Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden...

20
Gluren bij de buren: Leren van het verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik Nynke Heeringa - Vilans Marijke Lammers - MOVISIE

Transcript of Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden...

Page 1: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Gluren bij de buren: Leren van het verbetertraject Preventie

Seksueel Misbruik

Nynke Heeringa - Vilans

Marijke Lammers - MOVISIE

Page 2: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

� ik weet nu dat ik de baas ben in mijn huis en over mijn lijf. Ik heb een jongen de deur uitgestuurd die seks wilde met mij.

� ik durf nu te zeggen dat ik het niet leuk vind als ze op mijn billen slaan.

� ik voel mij veiliger omdat een medebewoner overgeplaatst is die mij vaak tegen mijn zin heeft aangeraakt.

� ik vind het jammer dat ik Danielle niet zomaar meer een kusje kan geven. Ik vind het wel cool dat ik goed weet hoe je als volwassene contact met elkaar kan maken.

� …ik heb nu een nachtlampje en voel me veiliger.

� …ik vind het fijn dat ik nu dingen kan vragen over seks.

Welkom

Page 3: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Gluren bij de buren

Wat leerden deelnemers?

• Cliënten ervaren onveiligheid.

• Drempels voor werken aan seksualiteit en PSM

liggen bij medewerkers.

• Er zijn veel protocollen, visiestukken, trainingen.

Maar… Persoonscultuur overheerst.

• Werken aan attitude, competenties, sturing en ervaren veiligheid cliënten loont.

• Meten is weten, en gissen is missen.

• Als je niet stuurt komt het schip meestal niet aan.

Gluren bij de buren

Page 4: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Hoe leerden deelnemers?

Ambitieuze doelen: borgen en

verspreiden

Verbeteren samen met cliënten: kleine stapjes en daarvan

leren (PDSA)

Sterkte zwakte analyse

Meten van resultaten

Gluren bij de buren

Page 5: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Sterk

te zw

akte

analyse

Doelen

Waar a

an werke

n?

Gluren bij de buren

Page 6: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

De ideale situatie voor preventie seksueel misbruik:

Attitude

Competentie Sturing

Ervaringen en meldingen van cliënten

Gluren bij de buren

Page 7: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

• Attitude = het als je taak zien om te werken aan psm en je hier vrij in voelen (zowel voor jezelf als in je team).

• Competenties = kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken aan preventie seksueel misbruik.

• Sturing = vanuit management werkprocessen zo inrichten dat alle medewerkers samen met cliënten werken aan preventie van misbruik.

Gluren bij de buren

Page 8: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

De ervaringen uit het verbetertraject

D: ERVARINGEN & MELDINGEN

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

jul-06 aug sep okt nov dec jan-

07

f eb mrt apr mei jun jul

To

taa

l aan

tal

ervaring cliënten meldingen

A: ATTITUDE

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

jul-

06

aug sep okt nov dec jan-

07

feb mrt apr mei jun jul

Gem

idd

eld

e s

co

re t

eam

B: COMPETENTIE

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

jul-

06

aug sep okt nov dec jan-

07

feb mrt apr mei jun jul

Gem

idd

eld

e s

co

re t

eam

C: STURING

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

jul-

06

aug sep okt nov dec jan-

07

feb mrt apr mei jun jul

Gem

idd

eld

e s

co

re t

eam

Gluren bij de buren

Page 9: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Gevolg: onnodige risico’s op seksueel misbruik

• Seksualiteit in begeleidingsplannen: LEEG

�Behoeften en problemen niet kennen

�Geen relationele en seksuele vorming

• Er wordt niet over gepraat.

• Protocol is onbekend.

• Grensoverschrijdend gedrag onvoldoende gesignaleerd en/of niet gecorrigeerd.

• Cliënten (en soms ook medewerkers!) voelen zich onveilig.

Gluren bij de buren

Page 10: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Noodzakelijke sturingselementen

5 mogelijke onderdelen van sturing:

�Personeelsbeleid

� Intake en begeleidings /behandelplan

�Cyclisch punt teambespreking

�Sterkte – zwakteanalyse

� Werkplan en jaarverslag

Gluren bij de buren

Page 11: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Hoe staat u ervoor?

Weet u hoe veilig cliënten

zich voelen? Of vult u het

zelf voor hen in? Vraag het

uw cliënten zelf: veel

cliënten kunnen u, als u dit

gericht vraagt, prima

verwoorden. En het

antwoord is regelmatig

verrassend!

Sterkte zwakte analyse

Page 12: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Sterkte-zwakte analyse: waarom?

• Er voor zorgen dat je aan de slag gaat met wat noodzakelijk én effectief is:

� Behouden wat goed is

� Versterken wat beter kan

• En niet:

� Energie steken in wat niet nodig is

Sterkte zwakte analyse

Page 13: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Sterkte zwakte analyse: hoe maakt u die?

1. Visie organisatie

2. Analyse meldingen seksueel misbruik

3. Ervaringen, meningen en ideeën van relevante betrokkenen (vragenlijsten medewerkers en cliënten).

4. Samenvatting van de onderdelen 1 t/m 3

5. Conclusies

Nodig:

• Vragenlijst medewerkers en cliënten

• Format sterkte zwakte analyse

Sterkte zwakte analyse

Page 14: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Opdracht

• Vul de vragenlijst medewerkers in

(vanuit jezelf)

Sterkte zwakte analyse

Page 15: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Opdracht

• Vul de vragenlijst cliënten in: uit naam van de cliënt (neem een cliënt in gedachten).

Sterkte zwakte analyse

Page 16: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Opdracht

• Op basis van de vragenlijsten: vul het

format in.

• Welke conclusies trek je?

Sterkte zwakte analyse

Page 17: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Kiezen van doelen

Sluit aan bij de sterkte zwakte analyse:

• Attitude

• Competentie

• Sturing

• Ervaringen en meldingen

Bepaal prioriteiten!

Als u ergens goed bent,

is het makkelijk en leuk

om door te werken.

Maar: laat u niet

verleiden! Verbeter uw

zwakke punten. Dat

levert de meest winst op!

Sterkte zwakte analyse

Page 18: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Spelend leren verbeteren: verwezenlijken van de doelen

Spelend leren verbeteren: doelen

Page 19: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

PDSA

• Feitelijk meest natuurlijke manier van leren.

Spelend leren verbeteren: doelen

Page 20: Gluren bij de buren - Kennisplein gehandicaptensector€¦ · Gluren bij de buren Wat leerden deelnemers? • Cliënten ervaren onveiligheid. • Drempels voor werken aan seksualiteit

Tot slot

• Toolkit Zorg zelf voor Betere Preventie

Seksueel Misbruik

• e-mail:

[email protected]

o.v.v. Preventie Seksueel Misbruik of

bel 030 789 2319.