GIP eindwerk individueel

62
Pagina 1 Schooljaar 2011 2012 Geïntergreerde proef (Individueel) William De Bry 6 BEC

description

GIP eindwerk individueel

Transcript of GIP eindwerk individueel

  Pagina  1  

Schooljaar  2011  -­‐  2012  

           

           

           

 Geïntergreerde  proef  (Individueel)          

William De Bry 6 BEC

Woord vooraf In het kader van de geïntegreerde proef hebben wij een fictief bedrijf opgestart dat zonnepanelen verkoopt. Tijdens het schooljaar hebben we velen opdrachten gemaakt voor verschillende vakken om ons bedrijf te leiden. Een geïntegreerde proef houdt in dat je een werkstuk maakt waarin verschillende vakken aan bod komen. Je hebt verschillende opdrachten binnen bepaalde vakken, maar op het einde worden ze toch samen beoordeeld. Eerst en vooral wil ik meneer Fierens bedanken voor alle tijd en de begeleiding die hij in dit project heeft gestoken. Ook wil ik alle leerkrachten bedanken die ons hebben geholpen bij het maken van de opdrachten van de gip en natuurlijk de externe juryleden die hun tijd hebben opgeofferd om ons werk door te nemen. Als uiteindelijk wil mijn ouders en klasgenoten die me erg goed geholpen hebben bij de gip. Alleen zou ik het niet hebben gehaald.

1.1   Toegepaste  bedrijfseconomie   6  1.1.1   Functiesollicitatie   6  1.1.2   Missie  en  doelstellingen   7  1.1.3   Interview  met  ondernemer   7  1.1.4   Organogram  (organograms  achteraf  bijzetten)   8  1.1.5   Operationele  en  financiële  doelstellingen   10  1.1.6   Gip:  Ken  je  functie  (productiedirecteur)   11  1.1.7   Jaarrekeninganalyse   14  1.1.8   Websites  vergelijken   44  1.1.9   Facturatie  BOB   48  1.1.11   Website   56  1.2   Frans   56  1.2.1   Offre  d’emploi   56  1.2.2   Sollicitation   57  1.2.3   Journée  découverte  entreprises  (affiche)   58  1.3   Engels   59  1.3.1   Solicitation  letter   59  1.3.2   CV   60  1.4   Duits   61  1.4.1   Firmenporträt  (Beschreibung  von  der  Funktion)   61  1.5   Besluit   62  

Individuele opdrachten

1.1 Toegepaste bedrijfseconomie

1.1.1 Functiesollicitatie Inleiding De eerste taak die we moesten doen, was solliciteren voor een functie in een fictief bedrijf. Ik had gekozen voor de functie marketingdirecteur, maar kreeg de funcite productiedirecteur teogewezen. Sollicitatiebrief William De Bry 11 september 2011 Waverstraat 52 2860 SINT-KATELIJN-WAVER 015 31 58 86 0475 457 350 De heer Hugo Fierens De heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Onderwerp sollicitatie marketingdirecteur Geachte heer Fierens Op de website van de VDAB heb ik een vacature gelezen waarin stond dat u op zoek zou zijn naar een marketingdirecteur voor uw bedrijf. De jobomschrijving sprak mij onmiddelijk aan. Tijdens mijn opleiding bachelor in de marketing heb ik veel geleerd over de marketingstrategieën. Aangezien ik tweetalig werd opgevoed, heb ik een goede kennis van het Nederlands en het Frans. Op de middelbare school heb ik de studierichting handel gevolgd. Dat zou me ook kunnen helpen met deze job. In de loop van mijn studies op de middelbare school had ik al snel begrepen dat marketing mij het meest interesseert. Hierdoor had ik besloten om marketing te studeren op de katholieke universiteit van Leuven. Dat bleek een uitstekende beslissing te zijn, aangezien ik het erg graag studeerde. Uiteraard ben ik bereid om mijn kandidatuur verder te bespreken tijdens een gesprek op een moment dat u past. Met vriendelijke groeten William De Bry

1.1.2 Missie en doelstellingen Inleiding In deze opdracht vindt u al mijn doelstellingen als productiedirecteur die ik op het einde van de boekjaren wil bereiken. Iedere directeur moest voor zijn eigen afdeling doelstellingen opstellen die te maken heeft met zijn/haar afdeling en zeggen hoe ze bereikt kunnen worden. Doelstellingen als productiedirecteur De productie in ons bedrijf wil ik graag zo hoog en zo efficiënt mogelijk houden maar op lange termijn toch ook goedkoop houden. Dat zou moeten gebeuren door weinig personeelsleden aan te nemen maar toch veel te produceren. Om veel te produceren met weinig personeelsleden heeft men wel meer machines nodig. Dit is in het begin wel vrij duur omdat deze machines niet goedkoop zijn maar op lange termijn zorgt het wel voor veel besparingen op de personeelskosten. 1.1.3 Interview met ondernemer Inleiding 1.1.3.1 Inleiding Ik ben William De Bry. Ik ben in het zesde middelbaar en ik volg de studierichting Business Economics in de school Sint Ursula Instituut. Mijn reden voor dit interview is dat we een opdracht gekregen hebben van ons school. De opdracht houdt in dat we een zakenman moeten interviewen over zijn job. Het is de bedoeling dat we met dit interview meer te weten komen over het bedrijfsleven en wat het inhoud. 1.1.3.2 Basisinformatie Naam: Paul Rousseau Geslacht: Man Beroep: Consulting Partner Leeftijd: 47 1.1.3.3 Interview Kan u wat meer vertellen over uw functie? Ik heb een leiding gevende functie. Ik ben verantwoordelijk voor alle consulting activiteiten van IBM in België en Luxemburg voor de financiële sector. Hoelang doet u deze functie al? Ik doe aan consulting sinds 1988 en ik doe mijn huidige functie sinds 2003. Waarvoor bent u precies verantwoordelijk? Ik ben verantwoordelijk voor alle consulting activiteiten van IBM in België en Luxemburg voor de financiële sector. Welke taken en activiteiten moet u zoal doen? Alle taken i.v.m. het leiden van de onderneming, zoals aanwerving, verkoop, opvolgen van de levering van de projecten, kostenbeheersing, optimaliseren van rendabiliteit, onderhouden van klantenrelaties, opleiding, motivering van de consultants, vinden van oplossingen, opvolgen van de facturatie en de betaling, rapportering over de business, enzovoort.

Wat zijn de positieve en de negatieve punten van uw job?

De positieve punten zijn: entrepreneur zijn binnen een multinational, aan uitdagende en vernieuwende projectenwerken, een reële impact hebben op de werking van een onderneming, werken in teams, enzovoort. De negatieve punten zijn de limieten die een multinational soms oplegt, zoals tijdelijke aanwervingstops. Hoeveel uren per week werkt u gewoonlijk? Gewoonlijk 60 uur per week ongeveer. Bijvraag: Maakt u veel overuren? Technisch gezien geen, maar in werkelijkheid wel. Welke competenties heeft u voor deze job nodig?:

Entrepreneur, communicatie vaardigheden, leiderschap, financieel inzicht, innovatie, people management en verkoopsvaardigheden.

Welke kennis moet u hebben om deze job te kunnen uitvoeren?

Kennis van de banksector en van verzekeringswezen, ervaring in consulting en ervaring in het leiden van een onderneming.

Hoe gedraagt u zich tijdens het werken (attitude) en vindt u dit ook de beste manier? (Bijvoorbeeld: zakelijk, los, vriendschappelijk,...)

Zakelijk en vriendschappelijk, streng en niet streng, altijd professioneel en ethisch correct. Alles hangt een ook een beetje af van de situatie.

