Governance, Risk & Compliance (GRC) ... GRC: governance, risicomanagement & beheersing,...

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Governance, Risk & Compliance (GRC) ... GRC: governance, risicomanagement & beheersing,...

 • NNR

  Amsterdam, 25 oktober 2016

  Governance, Risk & Compliance (GRC)

  Build muscle, lose fat! Energie geef je samen door!

 • Programma

  1. Waar komen we vandaan

  2. Wie zijn wij

  3. Wat doen wij

  4. Hoe werken wij

 • 3

 • 4

 • 1. Waar komen we vandaan (GRC)

  5

 • 1. Waar komen we vandaan?

  6

 • 1. Uitdaging: Kansen benutten

  Organisatie en

  functionele silo’s Gebrek aan

  overzicht

  Geen integratie Duplicatie van

  werkzaamheden

  Hoge

  kosten?

  Overload aan

  informatie

  Fragmentatie

  Voldoende integriteit?

  Cultuur

  Gebrek aan

  informatie

  Onnodige

  complexiteit

  Verwarring

  7

  Integriteit Cultuur

  Overzicht

  Integrale

  rapportage

  & analyse

  iGRC

  Betrouwbare

  informatie

  Technologie, methoden, infrastructuur,

  definities / vocabulaire

  Integrale risico

  en beheers

  activiteiten

  Van silo’s naar

  http://www.igrc.co.uk/

 • 1. Rumours talk…

  8

 • 2. Wie zijn wij

  9

 • GRC kennislunch

  10

 • Governance, Risk & Compliance (GRC)

  Samen waarmaken!

  Missie Kernwaarden Visie

  Alliander wil

  transparant,

  betrouwbaar,

  voorspelbaar blijven

  en verantwoord

  ondernemen. Dit

  geeft vertrouwen en

  rust bij haar

  stakeholders.

  Doel

  GRC is een competentie

  die Alliander in staat stelt:

  haar doelstellingen

  (governance) te bereiken,

  met onzekerheden en

  kansen om te gaan

  (risicomanagement &

  beheersing) , integer te

  handelen (compliance),

  met de juiste kwaliteit

  (quality assurance) en dit

  willen we duurzaam doen

  (continuïteit).

  Onze professionals

  staan midden in de

  samenleving. Onze

  kernwaarden zijn:

  • Sensitief

  • Samen

  • Slim

  • Creatief

  • Pragmatisch

  • Integer

  Het gezamenlijk behalen van

  de strategische doelen van

  Alliander en Liander, GRC

  helpt en ondersteunt hierbij.

  GRC medewerkers vertonen

  voorbeeldgedrag, zijn zelf

  lerend en streven naar

  continue verbetering als

  “trusted advisor”.

  Het doel is om als Center of

  Excellence toonaangevend te

  zijn op het gebied van GRC

  binnen en buiten Alliander.

  GRC activiteiten zijn

  diep geworteld binnen

  Alliander, zijn een

  vanzelfsprekendheid en

  behoren tot het DNA

  van de medewerker.

  Ambitie

  Ondersteunen

  Monitoren

  Beleid

  Risicomanagement & Beheersing

  • Enterprise Risk Management (ERM)

  • Credit risk

  • Action tracking

  • Business Control Framework (BCF)

  • Procesmanagement

  Quality Assurance

  • Portfolio

  • Programma

  • Projecten

  • Processen

  Compliance

  • Wet- en regelgeving (E, G, overig)

  • Beleid (interne regelgeving)

  • Integriteit

  Continuïteit

  • Crisis

  • Business Continuity

  • Privacy

  • Security

  • Data-governance

  Governance

  • In Control Statement • Interne Governance

 • 3. Wat doen wij

  12

 • GRC kennislunch

  13

 • 3. Wat doen wij (GRC)

  Ondersteunen

  Monitoren

  Beleid

  Risicomanagement & Beheersing

  • Enterprise Risk Management (ERM)

  • Credit risk

  • Action tracking

  • Business Control Framework (BCF)

  • Procesmanagement

  Quality Assurance

  • Portfolio

  • Programma

  • Projecten

  • Processen

  Compliance

  • Wet- en regelgeving (E, G, overig)

  • Beleid (interne regelgeving)

  • Integriteit

  Continuïteit

  • Crisis

  • Business Continuity

  • Privacy

  • Security

  • Data-governance

  Missie Kernwaarden Visie Doel Ambitie

  Governance

  • In Control Statement • Interne Governance

 • Governance Risk en Compliance - Producten en diensten Samen waarmaken!

