Gemeente Rheden Henk Doeleman / Judith Slot Mondiaal... · PDF file 3. Ontwikkel een...

Click here to load reader

 • date post

  09-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gemeente Rheden Henk Doeleman / Judith Slot Mondiaal... · PDF file 3. Ontwikkel een...

 • Gemeente Rheden 14 mei 2019 Henk Doeleman / Judith Slot

 • Vragen?

  Wie doen mee/gaan meedoen aan global goals: (bron: VNGi)

  Rheden

 • Aanleiding: doorontwikkeling organisatie Wat willen we?

  • Netwerkorganisatie zijn, samen werken aan opgaven • Integraal werken • Resultaatgerichtheid • Werken aan en vanuit programma’s • Regionaal samenwerken (Triple Helix) • Inspelen op veranderingen om ons heen • Onderdeel zijn van maatschappij

  Wat kan ons hierbij helpen: Global Goals! Als koers opgepakt voor onze organisatie

 • Waarom interessant voor Rheden?

  • Los van domeinen en portefeuilles • Eén taal in Nederland en wereldwijd • Meedoen met bestaande ontwikkelingen, projecten,

  informatie, subsidies, kennis- en ervaringuitwisseling • Doelen aan elkaar verbonden, meer integraliteit (integrale

  oplossingen) • Richten zich op overheid, bedrijven, onderwijs,

  verenigingen/organisaties en burgers (tripple helix  Dutch diamond (quatro helix))

  • Kader om verbinding te maken monidiaal en lokaal vise versa • Zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld

  klimaatverandering, toegankelijke dienstverlening, participatie met burgers

  • Handvatten voor vertaling juist naar lokaal niveau

 • Verder…

  • VNG voert en campagne, heeft SDG-agenda en ondersteunt gemeentes

  • Bijdrage aan regionale en mondiale ontwikkeling • Wens vanuit maatschappij, vele bedrijven en

  onderwijsinstellingen doen al mee • Mogelijk antwoord op indeling programma’s en producten

  begroting • Het past enorm goed in de netwerkorganisatie • Vanuit de gezamenlijke doelen ontstaan nieuwe netwerken en

  samenwerkingsverbanden • Geen autonome entiteit, maar een onderdeel van een groter

  geheel waarin samen wordt gewerkt aan gezamenlijke doelen

 • Kotter ‘Accelerate’ (2015)

  • Opgave-gericht werken

  • ‘Second operating-system’

  • Strategisch netwerk

  • Implementatie in hiërarchie

  • Benodigd: ‘Accelerators’

 • 1. Creëer urgentie (complexe en extra vragen, IBP, ….)

  2. Ontwikkel een leidende coalitie (aandachtspunt)

  3. Ontwikkel een visie

  4. Draag de visie uit

  5. Koppel alle activiteiten aan de bijdrage aan de visie

  6. Vier de korte termijn successen

  7. Blijven leren van ervaringen en bijsturen wanneer nodig

  8. Institutionaliseer de gewenste verandering (SDG’s) (aandachtspunt)

  Aandachtspunten voor succesvol transformeren: de rol van de ambassadeur als accelerator

 • Samengevat: Waarom global goals voor Rheden?

  • Meer lange termijn denken • Omgeving verandert steeds sneller • Toenemende complexiteit vraagstukken vraagt om

  samenwerking • Duurzaam werken aan en betere Rhedense samenleving • Naar één overheid • Sterk bestuur • Think global, act local!

 • Strategie & beleid: • Coalitieakkoord • Collegebeleidsplan • Programmabegroting • Teamdeals • Project- en programmaplannen • College- en raadsvoorstellen

  Wat hebben we gedaan tot nu toe?

 • Congress Rheden: Petra Kuenkel, member of the club of Rome, responsible for de SDG’s

  ‘Jermain Bridgewater’ rap-challenge with our secondary schools in Rheden

 • Organisatie: • Nieuwe organisatiestructuur: integraal beleidsteam verantwoordelijk

  voor 14 van de 18 global goals. • Strategisch team verantwoordelijk voor de vier meer corporate global

  goals • Door College vastgesteld inrichtingsplan voor de organisatie, de global

  goals benoemd als koers en uitgangspunt • Portefeuilles wethouders gekoppeld aan Global Goals en coördinerend

  portefeuillehouder Programma GG. • Projectgroep global goals en klankbordgroep • Per goal een ambassadeur in onze gemeente

  Wat hebben we gedaan tot nu toe?

 • Teams & Global Goals

 • Cultuur: • Interne gesprekken, gesprekken, gesprekken

  • Bottom up projecten

  • Verhalen die bedoeling illustreren

  Wat hebben we gedaan tot nu toe?

 • Congres Rheden: Petra Kuenkel, lid van de club of Rome, verantwoordelijk voor de SDG’s

  ‘Jermain Bridgewater’ rap-challenge met middelbare scholen in Rheden

  Schooldag van global goals voor kinderen van lager scholen (17 goals vertaald in 7 kinder global goals)

 • Dr. Petra Kuenkel, Club of Rome Prof. Dr. Ilan Chabay, IASS Prof. Dr. Carlos Alvarez Peirera, Club of Rome

  Prof. Dr. Erst von Weizsäcker, co-president Club of Rome

  Symposium Hannover: Club of Rome

 • Samenwerking studenten, ondernemers en gemeente: windmolens en hydro-energie

 • Wedstrijd start-ups studenten hoge school: Bedenk een 18e Global Goal!