Welke weg heeft u afgelegd? Ik ben gestart als junior consultant bij Peat Marwick in 1988. Daarna ben ik overgestapt naar Price Waterhouse Consulting in 1993 waar ik doorstroomde naar Partner in 1999, een jaar na de fusie met Coopers en Lybrand of pwc consulting. Vervolgens hebben de PWC consulting partners hun business verkocht aan IBM in 2003 en zo belande ik bij IBM waar ik nog steeds partner ben en verantwoordelijk ben voor alle consulting activiteiten van IBM in België en Luxemburg voor de financiële sector

Bijvraag: Wat hebt u gestudeerd? (secundair onderwijs, hogeschool, universiteit) Ik heb een bachelor in Business Economic’s in Antwerpen en vervolgens Nba in de Verenigde staten.

Wat is Nba? Master of bussiness administration.

Waarom hebt u voor deze job gekozen en niet voor een andere? Omdat men steeds nieuwe dingen bijleert, omdat er veel variatie in deze job is, en omdat ieder project en iedere klantensituatie een nieuwe uitdaging biedt.

Was deze job uw eerste keuze, of wou u oorspronkelijk iets anders doen? Deze job was mijn eerste keuze. Ik had niets anders gepland. Zou u nog een andere job willen uitoefenen of wilt u deze job doen tot u op pensioen gaat? Ik zou deze job het liefst uitoefenen tot ik op pensioen ga. 1.1.4 Organogram Inleiding In deze opdracht vindt u het organogram van ons bedrijf terug. In het organogram vindt u op een ordelijke en structurele manier de functies terug van het bedrijf. Het organogram moet de hiërar-

Algemeen Directeur Gilles Van

Dyck

Personeels-directeur Matthias Geerts

Productie-directeur

William De Bry

Marketing-directeur

Giliam Wuyts

Financieel directeur

Lysan Pauwels en

Charline Kempenaerts

Logistiek directeur

Caroline De Ketelaere

Algemeen Directeur Gilles Van

Dyck

Personeels-directeur Matthias Geerts

Productie-directeur

William De Bry

Marketing-directeur

Giliam Wuyts

Financieel directeur

Lysan Pauwels en

Charline Kempenaerts

Logistiek directeur

Caroline De Ketelaere

chie voorstellen binnen het bedrijf. Als laatste heb ik een SWOT-analyse over mezelf gemaakt. SWOT is de afkorting voor de volgende woorden: Strength, Weakness, Opportunities en Threats. 1.1.4.1 Organogram in Word

1.1.4.2 Organogram in PowerPoint

1.1.4.3 Motivering We hebben het bedrijf overgenomen om ons ‘kunnen’ en onze kennis te laten zien en te tonen dat we het ook wel daadwerkelijk kunnen. En om ons zo te bewijzen en de nodige ervaring op te doen voor later.

De reden waarom ik productiedirecteur als functie gekozen heb, is omdat me dit het meest van de functies interesseert en ook erg aanspreekt. De grote drukke machines die non-stop dag en nacht werken, de arbeiders motiveren, de producten die een voor een van de lopende band rollen, het proces van de productie aanschouwen: van grondstoffen naar eindproducten.

1.1.4.4 SWOT-analyse Strengths: Kan goed in groep werken, kan het met de meeste mensen goed vinden (= belangrijk om arbeiders te motiveren om de productie op peil te houden). Kan goed omgaan met onverwach-te situaties. Weakness: Hoe meer werk er, is hoe meer ik gedemotiveerd geraak. Erg snel afgeleid als ik niet geïnteresseerd ben, wat me traag doet werken. Opportunities: Mijn ouders motiveren en steunen me, wat me meer doorzettingsvermogen geeft. Threats: ... 1.1.5 Operationele en financiële doelstellingen Inleiding In de financiële en operationele doelstellingen formuleren we wat we van plan zijn op korte termijn om de missie van ons bedrijf te realiseren. In deze opdracht moest elk departement zijn eigen doelstellingen en motivatie verwoorden. 1.1.5.1 Doelstellingen voor de productiedirecteur De productiedirecteur is verantwoordelijk voor:

• Het bepalen van het productievolume voor de volgende periode • Het vastleggen van een aanvaardbaar voorraadniveau afgewerkte producten en onderde-

len. De gewenste eindvoorraad hebben we samen in groep besloten: 800 producten.

• Het berekenen van de aan te kopen hoeveelheid onderdelen en de kwaliteit ervan

• Onderzoek en ontwikkeling. 1.1.5.2 Persoonlijke doelstellingen als productiedirecteur

De productie in ons bedrijf wil ik graag zo hoog en zo efficiënt mogelijk houden maar op lange ter-mijn toch goedkoop houden. Dit zou moeten gebeuren door weinig personeelsleden aan te nemen maar toch veel te produceren. Om veel te produceren met weinig personeelsleden heeft men wel meer machines nodig, dit is in het begin wel vrij duur omdat deze machines niet goedkoop zijn maar op lange termijn zorgt dit wel voor veel besparingen aan personeelskosten. Aan elk van de machines moeten er blijkbaar minstens een bepaald aantal man werken dus zijn mijn bovenstaande doelstellingen niet mogelijk. We hebben onze 32 machines behouden voor boekjaar 13. 1.1.5.3 Berekeningen • Het productievolume

Productievolume = gewenste eindvoorraad – beginvoorraad + verwachte verkopen = 800 – 1728 + 4198,25 = 3270,25 -> 3270 producten • Aankoop onderdelen

Aankoop onderdelen = eindvoorraad – beginvoorraad + Productievolume * verbruiksindex

= 800 – 1728 + 3270,25 * 0,86 = 1884,415 -> 1884 onderdelen • Omlooptijd Omlooptijd = 365 dagen Kostprijs van de verkopen Waarde van de eindvoorraad = 365 dagen 1400600 5938000 = 154,75 -> 155 dagen De omlooptijd is goed want het is best om een omlooptijd te hebben boven de 90 dagen. We heb-ben ook weinig risico op veroudering omdat zonnepanelen lang meegaan. • Productiekostprijs tegenover omzet Productiekostprijs tegenover de omzet = Productiekosten voor alle zonnepanelen Netto-omzet = 15440000 23029000 = 67, 04589865 % -> 67,05 % 1.1.6 Gip: Ken je functie (productiedirecteur) Inleiding Elke directeur moest een samenvatting maken over zijn functie zodat iedereen weet wat hij of zij te doen staat op de intensieve begeleidingsdag. In de samenvatting staat wat de taken zijn als pro-ductiedirecteur, termen die uitgelegd moesten worden en formules/berekeningen. Hieronder vindt u zo’n samenvatting van een productiedirecteur. 1.1.6.1 Mijn taken als productiedirecteur Ik ben verantwoordelijk voor:

• Het bepalen van het productievolume voor de volgende periode. • Het berekenen van de omlooptijd. • Het berekenen van de aan te kopen hoeveelheid onderdelen en kijken naar de kwaliteit er-

van. • Het berekenen van de productiekostprijs tegenover de omzet. • Het in het oog houden van de verbruiksindex. • Het verzorgen van de kwaliteit van de zonnepanelen.

• Productievolume berekenen De productievolume berekenen is mijn belangrijkste taak als productiedirecteur. Productievolume = gewenste eindvoorraad – beginvoorraad + verwachte verkopen De verwachte vraag is iets dat de marketingdirecteur (Giliam Wuyts) berekent. Daarvoor moet hij rekening houden met de marketingmix, de concurrenten en de conjunctuurberichten.

• Omlooptijd berekenen De omlooptijd is het aantal dagen voordat de voorraad de onderneming verlaat. Omlooptijd = 365 dagen Kostprijs van de verkopen Waarde van de eindvoorraad Als dit hoog is kan het betekenen dat de voorraad slecht wordt beheerd, en/of dat de voorraad verouderd is. Als de voorraad te lang in de onderneming blijft, komen veel geldmiddelen vast te zitten (en dan wordt de voorraad niet liquide meer). • Aan te kopen onderdelen berekenen Voor het produceren zijn bepaalde onderdelen nodig. Om te berekenen hoeveel we er nodig heb-ben, gebruikt men deze formule: aankoop onderdelen = eindvoorraad – beginvoorraad + Productievolume * verbruiksindex • Productiekostprijs tegenover omzet berekenen Ik moet berekenen hoeveel de productiekosten van onze omzet bevat hiervoor is deze formule nodig: Productiekostprijs tegenover de omzet = Productiekosten voor alle zonnepanelen Netto-omzet • Verbruiksindex in het oog houden Ik moet voor de verbruiksindex opletten. Hiervoor moet ik kijken naar:

• De kwaliteit van de onderdelen • De opleiding en de kennis van de arbeiders • De milieuvriendelijkheid van de installaties

• De kwaliteit van de zonnepanelen Ik moet letten op de kwaliteit van de zonnepanelen die we produceren. Hiervoor moet ik kijken naar:

• De opleiding van bedienden

!"#$%&"''(%)*+,-./0'($.(,$0'$/,* * 1*!

