GIP Benjamin Hillewaert

of 86 /86
Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge 6 e jaar Handel Mentor: Mevr. S. Demeyer Geïntegreerde proef van Benjamin Hillewaert 2010-2011

Embed Size (px)

description

Gip 6Ha1 2010-2011

Transcript of GIP Benjamin Hillewaert

Page 1: GIP Benjamin Hillewaert

1

2010-2011

Benjamin Hillewaer

[Kies de datum]

Product assortiment

Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge 6e jaar Handel Mentor: Mevr. S. Demeyer

Geïntegreerde proef van Benjamin Hillewaert

2010-2011

Page 2: GIP Benjamin Hillewaert

2

2010-2011

Benjamin Hillewaer

[Kies de datum]

Product assortiment

Sint-Jozefinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge 6e jaar Handel Mentor: Mevr. S. Demeyer

Geïntegreerde proef van Benjamin Hillewaert

2010-2011

Page 3: GIP Benjamin Hillewaert

3

Woord vooraf

Ik ben Benjamin Hillewaert, leerling in het laatste jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme. Vorig jaar kregen we de opdracht om een product uit te kiezen dat we zouden verkopen in onze minionderneming. Door middel van een marktonderzoek heeft de klant gekozen voor bad- en wellnessproducten. Zo is de minionderneming 'Savon Noir' ontstaan. Het doel van het project is leerlingen aan zetten tot ondernemingszin. Als eerste functie was ik technisch directeur en had dus zicht over het hele magazijn, het aankopen van nieuwe goederen, bestellingen, etc. Een zeer verantwoordelijke functie die ik met plezier heb ingenomen. Als tweede functie was ik magazijnier, ik behoorde nog steeds tot het technische departement. Zo had ik nog steeds zicht over het magazijn, nieuwe aankopen,... Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken om ons een unieke ervaring te bezorgen. Eerst en vooral wil ik onze leercoach Mevrouw S. Demeyer bedanken voor de nodige motivatie en inspiratie om verder te doen. Ook de directie voor het helpen organiseren bij bepaalde verkoopmomenten. Onze vakleerkrachten, Mevrouw J. Declerck (Nederlands), Mevrouw Vandewalle (Frans), Mevrouw L. Demuynck (Frans), Meneer D. Devriendt (toegepaste informatica) en uiteindelijk Mevrouw K. De Meulder (Engels), voor de nodige steun bij moeilijke opdrachten. De medeleerlingen voor een vlot en plezant jaar. Ten slotte wil ik ook nog VLAJO bedanken voor het mogelijk maken van dit project.

Page 4: GIP Benjamin Hillewaert

4

Inleiding

De geïntegreerde proef is een noodzakelijke opdracht voor de derde graad Handel. Het is een verplicht onderdeel om je diploma van het secundaire onderwijs te behalen. Als laatstejaarsstudenten moesten wij een minionderneming oprichten en taken maken in het kader van de geïntegreerde proef. Hierin vindt u verschillende opdrachten voor de vakken bedrijfseconomie, Frans, Nederlands, Engels en toegepaste informatica. We hebben verschillende schriftelijke en mondelinge taken moeten maken in verband met de minionderneming. Zo zijn we begonnen met de verdeling van de functies zoals u kan zien in de organogrammen van het eerste en tweede semester. Om van start te gaan, organiseerden wij een aandeelhoudersvergadering en daarvoor moesten wij een aandeelhoudersbrief maken. Een minionderneming is niets zonder producten, daarom hebben wij een Franse en Nederlandse catalogus opgemaakt. Met het tweede semester in zicht, kwam er een herverdeling van de functies. We moesten solliciteren voor een nieuwe functie, hiervoor is er een cv nodig. Voor het vak informatica werden er facturen gemaakt in Excel, waar we uitgebreid uitleg over hebben gekregen en dan nog eens boekhoudkundig verwerkt hebben. Ook zijn wij internationaal gaan verkopen. Met onze studiereis naar Zweden werd ons de kans aangeboden om te verkopen in het winkelcentrum van Tibro. Een unieke kans om andere mensen te tonen wat wij allemaal kunnen. Ik wens u veel plezier in het lezen van mijn GIP.

Page 5: GIP Benjamin Hillewaert

5

Inhoudstafel

1 Deelopdrachten 9

1.1 Organogram ..............................................................................................................................9

1.1.1 Eerste semester ........................................................................................................................ 9

1.1.2 Tweede semester ................................................................................................................... 10

1.2 Brief aandeelhoudersvergadering ...........................................................................................11

1.3 Verslag bedrijfsbezoek „Gyp‟ .................................................................................................12

1.4 Brief aandeelhoudersvergadering met userform .....................................................................13

1.5 Verslag aandeelhoudersvergadering .......................................................................................16

1.6 Marktonderzoek ......................................................................................................................18

1.7 L‟épreuve intégrée 3 : Le commerce par téléphone ...............................................................20

1.7.1 Une demande de prix ............................................................................................................. 20

1.7.2 Une Offre ............................................................................................................................... 21

1.8 Contact with Swedish students ...............................................................................................22

1.9 Powerpoint..............................................................................................................................23

1.9.1 Presentation „Bruges for Young people‟ ............................................................................... 23

1.9.2 Presentation „Sparhüset‟ ........................................................................................................ 27

1.10 Sollicitatiebrief met curriculum Vitae ....................................................................................29

1.11 Épreuve intégrée 2 : Préparation de l‟entretien d‟embauche ..................................................32

1.12 Catalogus ................................................................................................................................35

1.12.1 Nederlands ............................................................................................................................. 35

1.12.2 Frans ...................................................................................................................................... 38

1.13 Analyse van de jaarrekening ..................................................................................................43

1.13.1 Balans na winstverdeling ....................................................................................................... 44

1.13.2 resultatenrekening ................................................................................................................. 46

1.14 Marketingmix .........................................................................................................................57

1.15 Boekhoudkundige verwerking van verkoopfacturen ..............................................................62

1.15.1 Gewone verkoopfactuur VF/01 ............................................................................................. 63

1.15.2 Handelskorting VF/02 ........................................................................................................... 64

1.15.3 Transportkosten VF/03 .......................................................................................................... 65

1.15.4 Korting voor contant VF/04 .................................................................................................. 66

1.15.5 Vreemde munteenheid (dollar) VF/05 ................................................................................... 67

1.16 Eindverslag minionderneming ...............................................................................................68

2 Doorlopende opdrachten 69

2.1 Besluit .....................................................................................................................................74

2.2 Bijlagen ..................................................................................................................................75

2.2.1 Bijlage 1 ................................................................................................................................ 75

2.2.2 Bijlage 2 ................................................................................................................................ 76

Page 6: GIP Benjamin Hillewaert

6

2.2.3 Bijlage 3 ................................................................................................................................ 77

2.2.4 Bijlage 4 ................................................................................................................................ 78

2.2.5 Bijlage 5 ................................................................................................................................ 83

2.2.6 Bijlage 6 ................................................................................................................................ 84

2.2.7 Bijlage 7 ................................................................................................................................ 86

Page 7: GIP Benjamin Hillewaert

7

Overzicht van de bijlagen

Bijlage 1: Verslag bedrijfsbezoek aan Sparhüset Bijlage 2: Verslag bedrijfsbezoek aan Tibrokök Bijlage 3: Verslag ondernemer van de klas Bijlage 4: Uitwerking marktonderzoek Bijlage 5: Speech 1ste aandeelhoudersvergadering Bijlage 6: Prijsetiketten Bijlage 7: Inventaris

Page 8: GIP Benjamin Hillewaert

8

Bibliografie

Boeken:

GUDDE, H.W.J.(2007). Prisma woordenboek Nederlands-Frans. Het Spectrum Utrecht: Uitgever

GUDDE, H.W.J.(2007). Prisma woordenboek Frans-Nederlands. Het Spectrum Utrecht: Uitgever

VAN HAESENDONCK, J., VANNOBEL, J., HELSEN, K., HUYSE, A., VAN CLASTER, I.,

VANDENBERGHE, B., (2007). Br@nché 6 TSO-werkschrift X-tra, 1ste

druk, Van In, Wommelgem,

2008

VAN HAESENDONCK, J., VANNOBEL, J., HELSEN, K., HUYSE, A., VAN CLASTER, I.,

VANDENBERGHE, B., (2007). Br@nché 6 TSO-leerboek, 1ste

druk, Van In, Wommelgem, 2008

VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F., Handel zes, module 8 de boekhouding

als beleidsinstrument. Investeringsbeleid, Financieel beleid, 1ste

druk, De Boeck, Antwerpen, 2009

DEVRIENDT, DD, Word 2007, 2 gevorderd, voor wie écht wil werken met Word, WWW-soft GSV,

Oostkamp, 2008

Internet:

Eigen site: savonnoir.jozefienen.be

Informatiebron: http://www.wikipedia.com

Informatiebron: http://www.handelzes.Be

Informatiebron: http://www.nbb.Be

Vertaalsite: http://www.elanlanguages.com

Vertaalsite: http://www.translate.google.com

Vertaalsite: http://www.interglot.com

Leverancier: http://www.gyp.be

Page 9: GIP Benjamin Hillewaert

9

1 Deelopdrachten

1.1 Organogram

1.1.1 Eerste semester

Page 10: GIP Benjamin Hillewaert

10

1.1.2 Tweede semester

Page 11: GIP Benjamin Hillewaert

11

1.2 Brief aandeelhoudersvergadering

Savon Noir

Zilverstraat 26

BE-8000 Brugge

Tel. 050 33 19 43

Fax. 050 34 30 51

Mini nr. M9A03

Savon Noir Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

UW BERICHT VAN UW KENMERK ONS KENMERK BRUGGE

2010-10-01

Geachte aandeelhouder

Hierbij zouden wij u graag uitnodigen voor onze eerste aandeelhoudersvergadering. Tijdens deze vergadering kunt u kennismaken met onze minionderneming, die badkamer- en wellnessproducten verkoopt, ‘Savon Noir’. Ook stelt de minionderneming ‘Coffee Break’, die zich ontbijtproducten specialiseert, zich voor. Dit zal op dinsdag 19 oktober plaatsvinden in de Schilderskapel, Zilverstraat 26, 8000 Brugge. Ons evenement begint om 19.30 uur en de ingang bevindt zich in de Giststraat.

De avond zal er als volgt uitzien:

Verwelkoming door de CEO’s van beide miniondernemingen,

Toespraak door meneer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut Brugge,

Voorstelling ‘Savon Noir’,

Woordje door de gastspreker,

Voorstelling ‘Coffee Break’,

Dankwoord,

Nadien nodigen wij u vriendelijk uit op onze receptie, waar u kennis kunt maken met onze producten. Om alles in goede banen te leiden vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen op www.artephp.be/mini6HA/inschrijf.php of d.m.v. onderstaand antwoordstrookje. Hopelijk mogen wij u verwelkomen op onze eerste aandeelhoudersvergadering.

