Groeps bundel secco daphné de boelpaep

of 43 /43
Geïntegreerde proef Groepsopdrachten Daphné De Boelpaep 6 Business Economics Sint–Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze–Lieve-Vrouw–Waver Schooljaar 2013 - 2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Page 1: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten

Daphné De Boelpaep

6 Business Economics

Sint–Ursula-Instituut

Bosstraat 9

2861 Onze–Lieve-Vrouw–Waver

Schooljaar 2013 - 2014

Page 2: Groeps bundel secco daphné de boelpaep
Page 3: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Groepsopdrachten

Daphné De Boelpaep

6 Business Economics

Sint–Ursula-Instituut

Bosstraat 9

2861 Onze–Lieve-Vrouw–Waver

Schooljaar 2013 - 2014

Page 4: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Voorwoord

Beste lezer

Wij zijn leerlingen van het laatste jaar Business Economics, gevolgd in het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Deze groepsbundel maakt deel uit van onze

geïntegreerde proef, ook wel GIP genoemd.

“De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse tso, kso en bso deel uit van het

examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel

beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. […]

Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn

vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van

het vakgebied.”1

Allereerst willen wij graag mevrouw Vaes en meneer Fierens bedanken voor de begeleiding die zij hebben aangeboden voor het volbrengen van een goed eindwerk.

Voor de taalvakken Engels, Frans en Nederlands willen wij graag meneer Delcourte,

mevrouw Vandefonteyne en meneer Clerick bedanken voor de verbetering en hulp van

de GIP-taken.

Wij willen ook graag de Hogeschool-Universiteit Brussel bedanken voor de informatie

die we gekregen hebben op hun website ‘Ecoman’ evenals de begeleiding voor boekjaar

12 en 13 op de intensieve begeleidingsdag op 11 maart 2014.

Graag willen wij ook meneer De Boelpaep bedanken voor zijn hulp bij het opstellen van

het financieel rapport voor de verwachtingen van boekjaar 11.

We zouden graag ook de leden van de GIP-groep waaronder Daphné De Boelpaep, Florian Op de Beeck, Jelle Stevens, Yasmine Verbinnen, Arwen Van Herck, Jordi Dockx

en Tine Lens willen bedanken voor hun inzet en de samenwerking.

Ten slotte wensen we onze ouders, broers en zussen een dankwoord toe voor hun steun doorheen het eindwerk.

1 nl. wikipedia, “Geïntegreerde proef”

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Geintegreerde_proef, geraadpleegd op 2014-04-13].

Page 5: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Inhoudsopgave

1 Bedrijfseconomie.................................................................................. 5

1.1 Naam, logo, huisstijl ................................................................................ 5 1.1.1 Inleiding ................................................................................................. 5 1.1.2 Naam ..................................................................................................... 5 1.1.3 Logo ...................................................................................................... 5 1.1.4 Uitleg van de slagzin ................................................................................ 5 1.1.5 Handelsnaam als merk ............................................................................. 6 1.1.6 Bronnen ................................................................................................. 6

1.2 Het mission statement van Secco .............................................................. 7 1.2.1 Inleiding ................................................................................................. 7 1.2.2 Mission statement ................................................................................... 7 1.2.3 Het missionstatement van andere bedrijven ............................................... 8

1.3 Bedrijfsvoorstelling (mini AV met talen) ................................................... 10 1.3.1 Inleiding ............................................................................................... 10 1.3.2 Powerpoint ........................................................................................... 10

1.4 Briefhoofd in huisstijl ............................................................................. 13 1.4.1 Inleiding ............................................................................................... 13 1.4.2 Briefhoofd van Secco in Word ................................................................. 13 1.4.3 Briefhoofd van Secco in Excel ................................................................. 15

1.5 Folder .................................................................................................. 16 1.5.1 Inleiding ............................................................................................... 16 1.5.2 Voorkant folder ..................................................................................... 16 1.5.3 Achterkant folder................................................................................... 17

1.6 Facturatie in BOB .................................................................................. 18 1.6.1 Inleiding ............................................................................................... 18 1.6.2 Verkoopfacturen Van Secco .................................................................... 18

2 English ............................................................................................... 24

2.1 Mission statement Secco ........................................................................ 24 2.1.1 Introduction .......................................................................................... 24 2.1.2 Mission statement ................................................................................. 24

2.2 Job ad .................................................................................................. 25 2.2.1 Introduction .......................................................................................... 25 2.2.2 Job ad .................................................................................................. 25

2.3 Presentation of our company .................................................................. 27 2.3.1 Introduction .......................................................................................... 27 2.3.2 Powerpoint ........................................................................................... 27

3 Français .............................................................................................. 28

3.1 La mission d’entreprise Secco ................................................................. 28 3.1.1 L’introduction ........................................................................................ 28 3.1.2 La mission d’entreprise .......................................................................... 28

3.2 L’offre d’emploi ..................................................................................... 29 3.2.1 Introduction .......................................................................................... 29 3.2.2 Légende des couleurs ............................................................................ 29 3.2.3 Cinq offres d’emplois ............................................................................. 29 3.2.4 L’offre d’emploi de Secco ........................................................................ 38

3.3 Discussion la meilleure affiche................................................................. 40 3.3.1 L’introduction ........................................................................................ 40 3.3.2 La meilleure affiche de notre entreprise .................................................... 40

Page 6: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Inleiding

Deze GIP-bundel is tot stand gekomen onder leiding van onze algemeen directeur,

Daphné De Boelpaep.

Onze GIP-bundel is gebaseerd op ‘Ecoman’. “Dat is een bedrijfsspel van de Hogeschool-

Universiteit Brussel waarin er drie ondernemingen starten vanuit dezelfde positie, met

eenzelfde productkwaliteit dat tegen eenzelfde prijs wordt verkocht en met een even

groot marktaandeel. We nemen het bedrijf over met al zijn sterktes en al zijn zwaktes.

