Gerard van Rijn, Haagse Hogeschool, social media als vak

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Gerard van Rijn, Haagse Hogeschool, social media als vak

 • Presentatie 3-3-2015

  Pilot Social media Analyse, 1e blok 14/15

 • l Studie zuivere wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit).

  l Sinds 1984(!) werkzaam als docent kwantitatief marktonderzoek (Statistiek/SPSS, datamining/textmining i.s.m. IBM) en als teamleider van deeltijd bij de opleiding Commercile Economie van de Haagse Hogeschool.

  l Ik had en heb eigenlijk nog steeds niet zo veel met Social Media, maar

  l een Social Media monitoring tool als Coosto werkt op mij verslavend!

  Even voorstellen:

 • Social Media Analyse, onze groep op facebook: https://www.facebook.com/groups/820903724628170/

 • l Kortom: heel leuk om gevolgd te hebben en heel leuk om zelf te gaan geven!

  l Bovendien kom je nog eens in hele andere omgevingen: https://twitter.com/search?q=%23nav14&src=typd

 • l In het 4e blok een 2e pilot Social Media Analyse, nu zonder Marco.

  l maar wel met zijn materiaal

  l En met als voornaamste aanpassing: practica en 4 infographics, bij iedere case 1 en een totaal overzicht.

  l In 15/16 als keuzevak meerdere groepen. (met een nieuwe case van Marco?)

  l En daarna misschien wel verplicht voor al onze studenten:

  Hoe nu verder?

 • Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling en

  onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten gebaseerd op een gedegen probleemanalyse.

  Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst.

  Combineren van marktonderzoek kennis en database/ crm/ datamining klantkennis.

  Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket.

  Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen.

  Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen.

  Na de 1e bullet:

  Uitvoeren van de belangrijkste specifieke vormen van marktonderzoek (bijv. concept testing, positionering onderzoek, behoefte onderzoek, webanalystics, customer journey).

  I.p.v. de 3e bullet, na huidige laatste bullet: Analyseren van elders beschikbare data m.b.v. eenvoudige (tekst- en) datamining software.

  Analyseren van conversaties op Social Media m.b.v. een Social Media monitoring tool.

  Na de laatste bullet: Beoordelen welke bestaande onderzoeken en welke (gratis) tools geschikt zijn om te gebruiken bij een eigen onderzoek.

  Competentieniveau 3 Formuleren, zelfstandig, van een probleemstelling

  en onderzoeksvraag vanuit een of meerdere contexten gebaseerd op een gedegen probleemanalyse.

  Uitvoeren van de belangrijkste specifieke vormen van marktonderzoek (bijv. concept testing, positionering onderzoek, behoefte onderzoek, webanalystics, customer journey).

  Maken, zelfstandig, en onder eigen verantwoording uitvoeren van een onderzoeksplan, inclusief een kostenbegroting, met verantwoording van de keuze van het type onderzoek en de vragenlijst.

  Verwerken van de data volgens een vooraf opgesteld analyseplan, gebruikmakend van voor het onderzoek relevante statistische technieken met behulp van een statistisch pakket.

  Maken van een rapport, inclusief grafische voorstellingen, verantwoorden van de gehanteerde statistische methoden en technieken, trekken van conclusies en geven van aanbevelingen.

  Presenteren van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, verantwoorden van de aanpak en het advies over het vervolgtraject dat eventueel moet worden doorlopen.

  Analyseren van elders beschikbare data m.b.v. eenvoudige (tekst- en) datamining software.

  Analyseren van conversaties op Social Media m.b.v. een Social Media monitoring tool.

  Beoordelen welke bestaande onderzoeken en welke (gratis) tools geschikt zijn om te gebruiken bij een eigen onderzoek.

  Competentie 2 Marktonderzoek: het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek