Gebruiksaanwijzing - GOSSEN METRAWATTGMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 9 3.3 PSI module activeren Om de...

32
SECUTEST PSI ® 3-348-713-05 4/8.08 Gebruiksaanwijzing

Transcript of Gebruiksaanwijzing - GOSSEN METRAWATTGMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 9 3.3 PSI module activeren Om de...

SECUTEST PSI®3-348-713-05

4/8.08

Gebruiksaanwijzing

2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

1

2

3

4

56

7

8

10

9

11

12

13

14151617

18

5SECUTEST PSI

GOSSEN

M

ETRA

WATT

CAM

ILLE B

AUER

GOSSEN

M

ETRA

WATT

CAMILL

E BAUER

1 Papiervakdeksel

2 Metalen as voor papierrol

3 Papierrol

4 RS 232 interface voor PC of barcode-lezer

5 Bevestigingsschroeven

6 Inktlintcassette

7 Papieropening met afscheurrand, opklapbaar

8 Vlakbandkabel met RS 232 stekker als verbinding tussen PSI module met het testinstrument

9 Signaallamp, brandt bij ingeschakelde batterijvoeding

10 Batterijvak voor 4 x 1,5 V pen-lite (achterzijde)

11 Wisknop om aparte tekens of in combinatie met de Shiftknop (16) complete zinnen te wissen

12 Knop voor het papiertransport

13 Invoerknop om een invoer af te sluiten en met een volgende invoer te beginnen

14 Spatieknop om spaties in te geven

15 Geheugenknop om het laatste meetprotokol op te slaan

16 Shiftknop ter omschakeling van kleine naar hoofdlettersKnop schakelt dan om naar punt ( . )Knop schakelt dan om naar onderstrepen ( _ )

17 Knop activeert de PSI module en start het printen

18 Afsluitdeksel om de sondekabel in de deksel van de Secutest te kunnen opbergen

Comando’s met gecombineerde toetsen t.b.v. tekstverwerking

+ Wist de zin waarin de cursor staat.

+ Alle ingevoerde tekst wordt gewist, vooropgesteld dat de cursor in een actief tekstveld staat

+ Het laatst opgeslagen protokol wordt gewist, mits er geen PSI moduul venster actief is.

+ De PSI module wordt gereset, alle opgeslagen informatie wordt gewist! Dit is aleen in het menu Setup onder het hoofdstuk geheugen wissen mogelijk.

FF

ENTER

STORE

,

-PRINT

1

STORE

0

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 3

Inhoud Pagina Pagina

4 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

1 Toepassing ................................................................................................6

2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN MAATREGELEN .....................................7

3 INBEDRIJFNAME .......................................................................................83.1 Inktlint en batterijen plaatsen .......................................................................83.2 PSI module inbouwen ..................................................................................83.3 PSI module activeren ...................................................................................9

4 BASISINSTELLINGEN ...............................................................................104.1 Tijd instellen .............................................................................................104.2 Kop- en bodemteksten programmeren en wissen ........................................104.3 Geheugen wissen ......................................................................................11

5 PROTOKOL WEERGEVEN, PRINTEN EN OPSLAAN ....................................125.1 Protokol weergeven en tekst programmeren ...............................................125.2 Protokol automatisch opslaan .....................................................................145.3 Protokol snel opslaan ................................................................................145.4 Opgeslagen protokollen opvragen ...............................................................155.5 Potokol printen ..........................................................................................15

6 Statistiek ................................................................................................ 166.1 Het bijhouden van statistieken voorbreiden ................................................. 166.2 Statistische gegevens oproepen en uitprinten ............................................. 176.3 Statistische gegevens wissen .................................................................... 19

7 GEBRUIK VAN BARCODE-LEZER B3261 .................................................. 207.1 Aansluiten van de barcode-lezer. ............................................................... 207.2 Configureren van de barcode-lezer ............................................................ 207.3 Barcodes lezen ......................................................................................... 21

8 BATTERIJVOEDING .................................................................................. 22

9 VERZENDEN VAN PROTOKOLLEN VIA DE RS232 INTERFACE .................. 239.1 Eigen software ontwikkelen ....................................................................... 23

10 DISPLAY UITPRINTEN .............................................................................. 24

11 FOUTMELDINGEN .................................................................................... 25

12 TECHNISCHE SPECIFICATIES .................................................................. 26

Inhoud Pagina Pagina

13 ONDERHOUD ...........................................................................................2813.1 De PSI module resetten .............................................................................2813.2 Batterijen ..................................................................................................2813.3 Printerpapier .............................................................................................2813.4 Inktlint ......................................................................................................30

14 REPARATIE EN ONDERDELEN ..................................................................31

5 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

1 ToepassingDe PSI (Printer Storage Interface) -module SECUTEST PSI is een speciaal voor de Secutest 0701S ontwikkeld apparaat. Deze wordt in de deksel van de SECUTEST 0701 geplaatst en daar met twee bevestigingsschroeven (5) gefixeerd.

