Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees perspectief

download Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees perspectief

of 25

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  1.034
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees perspectief

 • 1. Gesloten distributiesystemen een Belgische vogelvlucht vanuit Europees perspectief Tim Vermeir Rotterdam 15 december 2009

2. Een kwestie van betekenis

 • waar eindigt een directe lijn of leiding en waar begint een net?

3. BASF Antwerpen 4. Richtlijnen

 • elektriciteitslijn die gesoleerde productielocatie met gesoleerde afnemer verbindt, of die elektriciteitsproducent en elektriciteitsleverancier verbindt om eigen vestigingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers direct te bevoorraden
 • aardgaspijpleiding ter aanvulling van het stelsel van systemen

5. Federale directe lijnen

 • n producent naar afnemer(s)
 • n afnemer door n producent
 • bewijs van toegangsweigering of ontbreken van redelijke economische of technische voorwaarden

6. Elektriciteit Studie CREG 2002

 • kunnen bepaalde installaties tussen transmissienet en installaties van netgebruiker(s) geen directe lijn zijn?
  • geen deel van transmissienet
  • nieuwe directe lijnen: uitzondering
 • quid bestaande directe lijnen?

7. Elektriciteit Studie CREG 2002

 • deel van Elia-net, tenzij
  • Elia en gebruikers overeenkomen dat lijn directe lijn is
  • directe lijn verbindt elektriciteitsproducent met eindafnemers
  • gebruikers zijn samen zelfbedruipend
  • aansluiting voor uitzonderlijke gebeurtenissen

8. Federale directe leidingen

 • elke leiding die fysisch geen deel is van genterconnecteerd net
 • ontbreken van aanbod tot gebruik van genterconnecteerd net tegen redelijke economische en technische voorwaarden

9. Directe leiding WINGAS

 • CREG:
  • men kan er van uitgaan dat de tarieven van Fluxys per definitie redelijk zijn aangezien ze goedgekeurd zijn door de CREG
  • WINGAS kon gebruik maken van entry point Zandvliet H
 • weigering minister van energie

10. Directe leiding WINGAS

 • 13 oktober 2006
  • federale vergunning
  • beschikking kort geding rechter Antwerpen
 • 17 oktober 2007
  • arrest hof van beroep Antwerpen
 • ooit uitspraak Raad van State

11. Directe leiding WINGAS

 • Hof van Beroep Antwerpen
  • De behoefte aan een directe leiding vindt zijn aanleiding in het manifeste onvermogen, en wellicht zelfs de onwil van Fluxys om de door BASF gevraagde capaciteit te garanderen. Bovendien wordt daarbij zeer waarschijnlijk gemaakt dat Fluxys haar capaciteitsbeleid in strijd met de bepalingen van de gaswet laat leiden door de belangen van de Suez-groep.
  • Fluxys toont in het geheel niet aan dat de leiding, die bedoeld was als leiding ter aanvulling van de aardgasbelevering van n enkele afnemer, niet zou kunnen aangemerkt worden als een onder dit aardgasdecreet vallende directe leiding.

12. Flughafen Leipzig-Halle 13. Definities in de richtlijnen aardgas

 • transmissie
  • hogedrukpijpleidingen
  • geen upstream of distributie
  • belevering van afnemers
 • distributie
  • lokale of regionale pijpleidingnetten
  • belevering van afnemers

14. Definities in de richtlijnen elektriciteit

 • transmissie
  • extra hoogspannings- en hoogspanningsstelsel van systemen
  • belevering van eindafnemers of DNB
 • distributie
  • hoog-, midden- en laagspanningsdistributiesystemen
  • belevering aan afnemers

15. Advocaat-generaal Maz k

 • levering aan derden is niet irrelevant
  • 15% elektriciteit geleverd aan derden
  • 1.000 driepersoonshuishoudens
 • relatie derden-FLH is huurovereenkomst
 • => distributiesysteem

16. Hof van Justitie

 • Het verbruik bedroeg 22 200 MWh voor 2004, waarvan 3 800 MWh door andere ondernemingen werd verbruikt. Hieruit volgt dat FLH geen transmissiesysteem exploiteert, omdat er geen extrahoogspannings of hoogspanningselektriciteit wordt getransporteerd, maar een systeem dat elektriciteit transporteert met het oog op de belevering van afnemers, en dat welbeschouwd een distributiesysteem voor elektriciteit is (...).

17. Belgi 18. Bevoegdheidsverdeling in Belgi

 • Gewesten
 • De gewestelijke aspecten van de energie, enin ieder geval :
 • de distributie van elektriciteit door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk is aan 70 kV
 • de openbare gasdistributie
 • ()
 • Federale overheid
 • Echterbevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven,te weten : ()
 • de grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de productie van energie;
 • de tarieven

19. Vaststelling

 • Wie is er bevoegd?
 • Belgische bevoegdheidsverdeling lijkt niet overeen te stemmen met Europese onderscheid tussen transmissie en distributie

20. Demarcatiecriterium

 • aansluitingsgerelateerd
 • of
 • netgerelateerd

21. Demarcatie is aansluitingsgerelateerd

 • Febeliec:
  • Competency for industrial networks whose main connection is regulated on federal level, remains federal, and vice versa for the regions
  • In connection agreements: single connection and access agreement per industrial site
  • Subsequent connections can be managed with specific appendices to the agreements.

22. Demarcatie is netgerelateerd

 • citiworks-arrest
 • coherentie
 • vgl. met distributienetten

23. Maakt het enig verschil uit?

 • niet echt
 • wetgevend kader
 • regulator moet systemen aanmerken
 • tarieven of tariefmethodologie

24. Persoonlijke benadering

 • regeling aanleg
 • exploitatie procedure
 • tarieven
 • andere

25. Dank voor uw aandacht

 • Tim Vermeir
 • Wetstraat 26/7
 • 1040 Brussel
 • +32 2 234 66 00
 • +32 496 47 65 16
 • [email_address]
 • www.belgischenergierecht.info