Golfbane Jægersborg Deerpark 1 Jægersborg Rå · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Golfbane Jægersborg Deerpark 1 Jægersborg Rå · PDF file...

 • Sc hi

  m m

  el m

  an ns

  Vi

  ld th

  us

  Sk ov

  rid er

  - gå

  rd

  K la

  m pe

  nb or

  g G

  al op

  ba ne

  O rd

  ru p

  D yr

  eh av

  s- B

  ak ke

  n

  C ot

  ta ge

  P ar

  ke n

  Er em

  ita ge

  sl ot

  te t

  H vi

  dt jø

  rn e-

  sl et

  te n

  S ta

  m pe

  sk ov

  G ol

  fb an

  e

  Pr æ

  st e-

  sl et

  te n

  St ill

  e va

  nd

  D ou

  sb ad

  m os

  e

  W es

  se ls

  m in

  de

  M øl

  le åe

  n Va

  nd re

  r hj

  em

  St am

  pe st

  i

  En gv

  ej

  Ås ti

  M ør

  ke st

  i

  St ra

  nd m

  øl le

  ve j

  D am

  ve j

  Sk ov

  fog ed

  ve j

  Blinde A lle

  Mathilde vej

  Sko dsb

  org sti

  Sk od

  sb or

  gv ej

  Tø rv

  em os

  ev ej

  Ru nd

  fo rb

  is ti

  Do mæ

  ne ve

  j

  G rø

  nn e

  Ve j

  Kø ro

  m

  Te rr

  as se

  n

  Køromvej

  Stam peve

  j

  Ri ng

  - m

  os en

  Tu em

  os e

  sl et

  te

  Sk od

  sb or

  g D

  am

  Fr ed

  er ik

  d. VI

  I’s s

  ti

  Sk od

  sb or

  g St

  .

