groningen_8feb -v2

download groningen_8feb -v2

of 134

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Gedichtendag is het jaarlijkse poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poetry International en Stichting Lezen Vlaan- deren kozen voor de 11e Gedichtendag op 28 januari 2010 voor het thema Over de grens. Poëzie over de landsgrenzen, over de grens van de taal, over de grens van de kunstdisci- pline of over de grens van het betamelijke. Dagblad Trouw zocht het dichterbij: de eigen buurt. Met dank aan alle dichters! www.trouw.nl/schrijf Bas Kwakman Directeur Poetry International www.trouw.nl/schrijf

Transcript of groningen_8feb -v2

 • www.trouw.nl/schrijf

  Voorwoord

  Met dank aan alle dichters!

  Gedichtendag is het jaarlijkse poziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poetry International en Stichting Lezen Vlaan-deren kozen voor de 11e Gedichtendag op 28 januari 2010 voor het thema Over de grens. Pozie over de landsgrenzen, over de grens van de taal, over de grens van de kunstdisci-pline of over de grens van het betamelijke. Dagblad Trouw zocht het dichterbij: de eigen buurt.

  Gedichtendag is het feest van alle pozie. Nederland kent zon 750 dichters die minstens n bundel hebben uitge-geven bij een uitgeverij. Die 750 vormen echter maar het topje van de ijsberg: onderzoek wijst uit dat zon miljoen Nederlanders gedichten schrijft. Onder het wateroppervlak krioelt het dus van de pozie in de vorm van ontroerende, schokkende, vrije, strenge, troostende, opruiende, vorm-vaste, lyrische, rijmende, experimentele of ontluisterende gedichten. Dat deze rijkdom via uitgever en boekhandel de weg naar de lezer nooit vindt is onterecht: alle pozie wordt immers geschreven om gelezen te worden.

 • www.trouw.nl/schrijf

  Dagblad Trouw biedt met Dicht in de buurt deze verborgen rijkdom een podium en laat daarmee de veelzijdigheid, de variatie en de inspiratie van dichtend Nederland zien. Uit meer dan 1.000 gedichten die binnenstroomden spreekt de persoonlijke beleving van onbekend dichttalent van zijn of haar directe omgeving; in realistische of fantasierijke be-schouwingen over stad, dorp of streek, de bewoners ervan of over het wonderschone of foeilelijke landschap. Een rijke oogst die door Trouw per regio is gebundeld en zo toegan-kelijk is gemaakt voor een bijzonder publiek. Een publiek dat bekend is met de omgeving in de versregels, of misschien zelfs wel zichzelf herkent. Een mooi kado aan Gedichtendag! Met dank aan alle dichters.

