Groei & Bloei - Plant aardig januari 2013

download Groei & Bloei - Plant aardig januari 2013

of 12

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  439
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief van de Afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal PlantAardig verschijnt vier maal per jaar.

Transcript of Groei & Bloei - Plant aardig januari 2013

 • 1. PLANT AARDIGJanuari 2013Redactie PlantAardigJaargang 33Bevrijdingsstraat 44Nummer 16551 CP WeurtNieuwsbrief van de Afd. Rijk van Nijmegenen Land van Maas en WaalPlantAardig verschijnt vier maal per jaar.PlantAardig wordt gratis toegezonden aan deleden van onze afdeling.U kunt er ook voor kiezen om de PlantAardig uitsluitenddigitaal toegezonden te krijgen. Uw e-mail adres moetdan bekend zijn bij de ledenadministratie van onze afdeling antoinettevob@gmail.com.Deadline volgend nummer 1 mei 2013Onze afdeling is op 18 februari 1876 opgericht.De missie van Groei & Bloei luidt:Groei & Bloei is een landelijke vereniging waargroenliefhebbers en vakmensen elkaar vindenin het delen en uitdragen van groenbelevingen groenkennis.AFDELINGS- EN LEDENNIEUWTJESEen hartelijk welkom aan de nieuwe leden.Mw A. Gramser te MaldenVeel bloem- en tuinplezier!H. ten Haaf te Beuningen Mw J. in den Haak te NijmegenMw J.G. Arts Knorth te KekerdomMw T. v.d. Hulsbeek te BalgoijMw W. Ottink-van Wijk te NijmegenMw M.J.T. IJkhout te WijchenMw M.L. Wielenga te Malden Hr E. Kaspersen te NijmegenMw J.M.L. Wolters-Lutgerhorst te NijmegenMw A. Maas te NijmegenMw C.M. Zwietering te Nijmegen Mw T.M. Remic-Arts te NijmegenMw A. van den Broek te Wijchen C.J. Roskamp te WijchenMw M.J.M. Dael te Malden Mw H. Zuilekom te GroesbeekH. van Dijk te Wijchen Mw A.J. van Efferen te Molenhoek Stand ledenaantal afdeling Nijmegen (opgave Groei &Mw G. van der Eijk te EwijkBloei te Zoetermeer): per januari 2013Mw A. Wessel-de Jager te Nijmegenis 551 leden.Hr E. Fokkink te Nijmegen

2. Van de bestuurstafel... BESTUURSCOLOFON Website:www.nijmegen.groei.nl Facebook: groei&bloei Rijk van Nijmegen en Land vanWat WAS, wat IS en wat WORDT Groei & Bloei? Maas en waal WAS: In september 1873 vatte de heer Coster, artsen apotheker dus kenner van geneeskrachtige planten, Voorzitter:het idee op om een vereniging op te richten. Die kreeg Gerda Faaijde naam Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Tel: 024-3770550Plantkunde (KMTP). Landgoedeigenaren, tuinbazen, be Mob. 06-13775594roepskwekers en handelaren zijn hier lid van. Ze orga E-mail: gerdafaaij@chello.nlniseren lezingen om kennis uit te wisselen en houden tentoonstellingen van nieuwe gewassen. De KMTP is ook een adviesorgaan voor de regering en in Penningmeester en aanmeldpuntdie hoedanigheid adviseert zij bijv. over de oprichting voor deelname aan activiteitenvan tuinbouwscholen. Karin MaasBegin 20e eeuw verandert er veel. De overheid organi Tel: 024-3560865seert zelf het onderwijs. Er ontstaan vakorganisaties. E-mail: karinmaas01@gmail.com Girorek.: 551 24 67IS: De KMTP legt zich toe op sierteelt en wordt een tnv. KMTP Nijmegen e.o.vereniging voor liefhebbers van tuinieren en bloemschik ken. Het tijdschrift verandert in 1960 van naam, het wordt: Groei & Bloei. Er worden lezingen, cursussen, workshops, excursies Secretaris:e.d. voor de leden georganiseerd. Monique Janssen Tel: 06-29628496 na 16.00 uurWORDT: Begin 21e eeuw beschikt een groot deel van E-mail: moniquejanssenGB@gmail.com de mensen over een computer en is het zeer eenvoudig om informatie op te halen. Hoewel het plezierig blijft om even een momentje te nemen om lekker in het tijdschrift te duiken. Ook blijkt er een duidelijke behoefte te zijn om met elkaar iets te doen, de gezelligheidsfac Lid en cordinator bloemschikken:tor. Jeannette VosMaar er zijn ook veranderingen gaande bijv. op gebied Tel: 024-3444997van natuur en milieu. De tijd dat we alles af konden E-mail: jeannette.vos@tiscali.nlschuiven op de overheid is geweest. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en er iets aan doen. Ook daar hebben we elkaar voor nodig. G & B afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal Lid en cordinator activiteiten:neemt geregeld deel aan overleg met de gemeente Nij Mientje Petersmegen waar de wethouder bij aanwezig is en andere Tel: 024-6414488natuur- en milieuorganisaties zoals het IVN, Milieude E-mail:fensie en de vogelbescherming. mientjepeters45@gmail.comDaar wordt gesproken over parkinrichtingen, monumen tale bomen, groencompensatie enz. Er wordt hard ge werkt aan een cursus tuinreservaten. Een samenwerkingsproject van IVN, G & B en andere groene organisa Lid en cordinator promotieactiviteitenties in Nijmegen. Rigtje van der SluisGemeentes willen onderhoud van openbaar groen meer Tel: 024-6414606aan wijkbewoners over laten. Velen zullen meteen mop E-mail: r.tiggeler@planet.nlperen maar zij vergeten dat je je mede-bewoners dannog eens ziet (en spreekt), je lekker met elkaar bezig bent en het een richting op kunt sturen die de bewoners prettig vinden. Lid en redactie PlantAardig: Willeke ScheepersGroei & Bloei moet weer een vereniging worden met een Tel: 024-8455167maatschappelijk belang. Die gekend wordt door mensen E-mail: willeke.scheepers@han.nldie, op welke manier dan ook, met groen bezig zijn. Mensen die hun kennis uit willen dragen en in willen zetten. Ledenadministratie: Antoinette van Oosterwijk BruynMocht u n.a.v. van bovenstaande meer willen weten, neem E-mail: antoinettevob@gmail.comdan gerust contact op.Gerda FaaijvoorzitterPagina 2 3. Bloemstuk kerstdemo voor Bethlehem CADEAUBONNu te koop:In november 2012 heeft Andr Snijder een demonstra Cadeaubonnen in ieder gewenst bedrag, te bestedentie gegeven waarbij hij ca. 10 stukken heeft gemaakt. bij activiteiten van Groei & Bloei afd. Rijk van NijmeDeze stukken werden onder de aanwezigen verloot, op gen en Land van Maas en Waaln stuk na dat vr de verloting apart was gezet.Als je daarmee niet origineel voor de dag komt!Dit stuk hebben Gerda en Monique de dag na de demonstratie naar hospice Bethlehem in Nijmegen gebracht.Interesse?Het leek het bestuur een mooi gebaar om de bewoners Neem contact op met moniquejanssengb@gmail.comen