GELUKKIG NIEUWJAAR! - oudhengelogld.nl · GELUKKIG NIEUWJAAR! Met heerlijkheden van de Keurslage...

Click here to load reader

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GELUKKIG NIEUWJAAR! - oudhengelogld.nl · GELUKKIG NIEUWJAAR! Met heerlijkheden van de Keurslage...

 • woensdag 3 januari 1990

  w

  UITGAVE:

  DRUKKERIJ WOLTERS

  Regelinkstraat 16Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

  Verschijnt dinsdags in:Hengelo, Keijenborg,Velswijk (Zelhem), Steenderen,

  Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,Toldijk, Wichmond-Vierakker

  en omstreken

  GELUKKIG NIEUWJAAR!Met heerlijkheden van de Keurslage

  voor niet teveel geld.

  Deze week:Magere RIBLAPPEN

  , k, 12.95500 gramMager Hacheevlee* -kruiden

  6.95

  100 gram slechts

  .

  DagreMames:DINSDAG EN WOENSDAG

  500 gr. gehakt+ kruiden 4.5Q

  500 gr. verse worst(fijn of grof) 4.50

  SPECIAL

  DEENSEGOULASH

  Met verse groenten enheerlijke kruiden, 100 gram

  185

  KEURSLAGER

  DONDERDAG, VRIJDAG ENZATERDAG

  500 gr. schouder-karbonade 2.95max. 2 kg. per klant

  500 gr. malsevarkenslappen f 95

  P. VAN BURKRaadhuisstr. 7 Hengelo G.Tel. 05753-1269

  De KeurslagerVerstand van

  lekker vlees

  VerkoopBloemenkas

  WIJ BEGINNEN 1990 MET:

  een mooi NIEUWJAARSBOEKET5.95

  3 KAAPS VIOOLTJES 3,95

  Fa. l WijnbergenKerkstraat 6a Hengelo Gld Tel. 05753-1473

  Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

  Onbetwist is BOSMANuw groenspecialist

  Telefoon 05753-2619

  VLEESRIBBEN500 gramROLLADESCHIJVENper stuk

  BOTERHAMWORST100 gram

  TONGEWORST100 gram

  3.75

  1.05

  1.15

  1.40

  SLAGERIJRATERINKRaadhuisstraat 10Hengelo (Gld)Tel. 05753-1301

  SIERHEESTERSHEIDEPLANTENLAANBOMENCONIFERENROZEN

  VRUCHTBOMENBOSPLANTSOENHAAGBEPLANTINGPOTGRONDGAZONGRASZAADSPORTVELDMENGSELCOMPOSTTURFMOLMTUINTURF

  VASTE PLANTEN

  TUINONTWERPENTUINAANLEG

  TUINONDERHOUD

  G. J. HALFMAN&ZNHofstraat 7 - Hengelo GldTel. 05753-1424

  Tapijt vuil?Haal dan de

  TAPINETTEdiepte reinigerHuur slechts f 10.— p. dagVerbluffend resultaat

  DROGISTERIJ

  LENSELINKKerkstraat l, Hengelo Gld

  SPORT GOEDmet SPORTGOED

  van

  RoozegaardeSportSpalstraat 13, Hengelo Gld

  POSTDUIVENVER.

  „Steeds Sneller"Tentoonstellingop zaterdag 6 jan.vanaf 19.30 uur

  en zondag 7 jan.vanaf 11.00 uur

  in het clubgebouw aan deUilenesterstr. Keijenborg

  Entree gratis

  AKTIEDEZE WEEK

  >MINQ/J1OLENMKKERS

  SAUCIJZEBROODJESvan 1.40 yoor I.Zï)

  ONTBIJTKOEXvan 2.10 voor

  Zolang de vo

  WIN DMOU NB AKKERH E K K E L M A N

  RAADHUISSTRAAT 3£ HENGELO GLD

  VOOR DAMES EN HERENVordenseweg 5 - HENGELO GLD

  Tel. 05753-1278

  Wij hebben de nieuwste

  zonnebank metgezichtsbruiner

  Bel gerust voor verdere informatie

  MEENEEM MAALTIJDENVers bereid in eigen k euken

  Wekelijks drie verschillende maaltijdenvoor een prijs

  tussen f 11.-- en f 15.-- p.p.

  Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 20 uurbehalve 's woensdags

  En kent u ook onze PUDDING?Toch eens proberen!

  RESTAURANT LANGELERSpalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

  Kerkstraat 6

  De beste wensenvoor 1990

  Verbouwings-OPRUIMINGT.E.M. 27 JANUARI

  Grandioze OPRUIMINGIn verband met de verbouwing moet er veel plaatsgemaakt worden.

  Kortingen van

  10 tot 60 pet!Aanbiedingen staan door de gehele winkel

  De toch al laag geprijsdeINRUILMEUBELEN

  nu nog extra in prijs verlaagd.

  Tevens vele aanbiedingen inSPREIEN EN DEKENS

  Kom vrijblijvend kijken en vergelijken,de prijs zal U meevallen.

  Buiten de opruiming

  10% kortingop alle

  meubelen - tapijten - gordijnen

  P HNNEVDCELB BI BK u» B oH *̂ ^̂ ^ BEI HHi IHHi IHH EKBMEUBEL- EN TAPUTEMHUIS

  hengelo(gld) ruurloseweg.Z^QJ* U8

  Onze grandiozebalans-opruimingSTOFFEN

  gele stiporanje stipgeen stip

  50% korting25% korting10% korting

  KONFEKTIEREK VOL o.a. rokjes, truien, sweatersblouses, T-shirts, broeken, vestjes

  nu voor de HALVE PRIJS

  Restanten WOL v.a. 1.00 per bol

  B.H.'s v.a. 9.95Slips 4 voor 10.00Nachthemden v.a. 15.00Heren zakdoeken 7 voor 10.00

  Zie onze zes etalages

  COUPONS HALVE PRIJS

  SCHRÖDEftBIJ DE KERK

 • KWARTFINALE WK IJSRACEN IN DEVENTER

  WERELDKAMPIOEN DE SMAAKMAKER

  Niemand minder dan de regerend wereldkampioenNikolai Nitschenko uit de Sovjet Unie verschijnt op13 en 14 januari a.s. aan de start op de kunstijsbaanin Deventer voor de kwartfinale van het WK ijsracenSamen met zijn geroutineerde landgenoot SergeiIvanov staat de 30-jarige sportleraar uit het Sibe-'rische Tshita garant voor een spektakel van de eersteorde zoals het tweetal vorig jaar op dezelfde baanal bewezen heeft.De stichting Dutch Iceracing Deventer prijst zichbijzonder gelukkig met een voorlopige indeling vanhet deelnemersveld voor de kwartfinale van hetwereldkampioenschap ijsracen.Het motorsportseizoen in Nederland wordt hiermeegeopend. Op de speciaal voor het WK geprepareerdeijspiste van het IJsselstadion maken 16 rijders van 7verschillende nationaliteiten in 40 heats uit wie erzich voor de halve finale op 3 en 4 maart in Assenplaatst. Deze week is bekend geworden dat dewereldkampioen Nikolai Nitschenko en de sluweoude meester Sergei Ivanov de Sovjet Unie zullenvertegenwoordigen. Nitschenko nam vorig seizoenvoor het eerst deel aan het WK en won prompt meteen imposante overmacht. De staaltjes perfectestuurmanskunst, die de Rus vorig jaar in Deventertijdens de halve finale van het WK liet zien, hebbengrote indruk gemaakt. Tijdens de WK-finale op deMedeobaan in Alma Ata won hij vrijwel alles, maarmoest in een heat Sergei Ivanov toch voor zich dul-den. Ivanov eindigde uiteindelijk op de vijfde plaatsin de eindrangschikking van het WK.Behalve de Russiche toprijders is het zeker dat deaanstormende Tjechische talenten Stanislav Dyk enRoman Matousec acte de precense geven. Dyk wistzich vorig jaar voor de WK-finale in Alma Ata teplaatsen. De rijders uit het oostblok krijgen ongetwij-feld de meeste tegenstand van de drie Zweedsedeelnemers voormalig wereldkampoien Erik Stenlund,Per Olof Serenius en Sven Erik Bjorklund en moge-lijke drie Westduitse ijsracers die nog moeten wordenaangewezen. Het veld wordt gecompleteerd door 3Nederlandse rijders die momenteel voor een trainingsstage in de Sovjet Unie vertoeven, 2 Britten en eenCanadees.In de pauze tussen de heats krijgen vijf Nederlandseen vijf Westduiste B-rijders de gelegenheid hunkrachten te meten. Op zaterdagavond 13 januariworden vanaf 19.00 uur twintig heats verreden. Opzondagmiddag 14 januari wordt vanaf 14.00 uur inwederom twintig heats bepaald wie zich voor Assenheeft gekwalificeerd.

  Voor alle DRUKWERKEN zoals

  FAMILIEDRUKWERKgeboorte- en trouwkoartenjubileum- en gclegcnheids-kaartenrouwcirculaires en bid-prentjesvisitekaarten enz.

  HANDELSDRUKWERKrekeningen, briefpapier,enveloppen, sets, brief-Kaarten, circulaires, fol-ders, prijslijsten enz.

  is in Steenderen UW ADRES:

  J. B. EPPINKDorpsstraat 37 STEENDEREN

  Tel. 05755-1862

  BESLUITENLIJST RAADSVERGADERINGGEMEENTE HENGELO GLD.