*2$,3,/(45(%.$6**7$*!"#$#%&'(&)*"+*8-,.'*3$9%&:-$.*.--,*.$*&-:)$%.$*;"0'-,$%<* 7$*48":('$('*&"%*.$*-%.$,.$:$%, 7$*-=:$(.(%)*&"%*.$*",3$(.$,5, >(:($/&,($%.$:(?4$*(%5'"::"'($5,**,

*

* *

2$,3,/(45@(%.$6

A8":('$('*-%.$,.$:$%<

B=:$(.(%)*",3$(.$,5

>(:($/&,($%.$:(?4$*(%5'"::"'($5* C*D*3$5'* *

*E*D*#$.(/#** FD*#(%5'* *

• Het onderzoek en ontwikkeling • De opleiding van arbeiders • De kwaliteit van aangekochte onderdelen

!"#$%&"''(%)*+,-./0'($.(,$0'$/,* * 1*!

23"4('$('*!

5$!"#$%&'(&'!)$*!+(!,-**(.$*(%(**3-,.'*6$7""4.*.--,*&($,*8"0'-,$%9*

*!

! !

23"4('$('*"8)$3$,:'*7,-./0'

;74$(.(%)*&"%*6$.($%.$%

;%.$,<-$:*=*;%'3(::$4(%)

;74$(.(%)*&"%*",6$(.$,>

23"4('$('*&"%*""%)$:-0?'$*-%.$,.$4$%

! @*A*6$>'**B*A*#$.(/#** CA*#(%>'* *

D%)$%($/,>*3$,:$%*""%*$$%*&$,6$'$,(%)*&"%*?$'*7,-./0'*

1.1.7 Jaarrekeninganalyse Inleiding In deze opdracht moesten we een jaarrekeninganalyse maken van een termijn van drie jaar van een bedrijf dat zoals ons bedrijf zonnepanelen verkoopt en installeert. Ik heb voor het bedrijf Sol-tech gekozen. 1.1.1 Jaarrekeninganalyse Soltech

1.1.1.1 Inleiding Om te weten of we goed presteren in de sector van zonnepanelen zullen onze ratio’s vergeleken worden met een aantal sectorgenoten. Daarvoor moeten we een jaarrekeninganalyse opstellen. Een jaarrekeninganalyse is een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de onderneming. 1.1.1.2 Liquiditeit • Uitleg Is de onderneming in staat om haar schulden op korte termijn terug te betalen met het vlottend actief? • Formule Enge zin: (vlottende Activa-voorraden)/schulden op korte termijn Ruime zin: vlottende Activa/ schulden op korte termijn • Resultaten

• Grafiek

• Beoordeling De liquiditeit in enge zin is in 2009 lager dan die in 2010. Dit komt omdat de onderneming minder schulden op korte termijn heeft gemaakt dat boekjaar. Het verschil in schulden is meer als 500000 euro tussen 2009 en 2010. In 2009 werden dus meer schulden gemaakt.

Het verschil in ruime zin tussen de twee boekjaren heeft te maken dat in 2009 de schulden op korte termijn hoger waren dan in 2010. Maar ook de waarde van de voorraad in 2009 was hoger dan die van 2010. Hierdoor is het bedrijf in 2010 beter instaat om zijn schulden terug te betalen.

1.1.1.3 Omlooptijden

1.1.1.3.1 Omlooptijden 2009 • Formule: Leverancierskrediet: = 365/ ((aankopen 6008,61+btw op aankopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(4 314 446*1,21)/((1 085 881+1 334 499)/2)) = 84,61 Klantenkrediet: = 365/((omzet+btw op verkopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(6695886*1,21/((729405+522826)/2)) = 28,21 Voorraden: = 365/( kostprijs van aankopen/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(4930669/((966903+1436357)/2)) = 88,95 Leverancierskrediet 84 dagen Klantenkrediet 28 dagen Voorraden 88 dagen

1.1.1.3.2 Omlooptijden 2010 • Formule

Leverancierskrediet: = 365/ ((aankopen 6008,61+btw op aankopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(1980743*1,21/((1085881+532788)/2)) = 123,26 Klantenkrediet: = 365/((omzet+btw op verkopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(3124580*1,21/( (235796+729405)/2)) = 46,59 Voorraden: = 365/(kostprijs van aankopen/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(2026637/((592732+966903)/2)) = 140,45 Leverancierskrediet 123 dagen Klantenkrediet 46 dagen Voorraden 140 dagen

1.1.1.3.3 Conclusie omlooptijden De omlooptijden zijn in 2009 duidelijk lager dan die van 2010. In 2009 zat het bedrijf 32 dagen zonder geld. Dit komt omdat ze pas na 116 dagen hun geld hadden. Maar ze moeten we na 84 dagen hun leveranciers betalen dit is dus een verschil van 32 dagen. Dit hebben ze misschien opgelost door geld te lenen bij de bank. Daardoor kunnen ze hun leveranciers betalen. In 2010 duurt alles langer. Hun klanten wachten langer voor ze betalen, zij wachten ook langer voor ze hun leveranciers betalen en ze hebben de voorraad langer in hun bezit. Maar ze moeten ook een langere periode overbruggen dat ze zonder geld zitten, namelijk 63 dagen.

1.1.1.4 Solvabiliteit • Uitleg Het duidt op de kredietwaardigheid van de onderneming en geeft weer hoeveel de onderneming financiert met eigen vermogen en wat ze financiert met vreemd vermogen. Vooral belangrijk voor de schuldeisers. • Formule (Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100% 2008: 2671778/4462005 *100% 2009: 2530406/4378443 *100% 2010: 1768466/2830259 *100% • Resultaten

• Grafiek

• Beoordeling Soltech is altijd capabel genoeg om zijn leningen terug te betalen met het eigen vermogen. Het is in 2009 wel eventjes gedaald, maar in 2010 kunnen ze alles vlot terugbetalen. 1.1.1.5 Rendabiliteit • Uitleg Rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te genereren uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. Hoe winstgevend is een onderneming? • Formule

o Rendabiliteit eigen vermogen:

( winst of verlies boekjaar / eigen vermogen) * 100%

2008: (76194/1768466)*100% 2009: (141372/2530406)*100% 2010: (76194/1768466)*100%

o Rendabiliteit totaal vermogen:

(( winst of verlies + belasting + betaalde intrest)/ totaal activa) * 100%

2008: (366808+49207+43980)/4462006)*100% 2009: (141372+53953+33749)/4378443)*100% 2010: (761940+89873+58580)/2830259)*100% • Resultaten

• Grafiek

• Beoordeling

De rendabiliteit van het totaal vermogen in 2010, is ten opzichte van 2009 hard gestegen. Dit wil zeggen dat het Soltech veel meer winst heeft gemaakt dan de vorige jaren.

Soltech nv

Rendabiliteit EV Rendabiliteit TV 13,73% 6,13%

5,59% 1,23% 4,31% 21,68%

1.1.1.6 Horizontale analyse Soltech 2008 2009 2010

Omzet € 5.235.542 €

6.908.345 €

3.084.968

Productie € 2.433.845 €

2.026.908 €

1.854.915 Personeel 13 15 14 Personeelskosten € 558.455 € 745.047 € 795.693 Winst na belasting € -366.808 € -761.940 € -141.372

1.1.1.6.1 Omzet Soltech

• Commentaar Je ziet dat de omzet in 2009 met bijna € 2 000 000, 00 gestegen is. Maar in 2012 daalt de omzet met meer dan de helft. Dit komt onder andere door de hoge personeelskosten.

