Google Earth In De Klas

of 43 /43
Introductie: Google Earth

Embed Size (px)

Transcript of Google Earth In De Klas

 • 1. Introductie: Google Earth

2. Naar welke stad kijken we? 3. Naar welke stad kijken we? 4. Naar welke stad kijken we? 5. Over welke stad hebben we het?

 • Deze stad ligt 65 kilometer ten noorden van Amsterdam.

6. Over welk land hebben we het?

 • Dit land ligt op 0 graden noordebreedte en 115 graden oosterlengte.

7. Welkom

 • Even voorstellen

8. Wie ben jij? 9. Wie ben jij? 10. Wie ben ik? 11. Wat staat u te wachten 12. Vernieuwend en inzichtelijk zaakvakonderwijs? Google Earth in de klas! Projectplan kennisontwikkeling 13. 14. Het project

 • Deelnemende scholen
 • Adviesrol Hogeschool Domstad
 • Fasering
 • Opbrengsten
 • Publiciteit
 • Kennisdeling

15. Deelnemende scholen

 • Pius school Abcoude - Abcoude
 • Piet Mondriaanschool - Abcoude
 • WSV- Amsterdam
 • De Horizon- Den Haag

16. Adviesrol Hogeschool Domstad

 • Expertise centrum ICT-educatie
 • Algemene projectleiding
 • Opzetten van het project en koppeling van scholen en experts.
 • Implementatie van de Google Earth-toepassing in de scholen
 • Het Centrum voor ICT-e heeft meerdere projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het Keiwijs-project voor de Gemeente Amersfoort, waar ruim 60 basisscholen in de stad Amersfoort bij betrokken waren.

17. Fasering

 • Fase 1: Onderzoek en voorbereiding
 • Fase 2: Ontwikkeling
 • Fase 3: Implementatie en uitvoering
 • Fase 4: Afronding
 • Fase 5: Transfer van kennis naar onderwijsveld

18. Opbrengsten

 • Leerkrachten weten hoe zij GE kunnen inzetten in de klas.
 • De ontwikkelde leskaarten worden uitgevoerd door de leerlingen.
 • Inzicht in de beleving van leerlingen over de manier van werken.

19. Kennisdeling

 • Opzetten website (portal) met alle informatie en materialen

20. Mogelijkheden Google Earth 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Google Earth in de klas 30. Hoe heeft u vroeger aardrijkskunde gehad? 31. De beroepsonderneming

 • Vraag stageschool
 • Onderzoek
 • Resultaten onderzoek

32. Verschillende werkvormenin het onderwijs

 • Gouden lesopening
 • Gast spreker
 • Eigen ervaringen
 • Methode als richtlijn
 • De klas uit
 • ICT
 • Etc.

33. 34. 35. 36. Kerndoelen en leerlijnen

 • Voorbeeld kerndoel aardrijkskunde:
 • De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azi, Afrika en Zuid-Amerika

37. Kerndoelen gekoppeld aan methodes 38. Het maken van een earthquest

 • Koppel het aan de methode
 • Bedenk wat het doel is van de earthquest
 • Maak gebruik van regels, zoals de geografische vierslag

39. 40. 41. Onze ervaring met het werkenmet een earthquest

 • Zet de kinderen aan tot onderzoek, en begrijpen
 • Motiverend voor de kinderen
 • Kinderen maken hun eigen verhaal
 • Zeer goed te gebruiken als werkvorm naast de methode

42. Kern: hoe gaan we dat doen? (1)

 • Opdracht maken:
  • Introductieopdrachtenbekijken
  • Onderwerp kiezen
  • Opzet maken in WORD
  • KMZ-bestand maken(video 5 en 6)
 • Opdracht op Wiki zetten:
  • Inloggen:
   • Gebruikersnaam: werkenmetgoogleearth
   • Wachtwoord: werkenmetgoogleearth

43. Kern: hoe gaan we dat doen? (2)

 • Kies eenwikipaginauit
 • Zet daar de tekst neer van de opdracht
 • Upload het kmz-bestand
 • Voeg het kmz-bestand toe aan je pagina