Gebruikershandleiding 5164_CTAP31_bewerking

download Gebruikershandleiding 5164_CTAP31_bewerking

of 41

Embed Size (px)

Transcript of Gebruikershandleiding 5164_CTAP31_bewerking

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Bedankt voor uw aankoop van de ePoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.

Payzone Benelux B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS Amsterdam WWW.PAYZONE.NL

Versie : maart 2010 Softwareversies : NLC00600_CTS v1.0.10 NL000300_CTP v4.2 NL000M00_SEL v4.2 NL000100_Gma v4.2 Certificatiecode : Ethernet: 1409 / PSTN: 1420 Automaattype : ePoint 5164

Auteursrecht voorbehouden. Behoudends beperkingen door de wet gesteld, mag niets uit deze handleiding worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, of in digitale vorm in een retrievalsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande toestemming van Payzone Benelux B.V. te Amsterdam

2

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Inhoudsopgave

1

Inleiding, de ePoint 5164 betaalautomaat ........................................................................ 4 1.1 Configuratie .............................................................................................................. 4 1.2 Communicatievarianten ........................................................................................... 4 1.3 Levering .................................................................................................................... 5 1.3.1 Verklaring onderdelen .......................................................................................... 6 1.4 Richtlijnen plaatsen Pinpad ...................................................................................... 6 1.5 Aansluiten apparatuur .............................................................................................. 7 1.5.1 Aansluiten van de Ethernet variant ..................................................................... 7 1.5.2 Aansluiten van de PSTN variant. ......................................................................... 8 1.6 Product eigenschappen 6400 klant gedeelte ......................................................... 11 1.6.1 De kaartlezers .................................................................................................... 11 1.7 Product eigenschappen 5100 kassiers gedeelte ................................................... 12 1.7.1 De thermische printer......................................................................................... 12 1.7.2 Papierrol vervangen ........................................................................................... 13 2 Betalingen ....................................................................................................................... 14 2.1 Uitvoeren van een PIN of Creditcard betaling ........................................................ 14 2.1.1 Alternatieve manieren om een betaling uit te voeren: ....................................... 16 2.1.2 Betalingen met verschillende kaartsoorten ........................................................ 16 2.2 Handmatige invoer ................................................................................................. 17 2.3 PIN bypass ............................................................................................................. 19 2.4 Voice Referral......................................................................................................... 21 3 Instellingen wijzigen ........................................................................................................ 23 3.1 Datum en tijd aanpassen ....................................................................................... 23 3.2 Bon breedte wijzigen .............................................................................................. 24 4 Laatste transacties .......................................................................................................... 25 4.1 Laatste transactie bekijken ..................................................................................... 25 4.2 Herprinten laatste transactie bon ........................................................................... 26 5 Totalen uitdraaien ........................................................................................................... 27 5.1 Z Totalen ................................................................................................................ 27 5.2 X Totalen ................................................................................................................ 28 5.3 Dienst Totalen ........................................................................................................ 29 5.4 Print periodes / CTAP Host totalen ........................................................................ 30 6 Geavanceerde functies ................................................................................................... 32 6.1 Winkel gegevens op de printbon aanpassen ......................................................... 32 6.2 Acquirer instellingen aanpassen ............................................................................ 32 6.2.1 Acquirer Parameter Download ........................................................................... 33 6.3 Overzicht van kaartsoorten .................................................................................... 35 6.4 DHCP of vaste IP adres instellen ........................................................................... 36 6.5 Handmatig Automaat Instellingen Downloaden ..................................................... 37 6.5.1 Terminal management Call ................................................................................ 38 Contactgegevens ..................................................................................................................... 41

3

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1

Inleiding, de ePoint 5164 betaalautomaat

Met de ePoint 5164 betaalautomaat van Payzone kunnen betaaltransacties worden afgehandeld met zowel debet- als creditcards. Deze betaalautomaat is volledig geschikt voor het accepteren van betaalkaarten met de EMV-chip. De EMV standaard is ontwikkeld door de creditcardmaatschappijen Europay, Mastercard en Visa om fraude met betaalpassen te voorkomen. De specificaties van EMV zijn opgenomen in C-TAP: Common Terminal Acquirer Protocol. 1.1 Configuratie Stand-alone: in dit geval staat de ePoint betaalautomaat los van de afrekenapparatuur binnen een kassa-omgeving. De verkooptransactie op de kassa en de elektronische betaling via de betaalautomaat staan geheel los van elkaar. Kassakoppeling: de ePoint 5164 betaalautomaat kan ook gekoppeld worden met diverse kassasystemen. Hierdoor kan de elektronische betaling vanaf de kassa gestart worden en wordt de status van de betaling automatisch teruggekoppeld. Voor een overzicht van kassasystemen die door de ePoint 5164 ondersteund worden, kunt u contact opnemen met de sales afdeling op tel. 020-4306795 of [email protected]