  In zijn openbare vergadering van 12 december 1989heeft de gemeenteraad:1 de notulen vastgesteld van zijn vergadering van7 november 1989.2 de bouwverordening gewijzigd.3 een voorstel aangenomen betreffende het aangaanvan een nieuwe gemeenschappelijke regeling inzakede inrichting van de distributiedienst.4 het verdelingsbesluit stads- en dorpsvernieuwing1990 vastgestzld.5 een strook grond, gelegen te Varssel, verkocht aanPTT Telecom BV.6 de lozingsverordening riolering vastgesteld.7 besloten tot oprichting van een regionale milieu-dienst.8 het maximum krediet in rekening-courant voor 1990vastgesteld.9 medewerking verleend voor de aanschaf vanscheidingswanden t.b.v. de St. Bernardusschool teKeijenborg en daarvoor krediet beschikbaar gesteld.10 een voorstel aangenomen inzake de subsidiëringvan emancipatie-aktiviteiten in 1989.11 een besluit genomen inzake de ontwerp-begroting1990 van het Samenwerkingsverband Oost-Gelder-land, inclusief de 1e wijziging alsmede de meerjaren-begroting 1991-1994.12 de gemeenterekening 1988 en de daarbij behoren-de bedrijfsrekeningen voorlopig vastgesteld.13 besloten tot huur van 3 woningen van de Woning-bouwvereniging ,,Thuis Best" t.b.v. de opvang vanasielzoekers.

  TENTOONSTELLING WERK ANNEBET STAM

  Vijf jaar geleden stierf Annebet Stam.Ter herinnering aan haar heeft pottenbakker Erik Win-dig aan de Z.-E.weg 44 te Baak een kleine tentoon-stelling van werken van haar georganiseerd.Vanaf 6 januari t.e.m. 10 februari 1990 is een iedervan harte welkom van maandag t.e.m. zaterdag van10.00 tot 18.00 uur om deze tentoonstelling te aan-schouwen op genoemd adres.Alleen op zaterdag 13 januari is de tentootstellinggesloten.

  Vb VEEHOUDERUBELANGENDOETINCHEMvraagt met spoed een

  , monsternemer (ster)in de omgeving van Steenderen, voor het nemen van melkmonsters

  voor de melkcontrole.'s avonds en 's morgens.

  Tijdsduur: gem. 3 uur per dag.

  Moet in het bezit zijn van een auto.

  Aanmelding en inlichtingen bij:

  Beloning volgens C.A.O. voor de rundveeverbetering.

  Veehouderijbelangen DoetinchemHavenstraat 5 - DOETINCHEM - Tel. 08340-33700

  of bij W. PETERS - Tel. 05755-1338

  GEVRAAGD:

  vulploeg medewerkerm/v

  voor de donderdagavond

  vanaf 18 jaar

  part-time AGF verkoperm/v

  voor de zaterdag

  vanaf 16 jaar

  EDAHTEL 05753-2000 - HENGELO GLD

  TECHNISCH DE BESTE!1 Lmtgeleider inge-

  werkt: geen wrijvingmeer!

  2 Afgeschuinde kast:mooier, minder licht-verlies.

  3 Inlooptrechter:speciale vorm, minderlawaai en wrijving

  4 Kleur opwinder enlint zijn gelijk: mooieraan binnenzijde.

  5 Stopsysteem in ondirlat.

  6 Alu en pvc lamellenin dezelfde kleur:beiden kunnen aanéén woning gebruiktworden.

  7 Kastdikte: l en l,2 mmstevig, geen golvingenin kast.

  8 Dichting in onderlat:goede afsluiting tegentocht, minder lawaaibij neerlaten.

  Bel nu voor informatie!

  05753-1210(ook 's avonds en in het weekeind)

  BEKKENLAAN 56 - HENGELO GLD

  EUGELINK ZONWERINGPerfekt in Rolluiken & Zonwering

  HAMLAPPEN 500 gr 6.45

  HIPS 500 gr 2.95

  GEBR. FRICANDEAU 100 gr

  ZEEUWS SPEK

  2.40

  100 gr 1.25

  SLAGERIJ

  NIEUWENHUISPast. Thuisstraat 9

  KEIJENBORG

  Tel. 05753-1320

  IK METJUZOHXKf

  MAAK EEN DEALALS JE HOC MOET RUDEN

  Herstart van gehoorzaam-heidscursus voor huishon-

  den te Hengelo Gld, opzaterdag 13 januari 1990

  om 15.30 uur. Opgave en

  of inlichtingen bij H. Lich-tenberg, tel. 05753-2042 of

  A. Peters, tel. 08344-436

  Te koop Renault bestelgrijs kenteken, bouwjaar1983. A. Roeterdink, Vogel

  zangweg 1, Hengelo Gld.

  Tel. 05753-7384

  HKM roertde trom!!