De met de SECUTEST 0701 vastgestelde meetwaarden volgens DIN VDE 0701 worden via de vlakbandkabel (8) direct in de PSI module overgedragen en daar in het geheugen opgeslagen. In dit geheugen kunnen alle meetwaarden van ca. 200 protokollen (resultaat van 1 werkdag) opgeslagen worden.

Het uitprinten van de testresultaten kan in de vorm van een testprotokol, voorzien van datum, tijd en via het toetsenbord ingegeven teksten, ter plekke gerealiseerd worden.

Via een RS 232 interface (4) kunnen de opgeslagen meetwaarden van de SECUTEST PSI naar een PC worden overgedragen. Daar kunnen ze met behulp van de speciale softwareprogramma's PC.doc, PC.base of SE-Q.base opgeslagen, bewerkt (b.v. om de rekening voor de test op te maken) of direct in een geprepareerd formulier geprint worden

6 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

2 Veiligheidsvoorschriften en maatregelenBij gebruik volgens de voorschriften is de veiligheid van gebruiker en instrument gewaarborgd.

Om aan de wettelijke voorschriften voor wat de elektromagnetische afscherming (EMV) betreft te kunnen voldoen, is voor de behuizing een geleidende kunststof gebruikt. Het aanraken van de printer levert echter onder normale omstandigheden geen enkel gevaar op, omdat de printer volledig galvanisch gescheiden is van het testinstrument en in de printer zelf geen gevaarlijke spanningen voorkomen.

Let Op !Met de behuizing mogen geen gevaarlijke spanningen worden aangeraakt omdat dan de behuizing onder spanning komt te staan. De behuizing heeft, op metaal gelijkende, geleidende eigenschappen.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik van het instrument zorgvuldig en volledig door. Volg deze altijd op alle punten op.

Betekenis van de symbolen op het apparaat

Dit symbool heeft de volgende betekenis:

Waarschuwing voor gevaarlijke situatie(Let op! Raadpleeg de documentatie)

!

!

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 7

3 Inbedrijfname

3.1 Inktlint en batterijen plaatsen Voordat het instrument voor de eerste keer wordt gebruikt dient er een inktlint in geplaatst te worden (zie hoofdstuk 13.4).

Om de gegevensopslag veilig te stellen en om dataoverdracht tussen de PSI module en de PC mogelijk te maken als de voedingsspanning van de PSI module niet door het testinstrument wordt verzorgd, zijn er 4 normaal in de handel verkrijgbare 1,5 volt pen-lite batterijen volgens IEC LR6 nodig.

Aanwijzing☞ Gebruik alkaline batterijen volgens de norm IEC LR6.Het gebruik van zink-koolbatterijen wordt afgeraden omdat de levensduur te kort is.

Wissel altijd een complete set batterijen ineens uit en zorg voor een milieu-vriendelijke verwerking van de lege exemplaren.

Het batterijvak (10) bevindt zich aan de achterzijde van de printer.

➭ Druk de vergrendeling van het batterijvakdeksel in en verwijder deze. Door de printer achterover te kantelen valt de batterijhouder uit het batterijvak.

➭ Plaats vier stuks alkaline batterijen overeenkomstig de aangegeven symbolen, correct gepoold, in de batterijhouder.

➭ Plaats de batterijhouder weer terug in het batterijvak

➭ Plaats het batterijvakdeksel op het batterijvak en bevestig deze door op de vergrendeling te drukken.

Aanwijzing☞ Opgeslagen data blijft in spanningsloze toestand (b.v. bij een uitwisseling van batterijen) ca. 5 minuten behouden.

3.2 PSI module inbouwen➭ Verwijder de plaat met de symboolverklaringen uit de deksel van de SECUTEST 0701S. Druk

hiertoe de plaat zijwaarts.

➭ Plaats de PSI module in de deksel en fixeer deze door de beide bevestigingsschroeven (5) vast te draaien.

➭ Sluit de module aan door de vlakbandkabel (8) met de RS 232 interface van het testinstrument te verbinden.