Na het uittekenen van de koers die we met ons bedrijf willen gaan varen en het concretiseren van enkele doelstellingen, hebben we drie boekjaren de tijd om deze

waar te maken.”2

Alle informatie in verband met onze elektrische scooters kunnen we vinden op de website van ‘Ecoman’. Op die website kan elk departementshoofd van de onderneming

een samenvatting vinden over de taken van zijn eigen functie. Evenals het internet is

een zeer goede bron om informatie op te zoeken.

Het bedrijf dat wij hebben overgenomen heet Secco. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het

produceren en verkopen van elektrische scooters. In onze naam staat de ‘S’ voor

scooter, omdat dat ons hoofdproduct is. ‘Ec’ in Secco staat voor ecologie, omdat wij zelf

rekening houden met het milieu tijdens het produceren van de scooters. ‘Co’ in Secco

staat voor CO2.

Deze bundel bestaat uit drie delen, namelijk bedrijfseconomie, Engels en Frans. In de

bundel gaan we het eerst hebben over de naam, logo en huisstijl van onze

onderneming Secco. Men kan er ook nog het mission statement vinden in drie verschillende talen. In het Engels en het Frans kan men er ook een vacature

terugvinden voor een bepaalde functie in onze onderneming.

2 Ecoman, “Level 1” [http://www.ecoman.be/Ecoman/(3839)-ECOMAN/(3839)-ECOMAN-Homepage/Spelrondes/Level-1---Login/Start.html, geraadpleegd op 2014-04-

13].

Page 7: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 5

1 Bedrijfseconomie

1.1 Naam, logo, huisstijl

1.1.1 Inleiding

De naam en logo zijn zeer belangrijk, want het geeft een eerste indruk bij de

consumenten. We verkopen elektrische scooters voor een goed milieu te creëren. Ons logo heeft een groene kleur, dit staat voor de natuur. Het is onze prioriteit dat het

milieu bij ons op de eerste plaats komt.

1.1.2 Naam

Wij hebben gekozen voor de naam ‘Secco’. Wij willen staan voor klantvriendelijkheid naar onze klanten toe en vooral om de duurzaamheid van de samenleving te

bevorderen. In onze naam staat de S voor scooter, omdat dit ons hoofdproduct is dat

wij aanbieden. Ec in Secco staat voor ecologie, omdat wij zelf rekening houden met het

milieu tijdens het produceren van de scooters. Co in Secco staat voor CO2. Dit zijn uitlaatgassen van een normale brommer op benzine, maar wij willen een elektrische

scooter aanbieden die zelf geen schadelijke gassen uitstoot en dus niet schadelijk is

voor het milieu.

1.1.3 Logo

Ons logo is een combinatie van een

beeldmerk en een woordbeeld. Ons logo

beeld uit wat we exact verkopen en we

vermelden hierbij ook nog onze naam. Op de figuur is duidelijk een scooter zichtbaar, dat

is dus het product dat we verkopen. Voor het

logo hebben we gekozen voor de kleuren

groen, wit en zwart. Groen wordt beschouwd

als de kleur van vrede, vernieuwing en ecologie. Deze natuurlijke groentinten worden eveneens ervaren als rustgevend en

verfrissend. Wit staat voor zuiverheid, netheid en neutraliteit. Zwart is neutraal, maar

heeft gezag en een machtige kleur. Secco is een serieuze onderneming en wij willen

graag onze klanten professioneel behandelen, daarom hebben we gekozen voor een standaard lettertype. We hebben voor de slagzin en een deel van de scooter de kleur

groen gekozen, deze kleur staat voor ecologie.

1.1.4 Uitleg van de slagzin

Onze slagzin luidt “Secco makes the world greener”.

De vertaling hiervan is 'Secco maakt de wereld groener'. Hiermee bedoelen we dat onze

onderneming Secco scooters maakt met steeds het oog op een beter milieu. Onze

scooter is elektrisch en stoot dus geen schadelijke uitlaatgassen uit. Hoe meer mensen hun oude vervoermiddel inruilen voor een elektrische scooter, hoe beter en gezonder

dit is voor de wereld. Wij willen namelijk graag dat de wereldbol een beetje groener

kleurt door onze e-scooters.

Secco makes the world greener !

Page 8: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 6

1.1.5 Handelsnaam als merk

Hieruit kunnen we afleiden dat er geen andere ondernemingen zijn met de naam ‘Secco’. Er zijn enkele natuurlijke personen die als familienaam Secco hebben.

Als we ons handelsnaam als merk willen laten beschermen moeten we enkele stappen

ondernemen. We kunnen ons merk zelf indienen of de formaliteiten overlaten aan een

merkengemachtigde of aan een advocaat die in intellectuele eigendom is gespecialiseerd.

Zo kunnen we naar de site gaan van de Benelux. Als zij onze aanvraag hebben

ontvangen, krijgen we bij aanvraag een datum van ontvangst toegekend. Binnen enkele werkdagen vinden we ons merk terug in het online merkenregister. Na

afronding van alle formaliteiten, die gemiddeld drie maanden in beslag nemen, wordt

ons merk ingeschreven. Daarmee is het ook beschermd. Wij ontvangen een bewijs van

inschrijving.

1.1.6 Bronnen

KBO, “public search”

[http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html;jsessionid=F7031E7A7363A1F5B951D1118A119C1E.worker4b?searchwordRP=&pstcdeRPExact=&sort=SORT

_BY_ADDRESS&pstcdeRPFonetic=&firmName=&searchWord=secco&_rechtsPersoon=on

&actionNPRP=Zoek+onderneming&_natuurlijkPersoon=on&dir=asc&natuurlijkPersoon=

true&rechtsPersoon=true&firstName=&pstcdeNPExact=&rechtsvormFonetic=ALL&postgemeente1=&postgemeente3=&postgemeente2=&familynameFonetic=&postgemeente5

=&_oudeBenaming=on&_oudeBenaming=on&postgemeente4=&pstcdeNPRP=&pstcdeN

PFonetic=&familynameExact=&ondernemingsnummer=&rechtsvormExact=ALL,

geraadpleegd op 2014-01-02].

Boip, “Merken beschermen in de Benelux”, p.12

[https://www.boip.int/wps/wcm/connect/www/5152acf6-17cd-4baf-95e6-

de2af950d1a6/BBIE_Merk_NL_12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5152acf6-17cd-4baf-

95e6-de2af950d1a6, geraadpleegd op 2014-01-02].

Page 9: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 7

1.2 Het mission statement van Secco

1.2.1 Inleiding

Om er voor te zorgen dat alle stakeholders op de hoogte zijn van de doelen die onze

onderneming voor ogen ziet, hebben wij een mission statement opgesteld. In onze

missie staat te lezen welke waarden voor onze onderneming belangrijk zijn. Deze mission statement is opgebouwd uit 3 onderdelen, namelijk: purpose statement,

business statement en het value statement.

1.2.2 Mission statement

1.2.2.1 Purpose statement

“Secco makes the world greener.” Dit is de intentie waarom we Secco, onze

onderneming, hebben opgestart. Vooral om de co2 uitstoot te verminderen en een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven op vlak van milieuvriendelijk ondernemen. We

proberen een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven door ons product op een

milieuvriendelijke manier te produceren. Op lange termijn willen wij een groot

marktaandeel bereiken, zodat we toch zeker zijn dat we ons steentje kunnen bijdragen

voor een groener milieu. Onze missie en doelstellingen zijn erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Wij willen graag onze kwaliteit van

de scooters behouden en zetten dit iedere dag in realiteit om. Secco streeft niet naar

een luxeproduct, maar wel naar een product dat geproduceerd is met het oog op de

duurzaamheid van het milieu.

1.2.2.2 Business statement

Elke dag werken we eraan om onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Dit doen wij door gebruik te maken van gerecycleerd materiaal doorheen het

hele productieproces. We willen zowel in de fabrieken als op de administratieafdeling

milieuvriendelijk te werk gaan. Om de communicatie tussen de werknemers en andere

ondernemingen vlot en ecologisch te laten verlopen, gaat de administratie per mail gebeuren en niet meer via papier. In onze ondernemingen drinken we uit tassen en niet

uit plastieken bekers. Onze toiletten zijn voorzien van regenwater. Onze onderneming

Secco wil zijn werknemers een brooddoos cadeau doen, zodat er geen zilverpapier

verbruikt moet worden. Verder wilt Secco energiezuinige en ecologische verantwoorde

producten ontwikkelen zodat onze planeet zo min mogelijk schade ondervindt. Via onze specialist kan u vragen stellen over onze scooter, u zult een uitgebreid antwoord

krijgen waar u zeker verder mee kan. Onze mensen zijn gespecialiseerd in het

realiseren van uw wensen. Uw wil is onze prioriteit. Door hiermee rekening te houden

willen wij graag een groot marktaandeel bereiken door de prijs van onze scooter te laten dalen. We zullen ook investeren in marketing om onze scooter bekend te maken

in de samenleving. We willen graag marketing voeren door een artikel in de kranten,

spotjes op de televisies en radio’s, affiches op plakmuren en of bushokjes.

Page 10: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 8

1.2.2.3 Value statement

Wij streven naar een goede verhouding tussen het milieu en de maatschappij.

Dit doen we door iedereen met respect te behandelen. Zowel onze klanten als ons

personeel. Hoe wij ons personeel behandelen, zo hopen wij ook dat het personeel de klant behandeld. Wij willen dat ons personeel de klanten ondersteuning biedt bij het

maken van hun ecologische keuze voor de toekomst. Iedereen gelukkig houden is ons

doel. We willen graag een vriendschappelijk gevoel creëren tussen de werknemers. Zo

houden we er een fijne en aangename werksfeer aan over.

1.2.3 Het missionstatement van andere bedrijven

1.2.3.1 Inleiding We moesten opzoek gaan naar het mission statement van vijf anderen bedrijven die

mogelijke concurrenten of leveranciers van ons kunnen zijn. Hieruit moeten we kunnen

concluderen wat goed en slecht is in het mission statement. Hierdoor kunnen we ons

mission statement verder aanpassen.

1.2.3.2 Tabel

1 Naam bedrijf 2 Belangrijkste componenten 3 Slagzin of logo

EV-21 Ons doel is om gebruikte benzine

motoren die hun leven voorbij is,

nieuw leven in te doen door er een

elektrische scooter van te creëren.

QWIC Bij Qwic geloven we dat elektrisch rijden de huidige problemen van

congestie, lokale vervuiling maar

ook CO2 uitstoot sterk kan

reduceren.

Cool to have » Fun to ride

Scoot for you Onze missie is elektrisch rijden

bereikbaar maken voor iedereen en

een substantiële bijdrage leveren aan de overschakeling naar

duurzame mobiliteits oplossingen.

Een elektrische scooter voor

iedereen met zorgeloze rij

garantie.

Page 11: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 9

eScooter010 Hier geloven ze dat elektrische

mobiliteit de toekomst heeft. Ze

streven naar een zo hoog mogelijke klantentevredenheid.

Maakt Rotterdam elektrisch!