Met vriendelijke groeten

Savon Noir

Page 12: GIP Benjamin Hillewaert

12

1.3 Verslag bedrijfsbezoek ‘Gyp’

We hebben op 21 september 2010 het bedrijf ‘Gyp’ bezocht voor onze minionderneming ‘Savon noir’. Het wordt namelijk onze hoofdleverancier aangezien hun productgamma ideaal is voor onze minionderneming. Het bedrijf ‘Gyp’ te Ruddervoorde is een groothandel en verkoopt hoofdzakelijk badartikelen. Ze exporteren hun producten en hebben die in verschillende vormen. Het bedrijf probeert innovatief te zijn, ze proberen elk seizoen nieuwe geschenkproducten te vernieuwen. Daarnaast hebben ze een ideaal productgamma voor relatiegeschenken en is dus perfect voor speciale gelegenheden. Na onze middagmaal verzamelden we allemaal aan t’Zand voor onze bus naar het industrieterrein ‘De Leite’ waar Gyp gevestigd is. Na 40 minuten arriveerden we aan het bedrijf en werden we verwelkomd door de bedrijfsvertegenwoordigster die ons doorwees naar de showroom waar alle producten tentoongesteld werden. Na wat uitleg verdeelde onze klas zich in groepjes van twee. Te samen met Matthias Verbeke bekeken we hun productgamma grondig. Elk groepje moest noteren welke producten interessant zouden zijn voor onze minionderneming. Na deze rondleiding was het tijd om terug te keren naar Brugge waar we de volgende dag onze productgamma opstelden..

Page 13: GIP Benjamin Hillewaert

13

1.4 Brief aandeelhoudersvergadering met userform

Savon Noir

Zilverstraat 26

BE-8000 Brugge

Tel. 050 33 19 43

Fax. 050 34 30 51

Mini nr. M9A03

Savon Noir Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

UW BERICHT VAN UW KENMERK ONS KENMERK BRUGGE

2010-10-01

Geachte aandeelhouder

Hierbij zouden wij u graag uitnodigen voor onze eerste aandeelhoudersvergadering. Tijdens deze vergadering kunt u kennismaken met onze minionderneming, die badkamer- en wellnessproducten verkoopt, ‘Savon Noir’. Ook stelt de minionderneming ‘Coffee Break’, die zich ontbijtproducten specialiseert, zich voor. Dit zal op dinsdag 19 oktober plaatsvinden in de Schilderskapel, Zilverstraat 26, 8000 Brugge. Ons evenement begint om 19.30 uur en de ingang bevindt zich in de Giststraat.

De avond zal er als volgt uitzien:

Verwelkoming door de CEO’s van beide miniondernemingen,

Toespraak door meneer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut Brugge,

Voorstelling ‘Savon Noir’,

Woordje door de gastspreker,

Voorstelling ‘Coffee Break’,

Dankwoord,

Nadien nodigen wij u vriendelijk uit op onze receptie, waar u kennis kunt maken met onze producten. Om alles in goede banen te leiden vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen op www.artephp.be/mini6HA/inschrijf.php of d.m.v. onderstaand antwoordstrookje. Hopelijk mogen wij u verwelkomen op onze eerste aandeelhoudersvergadering.

Met vriendelijke groeten

Savon Noir

Page 14: GIP Benjamin Hillewaert

14

Naam, voornaam:…………………………………………………………...

o Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering, dinsdag 19 oktober. Met…personen

o Zal niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering.

Handtekening:

Page 15: GIP Benjamin Hillewaert

15

Page 16: GIP Benjamin Hillewaert

16

1.5 Verslag aandeelhoudersvergadering

Datum en uur 2010-10-19, 19.30 - 22.30 u Plaats Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, Schilderskapel Aanwezig Aurélie André, Astrid Demeulenaere, Ann-Sophie Cafmeyer, Cédric Cornelis, Louise

Christiaens, David Pauwaert, Stephanie Meeuws, David Pauwaert, Miguel Staelens, Jozefien Vandousselaere, Matthias Verbeke, Elodie Vyvey, Eline Vermeulen, Steven Verhulst

verontschuldigd / Aantal pagina’s 2 Notulist Benjamin Hillewaert

Verloop van de avond

VOORBEREIDING De uren voor de aandeelhoudersvergadering werd er tot op de laatste minuut gewerkt. Thibault en ik hadden nog vlug een PowerPoint in elkaar gestoken en met succes, want iedereen had een positieve reactie op onze voorstelling.

VOORSTELLING ‘SAVON NOIR’ Om 19.30u begon het volk toe te stromen. De laatste voorbereidingen waren dan ook af. Voor de voorstelling konden de mensen onze producten bewonderen aan onze stand. De heer Vandorpe startte de voorstelling met een speech, hij gaf ons wat uitleg en wenste ons allen succes toe. Onze CEO Astrid Demeulenaere begon als eerste om onze minionderneming voor te stellen. Daarna kwam onze filmpje om iedereen van onze minionderneming voor te stellen. Daarna kwam de administratieve directrice Louise Christiaens aan het woord. Nadat Louise uitleg gaf over het administratieve departement kwam de financiële directeur Giorgi Tarashvilli aan de beurt en hij vertelde de taken van zijn departement. Na Giorgi kwam ik aan de beurt, ik stelde de technische departement voor en daarna kwam Stephanie, zij vertelde hoe we als een team alles zullen doorstaan.

VOORSTELLING GASTSPREKER Na onze voorstelling over 'Savon Noir', kwam onze gastspreker Xavier Vanneste, zaakvoerder van de brouwerij De Halve Maan. Hij gaf ons, startende ondernemers, zeer goede tips om later een echte onderneming op te bouwen.

Savon Noir

Zilverstraat 26

8000 BRUGGE

Tel. 050 33 19 43

Fax 050 34 30 51

www.savonnoir.sintjozefbrugge.be

Page 17: GIP Benjamin Hillewaert

17

VOORSTELLING ‘COFFEE BREAK’ Toen was het aan 'Coffee Break' om hun minionderneming voor te stellen. Zij hebben op een grappige manier quotes laten tonen om wat sfeer op te brengen. Ten slotte, kwamen Astrid en Mikaël weer aan het woord om de mensen te bedanken en uit te nodigen voor een hapje en een drankje. Toen was het tijd om alles aan de kanten te zetten en de party tafels gereed te zetten. De mensen konden beginnen aankopen aan onze stand terwijl OPR hapjes en drankjes serveerden.

AFSLUITING Tot 22u30 was het nog steeds druk aan onze stand. Ikzelf heb moeten verkopen aan talloze klanten. We kregen overal goeie commentaar en iedereen was zeer tevreden over onze voorstelling. Er werden veel producten verkocht en daardoor ook een aanzienlijke winst. Het begon toen stilletjes aan tijd om op te ruimen. Iedereen hielp nog om de kapel op te ruimen en daarna kon ik mijn laatste trein naar huis nemen.

CONCLUSIE De aandeelhoudersvergadering was zeer geslaagd. We hebben alleen positieve commentaar gekregen. Iedereen wist goed wat hij of zij te doen had, OPR hoort hier dus ook bij. Zij hebben ook uitstekend hun best gedaan. Een succesvolle start van onze minionderneming ‘Savon Noir’.

Page 18: GIP Benjamin Hillewaert

18

1.6 Marktonderzoek

Geachte

Wij zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme in Brugge. Als laatstejaars handel

hebben we dit jaar een minionderneming: „Savon Noir‟. Wij zijn gespecialiseerd in het verkopen van bad-

& wellnessproducten. Ons gamma bestaat uit verzorgingsproducten, badproducten, textiel en een

kinderlijn. Om beter aan de wensen van de klant te kunnen voldoen, vragen wij uw medewerking bij deze

korte enquête. De resultaten zullen verwerkt worden en zo krijgen we een beter beeld van jullie behoeftes.

Wij garanderen u volledige anonimiteit bij het invullen van deze enquête.

1) Kent u het project minionderneming?

o Ja

o Nee

2) Koopt u veel wellness- en badproducten?

o Ja

o Nee

3) Zo ja, waar koopt u ze meestal?

o Supermarkt

o Apotheek

o Drogist

o Andere……………………..

4) Welke producten koopt u dan meestal?

o Wellness

o Verzorging

o Textiel

o Andere………………………

5) Zou u producten van onze minionderneming kopen?

o Ja

o Nee

6) In welke productgroep bent u het meest geïnteresseerd?

o Wellness

o Verzorging

o Kinderassortiment

o Textiel

Savon Noir

Zilverstraat 26

8000 BRUGGE

Tel. 050 33 19 43

Fax 050 34 30 51

www.savonnoir.sintjozefbrugge.be

Page 19: GIP Benjamin Hillewaert

19

7) Waar zou u de producten het liefst kopen?

o Via de website

o Markt

o Opendeurdagen

o Homeparty’s

o Andere:…………………………….

8) Wat is het belangrijkste aan een product?

o Kwaliteit

o Uitzicht van het product

o Andere:……………………………..

9) Hoeveel geld zou u spenderen aan gelijkaardige producten?

o <5 Euro

o 5-10 Euro

o 10-20 Euro

o 20-50 Euro

o +50 Euro

10) Bent u bereid producten te bestellen van onze minionderneming?

o Ja

o Nee, omdat……………………………………………………………………………………………………………………………………

11) In welke leeftijdscategorie bevindt u zich?

o -25 jaar

o 25 tot 50 jaar

o + 50 jaar

Page 20: GIP Benjamin Hillewaert

20

1.7 L’épreuve intégrée 3 : Le commerce par téléphone

1.7.1 Une demande de prix - Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider s’il vous plaît? - Ne quittez pas monsieur, je vous passe le chef du service des ventes. - Monsieur Verbeke, chef du service des ventes, bonjour - Vous avez une description de cet produit? - Ah oui, je le connais, Qu’est que vous voudriez savoir exactement de ces odeur bâtons? - Je vais noter votre demande. - Toutes les commandes sont livrées dans la quinzaine. - Vous auriez des nouvelles dans les prochains jours - Au revoir.

- Bonjour monsieur, vous parlez à Benjamin Hillewaert de mini-entreprise 'Savon Noir'. - J'ai vu un produit qui ma intéresse en votre site web. Je voudrais demander quelques renseignements sur le produit. - Bonjour, je vous téléphone pour quelques renseignements d'un produit j'ai vu dans le site web. - Bien sûr, ce sont les odeur bâtons: Parma ’Violets’. - Je voudrais savoir le prix pour un commande de 11 odeur bâtons ‘Parma Violets’. - Et finalement, j'aimerais aussi savoir votre délai de livraison. - Est – ce qu’il est possible de m’envoyer un offre? - C'est très bien, merci. à bientôt!

Page 21: GIP Benjamin Hillewaert

21

1.7.2 Une Offre

- Bonjour, vous parlez à Benjamin Hillewaert de la firme 'Savon Noir'. - Il y a trois jours que vous nous envoyez l'offre avec le prix d'une demande des odeurs bâtons. - Oui, je l’ai bien lu. - Je suis très interessé! Si c'est possible, vous pourriez envoyer un répresentant s'ill vous plaît? - Je vourdrais eu une rémise vu la grande quantité du commandée, si c'est possible. - Vous êtes très gentil monsieur. Je vous donne mon numéro de téléphone: 0495 99 64 87. -Au Revoir.

