1 ✓ 5,9 156 d

lEoN - 2.0TdI103 dpf S 1968 103 11 m 0 ✓ 5,5 147 d

lEoN - 2.0TdI125 dpf dSG fR 1968 125 11 S 0 ✓ 5,6 148 d

lEoN - 2.0TdI125 dpf fR 1968 125 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

SKODAfABIA - 1.4TdI51 1422 51 8 m 18 - 4,8 127 c

fABIA - 1.4TdI59 dpf 1422 59 8 m 1 ✓ 4,8 127 c

fABIA - 1.4TdI59 dpf GREENlINE C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

fABIA - 1.9TdI dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 5 130 c

fABIA comBI - 1.4TdI51 1422 51 8 m 18 - 4,8 127 c

fABIA comBI - 1.4TdI59 dpf 1422 59 8 m 1 ✓ 4,8 127 c

fABIA comBI - 1.4TdI59 dpf GREENlINE + C 1422 59 8 m 1 ✓ 4,1 109 B

fABIA comBI - 1.9TdI dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 5 130 c

ocTAVIA - 1.6TdIcR77 dpf 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

ocTAVIA - 1.6TdIcR77 dpf dSG 1598 77 9 S 1 ✓ 4,7 123 c

ocTAVIA - 1.6TdIcR77 GREENlINE C 1598 77 9 m 1 ✓ 4,4 114 B

ocTAVIA - 1.9TdI74 TRAdITIoN 1896 74 10 m 20 - 5,1 135 c

ocTAVIA - 1.9TdI77 1896 77 10 m 21 - 4,9 130 c

ocTAVIA - 1.9TdI77 dSG 1896 77 10 S 20 - 5,9 155 d

ocTAVIA - 2.0TdI100 1968 100 11 m 20 - 5,3 140 c

ocTAVIA - 2.0TdI100 dSG 1968 100 11 S 24 - 5,9 155 d

ocTAVIA - 2.0TdI103 1968 103 11 m 20 - 5,5 145 d

ocTAVIA - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 2 ✓ 5,7 150 d

ocTAVIA - 2.0TdI103 dSG 1968 103 11 S 24 - 6 158 d

ocTAVIA - 2.0TdI103 dSG dpf 1968 103 11 S NV ✓ 5,9 156 d

ocTAVIA - 2.0TdIcR125 dSG RS 1968 125 11 S NV ✓ 6 159 d

ocTAVIA - 2.0TdIcR125 RS 1968 125 11 m 1 ✓ 5,7 150 d

ocTAVIA comBI - 1.6TdIcR77 dpf 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

ocTAVIA comBI - 1.6TdIcR77 dpf 4X4 1598 77 9 m 1 ✓ 5,4 141 c

Page 58: guideCO2_2011

147

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

RAV4 - 2.2d4d110 4wd 2231 110 12 m 1 ✓ 6 159 d

RAV4 - 2.2d4d110 4wd AUT. 2231 110 12 A 1 O 7,2 189 E

URBANcRUISER - 1.4d4d 4X2 1364 66 8 m 1 ✓ 4,5 118 c

URBANcRUISER - 1.4d4d 4X4 1364 66 8 m 2 ✓ 4,9 130 c

VERSo - 2.0d-4d93 1998 93 11 m 1 ✓ 5,6 146 d

VERSo - 2.2d-4d110 AUT. 2231 110 12 A 2 ✓ 6,8 178 E

VERSo - 2.2d-cAT 2231 130 12 m 1 ✓ 6 159 d

YARIS 3d/p - 1400d4d66 dpf C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

YARIS 5d/p - 1400d4d66 dpf C 1364 66 8 m 3 ✓ 4,2 110 B

YARIS 5d/p - 1400d4d66 dpf mmT C 1364 66 8 S 0 ✓ 4,2 111 B

VOLKSWAGENcAddY lIfE - 1.9TdI55 1896 55 10 m 15 - 6 158 d

cAddY lIfE - 1.9TdI55 dpf 1896 55 10 m 1 ✓ 6,2 164 d

cAddY lIfE - 1.9TdI77 1896 77 10 m 19 - 6 159 d

cAddY lIfE - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 6,2 164 d

cAddY lIfE - 1.9TdI77 dpf 4moTIoN 1896 77 10 m NV ✓ 6,7 176 E

cAddY lIfE - 1.9TdI77 dpf BlUEmoTIoN 1896 77 10 m 1 ✓ 5,7 149 d

cAddY lIfE - 1.9TdI77 dpf dSG 1896 77 10 S 1 ✓ 6,9 182 E

cAddY lIfE - 1.9TdI77 dSG 1896 77 10 S 20 - 6,7 177 E

cAddY lIfE - 2.0TdI dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 167 d

cAddY lIfE mAXI - 1.9TdI77 7pl 1896 77 10 m 19 - 6,2 164 d

cAddY lIfE mAXI - 1.9TdI77 dpf 7pl 1896 77 10 m 1 ✓ 6,3 166 d

cAddY lIfE mAXI - 1.9TdI77 dpf dSG 7pl 1896 77 10 S 1 ✓ 6,9 182 E

cAddY lIfE mAXI - 2.0TdI dpf 7pl 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 167 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI55 1896 55 10 m 15 - 6 158 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI55 dpf 1896 55 10 m 1 ✓ 6,2 164 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI77 1896 77 10 m 19 - 6 159 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 6,2 164 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI77 dpf 4moTIoN 1896 77 10 m NV ✓ 6,7 176 E

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI77 dpf BlUEmoTIoN 1896 77 10 m 1 ✓ 5,7 149 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI77 dpf dSG 1896 77 10 S 1 ✓ 6,9 182 E

cAddY pEoplE 4d/p - 1.9TdI77 dSG 1896 77 10 S 20 - 6,7 177 E

cAddY pEoplE 4d/p - 2.0TdI dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 167 d

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI55 1896 55 10 m 15 - 6 158 d

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI55 dpf 1896 55 10 m 1 ✓ 6,2 164 d

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI77 1896 77 10 m 19 - 6 159 d

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 6,2 164 d

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI77 dpf 4moTIoN 1896 77 10 m NV ✓ 6,7 176 E

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI77 dpf dSG 1896 77 10 S 1 ✓ 6,9 182 E

cAddY pEoplE 5d/p - 1.9TdI77 dSG 1896 77 10 S 20 - 6,7 177 E

cAddY pEoplE 5d/p - 2.0TdI dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 167 d

cAddY pEoplE mAXI 4d/p - 1.9TdI77 1896 77 10 m 19 - 6,2 164 d

cAddY pEoplE mAXI 4d/p - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 6,3 166 d

cAddY pEoplE mAXI 4d/p - 1.9TdI77 dpf dSG 1896 77 10 S 1 ✓ 6,9 182 E

cAddY pEoplE mAXI 4d/p - 2.0TdI dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 167 d

cAddY pEoplE mAXI 5d/p - 1.9TdI77 1896 77 10 m 19 - 6,2 164 d

cAddY pEoplE mAXI 5d/p - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 1 ✓ 6,3 166 d

ImpREZA - 2.0d lUXURY 1998 110 11 m 0 ✓ 5,8 152 d

lEGAcY oUTBAck - 2.0d 1998 110 11 m 1 ✓ 6,4 167 d

lEGAcY SEdAN - 2.0d 1998 110 11 m NV ✓ 5,9 156 d

lEGAcY SEdAN - 2.0d SpoRT EXEcUTIVE 1998 110 11 m 1 ✓ 6,3 165 d

lEGAcY ToURING wAGoN - 2.0d 1998 110 11 m 1 ✓ 6,1 161 d

lEGAcY ToURING wAGoN - 2.0d SpoRT EXEcUTIVE 1998 110 11 m NV ✓ 6,4 168 d

SUZUKIGRANd VITARA 3d/p - 1.9ddIS jX 1870 95 10 m 4 O 7 183 E

GRANd VITARA 5d/p - 1.9ddIS jlX-E 1870 95 10 m 4 7 185 E

jImNY - 1.5ddIS 1461 63 8 m NV O 6,1 162 d

SplASH - 1.3ddIS 1248 55 7 m 20 4,5 120 c

SX4 - 1.6ddIS GRANd lUXE 1560 66 9 m 12 - 5,3 139 c

SX4 - 1.9ddIS 1910 88 10 m 2 ✓ 6,3 166 d

SX4 - 1.9ddIS 4wd GR 1910 88 10 m 0 ✓ 6,6 174 d

SX4 - 2.0ddIS 1956 99 11 m NV ✓ 4,9 129 c

SX4 - 2.0ddIS4X4 GRANd lUXE XTRA oUT 1956 99 11 m NV ✓ 5,5 143 c

TOYOTAAURIS 3d/p - 1400d4d66 1364 66 8 m 2 ✓ 4,8 128 c

AURIS 3d/p - 1400d4d66 lUNA 1364 66 8 m 2 4,8 128 c

AURIS 3d/p - 1400d4d66 TERRA 1364 66 8 m 2 4,8 127 c

AURIS 5d/p - 1400d4d66 1364 66 8 m 2 4,8 128 c

AURIS 5d/p - 1400d4d66 mUlTIm 1364 66 8 S 2 4,9 130 c

AURIS 5d/p - 1400d4d66 TERRA 1364 66 8 m 2 4,8 127 c

AURIS 5d/p - 2.0d-4d dpf 1998 93 11 m 2 5,2 138 c

AVENSIS BERlINE - 2.0d-4d 1998 93 11 m 1 O 5,4 141 c

AVENSIS BERlINE - 2.0d-4d 1998 93 11 m 1 ✓ 5,4 142 c

AVENSIS BERlINE - 2.2d-4d110 2231 110 12 m NV ✓ 5,3 141 c

AVENSIS BERlINE - 2.2d-4d110 AUT. 2231 110 12 A 0 ✓ 6,4 169 d

AVENSIS wAGoN - 2.0d-4d 1998 93 11 m 1 O 5,4 142 c

AVENSIS wAGoN - 2.2d-4d110 2231 110 12 m 1 ✓ 5,6 150 d

AVENSIS wAGoN - 2.2d-4d110 AUT. 2231 110 12 A 1 ✓ 6,6 174 d

AYGo 5d/p - 1400d4d C 1398 40 8 m 11 - 4,1 109 B

coRollA SEdAN - 1.4d-4d dpf 1364 66 8 m 2 ✓ 4,7 125 c

coRollA SEdAN - 1.4d-4d dpf mmT lUNA 1364 66 8 S 23 ✓ 4,8 127 c

coRollA SEdAN - 2.0d-4d dpf 1995 93 11 m 2 ✓ 5,2 136 c

HIAcE mINIBUS - 2.5d-4d70 SwB lX 2494 70 13 m 30 - 8,5 224 f

HIAcE mINIBUS - 2.5d-4d86 lwB lX 2494 86 13 m 40 - 8,6 228 f

HIAcE mINIBUS - 2.5d-4d86 SwB VX 2494 86 13 m 40 - 8,5 224 f

HIAcE mINIBUS - 2.5d-4d86 SwB VX 4wd 2494 86 13 m 40 - 9,3 246 G

IQ - 1400d4d C 1364 66 8 m 2 ✓ 4 104 B

lANdcRUISER 3d/p - 3.0d-4d 2982 127 15 m 46 8,4 220 f

lANdcRUISER 3d/p - 3.0d-4d AUT. 2982 127 15 A 26 8 210 f

lANdcRUISER 5d/p - 3.0d-4d 2982 127 15 m NV 8,5 224 f

lANdcRUISER 5d/p - 3.0d-4d AUT. 2982 127 15 A 26 8,1 214 f

lANdcRUISER 5d/p - 4.5d-4d210 V8 AUT. V 4461 210 22 A 30 ✓ 10,2 270 G

RAV4 - 2.2d4d110 2wd 2231 110 12 m 1 O 6 156 d

Page 59: guideCO2_2011

149

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

149

cAddY pEoplE mAXI 5d/p - 1.9TdI77 dpf dSG 1896 77 10 S 1 ✓ 6,9 182 E

cAddY pEoplE mAXI 5d/p - 2.0TdI dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,3 167 d

EoS - 2.0cRTdI103 1968 103 11 m 2 ✓ 5,5 144 c

EoS - 2.0cRTdI103 dSG 1968 103 11 S 2 ✓ 5,9 154 d

Golf 3d/p - 1.6cRTdI66 TRENdlINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

Golf 3d/p - 1.6cRTdI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

Golf 3d/p - 1.6cRTdI77 BlUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

Golf 3d/p - 1.6cRTdI77 dSG 1598 77 9 S 7 ✓ 4,7 123 c

Golf 3d/p - 2.0cRTdI100 HIGHlINE 1968 100 11 m 0 ✓ 4,8 126 c

Golf 3d/p - 2.0cRTdI103 dSG HIGHlINE 1968 103 11 S 1 ✓ 5,3 138 c

Golf 3d/p - 2.0cRTdI103 HIGHlINE 1968 103 11 m 0 ✓ 4,8 126 c

Golf 3d/p - 2.0cRTdI125 dSG GTd 1968 125 11 S 1 ✓ 5,6 147 d

Golf 3d/p - 2.0cRTdI125 GTd 1968 125 11 m 2 ✓ 5,3 139 c

Golf 5d/p - 1.6cRTdI66 TRENdlINE 1598 66 9 m 4 ✓ 4,5 118 c

Golf 5d/p - 1.6cRTdI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,5 119 c

Golf 5d/p - 1.6cRTdI77 BlUEmoTIoN 99G C 1598 77 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

Golf 5d/p - 1.6cRTdI77 dSG 1598 77 9 S 7 ✓ 4,7 123 c

Golf 5d/p - 2.0cRTdI100 HIGHlINE 1968 100 11 m 0 ✓ 4,8 126 c

Golf 5d/p - 2.0cRTdI103 4moTIoN HIGHlINE 1968 103 11 m 0 ✓ 5,5 143 c

Golf 5d/p - 2.0cRTdI103 dSG HIGHlINE 1968 103 11 S 1 ✓ 5,3 138 c

Golf 5d/p - 2.0cRTdI103 HIGHlINE 1968 103 11 m 0 ✓ 4,8 126 c

Golf 5d/p - 2.0TdI125 GTd 1968 125 11 m 2 ✓ 5,3 139 c

Golf plUS - 1.6cRTdI66 TRENdlINE 1598 66 9 m 0 ✓ 4,7 125 c

Golf plUS - 1.6cRTdI77 1598 77 9 m 6 ✓ 4,8 126 c

Golf plUS - 1.6cRTdI77 dSG 1598 77 9 S NV ✓ 4,9 129 c

Golf plUS - 2.0cRTdI100 HIGHlINE 1968 100 11 m 0 ✓ 5,1 135 c

Golf plUS - 2.0cRTdI103 dSG HIGHlINE 1968 103 11 S 0 ✓ 5,6 146 d

Golf plUS - 2.0cRTdI103 HIGHlINE 1968 103 11 m 0 ✓ 5,1 135 c

Golf VARIANT - 1.6cRTdI66 TRENdlINE 1598 66 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

Golf VARIANT - 1.6cRTdI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,2 109 B

Golf VARIANT - 1.6cRTdI77 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

Golf VARIANT - 1.6cRTdI77 4moTIoN 1598 77 9 m NV 5,5 143 c

Golf VARIANT - 1.6cRTdI77 dSG C 1598 77 9 S NV 4,3 113 B

Golf VARIANT - 1.6cRTdI77 dSG 1598 77 9 S 0 ✓ 4,8 125 c

Golf VARIANT - 2.0cRTdI100 HIGHlINE 1968 100 11 m 0 ✓ 5 132 c

Golf VARIANT - 2.0cRTdI103 dSG HIGHlINE 1968 103 11 S 0 ✓ 5,5 144 c

Golf VARIANT - 2.0cRTdI103 HIGHlINE 1968 103 11 m 0 ✓ 5 132 c

jETTA - 1.6cRTdI77 comfoRTlINE 1598 77 9 m 1 ✓ 4,7 122 c

jETTA - 1.6cRTdI77 dSG comfoRTlINE 1598 77 9 S 1 ✓ 4,8 125 c

jETTA - 2.0cRTdI100 comfoRTlINE 1968 100 11 m 1 ✓ 5,5 143 c

jETTA - 2.0cRTdI103 comfoRTlINE 1968 103 11 m 1 ✓ 5,5 143 c

jETTA - 2.0cRTdI103 dSG comfoRTlINE 1968 103 11 S 1 ✓ 5,8 154 d

NEw BEETlE - 1.9TdI 1896 77 10 m 21 - 5,4 143 c

NEw BEETlE cABRIo - 1.9TdI 1896 77 10 m 21 - 5,5 145 d

pASSAT - 1.6cRTdI77 BlUEmoTIoN comfoRT 1598 77 9 m 3 ✓ 4,5 118 c

pASSAT - 2.0cRBlUETdI105 comfoRTlINE 1968 105 11 m 0 ✓ 5,2 137 c

pASSAT - 2.0cRBlUETdI105 dSG comfoRT. 1968 105 11 S 0 ✓ 5,8 152 d

pASSAT - 2.0cRTdI100 1968 100 11 m 1 ✓ 5,6 146 d

pASSAT - 2.0cRTdI100 dSG 1968 100 11 S 1 ✓ 6 158 d

pASSAT - 2.0cRTdI103 1968 103 11 m 0 ✓ 5,6 146 d

pASSAT - 2.0cRTdI103 (AUT) 1968 103 11 m/A 0 ✓ 6 158 d

pASSAT - 2.0cRTdI125 dpf dSG HIGHlINE 1968 125 11 S NV ✓ 6,1 159 d

pASSAT - 2.0cRTdI125 dpf HIGHlINE 1968 125 11 m 0 ✓ 5,6 146 d

pASSAT cc - 2.0cRBlUETdI105 1968 105 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

pASSAT cc - 2.0cRBlUETdI105 dSG 1968 105 11 S 0 ✓ 5,9 155 d

pASSAT cc - 2.0cRTdI100 1968 100 11 m 0 ✓ 5,6 146 d

pASSAT cc - 2.0cRTdI100 dSG 1968 100 11 S 0 ✓ 6 158 d

pASSAT cc - 2.0cRTdI103 1968 103 11 m 0 ✓ 5,6 146 d

pASSAT cc - 2.0cRTdI103 (AUT) 1968 103 11 m/A 0 ✓ 6 158 d

pASSAT cc - 2.0cRTdI103 BmT 1968 103 11 m 1 ✓ 4,9 128 c

pASSAT cc - 2.0cRTdI125 dSG 1968 125 11 S 0 ✓ 6,1 159 d

pASSAT cc - 2.0cRTdI125 dSG 4moTIoN 1968 125 11 S 0 ✓ 6,4 168 d

pASSAT VARIANT - 1.6cRTdI BlUEmoTIoN 1598 77 9 m 0 ✓ 4,5 119 c

pASSAT VARIANT - 2.0cRBlUETdI105 comfoRTlINE 1968 105 11 m 0 ✓ 5,5 144 c

pASSAT VARIANT - 2.0cRBlUETdI105 dSG comfoRT. 1968 105 11 m 0 ✓ 5,9 155 d

pASSAT VARIANT - 2.0cRTdI100 1968 100 11 m 1 ✓ 5,7 148 d

pASSAT VARIANT - 2.0cRTdI100 dSG 1968 100 11 S 1 ✓ 6,1 159 d

pASSAT VARIANT - 2.0cRTdI103 1968 103 11 m 0 ✓ 5,7 148 d

pASSAT VARIANT - 2.0cRTdI103 (AUT) 1968 103 11 m/A 0 ✓ 6,1 159 d

pASSAT VARIANT - 2.0cRTdI125 dSG HIGHlINE 1968 125 11 S 1 ✓ 6,2 163 d

pASSAT VARIANT - 2.0cRTdI125 HIGHlINE 1968 125 11 m 0 ✓ 5,7 149 d

pHAEToN - 3.0cRTdI 4moTIoN 2967 176 15 A 1 ✓ 9 239 G

pHAEToN l - 3.0cRTdI 4moTIoN 4pl 2967 176 15 A 1 ✓ 9 239 G

polo 3d/p - 1.2cRTdI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

polo 3d/p - 1.2cRTdI BlUEmoTIoN 87G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,3 87 B

polo 3d/p - 1.2cRTdI BlUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

polo 3d/p - 1.6cRTdI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

polo 3d/p - 1.6cRTdI66 BlUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

polo 3d/p - 1.6cRTdI66 dSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

polo 3d/p - 1.6cRTdI77 HIGHlINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

polo 5d/p - 1.2cRTdI C 1199 55 7 m NV ✓ 3,8 99 B

polo 5d/p - 1.2cRTdI BlUEmoTIoN 89G C 1199 55 7 m NV ✓ 3,4 89 B

polo 5d/p - 1.6cRTdI66 C 1598 66 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

polo 5d/p - 1.6cRTdI66 BlUEmoT C 1598 66 9 m NV ✓ 3,7 96 B

polo 5d/p - 1.6cRTdI66 dSG C 1598 66 9 S 0 ✓ 4,3 112 B

polo 5d/p - 1.6cRTdI77 HIGHlINE C 1598 77 9 m 6 ✓ 4,2 109 B

polo cRoSS - 1.6cRTdI55 C 1598 55 9 m NV ✓ 4,3 113 B

polo cRoSS - 1.6cRTdI66 C 1598 66 9 m NV ✓ 4,3 113 B

polo cRoSS - 1.6cRTdI66 dSG 1598 66 9 S NV ✓ 4,6 119 c

polo cRoSS - 1.6cRTdI77 C 1598 77 9 m NV ✓ 4,3 113 B

ScIRocco - 2.0cRTdI103 1968 103 11 m 0 ✓ 5,1 134 c

ScIRocco - 2.0cRTdI103 dSG 1968 103 11 S 0 ✓ 5,5 145 d

ScIRocco - 2.0cRTdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

ScIRocco - 2.0cRTdI125 dSG 1968 125 11 S 2 ✓ 5,6 147 d

SHARAN - 1.9TdI85 TIpTRoNIc UpGRAdE 7pl 1896 85 10 A 49 - 7,4 196 E

SHARAN - 1.9TdI85 UpGRAdE 7pl 1896 85 10 m 25 - 6,5 172 d

Page 60: guideCO2_2011

151

A B C D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

modEl

- modèl

E - m

odEll

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cc

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

151

SHARAN - 2.0TdI100 UpGRAdE 7pl 1968 100 11 m 37 - 6,6 175 E

SHARAN - 2.0TdI103 dpf UpGRAdE 7pl 1968 103 11 m 1 ✓ 6,7 177 E

TIGUAN - 2.0cRTdI100 1968 100 11 m 0 ✓ 6,3 164 d

TIGUAN - 2.0cRTdI100 dSG 1968 100 11 S 0 ✓ 6,4 169 d

TIGUAN - 2.0cRTdI103 1968 103 11 m 0 ✓ 6,3 164 d

TIGUAN - 2.0cRTdI103 dSG 1968 103 11 S 0 ✓ 6,4 169 d

TIGUAN - 2.0cRTdI103 TRAck & fIEld 1968 103 11 m 0 ✓ 6,3 194 E

TIGUAN - 2.0cRTdI103fwd BmT 1968 103 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

