Google Drive 2014-2015 - · PDF file 2015-03-22 · Vivo – TKO Kortrijk 2...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Google Drive 2014-2015 - · PDF file 2015-03-22 · Vivo – TKO Kortrijk 2...

 • Google Drive 2014-2015

  Ontwerp van proeven met Google Drive en insluiten in Smartschool

 • Vivo – TKO Kortrijk 1

  Google Drive K. Kenes

  Google Drive en Smartschool

  1 Inleiding Met Google Drive is het mogelijk om documenten, rekenbladen, presentaties, formulieren en tekeningen te

  maken. Je kan ook bestaande documenten uit bijvoorbeeld Word, Excel of PowerPoint importeren (met de

  knop uploaden ). Je kan ook allerlei apps koppelen aan Drive: mindmup, geogebra, enz...

  Je bewaart je documenten niet alleen op je computer maar ook op

  de computers van Google. Dit is handig omdat je er op deze manier

  overal aan kan. Een ander sterk punt van Google documenten is de

  mogelijkheid om met verschillende mensen terzelfder tijd aan het

  zelfde document te werken.

  Je moet wel een account aanmaken.

  Met Google Drive kunt u uw bestanden overal opslaan en openen:

  op het web, op uw vaste schijf of onderweg.

  Het werkt als volgt:

   Ga naar Google Drive op het web op het adres drive.google.com.

   Installeer Google Drive op uw computer of mobiele apparaat.

   Sleep uw bestanden naar Google Drive. Dit is eenvoudig toegankelijk op uw apparaat.

  Uw bestanden gaan nu overal met u mee. Als u een bestand op het web, uw computer of mobiele apparaat

  wijzigt, wordt het bijgewerkt op elk apparaat waarop u Google Drive heeft geïnstalleerd. U kunt delen,

  samenwerken of alleen werken: u bepaalt het zelf voor uw bestanden. Wanneer u Google Drive op

  meerdere apparaten installeert, zorgt Google Drive dat ze allemaal gelijk zijn. U kunt zelfs uw bestanden

  gebruiken wanneer u offline werkt.

  Houd uw bestanden gesynchroniseerd. U hoeft alleen maar verbinding te maken met internet. Het

  synchroniseren gaat bijna automatisch. Elke keer dat uw apparaat verbinding maakt met internet, wordt

  Google Drive gecontroleerd. Dit zorgt ervoor dat uw bestanden en mappen altijd bijgewerkt zijn. Als u iets

  op één apparaat wijzigt, wordt het overal gewijzigd.

  http://drive.google.com/ https://support.google.com/drive/answer/answer.py?answer=2375012 https://support.google.com/drive/answer/answer.py?answer=2375012

 • Vivo – TKO Kortrijk 2

  Google Drive K. Kenes

  We nemen in deze bundel hoofdzakelijk het gebruik van Formulieren onder de loep.

  Formulieren in Google Drive kan je oa. gebruiken voor:

   Anonieme bevragingen

   Proeven op naam, ook als de cursist nog geen Smartschool-account heeft.

   Inschrijftool

  Volgende onderwerpen komen aan bod in deze bundel:

  1. Formulieren aanmaken, bijvoorbeeld voor instapproeven, in verschillende stappen

  Stap 0: account aanmaken

  Stap 1: in Googledocs formulier maken en code kopiëren

  Stap 2: opladen in Smartschool

  Stap 3: de resultaten raadplegen

  2. De resultaten worden verzameld in een rekenblad. Eventueel kan je werkbladen toevoegen om de

  resultaten te verwerken. (Auto correctie zonder of met gokcorrectie)

  3. Aandachtspunten bij enkele toepassingen zoals instapproeven, tevredenheidsenquêtes en

  inschrijftools.

  Op Youtube vind je een aantal demonstratiefilmpjes over het opstellen van formulieren in Googledocs.

  Ook in de cursus TKO E-leren op Smartschool vind je weblinks en documenten die je kunnen helpen.

  Veel succes!

 • Vivo – TKO Kortrijk 3

  Google Drive K. Kenes

  2 Stap 0: account aanmaken

  Ga naar de website van Google, klik op het raster en selecteer ‘Drive’.

  Als je nog geen account hebt, kan je nu één aanmaken.

  Inloggen!

  Als je dit wenst, kan je Nederlands als taal instellen. Hiervoor ga je naar settings.

  Kies de gewenste instellingen en klik op ‘Opslaan’.

 • Vivo – TKO Kortrijk 4

  Google Drive K. Kenes

  3 Stap 1: in Google Drive een formulier maken en insluiten

  3.1 Formulier maken Nu kan je starten met het maken van een formulier: klik op ‘Maken’, dan op ‘Formulier’.

  Je formulier wordt aangemaakt. Onderstaand scherm opent automatisch.

  Bij Thema wijzigen kan je kiezen hoe je formulier er min of meer zal uitzien. Geef ook een gepaste titel aan

  je project. Klik dan op ‘OK’.

  Daarna kan je beginnen aan de opbouw van je formulier.

 • Vivo – TKO Kortrijk 5

  Google Drive K. Kenes

  Je kan vraag per vraag invoegen.