- Bonjour monsieur, je peux vous aider? - Oui, je me rappelle. Est – ce que vous avez déjà eu le temps pour lire l’offre? - Vous avez l'interesse de notre produit? - Nous pouvons vous accorder une rémise de 9%. et fixer un rendez-vous avec notre Président-directeur général. - C’est le 0495 99 64 87. C'est noté. Au revoir monsieur.

Page 22: GIP Benjamin Hillewaert

22

1.8 Contact with Swedish students

Heey,

how are you? ^^

Not sure but I'm guessing you're my contactperson from Sweden. So anyway, I'm Benjamin Hillewaert, i'm 18 years old and I live in Knokke( the coast),

My hobbies are going out and soccer. I'm 1 year older than the most of my class because i had to redo my year,

so actually I already went to Sweden last year and still didn't decide if I should go this year :)

I think that's about it if there is anything else just shoot away, hope to hear from you soon :D

greetings Benjamin

Hey Pepita

I have English lesson now, so I have to send a e-mail again. I have to ask more information about Stockholm, what to do there and all those stuff.

Do you work with someone else of your class?

I hope you received my message on facebook.

Hope to hear from you soon =)

greetings from Belgium

Page 23: GIP Benjamin Hillewaert

23

1.9 Powerpoint 1.9.1 Presentation ‘Bruges for Young people’

Page 24: GIP Benjamin Hillewaert

24

Page 25: GIP Benjamin Hillewaert

25

Page 26: GIP Benjamin Hillewaert

26

Page 27: GIP Benjamin Hillewaert

27

1.9.2 Presentation ‘Sparhüset’

Page 28: GIP Benjamin Hillewaert

28

Page 29: GIP Benjamin Hillewaert

29

1.10 Sollicitatiebrief met curriculum Vitae

Benjamin Hillewaert Brugge, 14 januari 2011 Jan Devischstraat 37 8300 KNOKKE Tel. 050 61 53 91 e-mail: [email protected]

Mevrouw J. Declerck Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatiebrief voor Technisch directeur Geachte Mevrouw Declerck Naar aanleiding van de herverdeling van de functies binnen onze minionderneming, wil ik me graag kandidaat stellen voor Technisch directeur. Ik zit in mijn laatste jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme in Brugge. Mijn huidige functie is Technisch directeur en ik zou dit graag verlengen. Ondertussen ben ik al bekend met het project ‘minionderneming’, als Human Resource manager en aankoper, zo heb ik ervaring opgedaan. Ik vind dat de functie geschikt is voor mij omdat ik graag zicht heb over het hele gebeuren. In het begin van het jaar schrok de functie ‘Technisch directeur’ me af, ik vreesde voor de verantwoordelijkheid die ik moest opnemen, maar na vijf maanden als Technisch directeur is dat nog goed meegevallen en daarom dat ik het ook wil voortzetten. Graag licht ik mijn persoonlijke motivatie toe in een persoonlijk gesprek Met vriendelijke groeten Benjamin Hillewaert Bijlage: curriculum Vitae

Page 30: GIP Benjamin Hillewaert

30

Cu

rric

ulu

m V

ita

e

Curriculum Vitae

Personalia Naam Benjamin Hillewaert

Adres Jan Devischstraat 37, 8300 KNOKKE

Telefoon 050 61 53 91

Gsm 0495 99 64 87

Geboortedatum 18 mei 1992

Geboorteplaats Brugge

Nationaliteit Belg

Opleidingen

2004-2006 Moderne Wetenschappen

Sint-Bernardusinstituut, Knokke

2006-2008 Economie-wiskunde

Sint-Leocollege, Brugge

2008-2011 Handel

Sint-Jozefinstituut, Brugge

Ervaring

2009-2010 Human resource manager/aankoper, mini-onderneming

Sint-jozefinstituut

2010 Hulpkelner aan brasserie „Point du vue‟ in Duinbergen

Talenkennis

Schrijven Lezen Luisteren Spreken

Nederlands Moedertaal Moedertaal Moedertaal Moedertaal

Engels Moedertaal Moedertaal Moedertaal Moedertaal

Frans Goed Goed Goed Goed

Duits Noties Noties Noties Noties

Computerkennis

Microsoft Office Goede kennis

Internet Explorer & E-mail Goede kennis

Page 31: GIP Benjamin Hillewaert

31

Cu

rric

ulu

m V

ita

e

Interesses

sportief Voetbal bij junioren

muziek

Karakteristieken Sociaal Flexibel Vriendelijk Liergierig Gemotiveerd

Page 32: GIP Benjamin Hillewaert

32

1.11 Épreuve intégrée 2: Préparation de l’entretien d’embauche

Page 33: GIP Benjamin Hillewaert

33

L'entretien d'embauche (2)

Mes atouts !

Positif

Dans chaque situation, je suis très positif. j'essaieraii toujours créer un atmosphère positive.

Calme Je suis une personne calme, je ne me fâche pas vite.

Honnête

c'est important pour moi que les gens spoient honnêtes avec les autres pour avoir une bonne relation avec les collègues.

Sociable

J'aime rencontrer des gens nouveaux et je peux facilement collaborer avec des personnes.

Serviable Des personnes qui ont besoin d'aide, je les aide avec grand plaisir.

Mes points négatifs

Demotivé J'ai besoin d'être motivé pour travailler

C'est très difficile pour moi, mais je suis sûr que je trouverai ma nouvelle motivation très vite.

Désordonné Je suis un peu désordonné, mais je fais de mon mieux.

Pas ponctuel Un autre point négatif, mais c'est quelque chose que je peux changer.

Page 34: GIP Benjamin Hillewaert

34

Encore des questions?

Avez-vous une vie associative active?

J'aime le football, mon sport favorit. Sortir avec mes amis et surfer sur internet.

Si vous pouviez recommencer vos études demain reprendriez

vous la meme orientation? Pourquoi?

Je ne suis pas sûr , l' économie m'intéresse, mais peut-être je choisirais économie-mathémathiques au lieu de commerce. Parce qu'économie-mathèmathiques est un

plus grand défi.

Page 35: GIP Benjamin Hillewaert

35

1.12 Catalogus 1.12.1 Nederlands

Product assortiment

Page 36: GIP Benjamin Hillewaert

36

Pakket ‘Asian Garden’

Dit pakket bevat drie verschillende

verzorgingsproducten namelijk: een scrubgel,

bad- & douchecel en hand-& bodylotion

Eerst een zeer zachte scrubgel voor de droge en

kwetsbare huid.

Dan de bad- & douchegel voor een fris

aanvoelende huid.

Ten slotte nog een hand& bodylotion die

aangebracht word op de huid die zacht, glad en

heerlijk verfrist aanvoelt. Allemaal met een

Oosterse tintje.

Ice cream body wash

Verwen uzelf met deze bodywash die een

prachtige geur van verse frambozen bevat.

Het is geen vloeibaar middel integendeel het is

eigenlijk vast in het potje, in feite zoals een ijsje.

U hoeft alleen maar een klein beetje te gebruiken

om een dikke, rijk schuim te maken, waardoor

het heel zuinig is.

Het resultaat is een zacht en licht geparfumeerde

huid.

Cosmeticatas met print Bent u het beu om telkens achter uw make up

te zoeken in je zak of in je koffer?

Houdt u van de mode?

Dan is deze cosmeticatas iets voor u!

Deze stijlvolle tas is ideaal om uw make up

en kleine voorwerpen in op te bergen.

€12,50/pakket

€8,60/stuk

€15,50/stuk

Page 37: GIP Benjamin Hillewaert

37

Hot body

Een verwarmbaar kussen gevuld met lavendel en

natuurlijk graan.

Gewoon opwarmen in de microgolf en toepassen

rond vermoeide gewrichten en spieren om

spanning en pijn te verlichten.

Wikkel jezelf in welzijn met de geur van lavendel

voor pure ontspanning.

Het kan overal gebruikt worden op het lichaam.

Massage oil white tea

De massage olie kan overal gemasseerd worden..

Het is helemaal niet vettig en maakt geen

vlekken.

Het stimuleert de bloedsomloop en helpt

spierstijfheid, spierkrampen, en pijn te verlichten.

€14,20/stuk

€3,50/stuk

Page 38: GIP Benjamin Hillewaert

38

1.12.2 Frans Savon Noir

Zilverstraat 26

BE-8000 BRUGES

Tel: 0032 50 6785 552

http://savonnoir.jozefienen.be

Madame Demuynck

Zilverstraat 26

BE-8000 BRUGES

Votre letter du Vos references Nos references BRUGES

2011-03-28

Présentation de l’assortiment de Savon Noir

Madame

Nous sommes la mini-entreprise „Savon Noir‟ et nous vendons des produits pour le bain et des produits de

bien – être. Nous travaillons à partir de notre école „l‟institut St- Joseph,‟ Commerce & Tourisme,‟

Zilverstraat 26, 8000 Bruges.

Nous vous prions de visiter notre site – web : http://savonnoir.jozefienen.be où vous pouvez voir notre

catalogue en ligne. On a aussi installé „un web – shop‟ où vous pouvez passer une commande. Il y a

encore une catalogue en papier en annexe.

On a le plaisir de vous inviter à notre deuxième réunion où nous vous présenterons notre situation actuelle.

La réunion aura lieu à „Het Hof van Watervliet‟, le 29 mars 2011 à partir de 19.00h.

Nous vous remercions de votre confiance que vous nous témoignez.

Madame, l‟expression de mes sentiments distingues.

Benjamin Hillewaert

Directeur des finances.

Page 39: GIP Benjamin Hillewaert

39

Product assortiment [Geef de ondertitel van het document op]

Page 40: GIP Benjamin Hillewaert

40

Photo Nom de l’article Description

Prix: €5,20/pièce

SN019-SN020

Il s‟agit d‟un savon pour les

mains dans un flacon

original.

Vous avez le choix entre 2

exécutions : des pierres de la

forêt et des pierres de la

rivière.

Ce produit est approprié pour

la cuisine.

Prix: €5,50/pièce

SN040

C‟est du savon dans une

bouteille sphérique avec un

canard en dessus.

Le savon est disponible en

trois couleurs : rouge, bleu et

vert.

Prix: €20,00/pièce

Sur demande

Ce paquet contient: un gel

exfoliant, un beurre pour le

corps, une bombe de bain,

une éponge enveloppée dans

un beau panier.

C‟est le cadeau idéal pour des

anniversaires, les jours fériés

ou simplement comme

surprise.

Prix: €12,50

SN001 – SN003

L‟ensemble de soins est un

cadeau que chaque femme

devrait avoir. Un complet à

un prix très abordable.

Cet ensemble contient trois

produits du „Asian Garden‟

- Une Main et Corps lotion

- Une gel exfoliant

- Bain et Douche gel

ENSEMBLE DE

SOINS

PANIER DE

PRODUITS DE

BEAUTÉ

BOUTEILLE DE

SAVON RONDE

AVEC CANARD

RIVER/FORREST

STONES

HANDSOAP

Page 41: GIP Benjamin Hillewaert

41

Prix: €12,00

SN032

L‟ensemble est un

merveilleux cadeau pour les

hommes.

