GIP Groeps-opdrachten

39
2012-2013 GIP Groeps- opdrachten Elias De Mesmaeker Heliotec 6AIT Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver

description

 

Transcript of GIP Groeps-opdrachten

Page 1: GIP Groeps-opdrachten

Elias De Mesmaeker

6AIT

GIP Individuele

opdrachten

2012-2013

GIP Groeps-

opdrachten

Elias De Mesmaeker

Heliotec

6AIT

Bosstraat 9

2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver

Page 2: GIP Groeps-opdrachten
Page 3: GIP Groeps-opdrachten
Page 4: GIP Groeps-opdrachten
Page 5: GIP Groeps-opdrachten

Woord vooraf Ik heb dit eindwerk gemaakt in het kader van mijn geïntegreerde proef. De GIP is een eindwerk waar verschillende vakken aan bod komen en maakt deel uit van het examen. Om dit eindwerk tot een succesvol einde te laten brengen was veel inzet en motivatie nodig. Maar de realisatie van dit eindwerk kon niet tot stand worden gebracht zonder hulp en advies van een aantal personen. Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om deze personen te bedanken. Allereerst wil ik onze GIP coördinatoren Rita Serneels en Veronique Verwulgen bedanken. Deze twee personen hebben mij de meeste tips en adviezen gegeven betreft mijn eindwerk. Verder wil ik nog de volgende leerkrachten die ons begeleid hebben bedanken: Hugo Fierens, Jean-Pierre Gerard en Isabelle Vandefonteyne. Zij hebben mij in goede banen geleid waarvoor dank. Verder wil ik ook mijn klasgenoten waarmee ik deze GIP heb gemaakt bedanken voor de goede samenwerking en inzet.

Page 6: GIP Groeps-opdrachten
Page 7: GIP Groeps-opdrachten

Inhoudsopgave

Woord vooraf ............................................................................................................................ 3

Inhoudsopgave .......................................................................................................................... 5

Inleiding ............................................................................................................................ 7

1 Toegepaste Bedrijfseconomie .................................................................................. 11 1.1 Naam, logo en huisstijl ..................................................................................................... 11 1.2 Missie en doelstellingen ................................................................................................... 11 1.3 Financiering ...................................................................................................................... 12 1.3.1 Belfius ............................................................................................................................... 12 1.3.2 BKCP .................................................................................................................................. 13 1.4 Facturatie in BOB .............................................................................................................. 15 1.5 Bedrijfsvoorstelling ........................................................................................................... 24

2 Frans ....................................................................................................................... 29 2.1 Mission d’entreprise ......................................................................................................... 29 2.2 L’offre d’emploi ................................................................................................................ 29 2.3 Affiche journée découverte entreprises ........................................................................... 31

3 Informatica .............................................................................................................. 32 3.1 Ontwerp database oud-leerlingen ................................................................................... 32 3.2 Vergelijken websites ......................................................................................................... 32

4 Engels...................................................................................................................... 36 4.1 Job ad ................................................................................................................................ 36 4.2 Mission statement ............................................................................................................ 37 4.3 Presentation ..................................................................................................................... 37

Besluit .......................................................................................................................... 38

Page 8: GIP Groeps-opdrachten
Page 9: GIP Groeps-opdrachten

Inleiding In deze bundel zitten al mijn opdrachten verwerkt betreffende de GIP. We moesten in het begin van het jaar via ecoman een fictief bedrijf overnemen. Het hele jaar door kregen we opdrachten betreft hoe een bedrijf te leiden. De opdrachten zijn vak per vak verwerkt in dit verslag. Groepsopdrachten en individuele opdrachten zitten apart in een eigen bundel zodat deze ordelijk blijven en snel te vinden zijn. De vakken waar we opdrachten voor kregen zijn toegepaste bedrijfseconomie, wiskunde, Frans, informatica en Engels. Voor toegepaste bedrijfseconomie kregen we de meeste opdrachten. Deze opdrachten stonden dan ook in het kader van onze functie in ons bedrijf. Iedereen had een eigen functie in het bedrijf, dit werd beslist aan de hand van een sollicitatiebrief. Mijn functie was personeelsdirecteur. Het vak toegepaste bedrijfseconomie was zeer op deze functie gericht qua opdrachten terwijl de andere vakken wat algemener waren. Tijdens de groepsopdrachten moesten we goed samen werken om deze opdrachten succesvol te laten eindigen. Hier zijn we steeds in geslaagd door middel van goede communicatie tussen alle groepsleden.

