Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten ... Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten Lees

download Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten ... Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten Lees

of 64

 • date post

  27-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten ... Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten Lees

 • Gebruiks- en montagehandleiding Gaskookplaten

  Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

  nl-BE M.-Nr. 09 289 590

 • 2

  De kookplaat mag ook gebruikt worden in landen die niet op het toestel vermeld worden als land van bestemming. De Dlandspecifieke uitvoering en de manier waarop de kookplaat wordt aangesloten, hebben er een grote invloed op of de kookplaat op een correcte en veilige manier werkt. Neem daarom contact op met de Miele-organisatie in het betreffende land als u het toestel in een land wilt gebruiken dat niet op het toestel vermeld staat.

 • Inhoud

  3

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid ...................................................................  5

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu ............................................  16

  Overzicht ..............................................................................................................  18 Kookplaat .............................................................................................................. 18

  KM 3034 ...........................................................................................................  18 KM 3054 ...........................................................................................................  19

  Schakelaars........................................................................................................... 20 Brander.................................................................................................................. 21 Bedieningselementen/displays kookwekker ......................................................... 22 Bijgeleverde accessoires....................................................................................... 23

  Ingebruikneming van het toestel .......................................................................  24 Kookplaat voor de eerste keer reinigen................................................................. 24 Kookplaat voor de eerste keer in gebruik nemen.................................................. 24

  De juiste pannen..................................................................................................  25

  Tips om energie te besparen .............................................................................  27

  Bediening .............................................................................................................  28 Vonkontsteking...................................................................................................... 28 Inschakelen ........................................................................................................... 28 Vlam instellen ........................................................................................................ 29 Uitschakelen.......................................................................................................... 29 Comfort-uitschakeling........................................................................................... 29 Controlelampje "Aan" / restwarmte-indicator ....................................................... 30

  Kookwekker .........................................................................................................  31 Kookwekker........................................................................................................... 31 Kookwekkertijd aan een kookzone toewijzen ....................................................... 31

  Beveiligingen........................................................................................................  32 Inschakelblokkering............................................................................................... 32 Vlambeveiliging ..................................................................................................... 32 Automatische uitschakeling .................................................................................. 32

  Reiniging en onderhoud......................................................................................  33 Keramische plaat................................................................................................... 34 Pannendrager ........................................................................................................ 35 Schakelaars........................................................................................................... 35 Brander.................................................................................................................. 35

  Nuttige tips ..........................................................................................................  37

 • Inhoud

  4

  Bij te bestellen accessoires................................................................................  40

  Veiligheidsinstructies voor het inbouwen .........................................................  41

  Veiligheidsafstanden ...........................................................................................  42

  Aanwijzingen voor het inbouwen .......................................................................  45

  Inbouwmaten .......................................................................................................  46 KM 3034 ................................................................................................................ 46 KM 3054 ................................................................................................................ 47

  Inbouwen..............................................................................................................  48

  Elektrische aansluiting........................................................................................  50

  Gasaansluiting .....................................................................................................  52

  Brandervermogen................................................................................................  54

  Aanpassen aan een andere gassoort ................................................................  55 Tabel voor de inspuiters ........................................................................................ 55 Inspuiters vervangen ............................................................................................. 55

  Grote inspuiters vervangen ..............................................................................  55 De kleine inspuiters vervangen ........................................................................  56

  Functie controleren................................................................................................ 58

  Miele-Service, typeplaatje, garantie ..................................................................  59

  Productgegevensbladen .....................................................................................  60

 • Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  5

  Deze kookplaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel tot gevolg hebben.

  Lees de gebruiks- en montagehandleiding daarom aandachtig door, voordat u het toestel in gebruik neemt. In de handleiding vindt u belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veilig- heid, gebruik en onderhoud. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet in acht zijn genomen.

  Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

 • Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  6

  Juist gebruik

   Deze kookplaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

   Deze kookplaat mag niet buiten worden gebruikt.  Gebruik deze kookplaat uitsluitend in huishoudelijke context voor het bereiden en warmhouden van gerechten. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

   Personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of psychische problemen, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de kook- plaat niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, moeten bij de be- diening onder toezicht staan. Deze personen mogen het toestel al- leen zonder toezicht bedienen als zij een eerst zijn geïnstrueerd. Zij dienen eventuele gevaren van een onjuiste bediening te herkennen en begrijpen.

 • Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  7

  Kinderen in het huishouden

   Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdu- rend toezicht houdt.

   Kinderen vanaf acht jaar mogen de kookplaat alleen zonder toe- zicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedie- nen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

   Kinderen mogen de kookplaat niet zonder toezicht reinigen.  Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de kookplaat bevinden. Laat ze nooit met de kookplaat spelen.

   De kookplaat wordt tijdens het gebruik heet en blijft dat ook nog enige tijd nadat het is uitgeschakeld. Houd kinderen op een afstand, totdat de kookplaat voldoende is afgekoeld en er geen verbrandings- gevaar meer bestaat.

   Verbrandingsgevaar! Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn, boven of achter de kookplaat. Dat kan kinderen ertoe brengen op het toe- stel te klimmen.

   Verbrandingsgevaar! Draai d