  TE KOOP:

  PeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeotPeugeot

  405 G L 1.6405 G L 1.6405 GRD309 XS309 GLD309 GL309 GR 1.6205 Accent205 Accent205 Junior205 XR diesel205 GE305 break505 SX

  Peugeot 505 GL

  Nissan SunnyCitroen VisaCitroen VisaFiat UnoF.S.O. 1.5Ford EscortFord Escort

  AUTOMOBIELBEDRIJF

  BLEEKSTEAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

  HAVERZEMELEN GOED VOOR MENSEN MET EENTE HOOG CHOLESTEROLGEHALTE

  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dathet gebruik van haverzemelen voor een daling vanhet cholesterolgehalte kan zorgen bij mensen meteen te hoge cholesterolspiegel en kan zorgen dateen normaal cholesterolgehalte niet stijgt.Een te hoog cholesterolgehalte verhoogt in belang-rijke mate de kans op hart- en vaatziekten. Een goedafgewogen voedingspakket is natuurlijk de eerstevereiste om hier iets aan te doen.Het gebruik van haverzemelen blijkt daarbij voor eenversnelde daling van de cholesterolspiegel te kunnenzorgen.Wil dit zeggen dat iedereen nu alleen maar haver-zemelen moet gaan eten? Dat zeker niet.Deskundigen raden dit en het gebruik van bijvoor-beeld pillen en preparaten, zelfs af. Het beste is omde benodigde stoffen in het normale voedingspatroonop te nemen zodat andere belangrijke voedingsstof-fen niet in het gedrang komen.Om hieraan tegemoet te komen heeft warme bakkerHekkelman een nieuw brood geïntroduceerd onderde naam Obrovit. Deze naam is afgeleid van hetEngelse Oat Bran, wat haverzemelen betekent.Dit brood bevat per sneetje ruim 5,5 gram zuiverehaverzemelen. Het kan gewoon in plaats van anderbrood worden gebruikt en is zeker zo lekker!In Amerika, maar ook in Engeland, heeft het gebruikvan haverzemelen inmiddels een grote vlucht ge-nomen. Dit is mede veroorzaakt door een boek vanRobert Kowalski die hierin het gebruik van haver-

  zemelen ter verlaging van de cholesterolspiegel be-schrijft. De Nederlandse vertaling van het boek is inboekhandel te koop onder de titel „Verlaag uw cho-lesterol in acht weken.

  Uw trouwdag begintbij uw trouwkaartGezellig hè, dat uit/oekenvan y.oveel d ingen . . . Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandiozekollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezenBekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!Van harte gclukgewenst. . óók met Mercard!

  DRUKKERIJ WOLTERSRegelinkstraat 16 - Hengelo Gld

  Mama.bestaan ernog echte

  neushoorns?

  GEEF OMWord voor ƒ 27,50 donateur van het

  Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.

  TENTOONSTELLING POSTDUIVEN

  De postduivenvereniging „Steeds Sneller" te Hen-gelo Gld houdt op zaterdag 6 jan. vanaf 19.30 uur enzondag 7 jan. vanaf 11.00 uur in haar clubgebouwaan de Uilenesterstraat te Keijenborg een post-duivententoonstelling.Deze tentoonstelling is voor een ieder toegankelijk ende toegang is gratis. De leden van „Steeds Sneller"heten u hartelijk welkom.

  INT. WEGRACES OP DE „VARSSEL-RING"

  Traditiegetrouw organiseert Hamove op 2e Paasdag16 april op de „Varssel-Ring" te Hengelo Gld weerde int. wegraces. Alles wordt in het werk gesteld omde Nederlandse toppers Hans Spaan, de winnaar van

  Assen en de Honda fabrieksrijder Wilco Zeelenberg

  naar Hengelo Gld te halen. Dat zij niet zondermeer

  zullen winnen, daarvoor zorgt Hamove. Er wordenandere coureurs van formaat aangetrokken om de

  nodige tegenstand te leveren.

 • Service en kwaliteitzijn bij ons elke dagin de aanbieding.

  U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-breide assortiment. Van onzeprijzen. En van onze

  plezierige lageextra goedkope

  weekaanbie-dingen. Naar

  we hopenkent u ons

  echter ookvan onze kwa-

  liteit. En van onzebehulpzaamheid

  Die dingen hebbenwe elke dag in de

  aanbieding. Want zehoren er gewoon bijvinden we.En we zijn

  er bijna zeker vandat u dat metons eens bent.

  Aanbiedingen vanAH Hengelo Gld

  geldig tot a.s. zaterdag

  OPGERUIMDstarten wij het nieuwe jaar met onze seizoenopruiming

  GRANDIOZE KOOPJES MET KORTINGEN VAN

  30 tot 50 pelNU KOPEN BETEKENT VOORDELIG KOPEN.