Page 10: GIP Groeps-opdrachten

10 Inleiding GIP

Page 11: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 11

1 Toegepaste Bedrijfseconomie

1.1 Naam, logo en huisstijl

Wij kozen voor de naam HelioTec. De naam is opgebouwd uit twee delen. Enerzijds Helio, van het Griekse

Helios. Dit is in de Griekse mythologie de zonnegod. Hiermee verwijzen we naar de zon die nodig is voor

zonnepanelen. Het tweede deel in de naam is Tec, dit is een verkorting van het woord technology. Hiermee

tonen we aan dat we technisch sterke innovatieve producten aanbieden van een goede kwaliteit.

De naam die we gekozen hebben is ook origineel in België. Dit hebben we nagekeken op de federale

overheidssite van economie. Om deze te beschermen zouden we de volgende stappen kunnen

ondernemen. De handelsnaam deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE),

de officiële instantie voor het registreren van merken in de Benelux. Dit heeft een standaard kostprijs van

€ 240,00. Deze procedure zal ongeveer 4 maand in beslag nemen. De merkregistratie is 10 jaar geldig.

Voor het logo kozen we voor een strakke weergave, heel sober maar toch heel krachtig, net zoals ons

bedrijf. Links van het logo ziet men het belangrijkste element voor ons bedrijf, de zon zelf. Samen met de

zon gaan we een betere toekomst tegemoet door duurzaam te leven. Daarom is er een lijn die van de zon

komt en onder ons logo staat. Hierdoor ondersteunt de zon ons om ons doel te bereiken. Dat is

samenwerken naar duurzame energie voor een betere wereld.

Wij kozen ervoor om ons logo volledig in het blauw te maken want blauw staat voor koelte en geloof in

onszelf en anderen. Blauw is ook de kleur van de hemel waar goden en godinnen zoals de zonnegod Helios

verblijven.

1.2 Missie en doelstellingen Heliotec wil een toonaangevende producent van fotovoltaïsche zonnepanelen zijn. Om de time- to- market kort te houden is voor een overname geopteerd. Om de groei te waarborgen kan de productiecapaciteit op de hoofdsite uitgebreid worden. Heliotec levert voornamelijk aan distributeurs en installateurs in een B2B model. Om zijn distributiekanaal optimaal te ondersteunen, biedt Heliotec een reeks exclusieve verkoopondersteunende middelen, waaronder zonnestudies en ROI (return on investment) tools. Heliotec speelt in op de noodzaak voor een groen alternatief voor de problematische kernenergie door maximaal gebruik te maken van sociale media. Op deze manier kunnen we tegen een minimale marketingkost voor de nodige naambekendheid (name branding) zorgen en zo jonge milieubewuste gezinnen aan te spreken. Ook als ze nog niet bij een distributeur zijn geweest.

Page 12: GIP Groeps-opdrachten

12 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Zie bijlage 5 voor het mission statement van vijf andere bedrijven in tabelvorm.