1.2 Communicatievarianten De ePoint 5164 betaalautomaat is geschikt voor 2 communicatie varianten: Ethernet & PSTN. Ethernet: de communicatie verloopt door middel van een TCP/IP aansluiting over een breedband internet verbinding. Deze kabel of DSL-lijn dient door Currence gecertificeerd te zijn. Meer informatie hierover vindt u op onze website www.payzone.nl of op www.currence.nl. Een ethernet verbinding is zeer snel vergeleken met een PSTN verbinding. Voor elke elektronische (debet/credit) betaaltransactie wordt, via een afgeschermd netwerk,verbinding gelegd met Equens of een andere acquirer. U betaalt een vast bedrag voor de verbinding, waarmee u vervolgens onbeperkt gebruik kunt maken van de breedband verbinding. De aansluitinstructies voor de Ethernet variant vindt u in paragraaf 1.5.1 PSTN: de communicatie verloopt via een analoge telefoonlijn. Voor elke (debet/credit) betaaltransactie belt de terminal naar de host van de acquirer, bijvoorbeeld Equens. De terminal belt ook in op de Payzone host, voor periodiek onderhoud en naar aanleiding van een storing. Voor elke communicatiemoment worden communicatiekosten berekend. De aansluitinstructies voor de PSTN variant vindt u in paragraaf 1.5.2

4

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.3

Levering

De levering van de 5164 omvat de volgende componenten, welke op de volgende pagina staan beschreven. ePoint 6400 PIN Pad ePoint 5100 Kassiers gedeelte 1. Stroom snoer 2. Voedingsadapter 3. Voedingskabel 1. 2. 3.

Afhankelijk van de communicatievariant worden de volgende kabels meegeleverd: Ethernet Variant: Verbindingskabel 5100-6400, inclusief Ethernet aansluiting PSTN Variant: 1. Telefoon snoer 2. Stapel stekker 3.Verbindingskabel 5100 6400 1. 2.

3.

5

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.3.1

Verklaring onderdelen

ePoint 6400 PIN pad - dit is het klant gedeelte van de betaalautomaat, waarop uw klanten hun pas insteken/ doorhalen en de pincode (waar nodig) intoetsen. ePoint 5100 kassiers gedeelte - dit is uw bedieningsgedeelte van de betaalautomaat. Hierop voert u het bedrag in, kunt u totalen uitdraaien etc. Voedingsadapter - dit onderdeel zorgt voor de stroomvoorziening van zowel de pinpad als het kassiers gedeelte. Stroomsnoer - deze kabel sluit de 5100 kassiers gedeelte aan op de voedingsadapter. Voedingskabel - deze kabel is nodig om de voedingsadapter aan te sluiten op het lichtnet. (220-230V) Verbindingskabel - dit is de kabel die het 5100 kassiers gedeelte met de 6400 PIN pad verbindt (en bij een ethernet automaat wordt deze geleverd met een aansluiting voor op het ethernet netwerk, bijvoorbeeld via een modem of router) Telefoonsnoer met stapelstekker - Dit snoer wordt alleen geleverd bij de PSTN analoog variant en hiermee sluit u het 5100 Kassiers gedeelte aan op het telefoonnetwerk. 1.4 Richtlijnen plaatsen Pinpad