  Om nieuwe vragen in te voegen, klik je op Item toevoegen: zie

  Je kan kiezen uit 3 groepen:

   Algemeen

   Geavanceerd

   Lay-out

  Nadien kan je bij Type vraag het soort vraag nog aanpassen: zie

  Per vraag kan je al dan niet een antwoord afdwingen ( /Maak hiervan een

  vereiste vraag).

  Opslaan door te drukken op /Gereed.

  1

  1

  2

  2

 • Vivo – TKO Kortrijk 6

  Google Drive K. Kenes

  Opmerking:

  1. Indien je deze toepassing gebruikt voor instapproeven, maak het naamveld dan verplicht! Je kan ook

  een mailadres vragen zodat je achteraf de resultaten kan doormailen. Als het om grote aantallen gaat,

  kan je eventueel werken met mailmerge.

  Ook als je met Flubaroo de resultaten later wil doormailen naar cursisten, moet je een veld voor het

  mailadres voorzien.

  2. Momenteel is het niet mogelijk (of heb ik die mogelijkheid nog niet gevonden) om een

  afbeelding/filmpje/geluidsfragment in de vraag of in de antwoorden toe te voegen.

  Je kan wel voor of na een vraag een afbeelding plaatsen.

  3.2 Types vragen

  Tekst: het antwoord is een stukje tekst, bijvoorbeeld om je naam, je mailadres of enkele woorden in te vullen.

  Tekstalinea: idem als voorgaaande, langere tekstfragmenten zijn mogelijk.

  Meerkeuze: er moet gekozen worden tussen verschillende antwoordmogelijkheden. Bij de opmaak bepaal je zelf hoeveel keuzemogelijkheden er zijn. Er kan slechts één keuze aangevinkt worden.

  Selectievakjes: ziet er hetzelfde uit als Meerkeuze, maar er kunnen verschillende vakjes aangevinkt worden.

  Keuze uit lijst: er wordt een lijst aangeboden waaruit de gebruiker één mogelijkheid kan selecteren.

  Schaal: dient voor beoordeling, je kan zelf de labels en schaalverdeling instellen. Voorbeeld:

  Raster: rijen en kolommen moeten worden gecombineerd. Voorbeeld:

 • Vivo – TKO Kortrijk 7

  Google Drive K. Kenes

  3.3 Formulier aanpassen (bewerken) Je kan het formulier altijd aanpassen. Je kan zowel de lay out aanpassen als de inhoud. Hoe ga je te werk?

  Klik op Formulier, Formulier bewerken.

  In een nieuw venster wordt het formulier weergegeven.

  Je kan altijd vragen toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Dit laatste doe je gewoon door te klikken op de

  vraag en deze te verslepen.

  Je kan altijd de layout wijzigen.

  Je kan ook titels en pagina-eindes toevoegen en verplaatsen.

  De gewenste wijzigingen worden automatisch opgeslagen en doorgevoerd bij het sluiten van deze

  weergave.

  Opmerking:

  Voor een “preview” ga je naar Formulier, klik dan op Ga naar Live Formulier.

 • Vivo – TKO Kortrijk 8

  Google Drive K. Kenes

  3.4 Code kopiëren Nu willen we het formulier invoegen als html-bestand in Smartschool.

  Klik op Bestand, dan op Insluiten.

  Je kan het formaat nog aanpassen.

  Deze code kan je kopiëren (Ctr + C) en plakken in het gewenste cursusonderdeel.

 • Vivo – TKO Kortrijk 9

  Google Drive K. Kenes

  4 Stap 2: opladen in Smartschool Bijvoorbeeld in Vaknieuws, Documenten, Taken,… (Je kan uiteraard te namen van de knoppen in

  Smartschool aanpassen.)

  Plak de code bij “Broncode” (Ctr + V) en klik op Opslaan.

  Opmerking:

   Steeds een titel geven

   Opties instellen: vanaf wanneer en tot wanneer beschikbaar, enz…

 • Vivo – TKO Kortrijk 10

  Google Drive K. Kenes

  5 Stap 3: de resultaten raadplegen Te bekijken als rekenblad in Googledocs

  En te downloaden in een formaat naar keuze.

 • Vivo – TKO Kortrijk 11

  Google Drive K. Kenes

  6 Auto correctie De resultaten van de ingevulde formulieren komen terecht in een rekenblad (=spreadsheet).

  We kunnen ditzelfde rekenblad gebruiken om de resultaten te verwerken.

  Zo kan je bijvoorbeeld nagaan hoeveel maal een bepaald antwoord werd gegeven.

  (interpretatie per vraag/kolom)

  Hierna zullen we twee mogelijkheden bespreken voor het beoordelen van meerkeuzevragen, nl.

  beoordeling zonder gokcorrectie en met gokcorrectie.

  6.1 Beoordeling zonder gokcorrectie De antwoorden worden dus verzameld in een rekenblad!

  Hiervan maken we gebruik om een correctiesleutel in te voegen! We willen nl. in dit rekenblad een rij

  bekomen met de correcte antwoorden. De antwoorden van de cursisten worden met dit correct antwoord

  vergeleken.

  We voegen een extra werkblad toe om de berekening van de totaalscore uit te voeren.

  Hoe bouwen we dit werkblad op?

  We maken in de bovenste rij een formule voor elke kolom. Daarna slepen we deze formule naar de andere

  rije