1.3 Financiering

1.3.1 Belfius We zijn naar de bank van Belfius in Mechelen gegaan met de vraag hoe we de volgende kapitaalgoederen best kunnen financieren: Gebouwen: € 1 000 000,00 Computers: € 3 000,00 Machines: € 100 000,00 Onze voorbereide vragenlijst was: Is er een minimum/ maximum bedrag? Aflossingswijze(termijn)? Lineair, degressief? Rente?(vast of variabel) Extra kosten? De bankier zei wanneer we een krediet willen aangaan dat we een financieel plan moeten opgesteld hebben en dit bij hebben. Zij hebben dan extra informatie en kunnen hieruit afleiden welke kredietvorm het beste lijkt voor onze onderneming. Tevens blijkt uit dit financieel plan of er voldoende terugbetalingscapaciteit aanwezig is om kredietlasten aan te gaan. Zij zullen dan beslissen of de lening wordt toegekend of niet. Verder adviseerde hij ons om een checklist na te gaan als we een financiering aanvragen. Deze is te vinden in de bijlage 2. Onze eerste lening is het gebouw van € 1 000 000,00. Aangezien het om vastgoed gaat is dit een onroerend krediet. De bankier raadde ons aan om een investeringskrediet te nemen. Dit is een krediet om grote investeringen op middellange of lange termijn te financieren in vaste activa. Het minimum bedrag luidt € 75 000,01 en het maximum bedrag is € 22 500 000,00. De bankier adviseerde ons om eerder een vaste rentevoet te opteren dan een variabele rentevoet aangezien de rentevoet momenteel relatief laag staat. We kunnen beter een constante of lineaire afbetaling nemen aangezien het om een groot bedrag gaat. Bij een constante terugbetaling blijven de periodieke terugbetalingen gelijk tijdens de volledige looptijd. Elke terugbetaling bestaat uit een deel interesten en een kapitaalsaflossing. Als waarborg geldt hier een persoonlijke waarborg. Men adviseerde ons om eventueel beroep te doen op het Vlaams waarborgfonds. Dit is een fonds dat alleen voor KMO’s beschikbaar is en deze kan tot 75 % van de lening waarborgen. Het participatiefonds is een federale kredietinstelling met als doelstelling het bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap. Het verstrekt achterstallige leningen tegen interessante voorwaarde aan starters en KMO’s. Er zijn extra kosten wanneer je deze lening aangaat:

Dossiers kosten bedragen € 650,00. Maar als starter of wanneer je net een overname hebt gedaan ben je hiervan vrijgesteld;

Beheerskosten zijn betaalbaar per kwartaal en bedragen € 12,00. De bank heeft voor ons een simulatie gemaakt zodat we een overzicht hebben van de bedragen, en een idee hebben van wat dit ons zou kosten. Deze aflossing is te vinden in de bijlage. De termijn van de lening is 180 maanden of 15 jaar. De aflossing bedraagt € 7 680,63 per maand, dit is een constante terugbetaling

Page 13: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 13

met een rentevoet van 4,56 %. De totale interest die we moeten betalen is € 382 514,15. Wanneer we de kredietovereenkomst vervroegd afbreken, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk betalen we een wederbeleggingsvergoeding van 1,8 % op het niet opgenomen kapitaal. Onze tweede lening zijn de machines die we gaan aankopen aan een bedrag van € 100 000,00. We gebruiken dezelfde type lening, namelijk het investeringskrediet. De totale duur van dit krediet is 60 maanden met een aflossing van € 1 799,98 en dit is maandelijks te betalen. De rentevoet bedraagt 3,07 %. De totale interest die we moeten betalen over deze 60 maanden is € 7 998,89. Onze derde lening zijn onze computers die we gaan financieren voor een bedrag van € 3 000,00. Ditmaal gebruiken we een ander type financiering. De Belfius Business Credit leek voor ons geschikt. Dit is een lening dat gebruikt wordt voor kleinere investeringen met een maximaal bedrag van € 75 000,00 en minimum € 2 500,00. Ditmaal zijn er geen extra beheerkosten maar er kunnen wel eventuele dossierkosten zijn bij het verlenen van de lening. Opnieuw heeft de bank voor ons een simulatie van de aflossing gemaakt. De duur van het krediet is 12 maanden en we betalen maandelijks € 254,05 af. De rentevoet bedraagt dit keer 2,98 % en is vast omdat de rente op dit moment laag staat tegenover vorige jaren. We gebruiken een constante terugbetalingswijze. De totale interest die we gaan moeten betalen op het geleend bedrag bedraagt € 48,64. Wanneer we de kredietovereenkomst vervroegd afbreken, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk betalen we een wederbeleggingsvergoeding van 1,8 % op het niet opgenomen kapitaal. Zie bijlage 1 voor de checklist Zie bijlage 2 voor de aflossingstabellen

