Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak...

of 26 /26
Gemeenteraad Rhenen 29 – 10 – 2014

Embed Size (px)

Transcript of Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak...

Page 1: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Gemeenteraad Rhenen

29 – 10 – 2014

Page 2: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Voorstellen

Fransje van Veen: • Directeur PPO de Link (Openbare scholen in Rhenen,

Wageningen en Renkum)

• Voorzitter van oude SWV Veluwe Rijn Vallei tot 1 aug 2014

• Bestuurslid van nieuwe SWV Rijn en Gelderse Vallei per 1 okt 2013

Thea de Graaf • Directeur van SWV Rijn & Gelderse Vallei per 1 augustus 2014

Page 3: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Programma • Op weg naar Passend onderwijs (Mw van Veen)

• Verschil tussen oude SWV en nieuwe SWV (Mw van Veen)

• Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei (Mw de Graaf)

• Stand van zaken (Mw de Graaf)

• Scholen werken samen: welke kansen (Mw van Veen)

• Transities en Passend onderwijs (Mw de Graaf) – Ondersteuningsteams

– Lokale teams

– Schoolmaatschappelijk werk / Jeugdgezondheidszorgmedewerker

Page 4: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Op weg naar Passend onderwijs

Proces • Sinds 2006 plannen bij OCW • Uitgangspunten verschillende malen gewijzigd • Uiteindelijk helderheid eind 2011

– Regio-indeling o.b.v. gemeenten – PO en VO niet samen – SO en PO wel samen – Herverdeling middelen naar rato van aantal leerlingen in

het SWV

• Start proces in najaar 2011

Page 5: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Op weg naar Passend onderwijs

Proces Belemmerende factoren • 34 schoolbesturen • 4 oude SWV en aantal “losse” scholen • Vereveningsgebied

– Begroting 2014 – 2015: ± 12.500.000,= – Begroting 2020 – 2021: ± 11.500.000,=

Gekozen voor • Inhoud voor bloedgroep • Kleine redelijke overhead • Bottom-up

Page 6: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Op weg naar Passend onderwijs

Proces

Eindresultaat voorjaar 2014

• Vereniging

• Bestuur met onafhankelijk voorzitter

• Ondersteuningsplan

• OOGO Passend onderwijs

• OPR (ondersteuningsplanraad)

• Simulatieonderzoek Onderwijsinspectie: positief

• Inrichtingsnotitie SWV (juni 2014)

Page 7: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Verschil WSNS en Passend onderwijs: VOOR 1-8-2014

Wet op primair onderwijs

• WSNS (weer samen naar school) sinds 1995

• LOM en MLK-scholen: SBO (Scholen voor Speciaal Basisonderwijs)

• SBO en BAO onder één wetgeving

• WSNS samenwerkingsverbanden – gezamenlijk een SBO onderhouden (> 2 %)

– middelen beheren

– ondersteuning naar BAO

– toelating SBO via PCL

Page 8: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Verschil WSNS en Passend onderwijs: VOOR 1-8-2014

Wet op speciaal onderwijs (WEC)

• SO (cluster 1, 2, 3, 4 en AB-diensten)

• Toelating via CVI (per cluster)

• Keuze voor ouders:

– Plaatsing in BAO met leerlinggebonden financiering (LGF, beter bekend als rugzakje )

– Plaatsing in SO school

Page 9: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Verschil WSNS en Passend onderwijs: NA 1-8-2014

Wet op Passen onderwijs

• BAO, SBO en SO (3 en 4)

• Opheffen REC en LGF (rugzak)

• Toelating tot SO (3 en 4) of SBO via commissie Toelaatsbaarheidsverklaring)

• Nieuw samenwerkingsverband

• Iedere school: basisondersteuning

• Dekkend aanbod van onderwijsondersteuning

Page 10: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Verschil WSNS en Passend onderwijs

WSNS Samenwerkingsverband Passend onderwijs Samenwerkingsverband

7 WSNS-SWV - Rhenen drie SWV-en PO 4 REC’s

1 SWV Rijn & Gelderse Vallei 4 Steunpunten

BAO en SBO BAO en SBO en SO 3 en 4

Per WSNS SWV - Leerlingen , scholen, schoolbesturen

SWV Rijn & Gelderse Vallei - 24.000 kinderen - 128 scholen - 36 schoolbesturen

Kinderen weigeren Zorgplicht

Toelating tot SBO - PCL Toelating tot SO - CVI cluster 1, 2, 3 , 4

Toelating tot SBO en SO 3 en 4 - Cie voor Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Toelating voor SO 1 en 2 - Cie voor onderzoek

Page 11: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Verschil WSNS en Passend onderwijs