1.1.1.6.2 Productie Soltech

• Commentaar De productie heeft elk jaar te maken met een daling. De daling in 2009 is groter dan in 2010.

1.1.1.6.3 Personeel Soltech

• Commentaar In 2009 werft men nog 2 personeelsleden aan. Maar in 2010 wordt er terug iemand ontslagen.

1.1.1.6.4 Personeelkost Soltech

• Commentaar De personeelskosten stijgen elk jaar. De stijging in 2009 is groter dan 2010, de oorzaak daarvan is waarschijnlijk de aanwerving van personeel. In 2010 kan de stijging komen door opleidingen voor het personeel.

1.1.1.6.5 Winst na belasting Soltech

• Commentaar Er is duidelijk te zijn dat er in de 3 jaar geen winst is, enkel verlies. In 2009 is er een heel zwaar verlies, meer dan het dubbel van het vorige jaar. In 2010 heeft men het verlies bijna helemaal kunnen wegnemen.

1.1.1.7 Verticale analyse

• Taartdiagrammen

• Commentaar

Het vast actief is elk jaar gestegen terwijl het vlottend actief elk jaar gedaald is. De omzet is stabiel gebleven, wat zeer goed is en de schulden zijn hetzelfde gebleven. Misschien zou het beter zijn dat ze hun schulden eerder terugbetalen.

1.1.2 Jaarrekeninganalyse Solartec

1.1.2.1 Inleiding Om te weten of we goed presteren in de sector van zonnepanelen zullen onze ratio’s vergeleken worden met een aantal sectorgenoten. Daarvoor moeten we een jaarrekeninganalyse opstellen. Een jaarrekeninganalyse is een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de onderneming. 1.1.2.2 Liquiditeit • Uitleg Is de onderneming in staat om haar schulden op korte termijn terug te betalen met het vlottend actief? • Formule Enge zin: (vlottende Activa-voorraden)/schulden op korte termijn Ruime zin: vlottende Activa/ schulden op korte termijn • Resultaten

Enge zin: Bj 11: 12021000/(2277000+910000) Bj 12: 18211000/(0+2325000) Bj 13: 20450000/(0+1589000) Ruime zin: Bj 11: (12021000-5142000)/(2277000+910000) Bj 12: (18211000-3707000)/(0+2325000) Bj 13: (20450000-3233000)/(0+1589000) • Grafiek

• Beoordeling

Normaal zou de liquiditeit in enge zin gelijk moeten zijn aan één. Dus een waarde van anderhalf à twee is een gezonde waarde voor een bedrijf. Wij hebben in onze drie boekjaren meer dan één. Dit wil dus zeggen dat we zeker voldoende geld hebben om onze schulden op korte termijn terug te betalen. De liquiditeit in ruime zin moet minstens één zijn. Daar zitten wij ook ruim boven. Dus de schuldeisers gaan zeer tevreden zijn, want hiermee weten ze dat ze al hun geld kunnen terugkrijgen moest het slecht gaan met het bedrijf.

1.1.2.3 Omlooptijden

1.1.2.3.1 Boekjaar 11 • Formule

Leverancierskrediet: = 365/ ((aankopen 6008,61+btw op aankopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(6 293 000*1,21)/((2 400 000+910 000)/2)) = 79,33

Klantenkrediet: = 365/((omzet+btw op verkopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/((20 324 000*1,21)/((7 032 000+6 181 000)/2)) = 98,06

Voorraden: = 365/(kostprijs van aankopen/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(17634000/((6721000+5142000)/2)) = 122,77 Klantenkrediet 98 dagen Voorraad 123 dagen Leverancierskrediet 79 dagen

1.1.2.3.2 Boekjaar 12 • Formule

Leverancierskrediet: = 365/ ((aankopen 6008,61+btw op aankopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/((7071000*1,21)/(( 910000+ 2325000)/2)) = 69,00

Klantenkrediet: = 365/((omzet+btw op verkopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) =365/(22451000/((6181000+6824000)/2)) = 87,37

Voorraden: = 365/(kostprijs van aankopen/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/(16055000/(( 5142000+ 3707000)/2)) = 100,59 Klantenkrediet 87 dagen Voorraad 101 dagen Leverancierskrediet 69 dagen

1.1.2.3.3 Boekjaar 13 • Formule

Leverancierskrediet: = 365/ ((aankopen 6008,61+btw op aankopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/((9224000*1,21)/(( 2325000+ 1589000)/2)) = 64,00

Klantenkrediet: = 365/((omzet+btw op verkopen)/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/((23020000*1,21)/(( 6824000+ 6996000)/2)) = 90,55

Voorraden: = 365/(kostprijs van aankopen/gemiddelde beginsaldo en eindsaldo) = 365/ (17972000/(( 3707000+ 3233000)/2)) = 70,47

Klantenkrediet 91 dagen Voorraad 70 dagen Leverancierskrediet 64 dagen

• Conclusie omlooptijden

In de omlooptijd van de klanten zie je niet echt een evolutie. Het blijft wel ongeveer rond hetzelfde getal dus dat is goed. De omlooptijd van de voorraad daalt tijdens de drie boekjaren. Dat wil dus zeggen dat onze voorraden sneller uit ons magazijn zijn. Maar naar mijn mening zou de omlooptijd nog mogen dalen. Dan is onze voorraad iets nieuwer en heeft het minder kans op schade. De omlooptijd van de leveranciers is ook gedaald. Dat wil dus zeggen dat wij onze leveranciers sneller betalen. In principe zou dat nog een beetje mogen betalen, maar ik vind dit goed zo.

1.1.2.4 Solvabiliteit • Uitleg Het duidt op de kredietwaardigheid van de onderneming en geeft weer hoeveel de onderneming financiert met eigen vermogen en wat ze financiert met vreemd vermogen. Vooral belangrijk voor de schuldeisers. • Formule (Eigen vermogen / Totaal vermogen) * 100% • Resultaten

Bj 11: (22738000/41925000)*100% Bj 12: (25088000/41813000)*100% Bj 13: (26723000/42136000)*100% • Grafiek

• Beoordeling De solvabiliteitsratio moet tussen de 50% en 70% liggen. Dus wij zitten zeer goed met deze ratio. We kunnen dus al onze leningen afbetalen en daarom zijn de schuldeisers zeer tevreden.

1.1.2.5 Rendabiliteit • Uitleg Rendabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te genereren uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. Hoe winstgevend is een onderneming? • Formule

o Rendabiliteit eigen vermogen:

( winst of verlies boekjaar / eigen vermogen) * 100%

o Rendabiliteit totaal vermogen:

(( winst of verlies + belasting + betaalde intrest)/ totaal activa) * 100% • Resultaten

Eigen vermogen: Bj 11: (431000/22738000)*100% Bj 12: (2716000/25088000)*100% Bj 13: (3944000/26723000)*100% Totaal vermogen: Bj 11: ((431000+(-121000)+(-1352000))/41925000)*100% Bj 12: ((2716000+(-858000)+(-908000))/41813000)*100% Bj 13: ((3944000+(-1386000)+(-607000))/42136000)*100% • Grafiek

• Beoordeling De rendabiliteit moet gelijk zijn aan 5%. Zoals je ziet is de rendabiliteit van het totaal vermogen veel te weinig. Maar we gaan in stijgende lijn Als we zo nog een paar boekjaren kunnen voortdoen, komen we wel aan onze 5%. Dus hiermee wil ik zeggen dat we niet veel winst uit ons totaal vermogen kunnen halen. De rendabiliteit van het eigen vermogen zit wel goed. Het is groter dan 5%, dus we kunnen wel winst halen uit ons eigen vermogen.