Mango De elektrische scooters van Mango

Mobility garanderen u altijd de

hoogste kwaliteit tegen de

scherpste prijs. Met een kwalitatief hoogwaardig instapmodel is er

altijd wel een elektrische scooter

voor uw portemonnee te vinden.

e-mobility store.

1.2.3.3 Bronnen

EV-21, “News”

[http://www.ev-21.com/news/website-launched/, geraadpleegd op 2013-10-08].

Qwic, “Over ons”

[http://www.qwic.nl/nl-NL/over-ons/esfa-scooter.html, geraadpleegd op 2013-10-08].

Scootforyou, “Missie”

[http://www.scootforyou.nl/business/scootforyou/missie/, geraadpleegd op 2013-10-08].

eScooter010, ”De missie”

[http://www.esfa.nl/escooter010/Wat%20doen%20we.html, geraadpleegd op 2013-10-08].

e-mobilitystore, “Elektrische scooters”

[https://www.mangomobility.nl/elektrische-scooters.html, geraadpleegd op 2013-10-08].

Page 12: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 10

1.3 Bedrijfsvoorstelling (mini AV met talen)

1.3.1 Inleiding

Voor deze opdrachten moesten we een presenatatie voorbereiden waarin we onze

onderneming, Secco, op een leuke manier voorstellen. Dat moesten we doen aan de

hand van MS PowerPoint en hierhin moest elk departement van onze onderneming vertegenwoordigd zijn.

1.3.2 Powerpoint

Page 13: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 11

Page 14: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 12

Page 15: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 13

1.4 Briefhoofd in huisstijl

1.4.1 Inleiding

In deze opdracht moesten we een briefhoofd maken voor ons bedrijf. Dit is zeer

belangrijk voor onze uitgaande facturen. Onze huisstijl is duidelijk zichtbaar op het

briefhoofd. We hebben enkele zakelijke brieven en facturen vergeleken en zijn tot volgend briefhoofd gekomen.

1.4.2 Briefhoofd van Secco in Word

Page 16: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 14

Secco makes the world greener!

Els Vaes Losenhoekstraat 29

3140 KEERBERGEN

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum

2014-01-23 kenmerk kenmerk 2011-09-06

briefhoofd in huisstijl

Geachte mevrouw Vaes

… …

Hoogachtend

Daphné De Boelpaep Algemeen directeur

Bijlage:

Ondernemingsnummer 0421.231.705 IBAN BE72 0910 1224 0116

Bank van De Post BE 0483.962.517 BIC BPOTBEBE

Secco

Bosstraat 9

2861 O.-L.-V.-WAVER

BIC PPOT BE BE

015 76 78 60

015 76 78 77

[email protected] www.Secco.be

BE 0483.962.517

IBAN BE72 0910 1224 0116

Page 17: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 15

1.4.3 Briefhoofd van Secco in Excel

Factuur voor: Naam:

Adres:

Gemeente:

Tel: Fax:

Bank:

IBAN:

Btw:

Factuurnummer Factuurdatum Klantnummer Leveringsdatum Vervaldatum

Art. nr. Beschrijving Hoeveelheid Prijs per eenheid BTW% Bedrag

Bedrag goederen

- Handelskorting

Nettobedrag

+ Kosten

Bedrag excl. BTW

- Financiële korting

Maatstaf van heffing

+ BTW

+ Terugstuurbare verpakking

Totaal

Page 18: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 16

1.5 Folder

1.5.1 Inleiding

We hebben een folder aangemaakt waarin we ons bedrijf voorstellen aan klanten en

leveranciers. Voor deze opdracht moesten we onze producten, missie en bedrijfscultuur

voorstellen. Evenals de praktische informatie van ons bedrijf en de promotie komen aan bod in onze folder.

1.5.2 Voorkant folder

Page 19: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 17

1.5.3 Achterkant folder

Page 20: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 18

1.6 Facturatie in BOB

1.6.1 Inleiding

Voor deze opdracht moesten we 6 verkoopfacturen opmaken in groep. De klanten zijn

de concurrerende ondernemingen in dezelfde markt. In Excel hebben we een sjabloon

aangemaakt die we gebruiken voor de facturatie.

1.6.2 Verkoopfacturen Van Secco

1.6.2.1 Verkoopfactuur 1

Page 21: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 19

1.6.2.2 Verkoopfactuur 2

Page 22: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 20

1.6.2.3 Verkoopfactuur 3

Page 23: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 21

1.6.2.4 Verkoopfactuur 4

Page 24: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 22

1.6.2.5 Verkoopfactuur 5

Page 25: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Bedrijfseconomie pagina 23

1.6.2.6 Verkoopfactuur 6

Page 26: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef English pagina 24

2 English

2.1 Mission statement Secco

2.1.1 Introduction

To ensure that all stakeholders are aware of the goals that we want to reach with our company, we have a mission statement. In our mission statement you can read what

values are important for our company.

2.1.2 Mission statement

‘Secco makes the world greener’. This is why we founded our company. We want to

reduce the amount of carbon dioxide emissions. We want to be an example for the

other companies in the field of ecological venture. On long terms we would like to reach

a large market share so we are sure that we can help to make the environment

greener. Our aim is to increase the durability of the society. We strive for quality. We turn this into reality everyday. The durability of the environment is most important to

us.

We always work with the focus on reducing our ecological footprint. Our policy is to use recycled materials throughout the entire manufacturing process.

In order to protect the earth, Secco wants to produce ecologically justified products.

You can ask our specialists questions about the scooter and we guarantee that they will

give you an extensive answer. Our people are specialized in realizing your wishes,

because your wish is our command.

We want to create a balance between society and environment by producing our

electric scooter. We do this by treating every one equally and with respect, including

our employees. We treat our employees very well and we hope that they treat our

customers the same way. We want our staff to help the customers with making the

right ecological choice. We contribute in this decision to improve their future. Keeping everyone happy is one of our main goals. We would like to create a friendly atmosphere

amongst our employees. This way they will be able to work together in a nice and

pleasant way.

Page 27: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef English pagina 25

2.2 Job ad

2.2.1 Introduction

This exercise was about making our own job ad. At the beginning we had to search a

few job ads, so we can see how it should look. Once we had done our research we

finally could make our own job ad.

2.2.2 Job ad

Page 28: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef English pagina 26

Employer: Secco Posted: 31/01/2014

Location: Mechelen, Belgium Function: Finance Officer Level: Management Hours: Full time

Salary: up to €60 000

FINANCIAL OFFICER

Secco is one of the leading businesses in producing and selling electric scooters. Secco is facing a rapid growth. We are looking for capable people to join our team. We are a

business that focuses on preserving the environment. Producing ecological scooters in a

way that is friendly to the environment, is an important aspect of what Secco stands

for.

Job description:

- Contribute in the decision-making regarding our finances;

- Help the other financial directors reach their goals;

- Attend meetings with other managers of the company;

- Pay the wages of the employees.

Your profile:

- Driven to reach the goals that are instructed to you by your team leader;

- Capable of contributing to team decisions;

- A motivated team player;

- An experienced financial director and owner of a master degree in finances;

- Skilled in written and verbal communication;

- Innovative and known for a positive attitude.

We offer you:

- A full-time contract of indefinite time;

- An ecological car and a smartphone;

- Salary beginning at € 45 000 with a big chance on career opportunities.

Contact:

When you are interested, please contact Tine Lens our Human Resources Director, by sending her your curriculum vitae and cover letter to the following email address:

[email protected]

Address: Bosstraat 9

2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Phone number: 015/76.78.60

Page 29: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef English pagina 27

2.3 Presentation of our company

2.3.1 Introduction

For this task we had to prepare a presentation. In this presentation we introduce our

company, Secco, in a nice way. We had to make our presentation on the basis of MS

PowerPoint. Every department of our company had to be represented.

2.3.2 Powerpoint

You can see the PowerPoint of our company on pages 10 till 12.

Page 30: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 28

3 Français

3.1 La mission d’entreprise Secco

3.1.1 L’introduction

Afin d'assurer que tous les intervenants sont conscients des objectifs de notre société,

nous avons créé un énoncé de mission. Dans notre mission on peut voir les valeurs importantes de notre société.

3.1.2 La mission d’entreprise

Secco est le nom de notre entreprise. Notre slogan est “Secco fait du monde verte.” Le but de notre firme c’est de créer un moyen de transport pour réduire les émissions de

CO2. Il s’agit d’un vélomoteur écologique. À long terme nous voulons viser un grand

public et atteindre une part de marché. Ainsi nous participons à la durabilité de la

société.

Chaque jour, nos employés font tous les efforts possibles pour réduire l’empreinte

écologique dans leurs projets. Nous utilisons des matériaux recyclés dans toute la

production. C’est ainsi que nous sauverons notre planète. Pour des renseignements

concernant le vélomoteur, un spécialiste répondra à vos questions. Nos employés sont à votre disposition pour réaliser vos souhaits. Vos désirs sont notre priorité.

Nous voulons un bon relationnel entre l’environnement et la société. Cela est possible

en se respectant, aussi bien les clients que le personnel. Il y a un échange de respect. Notre but est de rendre les gens heureux et de créer un climat convivial entre les

employés.

Le vélomoteur est un article de base parce qu’il est indispensable aux déplacements. Chacun doit se déplacer car tout le monde en a besoin. Ce n’est pas un produit de luxe.

Le cycle de fabrication respecte pleinement l’environnement écologique tout au long de

la chaîne, tels que le papier recyclé, l’emploi de tasses au lieu de gobelets et une boîte

à pain au lieu du papier alu. Cette boîte sera intégrée dans le vélomoteur de façon à

encourager l’écologie. C’est un petit clin d’œil à la nature et notre stratégie. Le personnel en donnera l’exemple. Nos employés sont très enthousiastes et motivés.

Pour nous différencier des autres, les institutions communales pourront louer ces

vélomoteurs près des gares et les mettre à la disposition de peur personnel, des

habitants ou des touristes.

Page 31: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 29

3.2 L’offre d’emploi

3.2.1 Introduction

Le but de cette tâche est de recruter un assistant directeur général.

Nous avons besoin de quelqu’un dans notre entreprise pour un fonctionnement efficace.

D’abord nous avons cherché cinq offres. Après nous avons fait notre propre offre d’emploi.

3.2.2 Légende des couleurs

Nous avons cherché cinq offres d’emploi. Avec ces offres d’emploi nous avons souligné

l’information la plus importante en cinq différentes couleurs.

Rouge pour l’information générale.

Jaune pour le titre et la description d’emploi.

Bleu pour les critères de sélection.

Noir pour l’offre et les avantages liés au poste vacant.

Gris pour la procédure de sollicitation.

3.2.3 Cinq offres d’emplois

3.2.3.1 La première offre d’emploi

Agent de service à la clientèle NL FR (m/v) Auderghem

Description du poste

Notre client est présent dans 80 pays et compte près de 380.000 collaborateurs et est

actif dans le domaine des services.

Afin de renforcer le Customer Service, notre client recherche urgemment un(e) Agent

de service à la clientèle impérativement bilingue NL FR.

Tâches Vous êtes responsable de la réception, la distribution et l'inscription des retours postaux

de titre-services et de la distribution et l'inscription des envois postaux.

Vous veillez à rappeler les clients afin de compléter leurs données (adresse,...), la prise

d’appels téléphoniques entrants, l'inscription de nouveaux utilisateurs de titres services. Vous effectuez le classement des dossiers. Vous aidez les clients qui déposent leurs

titres-services.

Vous traitez la demande de toutes sortes d’informations de l'ONEM, de ministères, de la

police, des entreprises agréées, etc. Vous traitez des dossiers et des plaintes.

Page 32: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 30

Profil recherché

Etudes niveau A2.

Vous êtes bilingue NL FR.

Vous êtes organisé(e), précis(e) et possédez une bonne gestion des priorités.

Vous êtes proactif, orienté(e) client/ résultat. Vous avez un bon sens de la communication écrite et orale.

Vous êtes flexible et multitâches.

Vous pouvez travailler de manière autonome tout en intégrant facilement une équipe.

Offre

Une entreprise jeune, dynamique à dimension humaine et qui favorise la flexibilité,

l'équilibre vie privée - vie professionnelle et met l'accent sur le développement du

collaborateur et son apprentissage du métier. Un salaire attractif suivi d'avantages extra-légaux.

Intérim en vue d'un cdi.

Vedovatto Marie

+32 2 743 35 30

Intéressé ?

Postulez en ligne ou envoyer votre CV et lettre de motivation à:

Impact NV

Av. Gustave Demey 57

1160 Auderghem T +32 2 743 35 30

E [email protected]

Source StepStone, “Customer Service Agent NL FR (m/v)”

[http://www.stepstone.be/vacatures--Customer-Service-Agent-NL-FR-m-v-Auderghem-

Impact-Brussels-Capital-N--1227280-inline.html?cid=msearche_careerjet___B-jobs,

consulté le 2014-01-13].

Page 33: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 31

3.2.3.2 La deuxième offre d’emploi

Poste vacant HVAC technicien

Organisation Imtech België

Localisation Anderlecht

Groupe de fonctions Service & Entretien

Description du poste • En tant que technicien(ne) de maintenance polyvalent, vous êtes responsable de la

gestion et de l'entretien préventif des diverses installations techniques (HVAC) chez

nos différents clients. Il s’agit principalement d’immeubles de bureaux dans le

centre de Bruxelles. • Vous êtes responsable pour l’entretien d’installations électriques et HVAC. Vous

assurez également le dépannage de ces installations et trouvez les solutions en cas

de problèmes techniques.

• Les horaires de travail sont de 8h à 16h30, le vendredi vous travaillez jusque 15h30. Vous assurez un service de garde toutes les 6 à 8 semaines.

• Vous êtes attendu au bureaux 1 à 2 fois par semaine pour l’approvisionnement et

le suivi administratif.

Profil • Vous possédez de préférence une formation technique en électricité ou en

électromécanique.

• Vous êtes de préférence un technicien confirmé et disposez de minimum 5 ans

d’expérience dans notre secteur. • Vous avez des connaissances en HVAC et/ou techniques de refroidissement et/ou

techniques de chauffage et/ou techniques de maintenance.

• Vous êtes capable de lire des schémas électriques.

• Vous êtes en possession d'un permis de conduire B. • Vous êtes communicatif et êtes orienté client.

• Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais.

Nous offrons Une fonction où les défis techniques ne manquent pas, avec de l’espace pour l’initiative

dans une société internationale en croissance. A côté de cela, vous pouvez compter sur

un salaire attractif et des avantages extra légaux intéressants.

Intéressé(e) Enthousiaste? N’hésitez plus et cliquez sur le bouton “postuler” ci-dessus afin de poser

votre candidature.

Pour toutes questions concernant la fonction contactez Sarah Hanicq, Recruiter,

Tél.: 02 558 59 81. En savoir plus sur Imtech Belgium SA, surfer vers http://www.imtech.be.

Vous n’êtes pas directement intéressé par cette fonction mais vous connaissez

quelqu’un susceptible de l’être, n’hésitez pas à lui faire parvenir cette offre d’emploi.

Note pour les bureaux:

Imtech Belgium a choisi de remplir cette fonction sans l’aide de bureaux externes. Les

CV’s reçus par les bureaux externes ne seront pas pris en considération.

Page 34: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 32

Organisation

Imtech est un prestataire de services techniques européen actif dans le domaine des

constructions mécanique, de l’électrotechnique, de l’ICT, riche en quelques 27.400

collaborateurs, générant plus de 5,1 milliards d’euros de chiffres d’affaires et disposant

de plus de 425 implantations, dont 345 en Europe et 80 sites maritimes (de service) le long des routes fluviales importante.

Les activités de Imtech Building Services se concentrent principalement sur la gestion,

l'entretien et la rénovation des installations techniques, telles que les installations de chauffage, de climatisation et de réfrigération, ainsi que les techniques spéciales des

bâtiments. Imtech Building Services a connu une croissance constante pendant

plusieurs années et emploie actuellement plus de 200 personnes.

Source

Imtech, “Poste vacant HVAC technieker“

[http://imtech.com/FR/Offres-demploi-chez-Imtech.mvc/HVAC-technieker/47901,

consulté le 27-01-2014].

Page 35: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 33

3.2.3.3 La troisième offre d’emploi

Poste vacant chef de projet HVAC et sanitaire Organisation Imtech België

Localisation Anderlecht

Groupe de fonctions Project Management

Description du poste

En tant que Project Manager, vous êtes responsable de la coordination/supervision des

projets HVAC de votre équipe, permettant d’atteindre les objectifs qualitatifs et

budgétaires prévus. Vous êtes en charge de la gestion d’équipe quotidienne.

Vous déterminez ainsi les priorités, garantissez la continuité du « processus de

production » et traduisez les objectifs de production en perspectives concrètes (budget,

planning, suivi et feedback).

Vous êtes également responsable du bon fonctionnement de l’équipe en termes de sécurité, gestion du personnel, règles de travail et formation. Vous vous occupez en

outre de la communication entre votre équipe et le reste de l’organisation.

