Geef ons heden ons dagelijks brood

download Geef ons heden ons dagelijks brood

of 17

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Geef ons heden ons dagelijks brood

 • Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam

  Geef ons heden ons dagelijks brood

  Iets waar je niet zonder kunt...

  pagina 4

  Wij vragen U om brood dat ons nieuw leven geeft!

  pagina 14

  KerkSamenmaart 2012

  2

 • 2 | SamenKerk | maart 2012 3SamenKerk | maart 2012 |

  Sedert de heilige paus Pius X heeft het dagelijks brood voor de katholiek een dubbele

  betekenis. Het is uiteraard al wat hij aan materile zaken nodig heeft: voedsel, drank,

  kleding, onderdak, maar het is tegelijkertijd het brood dat eeuwig leven schenkt en dat

  wij dagelijks kunnen ontvangen in de Eucharistie.

  In de veertigdagen- of vastentijd worden onze zintuigen en ons hart gescherpt, omdat

  we de aandacht concentreren op hetgeen werkelijk van belang is. Onze Roemeense

  vriendin die wekelijks bij ons komt eten, heeft verlegen te kennen gegeven dat zij in

  deze weken vr Pasen geen vlees eet, ofschoon ze een liefhebster is. Geen Ceaucescu

  en geen daaropvolgende economische op- en neergang hebben haar afgebracht van

  geconcentreerde aandacht op wat er werkelijk toe doet. Dat is immers vasten.

  In dit nummer is er daarom aandacht voor de mens die materieel tekort komt, licha-

  melijk honger lijdt. En tegelijkertijd voor de mens die zich geestelijk wil voeden, die

  ook dit jaar weer in de nacht van het Mirakel naar Amsterdam komt om daar de

  Eucharistie mee te vieren en de Stille Omgang te lopen. Beate Gloudemans sprak

  met Maarten Elsenburg, scheidend voorzitter van het Genootschap dat jaarlijks deze

  bijzondere bedegang organiseert.

  De nieuwe hulpbisschop, mgr. dr. Jan Hendriks, schrijft naar aanleiding van de publi-

  catie van het rapport-Deetman en de publiciteit die daarop volgde, over het seksueel

  misbruik in de Kerk.

  Kerkengek neemt ons deze maand mee naar Spaarndam, nog niet zo lang geleden

  een dorp van palingrokers en scheepsbouwers. Maar ook van Hansje Brinkers, wiens

  vinger in de dijk nog steeds door menig buitenlands toerist wordt vastgelegd.

  We hebben aandacht voor de Vastenestafette, die als u dit leest al een flink eind op

  streek is door de parochies van ons bisdom, voor Vondels Altaargeheimenissen,

  voor de Vastenactie en de Eucharistische aanbidding in De Liefde in Amsterdam,

  voor een nieuwe catechesecursus rond de Eerste Communie en voor oude fotos

  uit het bisdomarchief. Kortom: een nummer om mee te nemen om de kou van

  begin februari definitief achter ons te laten en ons te koesteren in de warmte van

  de voorbereiding op Pasen.

  Wij wensen u een gezegende Vastentijd,

  Redactie

  Van de redactie

  Van de redactie

  Colofon

  Samen Kerk is het informatieblad binnen het Bisdom Haarlem - Amsterdamen verschijnt tienmaal per jaarnummer 2 jaargang nr. 37

  Verantwoordelijke redactie:Margot de Zeeuw,Wim Peeters, hoofdredacteur

  Redactieadres:Samen KerkPostbus 1053, 2001 BB HaarlemTelefoon: (023) 511 26 60 Faxnummer: (023) 511 26 59Giro 43509E-mail: pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nlInternet: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

  Medewerkers:Marcel Poorthuis (Parels uit de Schattengrot)Ko Schuurmans (Bijbel en liturgie)Hein-Jan van Ogtrop (Kerkengek)Floor Twisk (Onbekende Geschiedenis)Stefan en Lisette van Aken (Huwelijk en Gezin)

  Eleonora Hoekstra-Ros (Van Onderop) Evert Veldman (Wereldwijd) Beate Gloudemans Mirjam Spruit - Borst (Jongerenpagina en Catechese) Berry Klaassens

  Abonnementsprijs: 29,00 per jaar; buitenland: 35,00 per jaarAbonnementenadministratie: (023) 511 26 40

  Advertenties:Borgerpark MediaPostbus 8027 6060 AA PosterholtTelefoon: (0475) 711 362E-mail: info@borgerparkmedia.nlwww.borgerparkmedia.nl

  Vormgeving/technische realisatie:Novente vormgevers, Lunteren

  Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming wor-den overgenomen. Van sommige teksten en illustraties is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken kunnen reageren via bovenstaand adres.

  In dit nummer

  Van de redactie 3

  Stille Omgang: iets waar je niet zonder kunt 4

  Zuster Brenda in een Ethiopische sloppenwijk 6

  De kerk en het seksueel misbruik 8

  De natte grens van Haarlem 10

  Van Onderop 12

  Wij vragen U om brood dat nieuw leven geeft! 14

  Eucharistische aanbidding in De Liefde 16

  Adventsactie en Vastenaktie geven gezicht aan de sociale

  dimensie van de kerk 17

  n Beetje Crypto 18

  Nieuw project rondom de Eerste Communie 19

  Vermeldenswaard 20

  Vastenestafette 21

  OLV ter Nood staat open voor gasten 22

  Poolse katholieke missie in Nederland 23

  Altaargeheimenissen 25

  Jongerenpaginas 26

  Personalia 31

  Onbekende geschiedenis 32

  Inhoud

  4

  6

  14

  17

  19

  28

  Bij de voorplaat:

  De Heilige Stede in

  Amsterdam, waar in de

  14e eeuw het Mirakel

  plaatsvond. Zie verder het

  interview met Maarten

  Elsenburg op pagina 4-5

  over de Stille Omgang en

  de bijdrage van Marcel

  Poorthuis op pagina 25

  over de Heilige Stede.