1.3.2 BKCP De andere bank die we gecontacteerd hebben is BKCP hier vroegen we ook hoe we onze kapitaalgoederen het best financierde: Gebouwen: € 1 000 000,00 Computers: € 3 000,00 Machines: € 100 000,00 De voorbereide vragen lijst was ook hier dezelfde: Is er een minimum/ maximum bedrag? Aflossingswijze(termijn)? Lineair, degressief? Rente?(vast of variabel) Extra kosten? Voor het gebouw dat een kostprijs van € 1 000 000,00 heeft raadde BKCP ons aan om de BKCP Flex Line te nemen. Ook hier is dit een krediet om grote investeringen op middellange of lange termijn te financieren in vaste activa. Het minimum bedrag bedraagt € 125 000,00 en het maximum bedrag is € 22 500 000,00. Wanneer het aangewende bedrag hoger is dan € 75 000,00 raad BKCP aan om een vlottende rente te nemen die wekelijks wordt herzien. Dit is tegenstrijdig met wat Belfius ons aanraadde, zij zeiden dat we een vaste rentevoet moesten nemen.

Page 14: GIP Groeps-opdrachten

14 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

BKCP rekent extra kosten wanneer we deze lening aangaan: Dossier kosten: Wanneer het krediet kleiner is dan € 250.000,00 worden er dossier kosten van € 250,00 gevraagd. Wanneer dit groter is dan € 250 000,00 wordt er € 500,00 dossiers kost aangerekend. Ook hier de termijn van de lening is 180 maanden. Normaal raden ze ons dus een variabele rentevoet aan, maar aangezien we geen afspraak hebben gemaakt bij de bank, hebben ze de lening berekent met een constante aflossing met een JKP van 4,35 % de aflossing bedraagt € 7 527,85 per maand. De totale interest die we moeten betalen is € 355 013,00. Onze tweede lening zijn de machines die we gaan aankopen aan een bedrag van € 100 000,00. Ook hiervoor wordt de BKCP Flex line lening gebruikt en hebben ze een constante afbetaling toegepast. De totale duur van dit krediet is 60 maanden met een aflossing van € 1 812,38 en dit is maandelijks terug te betalen. De rentevoet bedraagt 3,40 %. De totale interest die we moeten betalen over deze 60 maanden is € 8 742,80. Onze derde lening zijn onze computers die we gaan financieren voor een bedrag van € 3 000,00. Ook bij BKCP hebben ze hiervoor een aangepaste financiering. De financiering die BKCP hiervoor heeft heet beroepsfinanciering. Dit is hun lening voor kleinere investeringen. De lening zal een duur van 12 maanden hebben, het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 3,25 %. Maandelijks zullen we € 254,35 moeten aflossen tegen een constante afbetaling. Extra kosten zijn hier niet van toepassing. De bank heeft geen persoonlijke simulatie voor ons gemaakt omdat we niet naar hun kantoor zijn geweest, ze hebben daarom ook geen aflossingstabellen naar ons doorgestuurd.