Profil Vous disposez au minimum d’un graduat (spécialisation technique) ou êtes ingénieur

industriel avec un minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de l’HVAC.

Vous avez l’attestation VCA (gestion opérationnelle).

Vous disposez des aptitudes en management et project management nécessaires et d’une connaissance générale d’MS Office.

Nous offrons

Une fonction où les défis techniques ne manquent pas, avec de l’espace pour l’initiative dans une société internationale en croissance. A côté de cela, vous pouvez compter sur

un salaire attractif et des avantages extra légaux intéressants.

Intéressé(e)

Enthousiaste? N’hésitez plus et cliquez sur le bouton “postuler” ci-dessus afin de poser votre candidature.

Pour toutes questions concernant la fonction contactez Sarah Hanicq, Recruiter, Tél.:

02 558 59 81.

En savoir plus sur Imtech Belgium SA, surfer vers http://www.imtech.be

Vous n’êtes pas directement intéressé par cette fonction mais vous connaissez

quelqu’un susceptible de l’être, n’hésitez pas à lui faire parvenir cette offre d’emploi.

Note pour les bureaux:

Imtech Belgium a choisi de remplir cette fonction sans l’aide de bureaux externes. Les

CV’s reçus par les bureaux externes ne seront pas pris en considération.

Organisation Imtech est un prestataire de services techniques européen actif dans le domaine des

constructions mécanique, de l’électrotechnique, de l’ICT, riche en quelques 27.400

collaborateurs, générant plus de 5,1 milliards d’euros de chiffres d’affaires et disposant

de plus de 425 implantations, dont 345 en Europe et 80 sites maritimes (de service) le long des routes fluviales importantes.

En Belgique, Imtech représente 1200 collaborateurs répartis sur 20 entités.

Les activités de Imtech Building Services se concentrent principalement sur la gestion,

l'entretien et la rénovation des installations techniques, telles que les installations de chauffage, de climatisation et de réfrigération, ainsi que les techniques spéciales des

bâtiments. Imtech Building Services a connu une croissance constante pendant

plusieurs années et emploie actuellement plus de 200 personnes.

Page 36: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 34

Source

Imtech, “Poste vacant Project Manager HVAC et Sanitaire “

[http://imtech.com/FR/Offres-demploi-chez-Imtech.mvc/Project-Manager-HVAC-et-

Sanitaire/48804, consulté le 2014-01-27].

Page 37: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 35

3.2.3.4 La quatrième offre d’emploi

Dispatcher FR/NL mi-temps Organisation Select

Localisation Alleur, Liège 4000

Description de l’entreprise

Pour notre client, nous recherchons un Dispatcher, possédant une excellente maîtrise

du français et du néerlandais. Les horaires de travail sont à répartir sur 5 jours (lundi de 14 heures à 18 heures et du mardi au vendredi de 6h30 à 10h15).

Description de fonction

En tant que Dispatcher, vous prenez en charge:

L'organisation des bons de préparations clients, ainsi que leur encodage dans le système informatique. En cas de modifications, vous réalisez les changements et les

adaptations des données.

Le suivi des livraisons.

Le suivi du bon déroulement des déchargements de marchandises. Le suivi des demandes et des questions des clients.

Exigences de la fonction

Pour répondre aux critères de sélection de notre client, vous devez posséder: Une excellente maîtrise du français et du néerlandais (clients et fournisseurs

provenant de toute la Belgique).

Une première expérience en tant que Dispatcher est souhaitée.

Une réelle volonté de travailler à mi-temps (19h/sem).

Conditions de travail

Nous vous proposons:

Un emploi en vue de long terme, au sein d'une société reconnue pour la qualité de

ses produits et de ses services. Un package salarial attractif.

Visitez www.selecthr.be pour plus d’informations sur l’offre d’emploi Dispatcher FR/NL

mi-temps ou postulez directement en ligne via Dispatcher FR/NL mi-temps.

À propos de la fonction

Secteur:

Autres

Type de contrat:

Temps partiel Intérim/CDD/Mission

Catégorie: Logistique, Transport, Expédition & Achat

Personne de contact:

Aurélie Victoor

Division:

Maniement de marchandises dangereuses

Expérience professionnelle:

1 à 2 ans

Niveau de formation:

Certificat

Page 38: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 36

Niveau de function:

Expérimenté (non-manager)

Code de référence:

20409903

Numéro de téléphone:

042 74 51 30

Source:

Monster, ʺDispatcher FR/NL mi-tempsʺ

[http://offreemploi.monster.be/Getjob.aspx?JobID=131981082&WT.mc_n=careerjetbef

r, consulté le 2014-04-15].

Page 39: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 37

3.2.3.5 La cinquième offre d’emploi

Responsable Supply Chain et QSE (qualité/sécurité/environnement)

Entreprise ArcelorMittal Tailored Blanks Liège, via habeas

Région Glain, Liège 4000

Secteur Métaux et minéraux

Industrie Automobile - Constructeurs / Équipementiers

Industrie / Production, autres

Type de poste Temps plein

CDI

Expérience 5 à 7 ans

Niveau d’études Master(Licence)

Niveau de poste

min.

Management (Superviseur/chef d'équipe)

N° de réf. 166/004

Fonction

Vous rapportez en direct au Directeur Général de Tailored Blanks Liège et vous gérez

une équipe composée de 3 personnes dont un responsable Supply Chain et 2

gestionnaires Sécurité et Qualité.

L’entreprise dispose des certifications ISO TS16949, de l’ISO 14001 ainsi que de

l’OHSAS 18001.