  Bas Kwakman

  Directeur Poetry International

 • www.trouw.nl/schrijf

  Inhoud

  1 Bestemming

  2 Sterrebos

  3 Pronkjuweel

  4 Noorddijk

  5 wierden

  6 Gekapt

  7 Duisterwinkel

  8 Westerkwartier

  9 Kent u mevrouw Hemmes?

  10 Wintercoulissenland

  11 Anco Wigboldus

  12 Voorjaar in het Oosterpark

  13 Opgoan

  14 Biendster/Bindster

  15 De weg naar Haren

  16 Old Trimunt

  17 De Wilgenlaan

  18 Heijdebroeck

  19 Je bent zo lief

  20 Dichters ien e tuun (in het Westerkwartiers)

  21 t Blauwborgje spreekt

  22 Huis de Beurs, Groningen

  23 Muziektegels

  24 Romantiek in Visvliet

  25 De stille kaant

  26 Koevordertocht - Wotterpozie I

  27 Bourtange

  28 Waddenzee

  29 Expositie

  30 Fransum

  31 Heveskes

  32 Tranen

  33 dOlle Kestaanje

 • www.trouw.nl/schrijf

  34 Naar Garnwerd

  35 Vroege winter

  36 Veelerveen by Google Earth

  37 dOlle Weg

  38 De meerpaal

  39 Ulrumertil

  40 Stevels

  41 met de stad in haar ogen

  42 Het Slochterdiep

  43 Dag van het Park

  44 Ode aan Groningen

  45 Knoal

  46 Enumatil

  47 Oost Groningen

  48 Het hoge voetpad

  49 Doodstil

  50 Hunsingo

  51 De laatste gast

  52 WEIDEGEBIED

  53 Hoe je de stad kunt herstellen

  54 Schier

  55 verlies

  56 Cascadequeen van Groningen

  57 Bernoulliplein

  58 Steentil

  59 Oafscheid

  60 Winter in Groningen ...

  61 De overweg

  62 Nieuwstad

  63 In en Om Wetsinge

  64 Plantsoenbrug, Noorderplantsoen

  65 Winter. (Platbodems in Groningen stad)

  66 begrafenis

  67 klooster

  68 t Hogeland

  69 In Termunten

 • www.trouw.nl/schrijf

  70 Avontuur aan de Rietveldlaan

  71 Briltil

  72 n omdwirreld zlf

  73 Vicieus

  74 Plougd veur Aiweg

  75 dichtbij

  76 het boschhuis

  77 zomernamiddag

  78 Meester Neuteboom

  79 Slaperstil

  80 wind in mijn haren

  81 Sellingen

  82 Binnenstadsthuis

  83 De Gast nr 55 te Zuidhorn

  84 Winterwording

  85 Het Wad

  86 jean Pierre Rawie

  87 betovering

  88 Starf

  89 Leegte

  90 Kostverloren

  91 Binnenhuis

  92 Maart/markt

  93 Theehoes

  94 Bij Aduard

  95 de stad

  96 Ode aan drie reen

  97 Roeten Oa

  98 Vree

  99 Pabbe

  100 Moi Westerwolle

  101 kibbekoele

  102 open stad

  103 Westerketair

  104 Krachtwijk

  105 Groninger museum

 • www.trouw.nl/schrijf

  106 Missen

  107 Blijf

  108 Wij geven het profiel van een wierde hersteld

  109 Koevordertocht - Wotterpozie II

 • www.trouw.nl/schrijf

  1. BestemmingSaskia de Boer (Woudbloem (gemeente slochteren))

  Zie hoe de wolkenhun schaduwen zwaar overde aarde schuivendit landschap verlaten

  zo nu en dan het zonlichtde akkers laten raken

  ver wegvluchten vogelsachter de horizon

 • www.trouw.nl/schrijf

  2. SterrebosHenk van Zuiden (Groningen)

  -Joods Monument, Edu Waskowsky

  Brood? Nee, geen brood, het zou worden vertrapt, nog voordat er vogels bij kunnen. Wegwijzers? Nee, geen pijlen op lantaarnpalen, een om-kijkende zou zich kunnen verwonden. Stemmen? Nee, geen stemmen uit oude muren die het Kaddisj bidden, het zou verwaaien in stadslawaai, voorbijgaan aan verdoofde oren. Keien? Ja, een lint van keien die de route zeggen, vanaf Sjoel in Folkingestraat naar Hereweg om daar drieduizend maal een steen neer te leggen.

 • www.trouw.nl/schrijf

  3. PronkjuweelMarrie Rusch-Heite (Het Hoogeland)

  Hier troont het Hoogelandonder de hemelzeendoor het wad te vondeling gelegdhier golven de geknede korenzeenhier heeft de boer zijn woorden op de horizon gelegd

  de lente en de zomer tooien kronkelwegenlangs boerenland, bezet gebiedhier rijzen de veroverde kastelenhier grommen trekkers en combines hun lied

  de burgers kleven op de terpenblikvangers met een molen en een kerkverwaaide kraaien rusten op de oude zerkende mensen zijn van klei en water sterk

  de rode huizen staan gearmd de wind te werenstokrozen leunen in de smalle straateen kind roept, iemand speelt trompet enkippen schudden verenals het avondlicht achter bedaarde vensters staat

  in de verte achter alle wegenrecht de zware dijk zijn rugop windveren zweven eenzame meeuweneen golf ganzen wolkt naar het lege land terug

  hier maalt het zijl in het geheim de boordeneen zondagochtend is het zachtgekleurde wadhier klinken in het huiskamercaf de losgelaten woordeneen pronkjuweel is Groningen: een Schat

