Genealogie Speksnijder

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Genealogie Speksnijder

 • Genealogie Speksnijder Pagina 1 Datum: 5-Nov-17

  Genealogie Speksnijder Toelichting. de genealogie Speksnijder begint met de stamvader Adriaen Bastiaensz. Deze Adriaen Bastiaensz is zelf nooit in de archieven terug te vinden geweest met de achternaam Speksnijder. Zijn 4 zoons en 1 dochter daarentegen wel, maar niet tijdens hun leven. Hun kinderen verwezen in diverse documenten naar hun ouders en gebruikten daarbij de achternaam Speksnijder. Ook werd niet altijd de naam Speksnijder gebruikt, maar vaak ook de afkorting ervan, namelijk: Spek Zo kon het voorkomen dat in een document persoon x met de achternaam Speksnijder aan werd geduid, en dat in een ander document, voor dezelfde persoon de achternaam Spek werd gebruikt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een tweesplitsing. In sommige takken werd uiteindelijk alleen de naam Speksnijder nog maar gebruikt, terwijl andere takken volledig overstapten op de naam Spek. Het is met zekerheid te zeggen dat alle personen in Nederland met de achternaam Speksnijder tot 1 familie behoren. de naam Spek komt echter ook op andere plaatsen in Nederland voor in families die niets met onze familie Spek(snijder) te maken hebben. In deze genealogie zal in de eerste generaties de naam Spek nog gebruikt worden, maar gaandeweg zult u alleen nog de naam Speksnijder tegenkomen omdat het verdere nageslacht met de achternaam Spek niet verder is uitgezocht in de archieven. Een andere bijzonderheid is dat vanaf 1817 door Klaas Speksnijder de achternaam foutief gebruikt is in de actes van de Burgerlijke Stand. Hierdoor worden zijn kinderen en het verdere nageslacht sindsdien met de achternaam Speksnijders aangeduid. Dit nageslacht treft u onder die naam aan in de genealogie Verklaring van gebruikte tekens: * = geboren x = gehuwd (xx = tweede huwelijk, xxx = derde huwelijk) = geregistreerd partnerschap ( = tweede geregistreerde partnerschap, enz.) x+ = duurzame relatie (x+2 = 2e duurzame relatie, enz.) ~ = gedoopt o/o = gescheiden (*) = onwettig geboren = overleden o = ondertrouwd = begraven

 • Genealogie Speksnijder Pagina 2 Datum: 5-Nov-17

  In de wereld van de genealogie worden een aantal nummering systemen gebruikt, met ieder zijn voor- of nadelen. Hieronder volgt een korte uitleg over het systeem dat in de genealogie Speksnijder gebruikt wordt: de code begint met een letter. Deze geeft de generatie aan. A staat voor de 1e generatie B staat voor de 2e generatie C staat voor de 3e generatie enz. O is op dit moment de laatste en 15e generatie Vervolgens komt er na de letter een serie van cijfers. Het eerste cijfer na de letter geeft de volgorde van de kinderen weer van oud naar jong. Het tweede cijfer geeft de volgorde van diens kinderen weer. Voorbeeld 1: de stamvader krijgt code A. Zijn oudste kind krijgt code B.1 (B is de 2e generatie, en de 1 geeft aan dat dit het oudste kind is) Het volgende kind krijgt code B.2, enz. Het oudste kind van B.1 krijgt code C.1.1 (C is de 3e generatie, de eerste 1 geeft aan wie de vader is, en de laatste 1 dat het hier om diens oudste kind gaat) Het volgende kind krijgt code C.1.2, enz. Voor iedere volgende generatie wordt er dus een cijfer aan toegevoegd, waarbij het oudste kind nummer 1 krijgt toegewezen, het volgende kind nummer 2, enz.

 • Genealogie Speksnijder Pagina 3 Datum: 5-Nov-17

  Voorbeeld 2: Mijn moeder Sara Johanna Speksnijder komt u in de genealogie tegen onder nummer M.4.2.3.1.2.1.1.2.7.3.2.3 de letter M geeft aan dat zij een nakomeling van Adriaen Bastiaensz is in de 13e generatie. de laatste 3 geeft aan dat zij het derde kind is in het gezin van haar vader. Om haar vader (Hendrik Speksnijder) te vinden, hoeft slechts het laatste cijfer verwijderd te worden en de letter 1 plaats terug in het alfabet. Dat levert de code L.4.2.3.1.2.1.1.2.7.3.2 op. de 2 geeft dan aan dat haar vader het tweede kind was in het gezin van zijn vader. Om haar grootvader (Jacob Speksnijder) te vinden, moeten de laatste 2 cijfers verwijderd worden en de letter moet twee plaatsen terug in het alfabet; dus K.4.2.3.1.2.1.1.2.7.3 Dit gaat zo verder tot de weg terug naar de stamvader met letter A. Gezien vanuit een persoon beginnend met code O, levert dit onderstaande op: O.2.1.2.7.4.6.3.1.5.1.4.2.1.1 zoon N.2.1.2.7.4.6.3.1.5.1.4.2.1 vader M.2.1.2.7.4.6.3.1.5.1.4.2 grootvader L.2.1.2.7.4.6.3.1.5.1.4 overgrootvader K.2.1.2.7.4.6.3.1.5.1 betovergrootvader J.2.1.2.7.4.6.3.1.5 oudvader I.2.1.2.7.4.6.3.1 oudgrootvader H.2.1.2.7.4.6.3 oudovergrootvader G.2.1.2.7.4.6 oudbetovergrootvader F.2.1.2.7.4 stamvader E.2.1.2.7 stamgrootvader D.2.1.2 stamovergrootvader C.2.1 stambetovergrootvader B.2 stamoudvader A stamoudgrootvader