Voor het plaatsen van de Pinpad dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door Currence: 1. De kaartlezer Zorgt u ervoor dat de PINpas altijd zichtbaar blijft voor de pashouder. De klant mag de pas niet uit het oog verliezen. Laat uw klant daarom altijd zelf de PINpas door de kaartlezer halen. Als dit om praktische redenen niet mogelijk is, laat dan uw klant zien hoe u de PINpas door de kaartlezer haalt. 2. Afscherming bij het intoetsen van de PINcode a. Het toetsenbord, ook wel Pinpad genoemd, is zodanig opgesteld dat uw klant voldoende privacy heeft bij het intoetsen van zijn PINcode. Hierdoor is het voor derden (redelijkerwijs) onmogelijk om de PINcode af te kijken. b. Op het Pinpad zit een beschermkapje. Dit kapje mag niet van het Pinpad worden verwijderd. Als u niet in het bezit bent van een beschermkapje, neemt u dan contact op met de leverancier van uw betaalautomaat. 3. De opstelling van het pinpad a. De opstelling van het pinpad dient zodanig te zijn, dat de klant het intoetsen van de PINcode met de hand of met het lichaam kan afschermen. Daarom dient de opstelling van het Pinpad aan de onderstaande afmetingen te voldoen: - Bij een horizontale opstelling van het Pinpad, moet deze op minimaal 80 cm en maximaal 120 cm hoogte zijn geplaatst. - U mag alleen van deze afmetingen afwijken als door een speciale opstelling het intoetsen van de PINcode volledig is afgeschermd. b. Het intoetsen van de PINcode mag niet vanaf een verhoging, via spiegels, cameras of op een andere manier worden waargenomen.

6

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.5

Aansluiten apparatuur

Het aansluiten van de apparatuur is nodig, als u deze als 'Plug en Play' configuratie heeft aangeschaft en dus niet reeds door een monteur is aangesloten. Ook als u bijvoorbeeld de apparatuur wilt verplaatsen en deze tijdelijk moet worden losgekoppeld, vindt u hier beschreven hoe u de apparatuur zelf weer kunt aansluiten. 1.5.1 Aansluiten van de Ethernet variant Schematisch overzicht aansluitingen 5164 Terminal Ethernet: Modem/Router Ethernet Stap 4.

Lichtnet (230V)

Stap 7.

Stap 2.

Stap 1.

Stap 5.

Stap 6.

Stap 3.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Plaats de 6400 Pinpad op de balie (richting klant) Zie 1.4 richtlijnen plaatsen Pinpad Plaats de 5100 Kassiers gedeelte op de balie (richting kassier) Sluit de verbindingskabel aan op de 5100 Kassiers gedeelte, het kleine stekkertje met gele band komt in de RS232-1 poort van de 5100 Kassiers gedeelte Sluit de stekker met groene thule aan op de modem of router van uw netwerk. PINnen over IP is alleen mogelijk via een PIN abonnement van een door Currence gecertificeerde Kabel/DSL provider. Sluit de stekker zonder markering aan op de 6400 PIN pad Sluit de voedingkabel met de ronde L-vormige stekker aan op de 5100 Kassiers gedeelte en de rechte stekker op de voedingsadapter Sluit de voedingskabel aan op het lichtnet (230V)

Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7

7

Gebruikershandleiding ePoint 5164

De automaat start nu op en het display van het pinpad geeft vervolgens UW PAS AUB weer, en het display van het kassiers gedeelte geeft de datum en tijd weer. De betaalautomaat staat nu in verkoopmode en is klaar voor gebruik. Als u de IP instellingen wilt wijzigen, volg dan de stappen in paragraaf 6.4 Vaste IP adres of DHCP instellen.

1.5.2

Aansluiten van de PSTN variant.

Schematisch overzicht aansluitingen 5164 Terminal PSTN Lichtnet (230V) Stap 7. telefoonlijn Stap 5.

Stap 2.

Stap 6. Stap 5. Stap 3.

Stap 4. Stap 1.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7

Plaats de 6400 Pinpad op de balie (richting klant) Zie 1.4 richtlijnen plaatsen Pinpad Plaats de 5100 Kassiers gedeelte op de balie (richting kassier) Sluit de verbindingskabel aan op de 5100 Kassiers gedeelte, het kleine stekkertje met gele band komt in de RS232-1 poort van de 5100 Kassiers gedeelte. Sluit de stekker zonder markering aan op de 6400 PIN pad Sluit het telefoonsnoer aan op het kassiers gedeelte (poort met rode telefoonsymbool). De andere kant van het snoer sluit u aan op de KPN-wandcontactdoos (eventueel stapelsteker gebruiken) Sluit de voedingkabel met de ronde L-vormige stekker aan op de 5100 Kassiers gedeelte en de rechte stekker op de voedingsadapter Sluit de voedingskabel aan op het lichtnet (220-230V)

De automaat start nu op en het display van het pinpad geeft vervolgens UW PAS AUB weer, en het display van het kassiers gedeelte geeft de datum en tijd weer. De betaalautomaat staat nu in verkoopmode en is klaar voor gebruik.

8

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.5.2.1

Instellen PSTN huiscentrale

Als er op de telefoonlijn, waar de betaalautomaat op aangesloten is, eerst een voorloopcijfer gedraaid moet worden voordat er een buitenlijn beschikbaar is, zal dit op de automaat ingesteld moeten worden. Het voorloopcijfer is meestal een 0 en is vaak het geval als er gebruik wordt gemaakt van een telefooncentrale of A-B converter (bijv. Quattrovox). Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4Druk op de Menu toets van de 5100 Kassiersgedeelte en kies in het hoofdmenu voor Manager. Kies Terminal Toets als password: 0000 en bevestig met de OK toets. Kies Configureren In dit menu kunt u achtereenvolgens alle communicatie instellingen van de automaat wijzigen. Standaardtaal Nederlands Bevestig met de OK toets. Bevestig met de OK toets. Toets nu het voorloop cijfer in en bevestig met de OK toets Bevestig met de OK toets. Bevestig met de OK toets. Bevestig met de OK toets. Bevestig met de OK toets. Bevestig met de OK toets. Bevestig met de OK toets.

Ethernetmode Uitgeschakeld

PSTN Prefix

PSTN Prefix 0

PSTN Telephone 0208519000

PSTN USER TEST

PSTN Password TEST

TMS IP adres 193.111.082.196

TMS poort nummer 2600

Call interval 30

9

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Call time 02:00:00

Bevestig met de OK toets.

In behandeling Maintenance

De terminal slaat de wijzigingen op en download de nieuwe configuratie tijd Als het downloaden is voltooid, herstart de terminal zich en is klaar voor gebruik.

Datum

Carrier pre-select (en Voice over IP) is alleen mogelijk wanneer de provider data overdracht ondersteund.

De automaat is nu klaar voor gebruik. Voor de verdere bediening verwijzen wij u naar de volgende hoofdstukken.

10

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.6

Product eigenschappen 6400 klant gedeelte

Op de ePoint 6400 (Pinpad) bevindt zich het beveiligde toetsenbord met privacyscherm. Hierop dient de klant zijn PINcode in te geven en het bedrag te accorderen. Op het toetsenbord van de ePoint 6400 bevinden zich de volgende toetsen: De en toetsen naast de display zijn service toetsen, deze worden niet gebruikt bij dagelijks gebruik. De toetsen 0 - 9 worden gebruikt voor de normale invoer van getallen; De Talen toets wordt gebruikt om de teksten, die normaal in het Nederlands verschijnen, voor buitenlandse klanten te vertalen; De Stop toets kan de klant gebruiken, indien hij/zij niet akkoord gaat met het getoonde totaalbedrag, of tussentijds de transactie wil beindigen; De Corr (Correctie) toets wordt gebruikt om foutieve invoer (in dit geval de PINcode, die de klant ingeeft) te herstellen. Als een invoer gecorrigeerd dient te worden, wordt de Corr toets eenmaal ingedrukt. Het laatste cijfer op het scherm (display) zal verwijderd worden; Met de OK toets bevestigt de klant het totaalbedrag, wanneer deze op het scherm verschijnt; Speciaal voor blinden en slechtzienden zijn de belangrijkste toetsen (5, Stop, Corr en Ok) voorzien van zogenaamde blindmarks.

1.6.1 De kaartlezers Onderstaande fotos geven aan hoe een magneetkaart (links) en een EMV-chipkaart (rechts) ingevoerd moet worden. Bij een magneetkaart dient de kaart, met de magneetstrip naar onder en naar de terminal toe, doorgehaald te worden. Bij een EMV-chipkaart dient de kaart met de chip naar beneden naar de klant toe ingestoken te worden.

Magneetstrip lezer

EMV-Chipkaart lezer 11

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.7

Product eigenschappen 5100 kassiers gedeelte

Op het toetsenbord voor de winkelier bevinden zich de volgende toetsen: De toetsen worden gebruikt om door de diverse menus te scrollen; De Menu toets geeft toegang tot het hoofdmenu; De toetsen 0 - 9 worden gebruikt voor de normale invoer van getallen; De Stop toets wordt gebruikt om een betaling te stoppen en om terug te gaan in de diverse menus en terug gaan naar verkoopmode vanuit het hoofdmenu; De Corr (Correctie) toets wordt gebruikt om foutieve invoer te herstellen; De Ok toets dient voor het bevestigen van informatie op het scherm, voor het ingeven van bedragen en voor het selecteren van menu items; 1.7.1 De thermische printer Scheur nooit de printerbon af voordat deze helemaal is uitgeprint. Dit kan de printerdoorvoer belemmeren en papierverstoppingen tot gevolg hebben. De printerbon dient onder een lichte hoek naar links of rechts van achteren naar voren gescheurd te worden.

12

Gebruikershandleiding ePoint 5164

1.7.2

Papierrol vervangen

LET OP! Wees voorzichtig bij het vervangen van de papierrol. De afsnijrand is zeer scherp en de printer kan heet zijn.Om de papierrol te vervangen (rol is op wanneer rode strepen op het papier komen) dient u het klepje te openen. Dit doet u door de toets in het klepje naar achteren te drukken. Verwijder de oude rol.

1Plaats de nieuwe rol volgens onderstaande afbeelding. Laat een stuk van de rol naar buiten komen en sluit het klepje. Scheur het uitstekende stukje bon af langs de afsnijrand. Het is raadzaam om het eerste gedeelte (10-15 cm) van de nieuwe rol af te scheuren. U voorkomt hiermee dat lijmresten een onleesbare bon kunnen veroorzaken.

2Sluit het printer klepje.

4 3

13

Gebruikershandleiding ePoint 5164

22.1

BetalingenUitvoeren van een PIN of Creditcard betaling

Zorg ervoor dat de terminal in de verkoopmode staat. De terminal staat in de verkoopmode wanneer op het scherm van het klant gedeelte; UW PAS AUB wordt weergegeven en op het scherm van het kassiers gedeelte; Bedrag 0.00. Als het kassiers gedeelte de datum en tijd weergeeft zoals bijvoorbeeld 01/04/2010 11:35, is het ook mogelijk om een betaling te starten door direct een bedrag in te toetsen op het kassiers gedeelte met behulp van de cijfer toetsen. Indien de terminal in een willekeurige menu staat kunt u door enkele malen op de STOP toets te drukken altijd terugkeren naar de verkoopmode. U kunt de verkoopmode ook bereiken door de volgende stappen uit te voeren: Actie: 1. Druk op de MENU toets, selecteer Betaling en druk op de OK toets. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Betaling Verkoop Handm. Invoer PIN bypass SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

Actie:

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

2. Selecteer Verkoop en druk op de OK toets.

De terminal staat nu in de verkoopmode en is gereed om een pin transactie te verwerken. Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bedrag 6.49 SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

3. Toets het bedrag in centen in en bevestig met de OK toets

* De terminal voegt zelf de komma toe aan het bedrag. Voor 6,49 euro voert u achtereenvolgend 6, 4, 9, OK in. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT VOERT PAS IN Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT TOETST PIN EN AKKOORD SCHERM KLANT GEDEELTE UW PIN AUB _ _ _ _ SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

4. Klant voert pas in via Magneetstrip lezer of EMV-chip lezer. **

5. Klant voert PIN in. ***

14

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT TOETST AKKOORD SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. IN BEHANDELING

SCHERM KLANT GEDEELTE BEDRAG 6,49 AKKOORD TOETS OK

6. Klant bevestigt bedrag en Drukt op de OK toets ***

SCHERM KLANT GEDEELTE IN BEHANDELING EVEN GEDULD AUB

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK TRANSACTIE AKKOORD

SCHERM KLANT GEDEELTE U HEEFT BETAALD TOT ZIENS

De eerste bon (voor de klant) wordt uitgeprint en na 5 seconden verandert de display van de klant naar EVEN GEDULD AUB. Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK TRANSACTIE AKKOORD SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

7. Scheur de bon af en overhandig deze aan de klant, bevestig met de OK toets.

Wanneer de betaalautomaat gekoppeld is aan een kassasysteem, dan is de transactie nu voltooid. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt nog een kopiebon uitgeprint. Actie: 8. Scheur de kopiebon af en bewaar deze voor uw administratie SCHERM KASSIERS GEDEELTE Datum / Tijd SCHERM KLANT GEDEELTE

UW PAS AUB

Transactie voltooid en de automaat gaat terug naar verkoopmode. U kunt direct een nieuwe transactie starten. ** Bij een EMV debetcard transactie blijft de bankkaart gedurende de hele transactie in het pinpad zitten. De kaarthouder mag zijn pinpas verwijderen wanneer de transactie afgerond is. *** Bij een EMV Creditcard chip betaling dient de klant eerst het bedrag te bevestigen, en pas daarna zijn of haar PIN code in te toetsen. Hier is stap 5 en stap 6 omgekeerd.