  WIDE FASHIONSPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

  Boeren volkoren

  met sesam 1.99

  Vloersnijder

  met sesam 1.99

  AH jonge Goudse kaas

  kg 8.90

  Slijterij „de Zon"

  v.d. Eelaart drie sterrenjonge jenever

  17.95literJagermeister

  fles 17.95

  Runderbraadvlees v.d. rib

  500 gr 5.98 kg 10.98

  Achterham

  100 gram

  Stegeman'sslagers leverworst

  100 gram

  2.19

  0.69

  Bloemkool

  per stuk 1.99

  Woensdag 3-1-'90

  Boerenkool

  gesn., 300 gr 0.79

  Donderdag 4-1 -'90

  Mager rundergehakt

  500 gr 5.48 kg v-W

  Vrijdag 5-1-'90

  AH navel sinaasappels

  2 kg 3.25

  Zaterdag 6-1-'90

  Varkensfilet

  100 gram 1.39

  Maandag 8-1 -'90

  AH magere yoghurt

  0.89liter

  Dinsdag 9-1-'90

  Vleesribbetjes

  kg 3.49

  Let ook op de AH adv.

  in de landelijke dag-

  bladen

  KLEDING - nef even anders

  's maandags gesloten's woensdags de gehele dag geopend

  HENGELO, net effe gezelliger

  Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte vanonze dochter en zusje

  MARLEEN

  23 december 1989, Hengelo Gld.

  Wim, Gezien en Elke Denkers

  Lankhorsterstraat 10a,7255 LB Hengelo Gld.

  GEVRAAGD:

  winkelmeisjevoor alle voorkomende werkzaam-heden

  FA. KLEIN WESTLANDKerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

  Dankbaar en blij geven wij u kennis van degeboorte van onze zoon en broertje

  PETER

  Bij het H. Doopsel ontvangt h(J de namen:

  Gerhardus Reinierus

  Gerard, Marion en Sanne Beunk

  22 december 1989.

  Oude Varsselseweg 9,7255 MC Hengelo Gld.

  Maak een goed begin aan de

  JAREN '90* HET BESTE BOEK V.D. WEG

  * ALLE AUTO'S '90

  * AUTOVISIE JAARBOEK '90

  * AUTOTEST '90

  * AUTO-KIJK'90

  * AUTO'90

  * ALLE MOTOREN '90

  WOLTEERBOEKHANDEL - HENGELO GLD - TEL. 1253

  Wij wensen U alleneen gelukkig nieuwjaaren hopen ook in 1990 voor al uw wensenklaar te staan.

  FAM. BOERMAN

  SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

  ,ZELHEM"GERARD BRANDENBARG

  Koeriershoek 24 tel. 08342-22677021 EV Zelhem

  Vraag het aan de Hartstichting

  Hartpatiënten,die met vragen zitten,bellen de infolijn voor

  telefonische informatie

  lijn o 070-614 614

  ~

  OpruimingWij ruimen opVele koopjes

  Zie de etalageKOM GERUST BINNEN ENBEKIJK DE AANBIEDINGEN

  10% kortingOP VOORRADIGE GOEDEREN

  2 t.e.m. 20 Jan. a.s.

  GrotenhuysSpalstraat 18, Hengelo Gld, Tel. 1823

 • Taxibedrijf

  B E R T L A M M E R SHUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G.TEL 05753-3005

  taxivervoerzieke n ver voer voor alle fondsenbusjes (8 personen)rolstoelvervoerrouw- en trouwritten

  Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

  GEBOGEN KABINETTENook vuren

  B. SMEITINKWichmondseweg 29a, Hengelo Gld

  Telefoon 05753-2524

  K L E U R I N u w I N T E R I E U R É NE E N W I N T E R P R E M I E ?

  STRIJK OP DIE P 50,- PREMIE PER MAN PER DAO

  Nog fof 16 maart a.s. krijgt u een premie op onder-

  houdsschilderv/erk binnen: 50 gulden per man per dog.'

  Voor met-particulieren is de premie f 35,-.

  Neem snel contact met ons op.

  BEL DE WINTERSCHILDERDl WlNTIIICHIlDII Z O I G T V O O I ' UUIIIJK A K W I I K

  REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJFVERKOOP VAN GLAS. VERF. BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN

  DE SPECIAALZAAK

  Raadhuisstraat 407255 BN Hengelo (Gld.)Telefoon 05753 -1655

  rai/runEIlllEIW

  Reparatie wasautomaten,koelkasten, diepvriezers

  Bel UIT DE WEERDHENGELO GLDZonnestraal 13 - Tel. 05753-1806

  NU OOK REPARATIE VANKLEIN HUISH. ARTIKELEN

  GARANTIE OP ONDERDELEN

  Leer succesvol autorijden!!VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

  HELPT U DAARBIJ GAARNE

  WU lessen In BMW 316 en Honda automaüc

  Theorielessen te Ketfenborg en Hengelo Gld

  AUTORIJSCHOOL

  A. W. W. WEIJERSPoelsweg 47 KeUenbor? Tel. 1307

  Kerk- en andere dienstenZONDAG 7 JANUARI

  Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

  10.00 uur ds. Verhaere (Heilig Avondmaal)

