GoodNews For Great Performance

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  5

Embed Size (px)

description

2014 het jaar van de veerkracht

Transcript of GoodNews For Great Performance

 • En van de belangrijkste

  lessen: de prestatie,

  belangrijker dan het doel...JEROEN VAN ENDHOVEN Teamleider Solar Team Twente

  EERSTE EDITIE | 2014 | GOOD-WORK.NL

  Its the

  people

  3 jaar Good Work Personnel Development

  2014 het jaar van de veerkracht

  Vormgeven onder hoogspanningAmbulancepersoneel in actie tijdens Teamshaping in Zeeland

  Aan tafel Team Target DownIn gesprek met Martin FlipsePolitieacademie Ossendrecht

  Lopital Salesteam beleeft mentale weerbaarheidstraining

 • 2INHOUD

  Vormgeven onder hoogspanning

  Aan tafel36

  24

  04AMBULANCEPERSONEEL IN ACTIE TIJDENS TEAMSHAPING IN ZEELAND

  IN GESPREK MET MARTIN FLIPSEPOLITIEACADEMIE OSSENDRECHT

  DOELSTELLINGEN OMGEZET IN VEERKRACHTIGE TRAINING

  08

  14

  10

  en verder

  UITGAVE

  Good Work Personnel Development

  Binnenwei 8, 4854 KD Bavel

  E-mail: info@good-work.nl

  Website: www.good-work.nl

  CONCEPT & REALISATIE

  Laforma Creative Partners

  Ginnekenweg 248, 4835 NJ Breda

  Telefoon: 076 750 60 49

  Email: info@laforma.nl

  Website: www.laforma.nl

  CREATIE & VORMGEVING

  Bas van der Pluijm

  Ramon van Dongen

  HOOFDREDACTIE

  Good Work

  Laforma Creative Partners

  REDACTIE

  Luc Haen

  Saidou Blindenburg

  Bas van der Pluijm

  FOTOGRAFIE

  Jaro Blindenburg

  Ramon van Dongen

  Joost van Baars

  DRUKWERK

  PreVision

  MET DANK AAN

  Cees van Dam, Martin Flipse,

  Annemieke Verberne, Bart Looije,

  Gjalt van der Zee, Jeroen Endhoven,

  Marc Steine, Kevin Conemans

  COPYRIGHT

  Niets uit deze uitgave mag op welke

  wijze dan ook worden verveelvoudigd

  zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van de uitgever en andere

  auteursrechthebbenden.

  DISCLAIMER

  Wil je GOOD NEWS niet meer

  ontvangen? Stuur een e-mail naar

  info@good-work.nl met je gegevens.

  Team Target Down

  Rabobank Nederland

  Tot het uiterste...

  Ontwikkelen met de juiste energie

  ...kiest voor training leiderschap en teamontwikkeling

  ...tijdens Topsport Teamshaping Hockeyclub Schaerweijde

  20

  24

  Solar Team Twente

  De slag om Hollands Diep

  16 Studenten, 155 Partners, 1,5 Jaar, 1 Doel

  Directeur Lopital kiest voor de Team Target Down

  30

  34

  Trainers Talk

  Doe de veerkracht test

  Trainer aan het woord over veerkracht

  Hoe veerkrachtig ben jij?

  Oprichters Jehury en Dennis over hun missie

  18 Onze mensen

  Trots Eenheid Kracht

  special

  POLITIE OEFENDORP

  OSSENDRECHT, HET IDEALE DECOR VOOR UITDAGENDE TRAININGEN

 • VOORWOORD

  3

  Begin 2011 hadden we nooit verwacht dat we nu al op dit punt zouden staan. Een groeiend bedrijf, een top team en klanten om trots op te zijn. Het is als een droom die uitkomt. Meer dan genoeg rede-nen om vol energie het nieuwe jaar in te stappen.

  2014 staat voor ons in het teken van veerkracht en ishet jaar waarin we ons driejarig bestaan mogen vieren.De afgelopen jaren zijn jaren geweest met de nodige uit-dagingen. Waarin vooral de mooie prestaties de boven-toon voeren. En dit is pas het begin, ons vertrouwen in de toekomst is groot. Extra reden om het Good Work Team, onze klanten en partners te bedanken in deze eerste editie van het Good News magazine. Bedankt! Zonder jullie was dit nooit gelukt. Een nieuwe huisstijl, een duidelijke mar-keting- en communicatiestrategie en nieuwe concepten zoals de Team Target Down en de Stadion Teamshaping maakt dat we klaar zijn voor nog eens 3 fantastische jaren.

  De ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de ver-schillende advies- training- en coachingstrajecten hebben ook gezorgd voor nieuwe inzichten en specialisatie op het

  gebied van besluitvorming en veerkracht. Hoe ga je beter om met spanning of druk door de inzet van mentale vaardigheden? En vooral op momenten dat het dreigt mis te gaan. Blijf niet incasseren en reageren op het fysieke en mentale gedrag van een ander, maar leer je mentaal wapenen door te investeren in jezelf en de mensen om je heen. Tijdens het jaar van de veerkracht willen we jou en je team inspireren en uitdagen om aan de slag te gaan met het vergroten van jullie veerkracht. Dit magazine en de tips die we regelmatig op onze site zullen delen zijn een eerste aanzet. Wij zijn klaar voor een Veerkrachtig 2014!Wij zijn klaar voor de toekomst!

  Jehury en Dennis

  Good Work Personnel Development For Great Performance

  Trots op een goed begin...