L‟ensemble contient : un

après-rasage, un gel

exfoliant, gel de douche, une

pierre ponce, etc.

Prix: €15,20

SN043

Une façon originale de vous

garder chaud!

Il y a un oreiller avec des

noyaux de la cerise dans le

ventre du canard que vous

devez réchauffer aux micro-

ondes.

Aussi utilisé pour les petits

enfants comme canard en

peluche.

Prix: €14,20

SN046

Le „Hot Body‟ est un oreiller

avec des noyaux de la cerise

traditionnel.

Ce produit est excellent pour

déstresser après une journée

lourde.

Vous pouvez réchauffer

l‟oreiller pendant deux

minutes au maximum et

appris il a l‟odeur de

lavande.

Prix: €3,00 par pièce

SN011 –SN016

Les bombes pour le bain dans

une version originale peuvent

être utilisées deux à trois fois.

Ils ont une forme de gâteaux

et nous les avons en quatre

formes:

- SN011: Pink Rosebud

- SN012: Ginger et Caramel

- SN013: Shea Bliss

- SN014: Violet

BOMBES POUR LE

BAIN

OREILLER AVEC

NOYAUX

CANARD AVEC

NOYAUX

ENSEMBLE POUR

HOMMES

Page 42: GIP Benjamin Hillewaert

42

Prix: €15,50

SN044

Un sac pratique pour tous vos

accessoires de salle de bains.

Vous pouvez facilement

l‟emporter n‟importe où et

comme vous voyez,

l‟extérieur est constitué de

coupures de journaux.

Prix: €12,50/pièce

SN006-SN008

Nous avons la solution

parfaite pour toutes les

odeurs de moisi dans la

maison : notre bâtons

aromatiques. Ils diffusent

immédiatment une odeur

fraîche dans toute la maison,

et continuent à travailler

longtemps. On a les bâtons en

trois versions:

- SN006: Fresh lines

- SN007: Wild Country

Berrie

- SN008: Parma Violets

BÂTONS

AROMATIQUES

SAC À

COSMÉTIQUES

Page 43: GIP Benjamin Hillewaert

43

1.13 Analyse van de jaarrekening

Inleiding:

Voor onze GIP – taak – de ratioanalyse – hebben we het bedrijf

D.W. Lisine Epstein Cosmetics gekozen. Voor ons was dit een

onbekend bedrijf totdat we deze Naamloze Vennootschap op de

lijst met jaarrekeningen vonden op de site van de Nationale Bank

van België. De hoofdzetel van dit bedrijf is in Vilvoorde en het

D.W. Lisine Epstein Cosmetics is actief over heel België in

dezelfde branche als onze minionderneming Savon Noir:

cosmetica en parfums. Verder in dit werk vindt u een uitgebreide

doorlichting van de belangrijkste ratio’s zodat u zelf kan zien dat

dit bedrijf al dan niet ‘gezond’ is.

Page 44: GIP Benjamin Hillewaert

44

1.13.1 Balans na winstverdeling

Page 45: GIP Benjamin Hillewaert

45

Page 46: GIP Benjamin Hillewaert

46

1.13.2 resultatenrekening

Page 47: GIP Benjamin Hillewaert

47

LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN = Vlottend actief

Vreemd vermogen op korte termijn

2009 2008

VLOTTENDE ACTIVA 390.881 389.033 VI. voorraden en bestellingen in uitvoering 149.608 136.174

VII. vorderingen op ten hoogste 1 jaar 215.398 219.881

VIII. geldbeleggingen 0,00 0,00

IX. liquide middelen 24.529 30.913

Handelsvorderingen 59.304 61.641

Overige vorderingen 156.094 158.240

X. overlopende rekeningen 1.277 2.065

VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN 53.886 78.652 IX. schulden op ten hoogste 1 jaar 53.886 78.548

X. overlopende rekeningen 0,00 104

Liquiditeit in ruime zin 7,25 4,95

Interpretatie:

De liquiditeit in ruime zin of Current Ratio is groter dan 1 voor beide boekjaren. Dit wil zeggen dat de

schulden op minder dan 1 jaar zonder problemen kunnen terugbetaald worden met het verkopen van de

volledige voorraad erbij. In 2008 konden ze al hun schulden op korte termijn bijna vijf keer terug betalen

en in 2009 zelfs meer dan zeven keer.

Page 48: GIP Benjamin Hillewaert

48

QUICK RATIO = Vlottend activa - voorraden

Vreemd vermogen op korte termijn

2009 2008

VLOTTENDE ACTIVA - VOORRADEN 241.204 252.859 VII. vorderingen op ten hoogste 1 jaar 215.398 219.881

VIII. geldbeleggingen 0,00 0,00

IX. liquide middelen 24.529 30.913

Handelsvorderingen 59.304 61.641

Overige vorderingen 156.094 158.240

X. overlopende rekeningen 1.277 2.065

VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN 53.886 78.652 IX. schulden op ten hoogste 1 jaar 53.886 78.548

X. overlopende rekeningen 0,00 104

Quick Ratio 4,48 3,21

Interpretatie:

Als de Quick Ratio of liquiditeit in enge zin groter is dan 1, wat voor beide boekjaren het geval is, dan

kunnen ze al hun schulden op korte termijn terugbetalen zonder de voorraden te moeten verkopen.

Uit de Current en Quick ratio blijkt dat D.W Lisine Epstein Cosmetics een zeer liquide onderneming is.

Page 49: GIP Benjamin Hillewaert

49

SOLVABILITEIT = Eigen vermogen

Totaal vermogen

2009 2008

Eigen vermogen 359.207 353.125 Totaal vermogen 415.910 439.950

Solvabiliteit 0,86 0,80

Interpretatie:

Een gezond bedrijf beschikt minimum over 1/3 (0,33) eigen vermogen en maximum 2/3 (0,66) vreemd

vermogen. Hier is het eigen vermogen 0,80 (=80%) in 2008 en zelfs 0,86 (=86%) in 2009. Dit wil zeggen

dat het bedrijf zeer solvabel is, hierdoor kunnen ze hun schulden op korte en lange termijn bijna direct

vereffenen en hebben dus zeer kleine aflossingsverplichtingen.

RENDABILITEIT =

Winst(verlies) van het boekjaar na

belastingen X 100

Eigen vermogen

2009

Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen.

11.082

Eigen vermogen 359.207

Rendabiliteit(REV) 3,09%

Interpretatie:

In het boekjaar 2009 hebben ze een winst van 3,09%. Dit wil zeggen dat ze in 2009 voor elke

geïnvesteerde euro 1,0309 euro terug krijgen.

Page 50: GIP Benjamin Hillewaert

50

EBIT = Earnings before interest and tax

= bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

= bedrijfswinst

2009 2008

bedrijfswinst 14.557 4.280

Interpretatie:

EBIT zijn de bedrijfsopbrengsten (brutomarge) min de kosten uit gewone bedrijfsuitoefening. De rest van

de kosten zijn financiële kosten, afschrijvingen en waardeverminderingen.

Page 51: GIP Benjamin Hillewaert

51

Verticale analyse van de balans

Page 52: GIP Benjamin Hillewaert

52

Page 53: GIP Benjamin Hillewaert

53

Interpretatie:

Hier stellen we het totaal van de actief – en passiefzijde gelijk aan 100%. Zo kunnen we de procentuele

verhouding in de balans zien. Hierdoor weten we dat in het boekjaar 2009 maar 6,03% vaste activa

aanwezig was en 93,97% vlottend activa. Ook aan de passiefzijde zien we ongeveer dezelfde

verhoudingen maar dan 86,37% eigen vermogen en maar 13,63% vreemd vermogen.

Page 54: GIP Benjamin Hillewaert

54

Horizontale analyse van de balans

Page 55: GIP Benjamin Hillewaert

55

Page 56: GIP Benjamin Hillewaert

56

Interpretatie:

Bij de horizontale analyse stellen we het vorige boekjaar (2008) gelijk aan 100%. Zo kunnen we zien dat

er in het huidige boekjaar (2009) een stijging of een daling is tegenover 2008. Over het algemeen kunnen

we zeggen dat alles gedaald of ongeveer gelijk gebleven is behalve de „overige schulden‟. Deze zijn met

1403,41% gestegen. Het balanstotaal is ook afgenomen in vergelijking met 2008.

Page 57: GIP Benjamin Hillewaert

57

1.14 Marketingmix

product

Wij hebben ons uitsluitend toegelegd op het verkopen van goederen. Onze productkeuze is reeds vorig

jaar tot stand gekomen via een uitgebreid marktonderzoek in Brugge waarna de resultaten verwerkt

werden en je eigen keuze moest worden voorgesteld. Daaruit zijn Bad - en Wellnessproducten verkozen.

Ook werd er al naar een leverancier gezocht. Uiteindelijk werd het „GYP‟ in Ruddervoorde. Wat goed

uitkwam omdat dit dicht in de buurt is waar een paar leerlingen wonen. Ze zijn

gespecialiseerd in badartikelen.

Onze producten zijn niet – duurzame goederen, het zijn verbruiksgoederen,

wat inhoudt dat ze regelmatig opnieuw aangekocht moeten worden door de

consument omdat ze na enkele keren te gebruiken op zijn.

Ons volledige assortiment bestaat uit convenience goods. Dit betekent dat de

consument deze regelmatig aankoopt en zouden een grote betrokkenheid met

deze producten hebben. Voor bepaalde mensen kunnen onze producten ook

ingedeeld worden bij preference goods. Maar dit is enkel wanneer de

consument steeds hetzelfde merk koopt en er hoge eisen aan stelt.

In onze minionderneming hebben we een diept assortiment. We hebben onze

producten in slechts in 4 groepen ingedeeld (breedte) maar deze groepen

bevatten op een paar uitzonderingen na (bruisballen en geurstokken) veel

producten. Maar als we de indeling zouden gebruiken die „GYP‟ – onze

leverancier – gebruikt komen we tot een breed assortiment, zoals je kunt zien

op hun website.

We beschikken in onze minionderneming over een klantvriendelijke, goede

service. De levering van onze goederen is altijd gratis en onze producten

kunnen bij beschadiging (bij de levering) altijd teruggebracht worden. Dan ken

de klant kiezen voor hetzelfde product of het bedrag dat ze betaald hebben

terugbetaald krijgen. Ook helpen wanneer we de klant de gekochte goederen

niet meteen kan meenemen. Wij houden ze dan in bewaring en ze kunnen dan

later geleverd of afgehaald worden. Als laatste moet de factuur van de

aangekochte goederen pas betaald worden binnen de 2 weken na het ontvangen

van de factuur én goederen.

Van de drie producten waarvan die we moeten plaatsen in de

productlevenscyclus, kunnen we van geen enkelen de volledige cyclus geven.

Dit komt doordat we niet weten hoe de verkopen zullen evalueren gedurende

het jaar.

