Generieke module acute psychiatrie - 180619... · PDF fileop- en afschaling van urgentie...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Generieke module acute psychiatrie - 180619... · PDF fileop- en afschaling van urgentie...

Generieke module acute psychiatrieCongres acute ggz19 juni 2018

Achtergrond en context

Projectorganisatie

Perspectief patinten en naasten

Belangrijkste afspraken in generieke module acute psychiatrie

Vragen?

Inhoud

2

Achtergrond en context

Ontwikkeling generieke module volgde uit opdracht voor zorgstandaard van minister en vond plaats in brede context

4

Knelpuntenanalyse acute ggz-keten in opdracht van Netwerk acute ggz

Opdracht minister Schippers om 5 knelpunten op te lossen d.m.v. multidisciplinaire zorgstandaard

Ontwikkeling generieke module acute psychiatrie met financiering Netwerk Kwaliteits-ontwikkeling ggz

Ontwikkelingen rondom bouwstenen Schakelteam Personen met (acuut en niet-acuut) verward gedrag

Uitwerking bouwstenen Schakelteam Personen met verward gedrag, o.a. Voorlopige modellen melding en vervoer

Generieke module acute psychiatrie is gericht op vijf op te lossen knelpunten

5

Verantwoordelijkheid is onduidelijk rondom overdrachtsmomenten

Crisisdefinitie verschillend genterpreteerd

Vervoer door politie lijkt ongeschikt

Wachttijd op crisisdienst als lang ervaren

Eerste opvanglocatie onduidelijk of ongeschikt

1. Persoon in crisis, thuis of ergens anders

2. Inschatting crisis door eerste

hulpverlener

3. Persoon blijft thuis of vervoer naar locatie voor

beoordeling

4. Beoordeling persoon in crisis

5. Persoon is thuis of vervoer naar instelling/

terug naar huis

6. Vervolg(behandeling)

Voorfase: signalen crisis

Projectorganisatie

Ontwikkelgroepen brachten expertise in, stuurgroep zorgde voor waarborgen draagvlak

7

3 ontwikkelgroepen: per ontwikkelgroep 6 tot 10 leden, waaronder clint en familie/naaste, psychiater, manager crisisdienst en

verpleegkundigen

Invitationalconferences:

brede uitnodiging

Focusgroepen en individuele gesprekken

Projectleiders zorgstandaarden

en generieke modules

Projectgroep: SiRM, GGZ NL en

V&VN als gedelegeerd

opdrachtgevers

Agendaleden

Stuurgroep: leden aangedragen door branche-/

beroepsorganisaties in Netwerk acute ggz

Overzicht organisaties in stuurgroep en agendaleden

8

Stuurgroep

Agendaleden

Perspectief patinten en naasten

Belangrijkste aandachtspunten voor acuut psychiatrische hulpverlening vanuit perspectief patinten en naasten

10

Aandacht voor preventie -bereikbaar meldpunt

Snel handelen

Protocollair werken mt

aandacht voor de persoon en zijn

naasten

Goede afspraken over overdracht en

samenwerking

Heldere en duidelijke

communicatie

De-escaleren en stabiliseren van de

persoon: rust, veiligheid en

vertrouwen creren

Iedereen die crisis doorgemaakt heeft

drager van een crisiskaart

Belangrijkste afspraken in generieke module acute psychiatrie

Kernafspraken samenwerking en rol acute ggz in voorfase

12

Rol acute ggz in voorfase: Beschikbaarheid voor

advies aan hulpverleners Inspanningsverplichting om

afgesproken zorg in crisisafspraken te leveren

Bekende ggz-patinten: eigen regiebehandelaar verantwoordelijk binnen kantooruren

1. Persoon in crisis, thuis of ergens anders

2. Inschatting crisis door eerste

hulpverlener

3. Persoon blijft thuis of vervoer naar locatie voor

beoordeling

4. Beoordeling persoon in crisis

5. Persoon is thuis of vervoer naar instelling/

terug naar huis

6. Vervolg(behandeling)

Voorfase: signalen crisis

Kernafspraken over samenwerking: Acuut psychiatrisch hulpverlener en verwijzer erkennen elkaars oordeel Discussie over terechte of onterechte verwijzing vindt achteraf plaats Regelmatige evaluatie van casustiek met andere hulpverleners

De ggz-triagefunctie

13

Ggz-triagefunctie: In ieder geval bereikbaar voor verwijzers politie (waaronder

centralisten), MKA, personen in behandeling en hun naasten

Telefoon binnen 5 minuten opnemen Triage m.b.v. ggz-triagewijzer Oordeel van persoon en naaste betrekken Verwijzer, persoon en naaste informeren over wachttijd en

afspraken Indien wachten op acute ggz zonder hulpverlener niet

veilig: samen zoeken naar oplossing, evt. inzetten passend vervoer naar beoordelingslocatie

Tijdens de wachttijd op acute ggz aanspreekpunt voor op- en afschaling van urgentie

1. Persoon in crisis, thuis of ergens anders

2. Inschatting crisis door eerste

hulpverlener

3. Persoon blijft thuis of vervoer naar locatie voor

beoordeling

4. Beoordeling persoon in crisis

5. Persoon is thuis of vervoer naar instelling/

terug naar huis

6. Vervolg(behandeling)

Voorfase: signalen crisis

Beoordeling bij voorkeur thuis, vervoer naar beoordelingslocatie indien nodig

14

Beoordeling bij voorkeur in thuissituatie! Vervoer naar locatie voor beoordeling indien: Hoge urgentie Strafbaar feit tijdens crisis Thuis wachten leidt tot sterke

onrust Wachttijd anders niet gehaald kan

worden

1. Persoon in crisis, thuis of ergens anders

2. Inschatting crisis door eerste

hulpverlener

3. Persoon blijft thuis of vervoer naar locatie voor

beoordeling

4. Beoordeling persoon in crisis

5. Persoon is thuis of vervoer naar instelling/

terug naar huis

6. Vervolg(behandeling)

Voorfase: signalen crisis

Voorwaarden vervoer verder uitgewerkt in Voorlopig model vervoer, o.a. descalerend, zittend en prikkelarm vervoer

Voorwaarden beoordeling en beoordelingslocatie

15

Voorwaarden beoordeling: Uitgevoerd door SPV / verpleegkundig

specialist samen met A(N)IOS (of psychiater) Psychiater op achterwacht beschikbaar Handvatten voor inhoud van beoordeling in

generieke module Politie inschakelen bij hoog agressieniveau of

strafbaar feit Verwijzen naar SEH bij instabiele somatische

toestand Nauw samenwerken met verslavingszorg

1. Persoon in crisis, thuis of ergens anders

2. Inschatting crisis door eerste

hulpverlener

3. Persoon blijft thuis of vervoer naar locatie voor

beoordeling

4. Beoordeling persoon in crisis

5. Persoon is thuis of vervoer naar instelling/

terug naar huis

6. Vervolg(behandeling)

Voorfase: signalen crisis

Voorwaarden beoordelingslocatie: 24/7 beschikbaar Patintvriendelijke locatie, alln politiecel bij

strafbaar feit Aanwezigheid van SPV / verpleegkundig

specialist en A(N)IOS bij aankomst persoon

Voorwaarden vervolg na beoordeling

16

1. Persoon in crisis, thuis of ergens anders

2. Inschatting crisis door eerste

hulpverlener

3. Persoon blijft thuis of vervoer naar locatie voor

beoordeling

4. Beoordeling persoon in crisis

5. Persoon is thuis of vervoer naar instelling/

terug naar huis

6. Vervolg(behandeling)

Voorfase: signalen crisis

Vervolg(behandeling): Behandeltraject door de

ggz of verwijzen naar de huisarts of gemeente / GGD meldfunctie

Stressfactoren en crisisafspraken opstellen met persoon en naasten en vastleggen in bijv. crisis- of signaleringsplan

Wijzen op de mogelijkheid om crisiskaart op te stellen

Voorwaarden vervoer verder uitgewerkt in Voorlopig model vervoer, acute ggz tijdens wachttijd verantwoordelijk voor toezicht op veiligheid

Ggz-triagewijzer

Triagedocument uit ROAZ-regios Noord-Holland, Flevoland en Utrecht als uitgangspunt gebruikt

Triageworkshop georganiseerd met psychiaters, SPVen, managers crisisdienst en personen werkzaam op de meldkamer

Ggz-triagewijzer is in fases ontwikkeld, doelen zijn passende hulp voor persoon in crisis en meer helderheid voor verwijzers

18

2016 2017 2018

Aanscherping van ggz-triagewijzer in ontwikkelgroepen

Aanscherping van de ggz-triagewijzer in overleggen met crisisdiensten

Ontwikkeling van ggz-triage app

Implementatie en monitoring van ggz-triagewijzer

Ontwikkeling nieuwe bekostiging NZa

Is er sprake van:

Uitval vitale

functies: bewustzijn

of ademhaling

verstoord (ABCD-

instabiel)?

Bloeding?

Hoog risico op

ernstig letsel:

zelfdestructief/

verwondend

gedrag?

Overdosis toxische

middelen?

U1. Levensbedreigend voor persoon of

omgeving

Max. 15 minuten tot start beoordeling

Duiden kenmerken

persoon en

omgeving op

acuut sucidaal

gedrag met

duidelijk plan of

onmiddellijke

gelegenheid?

Ja

Nee

U2. Spoed

Max. 1 uur tot start beoordeling

U3. Dringend

Max. 4 uur tot start beoordeling

U4. Preventie van escalatie (< 24 uur)

Max. 24 uur tot start beoordeling

Persoon is onder

behandeling in GGz

U5. Preventie van escalatie (< 3 dagen)

Max. 3 dagen tot start beoordeling

Ja

Duiden kenmerken

persoon en

omgeving op:

Acute sucidaliteit,

geen directe

gelegenheid, maar

onveilige

omgeving?

Of omgeving

ext