Get connected nr 8

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

In het nieuwe nummer van Get Connected magazine vindt u weer verschillende verhalen over onze Utrechtse lerende economie, oftewel; over de kerntaak van de EBU. Een aantal initiatieven komt aan bod, namelijk nul-op-de-meter, Wonen zonder Zorg(en) en de Human capital agenda. Maar ook een diepte-interview met Peter van Lieshout en een dubbelinterview met de Commissaris van de Koning en onze burgemeester zijn in dit achtste nummer te lezen.

Transcript of Get connected nr 8

 • 1Get Connectednr. 8, Juni 2014

  Energiebesparendemaatregelen op huizenleiden tot een lagereenergierekening

  Kijk voor uw kansen op pagina 6!

  Nul-op-de-meter

  Nul-op-de-meter kan nietzonder luchtdicht bouwen

  Comfort, zowel in de winterals de zomer een aangenaambinnenklimaat

  Denk aan het milieu: Laagenergieverbruik betekentweinig CO2 uitstoot

  Comfortabel wonen

  Milieuvriendelijk

  #1

  #2

  #3

 • 2Inhoud

  Peter van Lieshout (WRR)

  Nul-op-de-meter-woning

  Electrische deelauto van Multirent verrijkt Lombok

  EBU-boardlid Kees Rutten over de human capital-agenda

  Jan van Zanen / Willibrord van Beek

  Estafette-interview: Erik Deen

  Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

  Get Connectednr. 8, Juni 2014

  Energiebesparendemaatregelen op huizenleiden tot een lagereenergierekening

  Kijk voor uw kansen op pagina 6!

  Nul-op-de-meter

  Nul-op-de-meter kan nietzonder luchtdicht bouwen

  Comfort, zowel in de winterals de zomer een aangenaambinnenklimaat

  Denk aan het milieu: Laagenergieverbruik betekentweinig CO2 uitstoot

  Comfortabel wonen

  Milieuvriendelijk

  #1

  #2

  #3

  Op de cover ziet u een bewoner die met een Google Glass bekijkt wat er te winnen valt met energiebesparing in haar huis. Fictie? Recent verscheen er een artikel over monteurs van Eneco die Google Glass testen. De slimme bril geeft de monteurs op locatie informatie over het energieverbruik van de klant en lokale aanbieders van duurzame stroom. De cijfers op de cover zijn mogelijk gemaakt door Jan Costa, Bloemendal Bouw.

  3 VoorwoordEBU-voorzitter Henk Broeders

  4 Vrij geluidPeter van Lieshout (WRR)Het draait vooral om kennisabsorptie

  6 GroenDe nul-op-de-meter woning rukt op

  10 GezondHoe maak je 50.000 woningen zorgtoegankelijk?

  14 SlimOpening van het Center for Applied Games

  18 Human capitalDe human capital-agenda krijgt vorm

  20 Estafette-interviewWij zijn een raar bedrijfErik Deen, adviseur bij Kessels & Smit

  22 DubbelinterviewWillibrord van Beek (Commissaris van de Koning in Utrecht) en Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht)

  25 EBU NieuwsElektrische deelauto van Multirent verrijkt Lombok

  26 EBU ResearchColumn Monique RosoBijna-dood kapitaal

  27 Agenda & Colofon

 • 3Soms haal ik de grootste inzich-ten uit eenvoudige analyses. Bijvoorbeeld de friettest van het Algemeen Dagblad van