Page 58: GIP Benjamin Hillewaert

58

Warm Cuddles: dit product zit in de groeifase. Op dit moment kent de verkoop van dit product een

enorme groei. We moeten voorlopig voor elke verkoop deze opnieuw bijbestellen omdat we uit voorraad

zijn.

Fragrance Diffuser FRESH LINEN: dit product zit momenteel in de rijpingsfase. Bij de eerste verkoop

was dit product direct uitverkocht. Nu verkopen we nog altijd veel van dit product maar niet meer met een

enorme groei. De groei van de verkoop begint langzamer te stijgen.

Bath Mallow: dit product zit in de introductiefase. Bij de eerste verkoop hadden we bijna geen enkele

verkocht. Dit komt ook omdat de mensen niet altijd wisten wat het precies is, daarom zitten we nog altijd

met een veel grotere kost dan wat het voorlopig opbrengt.

Omdat onze producten vrij groot zijn geven we u bij aankoop een gratis plastiek zak. De verpakking is

hier puur functioneel: zorgen dat het product makkelijk te dragen is en ervoor zorgen dat er geen

beschadiging kan voorkomen.

Bij de pralines (bruistaartjes) voegt de verpakking iets extra toe aan het product. Mensen kunnen kiezen

tussen een klein stoffen zakje of een klein pralinedoosje. Vooral die laatste brengt toch een meerwaarde

aan het product om dat het het aantrekkelijker maakt voor de klant om het te kopen.

prijs

Het belangrijkste bij het zetten van prijzen zijn de marketingdoelstellingen.

Eerst en vooral moesten we een prijs vragen waarmee we kunnen overleven op de markt van bad – en

wellnessproducten en tevens de winstmarge maximaliseren. Hierbij hebben we een onderzoek gedaan naar

de prijzen die onze dichtste concurrenten vragen voor gelijkaardige producten. We zijn onder andere naar

„Soap Story‟ geweest in de Noordzandstraat om een richtprijs voor ons assortiment te creëren.

Vervolgens is winstmaximalisatie zeer belangrijk voor een minionderneming. Hierbij primeren de

kortetermijndoelstellingen boven de langetermijndoelstellingen. Omdat een

minionderneming maar actief is over een periode van ongeveer 8 maanden is het

belangrijk een zo groot mogelijke winstmarge te hebben. Wij doen dit door zo

dicht mogelijk bij de prijs van de concurrentie te blijven, maar er toch een beetje

onder zodat we een licht voordeel hebben op de concurrentie.

Page 59: GIP Benjamin Hillewaert

59

Ook de productkwaliteit is van zeer groot belang: doordat de klanten weten dat we kwaliteitsproducten

leveren, aanvaarden ze ook dat deze een beetje duurder zijn.

Zoals elke onderneming hebben we een kostengerichte prijszetting. Dit houdt in dat onze aankoopprijs

van de producten de basis vormt voor de verkoopprijs. Van onze leverancier „GYP‟ moeten we aan „Cost

Plus Pricing‟ doen. Dit wil zeggen dat we de aankoopprijs minimaal maal 1,8 moeten doen. Dit lukte zeer

goed en meestal konden we nog een grotere marge nemen door de hoge prijzen op de markt.

Imagoprijszetting komt overeen met de kwaliteit van het product. We willen dat de mensen bij het horen

van “Savon Noir” direct aan kwaliteitsproducten denken. Wij willen een imago verkrijgen van een

minionderneming die kwaliteitsvolle, luxueuze goederen verkoopt tegen realistische prijzen.

Aan de psychologische prijszetting hebben we niet zo veel aandacht

besteed. We hebben voor een groot stuk ronde prijzen gekozen omdat de

klanten het meestal leuker vinden om geen kleine muntjes terug te krijgen

(vooral 1 en 2 cent). Zie prijslijst in bijlage.

Plaats

Om onze producten bij de klant te krijgen gebruiken we het systeem van

indirecte levering, het kort kanaal. Dit houdt in dat onze producten van de leverancier, via een

distributant (onze minionderneming) tot bij de klant komen.

We hebben slechts enkele vaste verkoopmomenten. De eerste is op onze eerste

aandeelhoudersvergadering en vervolgens nog op oudercontacten en in het shoppingcenter in Tibro

(Zweden). Dit houdt in dat we voor de andere verkoopplaatsen inventief en flexibel moeten zijn. We

verkopen op verschillende andere plaatsen dus moeten we onze producten gemakkelijk kunnen

verplaatsen. We hebben besloten om ons vooral toe te leggen op homeparty's en we verkopen op de

zaterdagmarkt in Brugge.

Onze eerste homeparty is op vrijdag 8 december 2010 en we willen er over de looptijd van de

minionderneming een 4 à 5tal organiseren. Op de zaterdagmarkt kunnen we staan bij het fruit – en

groentenkraam van Gino Meeuws zodat we geen inschrijvingskosten moeten

betalen. Ook willen we voor een populair jeugdcafé staan met onze stand.

Daar kunnen we waarschijnlijk rekenen op de sympathie van vrienden die

ons willen helpen onze doelen te verwezenlijken.

Daarnaast komt is er ook de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen op

onze website http://savonnoir.sintjozefbrugge.be waar heel onze catalogus

wordt tentoongesteld.

Ons laatste vaste verkoopmoment wordt georganiseerd door “Vlajo” in het shoppingcenter van Kuurne

waar alle miniondernemingen van West-Vlaanderen zullen verkopen.

'GYP'

Savon Noir

Consument

Page 60: GIP Benjamin Hillewaert

60

promotie

We hebben ons assortiment op zo‟n manier samengesteld dat we verschillende doelgroepen kunnen

bereiken, maar we zijn toch vooral gericht op de leeftijdsgroep tussen 25 en 50 jaar en vrouwen. Uit

ervaring weten we dat in deze groep het meeste potentieel zit, wat ook bleek uit ons marktonderzoek (zie

bijlage). Een klein stuk van ons assortiment is dus gericht op kinderen en jonge moeders ( die zich

voornamelijk in de hoofddoelgroep bevinden). Als laatste hebben we ook een beperkt mannenassortiment

waardoor we ook de mannen betrokken hebben in onze doelgroep.

Onze slogan is in functie van onze doelgroep: “Savon Noir, voor een natuurlijk gevoel.” Die is tot stand

gekomen om onze producten in de verf te zetten. We willen met die slogan benadrukken dat het een

natuurlijk product is (en dus niet veel chemisch bewerkt) en het is ook een woordspeling met een fris

natuurlijk gevoel dat je hebt al s je gedoucht hebt.

De belangrijkste middelen voor de promotie zijn de catalogus en de folder. Met de catalogus, die ook op

onze site zal staan, proberen we de mensen vertrouwd te maken met onze producten en ons assortiment.

Wanneer dit hen aanspreekt levert dit veel mond – aan – mond reclame op. Ook onze folder, die op onze

stand zal liggen en uitgedeeld zal worden op homeparty‟s, is zeer belangrijk. Het is iets wat iedereen

makkelijk kan meenemen en de belangrijkste informatie over

“Savon Noir” staat er in vermeld. Daarom is het belangrijk dat

de folder er aantrekkelijk uitziet zodat mensen er automatisch

in kijken als ze hem zien liggen.

De website is het belangrijkste visuele aanknopingspunt voor

de ruimere klantengroep. Dit moet dus hét instrument worden

waarmee iedereen kan ontdekken wat onze minionderneming

doet, waarvoor we staan en er moet natuurlijk een webshop

zijn. Ook speciale acties zo als met Kerst, Pasen, Valentijn en

andere moeten er vermeld worden. Als ze opvallend genoeg zijn ziet iedere bezoeker van de website dit en

dit levert een grotere verkoop en enorm veel publiciteit

op.

Misschien is de stand wel het belangrijkste voor onze

promotie. Met een aantrekkelijke stand trek je de mensen

aan, laat je ze kennis maken met het project. Daarom

moeten we ervoor zorgen dat deze is aangepast

naargelang de tijd van het jaar en onze promoties. Als je

veel wil verkopen moet je stand er uitspringen op markten

en andere verkoopmomenten.

Page 61: GIP Benjamin Hillewaert

61

Bijlagen

1. Bijlage prijslijst

2. Bijlage marktonderzoek (leeftijdsgroepen)

Page 62: GIP Benjamin Hillewaert

62

1.15 Boekhoudkundige verwerking van verkoopfacturen

Gewone verkoopfactuur VF/01

A/P/K/O +/- D/C Rekeningnr. Omschrijving D C

A + D 40 000 Handelsdebiteuren 96,24

P + C 45 110 Verschuldigde BTW 15,14

O + C 70 400 Verkopen

handelsgoederen

81,10

Handelskorting VF/02

A/P/K/O +/- D/C Rekeningnr. Omschrijving D C

A + D 40 000 Handelsdebiteuren 86,62

O - D 70 402 Handelskorting 8,11

P + C 45 110 Verschuldigde BTW 13,63

O + C 70 400 Verkopen

handelsgoederen

81,10

Transportkosten VF/03

A/P/K/O +/- D/C Rekeningnr. Omschrijving D C

A + D 40 000 Handelsdebiteuren 117,44

P + C 45 110 Verschuldigde BTW 16,34

O + C 70 400 Verkopen

handelsgoederen

81,10

O + C 74 600 Doorgerekende kosten 20

Korting voor Contant VF/04

A/P/K/O +/- D/C Rekeningnr. Omschrijving D C

A + D 40 000 Handelsdebiteuren 95,94

P + C 45 110 Verschuldigde BTW 14,84

O + C 70 400 Verkopen handelsgoederen

81,10

Vreemde munteenheid (dollar) VF/05

A/P/K/O +/- D/C Rekeningnr. Omschrijving D C

A + D 40020 Handelsdebiteuren export

96,24

O + C 70420 Verkopen

Handelsgoederen Export

96,24

Page 63: GIP Benjamin Hillewaert

63

1.15.1 Gewone verkoopfactuur VF/01

Page 64: GIP Benjamin Hillewaert

64

1.15.2 Handelskorting VF/02

Page 65: GIP Benjamin Hillewaert

65

1.15.3 Transportkosten VF/03

Page 66: GIP Benjamin Hillewaert

66

1.15.4 Korting voor contant VF/04

Page 67: GIP Benjamin Hillewaert

67

1.15.5 Vreemde munteenheid (dollar) VF/05

Page 68: GIP Benjamin Hillewaert

68

1.16 Eindverslag minionderneming

De minionderneming Savon Noir is begonnen in begin september en zal eind mei eindigen. Deze

minionderneming is een project van Vlajo voor jongeren van het 6e secundair. Ze willen de

leerlingen voorbereiden voor het bedrijfsleven.

Zo leren de leerlingen boekhouden, goederen aankopen, facturen opmaken,... .

Het uiteindelijke doel is winst maken en de mensen leren kennis maken met onze bad- en

wellness producten, waarin we uiteraard in geslaagd zijn.

„Savon Noir‟ heeft een breed assortiment onder verdeeld in vier categorieën namelijk: kinderen,

verzorging, wellness en textiel.

Bij het begin van het jaar zijn we van start gegaan met 100 aandelen die we verkochten aan 10€

per stuk. Elke leerling moest hierbij een eigen aantal aandelen verkopen.