➭ Onder de PSI module blijft er in het deksel een vak open dat bedoelt is om de sondekabel in op te bergen. Vergrendel het aan het moduul bevestigde afsluitdeksel (18) aan het scharnier van de deksel, zodat de sondekabel er niet uit valt als de deksel wordt gesloten.

8 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

3.3 PSI module activerenOm de PSI module te kunnen activeren moet de verbinding met de RS 232 interface gemaakt zijn en de SECUTEST 0701 op het net zijn aangesloten.

1x (17) indrukken

Het uitkiezen en uitvoeren van de in het menu genoemde functie vindt plaats met de overeenkomstige toetsen op het testinstrument. De overige bedieningsapparatuur en aansluitingen moeten, gedurende de tijd dat de moduul actief is, ongewijzigd blijven om de data-overdracht niet te storen.

De menuregel "terug" schakelt terug naar de display-weergave welke, voor het activeren van de module, weergegeven werd.

De aanwijzing geeft aan dat 10 % van de geheugeninhoud gebruikt is. Als het geheugen voor 99% gebruikt is, moet het worden gewist (Er is dan nog plaats voor 5 protokollen).

PRINT

10%

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 9

4 Basisinstellingen

Na het activeren van de menuregel „Setup“kunnen de volgende menuregels uitgevoerd/ingesteld worden:

4.1 Tijd instellen

4.2 Kop- en bodemteksten programmeren en wissen

Via het toetsenbord kunnen teksten naar keuze worden ingegeven, die bij het uitprinten van het protokol -voor resp. na de test- automatisch meegeprint moeten worden. Voor zowel de kop-als de bodemteksten staan 5 regels ter beschikking die elk 24 karakters kunnen bevatten.

De kop- en bodemteksten zijn voor alle testresultaten in het geheugen gelijk.

Programmeer de teksten via het toetsenbord.Het is ook mogelijk om via de barcode-lezer data in te lezen (Zie hoofdstuk 6, blz 12).

10 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

➭ Na het bedienen van de knop springt de cursor naar de volgende regel.

➭ De kop en bodemteksten kunnen met de knoppen en gewist worden.

4.3 Geheugen wissen

Om het geheugen te wissen moet op de knop (13) op de PSI moduul worden ingedrukt.

Om te onderbreken moet op de knop van de SECUTEST 0701S gedrukt worden.

ENTER

ENTER

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 11

5 PROTOKOL weergeven, printen en opslaan

Aanwijzing☞ Het inlezen en opslaan van meet- en testresultaten van de SECUTEST 0701S is alleen mogelijk na testen overeenkomstig de DIN VDE 0701. d.w.z De meetbereikschakelaar moet in de stand "AUTO", "SK I", "SK II", "SK III", "T 240" staan!In de schakelaarposities "MENUE" en "FUNTION-TEST" kan alleen datgene, wat op dat moment op het display staat, worden uitgeprint (Zie hoofdstuk 10, blz 34).

Na een test volgens DIN VDE 0701 kunnen de meetresultaten hiervan in de PSI module worden overgenomen, daar opgeslagen en uitgeprint worden. Het protokol van de laatste meting kan meerdere malen worden uitgeprint. Door herhaaldelijk op de knop (15) te drukken wordt telkens dezelfde dataregel opnieuw overschreven. In het geheugen van de PSI module kunnen de resultaten van een dag testen worden opgeslagen (ca. 200 protokollen).

Het testprotokol bevat automatisch het testresultaat met de meet- en grenswaarden en gegevens die betrekking hebben op de visuele controle. M.b.v. het toetsenbord of de barcodelezer is het mogelijk extra gegevens over het te testen instrument, de klant en b.v. de reparatie aan het testprotokol toe te voegen.

Het weergeven van het testprotokol in het display neemt meerdere vensters in beslag.

5.1 Protokol weergeven en tekst programmeren➭ Activeer het PSI-menu met behulp van de knop

➭ Kies Protokol en bevestig de keuze met

Eerst worden de testresultaten met meet- en grenswaardenweergegeven. De weergave bestaat alleen uit voorhanden zijnde meetwaarden.

In de overige vensters, die met de knoppen en zijn op te roepen, kunnen gegevens over de visuele controle zichtbaar gemaakt worden. Ook kunnen via het toetsenbord of barcode-lezer (zie hoofdstuk 7, blz 20) teksten worden ingegeven. Een zin kan max. 24 karakters bevatten.

Om bij het ingeven van tekst een zin te beëindigen moet de knop ingedrukt worden. Hierna kan ogenblikkelijk met een nieuwe zin worden begonnen.