  “Deel en geef door”

 • 17 ambassadeurs!

 • Inwoners:

  • Pilot: samenwerking wijkplatform Dieren-West, CO2 neutraal

  • Vertaling Global Goals naar “Local Goals” • Bewonersinitiatieven stimuleren

 • Rol van de ambassadeur (als informeel leider)

  • Ambassadeur is verondersteld (informeel) leider op GG (interviews / filmopname 8 medewerkers)

  • Twee denkmanieren over informeel leiders:

  – 1. taak- versus relatiegericht (Bales) én

  – 2. optimistische verhalenverteller versus pessimistische onomwonden aanscherper / detaillist (square shooter; Schein))

  Rolverwachtingen van ambassadeur als informeel leider in termen van gedrag: • Voorstellen van acties / nemen van initiatief

  • Betrekken van alle belanghebbenden bij initiatieven

  • Doelen stellen / Ambities formuleren

  • Keuzes maken

  • Gesprekken leiden in de gewenste richting

  • Consistent in betrokkenheid

  • Koppelen van ideeën tot gezamenlijke gedragenheid

  • Actief vragen naar meningen

  • Waarderen anderen

  • Input leveren

  • Ondersteunen en positiviteit

  • Uitdragen en informeren

  • Verhalen vertellen

  • Humor

  • Uitvergroten problemen / Problematiseren

  • Kritiek geven

 • Communicatie:

  - Interview in o.a. Stadswerk magazine en het VNG magazine - Bezoeken van bijeenkomsten over de global goals - In onze organisatie presentaties/bijeenkomsten over de globale goals gegeven - Avond met de Ondernemers Club Rheden - Bijeenkomsten met ambassadeurs - Congres in Rheden

 • Educatie:

  - Schooldag van de duurzaamheid (17 goals vertaald naar 8 kinder global goals) - Jermain Bridgewater rapchallenge met een aantal middelbare scholen in Rheden - Prijsvraag georganiseerd voor scholen die het meeste presteren o.g.v. duurzaamheid - Met hogeschool Van Hall Larenstein samenwerken ogv lectoraat SDG - Gastcollege geven aan Universiteit Twente

 • Politiek:

  - Overdrachtsdocument voor nieuwe College opgesteld in format global goals - Intentie programmabegroting 2019 o.b.v. indeling global goals op te stellen - Presentatie gegeven over de globale goals aan gemeenteraad (brochure van de VNGi uitgedeeld aan de raadsleden ter inspiratie voor hun verkiezingsprogramma's) - Wethouder benoemd voor de global goals in Rheden

 • Inmiddels, meest veelbelovende gemeente van Nederland!

  Januari 2018

 • Meest inspirerende gemeente in 2019!

  Januari 2019

 • Wat kan het opleveren voor ondernemers?

  • Meer business, zakendoen met GG-ondernemers is interessant • Mooie branding, profilering in markt • Overheden en andere partners zullen in toekomst GG als voorwaarde stellen voor opdrachten, soort keurmerk • Afstemmen bedrijfsstrategie op mondiale vraagstukken, daardoor aansluiting bij marktontwikkeling • Samenwerking met andere partijen is makkelijker vanwege zelfde taal • Past uitstekend in MVO-gedachte

 • Bedrijfsleven mobiliseert zich!

  Bedrijfsleven mobiliseert zich!

 • Hoe gaat samenwerking met onderwijs?

  • Lectoraat Van Hall Larenstein, Triple Helix • Samenwerking Universiteit Twente, 3 afstudeerders en gastcollege •Kennisvalorisatie samen met onderwijs en ondernemers •Bewustwording door samen aan projecten te werken

 • Hoe ontwikkelt het verder?

  - Via “kennisbank” weten wie met welke onderwerpen bezig is - Kortstondige samenwerkingsverbanden ipv zware bestuurlijke overeenkomsten - Samen ontwikkelingen, projecten oppakken - Met “gesloten beurs” samenwerken - Hierdoor: meer kwaliteit, lagere kosten, meer snelheid - Iedere gemeente of andere organisatie kan partner

  zijn, nationaal en mondiaal - Global Goals Academy opzetten

  Project 1: Programma 2: Project 3: Ontwikkeling 4:

 • Global Goal Academy

 • Waarom Global Goals Academy ?

  • Aantrekkelijke werkgever • Imago vergroting, branding • Economisch aantrekkelijke vestigingsplaats • Netwerkorganisatie werkt niet zonder samenwerking met partners • Inwoners betrekken bij Global Goals via o.a. Ik Buurt mee! • Vergroting werkgelegenheid • Triple Helix krijgt een boost • Kennisvalorisatie • Medewerkers in ontwikkeling brengen • Kennisniveau organisatie verhogen • Inspiratie en kennis opdoen vanuit andere organisaties • Aantrekkelijk leef- en wer