  april 2014: 80 procent van de hoogst scorende ondernemers in dit patatten- onderzoek maakt zijn friet zelf. Daar-naast experimenteren zij met hun bereidingswijze. Ambachtelijkheid, hard werken en nieuwe combinaties proberen van bestaande technieken en grondstof-fen: het is mijn stellige overtuiging dat dit niet alleen voor goede friet zo werkt. Op een vreemde, abstracte manier voelde ik mij hierin bevestigd door Peter van Lieshout, hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht, toen deze op 23 april in gesprek ging met het Get Connected-netwerk van de EBU over zijn WRR-rapport Naar een lerende economie. Van Lieshout houdt de Nederlandse economie een spiegel voor. De strekking van zijn verhaal was dat we, willen we onze welvaart in de 21e eeuw blijven verdienen, niet zozeer moeten inves-teren in de ontwikkeling van kennis en eigen research & development, maar juist kennis moeten benutten die elders wordt ontwikkeld. Onze werknemers moeten de vaardigheden hebben om proactief te kunnen experimenteren met bestaande kennis en grondstoffen, om zo te kunnen opereren in internationale ketens. En daarvan te profiteren. Als werkgevers in Nederland hun krach-ten bundelen zoals installatiebureaus, architecten en banken dat bijvoorbeeld

  doen in het Centrum voor Duurzaam Bouwen in Amersfoort lopen ze vast op de grenzen van regelgeving. Kees Rutten, bestuurder van ROC Midden Nederland en fris EBU-lid, wil meer opleiden voor de regio. Het ministerie staat echter niet toe dat meer dan 15 procent van de opleidingen is gericht op maatwerk voor de regio. Rutten wl dus wel meer, maar mg dat niet...De EBU wil werken aan de lerende economische regio Utrecht als landelijk brandpunt van onderwijs en opleidingen. We hebben hier een verantwoordelijk-heid in, maar durven we die ook te claimen? Als regio Utrecht zijn we er traditioneel niet zo goed in ons punt te maken. Krijgen regionale werkgevers, overheden en kennisinstellingen het voor elkaar echt hun krachten te bunde-len en gezamenlijk op te trekken om aan een lerende economie te werken?Daar is een boosheid voor nodig die veranderingen teweeg kan brengen in plaats van het huidige stelsel te bescher-men. Met mooie verhalen redden we het niet. In de woorden van Kees Rutten: Wanneer worden we in deze regio nou eens boos?In dit achtste, wederom ietwat gere-stylde nummer van het magazine Get Connected vindt u weer verschillende verhalen over onze Utrechtse lerende economie; de kern van het werk van de EBU. Ik wens u veel leesplezier!

  Henk Broeders, voorzitter Economic Board Utrecht (EBU)

  Wanneer worden we nou eens boos?

  VOO

  RW

  OO

  RD

 • 4Waar we bang voor waren, was dat het kabinet na de recessie terug zou keren

  naar business as usual. Terwijl het niet vanzelfsprekend is dat je je geld op de oude manier blijft verdienen. We hebben gekeken: wat is nodig voor groei? Zo kwa-men we op responsiviteit. Dat hebben we onderverdeeld in: adaptief zijn, veerkrach-tig en proactief. China is bijvoorbeeld een adaptief land. Het probeert dingen klein uit en schaalt ze bij succes op, iets waar wij niet goed in zijn. Veerkracht bepaalt onder meer hoe goed je een crisis te lijf kunt gaan. En proactief zijn houdt in dat je uit je comfortzone treedt, geen genoegen neemt met bestaande successen.De regering geeft 2 miljard euro uit aan research & development (R&D), maar steeds meer nieuwe producten en dien-sten komen helemaal niet van de Willy Wortels op de R&D-afdelingen. Iedereen in de keten, ook de mboer, doet ertoe en heeft een rol in de lerende economie.Zeker in kleine landen is kennisabsorptie belangrijker dan kennisproductie. Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie

  uit ons rapport. Niet de 2 procent die jij bedenkt zorgt voor je verdienvermogen, maar jouw toegang tot de 98 procent die anderen bedenken. De zogenoemde kenniseconomie hoort bij het oude beeld van innovatie, dat van de R&D. Daar kun je je verdienmodel niet meer op baseren. Belangrijk in de lerende economie zijn de regios. Die hebben convening power: ze brengen mensen en organisaties samen. Dat krijgt een landelijk topsectorenbeleid minder goed voor elkaar dan een Com-missaris van de Koning. Accepteer ook dat die regios een eigen kleur hebben, modelleer ze niet naar bijvoorbeeld Silicon Valley. Ga uit van wat je hebt, bouw op je eigen krachten. Of de drie speerpunten van de EBU er te veel zijn? Drie is niet slechter dan n. Als dat bij Utrecht past, is dat prima.Regionale overheden moeten verder niet alleen subsidiegever zijn, maar ook publieke belangen onderstrepen. Dat kan bijvoorbeeld een goede implemen-tatie zijn van de Wet maatschappelijke

  ondersteuning (Wmo) of het streven naar duurzame huisvesting. Maak dat expliciet. De rol van geldmachine is te mager voor de overheid. Verder moet je de vrijblijvendheid ontstijgen. Als je alleen maar met elkaar borrelt, kom je in the valley of death te-recht. Dan gaat het niet verder dan elkaar ontmoeten. Netwerkbijeenkomsten als die van Get Connected zijn logisch en nuttig in de fase waarin de EBU zich nu bevindt. Neem de ruimte om daarin een passende vorm te vinden. Maar stel wel

  een doel: dan en dan willen we dat en dat bereikt heb-ben. En zorg dat iedereen erbij zit. De

  positie van de Regionale Opleidingscentra (ROCs) in Utrecht is nog te gesoleerd.Uit veel onderzoek blijkt dat mensen direct contact belangrijk blijven vinden. Dat onderstreept het belang van de regio, want daar zijn de lijnen nog kort. Maar het gaat ook om creativiteit en productiviteit. Zet twee softwareontwerpers bij elkaar

  Peter van Lieshout (WRR)Het draait vooral om kennisabsorptie

  In november 2013 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. WRR-lid Peter van Lieshout, hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht, lichtte dit rapport toe tijdens de Get Connected-bijeenkomst van 23 april. Hier zet hij zijn ideen uiteen over een lerende economie.

  Netwerkbijeenkomsten zijn nuttig, maar stel wel een doel

 • 5VR

  IJ GE

  LUID

  en er ontstaat meer dan als je ze allebei apart laat werken. Dat heeft te maken met inspiratie, energie en contact.In sommige regios jaagt niet een econo-mic board de innovatie en het verdienver-mogen aan, maar nemen de hbos daarin het voortouw. Hun voordeel is dat ze al veel contact hebben met het bedrijfsle-ven. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat die verbinding structureel is.Van oudsher gaat het goed in Utrecht. Brainport in Eindhoven ontstond toen Daf failliet ging en Philips met de operatie Centurion bezig was. Men dacht daar: dit is het einde der tijden. Ze hadden te maken met de wet van de stimulerende achterstand. In een gebied znder crisis, zoals Utrecht, bestaat het risico dat de wet van de remmende voorsprong in werking treedt. Brainport heeft natuur-lijk ook een uitgesprokener profiel dan Utrecht: men heeft elkaar in Eindhoven meer op het netvlies en er is een goed functionerende campus. Het Utrecht Science Park heeft dat stadium nog niet bereikt, dat ligt tien jaar achter. Maar ik vind het nog te vroeg om conclusies te trekken over het Utrechtse model. De re-gio zit nu in het stadium van verbindingen leggen, we moeten zien of die daadwer-kelijk ontstaan. Slagen we erin om zaken als de Wmo, duurzame huisvesting en domotica daadwerkelijk aan elkaar te kop-pelen of blijft dat een idee? Hoe staat het er over vijf jaar voor met het Utrecht Science Park? Doorslaggevend in dit soort processen is de kwaliteit van je organise-rend vermogen. Ik zie hoopgevende voor-beelden. De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes is bezig om het Media Park zo om te vormen dat het ook een Media Campus wordt. Die ambitie gaat verder dan het binden van stagairs: het gaat om structurele verbindingen tussen kennisinstellingen en de bedrijven op het park. Dat is een goed teken.