 • 4 | SamenKerk | maart 2012 5SamenKerk | maart 2012 |

  essentie van de ontmoeting met Christus. Hem ontmoe-

  ten in ons dagelijks brood.

  Ik ervaar de Eucharistie als de beste, compacte beleving

  van het passieverhaal in n geheel: Witte Donderdag tot

  en met Pasen. Het bijzondere is dat je bij de consecratie

  hetzelfde ervaart als wat je in een heel kerkelijk jaar viert,

  dit alles wordt in n keer vervolmaakt.

  Wat blijft u in de Stille Omgang fascineren? Wat mij

  jaar in jaar uit persoonlijk raakt, is de meditatieve blik

  in de ogen van de honderden trouwe pelgrims die van

  heinde en ver komen, soms met nog de grond onder de

  verweerde vingernagels. De vanzelfsprekendheid van

  hun geloof en de combinatie van geluk en offerbereid-

  heid om in het holst van de nacht deze tocht te gaan, is

  en blijft voor mij als Amsterdammer voor wie dit een

  thuiswedstrijd is een groot getuigenis.

  Gelooft u zelf in het mirakel? Deze vraag krijg ik met

  regelmaat van allerlei media, die hier dan uitermate

  kritisch tegenover staan. Ik zeg dan altijd dat het niet van

  belang is of je hier wel of niet in gelooft. Het feit dat we

  dit mirakel na die honderden jaren nog steeds beleven

  en herdenken is al een wonder op zich.

  JongerenWaarom denkt u dat jongeren zich aangetrokken voelen tot

  de Stille Omgang? Bij het 125-jarig bestaan van de Stille

  Omgang heeft het Gezelschap besloten om een speci-

  aal jongerenprogramma op te richten. Dit programma

  draait nu voor de zevende keer en trekt jaarlijks circa

  300 deelnemers. Ik denk dat jongeren pas dan met name

  gemotiveerd worden, omdat ze medeverantwoording

  dragen aan het vormgeven van de avond en hun eigen

  programma hebben.

  Geloof traditie of persoonlijke keuze? Alles begint met

  traditie. Het geloof heb ik dan ook met de paplepel

  meegekregen. En ik durf dan ook niet met 99% zekerheid

  te zeggen of ik me hier actief voor zou hebben ingezet, als

  ik niet met het geloof en deze familietraditie van de Stille

  Omgang zou zijn opgegroeid. Een specifiek moment dat

  mij bijstaat als belangrijk in mijn geloofskeuze, was een

  moment waarbij ik werd aangevallen door een van mijn

  docenten: Ga eens voor jezelf nadenken, neem afstand

  van je ouders. Dit daagde mij uit, aangezien dit impli-

  ceerde dat ik blind zou varen op de traditie en hetgeen

  mijn ouders mij hadden meegegeven. Hoe wist deze man

  nu hoe mijn geloof in elkaar zat? En wat dit persoonlijk

  voor mij betekende? Deze discussie had tot effect dat ik

  geprikkeld werd meer te gaan nadenken over mijn eigen

  geloof en hier meer en meer in bevestigd werd.

  Geef ons heden ons dagelijks brood Bij het horen van de

  titel: Geef ons heden ons dagelijks brood moet ik denken

  aan hetgeen mgr Lescrauwaet eens zei. Namelijk dat deze

  zinsnede eigenlijk verkeerd vertaald is. Er zou eigenlijk

  moeten staan Geef ons slechts het brood dat we vandaag

  nodig hebben. Ik vind dit een heel mooie versie, zelfs

  mooier, omdat er een groot stuk vertrouwen uit spreekt.

  Je mag erop vertrouwen dat onze lieve Heer voor je

  zorgt, en dat je dagelijks ontvangt wat je nodig hebt.

  Geef me elke dag het geloof dat ik nodig heb. >

  www.vastenaktie.nl Via de website

  kunt u ook direct doneren.

  Daughters of Charity nam daarom een

  drastische maatregel en schafte de eis van

  onvoorwaardelijke, levenslange toetre-

  ding af. Nu moeten Zusters hun gelofte

  ieder jaar vernieuwen, legt Brenda uit.

  Natuurlijk bestaat de kans dat Zusters

  hun gelofte beindigen, maar dit komt

  gelukkig maar heel weinig voor. Ik heb er

  vertrouwen in dat Daughters of Charity

  zo aantrekkelijk blijft voor de nieuwe

  generatie Zusters. Zo blijven we voorlo-

  pig zeker bestaan! info@aanbiddingamsterdam.nl. > www.adveniat.nl

  Geef ons heden ons dagelijks brood Nieuw project rondom Eerste Communie: Blijf dit doen

  Puzzel

  Oplossing KerstpuzzelHierbij willen wij u namens de redactie en de jury hartelijk danken voor de enorme stapel

  inzendingen van de kerstpuzzel in Samen Kerk december 2011. De diversiteit aan inzendin-

  gen is een genot om te ontvangen: briefkaarten, ansichtkaarten, kerst- en nieuwjaarskaarten

  met mooie wensen voor het jaar 2012, zelfgemaakte kaarten. Dank u dat u dit in groten

  getale hebt gedaan. Dank u voor alle