Gemeenten en Het Nieuwe Werken

download Gemeenten en Het Nieuwe Werken

of 17

 • date post

  17-Dec-2014
 • Category

  Technology

 • view

  3.757
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Quarant levert al jaren een inhoudelijke bijdrage aan de transformatie van gemeenten naar een moderne e-overheid met een excellente dienstverlening. Dat doen we door visie, betrokkenheid en daadkracht. In deze transformaties (proces, organisatie, mens en techniek) blijft de focus doorgaans beperkt tot de primaire (productgerichte) processen en verbetering van de dienstverlening. Steeds vaker worden wij echter ook betrokken bij vraagstukken rond de nieuwe manier van werken. Daarbij gaat het om het verbinden van een wereld van toenemende technologische mogelijkheden met die van het individu in zijn interactie met de omgeving. In de nieuwe wereld van de excellente gemeente, gaat de toekomstige ambtenaar tenslotte niet meer naar zijn werk, maar aan het werk. Wij willen graag met u deze wereld functioneel en technisch vormgeven!

Transcript of Gemeenten en Het Nieuwe Werken

 • 1. Het Nieuwe Werken binnen de lokale overheid Nieuwe dienstverlening nieuwe kansen

2. Ontwikkelingen Procesmatig werken binnen een 'Andere Overheid' noodzaak: impact op organisatie! Steeds meer ketensamenwerking (over organisaties heen): NUP/e- overheid De nieuwe/jonge medewerker verandert Kennis delen steeds belangrijker Technologie maakt steeds meer mogelijk Euros worden schaars: bezuinigen dus! Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 3. De Andere Overheid: Procesmatig werken Management Waarderingdoor medewerkers MedewerkersManagement WaarderingBeleid & Bestuur envandoorStrategiefinanciers processen doelgroepen Financin Waardering doorInformatiederdenORGANISATIERESULTAATLeren en verbeteren Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 4. Procesmatig werken Beleidsproces Voorbereiden, besluitvorming, uitvoering, evalueren, bijstellen Beheersproces Alle producten en diensten Monitoring, evaluatie, bijstelling Ondersteund met Proces ondersteuning (kennis)Vakspecifieke applicaties Ondersteunend proces P&O I&ADe rest ondersteund met: Communicatie & voorlichtingGenerieke applicaties (DMS, Juridische zaken Office-suite, MidOffice Facilitaire zakenen .Sharepoint) Projectmatig proces Realisatie, implementatie, evaluatie, bijstelling Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 5. De wereld verandert Verschuiving van specifiek naar generiek Steeds meer samenwerking, tijd + locatie onafhankelijk Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 6. NUP Dec. 2008: Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-Overheid (Cie. Postma/Wallage) Bestuurlijke verklaring ondertekend door gemeenten (commitment) Samengestelde vragen Federatieve overheid (samenwerking) Ketens Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009Pagina 7. 19 geprioriteerde basisvoorzieningen (kerninfra)E-toegangBasisregistraties 1 Webrichtlijnen 10 Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) 2 Samenwerkende catalogi 11 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 3 Antwoord voor Bedrijven12 Nieuw Handelsregister (NHR) 4 MijnOverheid.nl13 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 5 Overheid heeft Antwoord14 Topografie15 Kadaster16 Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)E-authenticatie 6 DigiD burgerE-informatieuitwisseling 7 Gemeenschappelijke machtigings-17 Overheidsservicebus (OSB) en werknemersvertegenwoordiging (GMV)18 Terugmeldfaciliteit (TMF) 8 DigiD bedrijven19 Gemeenschappelijke ontsluiting Nummers Basisregistraties (GOB)9 Burger Service Nummer (BSN)Module NUPQuarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 8. + 6 voorbeeldprojecten (inzet kerninfra) Omgevingsloket (WABO) Digitaal Klantdossier Werk en Inkomen 1-loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten WMO-Regelhulp Verwijsindex Risicojongeren Dienstenrichtlijn 1-loket Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 Pagina 9. Waartoe leidt het binnen gemeenten? KCC groeit uit MidOffice belang groeit Steeds meer verbindingen met landelijke voorzieningen Steeds minder vakspecifieke toepassingen Steeds meer generieke toepassingen Steeds meer kanteling naar klantgerichte orintatie Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 Pagina 10. is wereldwijd geconnect, to ,at 11. Kennismanagement: optelsom! Expliciete kennis In databases: gestructureerde kennis In documenten/lijsten: vaak ongestructureerde kennis Impliciete kennis Tussen de oren! Vaak ongestructureerde kennis Het gaat dus om Waar vind ik Wat (expliciet)? n Wie heeft verstand van Wat (impliciet)? Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 12. Kennis delen dus! MAAK HET EENVOUDIG OM DE JUISTE KENNIS OF M/V TE VINDEN MAAKGemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009Quarant HET LAAGDREMPELIG OM KENNIS EXPLICIET TE MAKEN 13. Techniek: integratie voice, text, video en dataTeamDocument & Email Calendaring WorkspacesFilesVideoConferencingWeb/DataConferencingBusiness/ Workflow Applications AudioConferencingInstantMessagingPresence & Mobility Availability Telephone/PBX Slimmer werken, vergaderen, communiceren, plannen, content creren Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009 14. Bezuinigen! Businesscase Het Nieuwe Werken KantoorruimteProductiviteit +10%+40% -15%-50%WerkplekMens Ziekteverzuim-2% -20%Reistijd Werving en behoud-5%-30%medewerkers-5% -15% TechnologieICT-kostenwerkomgevingICT-kosten Communicatie &+15% Samenwerkingstooling +10%16Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 200916 15. www.quarant.nl www.excellentegemeente.nlSamen op reis? Quarant Gemeenten en Het Nieuwe Werken mei 2009