TIGUAN - 2.0cRTdI125 1968 125 11 m 0 ✓ 6,3 165 d

TIGUAN - 2.0cRTdI81fwd BmT 1968 81 11 m 0 ✓ 5,3 139 c

ToUAREG - 3.0cRTdI176 BmT 2967 176 15 A NV ✓ 7,4 195 E

ToUAREG - 4.2cRTdI 4134 250 20 A NV ✓ 9,1 239 G

ToURAN - 1.9TdI66 coNcEpTlINE 1896 66 10 m 20 - 5,9 155 d

ToURAN - 1.9TdI77 1896 77 10 m 20 - 5,9 156 d

ToURAN - 1.9TdI77 dpf BmT coNcEpTl 1896 77 10 m 1 ✓ 5,4 144 c

ToURAN - 1.9TdI77 dpf dSG7 1896 77 10 S 1 ✓ 5,6 148 d

ToURAN - 2.0TdI100 1968 100 11 m 23 - 6 159 d

ToURAN - 2.0TdI103 1968 103 11 S 1 ✓ 6,7 177 E

ToURAN - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 1 ✓ 6,1 159 d

ToURAN - 2.0TdI125 dpf dSG6 HIGHl 1968 125 11 S 0 ✓ 6,9 182 E

ToURAN - 2.0TdI125 dpf HIGHlINE 1968 125 11 m 0 ✓ 6,6 174 d

ToURAN cRoSS - 1.9TdI77 dpf 1896 77 10 m 2 ✓ 6,2 164 d

ToURAN cRoSS - 1.9TdI77 dpf dSG7 1896 77 10 S 1 ✓ 5,8 154 d

ToURAN cRoSS - 2.0TdI103 dpf 1968 103 11 m 2 ✓ 6,2 164 d

ToURAN cRoSS - 2.0TdI103 dpf dSG6 1968 103 11 S 1 ✓ 6,8 180 E

ToURAN cRoSS - 2.0TdI125 dpf 1968 125 11 m 1 ✓ 6,7 177 E

ToURAN cRoSS - 2.0TdI125 dpf dSG6 1968 125 11 S 1 ✓ 7 185 E

TRANSpoRTER - 1.9TdI62 1896 62 10 m 55 - 7,8 211 f

TRANSpoRTER - 1.9TdI75 1896 75 10 m 48 - 7,5 205 f

TRANSpoRTER - 2.5TdI128 2461 128 13 m 2 ✓ 8,4 221 f

TRANSpoRTER - 2.5TdI128 4moTIoN 2461 128 13 m 1 ✓ 9,2 243 G

TRANSpoRTER - 2.5TdI128 TIp. 2461 128 13 A 4 ✓ 9,7 257 G

TRANSpoRTER - 2.5TdI96 2461 96 13 m 2 ✓ 8,3 219 f

TRANSpoRTER - 2.5TdI96 4moTIoN 2461 96 13 m 4 ✓ 9,1 240 G

TRANSpoRTER - 2.5TdI96 TIp. 2461 96 13 A 2 ✓ 9,5 249 G

TRANSpoRTER cAlIfoRNIA - 1.9TdI75 1896 75 10 m 2 ✓ 7,9 213 f

TRANSpoRTER cAlIfoRNIA - 2.5TdI128 2461 128 13 m 2 ✓ 8,4 221 f

TRANSpoRTER cAlIfoRNIA - 2.5TdI96 2461 96 13 m 2 ✓ 8,3 219 f

TRANSpoRTER cARAVEllE - 1.9TdI62 TRENdlINE 1896 62 10 m 55 - 7,8 211 f

TRANSpoRTER cARAVEllE - 1.9TdI75 TRENdlINE 1896 75 10 m 48 - 7,5 205 f

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.5TdI128 4moTIoN 2461 128 13 m 1 ✓ 9,2 243 G

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.5TdI128 TIp. TRENdlINE 2461 128 13 A 4 ✓ 9,7 257 G

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.5TdI128 TRENdlINE 2461 128 13 m 2 ✓ 8,4 221 f

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.5TdI96 4moTIoN TRENdlINE 2461 96 13 m 4 ✓ 9,1 240 G

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.5TdI96 TIp. TRENdlINE 2461 96 13 A 2 ✓ 9,5 249 G

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.5TdI96 TRENdlINE 2461 96 13 m 2 ✓ 8,3 219 f

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 1.9TdI75 BASElINE 1896 75 10 m 48 - 7,6 199 E

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.5TdI128 4moTIoN BASElINE 2461 128 13 m 1 ✓ 9,2 243 G

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.5TdI128 BASElINE 2461 128 13 m 2 ✓ 8,4 221 f

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.5TdI128 TIp. BASElINE 2461 128 13 A 4 ✓ 9,7 257 G

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.5TdI96 4moTIoN BASElINE 2461 96 13 m 4 ✓ 9,1 240 G

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.5TdI96 BASElINE 2461 96 13 m 2 ✓ 8,3 219 f

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.5TdI96 TIp. BASElINE 2461 96 13 A 2 ✓ 9,5 249 G

VOLVOc30 - 1.6d d2 C 1560 84 9 m NV ✓ 4,3 114 B

c30 - 1.6d dRIVE START/STop C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,8 99 B

c70 cABRIo - 2.0d d3 1984 110 11 m NV ✓ 5,9 154 d

c70 cABRIo - 2.0d d3 GEARTRoNIc 1984 110 11 A NV ✓ 6,4 169 d

c70 cABRIo - 2.0d d4 1984 130 11 m NV ✓ 5,9 154 d

c70 cABRIo - 2.0d d4 GEARTRoNIc 1984 130 11 A NV ✓ 6,4 169 d

S40 - 1.6d dRIVE START/STop C 1560 80 9 m NV ✓ 3,9 104 B

S60 - d3 1984 120 11 m 0 5,3 139 c

S60 - d3 GEARTRoNIc 1984 120 11 A 0 5,9 154 d

S60 - d5 2400 151 13 m 0 5,3 139 c

S60 - d5 GEARTRoNIc 2400 151 13 A 0 6,3 166 d

S60 - d5 GEARTRoNIc Awd 2400 151 13 A 0 6,8 179 E

S80 - 1.6d dRIVE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,9 129 c

S80 - 2.0d 1997 100 11 m 1 ✓ 5,7 151 d

S80 - 2.4d120 GEARTRoNIc 2400 120 13 A NV ✓ 6,6 174 d

S80 - 2.4d129 2400 129 13 m 1 ✓ 5,9 155 d

S80 - 2.4d129 GEARTRoNIc 2400 129 13 A 1 ✓ 6,6 174 d

S80 - d5 151 2400 151 13 m 1 ✓ 6,2 164 d

S80 - d5 151 GEARTRoNIc 2400 151 13 A 1 ✓ 6,7 178 E

S80 - d5 GEARTRoNIc Awd 2400 151 13 A 0 ✓ 7,3 194 E

V50 - 1.6d dRIVE 1560 80 9 m 2 ✓ 4,5 118 c

V50 - 1.6d dRIVE START/STop C 1560 80 9 m 0 ✓ 3,9 104 B

V50 - 2.0d 1997 100 11 m 0 ✓ 5,8 153 d

V50 - 2.0d powERSHIfT 1997 100 11 S NV ✓ 6 159 d

V50 - d5 120 GEARTRoNIc 2400 120 13 A 1 ✓ 7 184 E

V50 - d5 132 2400 132 13 m 1 ✓ 6,3 166 d

V50 - d5 132 GEARTRoNIc 2400 132 13 A NV ✓ 7 184 E

V70 - 1.6d dRIVE 1560 80 9 m 1 ✓ 4,9 129 c

V70 - 2.0d d3 1984 120 11 m NV 5,5 144 c

V70 - 2.0d d3 120 GEARTR 1984 120 11 A NV 6,1 159 d

V70 - d5 151 2400 151 13 m NV 5,4 144 c

V70 - d5 151 GEARTRoNIc 2400 151 13 A NV 6,4 169 d

V70 - d5 151 GEARTRoNIc Awd 2400 151 13 A NV 7,1 187 E

Xc60 - 2.4d Awd 2400 120 13 m 1 6,9 183 E

Xc60 - 2.4d dRIVE 2400 129 13 m 1 ✓ 6 159 d

Xc60 - 2.4d dRIVE GEARTRoNIc 2400 129 13 A 1 ✓ 6,9 183 E

Xc60 - 2.4d GEARTRoNIc Awd 2400 120 13 A 1 ✓ 7,5 199 E

Xc60 - d3 GEARTRoNIc 1984 120 11 A NV 6,8 179 E

Xc60 - d5 Awd 2400 151 13 m 1 ✓ 6,9 183 E

Xc60 - d5 GEARTRoNIc Awd 2400 151 13 A 1 ✓ 7,5 199 E

Xc70 - 2.4d 2400 120 13 A 1 ✓ 7,5 199 E

Page 61: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

fIlTR

E - fI

lTER

pA

RT. -

dEElTj

ES

Diesel Diesel DieselFR DeNl

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

Xc70 - 2.4d129 dRIVE 2400 129 13 m 2 ✓ 6 159 d

Xc70 - 2.4d129 dRIVE GEAR. 2400 129 13 A 1 ✓ 7,1 188 E

Xc70 - d5 151 Awd 2400 151 13 m 1 ✓ 7 186 E

Xc70 - d5 151 GEAR 2400 151 13 A 1 ✓ 7,5 199 E

Xc90 - 2.4d 2400 120 13 m 2 ✓ 8,3 219 f

Xc90 - 2.4d GEARTRoNIc 2400 120 13 A 1 ✓ 8,5 224 f

Xc90 - d5 2400 136 13 m 2 ✓ 8,3 219 f

Xc90 - d5 GEARTRoNIc 2400 136 13 A 1 ✓ 8,5 224 f

Xc90 - d5 R-dESIGN 2400 136 13 m 1 ✓ 8,2 217 f

153

Page 62: guideCO2_2011

Benzine essence Benzin

A B c D e F G

CO22010 i 2011

De

nL

FR

75

Page 63: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

77

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

ASTON MARTINdB9 cABRIo (AUT) 5935 336 28 m/A 16,7 396 G

dB9 coUpE (AUT) 5935 336 28 m/A 16,7 396 G

dBS 5935 380 28 m 16,4 388 G

dBS - ToUcHTRoNIc 5935 380 28 S 16,4 367 G

dBS VolANTE 5935 380 28 m 16,8 388 G

dBS VolANTE - ToUcHTRoNIc 5935 380 28 S 16 367 G

VANTAGE - V8 4282 283 21 m 17,2 358 G

AUDIA1 - 1.2TFSI 1197 63 7 m 5,1 118 B

A1 - 1.4TFSI 119G STRoNIc 1390 90 8 S 5,2 119 B

A1 - 1.4TFSI 1390 90 8 m 5,3 124 B

A1 - 1.4TFSI STRoNIc 1390 90 8 S 5,3 122 B

A3 3d/p - 1.2TFSI77 1197 77 7 m 5,5 127 B

A3 3d/p - 1.2TFSI77 STR 1197 77 7 S 5,3 123 B

A3 3d/p - 1.6 1595 75 9 m 6,8 162 d

A3 3d/p - 1.6 STRoNIc 1595 75 9 S 6,7 159 c

A3 3d/p - 1.8TFSI 1798 118 10 m 6,7 155 c

A3 3d/p - 1.8TFSI QUATTRo 1798 118 10 m 7,5 174 d

A3 3d/p - 1.8TFSI STRoNIc 1798 118 10 S 6,6 153 c

A3 3d/p - 2.0TFSI AmBITIoN 1984 147 11 m 7,2 167 d

A3 3d/p - 2.0TFSI STR 1984 147 11 S 7,5 174 d

A3 3d/p - 2.0TFSI STRoNIc AmBITIoN 1984 147 11 S 7,2 166 d

A3 3d/p - S3 2.0TFSI195 1984 195 11 m 8,5 198 E

A3 3d/p - S3 2.0TFSI195 STRoNIc 1984 195 11 S 8,3 193 E

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.2TFSI77 1197 77 7 m 5,5 127 B

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.2TFSI77 STR 1197 77 7 S 5,3 123 B

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.6 A 1595 75 9 m 6,9 164 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.6 STRoNIc 1595 75 9 S 6,7 159 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.8TFSI 1798 118 10 m 6,7 155 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.8TFSI QUATTRo 1798 118 10 m 7,5 176 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 1.8TFSI STRoNIc 1798 118 10 S 6,6 154 c

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TFSI AmBITIoN 1984 147 11 m 7,2 167 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TFSI STR. 1984 147 11 S 7,6 176 d

A3 5d/p SpoRTBAck - 2.0TFSI STRoNIc AmBITIoN 1984 147 11 S 7,2 166 d

A3 5d/p SpoRTBAck - S3 2.0TFSI195 1984 195 11 m 8,5 199 E

A3 5d/p SpoRTBAck - S3 2.0TFSI195 STRoNIc 1984 195 11 S 8,4 195 E

A3 cABRIo - 1.2TFSI77 1197 77 7 m 5,7 132 c

A3 cABRIo - 1.6 1595 75 9 m 7 167 d

A3 cABRIo - 1.8TFSI 1798 118 10 m 7,3 174 d

A3 cABRIo - 1.8TFSI STRoNIc 1798 118 10 S 6,7 156 c

A3 cABRIo - 2.0TFSI 1984 147 11 m 7,2 169 d

A3 cABRIo - 2.0TFSI STRoNIc AmB 1984 147 11 S 7,4 171 d

A4 - 1.8TFSI118 1798 118 10 m 7,1 164 d

A4 - 1.8TFSI118 mUlTITRoNIc 1798 118 10 V 7,2 169 d

A4 - 1.8TFSI118 QUATTRo 1798 118 10 m 7,6 176 d

A4 - 1.8TFSI88 1798 88 10 m 7,1 164 d

ALFA ROMEO147 5d/p - 1.6TS77 1598 77 9 m 8,2 196 E

147 5d/p - 1.6TS88 VV 1598 88 9 m 8,2 194 E

159 - 1.8 1796 103 10 m 7,6 179 d

159 - 1750TB 1742 147 9 m 8,1 189 d

159 SpoRTwAGoN - 1.8 1796 103 10 m 7,8 183 d

159 SpoRTwAGoN - 1750TB 1742 147 9 m 8,1 189 d

8c compETIZIoNE 4691 331 23 S 15,8 377 G

BRERA - 1750TB 147 1742 147 9 m 8,1 189 d

BRERA - 2.2JTS SElESpEEd 2198 136 12 S 9,1 214 E

BRERA - 3.2JTS 3195 191 16 m 11 260 G

BRERA - 3.2JTS Q4 3195 191 16 m 11,4 270 G

BRERA - 3.2JTS Q-TRoNIc Q4 3195 191 16 A 12,1 286 G

GIUlIETTA - 1.4TB120 mUlTI AIR 1368 120 8 m 5,8 137 c

GIUlIETTA - 1.4TB125 mUlTI AIR 1368 125 8 m 5,8 137 c

GIUlIETTA - 1.4TB85 1368 85 8 m 6,4 152 c

GIUlIETTA - 1.4TB88 1368 88 8 m 6,4 152 c

GIUlIETTA - 1.7TBI173 QUAdRIFoGlIo VERdE 1742 173 9 m 7,6 177 d

GT - 1.8 TS 1747 103 9 m 8,5 202 E

GT - 2.0JTS119 1970 119 11 m 8,7 207 E

GT - 2.0JTS122 1970 122 11 m 8,7 207 E

mITo - 1.4I58 1368 58 8 m 5,9 138 c

mITo - 1.4I77 mUlTI AIR 1368 77 8 m 5,8 136 c

mITo - 1.4TB110 1368 110 8 m 6,5 153 c

mITo - 1.4TB114 1368 114 8 m 6,5 153 c

mITo - 1.4TB88 1368 88 8 m 6,1 145 c

mITo - 1.4TB99 mUlTI AIR 1368 99 8 m 5,6 129 B

SpIdER - 1750TB 147 1742 147 9 m 8,2 192 E

SpIdER - 2.2JTS SElESpEEd 2198 136 12 S 9,1 214 E

SpIdER - 3.2JTS 3195 191 16 m 11,1 262 G

SpIdER - 3.2JTS o-TRoNIc Q4 3195 191 16 A 12,2 288 G

SpIdER - 3.2JTS Q4 3195 191 16 m 11,5 272 G

ALPINAB3 cABRIo - 3.0 BITURBo 2979 265 15 A 9,9 237 F

B3 coUpE - 3.0 BITURBo 265kw 2979 265 15 A 9,7 232 F

B3 coUpE - 3.0 BITURBo AllRAd 2979 265 15 A 10,1 241 F

B3 SAlooN - 3.0 BITURBo 265kw 2979 265 15 A 9,8 234 F

B3 SAlooN - 3.0 BITURBo AllRAd 2979 265 15 A 10,2 244 F

B3 ToURING - 3.0 BITURBo 2979 265 15 A 9,9 237 F

B3 ToURING - 3.0 BITURBo AllRAd 2979 265 15 A 10,2 244 F

B5 - S 4398 390 22 A 12,3 294 G

B5 ToURING - S 4398 390 22 A 12,4 296 G

B6 cABRIo - S 4398 390 22 A 12,8 306 G

B6 coUpE - S 4398 390 22 A 12,3 294 G

B7 - 4.4 4395 373 22 A 12,1 282 G

B7 l - 4.4 4395 373 22 A 12,1 282 G

Page 64: guideCO2_2011

79

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

A5 coUpE - S5 4.2 FSI QUATTRo 4163 260 21 m 12,1 288 G

A5 coUpE - S5 4.2 FSI TIpTRoNIc QUATTRo 4163 260 21 A 10,8 256 G

A5 SpoRTBAck - 1.8 118 mUlTITRoNIc 1798 118 10 V 7,2 169 d

A5 SpoRTBAck - 2.0TFSI132 1984 132 11 m 6,5 152 c

A5 SpoRTBAck - 2.0TFSI132 mUlTITRoNIc 1984 132 11 V 7,2 169 d

A5 SpoRTBAck - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 6,5 152 c

A5 SpoRTBAck - 2.0TFSI155 (AUT) 1984 155 11 m/A 7,4 172 d

A5 SpoRTBAck - 2.0TFSI155 mUlTITRoNIc 1984 155 11 V 7,2 169 d

A5 SpoRTBAck - 3.2FSI195 STRoNIc 3197 195 16 S 9,3 216 E

A5 SpoRTBAck - S5 3.0 245 2995 245 15 S 9,4 219 E

A6 - 2.0TFSI 1984 125 11 m 7,5 174 d

A6 - 2.0TFSI mUlTITRoNIc 1984 125 11 V 7,7 179 d

A6 - 2.8FSI140 2773 140 15 m 8,2 191 E

A6 - 2.8FSI140 mUlTITRoNIc 2773 140 15 V 8,4 195 E

A6 - 2.8FSI140 QUATTRo 2773 140 15 m 8,7 204 E

A6 - 2.8FSI162 mUlTITRoNIc 2773 162 15 V 8,4 196 E

A6 - 2.8FSI162 TIp 2773 162 15 A 9 212 E

A6 - 3.0TFSI213 TIp 2995 213 15 A 9,4 219 E

A6 - 4.2FSI TIp 4163 257 21 A 10,2 244 F

A6 - S6 5.2 V10 FSI TIp. QUATTRo 5204 320 25 A 12,6 299 G

A6 AllRoAd - 3.0TFSI213 TIpTRoNIc QUATTRo 2995 213 15 A 9,7 225 F

A6 AllRoAd - 4.2FSI TIpTRoNIc QUATTRo 4163 257 21 A 10,8 257 G

A6 AVANT - 2.0TFSI 1984 125 11 m 7,5 174 d

A6 AVANT - 2.0TFSI mUlTITRoNIc 1984 125 11 V 7,8 181 d

A6 AVANT - 2.8FSI140 2773 140 15 m 8,3 194 E

A6 AVANT - 2.8FSI140 mUlTITRoNIc 2773 140 15 V 8,6 199 E

A6 AVANT - 2.8FSI140 QUATTRo 2773 140 15 m 8,7 204 E

A6 AVANT - 2.8FSI162 mUlTITRoNIc 2773 162 15 V 8,5 197 E

A6 AVANT - 2.8FSI162 TIp 2773 162 15 A 9,1 214 E

A6 AVANT - 3.0TFSI213 TIp 2995 213 15 A 9,5 223 F

A6 AVANT - 4.2FSI TIp 4163 257 21 A 10,2 244 F

A6 AVANT - S6 5.2 V10 FSI TIp. QUATTRo 5204 320 25 A 12,6 299 G

A8 - 2.8FSI E mUlTITRoNIc 2773 154 15 V 8,3 199 E

A8 - 3.0TFSI V6 TIpTRoNIc QUATTRo 2995 213 16 A 9,1 213 E

A8 - 3.2FSI V6 mUlTITRoNIc 3123 191 16 V 9,9 234 F

A8 - 3.2FSI V6 TIpTRoNIc QUATTRo 3123 191 16 A 10,9 262 G

A8 - 4.2FSI V8 TIpTRoNIc QUATTRo 4163 257 21 A 10,9 259 G

A8 - 4.2FSI273 V8 TIpTRoNIc QUATTRo 4163 273 21 A 9,5 219 E

A8 - 6.0 w12 TIpTRoNIc QUATTRo 5998 331 29 A 14,8 355 G

A8 - S8 5.2 V10 FSI TIp. QUATTRo 5204 331 25 A 13,4 319 G

A8 l - 3.2FSI V6 mUlTITRoNIc 3123 191 16 V 9,9 234 F

A8 l - 4.2FSI V8 TIpTRoNIc QUATTRo 4163 257 21 A 10,9 259 G

A8 l - 6.0 w12 TIpTRoNIc QUATTRo 5998 331 29 A 14,1 338 G

Q5 - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 8,3 192 E

Q5 - 2.0TFSI155 STRoNIc 1984 155 11 S 8,5 197 E

Q5 - 3.2FSI STRoNIc 3197 199 16 S 9,3 218 E

Q7 - 3.6FSI TIpTRoNIc 3597 206 18 A 12,7 304 G

Q7 - 4.2FSI V8 TIpTRoNIc 4163 257 21 A 13,3 317 G

A4 - 1.8TFSI88 mUlTITRoNIc 1798 88 10 V 7,2 169 d

A4 - 2.0TFSI132 1984 132 11 m 6,6 154 c

A4 - 2.0TFSI132 mUlTITRoNIc 1984 132 11 V 7,1 167 d

A4 - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 6,6 154 c

A4 - 2.0TFSI155 (AUT) 1984 155 11 m/A 7,4 172 d

A4 - 2.0TFSI155 mUlTITRoNIc 1984 155 11 V 7,1 167 d

A4 - 3.2FSI mUlTITRoNIc 3197 195 16 V 8,2 194 E

A4 - 3.2FSI QUATTRo 3197 195 16 m 9,2 219 E

A4 - 3.2FSI TIp 3197 195 16 A 9 215 E

A4 - S4 3.0TFSI 2995 245 15 m 9,7 225 F

A4 - S4 3.0TFSI STRoNIc 2995 245 15 S 9,4 219 E

A4 AllRoAd - 2.0TFSI155 STRoNIc QUATTRo 1984 155 11 S 8,1 189 d

A4 AVANT - 1.8TFSI118 1798 118 10 m 7,2 169 d

A4 AVANT - 1.8TFSI118 mUlTITRoNIc 1798 118 10 V 7,5 174 d

A4 AVANT - 1.8TFSI118 QUATTRo 1798 118 10 m 7,7 179 d

A4 AVANT - 1.8TFSI88 1798 88 10 m 7,2 169 d

A4 AVANT - 1.8TFSI88 mUlTITRoNIc 1798 88 10 V 7,5 174 d

A4 AVANT - 2.0TFSI132 1984 132 11 m 6,8 159 c

A4 AVANT - 2.0TFSI132 mUlTITRoNIc 1984 132 11 V 7,3 172 d

A4 AVANT - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 6,8 159 c

A4 AVANT - 2.0TFSI155 mUlTITRoNIc 1984 155 11 V 7,3 172 d

A4 AVANT - 2.0TFSI155 QUATTRo 1984 155 11 m 7,6 176 d

A4 AVANT - 2.0TFSI155 STR 1984 155 11 S 7,6 175 d

A4 AVANT - 3.2FSI mUlTITRoNIc 3197 195 16 V 8,4 199 E

A4 AVANT - 3.2FSI QUATTRo 3197 195 16 m 9,1 216 E

A4 AVANT - 3.2FSI TIp 3197 195 16 A 9,2 219 E

A4 AVANT - S4 3.0TFSI 2995 245 15 m 9,9 229 F

A4 AVANT - S4 3.0TFSI STRoNIc 2995 245 15 S 9,7 224 F

A5 cABRIo - 1.8 118 1798 118 10 m 7,4 172 d

A5 cABRIo - 1.8 118 mUlTITRoNIc 1798 118 10 V 7,5 174 d

A5 cABRIo - 2.0TFSI132 mUlTITRoNIc 1984 132 11 V 7,4 174 d

A5 cABRIo - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 6,8 159 c

A5 cABRIo - 2.0TFSI155 mUlTITRoNIc 1984 155 11 V 7,4 174 d

A5 cABRIo - 2.0TFSI155 STRoNIc QUATTRo 1984 155 11 S 7,7 177 d

A5 cABRIo - 3.2FSI195 mUlTITRoNIc 3197 195 16 V 8,6 199 E

A5 cABRIo - 3.2FSI195 STRoNIc QUATTRo 3197 195 16 S 9,5 219 E

A5 cABRIo - S5 3.0TFSI245 STRoNIc QUATTRo 2995 245 15 S 9,7 224 F

A5 coUpE - 1.8TFSI118 1798 118 10 m 7,1 164 d

A5 coUpE - 1.8TFSI118 mUlTITRoNIc 1798 118 10 V 7,2 169 d

A5 coUpE - 2.0TFSI132 1984 132 11 m 6,6 154 c

A5 coUpE - 2.0TFSI132 mUlTITRoNIc 1984 132 11 V 7,1 167 d

A5 coUpE - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 6,6 154 c

A5 coUpE - 2.0TFSI155 mUlTITRoNIc 1984 155 11 V 7,1 167 d

A5 coUpE - 2.0TFSI155 QUATTRo 1984 155 11 m 7,4 172 d

A5 coUpE - 2.0TFSI155 STR 1984 155 11 S 7,5 174 d

A5 coUpE - 3.2 3197 195 16 A 9 215 E

A5 coUpE - 3.2 FSI mUlTITRoNIc 3197 195 16 V 8,7 207 E

A5 coUpE - 3.2 FSI QUATTRo 3197 195 16 m 8,9 213 E

Page 65: guideCO2_2011

81

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SERIE-1 cABRIo - 135I225 dkG 2979 225 15 S 8,6 201 E

SERIE-1 coUpE - 120I125 1995 125 11 m 6,6 153 c

SERIE-1 coUpE - 120I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 6,6 155 c

SERIE-1 coUpE - 125I (AUT) 2996 160 15 m/A 8,2 190 E

SERIE-1 coUpE - 135I225 2979 225 15 m 8,5 197 E

SERIE-1 coUpE - 135I225 dkG 2979 225 15 S 8,5 195 E

SERIE-1 HATcH - 116I90 1995 90 11 m 6,1 143 c

SERIE-1 HATcH - 116I90 STEpTRoNIc 1995 90 11 A 6,6 154 c

SERIE-1 HATcH - 118I105 1995 105 11 m 6,1 143 c

SERIE-1 HATcH - 118I105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 6,6 154 c

SERIE-1 HATcH - 120I120 1995 120 11 m 6,6 153 c

SERIE-1 HATcH - 120I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 6,6 155 c

SERIE-1 HATcH - 120I125 1995 125 11 m 6,6 153 c

SERIE-1 HATcH - 120I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 6,6 155 c

SERIE-1 HATcH - 130I (AUT) 2996 190 15 m/A 8,5 199 E

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 116I90 1995 90 11 m 6,1 143 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 116I90 STEpTRoNIc 1995 90 11 A 6,6 154 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 118I105 1995 105 11 m 6,1 143 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 118I105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 6,6 154 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120I120 1995 120 11 m 6,6 153 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 6,6 155 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120I125 1995 125 11 m 6,6 153 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 120I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 6,6 155 c

SERIE-1 SpoRTSHATcH - 130I (AUT) 2996 190 15 m/A 8,5 199 E

SERIE-3 - 316I 1599 90 9 m 6,3 146 c

SERIE-3 - 318I100 1995 100 11 m 6,3 146 c

SERIE-3 - 318I100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 6,6 155 c

SERIE-3 - 318I105 1995 105 11 m 6,3 146 c

SERIE-3 - 318I105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 6,6 159 c

SERIE-3 - 320I120 1995 120 11 m 6,4 148 c

SERIE-3 - 320I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 6,8 159 c

SERIE-3 - 320I125 1995 125 11 m 6,4 148 c

SERIE-3 - 320I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 6,8 159 c

SERIE-3 - 325I XdRIVE 2996 160 15 m 8,1 188 d

SERIE-3 - 325I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 160 15 A 8,2 192 E

SERIE-3 - 325I155 2996 155 15 m 7,2 168 d

SERIE-3 - 325I155 STEpTRoNIc 2996 155 15 A 7,4 174 d

SERIE-3 - 325I160 2996 160 15 m 7,2 176 d

SERIE-3 - 325I160 STEpTRoNIc 2996 160 15 A 7,4 174 d

SERIE-3 - 330I 2996 200 15 m 7,4 173 d

SERIE-3 - 330I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 7,5 175 d

SERIE-3 - 330I XdRIVE 2996 200 15 m 8,2 191 E

SERIE-3 - 330I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 200 15 A 8,3 193 E

SERIE-3 - 335I 2979 225 15 m 8,4 196 E

SERIE-3 - 335I STEpTRoNIc 2979 225 15 m 8,7 202 E

SERIE-3 - 335I225 XdRIVE 2979 225 15 m 8,8 205 E

SERIE-3 - 335I225 XdRIVE STEpTRoNIc 2979 225 15 A 9,1 212 E

SERIE-3 - m3 3999 309 20 m 12,4 290 G

TT coUpE - 1.8TFSI 1798 118 10 m 6,7 155 c

TT coUpE - 2.0 TTS 1984 200 11 m 8,1 188 d

TT coUpE - 2.0 TTS STRoNIc 1984 200 11 S 7,9 184 d

TT coUpE - 2.0TFSI (AUT) 1984 147 11 m/A 7,7 183 d

TT coUpE - 2.0TFSI STR 1984 147 11 S 7,7 178 d

TT coUpE - 2.0TFSI STRoNIc QUATTRo 1984 147 11 S 7,7 181 d

TT coUpE - 2.5 RS 2480 250 13 m 9,2 214 E

TT coUpE - 3.2 QUATTRo 3189 184 16 m 10,3 247 F

TT coUpE - 3.2 STRoNIc QUATTRo 3189 184 16 S 9,4 224 F

TT RoAdSTER - 1.8TFSI 1798 118 10 m 6,9 159 c

TT RoAdSTER - 2.0 TTS 1984 200 11 m 8,3 193 E

TT RoAdSTER - 2.0 TTS STRoNIc 1984 200 11 S 8 187 d

TT RoAdSTER - 2.0TFSI (AUT) 1984 147 11 m/A 7,8 186 d

TT RoAdSTER - 2.0TFSI STR 1984 147 11 S 7,7 181 d

TT RoAdSTER - 2.5 RS 2480 250 13 m 9,5 221 F

TT RoAdSTER - 3.2 QUATTRo 3189 184 16 m 10,4 250 G

TT RoAdSTER - 3.2 STRoNIc QUATTRo 3189 184 16 S 9,5 227 F

A5 coUpE - S5 4.2 FSI QUATTRo 4163 260 21 m 12,1 288 G

A5 coUpE - S5 4.2 FSI TIpTRoNIc QUATTRo 4163 260 21 A 10,8 256 G

A6 - 5.0 RS6 2 4991 426 24 A 13,9 331 G

A6 AVANT - 5.0 RS6 2 4991 426 24 A 14 333 G

R8 - 4.2 4163 309 21 m 14,6 349 G

R8 - 4.2 RTRoNIc 4163 309 21 S 13,6 325 G

R8 - 5.2FSI 386 5204 386 25 m 14,7 351 G

R8 - 5.2FSI 386 RTRoNIc 5204 386 25 S 13,7 327 G

R8 SpYdER - 5.2FSI 5204 386 25 m 14,9 356 G

R8 SpYdER - 5.2FSI RTRoNIc 5204 386 25 S 13,9 332 G

BENTLEYARNAGE R 6761 336 32 A 19,5 465 G

ARNAGE Rl 6761 336 32 A 19,5 465 G

ARNAGE T 6761 373 32 A 19,5 465 G

AZURE 6761 336 32 A 19,5 465 G

coNTINENTAl FlYING SpUR 5998 412 29 A 17,1 423 G

coNTINENTAl GT 5998 412 29 A 16,6 396 G

coNTINENTAl GT - SpEEd 5998 449 29 A 16,6 396 G

coNTINENTAl GTc 5998 412 29 A 16,6 396 G

coNTINENTAl GTc 5998 412 29 A 17,1 410 G

BMWSERIE-1 cABRIo - 118I105 1995 105 11 m 6,6 153 c

SERIE-1 cABRIo - 118I105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 7 163 d

SERIE-1 cABRIo - 120I120 1995 120 11 m 6,8 159 c

SERIE-1 cABRIo - 120I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 7 164 d

SERIE-1 cABRIo - 120I125 1995 125 11 m 6,8 159 c

SERIE-1 cABRIo - 120I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 7 164 d

SERIE-1 cABRIo - 125I (AUT) 2996 160 15 m/A 8,4 195 E

SERIE-1 cABRIo - 135I225 2979 225 15 m 8,6 200 E

Page 66: guideCO2_2011

83

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SERIE-3 ToURING - 330I 2996 200 15 m 7,6 177 d

SERIE-3 ToURING - 330I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 7,9 184 d

SERIE-3 ToURING - 330I XdRIVE 2996 200 15 m 8,3 193 E

SERIE-3 ToURING - 330I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 200 15 A 8,4 195 E

SERIE-3 ToURING - 335I 2979 225 15 m 8,5 199 E

SERIE-3 ToURING - 335I STEpTRoNIc 2979 225 15 A 8,7 203 E

SERIE-3 ToURING - 335I225 XdRIVE 2979 225 15 m 8,8 206 E

SERIE-3 ToURING - 335I225 XdRIVE STEpTRoNIc 2979 225 15 A 9,2 215 E

SERIE-5 - 523I 2996 150 15 m 7,6 177 d

SERIE-5 - 523I STEpTRoNIc 2996 150 15 A 7,6 178 d

SERIE-5 - 528I 2996 190 15 m 7,8 182 d

SERIE-5 - 528I STEpTRoNIc 2996 190 15 A 7,6 178 d

SERIE-5 - 535I 2979 225 15 m 8,5 199 E

SERIE-5 - 535I STEpTRoNIc 2979 225 15 A 8,4 195 E

SERIE-5 - 550I 4395 300 22 A 10,4 243 F

SERIE-5 GRAN TURISmo - 535I 2979 225 15 A 8,9 209 E

SERIE-5 GRAN TURISmo - 550I 4395 300 22 A 11,2 263 G

SERIE-5 ToURING - 520I120 1995 120 11 m 6,9 166 d

SERIE-5 ToURING - 520I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 7 167 d

SERIE-5 ToURING - 520I125 1995 125 11 m 6,9 166 d

SERIE-5 ToURING - 520I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 7 167 d

SERIE-5 ToURING - 523I (AUT) 2497 140 13 m/A 7,9 186 d

SERIE-5 ToURING - 525I XdRIVE 2996 160 15 m 8,6 203 E

SERIE-5 ToURING - 525I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 160 15 A 8,6 204 E

SERIE-5 ToURING - 525I155 (AUT) 2996 155 15 m/A 7,9 186 d

SERIE-5 ToURING - 525I160 (AUT) 2996 160 15 m/A 7,9 186 d

SERIE-5 ToURING - 530I 2996 200 15 m 8,1 191 E

SERIE-5 ToURING - 530I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 7,9 187 d

SERIE-5 ToURING - 530I XdRIVE 2996 200 15 m 8,7 205 E

SERIE-5 ToURING - 530I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 200 15 A 8,6 204 E

SERIE-5 ToURING - 550I 4799 270 23 m 11,2 267 G

SERIE-5 ToURING - 550I STEpTRoNIc 4799 270 23 A 10,7 254 G

SERIE-5 ToURING - m5 4999 373 24 S 14,6 348 G

SERIE-6 cABRIo - 630I 2996 200 15 m 8,3 198 E

SERIE-6 cABRIo - 630I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 8,1 192 E

SERIE-6 cABRIo - 650I 4799 270 23 m 12,6 299 G

SERIE-6 cABRIo - 650I STEpTRoNIc 4799 270 23 A 10,9 258 G

SERIE-6 cABRIo - m6 4999 373 24 S 14,7 352 G

SERIE-6 coUpE - 630I 2996 200 15 m 7,9 188 d

SERIE-6 coUpE - 630I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 7,7 184 d

SERIE-6 coUpE - 650I 4799 270 23 m 11,7 279 G

SERIE-6 coUpE - 650I STEpTRoNIc 4799 270 23 A 10,5 249 F

SERIE-6 coUpE - m6 4999 373 24 S 14,3 342 G

SERIE-7 - 740I 2979 240 15 A 9,9 232 F

SERIE-7 - 750I 4395 300 22 A 11,4 266 G

SERIE-7 - 750I XdRIVE 4395 300 22 A 11,9 278 G

SERIE-7 - 760I 5972 400 29 A 12,9 299 G

SERIE-7 - AcTIVEHYBRId 7 4395 330 22 A 9,4 219 E

SERIE-3 - m3 dkG 3999 309 20 S 11,2 263 G

SERIE-3 cABRIo - 320I120 1995 120 11 m 6,8 159 c

SERIE-3 cABRIo - 320I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 7,3 169 d

SERIE-3 cABRIo - 320I125 1995 125 11 m 6,8 159 c

SERIE-3 cABRIo - 320I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 7,3 169 d

SERIE-3 cABRIo - 325I155 2996 155 15 m 7,5 176 d

SERIE-3 cABRIo - 325I155 STEpTRoNIc 2996 155 15 A 7,9 185 d

SERIE-3 cABRIo - 325I160 2996 160 15 m 7,5 176 d

SERIE-3 cABRIo - 325I160 STEpTRoNIc 2996 160 15 A 7,9 185 d

SERIE-3 cABRIo - 330I 2996 200 15 m 7,8 182 d

SERIE-3 cABRIo - 330I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 8,2 190 E

SERIE-3 cABRIo - 335I225 (AUT) 2979 225 15 m/A 8,8 205 E

SERIE-3 cABRIo - m3 3999 309 20 m 12,7 297 G

SERIE-3 cABRIo - m3 dkG 3999 309 20 S 11,5 269 G

SERIE-3 coUpE - 320I120 1995 120 11 m 6,6 154 c

SERIE-3 coUpE - 320I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 6,8 159 c

SERIE-3 coUpE - 320I125 1995 125 11 m 6,6 154 c

SERIE-3 coUpE - 320I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 6,8 159 c

SERIE-3 coUpE - 325I XdRIVE 2996 160 15 m 8,1 188 d

SERIE-3 coUpE - 325I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 160 15 A 8,2 192 E

SERIE-3 coUpE - 325I155 2996 155 15 m 7,2 168 d

SERIE-3 coUpE - 325I155 STEpTRoNIc 2996 155 15 A 7,4 174 d

SERIE-3 coUpE - 325I160 2996 160 15 m 7,2 168 d

SERIE-3 coUpE - 325I160 STEpTRoNIc 2996 160 15 A 7,4 174 d

SERIE-3 coUpE - 330I 2996 200 15 m 7,4 173 d

SERIE-3 coUpE - 330I STEpTRoNIc 2996 200 15 A 7,5 175 d

SERIE-3 coUpE - 330I XdRIVE 2996 200 15 m 8,2 191 E

SERIE-3 coUpE - 330I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 200 15 A 8,3 193 E

SERIE-3 coUpE - 335I225 (AUT) 2979 225 15 m/A 8,4 196 E

SERIE-3 coUpE - 335I225 XdRIVE 2979 225 15 m 8,8 205 E

SERIE-3 coUpE - 335I225 XdRIVE STEpTRoNIc 2979 225 15 A 9,1 212 E

SERIE-3 coUpE - m3 3999 309 20 m 12,4 290 G

SERIE-3 coUpE - m3 dkG 3999 309 20 S 11,2 263 G

SERIE-3 ToURING - 316I 1599 90 9 m 6,3 147 c

SERIE-3 ToURING - 318I100 1995 100 11 m 6,3 147 c

SERIE-3 ToURING - 318I100 STEpTRoNIc 1995 100 11 A 6,8 159 c

SERIE-3 ToURING - 318I105 1995 105 11 m 6,3 147 c

SERIE-3 ToURING - 318I105 STEpTRoNIc 1995 105 11 A 6,8 159 c

SERIE-3 ToURING - 320I120 1995 120 11 m 6,4 149 c

SERIE-3 ToURING - 320I120 STEpTRoNIc 1995 120 11 A 7 164 d

SERIE-3 ToURING - 320I125 1995 125 11 m 6,4 149 c

SERIE-3 ToURING - 320I125 STEpTRoNIc 1995 125 11 A 7 164 d

SERIE-3 ToURING - 325I XdRIVE 2996 160 15 m 8,2 190 E

SERIE-3 ToURING - 325I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 160 15 A 8,3 194 E

SERIE-3 ToURING - 325I155 2996 155 15 m 7,3 170 d

SERIE-3 ToURING - 325I155 STEpTRoNIc 2996 155 15 S 7,6 178 d

SERIE-3 ToURING - 325I160 2996 160 15 m 7,3 170 d

SERIE-3 ToURING - 325I160 STEpTRoNIc 2996 160 15 A 7,6 178 d

Page 67: guideCO2_2011

85

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

cRUZE 4d/p - 1.8 16V l 1796 104 10 m 6,8 159 c

EpIcA - 2.0 lT 1993 105 11 m 8,2 197 E

mATIZ - 0.8 AUT. SE AIRco 796 38 5 A 5,7 136 c

mATIZ - 0.8 S 796 38 5 m 5 119 B

mATIZ - 1.0 SX 995 48 6 m 5,6 137 c

NUBIRA Sw - 1.6 16V S 1598 80 9 m 7,8 181 d

SpARk - 1 C 995 50 6 m 5,1 119 B

SpARk - 1.2 l C 1206 60 7 m 5,1 119 B

CHRYSLER300c SEdAN - 6.1 HEmI V8 SRT-8 6063 317 29 A 14,2 337 G

300c ToURING - 6.1 HEmI V8 SRT-8 6063 317 29 A 14,2 337 G

GRANd VoYAGER - 3.8 V6 lImITEd 3778 142 19 A 12,3 294 G

SEBRING cABRIo HARdTop - 2.7 V6 lImITEd 2736 137 14 A 10,5 248 F

CITROENBERlINGo - 1.4I FIRST 1360 55 8 m 7,4 175 d

BERlINGo - 1.6I66 1587 66 9 m 8,2 195 E

BERlINGo - 1.6VTI mUlTISpAcE 1598 88 9 m 7,3 169 d

c1 3d/p - 1 C 998 50 6 m 4,5 103 B

c1 3d/p - 1 (AUT) C 998 50 6 m/A 4,5 106 B

c1 3d/p - 1.0 Bmp SEdUcTIoN C 998 50 6 S 4,6 107 B

c1 5d/p - 1 C 998 50 6 m 4,5 103 B

c1 5d/p - 1 (AUT) C 998 50 6 m/A 4,5 106 B

c1 5d/p - 1.0 Bmp SEdUcTIoN C 998 50 6 S 4,6 107 B

c3 - 1.1I 1124 44 6 m 5,9 137 c

c3 - 1.4 VTI EXclUSIVE 1397 70 8 m 5,8 134 c

c3 - 1.4I SEdUcTIoN 1360 54 8 m 6,1 140 c

c3 - 1.6 VTI AUT. EXclUSIVE 1598 88 9 A 6,9 158 c

c3 - 1.6 VTI EXclUSIVE 1598 88 9 m 5,9 136 c

c3 HIT - 1.1I clASSIc 1124 44 6 m 6 140 c

c3 pIcASSo - 1.4VTI ATTRAcTIoN 1397 70 8 m 6,9 159 c

c3 pIcASSo - 1.4VTI SEdUcTIoN 1397 70 8 m 6,7 155 c

c3 pIcASSo - 1.6VTI88 EXclUSIVE 1598 88 9 m 6,9 159 c

c3 plURIEl - 1.4I 1360 54 8 m 6,8 160 d

c4 BERlINE - 1.4I 16V T 1360 65 8 m 6,4 153 c

c4 BERlINE - 1.6VTI 1598 88 9 m 6,7 159 c

c4 BERlINE - 1.6VTI AUT. VTR pAck 1598 88 9 A 7 165 d

c4 coUpE - 1.4I 16V T 1360 65 8 m 6,4 153 c

c4 coUpE - 1.6VTI VTR pAck 1598 88 9 m 6,7 159 c

c4 GRANd pIcASSo - 1.6VTI 1598 88 9 m 6,9 159 c

c4 pIcASSo - 1.6VTI 1598 88 9 m 6,9 159 c

c5 - 1.6THp115 EXclUSIVE 1598 115 9 m 7,1 167 d

c5 - 1.8I 1749 92 9 m 7,9 188 d

c5 ToURER - 1.6THp115 EXclUSIVE 1598 115 9 m 7,2 169 d

c5 ToURER - 1.8I 1749 92 9 m 8,1 192 E

c-cRoSSER - 2.4I 2360 125 13 m 9,4 224 F

c-cRoSSER - 2.4I cVT EXclUSIVE 7pl 2360 125 13 V 9,1 216 E

SERIE-7 l - 740I 2979 240 15 A 10 235 F

SERIE-7 l - 750I 4395 300 22 A 11,4 266 G

SERIE-7 l - 750I XdRIVE 4395 300 22 A 11,9 278 G

SERIE-7 l - 760I 5972 400 29 A 13 303 G

SERIE-7 l - AcTIVEHYBRId 7 4395 330 22 A 9,4 219 E

SERIE-X1 - 18 100 SdRIVE 1995 100 11 m 8,2 191 E

SERIE-X1 - 18 100 SdRIVE STEpTRoNIc 1995 100 11 A 8,4 195 E

SERIE-X1 - 18 110 SdRIVE 1995 110 11 m 8,2 191 E

SERIE-X1 - 18 110 SdRIVE STEpTRoNIc 1995 110 11 A 8,4 195 E

SERIE-X1 - 25I XdRIVE 2996 160 15 A 9,3 217 E

SERIE-X1 - 28I XdRIVE 2996 190 15 A 9,4 219 E

SERIE-X3 - 2.0I XdRIVE 1995 110 11 m 9 215 E

SERIE-X3 - 2.5I155 XdRIVE 2497 155 13 m 9,3 224 F

SERIE-X3 - 2.5I155 XdRIVE STEpTRoNIc 2497 155 13 A 9,5 228 F

SERIE-X3 - 2.5I160 XdRIVE 2497 160 13 m 9,3 224 F

SERIE-X3 - 2.5I160 XdRIVE STEpTRoNIc 2497 160 13 A 9,5 228 F

SERIE-X3 - 3.0I XdRIVE 2996 200 15 m 9,5 229 F

SERIE-X3 - 3.0I XdRIVE STEpTRoNIc 2996 200 15 A 9,7 233 F

SERIE-X5 - 3.5I XdRIVE 2979 225 15 A 10,1 236 F

SERIE-X5 - 4.4I m 4395 408 22 A 13,9 325 G

SERIE-X5 - 5.0I XdRIVE 4395 300 22 A 12,5 292 G

SERIE-X6 - 3.5I XdRIVE 2979 225 15 A 10,1 236 F

SERIE-X6 - 4.4I AcTIVE HYBRIdE 4395 300 22 S 9,9 231 F

SERIE-X6 - 4.4I m 4395 408 22 A 13,9 325 G

SERIE-X6 - 5.0I XdRIVE 4395 300 22 A 12,5 292 G

SERIE-Z4 RoAdSTER - 2.3I SdRIVE 2497 150 13 m 8,5 199 E

SERIE-Z4 RoAdSTER - 2.3I SdRIVE STEpTRoNIc 2497 150 13 A 8,2 192 E

SERIE-Z4 RoAdSTER - 3.0I SdRIVE 2996 190 15 m 8,5 199 E

SERIE-Z4 RoAdSTER - 3.0I SdRIVE STEpTRoNIc 2996 190 15 m 8,3 195 E

SERIE-Z4 RoAdSTER - 3.5I SdRIVE 2979 225 15 m 9,4 219 E

SERIE-Z4 RoAdSTER - 3.5I SdRIVE dkG 2979 225 15 S 9 210 E

SERIE-Z4 RoAdSTER - 3.5IS SdRIVE dkG 2979 250 15 S 9 210 E

BUGATTIVEYRoN 7993 736 37 S 24,1 594 G

CHEVROLETAVEo 3d/p - 1.2 16V l 1206 62 7 m 5,5 132 c

AVEo 3d/p - 1.4 16V AUT. lS 1399 74 8 A 6,4 152 c

AVEo 3d/p - 1.4 16V l 1399 74 8 m 5,9 140 c

AVEo 4d/p - 1.4 16V AUT. lT 1399 74 8 A 6,4 152 c

AVEo 4d/p - 1.4 16V lT 1399 74 8 m 5,9 140 c

AVEo 5d/p - 1.2 16V l 1206 62 7 m 5,5 132 c

AVEo 5d/p - 1.4 16V AUT. lT 1399 74 8 A 6,4 152 c

AVEo 5d/p - 1.4 16V l 1399 74 8 m 5,9 140 c

cApTIVA - 2.4 2X4 lS 2405 100 13 m 8,9 217 E

cRUZE 4d/p - 1.6 16V lS 1598 83 9 m 6,8 159 c

cRUZE 4d/p - 1.8 16V AUT. l 1796 104 10 A 7,8 184 d

Page 68: guideCO2_2011

87

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

NITRo - 4.0 AUT. 4wd R/T 3952 191 20 A 11,1 267 G

FERRARI599 - GTB FIoRANo (AUT) 5999 456 29 m/A 17,9 415 G

612 - ScAGlIETTI F1 5748 397 27 S 20,5 470 G

F430 - ScUdERIA 4308 372 21 S 15,7 360 G

F430 (AUT) 4308 357 21 m/A 15,3 355 G

F430 SpIdER 4308 357 21 m 15,3 350 G

F430 SpIdER - F1 4308 357 21 S 15,3 355 G

FIAT500 - 1.2 C 1242 51 7 m 4,8 113 B

500 - 1.2 mTA C 1242 51 7 S 4,7 110 B

500 - 1.4 16V 1368 74 8 m 6,1 140 c

500 - 1.4 16V 99kw ABARTH 1368 99 8 m 6,5 155 c

500 - 1.4 16V mTA 1368 74 8 S 5,6 130 c

500 c - 1.2 C 1242 51 7 m 4,8 113 B

500 c - 1.2 mTA C 1242 51 7 S 4,7 110 B

500 c - 1.4 16V loUNGE 1368 74 8 m 5,8 135 c

500 c - 1.4 16V mTA loUNGE 1368 74 8 S 5,6 130 c

BRAVo - 1.4 16V 1368 66 8 m 6,3 149 c

BRAVo - 1.4T-JET110 16V SpoRT 1368 110 8 m 7 165 d

BRAVo - 1.4T-JET88 16V EmoTIoN 1368 88 8 m 6,7 156 c

BRAVo - 1.4T-JET88 16V mTA EmoTIoN 1368 88 8 S 6,5 154 c

cRomA - 1.8mpI 1796 103 10 m 7,4 173 d

cRomA - 2.2mpI 16V AUT. EmoTIoN 2198 108 12 A 9,3 219 E

doBlo - 1.4 1368 70 8 m 7,2 166 d

doBlo 4d/p - 1.4I AcTUAl 1368 57 8 m 7,4 174 d

FIoRINo 4d/p - 1.4 comBI S 1360 54 8 m 6,9 164 d

FIoRINo 5d/p - 1.4 comBI S 1360 54 8 m 6,9 164 d

FIoRINo QUBo - 1.4 1360 54 8 m 7 165 d

pANdA - 1.1 AcT 1108 40 6 m 5 119 B

pANdA - 1.2 1242 44 7 m 5 119 B

pANdA - 1.2 mTA dUAloGIc EmoTIoN 1242 44 7 S 5,4 127 B

pANdA - 1.4 16V 100Hp 1368 74 8 m 6,5 154 c

pANdA clImBING - 1.2 4X4 1242 44 7 m 6,6 155 c

pUNTo 3d/p - 1.2 AcTUAl 4pl 1242 48 7 m 5,9 139 c

pUNTo 3d/p - 1.2 dYNAmIc 1242 48 7 m 5,7 135 c

pUNTo 3d/p - 1.4I77 mUlTIAIR RAcING 1368 77 8 m 5,7 134 c

pUNTo 3d/p - 1.4I99 mUlTIAIR SpoRT 1368 99 8 m 5,6 129 B

pUNTo 3d/p - 1.4T-JET 16V 114kw ABARTH 1368 114 8 m 6,9 162 d

pUNTo 5d/p - 1.2 AcTUAl 1242 48 7 m 5,9 139 c

pUNTo 5d/p - 1.2 dYNAmIc 1242 48 7 m 5,7 135 c

SEdIcI - 1.6 4X2 1586 88 9 m 6,2 143 c

SEIcENTo 1108 40 6 m 5,9 139 c

FORDFIESTA 3d/p - 1.2I44 1242 44 7 m 5,4 128 B

dS3 - 1.4 VTI70 cHIc 1397 70 8 m 5,8 134 c

dS3 - 1.6 THp SpoRTcHIc 1598 110 9 m 6,7 155 c

dS3 - 1.6 VTI AUT. SocHIc 1598 88 9 A 6,9 158 c

dS3 - 1.6 VTI SocHIc 1598 88 9 m 5,9 136 c

NEmo - 1.4I 1360 54 8 m 6,6 155 c

XSARA pIcASSo - 1.6I 16V 1587 80 9 m 7,3 172 d

DACIAdUSTER - 1.6 4X2 1598 77 9 m 7,1 165 d

dUSTER - 1.6 4X4 1598 77 9 m 8 185 d

loGAN - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 135 c

loGAN mcV - 1.4 1390 55 8 m 7,6 179 d

loGAN mcV - 1.6 1598 64 9 m 7,6 180 d

loGAN mcV - 1.6 1598 64 9 m 7,8 185 d

loGAN mcV - 1.6 16V lAUREATE 1598 77 9 m 7,5 178 d

SANdERo - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 135 c

SANdERo - 1.6 lAUREATE 1598 64 9 m 7,2 170 d

SANdERo STEpwAY - 1.6 1598 64 9 m 7,6 180 d

DAIHATSUcopEN - 1.3 AcTIVE Top 1298 64 7 m 6 140 c

cUoRE 5d/p - 1000 C 998 51 6 m 4,4 104 B

cUoRE 5d/p - 1000 AUT. 998 51 6 A 5,5 129 B

mATERIA - 1.3 1298 67 7 m 6,6 156 c

mATERIA - 1.5 4wd Eco 1495 76 8 m 7,3 172 d

mATERIA - 1.5 AUT. Top 1495 76 8 A 7,5 176 d

mATERIA - 1.5 Top 1495 76 8 m 7,2 169 d

SIRIoN - 1000 998 51 6 m 5 118 B

SIRIoN - 1300 1298 67 7 m 5,8 137 c

SIRIoN - 1300 4wd Eco 1298 67 7 m 6,3 148 c

SIRIoN - 1300 AUT. lTd EdITIoN 1289 67 7 A 6,4 151 c

SIRIoN - 1300 AUT. Top 1298 67 7 A 6,4 151 c

SIRIoN - 1300 lTd EdITIoN 1298 64 7 m 5,8 137 c

SIRIoN - 1500 AUT. Top S 1495 76 8 A 6,7 157 c

SIRIoN - 1500 Top S 1495 76 8 m 6,2 145 c

TERIoS - 1.5 2wd Top 1495 77 8 m 7,5 176 d

TERIoS - 1.5 4wd 1495 77 8 m 8,1 191 E

TERIoS - 1.5 AUT. 2wd Top 1495 77 8 A 8 188 d

TERIoS - 1.5 AUT. 4wd Top 1495 77 8 A 8,5 201 E

TREVIS - 1.0 AUT. Top 989 43 6 A 5,9 140 c

TREVIS - 1.0 Top C 989 43 6 m 4,8 114 B

DODGEcAlIBER - 1.8VVT SE 1798 110 10 m 7,4 177 d

cAlIBER - 2.0VVT SXT 1998 115 11 V 8 190 E

cAlIBER - 2.4T SRT4 2359 217 13 m 8,8 209 E

JoURNEY - 2.4 S 2359 125 13 m 8,8 209 E

JoURNEY - 2.7 R/T 2736 136 14 A 10,3 246 F

Page 69: guideCO2_2011

89

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

moNdEo 5d/p - 2.3I AUT. 2261 118 12 A 9,3 223 F

moNdEo 5d/p - 2.5I TITANIUm 2521 162 13 m 9,3 222 F

moNdEo clIppER - 2.0I 1999 107 11 m 7,9 184 d

moNdEo clIppER - 2.3I AUT. 2261 118 12 A 9,3 223 F

moNdEo clIppER - 2.5I TITANIUm 2521 162 13 m 9,3 222 F

S-mAX - 2.0I 1999 107 11 m 7,2 189 d

S-mAX - 2.3I AUT. T 2261 118 12 A 9,7 232 F

S-mAX - 2.5I T 2521 162 13 m 9,4 224 F

HONDAAccoRd 4d/p - 2 1997 115 11 m 7,3 168 d

AccoRd 4d/p - 2.0 AUT. ElEGANcE 1997 115 11 A 7,6 176 d

AccoRd 4d/p - 2.0 AUT. EXEcUTIVE 1997 115 11 A 7,8 180 d

AccoRd 4d/p - 2.0 EXEcUTIVE 1997 115 11 m 7,5 172 d

AccoRd 4d/p - 2.4I-VTEc AUT. 2354 148 13 A 8,7 202 E

AccoRd 4d/p - 2.4I-VTEc EXEcUTIVE 2354 148 13 m 9 207 E

AccoRd ToURER - 2 1997 115 11 m 7,4 171 d

AccoRd ToURER - 2.0 AUT. ElEGANcE 1997 115 11 A 7,9 181 d

AccoRd ToURER - 2.0 AUT. EXEcUTIVE 1997 115 11 A 8 185 d

AccoRd ToURER - 2.0 EXEcUTIVE 1997 115 11 m 7,6 175 d

AccoRd ToURER - 2.4 AUT. EXEcUTIVE 2354 148 13 A 9,1 209 E

AccoRd ToURER - 2.4 EXEcUTIVE 2354 148 13 m 9,2 213 E

cIVIc 4d/p - 1.3 HYBRId C 1339 70 7 V 4,6 109 B

cIVIc 5d/p - 1.4I-dSI 1339 73 7 m 5,9 135 c

cIVIc 5d/p - 1.4I-dSI I-SHIFT 1339 73 7 S 5,7 132 c

cIVIc 5d/p - 1.8I-VTEc 1799 103 10 m 6,7 155 c

cIVIc 5d/p - 1.8I-VTEc AUT. 1799 103 10 A 7,3 169 d

cIVIc 5d/p - 1.8I-VTEc AUT. comFoRT 1799 103 10 A 7,1 165 d

cIVIc 5d/p - 1.8I-VTEc comFoRT 1799 103 10 m 6,6 152 c

cIVIc TYpE R - 2.0I-VTEc 1998 148 11 m 9,1 215 E

cIVIc TYpE S - 1.4I-dSI 1339 73 7 m 5,9 135 c

cIVIc TYpE S - 1.4I-dSI I-SHIFT 1339 73 7 S 5,7 132 c

cIVIc TYpE S - 1.8I-VTEc 1799 103 10 m 6,7 155 c

cIVIc TYpE S - 1.8I-VTEc I-SHIFT 1799 103 10 S 6,4 152 c

cR-V - 2.0I 1997 110 11 m 8,2 190 E

cR-V - 2.0I AUT. 1997 110 11 A 8,4 193 E

cR-V - 2.0I VTEc AUT. EXEcUTIVE ANNIV 1997 110 11 A 8,2 195 E

cR-V - 2.4I AUT. EXEcUTIVE 2354 122 13 A 9,5 225 F

cR-Z - 1.5 HYBRId 1497 84 8 m 5 117 B

INSIGHT 5d/p - 1.3 HYBRId C 1339 65 7 V 4,4 101 B

JAZZ - 1.2 1198 66 7 m 5,3 125 B

JAZZ - 1.4 (AUT) 1339 73 7 m/A 5,4 128 B

JAZZ - 1.4 EXclUSIVE 1339 73 7 m 5,5 130 c

JAZZ - 1.4 I-SHIFT 1339 73 7 S 5,3 125 B

lEGENd - 3.7 V6 3664 217 19 A 11,6 269 G

HYUNDAII10 - 1.1 AUT. comFoRT BlUE C 1086 49 6 A 5,9 139 c

FIESTA 3d/p - 1.2I60 1242 60 7 m 5,7 133 c

FIESTA 3d/p - 1.4I 1388 71 8 m 5,7 133 c

FIESTA 3d/p - 1.4I AUT. 1388 71 8 A 6,5 154 c

FIESTA 3d/p - 1.6I 1596 88 9 m 5,9 139 c

FIESTA 5d/p - 1.2I44 1242 44 7 m 5,4 128 B

FIESTA 5d/p - 1.2I60 1242 60 7 m 5,7 133 c

FIESTA 5d/p - 1.4I 1388 71 8 m 5,7 133 c

FIESTA 5d/p - 1.4I AUT. 1388 71 8 A 6,5 154 c

FIESTA 5d/p - 1.6I 1596 88 9 m 5,9 139 c

FocUS 3d/p - 1.6I AUT. XTRENd 1596 74 9 A 7,5 179 d

FocUS 3d/p - 1.6I XTRENd 1596 74 9 m 6,7 159 c

FocUS 3d/p - 2.0I AUT. TITANIUm 1999 107 11 A 8 189 d

FocUS 3d/p - 2.0I TITANIUm 1999 107 11 m 7,1 169 d

FocUS 3d/p - RS 2521 224 13 m 9,4 225 F

FocUS 3d/p - ST 2521 166 13 m 9,3 224 F

FocUS 4d/p - 1.6I 1596 74 9 m 6,7 159 c

FocUS 4d/p - 1.6I AUT. 1596 74 9 A 7,7 184 d

FocUS 4d/p - 2.0I AUT. TITANIUm 1999 107 11 A 8 189 d

FocUS 4d/p - 2.0I TITANIUm 1999 107 11 m 7,1 169 d

FocUS 5d/p - 1.6I 1596 74 9 m 6,7 159 c

FocUS 5d/p - 1.6I AUT. 1596 74 9 A 7,7 184 d

FocUS 5d/p - 2.0I AUT. TITANIUm 1999 107 11 A 8 189 d

FocUS 5d/p - 2.0I TITANIUm 1999 107 11 m 7,1 169 d

FocUS 5d/p - ST 2521 166 13 m 9,3 224 F

FocUS cc - 1.6I TRENd 1596 74 9 m 7,1 169 d

FocUS cc - 2.0I 1999 107 11 m 7,5 179 d

FocUS cc - 2.0I AUT. 1999 107 11 A 8,3 199 E

FocUS clIppER - 1.6I 1596 74 9 m 6,7 159 c

FocUS clIppER - 1.6I AUT. 1596 74 9 A 7,7 184 d

FocUS clIppER - 2.0I AUT. TITANIUm 1999 107 11 A 8 189 d

FocUS clIppER - 2.0I TITANIUm 1999 107 11 m 7,1 169 d

FocUS c-mAX - 1.6I 1596 74 9 m 6,9 164 d

FocUS c-mAX - 1.8I 1798 92 10 m 7,1 169 d

FocUS c-mAX - 2.0I 1999 107 11 m 7,2 171 d

FocUS c-mAX - 2.0I AUT. 1999 107 11 A 8 189 d

FUSIoN - 1.4I 1388 59 8 m 6,5 154 c

FUSIoN - 1.4I dURASHIFT 1388 59 8 S 6,3 149 c

FUSIoN - 1.6I 1596 74 9 m 6,6 157 c

FUSIoN - 1.6I AUT. 1596 74 9 A 7,6 181 d

GAlAXY - 2.0I 1999 107 11 m 7,2 189 d

GAlAXY - 2.3I AUT. 2261 118 12 A 9,8 235 F

kA - 1.2I 1242 51 7 m 5,1 119 B

kUGA - 2.5I 4X4 T 2521 147 13 m 9,9 234 F

kUGA - 2.5I dURASHIFT 4X4 T 2521 147 13 A 10,3 244 F

moNdEo 4d/p - 2.0I 1999 107 11 m 7,9 184 d

moNdEo 4d/p - 2.3I AUT. 2261 118 12 A 9,3 223 F

moNdEo 4d/p - 2.5I TITANIUm 2521 162 13 m 9,3 222 F

moNdEo 5d/p - 2.0I 1999 107 11 m 7,9 184 d

Page 70: guideCO2_2011

91

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

Xk cABRIo - Xk 5.0 5000 283 24 A 11,2 264 G

Xk cABRIo - XkR 5.0 5000 375 24 A 12,3 292 G

Xk coUpE - Xk 5.0 5000 283 24 A 11,2 264 G

Xk coUpE - XkR 5.0 5000 375 24 A 12,3 292 G

JEEPcHERokEE - 3.7 V6 lImITEd 3700 151 19 A 12,4 293 G

GRANd cHERokEE - 6.1 SRT8 6063 313 29 A 16,1 380 G

wRANGlER - 3.8 SpoRT 3778 146 19 m 11,5 273 G

wRANGlER UNlImITEd - 3.8 SpoRT 3778 146 19 m 11,8 273 G

KIAcARENS - 1.6cVVT lX 5pl 1591 97 9 m 7,2 174 d

cARENS - 2.0cVVT EX 1998 106 11 m 8,4 201 E

cARENS - 2.0cVVT lX 1998 106 11 m 8,1 193 E

cARNIVAl - 2.7 V6 2656 139 14 m 10,7 255 G

cEE´d 5d/p - 1.4ISG 1396 66 8 m 5,7 132 c

cEE´d 5d/p - 1.4ISG 1396 77 8 m 5,8 137 c

cEE´d 5d/p - 1.6 AUT. EX 1591 85 9 A 6,9 165 d

cEE´d 5d/p - 1.6ISG EX 1591 85 9 m 6 144 c

cEE´d pRo-cEE´d - 1.4ISG 1396 66 8 m 5,7 132 c

cEE´d pRo-cEE´d - 1.4ISG 1396 77 8 m 5,8 137 c

cEE´d pRo-cEE´d - 1.6ISG EX 1591 85 9 m 6 144 c

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6 AUT. EX 1591 85 9 A 6,9 165 d

cEE´d SpoRTY wAGoN - 1.6ISG 1591 85 9 m 6,2 148 c

pIcANTo - 1 C 999 45 6 m 4,8 114 B

pIcANTo - 1.1 AUT. 1086 48 6 A 5,8 137 c

RIo - 1.4 1399 71 8 m 5,9 139 c

RIo - 1.4 AUT. 1399 71 8 A 7 165 d

SoRENTo - 2.4 2359 128 13 m 8,5 203 E

SoUl - 1.6 p 1591 93 9 m 6,5 153 c

SoUl - 1.6 plAY 1591 93 9 m 6,6 156 c

SpoRTAGE - 2.0I 4X2 1975 104 11 m 8 190 E

VENGA - 1.4 ISG EcodYN. 1396 66 8 m 5,9 136 c

VENGA - 1.6 AUT 1591 92 9 A 7 164 d

VENGA - 1.6 ISG EcodYN. 1591 92 9 m 6,2 144 c

LAMBORGHINIGAllARdo coUpE - 5 (AUT) 4961 390 24 m/A 17 400 G

GAllARdo coUpE - 5.2 lp560-4 5204 412 25 m 14,7 351 G

GAllARdo coUpE - 5.2 lp560-4 E.GEAR 5204 412 25 S 13,7 325 G

GAllARdo SpYdER - 5 (AUT) 4961 382 24 m/A 17 400 G

mURcIElAGo coUpE - 6.5 lp 640 (AUT) 6496 471 31 m/A 21,3 495 G

mURcIElAGo RoAdSTER - 6.5 lp 640 (AUT) 6496 471 31 m/A 21,3 495 G

LANCIAdElTA - 1.4T-JET110 1368 110 8 m 6,8 160 d

dElTA - 1.4T-JET88 1368 88 8 m 6,3 149 c

I10 - 1.1 comFoRT BlUE C 1086 49 6 m 4,8 114 B

I10 - 1.2 1248 57 7 m 4,9 115 B

I10 - 1.2 AUT. 1248 57 7 A 5,9 139 c

I20 5d/p - 1.2 1248 57 7 m 5,1 119 B

I20 5d/p - 1.2 1248 57 7 m 5,2 124 B

I20 5d/p - 1.4cVVT 1396 74 8 m 5,4 125 B

I20 5d/p - 1.4cVVT 1396 74 8 m 5,6 133 c

I20 5d/p - 1.4cVVT AUT. 1396 74 8 A 6,2 146 c

I20 5d/p - 1.4cVVT AUT. l 1396 74 8 A 5,8 135 c

I20 STc - 1.2 1248 57 7 m 5,2 124 B

I20 STc - 1.4cVVT 1396 74 8 m 5,6 133 c

I20 STc - 1.4cVVT AUT. 1396 74 8 A 6,2 146 c

I30 - 1.4cVVT 80 1396 80 8 m 6,1 145 c

I30 - 1.4cVVT 80 ISG 1396 80 8 m 5,7 135 c

I30 - 1.6cVVT 85 AUT. 1591 85 9 A 6,9 165 d

I30 - 2.0cVVT EXEcUTIVE 1975 105 11 m 7,1 170 d

I30 cw - 1.4cVVT 80 1396 80 8 m 6,3 150 c

I30 cw - 1.4cVVT 80 ISG 1396 80 8 m 5,8 138 c

I30 cw - 1.6cVVT 1591 85 9 m 6,2 152 c

I30 cw - 1.6cVVT AUT. 1591 85 9 A 6,9 165 d

I30 cw - 2.0cVVT EXEcUTIVE 1975 105 11 m 7,1 170 d

IX35 - 2 1998 120 11 m 7,5 177 d

IX35 - 2.0 4wd 1998 120 11 m 7,6 181 d

IX35 - 2.0 4wd AUT. 1998 120 11 A 8,2 195 E

IX35 - 2.0 AUT. 1998 120 11 A 7,9 187 d

SANTA FE - 2.4 4wd AUT. EXEcUTIVE 7pl. 2359 128 13 A 8,8 210 E

SANTA FE - 2.4 4wd comFoRT 5pl. 2359 128 13 m 8,5 203 E

INFINITIEEX - 3.7 3696 235 19 A 11,3 265 G

FX - 3.7 3696 235 19 A 12,1 282 G

FX - 5.0 S 5026 287 24 A 13,1 307 G

G - G37 3696 235 19 m 10,6 248 F

G - G37 AUT. 3696 235 19 A 10,5 246 F

G - G37 AUT. Awd 3696 235 19 A 11 255 G

G cABRIo - G37 AUT. GT 3696 235 19 A 11,4 264 G

G cABRIo - G37 GT 3696 235 19 m 11,9 275 G

G coUpE - G37 3696 235 19 m 10,6 248 F

G coUpE - G37 AUT. 3696 235 19 A 10,5 246 F

JAGUARXF - 3.0 V6 AUT. 2967 175 15 A 10,5 249 F

XF - 5.0 V8 p 5000 283 24 A 11,1 264 G

XF - 5.0 V8 R 5000 375 24 A 12,5 292 G

XJ - 5.0 V8 compRESSoR SUpERSpoRT 5000 375 24 A 12,1 289 G

XJ - 5.0 V8 p 5000 283 24 A 11,3 264 G

XJ lwB - 5.0 V8 compRESSoR SUpERSpoRT 5000 375 24 A 12,1 289 G

XJ lwB - 5.0 V8 p 5000 283 24 A 11,3 264 G

Page 71: guideCO2_2011

93

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

MAYBACHmAYBAcH 57 5513 405 26 A 15,9 383 G

mAYBAcH 57 - S 5981 450 29 A 16,4 390 G

mAYBAcH 62 5513 405 26 A 15,9 383 G

mAYBAcH 62 - S 5981 450 29 A 16,4 390 G

MAZDA2 3d/p - 1300 16V 1349 55 7 m 5,2 125 B

2 3d/p - 1300 16V SpoRT 1349 63 7 m 5,2 125 B

2 3d/p - 1500 1498 76 8 m 5,7 135 c

2 5d/p - 1300 16V 1349 55 7 m 5,2 125 B

2 5d/p - 1300 16V SpoRT 1349 63 7 m 5,2 125 B

2 5d/p - 1500 1498 76 8 m 5,7 135 c

3 4d/p - 1.6 16V AcTIVE 1598 77 9 m 6,3 149 c

3 4d/p - 2.0 16V AUT. AcTIVE+ 1999 110 11 A 7,6 175 d

3 4d/p - 2.0 16V I-STop SpoRT 1999 111 11 m 6,8 159 c

3 5d/p - 1.6 16V 1598 77 9 m 6,3 149 c

3 5d/p - 2.0 16V AUT. AcTIVE 1999 110 11 A 7,6 175 d

3 5d/p - 2.0 16V I-STop SpoRT 1999 111 11 m 6,8 159 c

3 5d/p - 2300dISI 16V mpS 2261 191 12 m 9,6 224 F

5 - 1.8 1798 85 10 m 7,5 179 d

5 - 2.0 AUT. STYlE 1999 107 11 A 8,2 194 E

6 HATcHBAck - 1800 16V 1798 88 10 m 6,5 155 c

6 HATcHBAck - 2000 16V AUT.AcTIVE 1999 114 11 A 7,6 176 d

6 SEdAN - 1800 16V 1798 88 10 m 6,4 152 c

6 SpoRTS@wAGoN - 1800 16V 1798 88 10 m 6,6 157 c

6 SpoRTS@wAGoN - 2000 16V AUT.AcTIVE 1999 114 11 A 7,7 178 d

cX-7 - 2.3 4wd SpoRT 2261 191 12 m 10,4 243 F

mX-5 - 1.8 16V A 1798 93 10 m 7 167 d

mX-5 - 2.0 16V SpoRT 1999 118 11 m 7,6 181 d

mX-5 RoAdSTER coUpE - 1.8 16V A 1798 93 10 m 7 167 d

mX-5 RoAdSTER coUpE - 2.0 16V AUT. AcTIVE 1999 118 11 A 7,9 188 d

mX-5 RoAdSTER coUpE - 2.0 16V SpoRT 1999 118 11 m 7,6 181 d

MERCEDESSERIE A 5d/p 1498 70 8 m 6 139 c

SERIE A 5d/p - A 160 AUToTRoNIc 1498 70 8 V 6,8 159 c

SERIE A 5d/p - A 180 AUToTRoNIc 1699 85 9 V 6,8 159 c

SERIE A 5d/p - A 180 B 1699 85 9 m 6,3 145 c

SERIE A 5d/p - A 180 clASSIc 1699 85 9 m 6,6 157 c

SERIE A 5d/p - A 200 2035 100 11 m 6,7 156 c

SERIE A 5d/p - A 200 AUToTRoNIc 2035 100 11 V 7,4 174 d

SERIE B 1498 70 8 m 6,4 149 c

SERIE B - B 160 AUToTRoNIc 1498 70 8 V 7,1 168 d

SERIE B - B 180 AUToTRoNIc 1699 85 9 V 7,3 173 d

SERIE B - B 180 BlUE EFFIcIENcY 1699 85 9 m 6,3 146 c

SERIE B - B 200 2035 100 11 m 6,7 158 c

SERIE B - B 200 AUToTRoNIc 2035 100 11 V 7,5 177 d

dElTA - 1.8dI T-JET 1742 147 9 A 7,8 185 d

mUSA - 1.4 16V 1368 70 8 m 6 140 c

mUSA - 1.4 16V dFN 1368 70 8 S 5,6 130 c

mUSA - 1.4 8V ARGENTo 1368 57 8 m 6,1 145 c

YpSIloN - 1.2 1242 44 7 m 5,5 129 B

YpSIloN - 1.4 16V 1368 70 8 m 5,9 140 c

YpSIloN - 1.4 16V dFN 1368 70 8 S 5,9 139 c

LAND ROVERFREElANdER - 3.2 I6 commANdSHIFT 3192 171 16 A 10,7 255 G

RANGE RoVER - 4.2 V8 S/c com 4197 291 21 A 16 376 G

RANGE RoVER - 5 4999 375 24 A 14,9 348 G

RANGE RoVER SpoRT - 4.2 V8 S/c commANdSHIF T 4197 287 21 A 15,9 374 G

RANGE RoVER SpoRT - 5.0 EU 4999 372 24 A 14,9 348 G

LEXUSGS - 300 2994 183 15 A 9,6 226 F

GS - 450H 3456 218 18 V 7,9 185 d

GS - 450H BUSINESS 3456 218 18 V 7,6 180 d

GS - 460 4608 255 22 A 11 258 G

IS c - 250 2500 153 13 A 9,3 219 E

IS SEdAN - 250 AUT. 2500 153 13 A 9,1 214 E

IS SEdAN - F 500 4969 311 24 A 11,4 270 G

lS - 460 4608 280 22 A 11,1 261 G

lS - 460 4608 270 22 A 11,6 274 G

lS - 600H 4969 290 24 V 9,3 219 E

lS l - 600H 4969 290 24 V 9,3 219 E

RX - 350 3456 204 18 A 10,6 250 G

RX - 450H 3456 183 18 V 6,3 148 c

RX - 450H 2wd 3456 183 18 V 6 140 c

Sc - 430 4293 210 21 A 11,4 269 G

LOTUSElISE - R 1796 141 10 m 8,8 208 E

ElISE - S 1794 100 10 m 8,3 196 E

ElISE - Sc 1796 162 10 m 9,1 216 E

EURopA - 2.0T 1998 147 11 m 9,3 220 F

EURopA - 2.0T SE 1998 166 11 m 9,8 229 F

EXIGE - cUp 260 1796 192 10 m 9,1 216 E

EXIGE - S 1796 163 10 m 9,1 216 E

MASERATIcoUpE - GRANSpoRT 4244 295 21 S 17,5 400 G

coUpE (AUT) 4244 287 21 m/A 17,5 400 G

QUATTRopoRTE - 4.2 4244 295 21 S 17,9 419 G

SpYdER - GRANSpoRT 4244 287 21 m 17,5 400 G

Page 72: guideCO2_2011

95

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SERIE E BREAk - E 350 4mATIc 3498 200 18 A 10,2 238 F

SERIE E BREAk - E 350cGI BE 3498 215 18 A 8,6 200 E

SERIE E BREAk - E 500 5461 285 26 A 11,2 260 G

SERIE E BREAk - E 500 AVANTGARdE 7pl 5461 285 26 A 11,1 258 G

SERIE E cABRIo - E 200 cGI BE 1796 135 10 m 7,4 172 d

SERIE E cABRIo - E 200 cGI BE AUT. 1796 135 10 A 7,9 185 d

SERIE E cABRIo - E 250 cGI BE 1796 150 10 A 8,2 190 E

SERIE E cABRIo - E 350 cGI BE 3498 215 18 A 8,8 206 E

SERIE E cABRIo - E 500 5461 285 26 A 11 257 G

SERIE E coUpE - E 250cGI BlUE EFF. 1796 150 10 A 7,5 175 d

SERIE E coUpE - E 350cGI BlUE EFF. 3498 215 18 A 8,7 203 E

SERIE E coUpE - E 500 5461 285 26 A 10,9 254 G

SERIE G cABRIolET - G 500 5461 285 26 A 14,7 351 G

SERIE G koRT/coURT - G 500 5461 285 26 A 14,7 351 G

SERIE G lANG/loNG - G 500 5461 285 26 A 14,7 351 G

SERIE G lANG/loNG - G 500k / 55 AmG / 55k 5439 373 26 A 15,9 378 G

SERIE Gl - Gl 450 4664 250 23 A 13,4 312 G

SERIE Gl - Gl 500 5462 285 26 A 13,6 317 G

SERIE Glk - 300 2996 170 15 A 10,5 246 F

SERIE Glk - 350 3498 200 18 A 10,8 251 G

SERIE m - ml 350 3498 200 18 A 11,4 266 G

SERIE m - ml 500 5461 285 26 A 13,1 304 G

SERIE m - ml 63 AmG 6209 375 30 A 16,5 392 G

SERIE R - R 300 2996 170 15 A 11,1 260 G

SERIE R - R 350 3498 200 18 A 11,3 265 G

SERIE R - R 350 4mATIc 3498 200 18 A 11,7 274 G

SERIE R - R 500 4mATIc 5462 285 26 A 13,2 306 G

SERIE R l - R 300 2996 170 15 A 11,1 260 G

SERIE R l - R 350 3498 200 18 A 11,3 265 G

SERIE R l - R 350 4mATIc 3498 200 18 A 11,7 274 G

SERIE R l - R 500 4mATIc 5462 285 26 A 13,2 306 G

SERIE S - S 350 3498 200 18 A 10,3 242 F

SERIE S - S 350 4mATIc 3498 200 18 A 10,2 240 F

SERIE S - S 400 HYBRId 3498 205 18 A 7,9 186 d

SERIE S - S 450 4664 250 23 A 10,6 249 F

SERIE S - S 450 4mATIc 4664 250 23 A 11 256 G

SERIE S - S 500 5462 285 26 A 11 258 G

SERIE S - S 500 4mATIc 5462 285 26 A 11,4 266 G

SERIE S - S 63 AmG 6208 386 30 A 14,4 344 G

SERIE S - S 63 AmG 6209 386 30 A 14,4 344 G

SERIE S l - S 350 3498 200 18 A 10,3 242 F

SERIE S l - S 350 4mATIc 3498 200 18 A 10,3 244 F

SERIE S l - S 400 HYBRId 3498 205 18 A 8 188 d

SERIE S l - S 450 4664 250 23 A 10,7 251 G

SERIE S l - S 450 4mATIc 4664 250 23 A 11 256 G

SERIE S l - S 500 5462 285 26 A 11,3 264 G

SERIE S l - S 500 4mATIc 5462 285 26 A 11,4 266 G

SERIE S l - S 600 5514 380 26 A 14,3 340 G

SERIE c BERlINE 1597 115 9 m 6,9 163 d

SERIE c BERlINE 1796 150 10 A 7,6 178 d

SERIE c BERlINE - c 180cGI BE AUT. clASSIc 1796 115 10 A 7 163 d

SERIE c BERlINE - c 180k B 1597 115 9 A 7,1 169 d

SERIE c BERlINE - c 200k AUT. 1796 135 10 A 7,9 187 d

SERIE c BERlINE - c 300 2996 170 15 m 9,2 220 F

SERIE c BERlINE - c 300 AUT. 2996 170 15 A 9,2 219 E

SERIE c BERlINE - c 300 AUT. 4mATIc 2996 170 15 A 9,6 224 F

SERIE c BERlINE - c 350 4mATIc 3498 200 18 A 10,2 239 F

SERIE c BERlINE - c 350 cGI BlUE EFF. 3498 215 18 A 8,5 198 E

SERIE c BERlINE - c 63 336 AmG 2 6208 336 30 A 13,4 319 G

SERIE c BREAk 1597 115 9 m 7,1 169 d

SERIE c BREAk 1796 150 10 A 8 188 d

SERIE c BREAk - c 180k BlUE EFF. 1597 115 9 A 7,7 183 d

SERIE c BREAk - c 200k AUT. 1796 135 10 A 8,3 198 E

SERIE c BREAk - c 300 (AUT) 2996 170 15 m/A 9,6 224 F

SERIE c BREAk - c 350 AUT. 3498 200 18 A 10,4 242 F

SERIE c BREAk - c 63 336 AmG 2 6208 336 30 A 13,7 326 G

SERIE cl - cl 500 5462 285 26 A 12,3 288 G

SERIE cl - cl 500 4 mATIc 5461 285 26 A 12,3 289 G

SERIE cl - cl 600 BITURBo 5514 380 26 A 14,3 340 G

SERIE cl - cl 63 AmG 6209 386 30 A 14,5 346 G

SERIE cl - cl 65 AmG 5981 450 29 A 14,5 346 G

SERIE clc - clc 160 BlUE EFFIcIENcY 1597 95 9 m 7,5 178 d

SERIE clc - clc 160 BlUE EFFIcIENcY AUT. 1597 95 9 A 7,6 181 d

SERIE clc - clc 180k 1796 105 10 m 7,7 182 d

SERIE clc - clc 180k AUT. 1796 105 10 A 7,8 186 d

SERIE clc - clc 200k 1796 135 10 m 7,8 185 d

SERIE clc - clc 200k AUT. 1796 135 10 A 8,1 194 E

SERIE clc - clc 250 2496 150 13 m 9,7 225 F

SERIE clc - clc 250 AUT. 2496 150 13 A 9,3 217 E

SERIE clc - clc 350 3498 200 18 m 9,8 234 F

SERIE clc - clc 350 AUT. 3498 200 18 A 9,8 232 F

SERIE clS - clS 3498 215 18 A 9,1 217 E

SERIE clS - clS 300 2996 170 15 A 10 233 F

SERIE clS - clS 500 5462 285 26 A 12 280 G

SERIE clS - clS 63 AmG 6209 378 30 A 14,5 345 G

SERIE E BERlINE - E 200cGI BE 1796 135 10 m 6,6 159 c

SERIE E BERlINE - E 200cGI BE AUT. 1796 135 10 A 7,6 179 d

SERIE E BERlINE - E 250cGI BE 1796 150 10 A 7,6 179 d

SERIE E BERlINE - E 350 4 mATIc 3498 200 18 A 9,6 226 F

SERIE E BERlINE - E 350cGI BE 3498 215 18 A 8,6 201 E

SERIE E BERlINE - E 500 5461 285 26 A 11,2 261 G

SERIE E BERlINE - E 500 4mATIc 5461 285 26 A 11,4 274 G

SERIE E BERlINE - E 63 AmG 5pl 6208 386 30 A 12,6 295 G

SERIE E BREAk - E 200cGI BE 1796 135 10 m 7,7 179 d

SERIE E BREAk - E 200cGI BE AUT. 1796 135 10 A 7,9 183 d

SERIE E BREAk - E 250cGI BE 1796 150 10 A 8 185 d

Page 73: guideCO2_2011

97

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

mINI - 1.6I85 AUT. coopER 1598 85 9 A 6,4 150 c

mINI - 1.6I85 coopER 1598 85 9 m 5,4 127 B

mINI - 1.6I90 AUT. coopER 1598 90 9 A 6,4 150 c

mINI - 1.6I90 coopER 1598 90 9 m 5,4 127 B

mINI cABRIo - 1.6I120 AUT. coopER S 1598 120 9 A 6,6 153 c

mINI cABRIo - 1.6I120 coopER S 1598 120 9 m 6 139 c

mINI cABRIo - 1.6I135 AUT. coopER S 1598 135 9 A 6,6 153 c

mINI cABRIo - 1.6I135 coopER S 1598 135 9 m 6 139 c

mINI cABRIo - 1.6I155 coopER S Jcw 1598 155 9 m 7,3 169 d

mINI cABRIo - 1.6I72 AUT. oNE 1598 72 9 A 6,6 154 c

mINI cABRIo - 1.6I72 oNE 1598 72 9 m 5,7 133 c

mINI cABRIo - 1.6I85 AUT. coopER 1598 85 9 A 6,6 154 c

mINI cABRIo - 1.6I85 coopER 1598 85 9 m 5,7 133 c

mINI cABRIo - 1.6I90 AUT. coopER 1598 90 9 A 6,6 154 c

mINI cABRIo - 1.6I90 coopER 1598 90 9 m 5,7 133 c

mINI clUBmAN - 1.6I120 AUT. coopER S 1598 120 9 A 6,4 150 c

mINI clUBmAN - 1.6I120 coopER S 1598 120 9 m 5,9 137 c

mINI clUBmAN - 1.6I135 AUT. coopER S 1598 135 9 A 6,4 150 c

mINI clUBmAN - 1.6I135 coopER S 1598 135 9 m 5,9 137 c

mINI clUBmAN - 1.6I155 coopER S Jcw 1598 155 9 m 7,2 167 d

mINI clUBmAN - 1.6I72 AUT. oNE 1598 72 9 A 6,5 152 c

mINI clUBmAN - 1.6I72 oNE 1598 72 9 m 5,5 129 B

mINI clUBmAN - 1.6I85 AUT. coopER 1598 85 9 A 6,5 152 c

mINI clUBmAN - 1.6I85 coopER 1598 85 9 m 5,5 129 B

mINI clUBmAN - 1.6I90 AUT. coopER 1598 90 9 A 6,5 152 c

mINI clUBmAN - 1.6I90 coopER 1598 90 9 m 5,5 129 B

MITSUBISHIASX - 1.6I-85 2wd 1590 85 9 m 5,9 135 c

colT 3d/p - 1.1 1124 55 6 m 5,5 130 c

colT 3d/p - 1.1 clEARTEc C 1124 55 6 m 4,9 115 B

colT 3d/p - 1.3 AllSHIFT INVITE 1332 70 7 S 5,6 133 c

colT 3d/p - 1.3 INFoRm 1332 70 7 m 5,8 138 c

colT 3d/p - 1.3 INVITE 1332 70 7 m 6 143 c

colT 3d/p - 1.5T RAllIART 1468 110 8 m 6,8 161 d

colT 5d/p - 1.1 clEARTEc C 1124 55 6 m 4,9 115 B

colT 5d/p - 1.3 AllSHIFT INVITE 1332 70 7 S 5,6 133 c

colT 5d/p - 1.3 INFoRm 1332 70 7 m 5,8 138 c

colT 5d/p - 1.3 INVITE 1332 70 7 m 6 143 c

lANcER 1998 217 11 S 10,5 250 G

lANcER - GSR 1998 217 11 m 10,2 243 F

lANcER SpoRTBAck - 1.5 INVITE 1499 80 8 m 6,6 188 d

lANcER SpoRTBAck - 1.8 cVT IN 1798 105 10 V 8 191 E

lANcER SpoRTBAck - 1.8 IN 1798 105 10 m 7,9 188 d

lANcER SpoRTS SEdAN - 1.5 IN 1499 80 8 m 6,4 153 c

lANcER SpoRTS SEdAN - 1.8 cVT IN 1798 105 10 V 7,9 188 d

lANcER SpoRTS SEdAN - 1.8 IN 1798 105 10 m 7,7 183 d

oUTlANdER - 2.0 2wd INVITE 1997 108 11 m 8 189 d

SERIE S l - S 63 AmG 6208 386 30 A 14,4 344 G

SERIE S l - S 63 AmG 6209 386 30 A 14,4 344 G

SERIE S l - S 65 AmG 5981 450 29 A 14,5 346 G

SERIE Sl - Sl 300 2996 170 15 A 9,3 217 E

SERIE Sl - Sl 350 3498 232 18 A 9,7 226 F

SERIE Sl - Sl 500 5462 285 26 A 11,6 272 G

SERIE Sl - Sl 600 BITURBo 5514 380 26 A 13,9 330 G

SERIE Sl - Sl 63 386 AmG 6208 386 30 A 13,9 330 G

SERIE Sl - Sl 65 AmG 5980 450 29 A 14 333 G

SERIE Slk - Slk 200k 1796 135 10 m 7,7 182 d

SERIE Slk - Slk 200k AUT. 1796 135 10 A 8 190 E

SERIE Slk - Slk 300 2996 170 15 m 9,3 220 F

SERIE Slk - Slk 300 AUT. 2996 170 15 A 9 209 E

SERIE Slk - Slk 300 AUT. 2996 170 15 A 9,1 216 E

SERIE Slk - Slk 350 3498 224 18 m 9,5 227 F

SERIE Slk - Slk 350 AUT. 3498 224 18 A 9,2 219 E

SERIE Slk - Slk 55 AmG 5439 265 26 A 12 288 G

SlR RoAdSTER - 55 kompRESSoR 5439 460 26 A 14,5 348 G

SlS AmG - SlS AmG 6.2 6208 420 30 A 13,2 308 G

VIANo compAcT 4d/p - 3.0 AUT. FUN 5pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VIANo compAcT 5d/p - 3.0 AUT. 3199 140 16 A 12,5 299 G

VIANo EXTRAlANG 5d/p - 3.0 AUT. 3199 140 16 A 12,5 299 G

VIANo lANG 4d/p - 3.0 AUT. FUN 3199 140 16 A 12,5 299 G

VIANo lANG 5d/p - 3.0 AUT. 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo comBI compAcT 4p - 119 EURo4 2pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo comBI compAcT 4p - 123 EURo4 2pl 3724 170 19 A 13,2 309 G

VITo comBI EXTRAlANG 4p - 119 EURo4 2pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo comBI EXTRAlANG 4p - 123 EURo4 2pl 3724 170 19 A 13,2 309 G

VITo comBI lANG 4p - 119 EURo4 2pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo comBI lANG 4p - 123 EURo4 2pl 3724 170 19 A 13,2 309 G

VITo mINIBUS compAcT 4p - 119 EURo4 9pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo mINIBUS compAcT 4p - 123 EURo4 9pl 3724 170 19 A 13,2 309 G

VITo mINIBUS EXTRAlANG 4p - 119 EURo4 9pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo mINIBUS EXTRAlANG 4p - 123 EURo4 9pl 3724 170 19 A 13,2 309 G

VITo mINIBUS lANG 4p - 119 EURo4 9pl 3199 140 16 A 12,5 299 G

VITo mINIBUS lANG 4p - 123 EURo4 9pl 3724 170 19 A 13,2 309 G

MINImINI - 1.6I120 AUT. coopER S 1598 120 9 A 6,4 149 c

mINI - 1.6I120 coopER S 1598 120 9 m 5,8 136 c

mINI - 1.6I135 AUT. coopER S 1598 135 9 A 6,4 149 c

mINI - 1.6I135 coopER S 1598 135 9 m 5,8 136 c

mINI - 1.6I155 coopER S Jcw 1598 155 9 m 7,1 165 d

mINI - 1.6I55 oNE 1598 55 9 m 5,4 127 B

mINI - 1.6I55 oNE mINImAlISm lINE 1598 55 9 m 5,1 119 B

mINI - 1.6I72 AUT. oNE 1598 72 9 A 6,4 150 c

mINI - 1.6I72 oNE 1598 72 9 m 5,4 127 B

mINI - 1.6I72 oNE mINImAlISm lINE 1598 72 9 m 5,1 119 B

Page 74: guideCO2_2011

99

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

ASTRA 5d/p - 1.6 16V85 1598 85 9 m 6,5 155 c

ASTRA 5d/p - 1.6 16V85 EASYTRoNIc 1598 85 9 S 6,3 151 c

ASTRA 5d/p - 1.6 AUT. 1598 85 9 A 7,1 167 d

ASTRA 5d/p - 1.6 TURBo 1598 132 9 m 6,8 159 c

ASTRA 5d/p - 1.6 TURBo AUT. 1598 132 9 A 7,2 169 d

ASTRA 5d/p - 1.8 16V 1796 103 10 m 7,1 169 d

ASTRA 5d/p - 1.8 16V AUT. 1796 103 10 A 7,7 184 d

ASTRA BREAk - 1.4 16V 1364 66 8 m 6,1 146 c

ASTRA BREAk - 1.6 16V132 TURBo coSmo 1598 132 9 m 7,7 185 d

ASTRA BREAk - 1.6 16V85 1598 85 9 m 6,6 158 c

ASTRA BREAk - 1.6 16V85 EASYTRoNIc 1598 85 9 S 6,4 153 c

ASTRA BREAk - 1.8 16V 1796 103 10 m 7,1 169 d

ASTRA BREAk - 1.8 16V AUT. 1796 103 10 A 7,8 186 d

ASTRA GTc - 1.4 16V 1364 66 8 m 6,1 146 c

ASTRA GTc - 1.4 16V EASYTRoNIc 1364 66 8 S 5,9 141 c

ASTRA GTc - 1.6 16V132 TURBo 1598 132 9 m 7,7 185 d

ASTRA GTc - 1.6 16V85 1598 85 9 m 6,5 155 c

ASTRA GTc - 1.6 16V85 EASYTRoNIc 1598 85 9 S 6,3 151 c

ASTRA GTc - 1.8 16V 1796 103 10 m 7,1 169 d

ASTRA GTc - 1.8 16V AUT. 1796 103 10 A 7,7 184 d

ASTRA GTc - 2.0T177 opc 1998 177 11 m 9,2 221 F

ASTRA TwINTop - 1.6 16V85 1598 85 9 m 6,8 163 d

ASTRA TwINTop - 1.6T coSmo 1598 132 9 m 7,9 190 E

ASTRA TwINTop - 1.8 16V 1796 103 10 m 7,4 177 d

ASTRA TwINTop - 1.8 16V AUT. 1796 103 10 A 8 191 E

comBo ToUR 4d/p - 1.4 16V ESSENTIA 1364 66 8 m 6,2 148 c

comBo ToUR 5d/p - 1.4 16V E 1364 66 8 m 6,2 148 c

coRSA 3d/p - 1.0I E 998 48 6 m 5 117 B

coRSA 3d/p - 1.2I63 1229 63 7 m 5,3 124 B

coRSA 3d/p - 1.2I63 EASYTRoNIc 1229 63 7 S 5,1 119 B

coRSA 3d/p - 1.4I74 1398 74 8 m 5,5 129 B

coRSA 3d/p - 1.4I74 AUT. 1398 74 8 A 5,7 134 c

coRSA 3d/p - opc 1598 141 9 m 7,9 190 E

coRSA 5d/p - 1.0I E 998 48 6 m 5 117 B

coRSA 5d/p - 1.2I63 1229 63 7 m 5,3 124 B

coRSA 5d/p - 1.2I63 EASYTRoNIc 1229 63 7 S 5,1 119 B

coRSA 5d/p - 1.4I74 1398 74 8 m 5,5 129 B

coRSA 5d/p - 1.4I74 AUT. 1398 74 8 A 5,9 138 c

GT - 2.0T 1998 194 11 m 9,2 218 E

INSIGNIA 4d/p - 1.6I EdITIoN 1598 85 9 m 7,4 174 d

INSIGNIA 4d/p - 1.6TURBo 1598 132 9 m 7,7 179 d

INSIGNIA 4d/p - 1.8I 1796 103 10 m 7,6 178 d

INSIGNIA 4d/p - 2.0TURBo 1998 162 11 m 8,8 207 E

INSIGNIA 4d/p - 2.0TURBo 4X4 1998 162 11 m 9,2 215 E

INSIGNIA 4d/p - 2.0TURBo 4X4 AUT. 1998 162 11 A 9,8 229 F

INSIGNIA 4d/p - 2.0TURBo AUT. 1998 162 11 A 9,6 225 F

INSIGNIA 4d/p - 2.8 V6 TURBo 4X4 2792 191 15 m 10,9 256 G

INSIGNIA 4d/p - 2.8 V6 TURBo 4X4 AUT. 2792 191 15 A 11 258 G

MORGAN4/4 - 1800 1798 93 10 m 7 164 d

RoAdSTER 2 pl. - 3.0 V6 2967 166 15 m 9,77 232 F

RoAdSTER 4 pl. - 3.0 V6 2967 166 15 m 9,77 232 F

NISSAN370Z - 3.7 V6 AUT. pAck 3696 241 19 A 10,5 245 F

370Z - 3.7 V6 pAck 3696 241 19 m 10,6 248 F

370Z RoAdSTER - 3.7 V6 AUT. pAck 3696 241 19 A 10,9 254 G

370Z RoAdSTER - 3.7 V6 pAck 3696 241 19 m 11,2 262 G

cUBE - 1.6I 1598 81 9 m 6,6 151 c

cUBE - 1.6I cVT 1598 81 9 V 7 159 c

GT-R 3799 357 19 S 12,4 298 G

mIcRA 3d/p - 1.2 65 VISIA 1240 48 7 m 5,9 139 c

mIcRA 3d/p - 1.2 80 1240 59 7 m 5,9 139 c

mIcRA 3d/p - 1.2 80 AUT. 1240 59 7 A 6,6 159 c

mIcRA 5d/p - 1.2 65 VISIA 1240 48 7 m 5,9 139 c

mIcRA 5d/p - 1.2 80 1240 59 7 m 5,9 139 c

mIcRA 5d/p - 1.2 80 AUT. 1240 59 7 A 6,6 159 c

mURANo - 3.5 V6 cVT 3498 188 18 V 10,9 261 G

NoTE - 1.4 1386 65 8 m 5,9 139 c

NoTE - 1.6 AUT. 1598 81 9 A 6,8 159 c

NoTE - 1.6 TEkNA 1598 81 9 m 6,6 149 c

NV200 comBI - 1.6 1598 81 9 m 7,5 177 d

pIXo - 1 C 996 50 6 m 4,4 103 B

pIXo - 1.0 AUT. AcENTA 996 50 6 A 5,2 122 B

QASHQAI - 1.6 2wd 1598 84 9 m 6,7 159 c

QASHQAI - 2.0 4wd cVT TEkNA pAck EXEc. 1997 104 11 V 8,3 198 E

QASHQAI +2 - 1.6 2wd 1598 84 9 m 7 165 d

QASHQAI +2 - 2.0 2wd TEkNA 1997 104 11 m 8,4 197 E

QASHQAI +2 - 2.0 4wd cVT TEkNA pAck EXEcUT. 1997 104 11 V 8,5 199 E

QASHQAI +2 - 2.0 4wd TEkNA pAck EXEcUTIVE 1997 104 11 m 8,6 205 E

X-TRAIl - 2.0 4X2 XE 1997 104 11 m 8,5 202 E

OPELAGIlA - 1.0 12V E 996 48 6 m 5 119 B

AGIlA - 1.2 16V AUT. ENJoY 1242 63 7 A 5,9 142 c

AGIlA - 1.2 16V E 1242 63 7 m 5,5 129 B

ANTARA - 2.4 4X2 E 2405 103 13 m 9,4 224 F

ANTARA - 2.4 4X4 ENERGY 2405 103 13 m 9,6 229 F

ANTARA - 3.2 4X4 coSmo 3195 167 16 A 11,6 278 G

ASTRA 5d/p - 1.4 16V 1364 66 8 m 6,1 146 c

ASTRA 5d/p - 1.4 16V EASYTRoNIc 1364 66 8 S 5,9 141 c

ASTRA 5d/p - 1.4 TURBo 1364 103 8 m 5,9 138 c

ASTRA 5d/p - 1.4 TURBo AUT. 1364 103 8 A 7 164 d

ASTRA 5d/p - 1.4I74 1398 74 8 m 5,5 129 B

ASTRA 5d/p - 1.6 1598 85 9 m 6,3 147 c

ASTRA 5d/p - 1.6 16V132 TURBo coSmo 1598 132 9 m 7,7 185 d

Page 75: guideCO2_2011

101

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

207 cc - 1.6 1598 88 9 m 6,5 150 c

207 cc - 1.6 110 pAck 1598 110 9 m 7,2 171 d

207 cc - 1.6 AUT. pAck 1598 88 9 A 7,4 171 d

207 Sw - 1.4 54 1360 54 8 m 6,6 152 c

207 Sw - 1.4 70 1397 70 8 m 5,9 140 c

207 Sw - 1.6 AUT. SpoRTY 1598 88 9 A 7,1 164 d

207 Sw - 1.6 SpoRTY 1598 88 9 m 6,2 143 c

3008 - 1.6 115 pREmIUm pAck 1598 115 9 m 7,1 167 d

3008 - 1.6 88 1598 88 9 m 7,1 165 d

308 3d/p - 1.4VTI coNFoRT 1397 70 8 m 6,5 155 c

308 5d/p - 1.4VTI coNFoRT pAck 1397 70 8 m 6,5 155 c

308 5d/p - 1.6GTI 1598 147 9 m 6,9 159 c

308 5d/p - 1.6VTI AUT. pREmIUm 1598 88 9 A 7 165 d

308 5d/p - 1.6VTI pREmIUm 1598 88 9 m 6,5 155 c

308 cc - 1.6 88 SpoRT 1598 88 9 m 6,9 159 c

308 cc - 1.6THp115 AUT. FElINE 1598 115 9 A 7,7 179 d

308 cc - 1.6THp115 FElINE 1598 115 9 m 7,2 167 d

308 Sw - 1.4VTI coNFoRT pAck 5pl 1397 70 8 m 6,5 155 c

308 Sw - 1.6VTI pREmIUm 1598 88 9 m 6,8 160 d

308 Sw - 1.6VTI pREmIUm AUT. 1598 88 9 A 7,7 182 d

407 - 1.7 coNFoRT pAck 1749 92 9 m 7,7 183 d

5008 - 1.6 88 1598 88 9 m 7,3 169 d

5008 - 1.6 88 pREmIUm 1598 88 9 m 7,4 172 d

807 - 2.0I SR coNFoRT 1997 103 11 m 9 213 E

BIppER TEpEE 4d/p - 1.4 coNFoRT 1360 54 8 m 6,7 157 c

BIppER TEpEE 5d/p - 1.4 1360 54 8 m 6,7 157 c

pARTNER TEpEE 4d/p - 1.6 66 coNFoRT 1587 66 9 m 8,2 195 E

pARTNER TEpEE 5d/p - 1.6 66 1587 66 9 m 8,2 195 E

RcZ - 1.6THp115 1598 115 9 m 6,7 155 c

RcZ - 1.6THp115 AUTo 1598 115 9 A 7,3 168 d

RcZ - 1.6THp147 1598 147 9 m 6,9 159 c

PGOSpEEdSTER II - 2.0 1997 100 11 m 8,7 185 d

PORSCHE911 cABRIolET - 3.6dFI cARRERA 2 3614 254 18 m 10,4 245 F

911 cABRIolET - 3.6dFI cARRERA 2 pdk 3614 254 18 S 9,9 233 F

911 cABRIolET - 3.6dFI cARRERA 4 3614 254 18 m 10,8 254 G

911 cABRIolET - 3.6dFI cARRERA 4 pdk 3614 254 18 S 10,3 242 F

911 cABRIolET - 3.8 TURBo pdk 3800 368 19 S 11,5 270 G

911 cABRIolET - 3.8dFI cARRERA 2 S 3800 283 19 m 10,8 254 G

911 cABRIolET - 3.8dFI cARRERA 2 S pdk 3800 283 19 S 10,3 242 F

911 cABRIolET - 3.8dFI cARRERA 4 S 3800 283 19 m 11,2 263 G

911 cABRIolET - 3.8dFI cARRERA 4 S pdk 3800 283 19 S 10,7 251 G

911 coUpE - 3.6dFI cARRERA 2 3614 254 18 m 10,3 242 F

911 coUpE - 3.6dFI cARRERA 2 pdk 3614 254 18 S 9,8 230 F

911 coUpE - 3.6dFI cARRERA 4 3614 254 18 m 10,6 249 F

INSIGNIA 4d/p - 2.8 V6 TURBo 4X4 opc 2792 239 15 m 11,4 268 G

INSIGNIA 5d/p - 1.6I EdITIoN 1598 85 9 m 7,4 174 d

INSIGNIA 5d/p - 1.6TURBo 1598 132 9 m 7,7 179 d

INSIGNIA 5d/p - 1.8I 1796 103 10 m 7,6 178 d

INSIGNIA 5d/p - 2.0TURBo 1998 162 11 m 8,4 198 E

INSIGNIA 5d/p - 2.0TURBo 4X4 1998 162 11 m 9,2 215 E

INSIGNIA 5d/p - 2.0TURBo 4X4 AUT. 1998 162 11 A 9,8 229 F

INSIGNIA 5d/p - 2.0TURBo AUT. 1998 162 11 A 9,6 225 F

INSIGNIA 5d/p - 2.8 V6 TURBo 4X4 2792 191 15 m 10,9 256 G

INSIGNIA 5d/p - 2.8 V6 TURBo 4X4 AUT. 2792 191 15 A 11 258 G

INSIGNIA 5d/p - 2.8 V6 TURBo 4X4 opc 2792 239 15 m 11,4 268 G

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 1.6I EdITIoN 1598 85 9 m 7,6 178 d

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 1.6TURBo 1598 132 9 m 7,9 186 d

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 1.8I 1796 103 10 m 7,8 183 d

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0TURBo 1998 162 11 m 8,5 199 E

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0TURBo 4X4 1998 162 11 m 9,3 219 E

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0TURBo 4X4 AUT. 1998 162 11 A 9,9 233 F

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.0TURBo AUT. 1998 162 11 A 9,7 228 F

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.8 V6 TURBo 2792 191 15 m 11,2 263 G

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.8 V6 TURBo AUT. 2792 191 15 A 11,3 265 G

INSIGNIA SpoRTS ToURER - 2.8 V6 TURBo opc 2792 239 15 m 11,7 274 G

mERIVA - 1.4I103 TURBo 1398 103 8 m 6,7 156 c

mERIVA - 1.4I74 1398 74 8 m 6,1 144 c

mERIVA - 1.4I88 TURBo 1364 88 8 m 6,1 143 c

TIGRA - 1.4 16V 1364 66 8 m 6,1 146 c

TIGRA - 1.4 16V EASYTRoNIc 1364 66 8 S 6 144 c

TIGRA - 1.8 16V 1796 92 10 m 7,5 179 d

ZAFIRA - 1.6 16V85 1598 85 9 m 7,1 169 d

ZAFIRA - 1.8 16V 1796 103 10 m 7,4 177 d

ZAFIRA - 1.8 16V EASYTRoNIc 1796 103 10 S 7,2 172 d

PEUGEOT107 3d/p - 1 C 998 50 6 m 4,5 103 B

107 3d/p - 1 C 998 50 6 m 4,5 106 B

107 3d/p - 1.0 2TRoNIc TRENdY C 998 50 6 S 4,6 107 B

107 5d/p - 1 C 998 50 6 m 4,5 103 B

107 5d/p - 1 C 998 50 6 m 4,5 106 B

107 5d/p - 1.0 2TRoNIc TRENdY C 998 50 6 S 4,6 107 B

206 3d/p - 1.1 + 1124 44 6 m 5,7 135 c

206 3d/p - 1.4 + TRENdY 1360 55 8 m 6,3 149 c

206 5d/p - 1.1 + 1124 44 6 m 5,7 134 c

206 5d/p - 1.4 + TRENdY 1360 55 8 m 6,3 149 c

207 3d/p - 1.4 54 1360 54 8 m 6,4 147 c

207 3d/p - 1.4 70 SpoRTY 1397 70 8 m 5,9 140 c

207 5d/p - 1.4 54 1360 54 8 m 6,4 147 c

207 5d/p - 1.4 70 SpoRTY 1397 70 8 m 5,9 140 c

207 5d/p - 1.6 AUT. SpoRTY 1598 88 9 A 6,9 160 d

207 5d/p - 1.6 SpoRTY 1598 88 9 m 6,1 141 c

Page 76: guideCO2_2011

103

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

clIo 5d/p - 1.2TcE100 1149 74 6 m 5,5 129 B

clIo 5d/p - 1.6 16V AUT. EXcEpTIoN 1598 82 9 A 7,5 179 d

clIo 5d/p - 1.6 16V GT 1598 94 9 m 6,9 160 d

clIo GRANdToUR - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 139 c

clIo GRANdToUR - 1.2TcE100 1149 74 6 m 5,5 129 B

clIo GRANdToUR - 1.6 16V 110 AUT. EXcEpTIoN 1598 82 9 A 7,5 179 d

FlUENcE - 1.6 81 1598 81 9 m 6,5 155 c

kANGoo 4d/p - 1.6 8V AUTHENTIQUE 1598 64 9 m 8,1 192 E

kANGoo 4d/p - 1.6 8V GENERIQUE 1598 64 9 m 8 190 E

kANGoo 5d/p - 1.6 16V AUT. TomTom EdITIoN 1598 78 9 A 8,5 200 E

kANGoo 5d/p - 1.6 16V dYNAmIQUE 1598 78 9 m 7,9 191 E

kANGoo 5d/p - 1.6 8V 1598 64 9 m 8,1 192 E

kANGoo BE Bop - 1.6 16V 1598 78 9 m 7,9 191 E

lAGUNA BERlINE - 2.0 16V 1998 103 11 m 7,8 180 d

lAGUNA coUpE - 2.0T150 4coNTRol 1998 150 11 m 8,2 194 E

lAGUNA GRANdToUR - 2.0 16V 1998 103 11 m 7,9 182 d

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.4TcE96 1397 96 8 m 6,6 153 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.6 74 AUTHENTIQUE 1598 74 9 m 6,7 159 c

mEGANE BERlINE 5d/p - 1.6 81 1598 81 9 m 6,9 163 d

mEGANE BERlINE 5d/p - 2.0 103 AUT. 1997 103 11 V 7,6 175 d

mEGANE BERlINE 5d/p - 2.0TcE132 GT 1998 132 11 m 7,6 178 d

mEGANE coUpE - 1.4TcE96 1397 96 8 m 6,6 153 c

mEGANE coUpE - 1.6 81 1598 81 9 m 6,9 163 d

mEGANE coUpE - 2.0 103 AUT. 1997 103 11 V 7,6 175 d

mEGANE coUpE - 2.0 184 RENAUlT SpoRT 1998 184 11 m 8,4 195 E

mEGANE coUpE - 2.0TcE132 GT 1998 132 11 m 7,7 178 d

mEGANE coUpE-cABRIo - 1.4TcE96 1397 96 8 m 7,3 169 d

mEGANE coUpE-cABRIo - 1.6 dYNAmIQUE 1598 81 9 m 7,6 175 d

mEGANE coUpE-cABRIo - 2.0TcE132 GT 1998 132 11 m 8,1 188 d

mEGANE GRANd ScENIc - 1.4TcE96 1397 96 8 m 7,3 168 d

mEGANE GRANd ScENIc - 1.4TcE96 1397 96 8 m 7,4 170 d

mEGANE GRANd ScENIc - 1.6 81 1598 81 9 m 7,5 177 d

mEGANE GRANd ScENIc - 2.0 103 AUT. 1997 103 11 V 8,1 186 d

mEGANE GRANdToUR - 1.4TcE96 1397 96 8 m 6,6 153 c

mEGANE GRANdToUR - 1.6 81 1598 81 9 m 6,9 163 d

mEGANE GRANdToUR - 2.0 16V 103 AUT. 1997 103 11 V 7,6 175 d

mEGANE GRANdToUR - 2.0TcE132 GT 1998 132 11 m 7,7 178 d

mEGANE ScENIc - 1.4TcE96 1397 96 8 m 7,3 168 d

mEGANE ScENIc - 1.6 81 1598 81 9 m 7,4 174 d

mEGANE ScENIc - 2.0 103 AUT. 1997 103 11 V 8,1 186 d

modUS - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 139 c

modUS - 1.2TcE pAck 1149 74 6 m 5,9 140 c

modUS - 1.6 16V AUT. pAck 1598 82 9 A 7,6 179 d

modUS GRANd - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 140 c

modUS GRANd - 1.2TcE EX 1149 74 6 m 5,9 140 c

modUS GRANd - 1.2TcE EX 1149 74 6 m 6,1 144 c

modUS GRANd - 1.6 16V AUT. EXcEpTIoN 1598 82 9 A 7,6 179 d

TRAFIc GENERATIoN 4d/p - 2.0 16V 1998 86 11 m 10,6 253 G

911 coUpE - 3.6dFI cARRERA 4 pdk 3614 254 18 S 10,1 237 F

911 coUpE - 3.8 TURBo 3800 368 19 m 11,6 272 G

911 coUpE - 3.8 TURBo pdk 3800 368 19 S 11,4 268 G

911 coUpE - 3.8dFI cARRERA 2 S 3800 283 19 m 10,6 250 G

911 coUpE - 3.8dFI cARRERA 2 S pdk 3800 283 19 S 10,2 240 F

911 coUpE - 3.8dFI cARRERA 4 S 3800 283 19 m 11 259 G

911 coUpE - 3.8dFI cARRERA 4 S pdk 3800 283 19 S 10,5 247 F

911 coUpE - GT2 RS 3600 456 18 m 11,9 284 G

911 coUpE - GT3 3797 320 19 m 12,6 298 G

911 coUpE - GT3 RS 3797 331 19 m 13,2 309 G

911 TARGA - 3.6dFI cARRERA 4 3614 254 18 m 10,6 249 F

911 TARGA - 3.6dFI cARRERA 4 pdk 3614 254 18 S 10,3 242 F

911 TARGA - 3.8dFI cARRERA 4 S 3800 283 19 m 11 259 G

911 TARGA - 3.8dFI cARRERA 4 S pdk 3800 283 19 S 10,7 251 G

BoXSTER - 2.9 155 E5 2893 155 15 m 9,4 221 F

BoXSTER - 2.9 155 E5 pdk 2893 155 15 S 9,1 214 E

BoXSTER - 2.9 188 E5 2893 188 15 m 9,4 221 F

BoXSTER - 2.9 188 E5 pdk 2893 188 15 S 9,1 214 E

BoXSTER - 3.4 S 228 E5 3436 228 17 m 9,8 230 F

BoXSTER - 3.4 S 228 E5 pdk 3436 228 17 S 9,4 221 F

BoXSTER SpYdER - 3.4 S 235 3436 235 17 m 9,7 228 F

BoXSTER SpYdER - 3.4 S 235 pdk 3436 235 17 S 9,3 218 E

cAYENNE - 3.0TSI HYBRId S TIpTRoNIc 2995 245 15 A 8,2 193 E

cAYENNE - 3.6 3598 220 18 m 11,2 263 G

cAYENNE - 3.6 TIpTRoNIc 3598 220 18 A 9,9 236 F

cAYENNE - 4.8 S TIpTRoNIc 4806 294 23 A 10,5 245 F

cAYENNE - 4.8 TURBo TIpTRoNIc 4806 368 23 A 11,5 270 G

cAYmAN - 2.9 155 E5 2896 155 15 m 9,4 221 F

cAYmAN - 2.9 155 E5 pdk 2896 155 15 S 9,1 214 E

cAYmAN - 2.9 195 E5 2896 195 15 m 9,4 221 F

cAYmAN - 2.9 195 E5 pdk 2896 195 15 S 9,1 214 E

cAYmAN - 3.4 S 235 E5 3436 235 17 m 9,8 230 F

cAYmAN - 3.4 S 235 E5 pdk 3436 235 17 S 9,4 221 F

pANAmERA - 3.6 3605 220 18 m 11,3 265 G

pANAmERA - 3.6 pdk 3605 220 18 S 9,3 218 E

pANAmERA - 4.8 4S pdk 4806 294 23 S 11,1 260 G

pANAmERA - 4.8 S 4806 294 23 m 12,5 293 G

pANAmERA - 4.8 S pdk 4806 294 23 S 10,8 253 G

pANAmERA - 4.8 TURBo 4806 368 23 S 12,2 286 G

RENAULTclIo 3d/p - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 139 c

clIo 3d/p - 1.2 16V QUIckSHIFT5 EXpRESSIoN 1149 58 6 S 5,6 133 c

clIo 3d/p - 1.2TcE100 1149 74 6 m 5,5 129 B

clIo 3d/p - 1.6 16V GT 1598 94 9 m 6,9 160 d

clIo 3d/p - 2.0 16V 148 SpoRT 1998 148 11 m 8,3 195 E

clIo 5d/p - 1.2 16V 1149 55 6 m 5,9 139 c

clIo 5d/p - 1.2 16V QUIckSHIFT5 EXpRESSIoN 1149 58 6 S 5,6 133 c

Page 77: guideCO2_2011

105

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VERS

N.-TRA

NS.-GE

TRIEB

E

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

SEATAlTEA - 1.4 16V 1390 63 8 m 6,7 159 c

AlTEA - 1.4TSI STYlE 1390 92 8 m 6,4 152 c

AlTEA - 1.6 1595 75 9 m 7,3 173 d

AlTEA - 1.6 1595 75 9 m 7,7 185 d

AlTEA - 1.8TFSI dSG STYlE 1798 118 10 S 6,7 157 c

AlTEA - 1.8TFSI dSG STYlE 1798 118 10 S 6,8 159 c

AlTEA - 1.8TFSI STYlE 1798 118 10 m 7,1 165 d

AlTEA FREETRAck - 2.0TSI155 dSG 4X2 1984 155 11 m 8 186 d

AlTEA FREETRAck - 2.0TSI155 dSG 4X4 1984 155 11 m 8,4 197 E

AlTEA Xl - 1.4 16V 1390 63 8 m 6,7 159 c

AlTEA Xl - 1.4TSI STYlE 1390 92 8 m 6,4 152 c

AlTEA Xl - 1.6 1595 75 9 m 7,8 187 d

AlTEA Xl - 1.8TFSI dSG STYlE 1798 118 10 S 6,8 159 c

AlTEA Xl - 1.8TFSI STYlE 1798 118 10 m 7,1 165 d

EXEo - 1.6 1595 75 9 m 7,5 175 d

EXEo - 1.8TSI STYlE 1781 110 10 m 7,9 184 d

EXEo - 2.0TSI SpoRT 1984 147 11 m 7,7 179 d

EXEo ST - 1.6 1595 75 9 m 7,7 179 d

EXEo ST - 1.8T 20V STYlE 1781 110 10 m 8,1 189 d

EXEo ST - 2.0TFSI SpoRT 1984 147 11 m 7,9 184 d

IBIZA 5d/p - 1.2 12V 1198 51 7 m 5,9 139 c

IBIZA 5d/p - 1.2 12V 44 REFERENcE BASE 1198 44 7 m 5,5 128 B

IBIZA 5d/p - 1.4 16V 1390 63 8 m 6,2 149 c

IBIZA 5d/p - 1.4TSI110 FR 1390 110 8 S 6,3 146 c

IBIZA 5d/p - 1.6 16V dSG SpoRT 1598 77 9 S 6,2 148 c

IBIZA 5d/p - 1.6 16V SpoRT 1598 77 9 m 6,6 157 c

IBIZA Sc - 1.2 12V 1198 51 7 m 5,9 139 c

IBIZA Sc - 1.2 12V 44 REFERENcE BASE 1198 44 7 m 5,5 128 B

IBIZA Sc - 1.4 16V 1390 63 8 m 6,2 149 c

IBIZA Sc - 1.4TSI110 FR 1390 110 8 S 6,3 146 c

IBIZA Sc - 1.4TSI132 cUpRA 1390 132 8 S 6,4 148 c

IBIZA Sc - 1.6 16V dSG SpoRT 1598 77 9 S 6,2 148 c

IBIZA Sc - 1.6 16V SpoRT 1598 77 9 m 6,6 157 c

lEoN - 1.4 16V REFERENcE 1390 63 8 m 6,5 154 c

lEoN - 1.4TSI92 S 1390 92 8 m 6,2 148 c

lEoN - 1.6 16V 1595 75 9 m 7,2 169 d

lEoN - 1.8TFSI dSG S 1798 118 10 S 6,6 153 c

lEoN - 1.8TFSI S 1798 118 10 m 6,8 159 c

lEoN - 2.0TFSI155 dSG FR 1984 155 11 S 7,5 174 d

lEoN - 2.0TFSI155 FR 1984 155 11 m 7,3 170 d

lEoN - 2.0TFSI195 cUpRA R 1984 195 11 m 8,1 190 E

SKODAFFABIA - 1.2HTp44 1198 44 7 m 5,9 140 c

FABIA - 1.2HTp51 1198 51 7 m 5,9 140 c

FABIA - 1.4I 1390 63 8 m 6,5 154 c

FABIA - 1.6I 1598 77 9 m 6,9 165 d

TwINGo - 1.2 1149 43 6 m 5,6 132 c

TwINGo - 1.2 16V lEV114 C 1149 56 6 m 4,8 114 B

TwINGo - 1.2 16V lEV115 INITIAlE C 1149 55 6 m 4,9 115 B

TwINGo - 1.2 16V QUIckSHIFT 1149 56 6 S 5,6 132 c

TwINGo - 1.2TcE GT 1149 74 6 m 5,7 132 c

TwINGo - 1.6 16V 1598 98 9 m 6,8 160 d

wINd - 1.2TcE 1149 74 6 m 6,3 145 c

wINd - 1.6 16V EXcEpTIoN 1598 98 9 m 7 165 d

ROLLS-ROYCEpHANTom 6749 338 32 A 15,9 385 G

SAAB9-3 cABRIo - 1.8T 1998 110 11 m 7,8 186 d

9-3 cABRIo - 1.8T 1998 110 11 A 9,7 233 F

9-3 cABRIo - 2.0T BIo 1998 129 11 m 7,8 186 d

9-3 cABRIo - 2.0T BIo 1998 129 11 A 9,7 233 F

9-3 cABRIo - 2.0T154 AERo 1998 154 11 m 8 190 E

9-3 cABRIo - 2.0T154 AUT. AERo 1998 154 11 A 10 235 F

9-3 SpoRT SEdAN - 1.8T 1998 110 11 m 7,4 177 d

9-3 SpoRT SEdAN - 1.8T 1998 110 11 A 8,5 205 E

9-3 SpoRT SEdAN - 2.0T BIo 1998 129 11 m 7,4 177 d

9-3 SpoRT SEdAN - 2.0T BIo 1998 129 11 A 9 216 E

9-3 SpoRT SEdAN - 2.0T154 1998 154 11 m 7,9 189 d

9-3 SpoRT SEdAN - 2.0T154 AERo 1998 154 11 m 7,8 185 d

9-3 SpoRT SEdAN - 2.0T154 AUT. 1998 154 11 A 9,9 238 F

9-3 SpoRT SEdAN - 2.0T154 AUT. AERo 1998 154 11 A 9,1 218 E

9-3 SpoRTHATcH - 1.8T 1998 110 11 m 7,6 181 d

9-3 SpoRTHATcH - 1.8T 1998 110 11 A 8,9 214 E

9-3 SpoRTHATcH - 2.0T BIo 1998 129 11 m 7,6 181 d

9-3 SpoRTHATcH - 2.0T BIo 1998 129 11 A 9,3 222 F

9-3 SpoRTHATcH - 2.0T154 1998 154 11 m 8,1 194 E

9-3 SpoRTHATcH - 2.0T154 AERo 1998 154 11 m 7,9 188 d

9-3 SpoRTHATcH - 2.0T154 AUT. 1998 154 11 A 9,5 226 F

9-3 SpoRTHATcH - 2.0T154 AUT. 1998 154 11 A 10,1 242 F

9-3 X - 2.0T154 1998 154 11 m 8,1 194 E

9-3 X - 2.0T154 AUT. Xwd 1998 154 11 A 10,1 242 F

9-5 ESTATE - 2.0T110 1985 110 11 m 9 214 E

9-5 ESTATE - 2.0T110 1985 110 11 A 10,6 251 G

9-5 ESTATE - 2.3T136 BIopowER AUT.GRIFFINSE 2290 136 12 A 10,3 246 F

9-5 ESTATE - 2.3T136 BIopowER GRIFFIN SE 2290 136 12 m 9,1 217 E

9-5 ESTATE - 2.3T191 AUT.GRIFFIN SE 2290 191 12 A 10,2 244 F

9-5 ESTATE - 2.3T191 GRIFFIN SE 2290 191 12 m 8,9 214 E

9-5 SEdAN - 2.0T 1998 162 11 m 8,3 199 E

9-5 SEdAN - 2.0T AUT. 1998 162 11 A 9,5 223 F

9-5 SEdAN - 2.0T AUT. Xwd AERo 1998 162 11 A 9,7 228 F

9-5 SEdAN - 2.0T Xwd AERo 1998 162 11 m 9,3 218 E

9-5 SEdAN - 2.8T AUT. Xwd AERo 2792 221 15 A 11,4 269 G

Page 78: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

107

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

FoRTwo cABRIo - 1.0T62 SoFToUcH p C 1000 62 6 A 4,9 115 B

FoRTwo cABRIo - 1.0T75 999 75 6 A 5,2 119 B

FoRTwo coUpE - 1.0 45 mHd pURE C 999 45 6 S 4,2 97 A

FoRTwo coUpE - 1.0 45 mHd SoFTToUcH pURE C 999 45 6 A 4,3 98 A

FoRTwo coUpE - 1.0 52 mHd pU C 999 52 6 S 4,2 97 A

FoRTwo coUpE - 1.0 52 mHd SoFTToUcH p C 999 52 6 A 4,3 98 A

FoRTwo coUpE - 1.0T62 pUlSE C 1000 62 6 S 4,9 114 B

FoRTwo coUpE - 1.0T62 SoFToUcH p C 1000 62 6 A 4,9 115 B

FoRTwo coUpE - 1.0T75 999 75 6 A 5,2 119 B

SPYKERc8 SpYdER - 4.2 298 4172 298 21 m 15,3 365 G

SUBARUFoRESTER - 2 1994 110 11 m 8,4 198 E

FoRESTER - 2.0 AUT. 1994 110 11 A 8,4 199 E

ImpREZA - 1.5 AUT. comFoRT Fwd 1498 79 8 A 7,4 174 d

ImpREZA - 1.5 AUT. lUXURY Awd 1498 79 8 A 7,5 177 d

ImpREZA - 1.5 comFoRT Fwd 1498 79 8 m 7,3 173 d

ImpREZA - 1.5 lUXURY Awd 1498 79 8 m 7,5 176 d

ImpREZA - 2.0R 1994 110 11 m 8,4 199 E

ImpREZA - 2.0R AUT. 1994 110 11 A 8,2 194 E

ImpREZA - 2.5wRX STI 2457 221 13 m 10,3 243 F

JUSTY - 1 998 51 6 m 5 118 B

lEGAcY oUTBAck - 2.5I 2457 123 13 m 8,6 199 E

lEGAcY oUTBAck - 2.5I cVT 2457 123 13 V 8,4 194 E

lEGAcY SEdAN - 2.0I 1994 110 11 m 8,5 198 E

lEGAcY SEdAN - 2.0I cVT 1994 110 11 V 8 185 d

lEGAcY SEdAN - 2.5I cVT SpoRT EXEcUTIVE 2457 123 13 V 8,2 190 E

lEGAcY ToURING wAGoN - 2.0I 1994 110 11 m 8,6 199 E

lEGAcY ToURING wAGoN - 2.0I cVT 1994 110 11 V 8,1 187 d

lEGAcY ToURING wAGoN - 2.5I cVT SpoRT EXEcUTIVE 2457 123 13 V 8,4 196 E

SUZUKIAlTo 5d/p - 1.0 AUT. GR 996 50 6 A 5,2 122 B

AlTo 5d/p - 1.0 GRANd C 996 50 6 m 4,4 103 B

GRANd VITARA 3d/p - 1.6 JX AIRco 1586 78 9 m 8,2 195 E

GRANd VITARA 5d/p - 2.0 JlX AIRco 1995 103 11 m 8,4 199 E

JImNY - 1.3 J 1328 63 7 m 7,2 171 d

SplASH - 1.0 12V GRANd AdVANTAGE 996 48 6 m 5 119 B

SplASH - 1.2 16V AUT. GRd lUX SEcU 1242 63 7 A 5,9 142 c

SplASH - 1.2 16V GR 1242 63 7 m 5,5 131 c

SwIFT 3d/p - 1.2 AUT. GRANd lUXE XTRA 1242 69 7 A 5,5 126 B

SwIFT 3d/p - 1.2 GRANd 1242 69 7 m 5 116 B

SwIFT 5d/p - 1.2 AUT.GRANd lUXE 1242 69 7 A 5,6 129 B

SwIFT 5d/p - 1.2 GRANd 1242 69 7 m 5 116 B

SX4 - 1.5 GRANd 1490 82 8 m 6,1 139 c

SX4 - 1.5 GRANd lUXE 1490 73 8 m 6,8 163 d

FABIA - 1.6I TIpTRoNIc 1598 77 9 A 7,5 180 d

FABIA comBI - 1.2HTp44 1198 44 7 m 5,9 140 c

FABIA comBI - 1.2HTp51 1198 51 7 m 5,9 140 c

FABIA comBI - 1.4I 1390 63 8 m 6,5 154 c

FABIA comBI - 1.6I 1598 77 9 m 6,9 165 d

FABIA comBI - 1.6I TIpTRoNIc 1598 77 9 A 7,5 180 d

ocTAVIA - 1.4mpI clASSIc 1390 59 8 m 7 167 d

ocTAVIA - 1.4mpI55 TRAdITIoN 1390 55 8 m 6,8 163 d

ocTAVIA - 1.4TSI 1390 90 8 m 6,3 148 c

ocTAVIA - 1.4TSI dSG 1390 90 8 S 6,3 147 c

ocTAVIA - 1.6mpI 1595 75 9 m 7,4 176 d

ocTAVIA - 1.6mpI TIpTRoNIc 1595 75 9 A 7,9 188 d

ocTAVIA - 1.6mpI TRAdITIoN 1595 75 9 m 7,1 169 d

ocTAVIA - 1.8TSI 1798 118 10 m 7 163 d

ocTAVIA - 1.8TSI dSG 1798 118 10 S 6,6 155 c

ocTAVIA - 2.0TFSI147 dGS RS 1984 147 11 S 7,7 180 d

ocTAVIA - 2.0TFSI147 RS 1984 147 11 m 7,9 188 d

ocTAVIA comBI - 1.4TSI 1390 90 8 m 6,3 148 c

ocTAVIA comBI - 1.4TSI dSG 1390 90 8 S 6,3 147 c

ocTAVIA comBI - 1.6mpI 1595 75 9 m 7,4 176 d

ocTAVIA comBI - 1.6mpI TIpTRoNIc 1595 75 9 A 7,9 188 d

ocTAVIA comBI - 1.6mpI TRAdITIoN 1595 75 9 m 7,1 169 d

ocTAVIA comBI - 1.8TSI 1798 118 10 m 7 163 d

ocTAVIA comBI - 1.8TSI 4X4 1798 118 10 m 7,7 180 d

ocTAVIA comBI - 1.8TSI dSG 1798 118 10 S 6,6 155 c

ocTAVIA comBI - 2.0TFSI147 dSG RS 1984 147 11 S 7,7 180 d

ocTAVIA comBI - 2.0TFSI147 RS 1984 147 11 m 7,9 188 d

RoomSTER - 1.2HTp 1198 51 7 m 6,6 155 c

RoomSTER - 1.4 16V 1390 63 8 m 6,8 162 d

RoomSTER - 1.6 1598 77 9 m 6,9 165 d

RoomSTER - 1.6 TIpTRoNIc 1598 77 9 A 7,5 180 d

SUpERB - 1.4TSI 1390 92 8 m 6,8 157 c

SUpERB - 1.8TSI 1798 118 10 m 7,2 169 d

SUpERB - 1.8TSI dSG 1798 118 10 S 7,1 168 d

SUpERB - 1.8TSI118 4X4 1798 118 10 m 8,1 189 d

SUpERB - 3.6FSI 3597 191 18 S 10,1 235 F

SUpERB comBI - 1.4TSI 1390 92 8 m 6,9 159 c

SUpERB comBI - 1.8TSI 1798 118 10 m 7,3 171 d

SUpERB comBI - 1.8TSI 4X4 1798 118 10 m 8,2 191 E

SUpERB comBI - 1.8TSI dSG 1798 118 10 S 7,3 170 d

SUpERB comBI - 3.6FSI 3597 191 18 S 10,2 237 F

YETI - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 6,6 154 c

YETI - 1.8TSI118 4X4 1798 118 10 m 8 189 d

SMARTFoRTwo cABRIo - 1.0 52 mHd pU C 999 52 6 S 4,3 99 A

FoRTwo cABRIo - 1.0 52 mHd SoFTToUcH p C 999 52 6 A 4,4 100 B

FoRTwo cABRIo - 1.0T62 pUlSE C 1000 62 6 S 4,9 114 B

Page 79: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

109

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

VOLKSWAGENcAddY lIFE - 1.4I 1390 59 8 m 7,9 188 d

cAddY lIFE - 1.6I 1595 75 9 m 8,2 195 E

cAddY lIFE mAXI - 1.6I 7pl 1595 75 9 m 8,4 199 E

cAddY pEoplE 4d/p - 1.4I 1390 59 8 m 7,9 188 d

cAddY pEoplE 4d/p - 1.6I 1595 75 9 m 8,2 195 E

cAddY pEoplE 5d/p - 1.4I 1390 59 8 m 7,9 188 d

cAddY pEoplE 5d/p - 1.6I 1595 75 9 m 8,2 195 E

cAddY pEoplE mAXI 4d/p - 1.6I 1595 75 9 m 8,4 199 E

cAddY pEoplE mAXI 5d/p - 1.6I 1595 75 9 m 8,4 199 E

EoS - 1.4TSI118 1390 118 8 m 6,8 159 c

EoS - 1.4TSI90 1390 90 8 m 6,6 152 c

EoS - 2.0TSI155 1984 155 11 m 7,2 167 d

EoS - 2.0TSI155 dSG 1984 155 11 m 7,7 178 d

FoX - 1.2I 1198 40 7 m 5,9 139 c

GolF 3d/p - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,7 134 c

GolF 3d/p - 1.4 TRENdlINE 1390 59 8 m 6,4 149 c

GolF 3d/p - 1.4TSI118 dSG HIGHlINE 1390 118 8 S 6 139 c

GolF 3d/p - 1.4TSI118 HIGHlINE 1390 118 8 m 6,3 145 c

GolF 3d/p - 1.4TSI90 1390 90 8 m 6,2 144 c

GolF 3d/p - 1.4TSI90 dSG 1390 90 8 S 6 138 c

GolF 3d/p - 2.0TFSI199 dSG R 1984 199 11 S 8,4 195 E

GolF 3d/p - 2.0TFSI199 R 1984 199 11 m 8,5 199 E

GolF 3d/p - 2.0TSI dSG GTI 1984 155 11 S 7,4 173 d

GolF 3d/p - 2.0TSI GTI 1984 155 11 m 7,3 170 d

GolF 5d/p - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,7 134 c

GolF 5d/p - 1.4 TRENdlINE 1390 59 8 m 6,4 149 c

GolF 5d/p - 1.4TSI118 dSG HIGHlINE 1390 118 8 S 6 139 c

GolF 5d/p - 1.4TSI118 HIGHlINE 1390 118 8 m 6,3 145 c

GolF 5d/p - 1.4TSI90 1390 90 8 m 6,2 144 c

GolF 5d/p - 1.4TSI90 dSG 1390 90 8 S 6 138 c

GolF 5d/p - 2.0TFSI199 dSG R 1984 199 11 S 8,4 195 E

GolF 5d/p - 2.0TFSI199 R 1984 199 11 m 8,5 199 E

GolF 5d/p - 2.0TSI dSG GTI 1984 155 11 S 7,4 173 d

GolF 5d/p - 2.0TSI GTI 1984 155 11 m 7,3 170 d

GolF plUS - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,9 139 c

GolF plUS - 1.4I TRENdlINE 1390 59 8 m 6,6 154 c

GolF plUS - 1.4TSI90 1390 90 8 m 6,5 152 c

GolF plUS - 1.4TSI90 dSG 1390 90 8 S 6,3 146 c

GolF VARIANT - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,8 136 c

GolF VARIANT - 1.4 TRENdlINE 1390 59 8 m 6,4 149 c

GolF VARIANT - 1.4TSI118 dSG HIGHlINE 1390 118 8 S 6,1 143 c

GolF VARIANT - 1.4TSI118 HIGHlINE 1390 118 8 m 6,4 149 c

GolF VARIANT - 1.4TSI90 1390 90 8 m 6,3 146 c

GolF VARIANT - 1.4TSI90 dSG 1390 90 8 S 6 139 c

JETTA - 1.4TSI90 comFoRTlINE 1390 90 8 m 6,3 149 c

JETTA - 1.4TSI90 dSG comFoRTlINE 1390 90 8 S 6,3 148 c

NEw BEETlE - 1.4 1390 55 8 m 7,1 169 d

NEw BEETlE - 1.6 1595 75 9 m 7,5 180 d

SX4 - 1.6 AUT.GRANd lUXE 1586 88 9 A 7,2 165 d

SX4 - 1.6 AUT.oUTdooR 1586 79 9 A 7,6 182 d

SX4 - 1.6 GRANd lUXE 1586 88 9 m 6,2 143 c

SX4 - 1.6 oUTdooR 1586 79 9 m 6,8 165 d

TOYOTAAURIS 3d/p - 1.33VVT-I lUNA 1329 73 7 m 5,9 136 c

AURIS 3d/p - 1.33VVT-I TERRA 1329 73 7 m 5,8 135 c

AURIS 5d/p - 1.33VVT-I 1329 73 7 m 5,9 136 c

AURIS 5d/p - 1.33VVT-I TERRA 1329 73 7 m 5,8 135 c

AURIS 5d/p - 1.6VVTI 1598 97 9 m 6,6 153 c

AURIS 5d/p - 1.6VVTI mmT 1598 97 9 S 6,3 146 c

AURIS 5d/p - 1.8 HYBRIdE E-cVT C 1798 73 10 V 4 93 A

AVENSIS BERlINE - 1.6VVT-I TERRA 1598 97 9 m 6,5 152 c

AVENSIS BERlINE - 1.8VVT-I 1798 108 10 m 6,5 154 c

AVENSIS BERlINE - 1.8VVT-I mUlTIdRIVE 1798 108 10 V 6,7 157 c

AVENSIS wAGoN - 1.6VVT-I TERRA 1598 97 9 m 6,5 153 c

AVENSIS wAGoN - 1.8VVT-I 1798 108 10 m 6,6 155 c

AVENSIS wAGoN - 1.8VVT-I mUlTIdRIVE 1798 108 10 V 6,7 158 c

AVENSIS wAGoN - 2.0d-4 VVT-I mUlTIdR. pREmIUm 1987 112 11 V 7 165 d

AVENSIS wAGoN - 2.0d-4 VVT-I pREmIUm 1987 112 11 m 6,9 164 d

AYGo 3d/p - 1000VVTI C 998 50 6 m 4,5 106 B

AYGo 3d/p - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S 4,6 107 B

AYGo 5d/p - 1000VVTI C 998 50 6 m 4,5 106 B

AYGo 5d/p - 1000VVTI mmT C 998 50 6 S 4,6 107 B

coRollA SEdAN - 1.3VVTI 1329 74 7 m 5,7 133 c

coRollA SEdAN - 1.6VVTI 1598 97 9 m 6,4 150 c

coRollA SEdAN - 1.6VVTI mmT 1598 97 9 S 6,1 144 c

IQ - 1000VVTI C 998 50 6 m 4,3 99 A

IQ - 1000VVTI mUlTIdRIVE C 998 50 6 V 4,7 110 B

IQ - 1300VVTI mUlTIdRIVE pREmIUm 1329 72 7 V 5,1 120 B

IQ - 1300VVTI pREmIUm C 1329 72 7 m 4,8 113 B

lANdcRUISER 5d/p - 4700I V8 AUT. VIp 4664 212 23 A 14,4 340 G

pRIUS - 1.8VVT-I mUlTIdRIVE S C 1798 73 10 V 3,9 89 A

pRIUS - 1.8VVT-I mUlTIdRIVE S C 1798 73 10 V 4 92 A

RAV4 - 2.0VVT-I 2wd 1987 116 11 m 7,4 174 d

RAV4 - 2.0VVT-I 4wd cVT VX 1987 116 11 V 7,5 177 d

RAV4 - 2.0VVT-I 4wd VX 1987 116 11 m 7,6 178 d

URBANcRUISER - 1.3VVT-I 1329 74 7 m 5,5 129 B

VERSo - 1600VVTI 1598 97 9 m 6,7 158 c

VERSo - 1800VVTI 1798 108 10 m 6,9 162 d

VERSo - 1800VVTI mUlTIdRIVE 1798 108 10 V 7 164 d

YARIS 3d/p - 1000VVTI 998 51 6 m 5 118 B

YARIS 3d/p - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m 4,9 115 B

YARIS 3d/p - 1300VVTI 1329 74 7 m 5,1 120 B

YARIS 5d/p - 1000VVTI 998 51 6 m 5 118 B

YARIS 5d/p - 1000VVTI Eco C 998 51 6 m 4,9 115 B

YARIS 5d/p - 1300VVTI 1329 74 7 m 5,1 120 B

YARIS 5d/p - 1300VVTI mmT 1329 74 7 S 5,1 119 B

Page 80: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

Benzine essence BenzinFR DenL

modEl

- modèl

E - m

odEll

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

111

A B c D e F G

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

modEl - m

odèlE -

modEl

l

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

ScIRocco - 2.0TFSI195 dSG R 1984 195 11 S 8 187 d

ScIRocco - 2.0TFSI195 R 1984 195 11 m 8,1 189 d

TIGUAN - 1.4TSI110 1390 110 8 m 8 185 d

TIGUAN - 1.4TSI110 Fwd BmT 1390 110 8 m 6,7 156 c

TIGUAN - 1.4TSI90 Fwd BmT 1390 90 8 m 6,5 152 c

TIGUAN - 2.0TSI147 (AUT) 1984 147 11 m/A 8,5 199 E

ToUAREG - 3.0TSI HYBRId 2995 245 15 A 8,2 193 E

ToUAREG - 3.6FSI BmT 3597 206 18 A 9,9 236 F

ToURAN - 1.4TSI103 1390 103 8 m 7,2 166 d

ToURAN - 1.4TSI103 dSG7 1390 103 8 S 6,9 159 c

ToURAN - 1.4TSI125 dSG7 HIGHlINE 1390 125 8 S 6,9 159 c

ToURAN - 1.6 coNcEpTlINE 1595 75 9 m 8,1 193 E

ToURAN - 1.6 coNcEpTlINE 7pl 1595 75 9 m 8,1 194 E

ToURAN cRoSS - 1.4TSI103 1390 103 8 m 7,3 169 d

ToURAN cRoSS - 1.4TSI103 dSG7 1390 103 8 S 7,1 163 d

ToURAN cRoSS - 1.4TSI125 dSG7 1390 125 8 S 7,1 163 d

TRANSpoRTER cARAVEllE - 2.0I 85 TRENdlINE 1984 85 11 m 10,4 250 G

TRANSpoRTER cARAVEllE - 3.2I 173 4moTIoN TRENdlINE 3189 173 16 m 13,4 322 G

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 2.0I 85 BASElINE 1984 85 11 m 10,5 253 G

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 3.2I 173 4moTIoN comFoRTlINE 3189 173 16 m 13,3 316 G

TRANSpoRTER mUlTIVAN - 3.2I 173 comFoRTlINE 3189 173 16 A 12,9 310 G

VOLVOc30 - T5 GEARTRoNIc 2521 169 13 A 9 211 E

c70 cABRIo - T5 GEARTRoNIc 2521 169 13 A 9,4 219 E

S40 - T5 GEARTRoNIc 2521 169 13 A 9 211 E

S60 - 2.0T 1999 149 11 m 8,1 189 d

S60 - 2.0T powERSHIFT 1999 149 11 S 8,3 193 E

S60 - 3.0 T6 GEARTRoNIc Awd SUmmUm 2953 224 15 A 9,9 231 F

S80 - 2 1999 107 11 m 8,3 199 E

S80 - 2.0 FlEXIFUEl 1999 107 11 m 11,6 191 E

S80 - 2.5FT FlEXIFUEl 2521 170 13 m 12,1 198 E

S80 - 2.5FT FlEXIFUEl GEAR. 2521 170 13 A 13,4 220 F

S80 - 2.5T 2521 170 13 m 8,6 206 E

S80 - 2.5T GEARTRoNIc 2521 170 13 A 9,6 229 F

S80 - T6 GEARTRoNIc Awd 2953 210 15 A 11,3 264 G

S80 - V8 Awd GEARTRoNIc 4414 232 22 A 12,1 284 G

V50 - 1.6 1596 74 9 m 7,1 169 d

V70 - 2.0T 1999 149 11 m 8,1 189 d

V70 - 2.0T powERSHIFT 1999 149 11 S 8,4 195 E

V70 - T6 GEAR 2953 224 15 A 10,2 237 F

Xc60 - T6 GEARTRoNIc Awd 2953 224 15 A 10,7 249 F

Xc60 - T6 GEARTRoNIc Awd SUmmUm 2953 210 15 A 11,9 284 G

Xc70 - T6 E5 GEARTRoNIc Awd SUmmUm 2953 210 15 A 11,5 269 G

Xc90 - 3.2 3192 175 16 A 12,1 289 G

Xc90 - V8 4414 232 22 A 13,5 322 G

NEw BEETlE - 2.0 AUT. 1984 85 11 A 9,2 222 F

NEw BEETlE cABRIo - 1.4 1390 55 8 m 7,1 171 d

NEw BEETlE cABRIo - 1.6 1595 75 9 m 7,7 185 d

NEw BEETlE cABRIo - 2.0 TIpTRoNIc 1984 85 11 A 9,2 222 F

pASSAT - 1.4TSI90 comFoRTlINE 1390 90 8 m 6,7 155 c

pASSAT - 1.4TSI90 comFoRTlINE BlUEmoT. 1390 90 8 m 5,9 138 c

pASSAT - 1.4TSI90 dSG comFoRT. BlUEmoT. 1390 90 8 S 5,8 136 c

pASSAT - 1.4TSI90 dSG comFoRTlINE 1390 90 8 S 6,5 152 c

pASSAT - 1.8TSI HIGHlINE 1798 118 10 m 7,6 178 d

pASSAT - 1.8TSI TIpTRoNIc HIGHlINE 1798 118 10 A 8,2 195 E

pASSAT - 3.6FSI dSG 4moTIoN R36 3597 220 18 S 9,8 227 F

pASSAT cc - 1.8TSI 1798 118 10 m 7,4 172 d

pASSAT cc - 1.8TSI dSG 1798 118 10 S 7,3 169 d

pASSAT cc - 2.0T-FSI dSG 1984 147 11 S 7,9 184 d

pASSAT cc - 3.6FSI dSG 4moTIoN 3597 220 18 S 9,5 219 E

pASSAT VARIANT - 1.4TSI90 comFoRT. BlUEmoT. 1390 90 8 m 6,1 142 c

pASSAT VARIANT - 1.4TSI90 comFoRTlINE 1390 90 8 m 6,8 158 c

pASSAT VARIANT - 1.4TSI90 dSG comFoRT. BlUEmoT. 1390 90 8 S 6 139 c

pASSAT VARIANT - 1.4TSI90 dSG comFoRTlINE 1390 90 8 S 6,6 154 c

pASSAT VARIANT - 1.8TSI dSG HIGHlINE 1798 118 10 S 7,5 199 E

pASSAT VARIANT - 1.8TSI HIGHlINE 1798 118 10 m 7,8 186 d

pASSAT VARIANT - 3.6FSI dSG 4moTIoN R36 3597 220 18 S 9,9 229 F

pHAEToN - 3.6 V6 4moTIoN 5pl 3597 206 18 A 11,9 273 G

pHAEToN - 4.2 4moTIoN 4pl 4172 246 21 A 12,9 298 G

pHAEToN - 6.0 w12 4moTIoN 4pl 5998 331 29 A 14,5 348 G

pHAEToN l - 4.2 4moTIoN 4pl 4172 246 21 A 12,9 298 G

pHAEToN l - 6.0 w12 4moTIoN 4pl 5998 331 29 A 14,5 348 G

polo 3d/p - 1.2I44 TRENdlINE 1198 44 7 m 5,5 128 B

polo 3d/p - 1.2I51 1198 51 7 m 5,5 128 B

polo 3d/p - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,3 124 B

polo 3d/p - 1.4FSI 1390 63 8 m 5,9 139 c

polo 3d/p - 1.4FSI dSG 1390 63 8 S 5,8 135 c

polo 3d/p - 1.4TSI GTI 1390 132 8 S 5,9 139 c

polo 5d/p - 1.2I44 TRENdlINE 1198 44 7 m 5,5 128 B

polo 5d/p - 1.2I51 1198 51 7 m 5,5 128 B

polo 5d/p - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,3 124 B

polo 5d/p - 1.4FSI 1390 63 8 m 5,9 139 c

polo 5d/p - 1.4FSI dSG 1390 63 8 S 5,8 135 c

polo 5d/p - 1.4TSI GTI 1390 132 8 S 5,9 139 c

polo cRoSS - 1.2I51 1198 51 7 m 5,7 132 c

polo cRoSS - 1.2TSI (AUT) 1197 77 7 m/A 5,5 128 B

polo cRoSS - 1.4FSI 1390 63 8 m 6,1 143 c

polo cRoSS - 1.4FSI dSG 1390 63 8 S 5,9 139 c

ScIRocco - 1.4TSI118 1390 118 8 m 6,6 154 c

ScIRocco - 1.4TSI118 dSG 1390 118 8 S 6,3 147 c

ScIRocco - 1.4TSI90 1390 90 8 m 6,4 149 c

ScIRocco - 2.0TFSI155 1984 155 11 m 7,4 172 d

ScIRocco - 2.0TFSI155 dSG 1984 155 11 S 7,5 174 d

Page 81: guideCO2_2011

AArdgAsgAz nAturelerdgAs

lPg

A B C d e F g

CO2de

nl

Fr

155

2010 i 2011

Page 82: guideCO2_2011

VE

RSN.-T

RANS.-

GETR

IEBE

AArdgAs gAz nAturel erdgAsFr denl

cc

kw

pk-c

V

VERBR.-C

ONS.

CO 2

cAT.-

klAS

SE

LPG cHEVROlET SpARk - 1 995 50 6 M 6,8 115 B

cHEVROlET SpARk - 1.2 l 1206 60 7 M 7 115 B

VOlkSwAGEN GOlF 3D/p - 1.6I lpG TRENDlINE 1595 72 9 M 9,2 149 c

VOlkSwAGEN GOlF 5D/p - 1.6I lpG TRENDlINE 1595 75 9 M 9,2 149 c

CNGFIAT DOBlO 4D/p - 1.6I 16V NATURAl pOwER 1596 76 9 M 9 161 D

MERcEDES SERIE B - B 180 NGT AUTOTRONIc 2034 85 11 V 5,1 139 c

MERcEDES SERIE B - B 180 NGT BlUE EFFIcIENcY 2034 85 11 M 4,9 135 c

OpEl cOMBO TOUR 4D/p - 1.6 AARDGAS ESSENTIA 1598 69 9 M 7,5 133 c

OpEl cOMBO TOUR 5D/p - 1.6 AARDGAS 1598 69 9 M 7,5 133 c

OpEl ZAFIRA - 1.6 cNG 1598 69 9 M 7,7 138 c

OpEl ZAFIRA - 1.6TURBO cNG 1598 110 9 M 7,8 139 c

VOlkSwAGEN cADDY lIFE - 2.0I AARDGAS 1984 80 11 M 8,8 157 c

VOlkSwAGEN cADDY lIFE - 2.0I AARDGAS 7pl 1984 80 11 M 8,8 158 c

VOlkSwAGEN cADDY pEOplE 4D/p - 2.0I AARDGAS 1984 80 11 M 8,8 157 c

VOlkSwAGEN cADDY pEOplE 4D/p - 2.0I AARDGAS 7pl 1984 80 11 M 8,8 158 c

VOlkSwAGEN cADDY pEOplE 5D/p - 2.0I AARDGAS 1984 80 11 M 8,8 157 c

VOlkSwAGEN cADDY pEOplE 5D/p - 2.0I AARDGAS 7pl 1984 80 11 M 8,8 158 c

VOlkSwAGEN pASSAT - 1.4TSI110 cOMFORTlINE EcOFUEl 1390 110 8 M 6,9 123 B

VOlkSwAGEN pASSAT - 1.4TSI110 DSG cOMFORT EcOFUEl 1390 110 8 S 6,7 119 B

VOlkSwAGEN pASSAT VARIANT - 1.4TSI110 cOMFORTlINE EcOFUEl 1490 110 8 M 7 124 B

VOlkSwAGEN pASSAT VARIANT - 1.4TSI110 DSG cOMFORT EcOFUEl 1490 110 8 S 6,8 121 B

VOlkSwAGEN TOURAN - 1.4TSI110 1390 110 8 M 7,2 129 B

VOlkSwAGEN TOURAN - 1.4TSI110 EcOF 1390 110 8 S 7 126 B