➭ Om de gegevens op te slaan moet op gedruktworden. Door op te drukken wordt het PSI-menu weeractief.

Bij opslag van het protokol wordt het oplopende identiteitsnummer tussen de datum en de tijd weergegeven.

STORE

PRINT

ENTER

STORE

12 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

Gegevens over het te testen apparaat

Afbeelding links: Gegevens over het apparaatelk max. 24 karakters

Afbeelding rechts:Gegevens over de klantelk max. 24 karakters

Gegevens over de reparatie

max. 10 zinnen metelk 24 karakters

Indien blijkt dat, bij het oproepen van het menupunt Protokol,er geen gegevens in het testapparaat ter beschikking staan, dan volgt de melding:

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 13

5.2 Protokol automatisch opslaanAlle testresultaten worden automatisch van een oplopend identiteitsnummer voorzien als de functie Autostore is ingeschakeld. Na de veiligheidstest en na de functietest verschijnt er een aanwijzing dat de testresultaten worden opgeslagen.

➭ Kies het menu Setup van de SECUTEST 0701S. De PSI module mag dan niet actief zijn (schakelaar MENUE). Kies het menu Configureren.

➭ Zet de cursor op Autostore: Druk op , welke de functie in- of uitschakelt.

5.3 Protokol snel opslaanAls er veel metingen na elkaar moeten worden doorgevoerd die pas later bewerkt moeten worden kan van de mogelijkheid "Protokol snel opslaan" gebruik worden gemaakt. Deze functie is aleen na een veiligheidstest en/of functietest te gebruiken.

➭ Activeer de PSI module met .De cursor staat direct op de plaats waar het identiteitsnumer moet worden ingevuld. Hier kunnen max. 24 cijfers wordeningegeven en met worden bevestigd.

➭ Om de cijfers op te slaan moet nogmaals op de knop gdrukt worden.

Het protokol wordt met alle ter beschikking staande meetgegevens in de databank van de PSI module opgeslagen. Lege datavelden worden genegeerdt. Tegelijkertijd wordt naar de meetmodus teruggeschakeld zodat men de volgende meting kan starten.

Aanwijzing☞ Indien er per ongeluk na een test gereset wordt, b.v. door het verdraaien van de meetbereikschakelaar of het ontkoppelen van de interfacekabel, dan moet het identiteitnummer in het protokol opnieuw worden ingegeven. De meetresultaten blijven bewaard.

STORE

ENTER

STORE

14 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

5.4 Opgeslagen protokollen opvragenOp elk gewenst moment kan een komplete lijst van opgeslagen protokollen worden opgevraagd, om de inhoud van elk afzonderlijk protokol weer te kunen geven of uit te kunnen printen. De eerste kolom bevat de oplopende nummers, de tweede de identiteitnummers. Er worden max. de eerste 14 cijfers van het identiteitnummer weergegeven.

➭ Kies eerst Protokol en bevestig met .

➭ Druk op de Help knop (13) van de SECUTEST 0701S. Er verschijnt een lijst van reeds opgeslagen protokollen.

➭ Kies met de knoppen en het gewenste protokol en bevestig met .

Er worden maximaal 10 opgeslagen protokollen weergegeven. De volgende 10 protokollen worden door scrollen met de cursor gekozen.

In de weergave van het opgeslagen protokol verschijnt er rechtsboven een om aan te geven dat er geen nieuwe meetgegevens meer kunnen worden toegevoegd.

5.5 Potokol printen➭ Druk op (17) als de PSI module geactiveerd is.

Er wordt een protokol met alle meetgegevens, ingegeven teksten en de ingegeven kop- en bodemteksten uitgeprint. Lege datavelden worden genegeerd. Het uitprinten kan onbeperkt herhaald worden.

Na het uitprinten wordt in het LCD-display weer het basismenu weergegeven.

Het uitpriinten onderbreken

➭ Druk op de knop (17) tijden het uitprinten.

Papiertransport

➭ Druk op de knop (12)Het papier wordt getransporteerd zolang de knop wordt vastgehouden.

i

PRINT

PRINT

FF

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 15

6 StatistiekTotaal kunnen de statistische gegevens van maximaal acht groepen apparaten (klasse A tot H) opgeslagen worden. Tot de statistische gegevens behoren het aantal opgetreden fouten en het daarbij behorende procentuele aandeel van het totale aantal metingen in een groep.

Het statistiek-menu verschijnt als in het hoofdmenu Statistiek gekozen werd, zie hoofdstuk 3.3, pagina 9.

6.1 Het bijhouden van statistieken voorbreidenIndien de statistische gegevens opgeslagen moeten worden, moet voor het begin van de meting de bij het apparaat behorende groep vastgelegd worden. Indien al een groepsnaam werd ingegeven, dan moet deze geactiveerd worden.

➭ Zet de cursor op Klasse en , het menu instellen wordt weergegeven.

➭ Zet de cursor op de gewenste groepsnaam en .Er verschijnt een streep aan het einde van de tekst.

➭ Indien er een nieuwe groepsnaam gewenst wordt: Verwijder de bestaande naam met of per zin met + en typ via het alfa numerieke toetsenbord maximaal acht tekens in.

➭ Bevestig met , de cursor springt in de kolom FOUT.

➭ Bepaal met en of met alleen de eerste of met alle fouten rekening gehouden moet worden.Bevestig met . Er verschijnt een bliksemschicht achter de geaktiveerde groep.

➭ Bevestig terug net zo vaak totdat er geen PSI LCD aanwijzing meer verschijnt.

De veiligheidstesten en de funktietesten kunnen nu voor de gekozen groep worden doorgevoerd.

Nadat begonnen is met het aanmaken van een protokol kunnen de instellingen eerste en alle in het statistiek menu niet meer gewijzigd worden.

16 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

De meetgegevens moeten na elke complete meting, bestaande uit veiligheidstesten functietesten, opgeslagen worden, zodat deze voor een statistieke bewerking ter beschikking staan. Zie "Protokol weergeven, printen en opslaan" op pagina 12. Als er na de meting een verschijnt achter eerste of alle, dan worden voor de geldende groep statistische gegevens opgeslagen.

Alle volgende metingen vergroten de statistiek van de geldende groep met alle toegevoegde meetresultaten. Als er voor een bestaande groep nieuwe statistische gegevens opgenomen moeten worden, dan kunnen de reeds opgeslagen statistische gegevens gewist worden. Zie 6.3 Statistische gegevens wissen.

6.2 Statistische gegevens oproepen en uitprintenOm statistische gegevens te kunnen oproepen moet het statistiek menu worden gekozen:

➭ Plaats de cursor met en op print-out en bevestig met , He menu uitprinten wordt weergegeven.

➭ Kies de groep waarvan de statistische gegevens moeten worden weergegeven en bevestig met . De statistische gegevens van de gekozen groep worden op één pagina weergegeven.

In deze toestand kunnen tevens met de toetsen en de statistische gegevens van alle andere groepen per groep opgeroepen worden.

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 17

➭ Indien de weergegeven pagina moet worden uitgeprint moet er op worden gedrukt. De pagina TESTSTATISTIEK wordt uitgeprint. Als test-periode wordt het begin van de testtijd en het einde van de testtijd van de gekozen groep uitgeprint.

➭ Als alle statistieken na elkaar moeten worden uitgeprint moet het menuonderdeel totaal gekozen worden.Als test-periode wordt het begin van de testtijd van het eerste apparaat tot aan de einde van de test van het laatste apparaat aangehouden, onafhankelijk van de bijbehorende groep.Hierna volgt de vraag of alle opgeslagen gegevens gewist moeten worden.

Teststatistiek van een groep

PRINT 01.03.95 12:00

SECUTEST

< Kopfzeile 1 bis 5 über PSI einstellbar >

PRÜFSTATISTIK:

Prüfzeitraum: 01.01.95 11:11 - 21.01.95 14:21

Klasse B / erster Fehler

Stück %

Prüflinge: 119 100

Sichtfehler: 5 4.2Rsl: 17 14.2Summe ISO: 0 0 Riso 0 Iea 0 Isonde 0ΔI 0

FEHLERSUMME: 22 18.4

< Fußzeile 1 - 5 über PSI, 6 - 7 über PC >

18 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

6.3 Statistische gegevens wissen➭ Verplaats de cursor met of op wissen en bevestig met .➭ Kies de groep die gewist moet worden of

➭ Kies totaal, waardoor alle statistische gegevens van alle groepen worden gewist!

Na het wissen van alle groepen wordt de eerste groep weer aktief en staat de FOUT van alle groepen weer op "eerste" ingesteld.

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 19

7 Gebruik van barcode-lezer B3261Met de barcode-lezer (optioneel) is het mogelijk als barcode beschikbare informatie snel en veilig in het testprotokol over te nemen. Deze vorm van data-overdracht maakt het mogelijk tijd en kosten te besparen bij het overdragen van grotere hoeveelheden gegevens b.v. bij het testen van een serie identieke apparaten die van een barcode zijn voorzien.

7.1 Aansluiten van de barcode-lezer.➭ Sluit de lezer aan op de RS 232 interface (4) van de PSI module.

De PSI module mag niet actief zijn!De barcode-lezer bevestigt een correcte aansluiting met 4-voudig akoestisch signaal.

7.2 Configureren van de barcode-lezerVoordat de barcode-lezer B3261 (DL80) geschikt is om samen met de PSI moduul te werken moet deze geconfigureerd worden.

Hiertoe moeten codes (commando's) ingelezen worden.

Dit is mogelijk

– door het inlezen van de hiernaast afgedrukte barcode.

– door het inlezen van meerdere barcode's in een volgorde zoals deze in de navolgende tabelgenoemd wordt. De codes zijn terug te vinden op de blz. "Appendixes 1" en "Appendixes 2" vande gebruiksaanwijzing van de barcode-lezer.

De afgebeelde barcode bevat alle informatie van de barcode volgorde in de tabel.

Het inlezen vindt plaats zoals in hoofdstuk 6.3 blz. 14 beschreven.

Barcode om de lezer te configureren t.b.v. de samenwerking met de PSI module

20 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

7.3 Barcodes lezen➭ Richt het leesapparaat op de te lezen barcode (afstand max. 1 cm) en druk op de drukknop van

het leesapparaat.Foutloos lezen wordt door een akoestisch signaal bevestigd

InstellingCode (commando)

uit gebr.aanwijzing signaalAkoest Opmerking

Configuratie instellen Enter configuration mode 4 x

Protokol voor 232 interface op XON/XOFF instellen

C 1 x Instelling RS is voor samenwerking met de

PSI moduul altijd noodzakelijk !

E 1 x

1 1 x

Tijd om de volgende barcode in te lezen is ca. 400 ms

B 1 x

AanbevelingE 1 x

0 1 x

1 1 x

Configuratie opslaan en beëindigen Esc and save

1 x+ 4 x

Bij leesfouten 3 x

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 21

8 BatterijvoedingAls de PSI module niet aan de SECUTEST 0100S is aangesloten, zijn m.b.v. de batterijvoeding de volgende functies uitvoerbaar:

– Papiertransport

– Gegevensuitwisseling met een PC

Aanwijzing☞ Ook in een aangesloten PSI moduul moeten batterijen aanwezig zijn, zodat de gegevens kunnen worden opgeslagen. De voeding voor alle andere functies bevind zich in het testinstrument.

PSI moduul inschakelen

➭ Druk zolang op de knop (17) totdat de signaallamp (9) brandt.

Papiertransport inschakelen

➭ Druk op de knop (12). Het papiertransport is net zo lang ingeschakeld als de knop wordt vastgehouden.

Gegevensuitwisseling met een PC

➭ Sluit de PC via de interfacekabel aan de RS 232 steker (4) van de PSI module aan (Zie hoofdstuk 8, blz. 15)

Automatisch uitschakelen

De batterijvoeding wordt automatisch afgeschakeld

– wanneer niet binnen 10 seconden na inschakeling de knop voor het papiertransport bedientwordt.

– wanneer bij gegevensuitwiseling met de PC er een pauze van meer dan 10 seconden optreedt

PRINT

FF

22 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

9 Verzenden van protokollen via de RS232 interfaceVia de RS 232 interface kunnen opgeslagen protokollen naar een PC worden overgedragen.

➭ Verbindt m.b.v. een interfacekabel de PC met de RS 232 interface (4) van de PSI module. De PSI module mag hierbij niet geactiveerd zijn

Let op!Een gegevensoverdracht via de RS 232 interface naar een PC is niet mogelijk als de PSI module geactiveerd is teneinde data (voor kop- en bodemteksten, protokolteksten of tijdsinstelling) te kunnen ontvangen.

Aanwijzing☞ Om met de PC de meetgegevens te registreren, administreren en te verwerken tot protokollen staan de softwarepakketten PC.doc, PC.base, en SE-Q base ter beschikking. Deze pakketten bevatten tevens de interface-kabel.

Aanwijzing☞ De data-overdracht van PSI module naar PC is ook mogelijk als de PSI module niet aan de Secutest 0701 is aangesloten en de batterijvoeding is ingeschakeld. (Zie hoofdstuk 8, blz. 20).

9.1 Eigen software ontwikkelenHet is mogelijk zelf software te ontwikkelen t.b.v specifieke toepassingen van de SECUTEST PSI en/of wanneer de bestaande softwareprogramma´s PC.doc, PC.base en SE-Q.base niet toereikend zijn.

Op aanvraag kunnen gegevens betreffende interface, protokollen, ASCII-commando´s etc. beschikbaar worden gesteld.

!

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 23

10 Display uitprintenElk, op het display weergegeven beeld, kan op het registreerpapier worden uitgeprint. Hierdoor is het ook mogelijk meetresultaten, welke zijn verkregen in de schakelstand "MENUE" en "FUNCTION-TEST", uit te printen.

➭ De uit te printen gegevens worden op het display weergegeven.

➭ Activeer het PSI moduul door op de knop (17) te drukken en roep het programmadeel "Display uitprinten" op. (zie hoofdstuk 3.3 blz. 9).

Het printen onderbreken.

➭ Druk op de knop (17) tijdens het printen, echter niet in een pauze.

PRINT

PRINT

24 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

11 FoutmeldingenMelding bij het activeren van de PSI module als de batterijen haast leeg zijn.

Melding, als er op de knop (15) wordt gedrukt, terwijl het geheugen vol is.

STORE

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 25

12 Technische specificatiesAansluitingen

Bevestiging aan de Secutest 0701S 2 geborgde schroeven ter bevestiging van de printer/geheugenunit in

het deksel van de Secutest 0701S. Meetwaarde overdracht en voeding vindt plaats via eenvlakbandkabel en 9 polige D-SUB steker, aan te sluiten op de RS 232 interface van de Secutest 0701S.

Interface RS 232, bi-directioneel,9 polige D-SUB bus. b.v. voor het aansluiten van een PC of een barcode-lezer.

Geheugen

RAM (Data) 100 kByte

Printer

Printertype 4 naalds matrix printerPrintbreedte 40 karakters per regelReal time klok met datum batterij gebufferd

Interface

Soort RS 232 serieel volgens DIN 19241Baudrate 9600 BaudPariteit neeDatabits 8Stopbit 1

Kontaktbezetting van de interface

De kontaktbezetting van de 9 polige D-SUB aansluitsteker voor de aansluiting van de PSI module aan het testinstrument SECUTEST 0701S is als volgt:

1: Vrijgave v. PC overdracht „Plus“2: RXD3: TXD4: NC5: GROUND6: Vrijg. v. PC overdracht "Massa“7: NC8: NC9: +9 V

9876

54321

26 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

De 9 polige D-SUB aansluitbus voor de aansluiting van PC, barcodelezer etc. heeft de volgende kontaktbezetting:

Referentievoorwaarden

Batterijspanning 6 V ± 0,5 VHulpspanning 9 V ± 0,5 V DC of 8 V ± 0,5 V gelijkgerichtOmgevingstemperatuur +23 °C ±2 KRelatieve luchtvochtigheid 50 % ± 5 %

Temperatuurbereik/Luchtvochtigheid

Opslagtemperatuur –20 °C ... +60 °C, uitgezonderd batterijen, papier en inktlintBedrijfstemperatuur 0 °C ... +40 °CVochtigheid max. 75 % relatieve luchtvochtigheid: geen condensvorming

Voeding

Voedingsspanningbij aansluitingaan SECUTEST 0701S 6,5 ... 12Vbij batterijvoeding 4 stuks 1,5V pen-lite (Alkaline) volgens IEC LR 6

StroomopnameStandby (gegevensbuffer) 5µA ... 200 µAProtokol printen < 500 mAPapiertransport <200 mA

Dataoverdracht naar PC <100 mA

EMV

EN 50081-1EN 50082-2

Mechanische opbouw

Beschermingsklasse behuizing IP 20Afmetingen 240 mm x 81 mm x 40 mm

(zonder schroeven en vlakbandkabel)Gewicht ca. 0,8 kg

1: NC2: TXD3: RXD4: Schakelingang5: GROUND6: +5 V7: CTS8: RTS9: NC

6789

12345

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 27

13 Onderhoud

13.1 De PSI module resettenIndien de PSI module in een uitzonderlijk geval niet meer reageert, kan deze gereset worden.

➭ Onderbreek de netspanning van de SECUTEST 0701S en start het apparaat opnieuw

➭ Als gelijktijdig opgeslagen gegevens gewist moeten worden:Kies het menu Setup en daarin het onderdeel geheugen wissen. Bevestig het wissen door op de knop + te drukken.