15

Gebruikershandleiding ePoint 5164

2.1.1

Alternatieve manieren om een betaling uit te voeren:

Het is mogelijk om een betaling te starten door middel van pre-swipe, zolang sprake is van een magneetkaart transactie. Hierbij haalt de klant de pas door het klant gedeelte, voordat u het bedrag heeft ingevoerd. U krijgt het volgende scherm te zien op het kassiers gedeelte: Actie: 1. U kunt nu het bedrag invoeren en dit bevestigen met de OK toets om de betaling te starten. . 2.1.2 SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bedrag 0.00 SCHERM KLANT GEDEELTE UW PIN AUB _ _ _ _

Betalingen met verschillende kaartsoorten

De ePoint 5164 is in staat meerdere kaartsoorten te accepteren. Wanneer meerdere kaartsoorten op een kaart gentegreerd zijn, kan de kaarthouder kiezen van welke functie hij/zij gebruik wilt maken. De kaarthouder (uw klant) krijgt op het klant gedeelte (bijvoorbeeld) het volgende scherm te zien: SCHERM KLANT GEDEELTE VISA CREDIT VISA DEBET OVERIG

Met behulp van de pijltjestoetsen aan de rechterkant op het klant gedeelte kan de gewenste kaartsoort geselecteerd worden en deze vervolgens bevestigen met de OK toets op het klant gedeelte. NB. Verschillende kaartsoorten zorgen voor verschillende volgordes (pas doorvoeren, PIN code invoeren, etc.) in het betalingsproces.

16

Gebruikershandleiding ePoint 5164

2.2

Handmatige invoer

In het geval van een creditcard transactie waar de creditcard zelf niet voorhanden is, bijvoorbeeld bij een internet boeking of een leesfout, kan gebruik worden gemaakt van de optie Handmatige invoer. Door middel van het invoeren van het creditcard nummer, vervaldatum en CVC code kan de transactie alsnog voltooid worden. Gebruik maken van de Handmatige invoer optie is alleen mogelijk als u hiervoor toestemming hebt gekregen van uw acquirer. U kunt de Handmatige invoer functie bereiken door de volgende stappen te volgen: Actie: 1. Druk op de MENU toets, selecteer Betaling en druk op de OK toets. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Betaling Verkoop Handm. Invoer PIN bypass SCHERM KASSIERS GEDEELTE Kaartnummer 1234123412341234 SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

Actie: 2. Selecteer Handm. Invoer en bevestig met de OK toets:

SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

Actie: 3. Voer creditcard nummer in en bevestig met de OK toets:

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

Actie: 4. Voer verval maand in op het kassiers gedeelte en druk op de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Verval maand 12

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

Actie: 5. Voer verval jaar in en bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Verval jaar 15

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

Actie: 6. Voer CVC (Card Validation Code)* in en bevestig met de OK toets

SCHERM KASSIERS GEDEELTE CVC 123

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

Actie: 7. Toets bedrag in en bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bedrag 100.00

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

17

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Actie: 8. Klant gaat akkoord met bedrag en bevestigt met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT TOETST AKKOORD SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK AKKOORD VRAAG HANDTEKENING

SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 100.00 EUR OK?

Actie: 9. Scheur de bon af en druk op de OK toets.

SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 100.00 EUR GESLAAGD

Actie: 10. Scheur de tweede bon af en laat de klant deze bon ondertekenen.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK AKKOORD VRAAG HANDTEKENING SCHERM KASSIERS GEDEELTE Info/druk OK

SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

Actie: 11. Controleer de handtekening en bewaar de bon voor uw administratie. Overhandig de eerste bon aan de klant.

SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

EVEN GEDULD AUB

Transactie voltooid en de automaat gaat terug naar verkoopmode. U kunt direct een nieuwe transactie starten. *Sinds 1 juni 2001 zijn internetwinkels verplicht om bij creditcard betalingen te vragen naar de CVC code (Card Validation Code). Dit is een extra veiligheidscontrole. De CVC code is een nummer dat uniek verbonden is aan de kaartnummer van de creditcard. Deze drie of vier cijferige code vindt u op de achterkant van een MasterCard of Visa Card. Op een American Express pas staat dit cijfer op de voorkant. Op de handtekeningstrook is het volledige kaartnummer leesbaar (of alleen de laatste vier cijfers), rechts hiervan ziet u de driecijferige CVC.

18

Gebruikershandleiding ePoint 5164

2.3

PIN bypass

Mits de acquirer het toestaat, kunt u als winkelier uw klant met zijn of haar creditcard met EMV-chip laten betalen zonder een PIN code in te laten toetsen. In plaats van een PIN code in te voeren dient de klant de bon te ondertekenen. Actie: 1. Druk op de MENU toets, selecteer Betaling en druk op de OK toets. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Betaling Verkoop Handm. Invoer PIN bypass SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

Actie:

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

2. Selecteer PIN bypass en druk op de OK toets.

De terminal is nu in verkoopmode en gereed om een transactie te verwerken. Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bedrag 6.49 SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

3. Toets het bedrag in centen in en bevestig met de OK toets

* De terminal voegt zelf de komma toe aan het bedrag. Voor 6,49 euro voert u 6 4 9 OK in. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT VOERT PAS IN Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT TOETST AKKOORD SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 6,49 EUR OK? SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

4. Klant voert pas in via EMV-chip lezer.

5. Klant bevestigt bedrag en Drukt op de OK toets

Actie: 6. Scheur de bon af en laat de klant de bon ondertekenen.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK AKKOORD VRAAG HANDTEKENING

SCHERM KLANT GEDEELTE GESLAAGD PAS UITNEMEN

19

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Actie: 7. Controleer de handtekening met een geldig legitimatiebewijs van de klant en bewaar de bon voor uw administratie. Druk vervolgens op de OK toets. Actie: 8. Scheur de bon af en overhandig deze aan de klant.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK AKKOORD VRAAG HANDTEKENING

SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Info/druk OK

SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

EVEN GEDULD AUB Transactie is voltooid en de automaat gaat terug naar verkoopmode. U kunt direct een nieuwe transactie starten.

20

Gebruikershandleiding ePoint 5164

2.4

Voice Referral

In bepaalde gevallen kan een transactie via creditcard afgekeurd worden. Mogelijk kan er iets met de creditcard aan de hand zijn, waardoor de transactie niet volledig betrouwbaar kan verlopen. In dit geval krijgt u de volgende melding op het kassiers gedeelte: Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Info / Druk OK BEL VOOR AUTORISATIE SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

1. Neem contact op met de creditcard maatschappij:

Wanneer deze melding zich voordoet dient u contact op te nemen met de desbetreffende creditcard maatschappij zoals vermeld in uw scherm. De creditcard maatschappij verstrekt aan u een code welke bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Voer vervolgens onderstaande stappen uit om de betaling alsnog af te ronden. Actie: 2. Druk op de MENU toets, selecteer Betaling en druk op de OK toets. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Betaling Handm. Invoer PIN bypass Voice referral SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

Actie:

SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

3. Selecteer Voice referral en bevestig met de OK toets.

Voer de verkregen code in op het kassiers gedeelte; cijfers met de cijfertoetsen, eventuele letters kunt u invoeren door een cijfer in te drukken en met de pijltjestoetsen de gewenste letter te kiezen, of door meerdere malen kort achtereenvolgend de cijfer toetsen herhaaldelijk in te toetsen. Toets bijvoorbeeld 3x toets [ 2 ] voor een B: 2, A, B. Actie: 4. Voer de verkregen code in op het kassiers gedeelte. Bevestig met de OK toets SCHERM KASSIERS GEDEELTE Autorisatiecode 1234AB SCHERM KLANT GEDEELTE BUITEN GEBRUIK

Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bedrag 10.00

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

5. Toets bedrag in en bevestig met de OK toets

Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT VOERT PAS IN

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

6. Klant voert pas in

21

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. KLANT TOETST AKKOORD SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. IN BEHANDELING

SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 10,00 EUR OK ?