1.1.2.6 Horizontale analyse Solartec 2011 2012 2013

Omzet € 20 324 000 € 22 451 000 € 23 020

000

Productie € -12 434

000 € -10 305 000 € -11 298

000 Personeel 183 153 153 Personeelskosten € -7 523 000 € -6 566 000 € -6 632 000 Winst na belasting € 431 000 € 2 716 000 € 3 944 000

1.1.2.6.1 Omzet Solartec

• Commentaar

We merken meteen een stijging op gedurende de 3 boekjaren. Dit komt omdat wij onze verkoopprijs hebben opgeslagen.

1.1.2.6.2 Productie Solartec

• Commentaar De hoge kosten in boekjaar 11 komen voornamelijk door onze hoge personeelskosten van productie. In boekjaar 12 is er een daling, dat komt omdat de personeelskosten dalen maar ook de afschrijvingen van machines/ installaties daalt. In boekjaar 13 hebben die kosten een kleine stijging.

1.1.2.6.3 Winst na belasting Solartec

• Commentaar In boekjaar 11 hadden wij niet al te veel winst. Dit komt omdat we het bedrijf juist hadden overgenomen en nog aanpassingen moesten doorvoeren. De winst is de volgende twee jaren hard gestegen. Dit is te verklaren omdat onze omzet gestegen is. Maar ook doordat we in boekjaar 12 andere bedrijfsopbrengsten hebben. In boekjaar 13 dalen die opbrengsten maar er is een hogere voorraadwijziging afgewerkte producten.

1.1.2.6.4 Personeelkosten Solartec

• Commentaar

De personeelskosten in boekjaar 12 zijn hoger dan de andere 2 boekjaren doordat de kosten van lonen en salarissen arbeiders hoger ligt. De kleine stijging in boekjaar 13 komt door de personeelsuitgaven de lonen en salarissen van vertegenwoordigers en bedienden.

1.1.2.6.5 Personeel Solartec

• Commentaar We hebben in boekjaar 12 veel werknemers ontslagen. Dit komt omdat we met minder personeel evenveel konden produceren. In boekjaar 13 hebben we geen mensen ontslagen dus is het aantal werknemers hetzelfde gebleven.

• Verticale analyse ACTIEF 2011 2012 2013 III. Materiële vaste activa 71,33 56,45 51,47 IV. Financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 12,26 8,87 7,67 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 14,74 16,32 16,60 IX. Liquide middelen 0,48 17,18 23,08 X. Geldbeleggingen 1,19 1,19 1,18 XI. Overlopende rekeningen 1,19 1,19 0,00

• Commentaar Het eerste wat onmiddellijk opvalt is dat de materiële vaste activa elk jaar gedaald is. Onze voorraad en bestellingen in uitvoering is ook jaarlijks gedaald. Dit valt te verklaren omdat we eerst onze voorraad hebben verkocht voordat we bij aankochten. Onze vorderingen op ten hoogste één jaar zijn jaarlijks gestegen. Dat wil zeggen dat onze klanten minder snel betalen, wat voor ons geen goede zaak is.

PASSIEF 2011 2012 2013 I. Kapitaal 41,74 41,85 41,53 IV. Reserves 11,47 11,65 12,53 V. Overgedragen winst 1,03 6,50 9,36 VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00 0,00 VIII. Schulden op meer dan één jaar 38,16 34,44 32,81 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 7,60 5,56 3,77 X. Overlopende rekeningen 0,00 0,00 0,00

• Commentaar Onze overgedragen winst is elk jaar gestegen. Wat zeer goed is, want dat wil zeggen dat we meer omzet maken. Onze schulden op ten hoogste één jaar zijn ook jaarlijks gedaald. Dat wil zeggen dat wij onze leveranciers sneller betalen.

RESULTATENREKENING 2011 2012 2013 I. Bedrijfsopbrengsten 100,00 100,00 100,00 II. Bedrijfskosten ( - ) -22,97 -20,56 -21,81 III. Bedrijfswinst ( + ) 0,00 0,00 0,00 IV. Financiële opbrengsten 0,00 0,00 0,00 V. Financiële kosten ( - ) 0,00 0,00 0,00 VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 0,00 0,00 0,00 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 0,01 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) -0,04 0,00 0,00 IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen 2,86 17,42 22,31 X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) -0,62 0,00 0,00 XI. Winst van het boekjaar ( + ) 2,21 13,24 16,51 XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 2,21 13,24 16,51

1.1.8 Websites vergelijken Inleiding Als voorbereiding om zelf een website te maken voor ons bedrijf, moesten we eerst de website van andere bedrijven beoordelen en bekritiseren. Zodat we de goede en slechte kanten kennen van een websites en deze toepassen in onze site. Hieronder vindt u de analyse van 5 verschillende bedrijven (in dezelfde branche) hun website en de opmerkingen er bij. 1.1.8.1 Inleiding De website van een onderneming is een belangrijk communicatiemiddel en een zeer goedkope manier van nuttige reclame/marketing. Een goede site heeft een enorme zeer grote impact op de populariteit van het bedrijf en de hoeveelheid de onderneming verkoopt. Het is daarom ook belangrijk dat we ons goed voorbereiden voor wanneer we zelf een website gaan maken voor ons eigen bedrijf. Door analyses te maken van websites leren we wat een ‘goe-de website’ is en hoe je er een kan maken. 1.1.8.2 Analyse websites Hieronder vindt u de analyses van vijf verschillende ondernemingen met mijn mening erbij. • Fanatic

o Gegevens Fanatic is een bedrijf dat windsurfplanken produceert en verkoopt. http://fanatic.com/content/index_eng.html

o Logo

o Analyse De website is overzichtelijk en gestructureerd. De navigatieknoppen en de links vind je terug waar ze moeten zijn en met een duidelijke homeknop. De huisstijl van de website komt helemaal niet overeen met die van het merk. Fanatic staat bekend voor het rood-oranje ‘F’-logo met een witte achtergrond, maar het logo is alleen in zwart-wit terug te vinden. De site heeft ook weinig kleur en is voornamelijk zwart, wat erg jammer is. De website is goed up-to-date want de laatste keer dat de site aangepast werd was op 7 maart van dit jaar.

• JP-Australia o Gegevens

JP-Australia is een bedrijf da windsurfplanken, surfpakken en accessoires produceert en verkoopt. http://www.jp-australia.com/2012/index.php

o Logo

o Analyse Op het eerste zicht vind ik deze site vrij teleurstellend. De site geeft me een saaie indruk van het merk. De kleuren (zwart, grijs en geel) en de logo’s horen wel bij de huisstijl van het merk, maar ze worden overdreven gebruikt wat bezoekers kan afstoten en het geeft de site een sombere tint. De kleuren zorgen ook voor een slecht overzicht want de grijze navigatieknoppen hebben een zwarte achtergrond wat het ‘camouflage effect’ geeft en de knoppen niet goed zichtbaar zijn en onduidelijk zijn, vooral voor slechtzienden. Voor de rest is er weinig te zien. Alleen nog het laatste nieuws over het merk een foto en een video. De website is goed up-to-date met de laatste update die uitgevoerd werd op 1 maart 2012. • Tabou

o Gegevens Tabou is een bedrijf dat windsurfplanken produceert en verkoopt en steeds op zoek is naar nieuwe innovaties in het windsurfen. http://www.tabou-boards.com/

o Logo

o Analyse De eerste indruk is niet echt wat je zou verwachten van een website van een windsurfmerk. Sommigen zouden het shockerend vinden en anderen net heel leuk. Het geeft me de indruk dat er niet goed nagedacht werd over de juiste marketing die het merk nodig heeft. De huisstijl en het logo van tabou is duidelijk terug te vinden op de website. De links en navigatieknoppen zijn bovenaan, waar je ze zou verwachten. Het is mij niet helemaal duidelijk wanneer de website voor het laatst geüpdatedt werd behalve dat dit in 2012 nog gebeurt is, omdat hun producten van 2012 op de website staan.