  Rollen GRC en klant

  Trusted advisor Sparring partner GRC

  Coach Trainer

  Sponsor Partner Zelfbeoordeling Ontwikkeling Klant

  Extern

  • Belangen

  behartigen in

  externe gremia

  en waar nodig

  beïnvloeden.

  • Relatie-

  management

  van toezicht-

  houders en

  andere

  stakeholders

  zoals de NEN

  commissie en

  Netbeheer NL

  • Kennis

  overbrengen

  van buiten

  naar binnen en

  vice versa.

  • Ontwikkelen

  van trend-

  analyses.

  • Relatie-

  management

  op alle niveaus

  • Ophalen van

  interne

  ontwikkelingen

  en verbeter-

  punten.

  • Signaleren

  van best

  practices

  • Signaleren van

  behoefte aan

  (nieuwe) GRC

  producten en

  diensten

  Intern Beleid / kaders

  coördinatie Governance

  Advies en

  ondersteunen Kennisdeling

  • Opleidingen

  en trainingen:

  risk, privacy,

  audit benefit

  tracking,

  AO/IC,

  integriteit,

  portfoliomngt

  • Oefeningen

  voor o.a.

  crisis, privacy

  • Kennis-

  sessies

  (vaktechniek)

  • Intranet

  publicaties

  • Kennis-

  platforms

  (kwaliteit,

  P3M)

  • Coachen

  • Regierol bij

  externe audits

  • BCF

  implementatie

  • Implemen-

  tatie van

  beleid

  • Adviseren en

  begeleiden bij

  incidenten en

  onderzoeken.

  • Integriteits-

  vraagstukken

  • Inventa-

  riseren van in-

  en externe

  risico’s

  • Toepassen

  van GRC

  tooling

  • Regierol bij het

  ontwikkelen

  van beleid en

  implementatie-

  plannen

  • Opstellen van

  integrale

  auditplanning

  • Publiceren van

  beleids-

  documenten

  • (Mede)

  opstellen van

  BCF- en

  normenkaders

  • Beheren van

  het GRC

  raamwerk

  • Coördineren

  van informatie-

  verzoeken van

  toezichthouder

  .

  • Opzetten en

  beheren van

  de interne

  governance:

  governance

  manual,

  functional

  guidance en

  charters

  • Faciliteren

  strategische en

  tactische

  gremia zoals

  ARC, IKS,

  APSO en het

  DGL overleg

  • Coördinatie

  van het

  incontrol

  statement

  Continue

  bewaking

  • Interne audits

  • (impact)

  analyses

  • Volwassen-

  heidsmetingen

  (GRC scan)

  • In control

  verklaring

  • Self-

  assesments

  • Benefit

  tracking

  • Quick scans

  • Stuurgroep-

  evaluaties

  • Vertrouwens

  scans

  Review / Audit

  • QA rapporten

  • Risico-

  rapportages

  • Voortgang

  rapportages

  • Integrale

  evaluaties

  • Actiontracking

  van o.a.

  ketenaudits,

  QA reviews,

  certificerings-

  audits

  • GRC

  dashboard

  ‘Buiten wereld

  naar binnen’

  ‘Helpende

  hand’ ‘Richtlijnen voor

  uniformiteit’

  ‘leerpunten

  en acties’ ‘Realiseren

  deugdelijk bestuur’

  ‘Ontwikkeling door

  kennisdeling’ ‘Weten wat

  er speelt’

  ‘In korte tijd alle as-

  pecten beoordeeld’

  Continu Verbeteren

  Beleid Ondersteunen Monitoren Omgeving

  GRC: governance, risicomanagement & beheersing, compliance, quality assurance, crisismanagement, privacy & security, datagovernance, business continuity

 • 4. Hoe werken wij

  16

 • GRC kennislunch

  17

 • Beleid Organiseren Implementeren Monitoren

  E ff o rt

  To be

  As is

  Transformation

  to 1st line Development

  2nd line

  Development

  2nd line

  Ondersteunen

  4. Hoe werken wij

  18

 • Strategisch

  Tactisch

  Operationeel

  FIN

  Audit

  Stuurgroep Auditcie

  BCF

  CBL