Gelukkig Nieuwjaar! - N-VA Staden · gelukkig Nieuwjaar. Een overzicht in dit blad van onze...

Click here to load reader

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gelukkig Nieuwjaar! - N-VA Staden · gelukkig Nieuwjaar. Een overzicht in dit blad van onze...

 • Jaargang 6 • Nr. 1 • januari

  Geniet mee van ons uitgebreid nieuwjaarsontbijt op zondag 24 januari van 9 tot 11 uur

  Zaal Zonneheem Basijnsmolenstraat 6, OostnieuwkerkeDeelname: 5 euro

  Vooraf inschrijven kan door het juiste bedrag over te schijven op rekeningnummer BE93 0016 6857 1667 van N-VA Staden met de vermelding ‘ontbijt’ + aantal personen.

  We hopen dat u net als vorig jaar heel talrijk aanwezig bent. Iedereen is welkom!

  Meer info via Els De Gussem: [email protected] - 0498 57 71 13

  STADEN

  Beste medeburger uit Oostnieuw-kerke, Staden en Westrozebeke,

  Voor N-VA Staden was 2015 een jaar van verandering. Een open geest, gedrevenheid en rotsvaste over-tuiging stuwen ons verder om die verandering verder vorm te geven. De meerjarenplannen voor onze gemeente worden uitgevoerd. We blijven ons inzetten voor Staden op-dat uw welvaart en welzijn ook in het nieuwe jaar gegarandeerd blijven.

  Ik wens jullie heel graag een gelukkig Nieuwjaar. Een overzicht in dit blad van onze belangrijkste activiteiten van vorig jaar doet ons verlangen naar een frisse start van het jaar 2016.

  N-VA Staden is er alvast klaar voor en nodigt u graag uit op ons nieuw-jaarsontbijt op zondag 24 januari in zaal Zonneheem in Oostnieuwkerke.

  Hopelijk mogen we jullie talrijk verwelkomen.

  Iedereen is welkom!

  N-VA WIL UW WELZIJN

  GARANDEREN IN 2016

  Gelukkig Nieuwjaar!

  Els De Gussem Voorzitster N-VA Staden

  www.n-va.be/staden

  V.U.

  : Els

  De

  Guss

  em, W

  aran

  dest

  raat

  8, 8

  840

  Stad

  en

  Met gastspreker Siegfried Bracke

  N-VA-nieuwjaarsontbijt

 • Het voorbije jaar was N-VA Staden opnieuw heel actief in de gemeente. Niet alleen in de gemeente-raad en het schepencollege dragen we zorg voor u.

  We organiseren ook geregeld activiteiten waar we u op uitnodigen. Zo houden we de vinger aan de pols van wat er leeft in Staden.

  25 JANUARI 2015: NIEUWJAARSONTBIJT

  Vorig jaar was ons nieuwjaarsontbijt een schot in de roos. Bent u er dit jaar opnieuw bij voor een gezellig drankje en een leuke babbel?

  14 NOVEMBER 2015: KAAS- EN BREUGELAVOND

  Ook op onze Kaas- en Breugelavond was u talrijk aanwezig. Bedankt daarvoor! We hopen u ook in 2016 op één van onze activiteiten te verwelkomen.

  2015 was fantastisch. 2016 wordt nog beter!

  www.n-va.be/[email protected]

  De N-VA wil een moderne, slagvaardige en klantvriendelijke overheid. Te veel bestuurs- niveaus en organisaties lopen elkaar voor de voeten en kosten de belastingbetaler handenvol geld. Zo wil de N-VA al lang de overbo-dig geworden Senaat afschaffen. Ook het provinciale bestuursni-veau moet herbekeken worden.

  Is het werkelijk nodig om tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid een bijkomend politiek orgaan in stand te houden dat zich met van alles en nog wat bezig-houdt? De provinciale diensten en ambtenaren verrichten op veel domeinen schitterend werk. Daar geven wij hen een dikke pluim voor. Maar deze taken kunnen evengoed aangestuurd worden door Vlaande-ren of de gemeentebesturen.

  GEWIJZIGD TAKENPAKKETDenemarken, Noorwegen en Nederland hebben een dergelijke bestuurlijke wijziging al met succes doorgevoerd. Op vraag van Lies-beth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, keurde nu ook de Vlaamse Regering een aantal

  maatregelen goed die een begin maken met de afslanking van de provincies.

  De provinciebesturen zullen zich hoofdzakelijk alleen nog met ‘grondgebonden zaken’ bezighouden: economie, toerisme, landbouw, enz. Het heffen van belastingen wordt ingeperkt en de provin-cies zullen zich ook moeten terugtrekken uit de intercom-munales. ‘Persoonsgebonden aangelegenheden’ zoals cultuur en welzijn verhuizen naar andere beleidsniveaus.

  BESPAREN OP POSTJESBij de volgende verkiezingen in 2018 wordt het aantal provincieraads- leden in West-Vlaanderen bo-vendien gehalveerd (van 72 naar 35). Via het Provinciefonds werd de provincie al gedwongen een besparing van 5 miljoen euro door te voeren. Want politici moeten het land en haar bevolking op een zo efficiënt en zuinig mogelijke manier besturen. Ook als zij daarmee hun eigen positie en macht moeten opgeven. Wist je bijvoorbeeld dat

  het afschaffen van de provincieraad en de deputatie alleen al in West-Vlaanderen een besparing van ruim 1,5 miljoen euro zou betekenen?

  Dat deze hervormingen misschien niet van een leien dakje zullen lopen, daar zijn we ons zeker bewust van. Weerstand is te verwachten. Maar verandering is nodig. Bovendien zou men samen met de afslanking van de provincies ook het best de mogelijke fusies tussen de gemeenten op tafel gooi-en. Al zullen weinig burgemeesters daarom staan te springen…

  Afslanking provincies: op naar een efficiënter en zuiniger bestuur

  Met de afslanking sparen we geld uit én behouden we een goede dienstverlening.N-VA-provincieraadsleden Luc Coupillie en Wouter Vanlouwe

  Uw lokale N-VA-mandatarissen zorgen voor verandering en vooruitgang

  Contacteer ons via: [email protected]

  MARIE-PAULE VANCOPPENOLLE Schepen Werkgroep Welzijn, Kin-deropvang, Vrije Tijd (sport, cultuur, en verenigingsleven)

  ADELHEID HESSEL OCMW-raadslidWerkgroep Welzijn, Kinderopvang, Vrije Tijd (sport, cultuur, en verenigingsleven)

  NIKOLAAS BOURGEOIS SchepenWerkgroep Landbouw, Platteland en Milieu

  MARC BOGAERT SchepenWerkgroep Onderwijs, Jeugd, Personeel en Senioren, Rustplaatsen en Kerkfabrieken

  BART VYNCKIER SchepenWerkgroep Lokale Economie, Ruimtelijke Ordening, Patrimonium en Wonen

  KOEN DEMONIEN-VA-fractieleider gemeenteraad

  GABRIEL GEVAERT OCMW-raadslidWerkgroep Welzijn, Kinderopvang, Vrije Tijd (sport, cultuur, en verenigingsleven)

  WIM CRABBE GemeenteraadslidWerkgroep Welzijn, Kinderopvang, Vrije Tijd (sport, cultuur, en vereni-gingsleven)