WSNS Samenwerkingsverband Passend onderwijs Samenwerkingsverband

Ondersteuning aangestuurd: - Door SWV - Cluster 1 - Cluster 2 - Cluster 3 - Cluster 4

Ondersteuning aangestuurd: - SWV Rijn & Gelderse Vallei (Steunpunt Coördinatoren) Cluster 1 en 2 blijven apart

Vaste ondersteuningsmogelijkheden Arrangementen: Wat heeft een kind nodig “out off the box”

Financiën voor ondersteuning - naar ieder schoolbestuur WSNS SWV - Naar REC’s voor AB

Financiën voor ondersteuning naar SWV - naar schoolbesturen - centrale dienst ondersteuners

Per gemeente overleg OOGO Passend onderwijs OOGO Transitie jeugdzorg/awbz

Page 12: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei

Taak

• Passend onderwijs = goed onderwijs

• Dekkend aanbod

• Extra (onderwijs)ondersteuning

• Ouders als gelijkwaardige partners • Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O

• Verdeling financiën voor ondersteuning

• Samenwerken met cluster 1 en 2

• Samenwerken met gemeenten/instellingen

Page 13: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Stavaza

• Directeur

• Steunpunt Coördinatoren

• Steunpunt teams

• Het moet gebeuren binnen scholen

Page 14: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Stavaza

• Directeur

• Steunpunt Coördinatoren

• Steunpunt teams

• Het moet gebeuren binnen scholen

Page 15: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Regionale Steunpunten • Één samenwerkingsverband

• Vier regio’s op basis van:

– geografische situering

– rekening houdend met cultuur

– rekening houdend met historie

• Regio’s zijn: – Ede

– Wageningen/Rhenen

– Veenendaal/Renswoude

– Barneveld/Scherpenzeel

Page 16: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Steunpunt Coördinatoren

• Zijn de spin in regionale web

• Zijn aanspreekpunt van Regionaal Steunpunt Team

• Zijn uitwisselbaar

• Omvang taak: afhankelijk van regio (grootte, behoefte)

• Werken samen met bao, so en sbo

• In totaliteit 4 fte

Page 17: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Steunpunt Coördinator Wageningen / Rhenen

Susanne Klok [email protected]

Page 18: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Regionaal Steunpunt Team

• Diverse deskundigen en experts

• Gaan uit van bestaande functionarissen – Voormalig WSNS

– Voormalig Cluster 3 en 4

• Werken voor de scholen in hun regio, maar mogelijk ook breder

• Ondersteunen naar TLV-procedure

• Zijn dienstverlenend!

Page 19: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Het moet binnen de scholen gebeuren

• In en rondom de school Passend onderwijs

• In en rondom de school organisatie van de ondersteuning

Page 20: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Knelpunten

• Hoeveelheid aanvragen

• SC-en starten a.h.v. het proces

• Startende organisatie, onvoldoende faciliteiten

• Onvoldoende duidelijkheid m.b.t. mogelijkheden inzet – Menskracht

– Financien

Page 21: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Stand van zaken

Gerealiseerd

• Mensen i.p.v. geld

• Ondersteuningsvragen gekoppeld aan ondersteuning

• Communicatie met het veld

• Overleg met VO en voorschools startend

• Overleg met gemeenten (OOGO)

Page 22: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Scholen werken samen

Samenwerkingsmogelijkheden

• Zorgplicht – School schoolbestuur schoolbesturen SWV

• Dekkend aanbod – In een wijk, stadsdeel

Page 23: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Transities en Passend onderwijs

Samenwerkingsmogelijkheden

• Leerplicht

• Leerlingvervoer

• Gebouwen

• Onderwijs

Page 24: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Transities en Passend onderwijs

Andere kijk

• Wat heeft een kind nodig

• Wat heeft een ouder nodig

• Wat heeft een begeleider / leerkracht nodig

Page 25: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Transities en Passend onderwijs

Samenwerkingsmogelijkheden

• Zelfde uitgangspunten – Minder bureaucratie, korte lijnen – Preventie – Arrangeren – Zelfverantwoordelijkheid – Integrale aanpak

• Verbinding lokaal team en ondersteuningsteam!!! • Essentieel SMW en/of JGZ-medewerker

• Eén kind - één gezin – één plan

Page 26: Gemeenteraad Rhenen...OOGO Transitie jeugdzorg/awbz . Taak SWV Rijn & Gelderse Vallei Taak •Passend onderwijs = goed onderwijs •Dekkend aanbod •Extra (onderwijs)ondersteuning

Transities en Passend onderwijs

Samenwerkingsmogelijkheden

• Vraag: wie voert regie waarop