  „Ons Huis"10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

  Goede Herder Kapel

  10.15 uur ds. van Dorp

  Vrijz. Herv. Kerk

  Geen dienst

  R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

  Zaterdag 6 jan. 19.00 uur H. MisZondag 7 jan. 10.00 uur Woord en Communiedïenstmet zang van het kerkkoorDinsdag 9 jan. 19.00 uur Avondmis in de kerk

  R.K. Kerk Keijenborg

  R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur HoogmisHuize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uuren dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

  Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

  Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden opzaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit isuitsluitend voor dringende gevallen.

  t.e.m. 7 januariTh. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

  Van 8 t.e.m. 14 januariJ. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

  Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010

  Openingstijden:maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uurza, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

  Weekenddienst dierenartsen

  ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur30 en 31 dec. en 1 en 2 jan.

  A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

  Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

  Telefoon 06 - 11.

  Kruisvereniging

  Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397Keijenborg: Past .Thuisstraat 18, tel. 05753-1543Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uurWeekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dagbereikbaar) onder telefoonnummer: 05753-3846.

  Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uurDag en nacht bereikbaar: 05753-1230

  Stichting Maatschappelijke DienstverleningCentraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,7255 ZH Hengelo (Gld.).Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),tel. 05753-2345.Kantoor Steende: en: „Het Anker", J. F. Oltmans-straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van8.30 tot 9.30 uur.Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BCVorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag endonderdag van 8.30 tot 10.00 uur.

  Diabetes Vereniging Nederland

  Telefonische hulpdienst 033 - 725083

  Anonieme AlcoholistenProblemen? Bel dan 08342-3473

  Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

  Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

  Ned Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)Vereniging op Chr. grondslag voor algemene be-langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-41275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

  Haarverzorging voor Heren en DamesTOLDIJK Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

  Heren: Knippen zonder afspraak.Behandeling als permanent of coupe soleil

  uitsluitend volgens afspraak.Dames: Alleen volgens afspraak.

  Geopend:dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur,"

  zaterdag 8.00 - 15.00 uur.

  Zutphen, Nieuwstad 12 - Tel. 05750-18356

  ID Zutphen werken wij alleen volgen* afspraak.

  Afval ontstaat overal waar geleefd en gewerkt wordt. Dus ook in hethuishouden. Ieder huishouden produceert gemiddeld ruim 300 kilo huis-houdelijk afval per jaar. Dat is een flinke berg. Bij deze hoeveelheid issteeds een paar kilo die niet in die zak of die vuilnisbak thuishoort. Dat zy nbijvoorbeeld de batterijtjes, het half lege blikje verf, of dat kleine beetjefixeer dat al jaren in de kast stond.

  'Wat maken die paar batterijtjes of dat ene bl ikj e nu uit?' Dat I ij kt maarzo'n klein beetje. Mis. Bij elkaar verdwijnt op die manier in de Neder-landse huishoudens ieder jaar by'na 20 miljoen kilo chemisch afval in devuilniszak, de container of in het riool. Omgerekend is dat meer dan 35kilo per minuut!

  niet alleen om smeerolie uit de autoof motorfiets. Maar ook om fietsolieen naaimachine-olie.

  Gebruik bij het olieververseneen emmertje met een deksel, om deafgewerkte olie in op te vangen.Lever de olie in bij het gemeentelijkdepot voor chemisch afval. Er zijnook garages en tankstations dieafgewerkte olie innemen.

  Ook kleinehoeveelhedenchemisch afval heb-ben grote gevolgen

  Wat gebeurt er met het huisvuil?En dus met de schadelijke stoffendie er tussen zitten? Een gedeeltevan ons huisvuil wordt gestort. Alser schadelijke stoffen in dit huisvuilzitten, komen die rechtstreeks in debodem. Daar kunnen ze het grond-water vervuilen. Nu is 70% van onsdrinkwater afkomstig uit grond-water. Het is dus mogelijk dat dieschadelijke stoffen later in het drink-water terechtkomen.

  Er wordt óók huisvuil verbrand.Hierbij gaan de schadelijke stoffenzo de lucht in en komen ze naverloop van tijd weer terug op debodem. Chemisch afval dat door degootsteen of het putje in de straatwordt gespoeld, veroorzaakt ookgrote problemen. De schadelijkestoffen gaan immers met het afval-water naar de zuiveringsinstallatie.Zo'n installatie kan die stoffen vaakniet aan en het hele zuiverings-proces komt stil te liggen.

  Hoe dan ook, de stoffen komenverspreid in ons milieu terecht. Enkrijg ze er dan nog maar eens uit.Natuurlijk, lucht en water kunnengezuiverd worden. En de bodemkunnen we schoonmaken. Maar datkost veel geld. En dan is het nogmaar de vraag of we alle stoffenaankunnen. De beste en de voor-deligste manier is ervoor te zorgendat deze stoffen niet in het gewoneafval terechtkomen. Apart houdendus.

