Goed voor de wijk, goed voor de stad, goed voor het milieu

download Goed voor de wijk, goed voor de stad, goed voor het milieu

of 4

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

PROJECTONTWIKKELAAR LSI RENOVEERT EN VERDUURZAAMT CENTRAL POST GEBOUW IN HARTJE ROTTERDAM Interview met Luc Smits over Renovatie Central Post In een stukje stad dat stadsbestuurders en projectontwikkelaars liever links lieten liggen, stond het voormalig PTT-postsorteercentrum vijf jaar leeg voordat het Rotterdamse LSI project investment het aandurfde om het van oorsprong zeven verdiepingen tellende pand aan te kopen en te herontwikkelen. Die leegstand was opmerkelijk, want Central Post ligt in hartje Rotterdom, op een steenworp afstand van Centraal Station en het grootstedelijke Weena. LSI directeur en eigenaar Luc Smits legt samen met innovatiemanager Jeroen Quist uit waarom LSI wel de kans pakte die anderen lieten liggen en het oude postgebouw renoveerde tot een modern duurzaam kantoor en een economische aanjager voor Rotterdam Centrum. En passant wordt ook nog duidelijk dat duurzaamheid verder gaat dan een laag energiegebruik an sich.

Transcript of Goed voor de wijk, goed voor de stad, goed voor het milieu

 • Koplopers doorbreken de Circle of Blame juni 2010

  Dit is een publicatie van:

  Agentschap NL NL Energie en Klimaat Postbus 8242 | 3503 RE Utrecht

  www.duurzaamvastgoedportal.nlondersteunt u met informatie over rendemen, techniek en wetgeving

  PROJECTONTWIKKELAAR LSI RENOVEERT EN VERDUURZAAMT CENTRAL POST GEBOUW IN HARTJE ROTTERDAM

  GOED VOOR DE WIJK, GOED VOOR DE STAD, GOED VOOR HET MILIEU Jarenlang leed het Central Post gebouw een kwijnend bestaan. In een stukje stad dat stadsbestuurders en projectontwikkelaars liever links lieten liggen, stond het voormalig PTT-postsorteercentrum vijf jaar leeg voordat het Rotterdamse LSI project investment het aandurfde om het van oorsprong zeven verdiepingen tellende pand aan te kopen en te herontwikkelen. Die leegstand was opmerkelijk, want Central Post ligt in hartje Rotterdom, op een steenworp afstand van Centraal Station en het grootstedelijke Weena. LSI-directeur en eigenaar Luc Smits legt samen met innovatiemanager Jeroen Quist uit waarom LSI wel de kans pakte die anderen lieten liggen en het oude postgebouw renoveerde tot een modern duurzaam kantoor en een economische aanjager voor Rotterdam Centrum. En passant wordt ook nog duidelijk dat duurzaamheid verder gaat dan een laag energiegebruik an sich.

  UITDAGING

  Er zijn nogal wat verschillende associaties met het begrip duurzaamheid. De n brengt duurzaamheid in verband met nieuwe kansen voor economische groei en welzijn, terwijl een ander vooral aan nijpende tekorten en de dreigende catastrofes denkt. Op face value lijkt Luc Smits tot de eerste categorie te behoren. Zeker is in ieder geval dat de ontwikkelaar een voorkeur heeft voor projecten waarbij uitdaging een leidmotief vormt. Dat de joviale eind-dertiger zich op de maandagochtend van het interview in spijkerbroek en gympen toont en dat zijn website liever dichterlijke de relatie tussen architectuur en erotiek zoekt dan sombert over dreigende zeespiegelstijgingen, versterkt alleen maar de indruk dat we hier met een rasoptimist te maken hebben uit de stad waarin Pietje Bell het levenslicht zag. Zijn bravoure staat Smits echter niet in de weg om serieus over duurzaamheid na te denken, daarin bijgestaan door zijn innovatiemanager Jeroen Quist. Opmerkelijk is dat beide heren niet meteen beginnen te strooien met getallen over energiebesparing en isolatiekwaliteit,

 • Projectontwikkelaar LSI renoveert en verduurzaamt Central Post gebouw in hartje Rotterdam Pagina 2/4

  wanneer de duurzame renovatie van het Central Post gebouw ter sprake komt. Liever verleggen zij de aandacht naar zaken die er - naar hun mening - nu en ook op termijn toe blijven doen: een juiste balans tussen de drie P van people-planet-profit en de betekenis van de duurzame renovatie van het Central Post gebouw voor centrum en stad Rotterdam.

