Gorcumse Courant week34

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Gorcumse Courant

Transcript of Gorcumse Courant week34

 • 26 AUGUSTUSFEESTELIJKEOPENING

  Theo BartenkeurslagerDr. H. de Vriesplein 4 ARKEL0183-745293theobarten.keurslager.nl

  T 0345 - 616 627

  BEZORGEN

  T 0345 - 616262

  RESERVEREN

  Da PieroRISTORANTE

  WIJ DOEN OOK CATERING!

  NU OOK

  SPARERIBS

  KERKSTRAAT 21 4141 AT LEERDAM

  Italiaans zoals Italiaans behoort te zijn.

  Voorgerechten PastasPizzas & Calzones Paninis

  Reserveren T. 0345 616 262Open di-zo. 17.00 22.30

  www.dapiero.nl

  KERKSTRAAT 21 LEERDAM

  Wethouder Klink bedigdGORINCHEM - Het zomerreces in politiek Gorcum komt ten einde op dinsdag 25 augus-tus. Het nieuwe politieke seizoen begint met een extra

  raadsvergadering. Eeuwit Klink (CDA) wordt benoemd tot nieuwe wethouder en Nely Maris neemt zijn plek in de raad die avond over.

  Waardlanden heeft zonREGIO - De grootse zonnecen-trale van de regio ligt op het dak van reinigingsdienst Waardlanden. Met 1017 pa-nelen wordt er meer stroom opgewekt dan dat de reini-gingsdienst zelf verbruikt. Dit is n van deeffecten van het gevoerde milieubeleid. Milieu en duurzaamheid zijn twee van de speerpun-ten waar het bestuur van Waardlanden op heeft in-gezet. In het bestuur zijn de portefeuillehoudende wethouders vertegenwoor-digt van de gemeenten Gies-senlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en

  Zederik. Het streven was een energiebesparing van 10%, zoals onderschreven in het Blauwzaam-conve-nant, maar met de investe-ringen in milieuontlastende maatregelen loopt Waard-landen vooruit op de doel-stellingen. Dat was dan ook reden voor de bestuursleden om vorige week dit heuge-lijke feit in het zonlicht te zetten.Maar er zijn nog meer ver-beteringen. Naast de zonne-centrale op het dak zijn ook alle lampen vervangen door LED-verlichting, wat een be-sparing oplevert van 70.000 KW op jaarbasis.

  De Zomerfeesten zijn begonnen - eigenlijk. Het Arkels Visserskoor toerde maandag en dinsdag langs Huize Steijndeld, St. Clara, Schutse, Bannehof en Gasthuis onder het motto: als u niet naar de Zomerfeesten kunt komen, dan komen de Zomerfeesten naar u. Zaterdag 26 september viert het koor haar 20 jarig bestaan

  met een groot shanty festival. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie van de boten- camperbeurs. Aan dit festival zullen naast het Arkels Visserskoor nog 5 andere koren uit de regio maar ook daarbuiten deelnemen, die op 3 verschillende locaties in de binnenstad van Gorinchem zullen optreden. Foto: Teus Admiraal

  De zomer komt naar u toe...

  Scholen en bedrijven krijgen nog kans

  GORINCHEM - Ruim elfdui-zend mensen gingen hen inmiddels voor. Daarop staat de bezoeker-steller inmiddels, waarin slechts de binnenlocaties zijn meegerekend. Een mooie score? Bert van Meteren, geeste-lijk vader van Symposion aarzelt: Vergeleken met

  2005 blijft het wat achter, maar toen duurde het twee maanden langer, dus dat is moeilijk om naast elkaar te leggen.

  WarmHet weer heeft niet erg meegeholpen, stelt Van

  Meteren. Of het was te warm of je stormde weg. Maar afgelopen zondag bij-voorbeeld was het niet heel druk in de stad, maar had-den wij toch achthonderd bezoekers. Dat is goed.

  Mooie maandHij hoopt dat net als tien jaar geleden met name de scholen de kans aangrijpen om de exposities te bezoe-ken, met begeleiding door een gids. We kregen van de stichting Hendrick de Keyser het aanbod om het Tolhuis een maand langer open te houden, van de ge-meente mochten we langer De Doelen gebruiken. Daar-door kunnen we tot eind september verder. Dat is normaal gesproken nog een mooie maand, dus we kun-nen nog anderhalve maand fl ink gas geven.

  SEPTEMBER IS EEN MOOIE MAAND DUS WE KUNNEN NOG FLINK GAS GEVEN

  De kunstmanifestatie Symposion gaat een maand langer door. De meer dan vierhonderd werken in de binnen- en buitenruimten in stad en streek blijven te bezichtigen tot en met 30 september. Zo hoopt de organisatie ook scholen en bedrijven de kans te bieden om Symposion te bezoeken.

  Symposion verlengd

  Demo met Raemon SluiterVUREN - De Vurense tennis-vereniging De Waalrackets maakt werk van zijn jaar-lijkse open tennistoernooi. Dat duurt van 28 augustus tot 6 september en spelers in alle categorien kunnen zich aanmelden via www.toernooi.nl. Daarnaast wordt er op het complex aan

  de Graaf Reinaldweg een invitatietoernooi gehouden voor de spelers uit de top 20 van de Nederlandse ranking en komt de voormalige prof Raemon Sluiter een demon-stratie geven op zaterdag 5 september. Tijdens het toer-nooi wordt een verloting ge-houden.

