Google Earth powerpoint

of 20 /20
Google Earth Robin Mohammad Alessandro Somers Lynn Spegelaere

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Google Earth powerpoint

  • 1. Google Earth
    Robin Mohammad
    Alessandro Somers
    LynnSpegelaere

2. Google Earth
Applicatie van Google Inc.
Gratis te downloaden
Satelliet- & luchtfotos wereld
Toepassing GSM
3. Geschiedenis
2004: Earthviewer3D
KeyholeInc.
2005: Google Earth
Beschikbaar voor iedereen
4. Google Earth vs. Google maps
Waarnemen zonnestelsels & sterren
Vluchtsimulator
Oceaanfunctionaliteit
Google Street View
5. Gebruik
Gebruik vooral met muis.
Instructiefilmpje navigeren in Google Earth:
6. Features
Vluchtsimulator
Oceaanfunctionaliteit
7. Features
Google Moon
Google Mars
8. Features
Google Sky
Historische beelden
Las Vegas 1950
Las Vegas 2011
9. Lagen
Vormt een belangrijk deel van Google Earth
Grote bron aan informatie
10. Grenzen
11. Wegen
12. 3D gebouwen
13. Weer
14. Versies
Google Earth
Google Earth Pro
Google EarthEnterprise
15. Google Earth
Standaard versie
Vrij te downloaden
Basis features inbegrepen
16. Google Earth Pro
Professioneleversie
Jaarlijkse licenties van $399
Betere kwaliteit
GIS (geografisch informatiesysteem)
17. Google EarthEnterprise
Geospatiale gegevens
Verbinding maken met andere klanten via Globe
Kan offline gebruikt worden
18. Zakelijke toepassingen
Onroerend goed
Media
Defensie
Planning, simulatie & training missies
Distributie van luchtbeelden
Visualisatie grondtroepen
19. Voordelen
Snel
Volledig
Flexibel
20. Bedankt voor uw aandacht
Robin Mohammad
Alessandro Somers
LynnSpegelaere