13.2 BatterijenWanneer bij het activeren de PSI module meldt, dat de batterijen haast leeg zijn, dan moet, om gegevensverlies te vermÿden, de complete set batterijen direct door een nieuwe worden vervangen. (zie hoofdstuk 3.1, blz 8).

Let op !Lege batterijen mogen niet in het apparaat blijven.Zorg voor een milieu-vriendelijke verwerking van de lege set.

13.3 PrinterpapierControleer met regelmatige tussenpozen de voorraad van het printerpapier. De matrixprinter mag niet zonder papier werken, omdat dit tot beschadiging van de printkop kan leiden.

Bij een hoge luchtvochtigheid of bij hoge omgevingstemperaturen kan het printerpapier zich binnen in de printer vervormen. De printer is dan niet meer in staat het printerpapier te transporteren.

Verwijder in dit geval naast het vervormde papier nog 20 cm extra en voer het papier opnieuw in.

Aanwijzing☞ Het typenummer voor een verpakking van 10 rollen papier is PS-10P

Papierrol inzetten

– Verwijder de PSI module uit de deksel van de SECUTEST 0701S.

– Klap eerst het papiervakdeksel (1) op en daarna de printerdeksel met de afscheurrand (7).

0

!

28 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

➭ Zorg ervoor dat bij het indrukken van de knop (12) de printer kan worden ingeschakeld.Hiertoe moeten batterijen met voldoende capaciteit in de printer aanwezig zijn. Indien men belasting van de batterijen wil vermijden, dan moet -b.v. met een interfacekabel als verlengkabel-de PSI module aan de SECUTEST 0701S worden aangesloten.

➭ Schuif het begin van het registreerpapier in de transportinrichting van de printer. Druk gelijktijdig op de knop (12) en druk deze net zolang in totdat het begin van het papier in de papieropening verschijnt. Bij batterijvoeding moet eerst de PSI module geactiveerd worden. (zie hoofdstuk 7 ,blz 14).

➭ Nadat de papierrol (3) om de metalen as (2) is geschoven, moet deze in de uitsparingen in de zijkanten van het papiervak worden aangebracht.

➭ Klap de papieropening met afscheurrand (7) weer dicht en sluit het papiervakdeksel (1) totdat deze hoorbaar vergrendelt.

Papieropening

PapieropslagruimtePapierrol

Metalen as voor papierrol

FF

FF

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29

13.4 InktlintIndien de uitdraai slecht leesbaar wordt, moet het inktlint verwisseld worden.

Aanwijzing☞ Het typenummer voor een verpakking met 10 inktlintcassettes is Z3210.Met één inktlint kunnen ca. 6 rollen papier bedrukt worden.

Inktlint verwisselen

➭ Klap eerst het papiervakdeksel (1) open en daarna de papieropening met afscheurrand (7).Druk eerst, om de cassette (6) te verwijderen, zacht op de rechterzijde van de cassette.De inktlintcassette klapt dan uit de houder. Verwijder de cassette voorzichtig.

➭ Plaats de inktlintcassette (6) met de spanschroef aan de linkerkant in de daarvoor bestemde linker uitsparing. Door zachtjes op de rechterzijde van de cassette te drukken vergrendelt zich deze in de uitsparingen.

➭ Als er zich papier in de printer bevind moet dit, voordat de cassette in de uitsparing wordt vastgedrukt, tussen de cassette en het inktlint doorgevoerd worden.Let er hierbij op dat het inktlint zich, bij het vastzetten in de uitsparingen, glad en in zijn geheel onder het papier bevindt. Door het draaien aan de spanschroef kan de spanning van het inktlint worden bijgesteld.

➭ Klap de papierafscheurrand (7) weer terug en sluit het papiervakdeksel (1) totdat deze hoorbaar vergrendelt.

Deksel van het papiervak

Printerdeksel met papierafscheurrand

Inktlintcassette

30 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

14 Reparatie en onderdelenWendt u zich voor reparatie en onderdelen aan:

GMC-Instruments Nederland B.V.Afd. Service en kalibratie Postbus 323, 3440 AH WoerdenDaggeldersweg 18, 3449 JD WoerdenFon: +31 348 42 11 55Fax: +31 348 42 25 28E-mail: [email protected]

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 31

Gedrukt in Duitsland • Wijzigingen voorbehouden

GMC-Instruments Nederland B.V.Daggeldersweg 18NL-3449 JD Woerden

Telefoon +31 348 42 11 55Fax +31 348 42 25 28E-Mail [email protected]