Gorcumse Courant week26

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  272
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Gorcumse Courant

Transcript of Gorcumse Courant week26

 • Hoornaar, zaterdag 27 juni Rommelmarkt en Jaarmarkt

  9.00 - 16.00 uur

  (gratis parkeren)

  GRATISAuto Airco ControleZaterdag 18 april 2015van 8:00 tot 17:00 uur Boezem 5

  Gorinchem(ind.ter.Papland)0183-620 61206-54 224 338

  Zaterdag 27 juni 2015

  Grote Markt 6 Gorinchem Reserveren: 0183638880

  www.hoofdwacht.nl

  Steaktartaar*****

  Tilapiafiletin een krokant

  jasje*****

  Aardbeienromanoff

  18,80

  Spijksedijk Gorinchem I spijksepoort.nl I

  Woonwinkelen

  bij Spijksepoort

  daar word je blij van

  Varkenmarkt 17 Gorinchem0183-689191 I gelagh.nl

  DE GROOTSTELUNCHKAARTVAN GORCUM

  www.gorcumsecourant.nlWoensdag 24 juni 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Niet alleen machines malen op bedrijventerrein Gorinchem-Oost II, ook kiezen. De schaapskudde van Huug Hagoort zette zaterdag haar beste beentje voor om te demonstreren, wat zij doet voor biodiversiteit. Aanleiding was het inzaaien van enkele nog braakliggende percelen met streekeigen bloemen door de stichting Blauwzaam. Doel is een lint voor bijen en vlinders door Alblasserwaard en Vij eerenlanden. Foto: Teus Admiraal

  Natuurlijke bedrijvigheid

  Gezonde begroting, wel slag om de arm

  GORINCHEM - Gunstige lage rentestanden en een mee-vallende gemeente-uitke-ring vanuit het Rijk zorgen voor de mooie cijfers. Nog veel fl orissanter zien de ge-stelde prognoses eruit voor 2019, wanneer de algemene reserve van de gemeente wordt voorzien op 33,2 mil-joen euro. Ruim voldoende als tegenwicht voor de be-kende fi nancile risicos, die op 11,6 miljoen zijn gesteld. Het resultaat van de bezui-nigingsslagen van de afgelo-pen jaren en het verbeterend economisch getij. Gorcum waakt echter voor te veel optimisme. De schulden (171 miljoen euro) zijn nog

  altijd hoog en dat is een ri-sico, wanneer de rente stijgt. Verder wachten de stad on-zekere investeringen voor onder andere de ontsluiting van bedrijventerrein Groote Haar (Gorinchem-Noord) op de A27 en de ontwikke-ling van Bastion II, de om-geving van parkeergarage Kweeklust en de aanloop naar het centrum. Als de fi -nancile gevolgen van deze en andere ontwikkelingen zijn meegewogen gaat de gemeente voorlopig uit van een algemene reserve van 12 miljoen euro eind 2019. Vol-doende, maar met weinig speelruimte. De gemeente-raad vergadert op 9 juli.

  Het gaat Gorcum fi nancieel redelijk voor de wind, zo blijkt uit de eerste tussenrapportage over 2015 en de perspectiefnota voor de periode 2016 tot 2019. Het lopende jaar brengt de stad tot dusver een meevaller van bijna 1,16 miljoen euro en ook voor de komende tijd worden louter positieve resultaten voorzien.

  Prettige verwachting

  DE KERK VAN BINNENElf kerken zetten de deur open voor belangstellend publiek in de Kerkennacht.

  7

  DOODKORTE IN WEERWOORD:Halverwege traject naar Toe-komstbeeld Cultuur: Gorcum bruist aan alle kanten

  19

  Budget voor lee aarheidGORINCHEM - Het college van burgemeester en wethouders stelt in de gemeentelijke per-spectiefnota 2016-2019 voor om middelen vrij te maken, waarmee Gorcumers in hun eigen wijk activiteiten of ini-tiatieven kunnen ontplooien om de leefbaarheid te verbe-teren. Door kleine ingrepen in de openbare ruimte bij-voorbeeld, zo stelt het col-lege voor. Voorheen was het moeilijk om daar gehoor aan te geven vanwege het ont-breken van budget. Het col-lege stelt nu voor om er voor twee jaar 50 duizend euro voor beschikbaar te stellen.

  Schrijven voor de krantSchrijven voor de Gorcumse Courant is niet alleen leuk, maar ook leerzaam en nut-tig voor je curriculum. De redactie komt graag in con-tact met mensen, die verslag willen doen of anderen wil-len bevragen over Gorcum en omgeving. Er staan een bescheiden vergoeding en begeleiding tegenover. Contact: 08801-30336/30338 en per mail: redactie.goc@ wegenermedia.nl.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win cd-pakket van top-dj Ben LiebrandGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Nieuw parkeersysteemGorinchem Het college van burgemeester en wet-houders heeft een nieuw parkeersysteem uitgekozen dat zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van parkeer-ders in Gorinchem. Met dit parkeersysteem kunnen be-zoekers straks weer achteraf betalen met contant geld en pin in de parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust. Ook keren de slagbomen bij de in- en uitrit terug. In mei 2015 nam de gemeen-teraad het besluit om het be-staande systeem in de par-keergarages te vervangen.

  Daarna heeft de gemeente vijf verschillende systemen bekeken. Het systeem dat nu gekozen is, voldeed het beste aan de uitgangspun-ten. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met verschil-lende partners, bezoekers en inwoners. Zo is via de winkeliers een enqute ge-houden onder inwoners en bezoekers van Gorinchem. Ook het Binnenstadsma-nagement en Hartje Gorkum zijn intensief betrokken bij de selectie van een nieuw systeem.

  Haakathon tegen lepraRegio - De Leprastichting houdt een Haakathon in on-der meer Alblasserwaard, Alblasserdam, Giessenburg. Tot 27 juni gaan op elf loca-

  ties hakers aan het werk met haakpatroon van de rode kater uit Jan, Jans en de Kin-deren. Meer op www.lepra.nl/haken.

