Gemeentehuis Laarbeek Kort nieuws Praat mee over jouw ... · PDF file 22/11/2018...

Click here to load reader

 • date post

  12-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gemeentehuis Laarbeek Kort nieuws Praat mee over jouw ... · PDF file 22/11/2018...

 • Donderdag 22 november 2018 16

  Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl. • Vergaderingen raadscommissies • Besluit uitschrijving personen • Nominaties Laarbeeks Vrijwilligerscompliment • Geen snoeihout meer stoken Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

  Iedere vrijdag komt een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad in het programma Laarbeek Actueel op Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. Het vaste programmaonderdeel Gemeentelijke en politieke zaken, wordt uitgezonden tussen 17.00 en 18.00 uur.

  Vrijdag 23 november is wethouder Ria van der Zanden aan het woord. Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

  Woningcorporatie woCom en gemeente Laarbeek zetten samen een adviesgroep op om de behoeften te peilen onder jongeren op het gebied van wonen en hun leefomgeving.

  In deze adviesraad bespreken we onder andere woonbehoeften en zaken waar jongeren tegenaan lopen op de huidige woningmarkt. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: Hoe kijk je aan tegen de woonsituatie in Laarbeek? Hoe zie je de toekomst? Wat zijn je kansen als starter? Wat vind je van de koop- en huurmarkt? Hoe kunnen we jou als jongere het beste bereiken? De jongerenadviesraad wordt samengesteld uit jongeren uit Laarbeek die ouder zijn dan 18 jaar. Afkomst, achtergrond en huidige woonsituatie zijn hierbij niet relevant. Ben jij geïnteresseerd en denk je graag mee? Meld je dan aan via gemeente@laarbeek.nl met als onderwerp: jongerenadviesraad. Aanmelden graag vóór 1 december.

  Ben jij je fi ets kwijt geraakt of is je fi ets gestolen? Kom dan op woensdag 28 november naar de gemeentewerf Laarbeek en misschien staat jouw fi ets wel tussen de fi etsen die we op de werf hebben staan.

  Neem wel even je legitimatiebewijs mee met een aankoopbewijs/ garantiebewijs van je fi ets.

  Adres: De Stater 4, Beek en Donk Tijd: tussen 13.00 en 14.30 uur

  Tussen 3 december 2018 en 19 januari 2019 (week 49, 50, 51, 2 en 3) is de Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg wordt herstraat.

  De werkzaamheden worden als volgt gefaseerd uitgevoerd: • In week 49 en 50, met een uitloop in week 51 wordt gewerkt aan het deel vanaf

  het kruispunt Julianastraat/Tuinstraat tot voorbij de Brakenstraat. • In week 51 wordt het kruispunt Mgr. Verhagenstraat-Tuinstraat-Julianastraat in

  delen herstraat, zodat de Tuinstraat bereikbaar blijft. • In weken 52 en 1 wordt er niet gewerkt en is de weg open voor doorgaand

  verkeer. • In week 2 en 3 wordt het resterende deel tot aan de Bosscheweg onder handen

  genomen. Omdat er gedurende de winter gewerkt wordt dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat afgeweken kan worden van de planning in verband met onwerkbaar weer (vorst en sneeuw).

  Het doorgaande lokale verkeer wordt omgeleid via de Schoondonkseweg, Vonderweg en de Bosscheweg. Verkeer tussen Gemert en Beek en Donk wordt geadviseerd de ANWB wegbewijzering te volgen (via de N615).

  Met de kans op nachtvorst, neemt ook de kans toe dat afval in uw containers vastvriest wanneer deze buiten blijven staan. Het gevolg kan zijn dat de container niet helemaal geleegd kan worden. Dit geldt met name voor de groencontainers. Normaal worden de containers namelijk bij het legen twee keer geschud om te zorgen dat het afval uit de containers valt. Bij bevriezing is het echter mogelijk dat bij te veel schudden de containers scheuren.

  Indien u de container aangeboden heeft terwijl de inhoud is vastgevroren, komt de mislukte poging om uw container te legen helaas toch op uw rekening. Wij adviseren u dan ook om de container de nacht voor het leegmaken vorstvrij weg te zetten zodat het ongemak van een volle container en de overbodige kosten u bespaard blijven.

