Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

22
10 oktober 2013 Hans Schneider Gemeente x Liander = Lokale Energietransitie

description

Hoe gemeenten en Liander kunnen samenwerken m.b.t. energietransitie. Arnhem, 10 oktober 2013.

Transcript of Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Page 1: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Hans Schneider

10 oktober 2013

Gemeente x Liander = Lokale

Energietransitie

Page 2: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Verhaallijn

• Energietransitie?

• Liander & Energietransitie

• Gemeenten & Energietransitie

• Gemeenten x Liander = Energietransitie

Page 3: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Energietransitie

Page 4: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Betrouwbaar

Betaalbaar

Duurzaam

Page 5: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Energietransitie…

Alles wordt anders!

Ja hoor,

alles wordt anders...

Page 6: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Energie (on)zekerheden

• Energieprijzen onvoorspelbaar

• In Nederland weinig draagvlak voor kernenergie, schaliegaswinning en CO2-opslag

• Ons aardgas raakt een keer op

• Zon alsmaar goedkoper

• Lange termijn beleidsdoelen niet ter discussie: Duurzame energievoorziening in 2050

• Opwek & verbruik liefst dicht bij elkaar!

• Opwek & verbruik liefst gelijktijdig!

Page 7: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

7

Page 8: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

8

Energieprijzen kleinverbruik…

1997 – 2012

Gas van 25 naar 61 cent circa 10% per jaar

Elektriciteit van 9,5 naar 26 cent ruim 11% per jaar

Bron: CBS, gemiddelde kleinverbruiktarieven, incl. REB, excl BTW

Page 9: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Aanvragen teruglevering

Van 60 naar 600 per week in ruim een jaar…

Page 11: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

11

Ja echt, alles wordt anders

???

Groen gas

Page 12: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Liander & Energietransitie

Page 13: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Liander opereert lokaal!

• Lokale klanten

• Lokale netten

• Lokale aandeelhouders

Onze missie:

“bijdragen aan een betere samenleving in de regio’s waarmee wij verbonden zijn”

13

Page 14: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

14

Als overal zonnecellen liggen…

Page 15: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

15

Gemeenten &Energietransitie

Page 16: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

16

Enkele gemeentelijke uitdagingen

• Meer taken minder geld

• Veel ambities:

- Klimaatdoelen: energieneutraal, klimaatneutraal, duurzaam

- Sociale doelen: bestrijden energiearmoede

- Economische doelen: meer werkgelegenheid in de bouw en in projectontwikkeling

• Toenemende belang ruimtelijke ordening

Energietransitie heeft met al deze uitdagingen raakvlakken!

Page 17: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Wat kunnen (&moeten) gemeenten doen voor energietransitie?

Energiebesparingbestaande bouw

RO & Energie:Wind, warmte, bio, zon

VergroenenOV & EV

Milieuvergunning & handhaving

Faciliterenburgerinitiatieven

Economischekringloop sluiten

Page 18: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

18

Gemeente x Liander = Lokale

Energietransitie

Page 19: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

19

Samen werken aan energiebesparing

• Slimme meters

• Meetdata.nl

• Energie in beeld

• Kantoor in Kaart

• Mijn huis, Mijn energie

Page 20: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

20

Samen werken aan duurzame energie

• Inpassing zon en wind

• Smart grids

• Biogas en groen gas

• Lokale duurzame energie-initiatieven:

- www.liander.nl/Samen

- www.energieaandeel.nl

Page 21: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

Nieuwe activiteiten van Alliander

• Financiering en ontzorging van energiebesparing voor particuliere woningeigenaren: www.ikbenup.nl

• Infrastructuur en services voor elektrische mobiliteit: Alliander Mobility Services

• Aanleg en exploitatie van ‘andere’ energie-infrastructuur zoals warmte/koude & biogas: Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Infrastructuur voor duurzame energievoorziening vanuit een publieke,

markt-faciliterende rol

Page 22: Gemeenten energietransitie Liander 10okt2103

[email protected]

Dank vooruw aandacht!