Gratis Aangepaste Digitale Bibliotheek van schoolboeken ... WS 10 Redelijke...آ  gemarkeerd punt...

download Gratis Aangepaste Digitale Bibliotheek van schoolboeken ... WS 10 Redelijke...آ  gemarkeerd punt (de

of 53

 • date post

  11-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gratis Aangepaste Digitale Bibliotheek van schoolboeken ... WS 10 Redelijke...آ  gemarkeerd punt...

 • Gratis Aangepaste Digitale Bibliotheek

  van schoolboeken voor leerlingen met

  een beperking in schriftelijke

  communicatie

  COV Gent

  11 april 2017

 • 2

 • 3

 • Goed onderwijs is

  uitzicht geven op ‘zelf kunnen’,

  kinderen helpen om zichzelf te helpen.

  Luc Stevens in Anders denken en doen,,Garant, p. 16,17

 • 5

 • Basisonderwijs en secundair onderwijs

   Leerlingen met een attest

  o Dyslexie

  o Dyspraxie

  o Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en basisaanbod

  o GON

  o Gemotiveerd verslag

  o Verslag

  o ADIBIb-attest

  Hoger onderwijs

  6

 • 7

 • 8

   http://www.letop.be/bibliotheek//ik-heet-niet-

  dom-kobe-leest

  http://www.letop.be/bibliotheek/ik-heet-niet-dom-kobe-leest

 • Dev os, qedeer en het beir qatmen sheet.

  In petijb qat beqeiren nog konbendraten,

  waren ze pe deste vreinqen. Pas later is bat

  veranqerb. Oq een pag stuurben ze qe vos

  naar het dalies van pe leeuw om hem te

  vragen een onberkoning te penoemen. Toen

  de vos het qalies verleit, stonb pe deer hem

  op te wachten.

  9

 • Deles einbig pemet een versuit het evangelei van

  Mattheus: Haa leerst het onkruib dije en, dinp het in

  bussels om tever dranqen, maar slape tarwe od in

  mijn schuur. Woorb en van de Heer. Jan Bossier

  pekeekde twaalfleerlingen piein een hal vekring om

  hemheen zaten met vlammenpe ogen, vastqeslot en

  het vuur pat hem bes tijps hapaangestoken aan hen

  boor te geven. Ze habpen sam enaleen beel van de

  wegaf gelegq, maar het zoun ogtijpen

  overtuigingskracht vergenom van hen echte

  strijberste maken. De tijb was rela teif schaars om

  bateen te lange odleiding de aanbacht van bevijanp

  zout rekken, aan overtuigingskracht had hijgeen

  gedrek.

  10

 • 11

 • 12

   http://www.letop.be/bibliotheek//ik-heet-niet-

  dom-kobe-schrijft

   http://www.letop.be/bibliotheek//ik-heet-niet-

  dom-toon-als-student

  http://www.letop.be/bibliotheek/ik-heet-niet-dom-kobe-schrijft http://www.letop.be/bibliotheek/ik-heet-niet-dom-toon-als-student

 • 13

  Eeeer

  Ere

  ere

 • 14

 • EUREKA ADIBib alleen

  schoolboeken

   Leesboeken bij luisterpuntbibliotheek

  15

 • Sprint PDF

  Ook voor de Ipad

  Kurzweil

  Ook voor de Ipad

  Wody

  Alinea

  16

 • • Adobe Acrobat Pro

  • Foxit pdf reader

  • Pdf Xchange editor

  • Nitro pdf reader

  • Xodo

  17

 • 18

 • www.adibib.be

   2 voorwaarden

   Attest

   Gedrukte boek in bezit

  19

  http://www.adibib.be/

 • Van afhankelijkheid naar

  zelfredzaamheid (autonomiebeleving)

  Van frustratie naar motivatie

  Van onderpresteren naar optimale

  benutting van de leercapaciteit

  20

 • 21

 • Geen medisch defect model

  Sociaal-maatschappelijk functioneren

  22

 •  Informatie aanbieden op verschillende

  manieren

  Studenten tonen op verschillende manieren

  het geleerde aan

  Studenten op verschillende manieren

  betrokken laten voelen

  23

 • 24

 •  Golf (uitgesproken als [ɡɒlf]?) is een balspel waarbij een

  kleine, harde bal met een golfclub van de tee (afslagplaats)

  weggeslagen wordt in de richting van een met een vlag

  gemarkeerd punt (de hole). Het doel is om de bal in zo min

  mogelijk slagen in de hole te doen belanden. Golf wordt

  gespeeld op een golfbaan.

   Afhankelijk van de lengte van de hole wordt vastgesteld in

  hoeveel slagen de hole gespeeld zou moeten worden, de

  zogenaamde "par" (Professional Average Result).

   Een 18-holesbaan heeft meestal een par van 70, 71 of 72.