• Goya o Gegevens

Goya is een bedrijf dat windsurfzeilen en –planken produceert en verkoopt. Het bedrijf probeert ook de sport zelf te promoveren. http://goyawindsurfing.com/

o Logo

o Analyse Op het eerste zicht is het een mooie website. Booral de kleuren en de spectaculaire foto spreken mij erg aan. Maar dan is er de eerste teleurstelling en dat is de homeknop, hij is wel aanwezig, maar niet iedereen weet dat het logo van Goya op de site ook de homeknop, laat staan dat ze weten dat dit het logo is van het merk. De website is up-to-date want hij werd voor de laatste keer nog geüpdatedt op 27 februari. • Starboard

o Gegevens

Starboard is een bedrijf dat voornamelijk windsurfplanken produceert en verkoopt maar ook wel eens windsurfzeilen. http://star-board.com/

o Logo

o Analyse De site is simpel op een positieve manier. Er wordt hier niet te veel informatie in pagina gegoten, want dat zou bezoekers van de website kunnen afschrikken. Het eerste wat je ziet op de site is een foto en een link naar een gewonnen review van een van hun producten die door een magazine werd gepubliceerd. Het duidt op een goed doordachte marketing van het bedrijf, want zo zien bezoekers meteen dat het merk van topkwaliteit is. De website is duidelijk en simpel gestructureerd met de navigatieknoppen bovenaan en het nieuws over het merk onderaan, zadat te hoeven scrollen om het te zien. De huisstijl van het merk is vooral lichte en een beetje fluo kleuren wat hier deels terug te vinden is . Het merk heeft twee verschillende logo’s en ze zijn hier allebei maar één keer terug te vinden (bovenaan links en onderaan rechts).

Het is niet duidelijk wanneer de website voor het laatst geüpdatedt werd, maar aangezien de producten op de site van 2012 dateren weet men dat de site in 2012 nog geüpdate werd. 1.1.8.3 Waaraan moet men rekening houden bij het maken van een website?

Positieve punten

Negatieve punten

• De juiste kleuren gebruiken (re-kening houdend met de huisstijl van het bedrijf).

• De navigatieknoppen moeten overzichtelijk zijn en goed wer-ken.

• De site moet altijd up-to-date blij-ven.

• Informatie en teksten moeten overzichtelijk geschikt zijn.

• De website en de bijhorende pa-gina’s moeten snel kunnen laden.

• Niet teveel informatie zetten op een pagina en vooral niet op de homepage, anders weet de be-zoeker van de site niet waar hij/zij eerst moet kijken.

• Geen te zware foto’s of filmpjes, anders kan de website traag zijn.

• Niet te veel of geen reclame. (Het vertraagt de website en het kan de bezoekers afleiden).

• Geen achtergrondkleuren gebrui-ken die de tekst moeilijk leesbaar kan maken.

• Niet te veel witruimtes laten staan.

• Meer dan één taal beschibaar stellen.

• Opletten dat de bezoeker altijd te-rugkan naar de homepagina.)

1.1.9 Facturatie BOB Nu het echte werk! Boekhouden in BOB, een boekhoudpakket. Elke onderneming stelde 6 verkoopfacturen. De klanten waren de concurrerende bedrijven: Ecsolis & Solarise. Dat zijn dus 3 verkoopfacturen per onderneming waarvan: • Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting. • Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten. • Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking. Na het opstellen van de facturen moesten we zowel de verstuurde verkoopfacturen als ontvangen aankoopfacturen boeken in BOB en achteraf de 3 dagboeken afdrukken. Onder de boekingen van aankoop, verkoop, en financieel dagboek vindt u een klein verslag. 1.1.10 Boekhoudfiches 1.1.10.1 Aankoop • Fiches

Document Aankoopfactuur AF/001 van Ecsolis Verrichting Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Datum: 1/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen € 36.330,00 Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 7.289,41 Schuld aan leverancier K - C 60402 Handelskorting op Aankopen € 544,95 Schuld aan leverancier P + C 44000 Leveranciers € 43.074,46

Document Aankoopfactuur AF/002 van Ecsolis Verrichting Aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking Datum: 1/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen € 15.570,00 Bedrijfskost A + D 41800 Terug te sturen verpakking € 13, 00 Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 3.269,70 Schuld aan leverancier P + C 44000 Leveranciers € 18.852,70

Document Aankoopfactuur AF/003 van Ecsolis Verrichting Aankoop handelsgoederen met transportkosten Datum: 1/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen € 5.190,00 Bedrijfskost K + D 60403 Aankoopkosten € 17,00 Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 1.093,47 Schuld aan leverancier P + C 44000 Leveranciers € 6.300,47

Document Aankoopfactuur AF/004 van Solarise Verrichting Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting

Datum: 16/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr.

Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen € 101 584,00 Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 20 278,81 Schuld aan leverancier K - C 60402 Handelskorting op Aankopen € 3 047,52 Schuld aan leverancier P + C 44000 Leveranciers € 118 815,29

Document Aankoopfactuur AF/005 van Solarise Verrichting Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Datum: 16/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen € 101 584,00 Bedrijfskost K + D 60403 Aankoopkosten € 17,00 Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21 332,64 Schuld aan leverancier P + C 44000 Leveranciers € 122 933,64

Document Aankoopfactuur AF/006 van Solarise Verrichting Aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking Datum: 16/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Bedrijfskost K + D 60400 Aankoop Handelsgoederen € 101 584,00 Bedrijfskost A + D 41800 Terug te sturen verpakking € 14,00 Vordering overheid A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21 332,64 Schuld aan leverancier P + C 44000 Leveranciers € 122 930,64

• Verslag Bij een ‘basis’ boeking van een aankoopfactuur van handelsgoederen worden de rekeningen ‘60400 Aankoop Handelsgoederen’, ‘41110 Aftrekbare Btw’ en ‘44000 Leveranciers’ gebruikt. 60400 Aankoop Handelsgoederen: het bedrag van de aangekochte handelsgoederen schrijft men op deze rekening. Het aankopen van goederen, is een kost voor elk bedrijf dus het gaat hier over een bedrijfskost. Een kostenrekening die vermeerdert langs de debitzijde => O+C. 41110 Aftrekbare Btw: de btw die we betalen, mogen we aftrekken van de belasting (belastingen binnenbrengen => Verschuldigde btw-Aftrekbare btw=te betalen/terug te vorderen van overheid). In dit geval gaat het dus over aftrekbare btw. Deze rekening is actief en vermeerdert dus langs de debitzijde => P+C. 44000 Leveranciers: het totale factuurbedrag (=bedrag dat betaalt moet worden) xet men op deze rekening. Het is de rekening waarop alle schulden aan alle leveranciers opstaan. Dit is een passivarekening die vermeerdert op de creditzijde => P+C. In sommige facturen hebben we te maken met een ontvangen handelskortingkorting of kosten die doorgerekend worden. Deze rekeningen zijn ‘41800 Terug te sturen verpakking’, ‘60402 Handelskorting op aankopen’ en ‘60403 Aankoopkosten’. Deze moeten we apart boeken (en dus NIET rekenen als aankoopkosten). 41800 Terug te sturen verpakking: Het gaat over verpakking die we niet gaan verkopen maar moeten terugsturen naar onze leverancier, omdat ze de verpakking nog kunnen gebruiken voor andere leveringen. Dit is een actief rekening die vermeerdert => A+D. 60403 Aankoopkosten: Er zijn andere kosten die niet bij aankoopgoederen kunnen gezet worden omdat het diensten zijn die de leveranciers ons verlenen. Hiervoor gebruiken we deze rekening. Het is een kostenrekening die vermeerdert => K+D. 60402 Handelskorting op aankopen: Deze korting vermindert de kost van het aankopen. Het blijft een kostenrekening maar die vermindert => K-C.