Page 15: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 15

1.4 Facturatie in BOB Dit zijn de facturen die we hebben opgesteld.

Page 16: GIP Groeps-opdrachten

16 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 17: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 17

Page 18: GIP Groeps-opdrachten

18 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 19: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 19

Page 20: GIP Groeps-opdrachten

20 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 21: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 21

Page 22: GIP Groeps-opdrachten

22 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 23: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 23

Page 24: GIP Groeps-opdrachten

24 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

1.5 Bedrijfsvoorstelling

Page 25: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 25

Page 26: GIP Groeps-opdrachten

26 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 27: GIP Groeps-opdrachten

GIP Toegepaste Bedrijfseconomie 27

Page 28: GIP Groeps-opdrachten

28 Toegepaste Bedrijfseconomie GIP

Page 29: GIP Groeps-opdrachten

GIP Frans 29

2 Frans

2.1 Mission d’entreprise Heliotec veut être un important fabricant de panneaux solaires photovoltaïques. Pour garder le ‘time-to-market’ aussi court que possible, nous avons opté pour une reprise. Pour assurer la croissance, nous pouvons augmenter la capacité de production sur le site principal. Heliotec approvisionne essentiellement les distributeurs et les installateurs dans un modèle B2B. Pour soutenir le canal de distribution de façon optimale, Heliotec offre une gamme exclusive de ressources de soutien, y compris des études solaires et des outils de ROI (retour sur investissement). Heliotec répond à la nécessité d'une alternative écologique au lieu d'utiliser l'énergie nucléaire problématique. Nous utilisons les médias sociaux afin que nous puissions maintenir nos coûts de marketing aussi bas que possible, tout en obtenant la réputation nécessaire (l'image de marque). Nous utilisons cette stratégie pour nous adresser aux familles qui pensent à l’environnement, même si elles n'ont pas encore pris contact avec un distributeur.

2.2 L’offre d’emploi

Ouvrier de production panneau solaire

Introduction

Heliotec est une entreprise belge spécialisée dans la production des panneaux solaire. Nous sommes nouveaux au marché et nous cherchons des ouvriers enthousiastes qui aident avec le développement de l’entreprise.

Description Heliotec recherche des ouvriers de production pour travailler dans le département de panneau solaire. Vous êtes responsable de l'entretien et la réparation d’installations électriques dans le domaine des panneaux solaires.

Profil

vous êtes orienté solution et faites preuve d'initiative;

vous êtes capable de gérer les priorités et faites preuve de logique dans la réalisation des tâches;

vous faites face au stress;

vous avez plusieurs années d'expérience dans les installations électriques;

vous avez une bonne connaissance de l'électricité;

vous travaillerez avec exactitude et ponctualité;

vous avez un bon esprit d'équipe;

vous êtes dynamique positif et responsable.

Offre

Contact : Fixe 15 euro par heur

Page 30: GIP Groeps-opdrachten

30 Frans GIP

Coordonnées

Intéressé(e)? Contactez le directeur personnel pour solliciter pour cette fonction! Elias De Mesmaeker [email protected]

Page 31: GIP Groeps-opdrachten

GIP Frans 31

2.3 Affiche journée découverte entreprises

Page 32: GIP Groeps-opdrachten

32 Informatica GIP

3 Informatica

3.1 Ontwerp database oud-leerlingen Deze database hebben we moeten opschonen op vraag van de directie. Dit moest gebeuren omdat hij nogal verouderd was.

3.2 Vergelijken websites

Tijdens het verzamelen van de informatie uit de onderstaande tabel is ons het volgende opgevallen:

Vele websites gebruiken voor hun huisstijl de kleuren, blauw, oranje, groen en geel dit komt omdat de kleuren geel en oranje te maken hebben met de zon, groen met natuur en blauw straalt vertrouwen uit.

Sommige sites zien er duidelijk professioneler uit dan andere, twee van de sites gebruiken een dynamische look namelijk Sunpower en Solarworld. De andere sites zijn nogal saai en statisch. Dit is waarschijnlijk omdat ze door de eigenaars van het bedrijf zelf gemaakt zijn door gebruik te maken van kant en klare websites die ze gewoon maar moeten invullen met hun eigen informatie. Omdat er waarschijnlijk geen budget is voor het inhuren van een professioneel publishing bedrijf voor het onderhouden van de bedrijfswebsite.