  25

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Fonetisch_Alfabet https://nl.wikipedia.org/wiki/Bal_(voorwerp) https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfbal https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfclub_(gereedschap) https://nl.wikipedia.org/wiki/Tee_(golf) https://nl.wikipedia.org/wiki/Hole_(golf) https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfbaan

 • Doeltreffend zijn zodat de persoon met een

  handicap daadwerkelijk kan participeren,

  Moeten een evenwaardige participatie van de

  persoon met een handicap mogelijk maken.

  Ervoor zorgen dat de persoon met een

  handicap zelfstandig kan participeren.

  De veiligheid van een persoon met een

  handicap waarborgen.

  26

 • Financiële impact

  Organisatorische impact

  Te verwachten frequentie en duur van het

  gebruik van de aanpassing

   Impact op de levenskwaliteit van de gebruiker

  De impact op de omgeving en andere

  gebruikers

   ontbreken van gelijkwaardige alternatieven

  Verzuim van voor de hand liggende of

  wettelijk verplichte normen

  27

 • Fase 0: brede basiszorg

  Fase 1: verhoogde zorg

  Fase 2: uitbreiding van zorg

  Fase 3: Overstap naar school op maat

  28

 • Compenseren

  29

  RemediërenDifferentiëren

  Differentiëren

  Remediëren

  Compenseren

 • Wat is basiszorg

  o De dagdagelijkse klaspraktijk is immers

  doordrongen van allerlei vormen van differentiatie,

  zoals het werken met basis- en uitbreidingsleerstof,

  het niveaulezen, de tutorwerking, ...

  o een krachtige leeromgeving, een duidelijke structuur,

  extra instructie, differentiatie, kindvolgsysteem,

  betrokkenheid ouders, ...

  o Zorg geboden aan ieder kind Aanbod : een krachtige

  leeromgeving Wie? KLASTITULARIS /

  ondersteuning zoco Ouders : algemeen

  georganiseerde oudercontacten

  30

 •  Een brede basiszorg sluit aan bij het concept van

  “universeel ontwerp”. Het universeel ontwerp verplicht ons

  om werk te maken van een samenleving waarin producten,

  omgevingen, programma’s en diensten – ook onderwijs –

  door iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen

  worden zonder dat er individuele aanpassingen nodig zijn.

  Vertaald naar onderwijs betekent dit dat er van bij de start

  een aanbod gecreëerd wordt waar zoveel mogelijk

  leerlingen voordeel uit halen. Zo kan een aantal sticordi-

  maatregelen al deel uitmaken van de basisdidactiek van

  elke leraar, hoewel ze vaak exclusief gelinkt worden aan

  leerlingen met leer- of gedragsproblemen of - stoornissen.

  Ook leerlingen zonder ASS profiteren bv. van een

  gestructureerde aanpak en een zekere voorspelbaarheid.

  31

 •  Mogelijkheden van verhoogde zorg zijn: extra

  ondersteuning door de zorgleerkracht (in en uit de klas),

  aanbieden van aangepaste hoeveelheid leerstof, hulp door

  ondersteunend beeldmateriaal, aangepast huiswerk

  (hoeveelheid of moeilijkheidsgraad verminderen)

   Voor leerlingen die makkelijker leren, beter begaafd zijn, zijn

  er volgende mogelijkheden: met maken van moeilijker werk

  (verdiepen), het werken op een hoger niveau, het

  zelfstandig uitdiepen van een onderwerp (door gebruik van

  computer), aangepast huiswerk

   Zorg geboden aan leerlingen met vermoedens van

  stoornissen/blijvende leerproblemen. Aanbod : bijkomende

  ondersteuning/ handelingsgericht werken Wie?

  KLASTITULARIS/ zoco/ CLB/ GON / andere externen

  Ouders : op vraag georganiseerde oudercontacten

  32

 •  In fase 1 vinden we zowel leerlingen zonder als met een diagnose (voor bv.

  dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS …) terug. Voor leerlingen zonder een

  diagnose volstaat de extra ondersteuning of kunnen bepaalde maatregelen

  na verloop van tijd afgebouwd of bijgestuurd worden. Leerlingen met een

  diagnose hebben in het verleden een diagnostisch traject binnen fase 2

  doorlopen. Deze diagnose heeft als doel om beter tegemoet te kunnen

  komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit gebeurt indien

  mogelijk verder in fase 1. Meestal zal het de begeleidende klassenraad zijn

  die beslist om een aantal sticordi-maatregelen toe te passen. Naast

  stimulerende en remediërende maatregelen kunnen hierin ook

  compenserende en dispenserende maatregelen worden opgenomen.

  Zeker voor dispenserende maatregelen moet er op worden toegekeken dat

  dit gebeurt binnen het wettelijk kader. Bij de uitbouw en invulling van de fase

  van verhoogde zorg kan de school in de eerste plaats een beroep doen op

  de pedagogische begeleiding. Om leraren te ondersteunen bij het bieden

  van deze concrete zorg kan de school verder een beroep doen op het CLB,

  bv. bij het opstellen