Hierdoor hadden we een startkapitaal van 1000€ om onze minionderneming van start te laten

gaan.

In het eerste semester was ik technisch directeur. Een functie met verantwoordelijkheid.

Dit hield in dat ik overzicht had over de magazijniers en aankoper. Ik sprong bij waar nodig en

controleerde af en toe of dat de inventaris nog klopte en dat de aankoper niks vergat.

In het tweede semester was er een functiewissel waardoor we moesten solliciteren voor een

nieuwe functie. Ik solliciteerde voor technisch directeur maar kreeg de functie jammer genoeg

niet. Ik bleef echter wel in het technisch departement als magazijnier en Ann-Sophie stond hier

mij bij.

Mijn job bestond uit het in orde maken van het magazijn, bestellingen klaarzetten, aankopers

waarschuwen bij een tekort van goederen, inventaris bijhouden,…

In de minionderneming hebben we aantal keer de kans gehad om te verkopen op de opendeurdag,

oudercontacten, markten, winkelcentrum in Tibro, Kuurne,…

Contact met de klant was van uiterst belang. Zo konden we ook onze sociale vaardigheden testen

op potentiële klanten.

De beste verkooptechniek was dus mond aan mond-reclame.

Het was een leerrijke en boeiende ervaring waarmee ik in de toekomst nog zal geconfronteerd

worden.

Page 69: GIP Benjamin Hillewaert

69

2 Doorlopende opdrachten

Logboek 2010-2011

Week Datum Uur Activiteit

36 2010-09-06 08.20-10.00 Introductie minionderneming: functieverdeling, bepalen

naamkeuze, bepalen leverancier

2010-09-06 19.00-19.30 Werken aan GIP: organogram 1ste

semester

2010-09-07 13.05-14.45 Vergadering over aandeelhoudersvergadering, taken in de

minionderneming verdelen, teambuilding en

verkoopmomenten regelen.

37 2010-09-13 08.20-10.00 Verkoop -en leveringsvoorwaarden opstellen+

productgamma samenstellen.

2010-09-14 13.05-14.45 Bezoek Judith Debecq van Vlajo, afspraken met beide

klassen voor aandeelhoudersvergadering + peter/meter

zoeken

2010-09-15 16.00-16.30 Aanvullen logboek

38 2010-09-20 08.20-10.00 Magazijn opkuisen + voorbereiden bedrijfsbezoek aan

“GYP”

2010-09-21 12.20-15.15 Bezoek aan leverancier “GYP”

2010-09-22 08.20-09.10 Werken aan GIP: Aandeelhoudersbrief

16.00-17.30 Afwerken van uitnodiging aandeelhoudersvergadering

2010-09-23 19.00-19.30 Werken aan GIP: Aanpassingen en verbetering van verslag

bestuursvergadering + doorsturen naar Mr. Devriendt

39 2010-09-27 08.20-10.00 Aanmaken productlijst en productcodes opstellen

2010-09-28 13.05-14.45 Bespreking dreamcoach, bespreken gastspreker, voorstelling

„Savon Noir‟

2010-10-04 08.20-10.00 Voorraadbeheer, prijs bepalen, voorbereiding filmpje „Savon

Noir‟

40 2010-10-05 13.05-14.45 Filmen voorstelling „Savon Noir‟, prijsbepaling nieuwe

producten

2010-10-06 08.20-09.10 Algemene afspraken over de GIP

41 2010-10-11 08.20-10.00 Afspraken + afwerken verkoopblad, stand ontwerpen

2010-10-12 13.05-14.45 Aanmaken prijskaarten, filmpje voor

aandeelhoudersvergadering voorbereiden

2010-10-13 08.20-09.10 Werken aan GIP: Enquête opstellen voor marktonderzoek

2010-10-13 13.00-15.30 Prijsetikketen op alle producten plaatsen, alles in orde maken

Page 70: GIP Benjamin Hillewaert

70

voor aandeelhoudersvergadering

2010-10-15 13.05-14.45 Magazijn in orde maken, speech maken, prijskaarten

afdrukken.

2010-10-16 14.00-16.30 Werken aan GIP: publiciteitscampagne Frans

42 2010-10-18 08.20-10.00 Laatste producten prijzen, PowerPoint afwerken.

2010-10-19 12.05-16.40 Voorbereiding aandeelhoudersvergadering: stand opzetten,

„Schilderskapel‟ opkuisen en klaarzetten. Laatste producten

prijzen, verkoopbladen afdrukken, PowerPoint afwerken.

Laatste afspraken maken en laatste voorbereidingen

2010-10-19 18.45-23.00 Aandeelhoudersvergadering: Opkuisen kapel, producten

terug naar stock brengen

2010-10-20 08.20-09.10 Werken aan GIP: publiciteitscampagne Nederlands

2010-10-20 10.15-11.05 Voorbereiden PowerPoint Zweden

2010-10-20 19.00-21.30 Werken aan GIP: Verslag 1ste

aandeelhoudersvergadering

2010-10-21 13.05-13.55 Werken aan GIP: PowerPoint voor Zweedse studenten

(Engels)

2010-10-22 10.15-11.05 Afnemen van marktonderzoek in Brugge

2010-10-24 13.00-14.30 Werken aan GIP: Franse publiciteitscampagne

43 2010-10-25 08.20-10.00 Voorraad opnieuw tellen en doorgeven aan de aankoper.

Afnemen van marktonderzoek in Brugge

13.55-14.45 Afwerken PowerPoint for Swedish students

2010-10-26 13.05-14.45 Voorbereiding van het oudercontact, bijbestelde goederen

prijzen. Verkoopblad aanpassen

19.00-22.00 Werken aan GIP: marktonderzoek (verwerking)

2010-10-29 15.00-15.50 Laatste voorbereidingen voor het oudercontact, nieuwe

producten prijzen.

15.50-18.15 Voorbereiding, verkoop en afsluiten oudercontact

44 2010-11-02 14.00-16.00 Werken aan GIP: Maken van briefhoofd met userform

2010-11-03 14.00-16.00 Werken aan GIP: Maken van publiciteitscampagne

Nederlands

2010-11-04 13.00-15.45 Werken aan GIP: Voorbereiding sollicitatiegesprek Frans

2010-11-06 15.00-17.45 Werken aan GIP: Maken marketingmix

2010-11-06 18.30-20.00 Aanpassen logboek

45 2010-11-08 08.20-10.00 Evaluatie verkoop 2, verkoopmomenten bepalen,

verkoopfacturen en folder ontwerpen

2010-11-09 13.05-14.45 Overzicht van de voorraad aanpassen, catalogus maken,

folder ontwerpen

2010-11-10 08.20-09.10 Filmen van publiciteitsfilmpje (Nederlands en Frans)

Page 71: GIP Benjamin Hillewaert

71

46 2010-11-15 08.20-10.00 Voorbereiden verkoopavond, website en catalogus

2010-11-15 12.05-14.45 Afspraken maken omtrent bestellingen, verslagen

verzamelen, BTW – aangifte, catalogus

47 2010-11-22 08.20-10.00 Bespreken homeparty‟s, magazijn op orde zetten

2010-11-23 13.05-14.45 Werken aan de catalogus

2010-11-28 10.15-12.00 Maken van GIP - opdracht: assortiment (Nederlands)

2010-11-28 13.00-14.40 Aanpassen logboek

48 2010-11-30 13.05-14.45 Voorstellingen presentaties voor Zweden

49 2010-12-06 08.20-10.00 Vergadering over de boekhouding van 1ste

2010-12-07 13.05-14.45 Voorstellingen presentaties voor Zweden(vervolg)

51 2010-12-24 17.00-22.30 Verkoop Oudercontact, stand opzetten en afsluiten

02 2011-01-10 08.20-10.00 Evaluatie Oudercontact, Evaluatie Technisch departement +

functiebeschrijving voor opvolger

2011-01-11 13.05-14.45 Stock hertellen, magazijn in orde doen

2011-01-12 08.20-09.10 Opmaken sollicitatiebrief + cv

2011-01-16 19.30-21.00 Afwerken sollicitatiebrief + cv

03 2011-01-17 08.20-10.00 Afspraken over de verdeling van goederen voor Zweden

2011-01-18 13.05-14.45 Solliciteren voor nieuwe functie, Voorstellen verdeling van

goederen

2011-01-20 08.00-16.00 Verdeling goederen

03-04 2011-01-21

2011-01-28

Studietrip „Zweden‟

2011-01-26 12.00-14.30 Voorbereiden verkoopmoment in shoppingcentrum van Tibro

+ verslag bedrijfsbezoek

2011-01-27 09.00-12.00 Bezoek bedrijf „Sparhüset‟

04 2011-01-25 12.00-15.30 Voorbereiding verkoop in shoppingcenter

2011-01-26 09.00-11.30 Bezoek bedrijf „Spärhuset‟

2011-01-26 12.00-… Verkopen in shoppingcenter van Tibro + Opruimen

2011-01-27 9.00-10:30 Bezoek bedrijf „Tibrokök‟

05 2011-01-31 8.20-10.00 Functie als magazijnier overgenomen + Voorbereiding

verkoop Kuurne

2011-02-01 13.05-14.45 Presentatie thuisblijvers, in orde maken van inventaris

2011-02-05 12.00-15.30 Verkopen in shoppingcenter van Kuurne

06 2011-02-07 08.20-10.00 Evaluatie homeparty van Elodie en verkoopmoment in

Kuurne

2011-02-08 13.05-14.45 In orde maken van bestellingen voor Elodie

Page 72: GIP Benjamin Hillewaert

72

07 2011-02-14 08.00-10.00 Complete stockhertelling + opmaken in excel

2011-02-14 19.00-20.00 Vervolledigen logboek

2011-02-15 13.05-14.45 Logboek afwerken

2011-02-20 20.00-21.30 Werken aan GIP: Frans dialoog: Le commerce par téléphone

2011-02-20 21.30-22.00 Inoefenen Dialoog : Le commerce par téléphone

08 2011-02-21 08.20-10.00 Filmen voor tussentijdse vergadering + verdeling laatste

goederen

2011-02-22 08.20-10.00 Filmen voor tussentijdse vergadering + magazijn ontruimen

2011-02-22 13.05-14.45 Voorbereiden Lenteverkoop: takenverdeling en filmen

2011-02-26 14.00-16.00 Werken aan GIP: Opmaken Franse catalogus

2011-02-27 19.00-19.30 Franse catalogus samenvoegen met die van Matthias

09 2011-02-28 08.20-10.00 Voorbereiding tussentijdse vergadering en filmen

2011-03-01 13.05-14.45 Maken Digitaal component + digitaal CV voor Informatica

2011-03-01 19.00-20.30 Afwerken Digitaal component + digitaal CV en op website

van Vdab zetten

10 2011-03-12 14.00-15.30 Werken aan GIP: Factuur opstellen voor informatica

11 2011-03-14 08.20-10.00 Voorbereiden Lenteverkoop & homeparty Jozefien

2011-03-15 13.05-14.45 Voorbereiden Lenteverkoop & Werken aan GIP

2011-03-16 08.20-09.10 Werken aan GIP: Voorwoord & inleiding

2011-03-16 10.15-11.05 Werken aan GIP: SME-project „Sparhüset‟

2011-03-17 13.05-13.55 Werken aan GIP: SME-project „Sparhüset‟

2011-03-19 19.30-20.00 Afwerken Gip taak: Inleiding

12 2011-03-21 08.20-10.00 Voorbereiden Lenteverkoop & Werken aan GIP

2011-03-21 11.05-11.55 Werken aan GIP: SME-project „Sparhüset‟

2011-03-22 13.05-14.45 Voorbereiden Lenteverkoop & Analyse van de jaarrekening

2011-03-23 08.20-09.10 Werken aan GIP: Voorwoord

2011-03-23 10.15-11.05 Werken aan GIP: SME-project „Sparhüset‟

13 2011-03-28 08.20-10.00 Voorbereiden Lenteverkoop: Werken aan jaaranalyse

2011-03-29 13.05-14.45 Voorbereiden Lenteverkoop: Alles gereedmaken voor

verkoop

2011-03-29 18.30-22.00 Lentverkoop: Presentatie, Drank & eten serveren, verkopen,

stand afruimen, zaal opkuisen, goederen terugbrengen

2011-03-30 08.20-09.10 Overlopen Gip taken: Inleiding & Voorwoord

2011-04-03 14.00-17.00 Werken aan GIP: Analyse van de jaarrekening

14 2011-04-04 08.20-10.00 Evaluatie Lenteverkoop + bespreking volgend

verkoopmoment

Page 73: GIP Benjamin Hillewaert

73

2011-04-05 13.05-14.45 Voorbereiden verkoopmoment oudercontact

2011-04-06 08.20-09.10 Verbetering GIP: Inleiding & Voorwoord

2011-04-06 15.00-16.00 Werken aan GIP: boeken van 5 verschillende facturen

2011-04-08 13.05-14.45 Bezoek van Dirk Vyncke, ondernemer voor de klas

16 2011-04-19 14.00-15.30 Werken aan GIP: Verslag ondernemer van de klas

17 2011-04-26 13.05-14.45 Voorbereiding verkoopmoment opendeurdag + stock

hertellen

18 2011-05-04 08.20-09.10 Werken aan GIP: Bibliografie, besluit en eindverslag

2011-05-05 10.15-11.55 Afwerken GIP: SME-project „Sparhüset‟

2011-05-05 13.00-16.45 Bedrijfsbezoek aan „Modular lighting‟

2011-05-06 08.20-10.00 Presentatie SME-project

19 2011-05-09 08.20-10.00 Samenkomst raad van bestuur, stock hertellen, verdeling

laatste goederen voor verkoop

2011-05-09 13.55-14.45 Werken aan GIP: Bibliografie, besluit en eindverslag

2011-05-09 22.00-23.00 Laatste aanpassingen aan logboek

2011-05-10 13.05-14.45 Verdeling goederen voor eigen verkoop + klaar zetten van

bestellingen

2011-05-10 19.30-21.00 Werken aan GIP: Afwerken bibliografie, besluit en

eindverslag

2011-05-13 10.15-11.05 Werken aan GIP: Verbetering Bibliografie, besluit en

eindverslag

20 2011-05-16 08.20-10.00 Voorbereiden laatste aandeelhouders vergadering + werken

aan GIP: eindwerk

2011-05-17 13.05-14.45 Voorbereiden laatste aandeelhoudersvergadering: Opruimen

magazijn en opstellen van zaal

2011-05-17 15.50-16.40 Voorbereiden laatste aandeelhoudersvergadering: klaarmaken

hapjes + werken aan GIP: Eindwerk

21 2011-05-23 08.20-10.00 Werken aan GIP: Eindwerk

2011-05-24 13.05-14.45 Werken aan GIP: Eindwerk

2011-05-25 08.20-09.10 Werken aan GIP: Eindwerk

2011-05-27 20.00-23.00 Werken aan GIP: Eindwerk

2011-05-29 12.00-00.30 Werken aan GIP: Eindwerk

Page 74: GIP Benjamin Hillewaert

74

2.1 Besluit

Het miniondernemings project in 2010-2011 is volgens mij geslaagd. Aangezien het mijn tweede keer is

heb ik nog steeds nieuwe dingen bijgeleerd doordat ik andere functies kreeg.

Het ging nog beter dan ik verwacht had, ik werd eerst afgeschrokken door de verantwoordelijkheid dat op

me lag als technisch directeur, maar dat viel al bij al goed mee.

Communicatie en stiptheid zijn waarschijnlijk de belangrijkste punten in een minionderneming.

Je leert de mensen in je minionderneming beter kennen en daarbij ook jezelf, want je moet weten wat van

je verwacht wordt. Ik wist hoe je in een minionderneming te werk gaat maar toch leer je ieder keer nieuwe

dingen bij.

Het enige negatieve over de geïntegreerde proef is dat de deadlines niet altijd goed vastgelegd werd,

waardoor er ook verwarring ontstond.

Wat ik positief ervaren heb, is dat er niet zoveel stress was in het technisch departement, alles verliep

meestal zonder problemen. Natuurlijk waren er een paar conflicten, maar dat werd snel opgelost.

Communicatie tussen de leden van het technisch departement was zeer goed waardoor het telkens

duidelijk was, wat er allemaal in het magazijn zit.

Page 75: GIP Benjamin Hillewaert

75

2.2 Bijlagen 2.2.1 Bijlage 1

Vandaag (25/01/2011) stond er voor het SME-project een bedrijfsbezoek op het programma. Het bedrijf dat wij bezocht hebben heet Sparhuset. Dit bedrijf bestaat uit verschillende kleinere winkels zoals een supermarkt (Kometen), verlichting , een Data – Tele – Center (Tellax), een schoenenwinkel (Sko – Rolf), een restaurant boven de winkels en zelfs een kapper. Meestal zijn de verschillende kleine winkeltjes gegroepeerd in een groot gebouw, ook in Tibro, waar er acht verschillende winkels zijn.

Sparhuset bevindt zich in het industriepark van Tibro en is 10.000m² groot en er komt nog eens een uitbreiding van 1500m².

Wij spraken met Mats Ward, de eigenaar van dit bedrijf. Vroeger runde hij het bedrijf samen met zijn vader (die reeds overleden is). Tussen 1960 en 1980 was dit bedrijf nog een meubelfabriek waar Mats bij zijn vader werkte - die een galerie had - dit kan je zien aan de verschillende foto’s uit die tijd die hij ons liet zien. Pas in 1981

werd het bedrijf Sparhuset opgericht door Mats en zijn vader, met Mats als bedrijfsleider. Het was een klein bedrijfje, een gewone supermarkt die tot op vandaag blijven groeien is. Het bedrijf telt nu 40 fulltime werknemers met daarbij verkopers in de winkels, logistiek medewerkers, een kok en natuurlijk administratief medewerkers. De jaaromzet bedraagt ongeveer 80 miljoen Kronen (dat is 8 miljoen Euro). Binnenkort gaan ze uitbreiden met een nieuw filiaal in Skövde, het wordt een winkel voor allerhande verlichting.

De hoofdzetel bevindt zich in Tibro, waar ook het grootste aantal werknemers tewerk gesteld zijn. In totaal zijn er 40 werknemers van koks, verkopers tot het directieteam. Momenteel zijn er grote uitverkopen omdat alle overige voorraad moet verkocht worden. Dit komt omdat de kleine winkeltjes samen met het hele bedrijf gerenoveerd en uitgebreid zullen worden. Ook is Sparhuset goedkoop omdat ze alles zelf produceren, van schoenen, kleren tot speelgoed en verlichting.

Hun toekomstplannen zijn nog vrij onduidelijk, het staat wel vast dat ze nooit andere vestigingen buiten Zweden zullen hebben. Wel bekijken ze nu de mogelijkheden om nieuwe winkels te openen in Noord – Zweden maar dit zal ten vroegste voor binnen 5 jaar zijn. Nu zitten ze in Stockholm, Skövde en natuurlijk Tibro zelf. Ook willen ze op langere termijn vestigingen openen aan de Westkust en in het Zuiden van Zweden.

Page 76: GIP Benjamin Hillewaert

76

2.2.2 Bijlage 2

Op 26/01/2011 stond er een bedrijfsbezoek aan Tibrokök op het programma. Dit is een klein bedrijf (KMO) die gespecialiseerd is in het vervaardigen van exclusieve keukens. Wij spraken met Katarina Lindson die ons de algemene informatie gaf en Frederik Mlberg, de Managing Director voor de rondleiding.

Het bedrijf bestaat sinds 1947, wat redelijk oud is voor een bedrijf in die branche. De keukens zijn opgedeeld in vier grote groepen volgens de stijl: de romantische, moderne, Old Fashion en Scandinavische stijl. Er worden ongeveer 1200 keukens vervaardigd in een jaar ( dat zijn 30.000 onderdelen (cabines)). De gemiddelde prijs van deze keukens is rond de 17.000 euro en van de volledige renovaties 25.000 euro waarvan de helft van de winst voor de groothandels is. De levertermijn varieert van 6 tot 8 weken en de keukentoestellen moeten apart, bij andere bedrijven, gekocht worden. De totale omzet bedraagt rond de 8.500.000 euro ( 85 miljoen SEK). De keukens worden in 40 verschillende steden verkocht, in de eigen winkels en andere groothandels. De afzetmarkt van de keukens bestaat voor 70% uit particulieren en 30% uit keukens voor de nieuwbouw. de laatste groep heeft nog altijd een groeiend marktaandeel. Het bedrijf telt 65 werknemers waarvan er 45 in de fabriek werken en de overige 20 hebben kantoorjobs.

Hun publiciteit halen ze vooral uit de toonzalen, advertenties in interieurmagazines (zoals ‘Residence’ in Zweden, Finland en Noorwegen), hun brochures en natuurlijk de beurzen met : de ‘Stockholm Furniture Fair’ in februari en de allergrootste die van Milaan in April. Tibrokök heeft geen plannen om uit te breiden naar West – Europa wegens tegenvallende resultaten vroeger. Ze hadden 4 jaar geleden (2006) 8 winkels in Polen die daar gebleven zijn voor 2 à 3 jaar maar zonder succes. Wel willen ze verder uitbreiden in Noord – Europa. Vooral in Finland, Noorwegen waar ze al meerdere winkels hebben en ook in Denemarken waar het bedrijf nog nieuw is. Ook zullen ze in mei nog een extra winkel openen in Stockholm.

Zoals elk bedrijf heeft Tibrokök ook geleden onder de financiële crisis van 2008, er moesten meerdere verkooppunten sluiten, nieuwe bouwwerken werden gestaakt en 15 mensen werden ontslagen in Tibro. Ook konden ze geen nieuwe investeringen meer doen wat normaal ieder jaar gebeurd.