 • 4REPORTAGE

  Vormgeven onder hoogspanningAmbulancepersoneel in actie tijdens Teamshaping in Zeeland

  BEWUST-WORDING VANGEDACHTEN,GEVOELENSEN GEDRAG

  Wie aan een dagje teambuilding denkt, komt vaak niet verder dan paintballen of een avondje bowlen met collegas. Erg gezellig, maar met het bouwen aan een team heeft het weinig te maken. Bij Good Work spreken ze liever van Teamshaping, en dat gaat duidelijk een stap verder. Of veel verder, als de situatie daarom vraagt

 • 5Hard gelach klinkt over de natte binnenplaats van Fort Frederik in het Zeeuwse Ooltgensplaat. De motregen

  is inmiddels overgegaan in echte regen, maar dat kan de stemming blijkbaar niet drukken bij het groepje mensen dat onder een parasol druk bezig is met hout, gereedschap en een portofoon.Ja, Peter is twintig opzij en veertig omhoog, met een hoek aan de rech-terzijde. De aanwijzingen via de por-tofoon klinken cryptisch, maar ken-nelijk is aan de andere kant van de lijn de boodschap duidelijk. De rest van het groepje is ondertussen bezig met het in elkaar zetten van zelfgemaakte houten fotolijsten. Sommigen staan wat onwennig met de zaag in de handen, ande-ren timmeren vol overtuiging de spijkers in de houten latten. Jaap is vijftig bij twintig horizontaal. En Anetta ligt ernaast, gaan de aanwijzingen rustig verder.

  Op maatOp een afstandje kijkt Jehury van Deursen aandachtig toe. Als een van de oprichters van Good Work en organisator van deze Teamshaping bewaakt hij con-tinue het proces om waar nodig bij te sturen. Deze opdracht luidt: maak een fotolijst van je groep, zegt hij met gedempte stem. De lijsten worden op maat gezaagd en aan elkaar gemaakt volgens een getekend schema. Straks moeten de stukken van iedere groep als een

  puzzel in elkaar passen. Toch is deze opdracht niet zo eenvoudig als het lijkt. Jehury: Tijdens de uitvoering komen ze erachter dat het schema niet hun eigen groep is. Daarom heb-ben ze een portofoon om met elkaar te communiceren over aanwijzingen en feedback aan elkaar. Het gaat dus om saamhorigheid, samenwerking en vooral: communicatie.

  TweeledigDe groep onder de parasol bestaat, net als de twee andere groepen op het terrein, uit ambulancepersoneel met

  een bijzondere neventaak: het afne-men van assessments. Ze kijken dus of de vaardigheden bij hun collegas op peil zijn. Deze assessoren staan nu zelf in de spotlight. Het gaat tij-dens deze teamshaping niet om hun vaardigheden, legt Jehury uit, maar om bewustwording van gedachten, gevoelens en gedrag. Die van jezelf en van een ander. We laten zien wat het met mensen doet als er een assessment wordt afgenomen. En als een assessment niet goed gaat, dan begint het eigenlijk pas. Ligt dat aan spanning van het assessment? Zenuwen, vertrouwen? Daar moet je eerst naar kijken, in plaats van te zeggen: duik maar weer in de boeken. De deelnemers leren dus bewust om

  te gaan met het geven van feedback, maar ook met op een goede manier omgaan met ontvangen feedback. Dat is voor sommigen soms best lastig.

  Rode en groene stiftenNou is het klaar, denk ik, zegt het groepslid met de hamer. Nee, we moeten nog de goede eigenschappen en eigenschappen ter verbetering opschrijven. Daar zijn die rode en groene stiften voor, zegt zijn buur-vrouw. Precies, zegt een ander, we moeten wat zeggen over iedereen op onze lijst. En zij moeten wat zeggen over ons, zodat we dat op de lijsten kunnen schrijven. Het groepslid met de portofoon zoekt direct contact met de collegas aan de andere kant van het terrein: Groep twee, zijn jullie daar? Wil je voor Jaap een top en een tip noemen? Het blijft even stil aan de andere kant. En dan: Eh, we moe-ten hier eerst even overleggen... Hard gelach klinkt onder de parasol. Even later komt het verlossende antwoord door de portofoon: Nou, als Jaap niet meeluistert: hij is altijd vrolijk, maar de tip: niet in details verzanden.

  Komisch tafereelAls iedere fotolijst even later is voor-zien van persoonlijke tops en tips, is het tijd om de puzzel in elkaar te zet-ten. In de sfeervolle ontvangstruimte van het fort worden de drie puzzel-stukken van de groepen in elkaar geschoven en wordt het eindproduct rechtop gezet. Onder de stenen ge-welven ontstaat zo een grillig houten raamwerk van grotere en kleinere lijsten. Daarna volgt het lastigste deel: iedereen moet met zijn of haar hoofd in de eigen fotolijst. Het levert een komisch tafereel op van zestien volwassen mensen die allemaal pro-beren de juiste positie in te nemen. Met name de onderste en bovenste lijsten blijken lastig te vullen. Heej, wie zit er op mijn rug?, klinkt het quasi verschrikt. Nel, jij moet er ook nog bij!, roept een ander. Als iedereen eindelijk gereed is, kan de foto onder luid gejuich worden genomen en kunnen sommigen worden verlost uit hun benarde positie. Eerste opdracht volbracht! >>

  Tekst: Luc Haen Fotos: Jaro Blindenburg

  Maak een fotolijstje van je groep!

 • 6REPORTAGE

  Outdoor cooking en vuur ma

  ken.

  Willen we door ontwikkelen?

  Ja, want we willen beter worden

  Vuur makenTrainer Cash Bax is inmiddels klaar met de voorbereidingen van de vol-gende opdracht: outdoor cooking. Ik hou me bezig met vuur, z