  Door het chemisch afval tescheiden van het gewone huisvuil enapart in te leveren, kan het op demeest geschikte manier verwerktworden in speciale verbrandings-ovens. Of het kan veilig wordenopgeslagen. Tegenwoordig is hetmet allerlei moderne techniekensteeds vaker mogelijk dit chemischafval geschikt te maken voorhergebruik. Van verfresten kanbijvoorbeeld weer goedkope verfgemaakt worden. Oplosmiddelenzijn na destillatie weer goedbruikbaar en afgewerkte olie kan naspeciale bewerking weer alsbrandstof gebruikt worden.

  Apart houden eninleveren

  Iedereen kan op eenvoudigewijze een steentje bijdragen omproblemen met het milieu tevoorkomen. Allereerst door tezorgen dat er niet onnodig veelchemisch afval bijkomt. Gebruikgeen liter kwastreiniger als hetook met minder kan. Gebruik nietmeer bestrijdingsmiddelen danstrikt noodzakelijk. Gebruik zo minmogelijk batterijen.

  Maar het allerbelangrijkste:Houd het chemisch afval apart vanhet overige afval. Ook bij twijfel ofhet wel echt chemisch afval is. Leverhet in. Lever ook steeds de lege ver-pakking in, omdat die nog restantenvan het produkt kan bevatten.Omdat het meestal om kleine hoe-veelheden gaat, is het handig om ditafval enige tijd op te sparen. Doe hetnooit zomaar in de vuilnisbak. Laathet nooit zomaar weglopen in deWC, de gootsteen of een putje in detuin.

  Waar inleveren?In alle Nederlandse gemeenten

  is de inzameling van klein chemischafval nu goed geregeld. Alle ge-meenten hebben een depot voorchemisch afval. Ook bij veelspeciaalzaken kan chemisch afvalworden ingeleverd. Oude medi-cijnen kunnen bijvoorbeeld vaak bijde apotheek worden ingeleverd;veel fotospeciaalzaken nemen legebatterijen in.

  Om welke stoffengaat het?Olie

  Olie is een beruchte milieuver-vuiler. Iedereen kent zo langzamer-hand de rampen met de olietankersop zee, waardoor zeewater en strandworden vervuild en er onder devogels vele slachtoffers vallen. Deolievervuiling door allerlei kleineoorzaken bij elkaar is in feite groterdan die door de spectaculairescheepsrampen. De olievervuiling isdan ook dichter bij huis. Het gaat

  BatterijenHet is het beste om zo weinig

  mogelijk batterijen te gebruiken.Batterijen bevatten namelijk zwaremetalen als kwik en cadmium. Dezestoffen zijn schadelijk voor hetmilieu. Bovendien zijn batterijeneen relatief dure energiebron. Het isaan te raden om zo veel mogelijkgebruik te maken van apparaten diezijn aangesloten op het lichtnet.

  Als batterijen echt nodig zijn,kies dan voor oplaadbare batterijen.Gooi oude batterijen nooit in devuilniszak. Lever ze in bij defotohandelaar of bij het gemeen-telijk depot voor chemisch afval.

  Verf enverfrestenHet afval van verf (maar ook van

  bijvoorbeeld beits, lak en lijm) isschadelijk voor het milieu. Verfbevat stoffen, zoals kleurmiddelen,vulstoffen, droogmiddelen, week-makers, bindmiddelen, oplos-middelen en soms conserveermid-delen. Vooral de kleurstoffenbepalen hoe gevaarlijk verf voor hetmilieu is, omdat ze zware metalenbevatten Kleurmiddelen zittennatuurlijk ook in wateroplosbareverf. Resten verf- dus ook waterop-losbare - kunnen maar het bestealtijd met blik en al worden inge-leverd bij het gemeentelijk depotvoor chemisch afval. Hetzelfde geldtvoor afgekrabde verfresten, oudetubes lijm en afbijtmiddelen.

  FotochemicaliënBij het ontwikkelen en

  afdrukken van foto's, worden pro-dukten gebruikt die lang niet altijdeven vriendelijk zijn voor het milieu.De chemische stoffen in de ontwik-kelaar, fixeer, stopbaden en bleek-baden vervuilen het milieu als zij nagebruik door het riool wordenweggespoeld.

  Bepaalde stoffen in de afgewerk-te fotobaden reageren met de zuur-stof die in het water zit. Die zuurstofis noodzakelijk voor de reiniging vanrioolwater. Ontwikkelaar bevat eenstof die giftig is voor waterorga-nismen. Fixeer bevat verschillendeschadelijke stoffen waaronderzilver. Dat is een zwaar metaal datgiftig is voor micro-organismen dievoor de zuivering van water zorgen.