  Zorg er ook voor dat de deksels van de afvalcontainers niet vastvriezen. De container kan dan niet worden geleegd.

  Nog enkele tips • Zorg dat de container de nacht voor aanbieding op een vorstvrije plaats staat. • Plaats een klein stokje onder de deksel, of zorg dat de rand van de deksel

  goed droog blijft. • Ook een krant onder in de lege bak leggen kan – bij lichte vorst - vastvriezen

  van het afval voorkomen. • Laat het natte groente- en fruitafval, theezakjes en koffi efi lters uitlekken,

  voordat het de bak ingaat. Hoe minder water er in zit, hoe kleiner de kans op bevriezing.

  De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan mevrouw E. Boogerd uit Aarle-Rixtel voor het uitbaten van Ribs at Home, Dorpsstraat 55 in Aarle-Rixtel (verzonden 15 november 2018 ).

  Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

  De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan mevrouw E. Boogerd uit Aarle-Rixtel voor het uitbaten van Ribs at Home, Dorpsstraat 55 in Aarle-Rixtel (verzonden 15 november 2018).

  Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

  Kort nieuws

  Laarbeek actueel

  Praat mee over jouw woonbehoeften!

  Fietskijkdag 2018

  Mgr. Verhagenstraat Beek en Donk afgesloten voor werkzaamheden

  Let op uw afvalcontainers bij vorst

  Verleende vergunning Drank- en Horecawet

  Verleende Exploitatievergunning APV

  Afvalinzameling

  Klachten afvalinzameling Heeft u klachten over het inzamelen van PMD (plastic, metaal en drankkartons), groenafval of restafval? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met BLINK, via telefoonnummer 0800 0492, of e-mail: info@blinkafval.nl.

  Buitengebied

  feestdag gro f groen

  resta f va l pmd

  Inzameling oud papier per kern Lieshout en Mariahout op woensdag Aarle-Rixtel op vrijdag Beek en Donk op zaterdag

  N O V E M B E R ma di wo do vr za zo

  Binnengebied

  feestdag gf t gro f groen

  resta f va l pmd

  Inzameling oud papier per kern Donk op dinsdag Lieshout en Mariahout op woensdag Beek op donderdag Aarle-Rixtel op vrijdag

  Donk op dinsdag Lieshout en Mariahout op woensdag Beek op donderdag Aarle-Rixtel op vrijdag

  N O V E M B E R ma di wo do vr za zo

  www.laarbeek.nl

  Koppelstraat 37 Postbus 190 5740 AD Beek en Donk T 0492 469 700 F 0492 469 701 E gemeente@laarbeek.nl I www.laarbeek.nl F facebook.com/GemeenteLaarbeek T @Laarbeeknieuws

  Openingstijden loketten: alleen op afspraak Maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) Woensdag: 14.00 - 17.00 uur (alléén Burger- zaken) en van 18.00 - 19.30 uur (alléén Burgerzaken en Bouwen & Wonen)

  Telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 12.30 uur Maandag tot en met donderdag: 13.00 - 17.00 uur Woensdag: 18.00 - 19.30 uur

  Gemeentehuis Laarbeek

  Stater 2, Lieshout telefoonnummer 0499 422 775

  Openingstijden: Woensdag tot en met vrijdag: 13.00 - 17.00 uur Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

  Milieustraat Laarbeek

  Bezwaarschriften

  Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

  Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningen rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffi erecht verschuldigd.

  Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 22 november 2018

  De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan: • Gardistenbond De Raopers voor het houden van een braderie/jaarmarkt in

  de Dorpsstraat, Floreffestraat en de Heuvel in Lieshout op 2e Pinksterdag, maandag 10 juni 2019 11.00 tot 17.00 uur (verzonden op 15 november 2018),

  • VOF de Snuffelmarkt voor het houden van een mini rommelmarkt in en voor uw pand op het Heuvelplein 10C in Beek en Donk op 27 april 2019 van 10.00 tot 1.00 uur (verzonden op 20 november 2018),

  • Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Beek en Donk op zondag 3 maart 2019 van 14.00 tot 16.30 uur (verzonden op 20 november 2018).

  Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

  Verleende evenementenvergunningen

 • Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek va