Goede koers csg liudger loc. waskemeer

of 20 /20
Goede Koers “met een klein scheepje op open zee”

Embed Size (px)

Transcript of Goede koers csg liudger loc. waskemeer

Goede Koers met een klein scheepje op open zee

Goede Koersmet een klein scheepje op open zeeWaskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo

OntwikkelaspectOntwikkelniveauDe mate waarin...Niveau 1Deze school...Niveau 2Deze school...Niveau 3Deze school...Niveau 4Deze school...Niveau 5Deze school...Goede koersDe schoolleiding doelen voor onderwijskundig en personeelsbeleid op een niveau lager dan het schoolniveau (bijv. sectieniveau) heeft geconcretiseerdHeeft ambities voor onderwijskundig en personeelsbeleid geformuleerdHeeft ambities geconcretiseerd in doelen op schoolniveau en huidige kenmerken van de school meegenomen (cultuur, populatie, etc.)Heeft ambities geconcretiseerd in doelen op afdelings-/teamniveau en sectieniveau aansluitend bij schooldoelstellingen (waaronder altijd doelen op leeropbrengsten)Stelt de prognoses meer dan n keer perjaar bij en afdelingen/teams en sectiesvertalen deze in nieuwe acties indien nodigStelt prognoses bij in nauw overleg met afdelingen/teams en sectiesInterne (leraren, OOP, ouders, leerlingen) en externe (PO, Hoger Onderwijs, bedrijfsleven) belanghebbenden hierbij betrokken zijn geweest en deze doelen begrijpen en omarmenHeeft leraren op de hoogte gesteld van de doelenHeeft leraren, OOP en ouders op de hoogte gesteld van de doelenHeeft leraren, OOP, ouders en leerlingen reactief betrokken in het vaststellen van de doelen en de doelen zijn zichtbaar in het gedrag van de schoolleiderHeeft leraren, OOP, ouders, leerlingen proactief en tenminste n externe belanghebbende reactief betrokken in het vaststellen van de doelen en de doelen zijn zichtbaar in het gedrag van de schoolleider en lerarenPast onderwijskundig beleid regelmatig aan in afstemming met de keten (bijv. PO voor instroom en Hoger Onderwijs en bedrijfsleven voor uitstroom)Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoYou cannot direct the winds,but you can adjust the sails.

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoOns schip; De CSG Liudger Waskemeer

https://www.youtube.com/watch?v=XMoJGazadxU

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoLeaders-ship:

Kapitein: Titia Keuning

Eerste Stuurman: Eeltje Poeze

De Bemanning: Anneke, Corinne, Abel, Johanna, Linda, Ettie, Mirjam, Francois, Tessa, Amanda, Naomi, Ellie, Ben, Bijtske, Erwin, Gea, Joop, Janneke, Frieda, Lars, Folkert, Hennie 3x, Ulkje En alle leerlingen!

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo

Inspiratie delenKlaas Toxopeus, memoires van de schipper van de reddingboot Insulinde (Over kansen en bedreigingen)

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoWat zijn de grondzeen en brekers voor Waskemeer: bevolkingskrimp, leerlingenaantal, grote concurrent(en) in de nabijheid.

Waar liggen de boeien naar Waskemeer; Sterk eigentijds onderwijs, samenwerking basisonderwijs en bedrijfsleven, invoering van passend onderwijs, nieuwe vmbo met D&P profiel, inzet op techniek en versterkt(moderne vreemde) taalonderwijs.

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoGoede Koers varen is dus essentieel!Inventarisatie en toelichting voor Waskemeer

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoLeader-ship for learningVerschuiving in het denken over leiding geven in onderwijs (OECD), Toledo-Figueroa, 2012)Schoolleiders geven leiding aan het primaire proces en dat is leren in en van de organisatie Drie kerntaken voor onderwijsleiders:1- de autonomie van de school versterken (kleine onderneming runnen, menselijke en financile middelen managen, aanpassen van het onderwijsprogramma)2- verantwoordelijkheid nemen voor resultaten (nieuwe vormen van evaluatie invoeren, strategisch plannen inclusief toetsen en monitoren, gebruiken van data voor verbetering en prestaties verhogen3- op leren gericht leiderschap vertonen (nieuwe benaderingen in het onderwijzen en leren, stimuleren van samenwerkende onderwijspraktijken en omgaan met diversiteit)Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoVan oud naar.De schoolleider als scheepskapitein is dan misschien een te beperkt model dat meer verwantschap heeft met oudere leiderschapsmodellen (economisch). We moeten dan meer toe naar de metafoor van de schoolleider als (centrale) regisseur. Wat kan en doet een regisseur? Er zijn verschillende soorten regisseurs; toneelregisseurs, balletregisseurs maar ook dirigenten, architecten, voetbalcoaches kunnen gezien worden als regisseurs. Ze geven inhoudelijk leiding aan samenwerkende professionals.

Wat zouden we als leiders in het onderwijs van hun kunnen leren?nieuw.

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoDe dirigent Bernard Haitink

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoDe voetbalcoach Rinus Michels

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoDe filmregisseur Theo van Gogh

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoDe architect: Rem Koolhaas

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwoPlacemat:

Wat valt er als het gaat om leader-ship te leren van:De dirigentDe voetbalcoachDe filmregisseurDe architekt

Als het gaat om:VoorbereidingUitvoering enKenmerken?

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo

Meest genoemde aspecten: 1- Voorbereiding

2- Uitvoering

3- KenmerkenvoorbereidinguitvoeringkenmerkenIets andersWaskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo

Meest genoemde aspecten: 1- Voorbereiding

2- Uitvoering

3- KenmerkenvoorbereidinguitvoeringkenmerkenIets anders

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo

Meest genoemde aspecten: 1- Voorbereiding

2- Uitvoering

3- KenmerkenvoorbereidinguitvoeringkenmerkenIets anders

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo

Meest genoemde aspecten: 1- Voorbereiding

2- Uitvoering

3- KenmerkenvoorbereidinguitvoeringkenmerkenIets anders

Waskemeer CSG Liudger| School voor vmbo en havo/vwo