 • www.trouw.nl/schrijf

  4. NoorddijkDick Ronner (Noorddijk)

  op de grens van stad en landdraal ik op het kerkhof, een enclavevan al lang verwelkte rouw

  het korstmos dekt de zerken toeen om de schouders van de stenenligt een groene wade

  ik voel het roesten van de tijden neem me voor me nooit,nooit meer te zullen haasten

 • www.trouw.nl/schrijf

  5. wierdenDick Ronner (Garnwerd)

  hoogtelijnen en waterlopenleiden de weg met zachte handdoor het landschap, slingerendvan wierde naar wierde

  de zee is uit het oog verloren,de dorpen liggen veiligin de armen van de dijk

  maar de kerken staan gezadeldop hun hoogten, klaarom weg te galopperenals het water toch nog komt

 • www.trouw.nl/schrijf

  6. GekaptCoby Poelman-Duisterwinkel (Aduard)

  De oude wilg is weg.De jonge beukdie altijdin zijn schaduw stondgroeit in het lichtde ruimte dichten fluistertin het duisternaar de afgehouwen stam:Ik mis je zo,je zuchten en je kreunen,je steun ook in mijn rugmaar hij hoortniets meer terug,geen tak ziet hij meer wuivenalleen de grote paddestoelop de afgehouwen stamlijkt een klein stukjeop te schuiven.

 • www.trouw.nl/schrijf

  7. DuisterwinkelCoby Poelman-Duisterwinkel (Duisterwinkel)

  Er gaat een geruchtdat in een gehuchtbij een donkere bochtmen trekschuiten zochtom deze te beroven.

  In een verhaalrond het Hunzekanaalbij die duistere winkel heet het gehucht Duisterwinkelen kom je t gerucht te boven.

  Komt in dit lichthet berichtop de kaartwordt historiein glorie bewaard.

 • www.trouw.nl/schrijf

  8. WesterkwartierDick Ronner (Kornhorn)

  vol levenslijnen is ditnog onbedorven, grillig land

  geen ruilverkaveling,geen strepen, getrokkenlangs een dode liniaal

  maar elzensingels,kruidige weidentussen de coulissen,het baltsen van de vogelstegen dit decor

  een mens zou in dit spelwel medespeler willen zijn

 • www.trouw.nl/schrijf

  9. Kent u mevrouw Hemmes?Coby Poelman-Duisterwinkel (Groningen)

  Dag mevrouw Hemmes, ik ken u niettoch hangt u bij ons in de gang,er is eigenlijk niemand meer die u echt zietwant u hangt hier al tamelijk lang.

  Uw zuster hangt naast u, zo is mij vertelddoor de man van wie ik u kocht,u lijkt niet op haar, heeft een zachter gezichtik denk dat die man u wel mocht.

  Uw zus lijkt op Bea van de tvuit the House of Elliot,u kijkt zoals Evie, haar jongere zusdie verliefd was op een Patriot.

  Wat kijkt u toch ernstig, had u het zwaar,waren het sombere tijden?Waarom wilde u een portret van u zelfof liever gezegd van u beiden?

  Waren uw zuster en u ook getrouwdof bleef u uw leven lang samen,woonde u nog in het ouderlijk huismet horren voor de ramen?

  Kende u Anco of kende hij uen wilde u voor hem poseren,was u voornaam of van adel misschien,mocht hij graag bij u verkeren?

 • www.trouw.nl/schrijf

  Als u eens wist dat ik nu naar u kijken vol zit met allerlei