1.1.10.2 Verkoop • Fiches

Document Verkoopfactuur VF/001 voor Ecsolis Verrichting Verkoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Datum: 17/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 112.249,01 Bedrijfsopbrengst O - D 70402 Handelskorting op Verkoop € 2.879,10 Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 95.970,00 Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 19.158,11

Document Verkoopfactuur VF/002 voor Ecsolis Verrichting Verkoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking Datum: 17/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 23.244,74

Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 19.194,00 Bedrijfsopbrengst P + C 48800 Terug te betalen Verpakking € 20,00 Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 4.030,74

Document Verkoopfactuur VF/003 voor Ecsolis Verrichting Verkoop handelsgoederen met transportkosten Datum: 17/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 38.726,05 Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 31.990,00 Bedrijfsopbrengst O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 15,00 Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 6.721,05

Document Verkoopfactuur VF/004 voor Solarise Verrichting Verkoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Datum: 17/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren €149.665,34 Bedrijfsopbrengst O - D 70402 Handelskorting op Verkoop € 3.838,80 Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 127.960,00 Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 25.544,14

Document Verkoopfactuur VF/005 voor Solarise Verrichting Verkoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking Datum: 17/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 38.724,05 Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 31.990,00 Bedrijfsopbrengst P + C 48800 Terug te betalen Verpakking € 16,50 Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 6.717,90

Document Verkoopfactuur VF/006 voor Solarise Verrichting Verkoop handelsgoederen met transportkosten Datum: 17/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vordering op klant A + D 40000 Handelsdebiteuren € 23.239,87 Bedrijfsopbrengst O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 19.194,00 Bedrijfsopbrengst O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 12,50 Schuld aan overheid P + C 45110 Verschuldigde Btw € 4.033,37

• Verslag

Bij een ‘basis’ boeking van een verkoopfactuur van handelsgoederen worden de deze 3 rekeningen gebruikt: ‘70400 Verkoop Handelsgoederen’, ‘45110 Verschuldigde Btw’ en ‘40000 Handelsdebiteuren’. 40000 Handelsdebiteuren: Het is de rekening waarin alle schulden van de klanten inzitten. Het te betalen bedrag van de verkoopfactuur zetten we op deze. Het een activarekening die vermeerdert => A+D. 70400 Verkoop Handelsgoederen: Hier schrijven we het bedrag van de handelsgoederen (exclusief btw). Het is een bedrijfsopbrengst. Deze is een opbrengstenrekening die vermeerdert => O+C. 45110 Verschuldigde Btw: Btw die we ontvangen van onze klant moeten we doorbetalen aan de overheid. Daarom is het een “verschuldigde belasting”. Deze is een passivarekening die vermeerdert => P+C. In sommige facturen hierboven hebben we te maken met een gegeven korting of kosten die doorgerekend zijn. Deze rekeningen zijn ‘48800 Terug te betalen verpakking’, ‘70402 Handelskorting op verkopen’ en ‘74600 Doorgerekende kosten’. Deze moeten we apart boeken (en niet optellen bij aankoopkosten). 70402 Handelskorting op verkoop: We geven een korting op het factuur. Deze rekening is een bedrijfsopbrengst die vermindert => O-D 48800 Terug te betalen verpakking: Het gaat hierover verpakking waarvoor onze klant moet betalen. Dit is een passief rekening die vermeerdert => P+C. 74600 Doorgerekende kosten: Dit is een soort van bedrijfsopbrengst. Deze is een opbrengstenrekening die vermeerdert => O+C.

1.1.10.3 Financiële verrichtingen • Fiches

Document Bankafschrift KBC/001 Verrichting Schuld vereffenen aan leveranciers AF/001, AF/002, AF/003, AF/004, AF/005, AF/006 Datum: 26/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vermindering schuld aan leverancier

P - D 44000 Leveranciers € 432907,20

Vermindering bank A - C 55000 KBC € 432907,20

Doc ument Bankafschrift KBC/002 Verrichting Schuld innen van klanten VF/001, VF/002, VF/003, VF/004, VF/005, VF/006 Datum: 27/4/2012 Bedrag in €

Redenering A/P K/O

+/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C

Vermeerdering Bank A + D 55000 KBC € 385849,06 Vermindering vordering op klanten

A - C 40000 Handelsdebiteuren € 385849,06

• Verslag

Bij de financiele boekingen maken we gebruik deze 3 rekeningen: ‘55000 KBC’, ‘40000 Handeldebiteuren’ en ‘44000 Leveranciers’. 55000 KBC: Het bedrag dat wij moeten betalen aan onze leveranciers komt hierop. We betalen hier dus de aankoopfacturen. Het saldo op deze rekening daalt. Deze rekening is actief en wordt verminderd dus => A-C. Het bedrag dat onze klanten aan ons betalen komt hier ook op. Onze klanten betalen hun openstaande facturen. Het saldo van deze rekening stijgt want onze klanten storten het verschuldigde bedrag op onze bankrekening. Deze rekening is actief en wordt vermeerderd dus => A+D. 44000 Leveranciers: Op deze rekening wordt het bedrag, dat we schuldig zijn aan onze leveranciers en hebben betaald, gedebiteerd. De schuld is vereffend dus deze rekening moet verminderd worden. Deze rekening is passief en wordt verminderd. => P-D. 40000 Handeldebiteuren: Als onze klanten hun factuur bij ons hebben betaald , moet de rekening verminderd worden. Dus aangezien dit een actief rekening is die verminderd wordt, komt het bedrag aan de creditzijde. => A-C.

1.1.10.4 Journaal

A/P K/O

+/- D/C Volg Nr.

Rek. Nr. Rekeningen Bedrag D C

1/4/2012

K + D 1 60400 Aankoop Handelsgoederen € 36.330,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 7.289,41 K - C 60402 Handelskorting op Aankopen € 544,95 P + C 44000 Leveranciers € 43.074,46 AF/001 van Ecsolis 1/4/2012

K + D 2 60400 Aankoop Handelsgoederen € 15.570,00 A + D 41800 Terug te sturen verpakking € 13, 00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 3.269,70 P + C 44000 Leveranciers € 18.852,70 AF/002 van Ecsolis 1/4/2012

K + D 3 60400 Aankoop Handelsgoederen € 5.190,00 K + D 60403 Aankoopkosten € 17,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 1.093,47 P + C 44000 Leveranciers € 6.300,47 AF/003 van Ecsolis 16/4/2012

K + D 4 60400 Aankoop Handelsgoederen € 101 584,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 20 278,81 K - C 60402 Handelskorting op Aankopen € 3 047,52 P + C 44000 Leveranciers € 118 815,29 AF/004 van Solarise 16/4/2012

K + D 5 60400 Aankoop Handelsgoederen € 101 584,00 K + D 60403 Aankoopkosten € 17,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21 332,64 P + C 44000 Leveranciers € 122 933,64

AF/005 van Solarise 16/4/2012

K + D 6 60400 Aankoop Handelsgoederen € 101 584,00 A + D 41800 Terug te sturen verpakking € 14,00 A + D 41110 Aftrekbare Btw € 21 332,64 P + C 44000 Leveranciers € 122 930,64 AF/006 van Solarise 17/4/2012

A + D 7 40000 Handelsdebiteuren € 112.249,01 O - D 70402 Handelskorting op Verkoop € 2.879,10 O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 95.970,00 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 19.158,11 VF/001 voor Ecsolis

A/P K/O

+/- D/C

Volg Nr.

Rek. Nr. Rekeningen Bedrag D C

17/4/2012

A + D 8 40000 Handelsdebiteuren € 23.244,74 O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 19.194,00 P + C 48800 Terug te betalen Verpakking € 20,00 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 4.030,74 VF/002 voor Ecsolis 17/4/2012

A + D 9 40000 Handelsdebiteuren € 38.726,05 O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 31.990,00 O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 15,00 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 6.721,05 VF/003 voor Ecsolis 17/4/2012

A + D 10 40000 Handelsdebiteuren € 149.665,34 O - D 70402 Handelskorting op Verkoop € 3.838,80 O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 127.960,00 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 25.544,14 VF/004 voor Solarise 17/4/2012

A + D 11 40000 Handelsdebiteuren € 38.724,05 O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 31.990,00 P + C 48800 Terug te betalen Verpakking € 16,50 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 6.717,90 VF/005 voor Solarise 17/4/2012

A + D 12 40000 Handelsdebiteuren € 23.239,87 O + C 70400 Verkoop Handelsgoederen € 19.194,00 O + C 74600 Doorgerekende Kosten € 12,50 P + C 45110 Verschuldigde Btw € 4.033,37 VF/006 voor Solarise 26/4/2012

P - D 13 44000 Leveranciers € 432907,20 A - C 55000 KBC € 432907,20 Bankafschrift KBC/001 27/4/2012

A + D 14 55000 KBC € 385849,06

A - C 40000 Handelsdebiteuren € 385849,06 Bankafschrift KBC/002

1.1.11 Website Inleiding Nadat we zelf onderzocht hadden wat een ‘goede’ site eigenlijk is, maakten we er zelf. Met het programma Microsoft Office SharePoint Designer maakten we onze website voor on eigen bedrijf. U kunt de site bezoeken via de volgende link: http://6bec3.sui.be/ 1.2 Frans

1.2.1 Offre d’emploi Intro Nous avons eu très beaucoup de travail, donc nous avions décidé de embaucher un employé pour chaque département de notre société. Infos clés Entreprise Solartec Région 2861, Belgique Secteur Industrie de panneaux solaires Type de poste Temps plein Expérience 5 ans Niveau d’études Niveau de poste min. Responsable de Département Description du poste Vos missions Vous organisez la production Profil recherché

• Vous avez de l’expérience dans ce branche • Vous ètez motivé, et flexible • Vous savez parler Anglais, néerlandais, Français, et Allemand rapidement. • Vous ètez qualifier avec un bon diplom • Vous ètez dediquer à la firme • Vous saves fonctioner dans un team comme il faut • Vous ètez toujours bien organiser dans votre travaille

En retour nous vous donneriez:

• Plusieurs benefits • Un job plein temps • Un salarie entre €50 000 et €65 000

Si vous ètez intéresser et vous avez le bon profil, envoyiez votre application et votre CV a [email protected]. Nous vous répondrons le plus vite possible 1.2.2 Sollicitation Intro J’avais vu une chance pour faire une belle carrière et alors j’avais décidez de tender le coup. William De Bry 11 mai 2012 Waverstraat 52 2860 SINT-KATELIJN-WAVER 015 31 58 86 0475 457 350 Hudson …………….. …… Bruxelles [email protected]

Chère Madame, Cher Monsieur, J’ai lu sur le site http://www.references.be/jobs/ que vous cherchez un nouveau directeur de mar-keting. La description de l’emploi immédiatement attiré mon attention. Pendant mes études de marketing j’ai appris, comment faire pour que les gens aiment les produits et services que l’on vent et pour qu’ils souhaitent les acheter. Considérant que je suis bilingue et que j’ai passé quelques mois seul au Royaume-Uni, j’ai une très bonne connaissance du néerlan-dais, français et anglais. En secondaire j’ai étudié la branche ‘Business Economics’ et cette option m’a passionné. J’ai occupé le poste de directeur de marketing pendant 9 ans dans une autre société et j’en ai gar-dé de bonnes références. Je suis une personne très enthousiaste et flexible avec beaucoup d’énergie. Je négocie d’une manière assertive et je peux maîtriser des budgets comme il faut. J’ai de bonnes compétences en informatique et je connais les développements récents dans le domaine de la communication et du marketing, comme Facebook et Twitter. Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. William De Bry

1.2.3 Journée découverte entreprises (affiche) Zie bijlage

1.3 Engels Introduction I have read an advertisement online and i wanted to apply for the job. So i wrote an application letter for the job ad. 1.3.1 Solicitation letter

William De Bry 11 May 2012 Waverstraat 52 2860 SINT-KATELIJN-WAVER 015 31 58 86 0475 457 350 Solarise Industriepark 9 1930 ZAVENTEM

Dear Mr/Mrs On the website www.jobs.guardian.co.uk I read a job ad which said you where looking for an em-ployer. The job description appealed to me right away. During my studies in sales I learned a lot about how you can make someone buy your products. Considering I am bilingual and that I have spend a few months in the United Kingdom on my own, I have a good knowledge in Dutch, French and English. In high school I studied Business Econom-ics and I liked this very much.

I am a very enthusiastic person with a lot of energy to take up any responsibility. I have 4 years of experience being an important salesman.

I have a Bachelor degree in sales, and my English is very fluent which helps my communication skills a lot. I have had my driver’s license for 5 years now and I never had any problems driving. I have splendid computer skills in all sorts of programs. I always do the best I can and I don’t stop working until I see the results I want. And if I see an opportunity that I like, I go for it without hesitat-ing.

On the next page you can find my CV and in case you are interested, I am willing to discuss my candidacy during an interview at any time that suits you.

Sincerely

William De Bry

1.3.2 CV Introduction I have read an advertisement online and i wanted to apply for the job. So i wrote an application and a CV letter for the job ad. William De Bry Home address: Waverstraat 52 Date of Birth (DOB): 17 august 1981 2860 Sint-Katelijne-Waver Telephone: +32 (0) 475457350 Marital status: Single Email: [email protected] Nationality: Belgian Education

• Bachelor degree in sales • Secondary education, Business Economics, Sint-Ursula Institute, 2002

Professional Experience

• 2008 – 2012 Sales Manager -­‐ Made worldwide contacts. -­‐ Was an important sales manager

• 2006 – 2007 Summer job: surf instructor -­‐ Learned how to work together with large groups. -­‐ Learned how to handle responsibilities.

Activities and Interests

• 2010 Trip to the New York (United States) -­‐ Made American contacts. -­‐ I had to sell high quality flat screen televisions.

Languages

-­‐ Dutch (native language), French (native language), English (fluent) and German (basic).

Computer Skills - Can handle Microsoft office and other programs without issues. Driving - Full current driving license since 5 years ago. References - References available from the schools I have been to and my previous employer.

1.4 Duits

1.4.1 Firmenporträt (Beschreibung von der Funktion) Einführung Ich stelle mein Funktion vor: Ich bin verantwortlich für:

• Die Bestimmung der Umfang der Produktion für die nächste Periode • Die Berechnung der Umlaufzeit. • Die Berechnung der Menge für den Kauf von Teilen und die Qualität davon be-

obachten. • Die Berechnung der Produktion im Vergleich zum Umsatz. • Die Überwachung des Input-Index. • Die Versorgung der Qualität der Solarmodule.

1.4.2 Lebensauf Lebenslauf Persönliche Daten Name William De Bry Anschrift Waverstraat 52 2860 Sint-Katelijne-Waver Belgien Telefon 015/31 58 86 55 E-Mail [email protected] Geburtsdatum 17 August 1994 (Siehe TB Seite 57-58) Familienstand Ledig Staatsangehörigkeit Belgier Schulbildung 08.2000 – 06.2006 Grundschule Hagelstein 08.2006 – 06.2012 Realschule Sint-Ursula-Instituut Ferientätigkeiten 2011 – 2012 Monitor auf dem Windsurfteam Besondere Interessen Seit 2007 Mein Hobby ist windsurfen Seit 2011 Monitor auf das Windsurfteam Besondere Kenntnisse Fremdsprachen Französisch (Muttersprache) Niederländisch (Muttersprache) Englisch (sehr gut – Auslandaufenthalt 2011) Deutsch (Grundkenntnisse) EDV (Microsoft Office-Paket) Gemeinde, 10/052012 William De Bry

1.5 Besluit Als ik terugkijk naar wat ik geleerd heb uit de GIP, is dat best wel veel. Het voornaamste dat ik heb geleerd is de manier waarop ik me het best aan mijn deadlines moet houden, door genoeg op voorhand te werken en mijn opdrachten beter te plannen. Nog iets is dat ik mijn organisatie ordelijker moet houden. Zoals papieren beter bijhouden en kunnen terugvinden wanneer dat nodig is. Het heeft me ook bijgeleerd hoe moeilijk groepswerken zijn. Aan dezelfde opdracht te werken met verschillende karakters kan soms minder efficiënt zijn dan helemaal alleen of met twee aan de opdracht te werken. De GIP heeft me ook getoont dat een klein beetje extra moeite een groot verschil kan maken in het eindresultaat. Ik dank u om mijn GIP eindwerk door te nemen en ik hoop dat u het intressant heeft gevonden.