Qua inhoud zitten de meeste sites goed behalve Maxisolar, zij gebruiken PDF’s om hun producten voor te stellen wat dus zeer onpraktisch is. En niet iedereen heeft een pdf-lezer op zijn computer staan, hierdoor verlies je potentiele klanten.

Nog een fout die bij Maxisolar te zien is, is dat ze gebruik maken van een dubbele menubalk. Een

Page 33: GIP Groeps-opdrachten

GIP Informatica 33

vanboven aan de pagina, en een aan de rechter zijkant. Dit is niet echt nodig

Voor het contacteren van het bedrijf zien we twee verschillende opties die gebruikt worden. Enerzijds zijn er websites met een ‘contactformulier’ deze hoeven zo hun echte email adres niet vrij te geven. De andere websites geven gewoon hun e-mail adres weer. Hierdoor maakt men zich iets kwetsbaarder voor het ontvangen van Spam berichten. Het is niet nodig om deze informatie op te slaan in een database, het formulier maakt gewoon gebruik van de ‘mail to’ functie in php en html. Doch kan het soms handig zijn om de contactgegevens van potentiele klanten wel op te slaan. Zo kan je hun toevoegen aan een mailinglist, en ze aan de hand van reclame mails en aanbiedingen toch over de schreef halen. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een bestel formulier voor het verkrijgen van een eerste offerte voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat dan om een formulier dat sterk lijkt op het contactformulier maar waarbij het wel praktisch is om sommige informatie op te slaan in een database voor latere referentie.

De locatie van de bedrijven is vaak moeilijk te achterhalen. Sommige geven hun adres helemaal niet vrij, terwijl het bij anderen op de meest willekeurige plekken van de website staat. Bij één enkele website was het adres zelfs enkel te vinden in het deel voorzien voor de pers (zie Solarworld). Een handige manier om het adres van de onderneming snel en overzichtelijk weer te geven is door het embedden van een kaartje. Mensen met een smartphone kunnen hierdoor zelfs op eenvoudige wijze de navigatie naar uw bedrijf via hun telefoon starten.

Wij besluiten hieruit dat een website overzichtelijk moet zijn en duidelijk onderverdeeld moet zijn in logische menu’s. Een website moet een verzorgde lay-out hebben en die op een evenwichtige manier omgaat met kleuren. De contactinformatie van het bedrijf moet op een logische en eenvoudige manier terug te vinden zijn. Tabel:

Website van bedrijf

SolarWorld Maxisolar Solvari De Kock

Solartech

Sunpower

Eigen Huisstijl

Aanwezig Niet goed toegepast

Aanwezig Aanwezig Aanwezig

Kleuren en Logo

Geel en blauw

Groen en blauw

Blauw en oranje

Groen en blauw voor de header van zijn website. Geel

Hoofdzakelijk zwart, meer oranje en groene

Page 34: GIP Groeps-opdrachten

34 Informatica GIP

en groen voor het logo van zijn zonnepanelen bedrijf.

accenten

Gebruik van links en menu’s

Aanwezig, hoofdmenu’s met submenu’s

Menu’s tweemaal Geen submenu’s

Hoofdmenu’s Gebruik van Drop Down Menu’s

Gebruik van drop down menu’s en onderverdeling particulieren & bedrijven

Inhoud Aanwezig Gebruikt PDF’s in plaats van tekst dus onpraktisch

Duidelijk overzicht van producten

Uitgebreide informatie over alle producten, verspreid over verschillende pagina’s.

Goed. Onderscheid tussen bedrijven en particulieren

Schikking Goed Slecht Goed Goed en logisch Goed

Situering van het bedrijf

Duidelijk bij contact

Duidelijk onderaan

Bij contact Aanwezig, te vinden bij de pagina ‘Luc De Kock NV’

Bij ‘contact’ te vinden in een zijbalk aan de rechterkant.