Selon les domaines d’action, vos responsabilités principales sont les suivantes et

impliquent chacune une forte présence sur le terrain:

Supply Chain:

o Vous optimisez la gestion des approvisionnements, la planification des lignes,

le suivi du budget et l’analyse des dérives.

o vous pilotez les améliorations du service.

Qualité:

o Vous mettez en place une démarche proactive de la gestion de la qualité du

processus de fabrication.

o Vous pilotez les améliorations qualité.

o Vous veillez au respect des différentes normes d’assurance qualité.

Sécurité:

o Vous animez et mettez en œuvre la politique santé/sécurité par la

sensibilisation, des actions concrètes et un suivi permanent.

o Vous proposez des améliorations continues dans un objectif zéro accident, une

recherche d’amélioration et un dépistage permanent des nouveaux risques.

o Vous animez le CPPT.

o Vous assurez les missions prévues dans le cadre de l’OHSAS.

Environnement:

o Vous vous inscrivez dans une démarche proactive de réduction des nuisances

sur l’environnement.

o Vous êtes membre du Comité de Direction.

Page 40: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 38

Profil

vous êtes ingénieur de formation ou gradué avec expérience équivalente;

vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans un

milieu industriel;

vous êtes proche du terrain tant en terme d’analyse que de solutions; vous êtes motivé par les performances et l’amélioration continue; la connaissance

de la WCM représentant un atout;

vous connaissez SAP/MRP;

une bonne connaissance de la législation en matière de sécurité est un réel plus;

vous maîtrisez le français et l’anglais; la connaissance de l’allemand étant un plus

pour faciliter le contact clients et fournisseurs;

en plus de votre orientation résultats et de votre capacité à décider, vous êtes communicateur et soucieux du développement de vos collaborateurs.

Offre

Une entreprise disposant d’un savoir-faire reconnu dans une activité de niche et au

sein d’un groupe de dimension internationale.

Un environnement professionnel prônant qualité et excellence.

Une équipe stable à tous niveaux de personnel et de management.

Des contacts variés au sein de l’entreprise et du groupe.

De possibles perspectives d’évolution à moyen terme.

Un package salarial complet.

Intéressé(e) ? Postulez directement sur notre site : http://www.habeas.be/offre-emploi-responsable-

supply-chain-et-qse-qualite-securite-environnement-791.html

Référence: 166/004

Habeas gère cette mission en exclusivité. Tout candidat intéressé est donc invité à

postuler exclusivement via le site www.habeas.be

Source: Habeas, ʺResponsable Supply Chain et QSE (qualité/sécurité/environnement) ʺ

[http://offreemploi.monster.be/Getjob.aspx?JobID=131252679&WT.mc_n=careerjetbef

r, consulté le 2014-04-15].

3.2.4 L’offre d’emploi de Secco

Page 41: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 39

Entreprise: Secco Publié le : 31/01/2014

Région: Malines, Belgique Titre d’emploi: Assistant Groupe de fonctions: Management Statut: Temps plein

Salaire: Jusqu’à €60 000

Assistant du directeur général à Wavre-Notre-Dame

Nous sommes une entreprise qui vend et produit des scooters électriques. Dans celle-

ci, la gentillesse est très importante parce que c’est la meilleure manière pour gagner des clients.

Description du poste:

- Assister le directeur général à ses tâches essentielles;

- Aider et orienter la prise des décisions pour le futur;

- Contrôler les employés et les qualités des produits;

- Faire le compte-rendu des réunions;

- Etablir les bilans;

- Collaborer étroitement avec les autres employés.

Votre profil:

- Un diplôme de niveau Bachelor ou de niveau Master sont requis;

- De bonnes connaissances de Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, …) sont

indispensables;

- Une compréhension précise de l’énergie alternative est exigée;

- Une expérience technique avancée est nécessaire;

- Vous êtes francophone; vous parlez et vous écrivez couramment l’ anglais et le néerlandais;

- Minimum 3 ans d’expérience dans une fonction similaire;

- Efficacité, précision, orientation client et communication sont très importants.

Offre:

- Une rémunération attrayante en fonction de vos compétences;

- Possibilité de chèques-repas;

- Formation personnalisée;

- Une voiture est mise à votre disposition.

Contact:

Si vous êtes intéressés dans notre offre d’emploi, vous pouvez envoyer votre CV et une

lettre de motivation avec une photo à Tine Lens, Ressources Humaines, à l’adresse courriel: [email protected]

Adresse: Bosstraat 9

2861 Wavre-Notre-Dame

Numéro de téléphone:

015/76.78.60

Page 42: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Geïntegreerde proef Français pagina 40

3.3 Discussion la meilleure affiche

3.3.1 L’introduction

Dans notre entreprise, tout le monde a fait une affiche pour la journée découverte

entreprises. Maintenant il est temps de choisir la meilleure affiche de notre entreprise.

Dans un débat nous avons donné de bons arguments pour et ou contre une certaine affiche.

3.3.2 La meilleure affiche de notre entreprise

Page 43: Groeps bundel secco daphné de boelpaep

Besluit Uit dit eindwerk hebben wij geleerd dat werken in groep niet altijd even makkelijk is.

Maar onder leiding van een goede algemeen directeur die de taken goed weet te

verdelen, verloopt de samenwerking tussen meerdere personen vlotter. In de groep

ontstonden soms discussies, maar daaruit leerden we allemaal dat het op tijd indienen en in orde brengen van taken erg belangrijk was.

Tijdens het jaar hebben we geleerd om te gaan met onze eigen positieve en

negatieve punten en omdat je moet samenwerken met andere groepsleden en die mensen een andere mening kunnen hebben, is het belangrijk dat je je kan

aanpassen.

Uit de geïntegreerde proef hebben wij allemaal veel geleerd over het bedrijfsleven en

kunnen we die ervaringen meenemen naar de toekomst.