 • B r o n k h o r s t

  P o d o L i n a

  H o o g s t r a a t 1 7

  4 2 0 1 C A G o r i n c h e m

  ( 0 1 8 3 ) 6 3 1 8 0 7

  s c h o e n w i n k e l @ b r o n k b v . n l

  w w w . b r o n k b v . n l

  S c h o e n s p e c i a a l z a a k P o d o L i n a

  O r t h o p e d i s c h e s c h o e n t e c h n i e k

  S c h o e n r e p a r a t i e e n s l e u t e l s e r v i c e

  BRONKHORST - OPRUIMING - BRONKHORST - OPRUIMING - BRONKHORST - OPRUIMING

  OPROPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  UIMING

  OPRUIMIN

  G

  OPROPR UIMIN

  GUIMI

  NG

  OPROPR UIMIN

  GUIMI

  NG

  OPROPR UIMIN

  GUIMI

  NG

  OPROPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  OPRUIMIN

  GUIMI

  NGOPRU

  IMING

  BRONKHORST - OPRUIMING - BRONKHORST - OPRUIMING - BRONKHORST - OPRUIMING BR

  ON

  KH

  OR

  ST - OPR

  UIM

  ING

  - BR

  ON

  KH

  OR

  ST - OPR

  UIM

  ING

  - BR

  ON

  KH

  OR

  ST - OPR

  UIM

  ING

  - BR

  ON

  KH

  OR

  ST - OPR

  UIM

  ING

  - BR

  ON

  KH

  OR

  ST

  BR

  ON

  KH

  OR

  ST -

  OPR

  UIM

  ING

  - B

  RO

  NK

  HO

  RST

  - O

  PRU

  IMIN

  G -

  BR

  ON

  KH

  OR

  ST -

  OPR

  UIM

  ING

  - B

  RO

  NK

  HO

  RST

  - O

  PRU

  IMIN

  G -

  BR

  ON

  KH

  OR

  ST

  OPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  OPRUIMIN

  G

  OPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  OPRUIMIN

  G

  OPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  OPRUIMIN

  G

  OPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  OPRUIMIN

  G

  OPRUIMIN

  GOPRU

  IMING

  OPRUIMIN

  G

  OPRUIMING

  SCHOENENKINDER - DAMES - HEREN

  Glasschade? Bel gratis:

  (0800) 022 44 1024 uur per dag bereikbaar!

  UWADRESVOOR: Isolatieglas Ventilatieroosters Figuurglas Kitten en PE-band Enkelglas Onderhoud Voorzetramen

  GlascombinatieArkel herstelVlietskade 80214241 WS ArkelPostbus 534240 CB ArkelTel. (0183) 56 71 00Fax (0183) 56 70 99

  E-mail: info@glascombinatiearkelherstel.nlInternet: www.glascombinatiearkelherstel.nl

  Gorinchem/Leerdam woensdag 24 juni 2015 2

  Kennel De Morgenstond BV A : Hoek 39 | 4271 BH Dussen

  T : 0416 - 391280

  ...ht vakantieadres voor uw kat en hond!

  Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8:00 - 17:00 uur

  Zon- en feestdagen gesloten

  www.kenneldemorgenstond.nl

  Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

  De beste

  service

  Philips Ambilight3D SMART TV 47 inch

  39,95

  27,95per maand

  Lease en pro teer van de beste service:

  kiesjecollege.nu

  Studeren met ambitie op het mbo? Kies dan voor een sprint- of niveau 4-opleiding bij n van onze mbo-colleges. Want voor een uitdagende opleiding die voorbereidt op het hbo of een baan zit je bij ons goed. Meer weten? Kom naar onze info avond op de Disketteweg 10 in Amersfoort of de Marco Pololaan 2 in Utrecht. Meld je vooraf wel even aan op kiesjecollege.nu

  INFO AVONDDONDERDAG 2 JULI 18.00 - 20.30 UMBO NIVEAU 4 EN SPRINT MBO-HBO

  VIA MBONAAR HBO?

  www.FIETSENONLINE.COMRijksweg 126a NieuweNdijk

  (tusseN goRiNchem eN oosteRhout)LaNgS a27 aFSLag 22

  T: 06 - 309 28 589

  FietsenOnline.com

  Gazelle esprit ltD

  Gazelle OranGe C7+ inDustry Grey

  COrtinau4

  van 579,-

  voor 489,-van 849,-

  voor 679,-van 529,-

  voor 465,-

  COrtina eCOmO u4 Jeans

  Gazelle OranGe C7 Hybrid F ebike met aCCu zilver

  van 1649,-

  voor 1449,-van 1849,-

  voor 1569,-van 749,-

  va. 599,-

  Gazelle Heavy Dutypale blue

  600m2 winkel direct langs a27

 • De Nieuwe Showroom modellen zijn onderweg

  Vanaf vandaag proteert u vande grote kortingen op onze huidige

  voorraad showroomkeukens(zolang de voorraad strekt)

  Keukenontwerpers GorinchemNewtonweg 18a

  4207 HK GorinchemTel: +31 (0)183 647774

  e-mail: info@keukenontwerpers-gorinchem.nlwebsite: gorinchem.siematic.nl

  OpeningstijdenDinsdag - Zaterdagen van 9.30 tot 17.30 uur

  Donderdag koopavond

  voorraad showroomkeukens

  e-mail: info@keukenontwerpers-gorinchem.nl

  Gorinchem/Leerdam woensdag 24 juni 2015 3

  Ophef over imam onnodigGORINCHEM - Een grote storm in een klein glaas