  Bø lle

  m os

  en

  Vi ld

  th us

  st i

  Rødeb rovej

  Tj ør

  ne ve

  j

  St ra

  nd m

  øl le

  kr o

  Tv en

  de hu

  s

  Sp rin

  gf or

  biv ej

  St ok

  ke ru

  p

  Tr ep

  ile ve

  j M

  ag as

  in -

  da m

  H jo

  rt ek

  æ r

  H jo

  rt ek

  æ r

  po rt

  M in

  es hø

  j

  H je

  rt eh

  ul

  Ig le

  hu l

  St ok

  ke ru

  p kæ

  r

  Fl ad

  e Va

  nd

  Kon gev

  ej

  Ul ve

  da lsv

  ej

  Kastanie Alle

  Fo rt

  un ve

  j

  H jo

  rt e

  da m

  En gh

  av en

  Rø de

  - po

  rt

  Fu gl

  es an

  gs ø

  Fo rt

  un st

  ie n

  Ki ld

  e sø

  O rd

  ru p

  kr at

  Ko ng

  e- ki

  ld en

  D ro

  nn in

  ge po

  rt

  M at

  er ia

  le pl

  ad s

  Pe te

  r Li

  ep s

  hu s

  Gu le

  Co tta

  ge

  Rø de

  Co tta

  ge

  D ou

  sb ad

  vi ld

  th us

  Tø jrs

  la gs

  vi ld

  th us

  Ve st

  hu s

  po rt

  Ve st

  hu ss

  ti

  Fo rt

  un po

  rt H ot

  el

  Fo rt

  un en

  Kl am

  pe nb

  or gv

  ej

  Or dr

  up ve

  j

  Sk ov

  ve j

  Sk ov

  gå rd

  sv ej

  Christians holmsvej

  Vilvordevej

  Krat hus

  vej

  Er m

  el un

  ds sl

  et te

  n

  G ra

  m s

  pl an

  ta ge

  Ki rs

  te n

  Pi ls

  ki

  ld e

  Pi il

  & C

  o

  St ud

  en te

  r ki

  ld en

  Kl am

  pe nb

  or g

  po rt

  Ti ng

  st ed

  et

  U lv

  ed al

  s eg

  Bl å

  Bo m

  m e

  Kristia nsholm

  svejD alv

  ej

  G ol

  fk lu

  bh us

  Er em

  ita ge

  vi

  ld th

  us

  St ra

  nd m

  øl le

  po rt

  Vi ld

  th us

  Rå dv

  ad po

  rt

  St am

  pe n

  St am

  pe da

  m

  Ch au

  sse en

  Ch au

  ss ee

  n

  Mathildes ti

  Kir se

  bæ r A

  lle

  Kæ m

  pe gr

  av sv

  ej

  Te at

  er st

  i

  Pe te

  r L ie

  ps ve

  j

  Ma rkv

  ej

  Hjortekærsvej Langs Hegnet

  H jo

  rt ek

  æ rv

  ej

  Mandehovedvej

  Rå dv

  ad st

  i H eg

  ns ve

  j

  Rø de

  br o

  Rå dv

  ad

  Kr o

  M at

  hi ld

  e- br

  o

  Sp rin

  gf or

  bi po

  rt

  Tr ep

  ile p

  or t

  St am

  pe -

  m ar

  ke n

  En gl

  æ nd

  er eg

  Fo rt

  eg

  Ku pp

  el

  eg

  Tr ep

  ile eg

  E4 7

  E5 5

  Sk yd

  ee g

  Fo de

  rv ej

  s eg

  St ok

  ke ru

  p eg

  Kr on

  pr in

  s Fr

  ed er

  ik s

  eg

  Ch r.V

  . eg

  Ka nd

  el ab

  er eg

  Vo rt

  ee g

  H jo

  rt e

  ki ld

  e eg

  Ra vn

  ee g

  Hj or

  te ki

  ld en

  Købe nhav

  n

  Strandveje n

  Ko ng

  e po

  rt

  Ko rs

  - hu

  l

  Rådv advej

  Nd r.

  Er em

  ita gev

  ej

  Sd r.

  E re

  m ita

  ge ve

  j

  Nordre Sko

  vv ej

  Københavns Alle

  Tå rb

  æ k

  po rt

  Sl et

  te

  stien

  Tå rb

  æ ks

  ti

  Sk od

  sb or

  g

  Rå dv

  ad

  Jæ ge

  rs bo

  rg Fo

  re st

  M øl

  le åe

  n

  Jæ ge

  rs bo

  rg

  Er em

  ita ge

  - sl

  et te

  n

  Fo rt

  un en

  s In

  de lu

  kk e

  v. L

  an ge

  s Pl

  an ta

  ge U

  lv ed

  al en

  e

  E rm

  el un

  de n

  Fo rt

  un pa

  rk en

  Tø rv

  eh us

  -s le

  tt en

  D yr

  eh av

  en s

  no rd

  gr æ

  ns e

  no rt

  h fe

  nc e

  of D

  ee rp

  ar k

  Er m

  el un

  ds st

  ie n

  Ka pe

  rs ta

  ld

  Tå rb

  æ k

  Tå rb

  æ k

  ki rk

  e

  Sv en

  sk ev

  ej

  Sv en

  sk ev

  ej

  Dr on

  ni ng

  ev ej

  Bad eve

  j

  Hjor

  te ki

  lde vej

  Bl in

  de

  Al lé

  S

  9

  9

  9

  Jæ ge

  rs bo

  rg D

  ee rp

  ar k

  1 ha

  0

  0

  ,5 km

  1 km

  1 2

  3

  4

  5

  6

  7

  8 9

  2

  1

  5

  4

  6

  7

  9

  8

  10

  11

  12

  3

  4

  H ol

  te s

  t.

  Vi ru

  m s

  t.

  H ar

  es ko

  ve ne

  Bi rk

  er ød

  s t.

  Jæ ge

  rs bo

  rg

  D ee

  rp ar

  k

  N æ

  ru m

  s t.

  Kl am

  pe nb

  or g

  st .

  Sk od

  sb or

  g st

  . Ru

  de Fo

  re st

  G ee

  l Fo

  re st

  Jæ ge

  rs bo

  rg

  W oo

  d

  Ø re

  su nd

  S jæ

  ls ø

  F ur

  es ø

  ø M

  lle åe

  n

  Ru de

  rs da

  lR ut en

  s U ni ve rs

  C on

  tin ue

  o n

  th e

  R ud

  er sd

  al r

  ou te

  (4 2

  km )

  Le ge

  nd Pub lic

  ro ad

  - o

  pe n

  to m

  ot or

  v eh

  ic le

  s Fo

  re st

  ro ad

  - m

  ot or

  v eh

  ic le

  s no

  t a llo

  w ed

  O n

  ly W

  ed n

  es d

  ay s:

  M ot

  or v

  eh ic

  le s

  ar e

  al lo

  w ed

  b et

  w ee

  n H

  jo rt

  ek æ

  r G at

  e an

  d Er

  im ita

  ge sl

  ot (H

  er m

  ita ge

  P al

  ac e)

  fr

  om 7

  a m

  u nt

  il su

  ns et

  .

  Fo re

  st tr

  ac k

  Br id

  le p

  at h

  Fo re

  st M

  oo r/

  Re ed

  s w

  am p

  Pl ai

  n/ M

  ea do

  w Cu

  lti va

  te d

  �e ld

  La ke

  /W at

  er co

  ur se

  Bu ilt

  -u p

  ar ea

  Fe nc

  e D

  ee rp

  ar k

  ga te

  Ba th

  in g

  be ac

  h

  Ca m

  p� re

  Pi cn

  ic h

  ut

  Sm al

  l c am

  ps ite

  - m

  ax im

  um tw

  o ni