Up to date Niet aangegeven, maar geen verouderde informatie te vinden

Nee, er staat verouderde informatie op de website

Niet aangegeven, maar geen verouderde informatie te vinden

Niet aangegeven, maar geen verouderde informatie te vinden

Niet aangegeven, maar geen verouderde informatie te vinden

Vermelding van vacatures

Nee Nee Ja Geen pagina voor vacatures.

Ja, in het deel ‘over sunpower’

Bestelformulier?

Nee Ja Ja Geen bestelformulier

Te vinden onderaan bij aankoop gids of rechtstreeks vanaf de hoofdpagina

Gebruik van database?

Neen er is hier geen nood aan.

Waarschijnlijk, voor het correct bijhouden/va

Waarschijnlijk, voor het correct bijhouden/va

Neen, er is hier geen nood aan.

Waarschijnlijk, voor het correct bijhouden/va

Page 35: GIP Groeps-opdrachten

GIP Informatica 35

n de data in het bestelformulier

n de data in het bestelformulier

n de data in het bestelformulier

Page 36: GIP Groeps-opdrachten

36 Engels GIP

4 Engels

4.1 Job ad

E-marketing manager Heliotec Heliotec is one of the country’s leading producers of high quality, high efficiency photovoltaic solar panels. The marketing department of Heliotec is responsible for the development and planning of innovative new marketing campaign.

E-marketing manager Job description As an E-marketing manager your job consists of the following things:

To develop and carry out online projects that will increase the number of views of the Heliotec company website;

To manage and further improve the company websites according to our stakeholders needs (.eu .com .be .nl .lu domains);

To keep track of the E-marketing budget;

To be informed of the latest E-marketing tricks and technologies;

To be in charge of the E-marketing team;

To make detailed reports of the ROI of the E-marketing campaigns.

Profile We expect the following of our new E-marketing manager:

To have a degree In marketing;

To have basic IT knowledge of both programming and web developing (Java, php, C++);

To have at least 4 years of experience in a marketing or IT developing function;

To be able to fluently understand, read, write and speak Dutch (main language), French, English, German;

To be a natural born leader, that isn’t afraid of following orders from time to time

To be able to present yourself and your work in an appropriate way;

To be a team player.

What we offer As one of the leading producers of Belgian solar panels we offer u the opportunity to be a part of a new and growing young industry. You will be able to fully show your marketing potential due to the large marketing budgets we offer. And of course provide an appropriate salary and extra-legal benefits such as a phone, laptop, tablet, car and insurance.

Contact Elias De Mesmaeker [email protected]

Page 37: GIP Groeps-opdrachten

GIP Engels 37

4.2 Mission statement Heliotec wants to be a prominent producer of photovoltaic solar panels. To keep the time- to- market as short as possible we have chosen for a takeover. To be certain of growth there is a possibility to expand the main production site. Heliotec mainly delivers to distributors and installers in a B-2-B model. To support his distribution channel optimally, Heliotec offers a series of exclusive sales supporting resources. For example solar studies and ROI (return on investment) tools. Heliotec anticipates on the need for a green alternative instead of using the problematic nuclear energy. We do this by using social media, so we can keep our marketing costs as low as possible and still create the necessary name awareness. In this way we also address young green-minded families even if they haven’t been to a distributor.

4.3 Presentation Zie pagina 12 voor de presentatie van het bedrijf in het Engels.

Page 38: GIP Groeps-opdrachten
Page 39: GIP Groeps-opdrachten

Besluit Ik heb door dit eindwerk een betere kijk gekregen op het bedrijfsleven. Ik heb heel wat ervaren en gezien wat er allemaal komt kijken als je een bedrijf leidt met collega’s. We hebben veel moeten samenwerken maar tegelijkertijd ook zelfstandig moeten werken. Ik heb gemerkt dat ik beter presteer onder druk en dit zal later zeker van pas kunnen komen. Het was een leuke ervaring om dit eindwerk af te werken terwijl je weet dat je hard gewerkt hebt.