zeker ook de vrijwilligers hiermee in het zonnetje tezetten. Dit werd zeer gewaardeerd!Kunt u het zelf niet meer aan?Tuinman met jarenlange ervaring biedt zich aan voortuinaanleg en onderhoud.Tel.:06-22202775 dhr. Arts uit LeuthCompost bak nu voor 5 euro per stuk!Grote serie van circa 100 gebruikte afvalbakken omcompost te maken van fabrikant Milko.Kunststof groene biobak van ca. 220/250 liter metspeciaal bodemrooster.Nieuwprijs ca. 80/90 euro onze prijs nu 5 euro perstuk excl. btw af opslag Nijmegen. Voor meer informatie: info@toeradvies.nl.Heeft u belangstelling voor een of meerdere bakken,dan kunt u deze tot uiterlijk 3 februari bestellen bijKarin Maas (zie colofon), door middel van een mailtjemet uw naam, adres, telefoonnummer, en het aantalbakken dat u wilt bestellen.Wees er snel bij, want op is op! Op de website nijmegen.groei.nl is een rubriek geNa 3 februari krijgt u bericht wanneer en waar u de vraagd/aangeboden; een digitale plantenruilbeursbak op kunt halen. voor zowel vraag als aanbod van planten, stekken, tuinmaterialen etc.Vrijwilligers gezocht voor tuin dAldeConinckshof Langzaamwerkende Kunstmest Vrijwilligers gezocht voor tuin dAlde Coninckshof Deze kunstmest voorziet gedurende meerdere maan Onze 1 ha grote tuin in Weurt, die tussen eind mei en den in de basisbehoefte van de plant. Hierdoor wordt eind september door veel tuinclubs bezocht wordt, de plant gezonder, krijgt het blad een mooiere kleur is af en toe te bewerkelijk voor ons. Maar misschien en zal de plant rijker bloeien.heeft u zin om 1 of 2 dagdelen in de week, op woensdag, De korrels bestaan uit voedingsstoffen die omgeven mee te helpen? Werkzaamheden zijn oa. : onkruid zijn door een laagje hars. Uit deze hars-korrels komen wieden, snoeien, graskanten of hagen knippen. de voedingsstoffen langzaam vrij gedurende 3 maan Wij bieden als tegenprestatie: iets lekkers bij de den. koffie, een lunch als u een hele dag werkt, een jaar Bij een hogere temperatuur en een hogere luchtvochlijkse barbecue en korting bij groepsbezoek. tigheid is de behoefte van de plant groter en komenBel: 024-3227769, Claudia Roskam en Paul Schrder, er meer voedingsstoffen vrij uit de korrels. zie ook www.opentuinbijnijmegen.nl Deze kunstmest wordt verkocht in bakjes van 200 gram en kost 4,00. U kunt ze bestellen bij Monique Janssen, zie colofon, en ze zijn te koop bij onze promotiestand aanwezig bij diverse activiteiten. Hier had uw advertentie kunnen staan - voor het aankondigen van open-dagen, exposities e.d. - voor vraag of aanbod van tuinhulp, planten, tuinspul len, enz.Pagina 3 4. Algemene Leden Vergadering (ALV) 21 februari 2013UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGvan de afdeling Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal van de ver. Groei & Bloei21 februari 2013 aanvang 20.00 u.Volkssterrenwacht Saturnus, Krekelstraat 10, 6533 RG NijmegenAgenda1. Opening door de voorzitter Gerda Faaij2. Verslag van de ALV 20123. Verslag over het jaar 20124. Financieel verslag over het jaar 20125. Begroting voor 20136. Verslag van de kascommissie7. Verkiezing nieuwe kascommissie8. Bestuursverkiezing Willeke Scheepers en Jeannette Vos hebben er beiden een eerste termijn van 4 jaar opzitten. Zij zijn officieel aftredend maar stellen zich herkiesbaar.9. Rondvraag10. Huldiging van de jubilarissen11. SluitingNa afloop van het officile gedeelte is er gelegenheid om wat met elkaar bij te praten onder het genot van eenglaasje en een hapje.De stukken behorende bij de agendapunten 2, 3, 4 en 5 zijn (bij voorkeur digitaal) op te vragen bij de secretarisMonique Janssen (zie colofon op blz. 2)Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd deze avond aanwezig te zijn. De ALV is een mooie gelegenheid omkennis te maken met alle activiteiten van de afdeling en met haar leden. ConsumententoetsVoordat nieuwe planten op de markt komen, worden ze soms, als de kweker daarom verzoekt, getest door consumenten.De afd. Aalsmeer van Groei & Bloei maakt zich daar sterk voor. Ongeveer 10 G&B afdelingen hebben de laatstejaren deelgenomen aan deze consumententoets waaronder onze afd. Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal.Van de getoetste planten zijn uitgebreide rapporten opgesteld tenz