  Is duurzaamheid een energiezuinig gebouw neerzetten of gaat duurzaamheid verder dan dat?. Smits stelt zijn vraag retorisch en laat zijn antwoord dan ook direct volgen: Zelf denken wij: duurzaamheid past alleen maar in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Voor ons betekent dat en dat doen we al meer dan tien jaar het opnieuw in de markt brengen van grote kansarme gebouwen en daarmee opnieuw meerwaarde en impuls geven aan omliggende wijk en leefomgeving. Onze focus ligt daarmee op binnen-stedelijke ontwikkeling en herontwikkeling. Daarnaast kun je het nog dichter bij jezelf en je organisatie brengen: duurzaamheid gaat dan ook over hoe je binnen je eigen bedrijf met elkaar omgaat. Jeroen Quist vult aan: De basis moet steeds kwaliteit zijn; de techniek heeft het de afgelopen jaren mogelijk gemaakt om zeer energiezuinige gebouwen te realiseren. Maar wanneer je er bij zulke gebouwen niet voor zorgt dat de relaties met mens en omgeving in orde zijn, dan is duurzaamheid nog steeds ver te zoeken. Dan gaat zon gebouw tien, vijftien jaar mee, terwijl een kwalitatief goed gebouw ten minste voor een periode van vijftig, zestig jaar moet worden neergezet. Je ziet het aan Central Post, dat is in de basis een kwalitatief hoogwaardig gebouw, dat mits regelmatig technisch ge-update decennia lang mee kan gaan.

  RELATIES IN DE STAD

  In LSIs visie op duurzaamheid, spelen relaties een centrale rol. Relaties tussen mensen en organisaties, maar ook relaties tussen gebouwen binnen het ruimtelijk-economisch patroon van een stad. Smits:Duurzaamheid reikt verder dan kijken naar de hoogte van je emissies. Hoe belangrijk de CO2-uitstoot ook is op dit moment; het is serieus de vraag of dat onderwerp over twintig, dertig jaar nog even hoog op de agenda staat. Niemand kan voorspellen welke

  Central Post: duurzaam gerenoveerd stadsmonument

  Het van oorsprong zeven verdiepingen tellende Central Post is gebouwd tussen 1954 en 1959 en deed dienst als PTT-sorteercentrum. Functioneel en rationeel ontworpen door de gebroeders E.H.A. & H.M.J.H. Kraaijvanger, vormt het gebouw een blijvende herinnering aan de periode van wederopbouw na WO II. De subtiel in het gebouw gentegreerde kunst van glasmozaekenmaker Louis van Roode, heeft er mede toe geleid dat het gebouw een gemeentelijk monument is.

  Na de renovatie van begin 2007 tot eind 2009 is het aantal verdiepingen verdubbeld tot veertien en bieden twee keldergarages en het voormalige perron plaats aan 245 automobielen. Het pand is herontwikkeld tot een modern 53.000 m2

  bvo tellend kantoor verzamelgebouw, waarin op de begane grond ook plaats is voor horeca en fitness. Uiterlijk wekt het gerenoveerde Central Post de indruk van een nieuw en modern kantoor gebouw. Voor de oplevering in december 2009, was 80% van de ruimte dan ook reeds verhuurd. Bij aanvang van het project in begin 2007 was 10% verhuurd.

  De duurzaamheid van het nieuwe Central Post komt tot uitdrukking in een EPC-waarde van 1,09 (40% lager dan de in 2007 geldende eis) en een extreem positieve GreenCalc score van 253. Hiermee neemt het gebouw de vijfde plaats in op de GreenCalc top 10 van Duurzaamgebouwd.nl. En en ander is bereikt door modernisering van de reeds bestaande (!) klimaatgevel, hoogwaardige isolatie, het gebruik van stadswarmte en koeling, daglichtafhankelijke verlichting en energiezuinige TL5-lampen.