  StadsderbyGORINCHEM - De Gorinchem-se stadsderby SVW tegen Unitas-zondag zal zaterdag veel publiek naar Molenburg lokken. Deze bekerwedstrijd is het absolute topaffi che van de eerste speelronde om de districtsbeker. Veel voet-balliefhebbers in de regio kijken reikhalzend uit naar deze editie van de derby. Die is nog eens extra interessant omdat in totaal dertien spe-lers van het voormalig nati-onale elftal van Eritrea het tegen elkaar zullen opne-men. De toegangsprijs voor de derby is drie euro voor volwassenen en twee euro voor 65-plussers. Jeugd be-taalt slechts n euro.

  TIMMERDORP AAN DE WEGDe opening van Timmerdorp viel nat uit, maar in de loop van de dag werd het droger.

  15

  UNITAS WORSTELTGer Klop weet dat het lastig wordt maar doet alles om in de tweede klasse te blijven.

  19

  Geef n kleurtje aan de zomerGORINCHEM - Zaterdag 22 au-gustus 2015 vindt voor de tweede keer de Colour My Summer run plaats in Go-rinchem. Het is een vrolijk wandel- en hardloopevene-ment, waar niet alleen de prestatie, maar vooral het plezier n het goede doel tel-len. Vorig jaar liepen er 900 mensen mee en is er 22.000 euro opgehaald voor het goede doel. Kinderen onder de 12 jaar zijn van harte wel-kom en kunnen gratis mee-doen, onder begeleiding van een volwassene. Voor meer informatie en inschrijving: www.colourmysummer.nl. Deelname kost 17,50 euro.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 4cd-box Magic of Disco deel 2Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  www.gorcumsecourant.nlWoensdag 19 augustus 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

 • Al meer dan 50 jaar een begrip

  Van Ewijck Schilderwerken

  Onderhoudsplanning Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Decoratieve wandafwerking Beglazing

  Papland 9-1R, 4206 CK Gorinchem - Tel.: 0183-632698E-mail: info@vanewijckschilderwerken.nl - www.vanewijckschilderwerken.nl

  Van Toer-Juridisch Advies

  Bent u ontslagenof dreigt ontslag?

  Laat u adviseren.

  Arbeidsrecht Sociale zekerheid Brede juridische ondersteuning

  Tiendweg 9a 4142 EG Leerdam Tel. (0345) 61 36 26 www.hetdak.nl

  Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstallatie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.

  Eenmooiegelegenheidvooreenfeestje!

  Guard Academy houdt op zaterdag 5 septem-ber 2015 een speciale selectie- en adviesdagvoor de opleiding MBO beveiliger 2 op haarvestigingen te Deventer, Nijmegen, Amster-dam en Dordrecht. Diegene die de opleidingmet succes afronden zijn kort daarna vrijwelzeker van een baan in de beveiliging. Ruim80% van de cursisten heeft na het behalenvan het beveiligingsdiploma binnen 2 3maanden een baan in de beveiliging gevon-den. De vraag naar beveiligers is namelijknog steeds groot.

  Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opge-leid personeel. Dit komt onder meer door de steedsstrenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bijluchthavens, maar ook bij scholen, ziekenhuizen,banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen enevenementen. Bovendien neemt nog steeds de crimi-naliteit in omvang toe.

  Guard heeft in de loop der jaren honderden beveili-gers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt eenhalf jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en vin-den zeer snel werk in de beveiliging. Nog steedswordtbij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen.Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de bevei-liging is steeds meer behoefte net als aan 45 plussers.We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zo-als telefoniste, receptioniste en concirge functies opscholen, baliewerkzaamheden in overheidsgebou-wen,maar ook front- en backstage activiteiten bij velesoorten evenementen en winkelbeveiliging.

  Om temogenwerken in de beveiliging is eenMBOni-veau 2 diploma vereist. Uniek is dat Guard de theorieopleiding combineert met een zeer gevarieerd prak-tijkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaringopdoen en in de volle breedte kennismaken met hetvakgebied. Tevens kan op veel momenten in de weekstageworden gelopen.Ook in deweekenden. Een sta-ge bijna op maat dus en aangepast aan de persoon-lijke situatie.

  Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door deuitgebreide selectie vooraf. Zowil de opleiding teleur-stellingen voorkomen bij de cursist. Guard screentdan ook altijd vooraf.

  EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING DIE WERKTEN LOONT

  Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bijGuard de opleiding willen volgen hebben dat geld bijde start van de opleiding niet. Helaas is ook de over-heid sinds enige tijd niet meer bereid om scholing tevergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensenniet meer willen en kunnen wachten op een bijdra-ge vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Zetonen zelf initiatief, investeren zelf en nemen zo huneigen toekomst in handen. Een belangrijke redenvoor Guard om te starten met een eigen studiefinan-cieringsfonds waardoor voor iedereen met initiatiefde opleiding toegankelijk en betaalbaar blijft. Voorinschrijving aan de opleiding is deelname aan de se-lectie- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursistgeen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie-en