 • Genealogie Speksnijder Pagina 4 Datum: 5-Nov-17

  A Bastiaensz, Adriaen (m) * +/- 1555 voor 12-1630 te Ammers Graveland Beroep: Schepen van Ammers Graveland x voor 02-1583 te Ammers Graveland (?) Gijsbertsdr, Leentje * +/- 1560 tussen 1630 en 1634 te Ammers Graveland

  REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 Ammers Graveland 15. De helft van een halve hoeve land in Ammersgraafland met hofstede en rijs daarbij, (1521: strekkend van het achterland tot de oude Ammers), boven: Anton Willemsz. hoeve (1521: de heer van Liesveld), beneden: Zilof Okkersz. (1521: Willem Cornelisz.). Het leen 15 gesplitst in 15A en 15B. 15A. 1 morgen uit het leen. 26-4-1610: Adriaan Bastiaansz bij overdracht door Gerard Gerardsz. voor Neeltje Jacobsdr., LRK 196 fol. 74. 3-12-1630: Bastiaan Adriaansz (zie B.1) bij dode van Adriaan Bastiaansz., zijn vader, waarna overdracht aan Gijsbert Adriaansz (zie B.4), zijn broer, te Ammersgraafland, LRK 145 c. Zd.-Holland fol. 38v-39. 15B. 1 morgen uit het leen. 5-8-1535: Gijsbert Cornelisz. bij overdracht door Gerard Adriaansz., LRK 125 c. Arkel fol. 41v. 31-8-1563: Jacob Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Cornelisz., zijn vader, LRK 130 c. Arkel fol. 8v-9. 2-6-1564: Paulus Nikolaasz. voor Marietje Jacobsdr., weduwe Gijsbert Cornelisz., bij overdracht door Jacob Gijsbertsz., LRK 130 c. Arkel fol. 14. 9-2-1583: Adriaan Bastiaansz voor Leentje Gijsbertsdr., zijn vrouw, bij dode van Marietje Jacobsdr., haar moeder, LRK 135 fol. 315v. 3-12-1630: Gijsbert Adriaansz (zie B.4) te Ammersgraafland bij overdracht door Bastiaan Adriaansz (zie B.1), zijn broer, voor Leentje Gijsbertsdr., weduwe Adriaan Bastiaansz., te Ammersgraafland, hun moeder, LRK 145 c. Zd.-Holland fol. 39-40. Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 3 d.d. 09-06-1611 Gerrit Gerritsz Stam, voor zich zelf en namens zijn moeder Neltgen Jacobs als weduwe van Willem Lenertsz, verkoopt aan Adriaen Bastiaensz 1 morgen land in Ammers Gravelant. Het aankoopbedrag is reeds betaald. In de daarop volgende acte bevrijdt Gerrit Gerritsz Stam Adriaen Bastiaensz van een arrest die Pieter Pieters de Jonge heeft gedaan op zekere penningen van Gerrit Gerritsz Stam en zijn moeder die berustten bij Adriaen Bastiaensz, en die Gerrit Gerritsz Stam bij de voorgaande eigendomsoverdracht heeft gelicht. Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 3 d.d. 28-11-1613 Jan Adriaensz (zie B.2), man en voogd van Adriaentgen Dirricxdr, die eerder weduwe was van Jacob Huijbertsz, verkoopt vier hond land in Ammers Graveland aan Adriaentgen Bastiaensdr, weduwe van Willem Gerritsz. Arien Bastiaensz ondertekent als schepen:

  Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 3 d.d. 29-11-1614 Gerrit Willemsz verkoopt namens zijn moeder Adriaentgen Bastiaens, aan Adriaen Bastiaensz 10 hond land en een zesde deel van een hond land in Ammers Gravelant. Het aankoopbedrag is reeds betaald. Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 11 d.d. 20-04-1617 Adriaen Bastiaensz wordt genoemd als n der aanwezige schepenen op de rechtdag gehouden op 20-04-1617. Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 11 d.d. 22-02-1618 Aernout Mertensz Backhuijsius, schout van de baronie Liesvelt heeft op verzoek van Adriaen Adriaensz Oom (zie k37312), gaarmeester van Ammers Graveland, Achterland en Peulwijk, Adriaen Thonisz Thielen opgelegd als gebruiker van de helft van des

 • Genealogie Speksnijder Pagina 5 Datum: 5-Nov-17

  heeren hoeve in Gravelant, het bedrag van 43 gulden en 14 stuivers en 2 penningen ongeld over het jaar 1617 te betalen. Maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat gehad. De schepenen van Ammers Graveland, waaronder Adriaen Bastiaensz, gaan nu ook over tot een vermaning. Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 11 d.d. 19-12-1619 Adriaen Bastiaensz wordt genoemd als n der afwezige schepenen op de rechtdag gehouden op 19-12-1619. Recht. Arch. Ammers Graveland invnr. 3 d.d. 12-12-1620 Pieter Gerritsz Brouwer verkoopt aan Adriaen Bastiaensz 6 morgen land in Gravelant. Het aankoopbedrag is reeds betaald.

  B.1 Speksnijder, Bastiaen Adriaensz * +/- 1583 te Ammers Graveland (?) tussen 08-01-1664 en 20-03-1664 te Ammers Graveland x +/- 1610 Bastiaensdr, Machdalena * +/- 1583 voor 02-1664 te Ammers Graveland

  REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL IN DE ALBLASSERWAARD, 1317-1650 Ammers Graveland 15. De helft van een halve hoeve land in Ammersgraafland met hofstede en rijs daarbij, (1521: strekkend van het achterland to