  Central Post vormt een speerpunt in de herinrichting van het Centraal Station-gebied (Rotterdam Central District) in Rotterdam Centrum. Samen met het aangrenzende Schiekadeblok vormt Central Post de ruggengraat van de integrale herontwikkeling van het verloederde gebied tussen station en Weena. Hiervoor is de vereniging Rotterdam Central District opgericht, waarin naast initiatiefnemer LSI ook onder anderen gemeente Rotterdam, de Maarsen groep, ING REIM, Unilever, Groot-handelsgebouw en BPF Bouwinvest vertegenwoordigd zijn. In totaal gaat het om 600.000 m2, waarvan bijna 400.000 m2 door LSI wordt aangepakt. Met energieproducent Eneco en adviesbureau Search, overweegt LSI de mogelijkheden van een collectieve duurzame energievoorziening voor het gebied.

 • Projectontwikkelaar LSI renoveert en verduurzaamt Central Post gebouw in hartje Rotterdam Pagina 3/4

  ontwikkelingen zich in die tijd zullen voordoen. En dan plotseling: Wat is nou een stad? Wat is nou een stad in de context van al die afzonderlijke gebouwen? Wat zorgt er nou voor dat er samenhang is in een stad, dat een stad functioneert? Daar moet veel meer over nagedacht worden! Op rustiger toon dan: Van keuzes die betrekking hebben op de kwaliteit en de locatie van kantoorgebieden weten we dat de gevolgen er van decennia lang doorwerken. Een keuze om kantoorgebieden buiten het centrum van de stad aan te wijzen, heeft gevolgen voor de kwaliteit van wonen en werken in het centrum. De relatieve verloedering van de buurt waarin Central Post ligt, is daar een voorbeeld van. Wij zeggen daarom: zorgen dat kwaliteit en cohesie van je binnenstad op peil blijft, dat is ook duurzaamheid.

  TOEGEVOEGDE WAARDE

  Het is dan ook geen wonder dat de Central Post renovatie van het in onderlinge samenhangen en relaties denkende LSI project investment niet op zichzelf staat. De vernieuwing maakt onderdeel uit van de stedelijke herontwikkeling van Rotterdam Central District , waartoe ook het Schiekadeblok (het gebied ten Noordwesten van het Hofplein) behoort. Jeroen Quist licht toe: Central Post vormde in feite de aanleiding om ook het aangrenzende Schiekadeblok aan te pakken. Vanuit oorspronkelijk n grondpositie, brengen we nu een gebied van 600.000 m2 in herontwikkeling, waarvan 400.000 m2 in eigen bezit is. Het was een gebied waar je s avonds laat niet wilde zijn. De herontwikkeling geeft nu toegevoegde waarde aan de stad. Over de grootte van die toegevoegde waarde bestaat volgens Smits consensus: Economen hebben becijferd dat Rotterdam binnen de ring op dit moment plaats biedt aan rond de 80.000 arbeidsplaatsen. Sinds de Tweede Wereldoorlog vertoont het aantal arbeidsplaatsen een dalende trend. De verwachting is nu dat door de ontwikkeling hier rond het Centraal Station op een goede manier vorm te geven denk aan het juiste aanbod van kantoorvolume en woningen en de een goede verblijfskwaliteit de werkgelegenheid binnen de ring met vijftien- tot twintigduizend arbeidsplaatsen zal stijgen in een periode van vijf jaar.

  Tevredenheid alom dus, ook bij de Gemeente Rotterdam die blij is met de opknapbeurt van het gebied. Lange tijd zag het daar echter niet naar uit. Het project liet zich niet rond rekenen; niemand zag mogelijkheden om de renovatie zodanig aan te pakken dat de kosten en potentile opbrengsten in een redelijke verhouding tot elkaar stonden, verklaart Smits de periode van leegstand die aan de renovatie voorafging. LSI slaagde daar wel in door onder

 • Projectontwikkelaar LSI renoveert en verduurzaamt Central Post gebouw in hartje Rotterdam Pagina 4/4

  andere slim het aantal verdiepingen te verdubben tot 14. Een techn