Gezondheidsmanagement Mcb 040310 (2)

download Gezondheidsmanagement Mcb 040310 (2)

of 16

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Gezondheidsmanagement Mcb 040310 (2)

 • 1. People- & gezondheidsmanagement IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010

2. Doelstelling

 • Een aantrekkelijke werkgever met hoge werknemerstevredenheid door:
  • Gezond personeelsbestand
  • Adequaat kennisniveau met de mogelijkheid om door te ontwikkelen
  • Bekwame en inspirerende leidinggevenden

IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 3. Personeelscijfers IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 4. Gezond personeelsbestand IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 5. Gezondheidsmanagement IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 6. Doelstelling Gezondheidsmanagement

 • Het verzorgen van een onderzoek naar leefstijl, gezondheid en functiespecifieke fitheid (2009: Ca. 180 directen) als 2-ledig doel:
 • - het bepalen van het algemeen leefstijl, gezondheid- enfitheidniveau in relatie tot werk; en
 • - het bevorderen van de vitaliteit van het personeel en daardoorhet bevorderen van de vitaliteit van het bedrijf
  • (Vitaliteit = fysiek en psychisch fitte, energieke en gezonde medewerkers)
 • We richt(t)en ons m.n. op defysiekecomponent van de te behalen doelen. De benvloedbare risicos zijn o.a. hart- en vaatziekte, diabetes en verhoogde cholesterol
 • Uitgangspunt:
 • Vrijwilligheid, maar gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever

IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 7. Vitality Balanced Scorecard IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 8. Vitality Balanced Scorecard IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 9. Meetfase Gezondheidsmanagement IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 10. Evaluatie-/adviesfase Gezondheidsmanagement IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 11. Borgingfase Gezondheidsmanagement IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 12. IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010

 • Screenen van:
 • Leefstijl
 • Gezondheid
 • Fitheid
 • Verzuim
 • Risicos in het werk
 • Werkvermogen
 • Door:
 • Digitaal leefstijl onderzoek
  • Bewegen
  • Roken
  • Alcohol
  • Voeding
  • Gezondheid algemeen
 • Gezondheidstesten
  • Algemeen
  • Specifiek
 • Fittesten
  • Algemeen
  • Specifiek
 • Verzuimanalyse
 • Optioneel uitbreiden met
  • WAI FML
 • Het onderzoek leidt tot vroegtijdige detectie van persoonsgebonden en organisatie gerelateerde problemen

ProcesschemaGezondheidsklachten risicomanagementInterventies Borging Screening Advies Screening Borging Zorg interventies gericht opfunctioneel herstel waarbij de focus ligt op gedrag vaardigheden kennis en of vermogens . (Zorginterventies) Individuele trajecten Interventies gericht op verbeteren vanhet aandachtsgebied en of de risicos (preventieve interventies) op afdeling ofgroepsniveau. Interventie gericht op behoud van situatie . (preventieve organisatie gerichte interventies.) Persoonlijk gezondheidsplan metintensieve coachmomenten (1:1 en digitaal) in de lijn opbergen Organisatie gericht gezondheidsplan Persoonlijk gezondheidsplan met coachmomenten (1:1 en digit aal) Advies aan deelnemer door schatting van absolute risico van gezondheidsklachten Deelnemer heeft gezondheid of inzetbaarheid problemen Deelnemer is niet at risk Een gezonde koers Deelnemer is at risk heeft reel risico op gezondheid of inzetbaarheidprobleem Advies aan management (geanonimiseerde overall rapportage) Betreffende organisatie risicos op inzetbaarheid. En aandachtsgebieden ten aanzien van gezondheid. Op basis van managementinformatie wordt op organisatieniveau een plan van aanpak opgesteld op het gebied van preventie van gezondheidsklachten. Tijdige anticipatie op aandachtsgebieden wordt hierdoor mogelijk en daarmee concrete maatregelen op het gebied van inzetbaarheid (gezondheid, fitheid en belastbaarheid voor arbeid) van werknemers. 13. Ahrend Vitaal Plan als vervolg ?!

 • Beweging
  • Vergroten van lichamelijk actieve leefstijl door leefstijlactiviteiten in te passen in het dagelijks leven
  • Wegnemen van herstelbelemmerende factoren (gedrag,vaardigheid, vermogens)
 • Voeding
  • Energie in balans
  • Het terugdringen van de hoeveelheid verzadigd vet in de dagelijkse voeding
  • Bevorderen gebruik groente en fruit
 • Coaching
  • Centraal in het programma staan de coachmomenten door de (para)medici

IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 14. Work Ability Index

 • 7 Items
  • Huidig werkvermogen vergeleken tot eigen top
  • Werkvermogen in relatie tot functievereisten
  • Aantal huidige aandoeningen/gezondheidsproblemen
  • Te verwachten gevolgen voor functieuitoefening i.r.t. aandoeningen
  • Ziekteverzuim van afgelopen 12 maanden
  • Eigen inschatting van werkvermogen in komende 2 jaar
  • Mentale vermogens
 • Scores
  • Laag (7-27) Herstel werkvermogen
  • Gemiddeld (28-36) Verbeter werkvermogen
  • Goed (37-43) Ondersteun werkvermogen
  • Uitstekend (44-49) Behoud werkvermogen
 • Consequenties voor productivteitsverlies (onderzoek 11.318 Nederlandse wns)
  • Laag (-/- 26,6%)
  • Gemiddeld (-/- 12,0%)
  • Goed (-/-4,9%)
  • Uitstekend (referentie)

IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 15. Work Ability Index (Huis van prof. Ilmarinen) IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010 34% 39% 14% 13% WAI Arbeidsgehandicapt Afwezigheid wegens ziekte kosten per jaar per persoon kosten per jaar per persoon Laag7086 3571 Gemiddeld 3000 1257 Goed 1557 643 Uitstekend 857 200 16. Tot slot: Lifestyle tips

  • Leef gezond Doe aan sport en houd uw voeding in de gaten. Psychische klachten hebben minder snel vat op mensen die gezond leven.
  • Zorg voor uitdaging Mensen die hun werk als een uitdaging zien hebben vaak plezier in hun werk. Een nieuwe uitdaging vinden kan vaak ook binnen uw huidige werk.
  • Iets op het hart? Spreek het uit Heeft u teveel werk? Heeft een collega u gekwetst? Voelt u zich onder druk staan? Houd het niet voor u, want dat kost u op den duur uw gezondheid.
  • Houd de balans tussen werk en priv in de gaten Zorg voor voldoende ontspanning.Besteed tijd aan uw gezin, uw partner, uw vrienden.
  • Wees creatief Hoewel sommige aandoeningen bepaalde activiteiten onmogelijk kunnen maken, zal bijna iedereen instaat zijn om iets aan beweging te doen. Ook huishoudelijke activiteiten of werkzaamheden rond het huis tellen mee als bewegen; denk aan stofzuigen, dweilen en ramen lappen.

IGM bij MCB, d.d. 4 maart 2010