  Het zilver kan teruggewonnen wor-den en als grondstof worden her-gebruikt. Ook tast fixeer lood aan enkan in loden afvoerleidingen lekka-ges veroorzaken.

  Het is dus zaak om deafgewerkte chemicaliën apart tehouden (dus niet bij elkaar gooien)en ze in te leveren bij het gemeen-telijk depot voor chemisch afval.

  Cosmetica enresten medicijnen

  Ook in nagellak en removeren inde conserveermiddelen die in veelcosmetica (zoals huid- en haarver-zorgingsprodukten) gebruikt wor-den, zitten stoffen die schadelijkkunnen zijn voor het milieu.Daarom horen restjes en lege tubesen potjes niet in de vuilnisbak. Leverze in bij het gemeentelijk depotvoor chemisch afval.

  In de medicijnen (ook homeo-pathische) zitten uitgekiendehoeveelheden chemicaliën, dieeen bedreiging zijn voor hetmilieu. Resten medicijnen horendaarom niet in de vuilnisbak.Spoel oude pillen, poeders endrankjes nooit weg door de WC. Zemoeten worden ingeleverd bij eenapotheek of bij het gemeentelijkdepot voor chemisch afval.

  Bestrijdings-middelen

  Bestrijdingsmiddelen zijn eraltijd op gericht planten (bijvoor-beeld onkruid) of dieren (insektenjte doden. Er zitten veel gevaren aanhet gebruik van bestrijdingsmid-delen. De kans dat de gebruiker perongeluk het gif binnenkrijgt, isgroot. Daarnaast komt een bestrij-dingsmiddel vroeg of laat in hetmilieu terecht.

  Het spreekt voor zich dat daardus heel voorzichtig mee omgegaanmoet worden. Of beter nog, dat dezebestrijdingsmiddelen helemaal nietgebruikt worden. Soms is het echteronvermijdbaar. Dat moet dan heelvoorzichtig gebeuren. En zo zuinigmogelijk. Het is aan te raden eerst bijeen vakman advies te vragen.Restanten bestrijdingsmiddelenhoren niet thuis in de vuilnisbak,maar moeten worden ingeleverd bijhet gemeentelijk depot voorchemisch afval.

  Schoonmaak-middelen

  In het huishouden worden regel-matig scherpe of bijtende middelengebruikt, bijvoorbeeld chloor,ammoniak, roestverwijderingsmid-del, spiritus, zoutzuur, aceton,

  ovcnspray, koperpoets, zilverpoets,gootsteenontstopper, vlekkenwater,wasbenzine, petroleum, terpentine(peut), thinner, speciale reinigersvoor bad en vloeren, strijkijzers,ruiten, meubels, WC en sanitair,tapijten etc. Zulke middelen kunnenschadelijk zijn voor onzegezondheid en voor het milieu.

  Zo heeft bijvoorbeeld chloor eenvernietigende werking op bacteriënin het water. Maar ook de bacteriëndie in het afvalwater nuttig 'afbre-kend' werk doen, worden doorchloor vernietigd. Met alle gevolgenvan dien. Zonder hulp van bacteriënis het veel moeilijker het waterschoon te krijgen.

  In het algemeen is een een-voudig sopje van zachte of vloeibarezeep geschikt voor bijna alle schoon-maakklusjes. Dit is ook nog milieu-vriendelijk en goedkoop. Al diespeciale schoonmaakmiddelen zijnvaak helemaal niet nodig. Een kleinemoeite om de verschillende schoon-maakmiddelen die in huis zijn tebekijken. Welke middelen zijn er?En welke zijn overbodig?

  Resten van de schoonmaakmid-delen mogen niet worden weg-gespoeld door de WC, of op straat ofin de tuin gegoten worden. Restjesmogen daarom nooit bij elkaargegooid worden, maar moetenworden ingeleverd in een goedafgesloten fles bij het gemeentelijkdepot voor chemisch afval.

  Als u meer wilt weten, dan kuntu met uw vragen terecht bij de ge-meente. Bovendien is er een gratis

  brochure over huishoudelijk che-misch afval. Deze brochure kunt ubestellen bij het Ministerie vanVolkshuisvesting, RuimtelijkeOrdening en Milieubeheer(VROM), Bureau Beheer & Distri-butie, Postbus 20951, 2500 EZ's-Gravenhage.

  De volgendestoffen moet uapart houden eninleverenBatterijenOude medicijnenFotochemicaliënVerfrestenOlieTerpentineKwastreinigerWasbenzineVerfafbijtmiddelenSchoonmaakmiddelenBestrijdingsmiddelen(+ verpakking)SchrijfmachinelintenType-out-vloeistofTL-buizen/energiezuinige lampenAccu's met accuzuurPetroleumCosmetica (remover, nagellak)ZurenSpuitbussen(Kapotte) kwikthermometers

  En verder alles waar u overtwijfelt of het chemisch afval is.