Page 77: GIP Benjamin Hillewaert

77

2.2.3 Bijlage 3

Vrijdag 8 april kregen wij Dirk Vyncke als gast aan onze school. Hij is voormalig bestuurder van het bedrijf ‘Vyncke Engineering’. Het bedrijf is afkomstig van Harelbeke en is internationaal actief in Brazilië, Canada, Duitsland, Tsjechische Republiek, Indië, Maleisië, Thailand en China. Momenteel hebben ze bijna 4000 referenties wereldwijd. Het bedrijf ‘Vyncke’ bouwt energiecentrales die door het verbranden van biomassa en vaste brandstof produceren ze thermische energie. De energiecentrales komen in de vorm van stoomketels, boilers, opwarmer voor thermische olie en generatoren voor heet gas, afzonderlijk of in een combinatie met of zonder elektriciteitscentrales. Ze specialiseren zich in moeilijke criteria’s: ‘moeilijke brandstoffen, brandstof flexibiliteit, strikte co2 uitstoot, hoge beschikbaarheid en een lage kost voor de eigenaar. Eerst bestuderen ze het proces en het brandstof en dan pas beginnen ze met een oplossing te ontwikkelen.

Vyncke is een familiebedrijf dat opgericht is door Louis Vyncke in 1912. Doorheen vier generaties van de familie Vyncke is het bedrijf gegroeid door de kracht en unieke vaardigheden van de familieleden. Vandaag de dag is het bedrijf internationaal actief en word het getransformeerd door de nieuwste Vyncke eigenaars, Peter en Dieter (zonen van Dirk Vyncke). Zij nemen de uitdagingen aan van de complexe wereld van vandaag.

In 1956 Was er een nieuwe CEO, de zoon van Louis: Michel Vyncke, hij verplaatste de hoofdzetel en fabriek naar Harelbeke, waar dit nu nog altijd gesitueerd is. Michel Vyncke Bouwde verder op het succes van zijn vader in de regio West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Wanneer Michel overleed in 1972 nam zijn jongste zoon Dirk Vyncke verantwoordelijkheid voor het leiden van het familiebedrijf. De oliecrisis in 1973 was het de ideale opportuniteit voor Dirk om het bedrijf internationaal te maken door biomassa en afvalstoffen om te zetten in

groene en schone energie

Na 30 jaar is het de tijd voor de vierde generatie: Peter en Dieter Vyncke. Zij moeten nu de verantwoordelijkheid opnemen. Met hun passie voor het bedrijf willen ze nog een stap hoger gaan.

Page 78: GIP Benjamin Hillewaert

78

2.2.4 Bijlage 4

0

1

2

3

4

5

6

supermarkt apotheek drogist andere

3

2

0

1

6

4

2

1 1

4

0

1

Aan

tal p

ers

on

en

(o

p 2

5)

waar koopt u uw producten meestal?

-25

25 - 50

+ 50

0

1

2

3

4

5

6

wellness verzorging textiel andere

4

2

0 0

6

5

1 1 1

2

3

0

Aan

tal p

ers

on

en

(o

p 2

5)

welke producten koopt u meestal?

- 25 jaar

25 -50 jaar

+ 50 jaar

Page 79: GIP Benjamin Hillewaert

79

56,00%

44,00%

0 0

kent u het project miniondertneming?

ja

neen

88,00%

12,00% 0 0

zou u producten van onze minionderneming

kopen?

ja

nee

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

3 3

0 0

5 5

2

1

2

3 3

1

Aan

tal p

ers

on

en

(o

p 2

5)

in welke productgroep bent u het meest geïnteresseerd?

- 25 jaar

25 - 50 jaar

+ 50 jaar

Page 80: GIP Benjamin Hillewaert

80

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1

2

1

2

0

2

4 4

2

1

0

3

2

0

1

Aan

tal p

ers

on

en

(o

p 2

5)

waar zou u het liefst onze producten kopen?

- 25 jaar

25 - 50 jaar

+ 50 jaar

92,00%

8,00% 0 0

wat is het belangrijkste aan het product?

kwaliteit

uitzicht

84,00%

16,00% 0 0

zou u producten bestellen van een minionderneming?

ja

neen

Page 81: GIP Benjamin Hillewaert

81

0

1

2

3

4

5

< €5 €5 -€10 €10 - €20 €20 -€50 + €50

0 0

4

1 1

0

2

5

3 3

0

2

3

1

0

Aan

tal p

ers

on

en

(o

p 2

5)

Hoeveel geeft u uit aan gelijkaardige producten?

- 25 jaar

25 - 50 jaar

+ 50 jaar

Page 82: GIP Benjamin Hillewaert

82

Conclusie

Onder de conclusie vindt u de verwerkte gegevens van het marktonderzoek in de grafieken.

De ondervraagden bevonden zich vooral in de leeftijdsgroep tussen 25 en 50 jaar. Van de 25 ondervraagden kopen er 64% regelmatig bad – en wellnessproducten. De meeste mensen die deze producten kopen doen dit voornamelijk in de supermarkt, gevolgd door de apotheek. In de groepen onder 25 jaar en 25 tot 50 jaar zijn de wellnessproducten het populairst, ook de verzorgingsproducten doen het goed. Alleen bij de + 50 jarigen is er een andere trend: de textielproducten doen het daar het best gevolgd door verzorgingsproducten en dan wellness. Het valt op dat slechts 1 van de ondervraagden “andere” aangekruist heeft.

Van de ondervraagden kennen 56% het project “minionderneming”. Het valt op dat slechts 12% van de ondervraagden die geen producten van een minionderneming zouden kopen volledig in de groep valt van de personen die het project niet kennen. Uit het assortiment van onze minionderneming zijn de wellness – en verzorgingsproducten het populairst, ook de kinderlijn valt goed in de smaak en de textielproducten scoren het minst. We zullen ons dan ook minder toeleggen op de textielproducten dit jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat de ondervraagden vooral producten zouden kopen op een markt of op opendeurdagen van de minionderneming. Ook de homeparty’s zullen dit jaar belangrijk worden. Geen enkele vijftigplusser is geneigd om producten via de website te bestellen en ook in het algemeen zal dit een minder goed verkoopkanaal worden.

92% van de ondervraagden hecht meer belang aan de kwaliteit van het product dan aan het uitzicht, ook al betaalt de consument voor kwaliteit een beetje meer. Ook blijkt uit het marktonderzoek dat het grootste gedeelte van de ondervraagde personen eventueel zou bestellen via de website van de minionderneming. Ook hier zijn het de ondervraagden die het project “minionderneming” niet kennen die niet zouden bestellen via de website. Niemand van de ondervraagden geeft minder dan 5 euro uit aan gelijkaardige producten. De meerderheid geeft tussen de 10 en 20 euro uit. Vooral de mensen boven de 25 jaar geven meer uit aan deze producten.

24,00%

52,00%

24,00% 0

leeftijdsgroep

-25

25 - 50

+ 5064,00%

36,00%

0 0

koopt u veel bad - en wellnessproducten?

ja

neen

Page 83: GIP Benjamin Hillewaert

83

2.2.5 Bijlage 5

Goede avond iedereen en welkom op deze aandeelhoudersvergadering. Mijn naam is Benjamin Hillewaert en ik ben technisch directeur van de minionderneming 'Savon Noir'. Zoals u al tijdens ons filmpje gezien hebt, telt het technisch departement naast mezelf nog twee enthousiaste leden. Matthias Verbeke, onze magazijnier, zorgt ervoor dat we door het bos de bomen nog zien en perfect weten hoeveel stock we hebben en of we moeten bij bestellen. Dit gebeurt via ons voorraadsysteem opgemaakt in Excel. Daarnaast hebben we Jozefien Vandousselaere, zij zorgt ervoor dat de stock tijdig wordt aangevuld met nieuwe producten. Ze heeft dan ook blijvend contact met de leveranciers. En ik als technisch directeur zorg ervoor dat dit alles in goede banen geleid wordt en spring bij waar nodig. U vraagt zich misschien af hoe wij nu tot dit product gekomen zijn. Vorig schooljaar zijn we reeds gestart met de productkeuze. We hebben toen in kleinere groepjes een aantal ideeën aan elkaar voorgelegd. Om te weten welk idee het best uit de bus zou komen, hebben we een marktonderzoek uitgevoerd hier in Brugge. Met de verzamelde gegevens hebben we een analyse gemaakt, gebaseerd op volgende criteria: ‘Zijn er wel potentiële kopers? Is er veel concurrentie? Zijn er leveranciers bereid aan ons te leveren? En is het haalbaar om dit product in de realiteit te verkopen.’ Toen kwamen we klassikaal tot een besluit: Het badkamer- en wellnessgamma scoorde het best. En zo werd Savon Noir geboren. Na de productkeuze gingen we op zoek naar een geschikte leverancier. Wonder boven wonder vonden we die heel erg snel. Om zeker te weten of het ging om een kwaliteitsvolle leverancier, zijn we met de ganse klas op bedrijfsbezoek geweest. We waren onmiddellijk gewonnen voor hun aanbod waardoor we twee dagen later al onze eerste bestelling plaatsten. Het assortiment is opgedeeld in verschillende productgroepen: Verzorging, wellness, een kinderassortiment en textiel. Op volgende dia krijgt u alvast een voorsmaakje. (powerpoint) Uiteraard is het veel interessanter om na de voorstelling ons volledige assortiment te bewonderen op onze stand! Bedankt voor uw aandacht. Ik geef dan nu graag het woord tot onze laatste directeur, maar zeker niet de minste, Stephanie Meeuws, hoofd van het commercieel departement.

Page 84: GIP Benjamin Hillewaert

84

2.2.6 Bijlage 6

Product Fragrance Diffuser

('Wild country berries')

Prijs € 12,95

Product Fragrance Diffuser

('Fresh Lines')

Prijs € 12,95

Product Natuurzeep MUSC

(Libelle)

Prijs € 3,5

Product Savon Mars CUBE

BLANC

Prijs € 6

Product Provencezeep

('Lindenbloesem')

Prijs € 4,2

Product Forrest stones

Handsoap

Prijs € 5,2

Product Bath creamer ('Purple

Passion')

Prijs € 3

Product Bath creamer ('Fallen

Fruit')

Prijs € 3

Product Body scrub CORE

Roze

Prijs € 5,8

Product Massage oil CORE

Grijs

Prijs € 3,5

Page 85: GIP Benjamin Hillewaert

85

Product Bodybutter ('Artic

Breeze')

Prijs € 5,4

Product Bath MALLOW ('Pink

Rosebud')

Prijs € 3

Product Bath MALLOW ('Shea

Bliss')

Prijs € 3

Product Bath MALLOW

('Violet')

Prijs € 3

Product Fragrance Diffuser

('Parma Violets')

Prijs € 12,95

Product Provencezeep ('Kaneel

& sinaas')

Prijs € 4,2

Product River stones Handsoap

Prijs € 5,2

Product Ice Cream body wash

('Raspberry Blower')

Prijs € 8,6

Product Bodybutter ('Summer

Romance')

Prijs € 5,4

Product Bath MALLOW

('Ginger & Caramel')

Prijs € 3

Product Bath Creamer

('Cornflower')

Prijs € 3

Page 86: GIP Benjamin Hillewaert

86

2.2.7 Bijlage 7