7. Klant drukt op de OK toets

SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 10,00 EUR EVEN GEDULD AUB

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK TRANSACTIE AKKOORD

SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 10,00 EUR GESLAAGD

De eerste bon (voor de klant) wordt uitgeprint en na 5 seconden verandert het display van de klant naar EVEN GEDULD AUB. Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK TRANSACTIE AKKOORD SCHERM KLANT GEDEELTE EVEN GEDULD AUB

8. Scheur de bon af en overhandig deze aan de klant, bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE 9. Scheur de kopiebon af en bewaar deze voor uw administratie

SCHERM KLANT GEDEELTE UW PAS AUB

Transactie voltooid en de automaat gaat terug naar verkoopmode. U kunt direct een nieuwe transactie starten.

22

Gebruikershandleiding ePoint 5164

33.1 Actie:

Instellingen wijzigenDatum en tijd aanpassen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Password

1. Druk op de MENU toets, selecteer Manager en bevestig met de OK toets Actie:

2. Voer het password 0000 in en bevestig met de OK toets.

Actie:

3. Selecteer Terminal en bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Manager C-TAP Terminal Merchant Unit SCHERM KASSIERS GEDEELTE Terminal Configureren Datum/tijd Print config. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Datum 06/03/2008 Invoeren van datum/tijd Met behulp van de cijfertoetsen op het kassiers gedeelte kunt u de datum en tijd aanpassen en waar nodig corrigeren met de gele Corr toets. Na het kiezen van de juiste datum en tijd kunt u uw keuze bevestigen met de groene OK toets. Let op! Bij het invoeren van de juiste tijd dient u alle velden in te vullen (uren:minuten:seconden).

Actie:

4. Selecteer Datum/tijd en bevestig met de OK toets

Actie:

5. Pas nu de datum aan. Bevestig met OK.

Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Tijd 11:54:56

6. Pas nu de tijd aan. Bevestig met OK.

De automaat past automatisch zomertijd en wintertijd aan.

23

Gebruikershandleiding ePoint 5164

3.2 Actie:

Bon breedte wijzigen SCHERM Merchant Unit Menu Manager Service VOER GEEN PIN IN

1. Selecteer Manager, Voer password in 0000 en bevestig met de OK toets.

Actie: 2. Selecteer Terminal en bevestig met de OK toets.

SCHERM Merchant Unit Manager C-TAP Terminal VOER GEEN PIN IN SCHERM Merchant Unit Terminal Bon breedte Datum tijd VOER GEEN PIN IN SCHERM Merchant Unit SCHERM Merchant Unit

Actie: 3. Selecteer Bon breedte

Actie: 4. Wijzig Bon breedte en bevestig met de OK toets.

24 breed VOER GEEN PIN IN

48 breed VOER GEEN PIN IN

Het is mogelijk om de bon breedte te wijzigen. Hierbij is een keuze te maken uit 24 of 48 karakters bon breedte. Wanneer bon breedte 48 geselecteerd wordt, passen er meer karakters op een regel, waardoor de bon korter zal zijn. Bij een nieuwe terminal zal deze standaard op 48 karakters ingesteld zijn. Bij bestaande terminals staat dit op 24 karakters.

24

Gebruikershandleiding ePoint 5164

4

Laatste transacties

4.1

Laatste transactie bekijken

Met de ePoint 5164 is het mogelijk de laatste transactie te bekijken. Achtereenvolgens ziet u de status van de transactie (GESLAAGD / AFGEBROKEN / etc.), het bedrag en de datum en tijd van transactie. NB. Deze informatie verschijnt in het scherm van het Klant gedeelte. Om deze functie te gebruiken volgt u de volgende stappen: Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Beheer Kopiebon Laatste status Totalen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Laatste Txn Bericht Periode SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. TRANSACTIE AKKOORD SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. TRANSACTIE AKKOORD SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. TRANSACTIE AKKOORD SCHERM KLANT GEDEELTE BETALING GESLAAGD

1. Druk op de MENU toets, selecteer Beheer en bevestig met de OK toets Actie:

2. Selecteer Laatste status en bevestig met de OK toets.

Actie:

3. Selecteer Laatste Txn en bevestig met de OK toets.

Actie:

4. Lees de informatie af in het scherm van het klant gedeelte.

Actie:

SCHERM KLANT GEDEELTE TOT 0,01 EUR GESLAAGD

5. Lees de informatie af in het scherm van het klant gedeelte.

Actie:

SCHERM KLANT GEDEELTE 26/06/2008 15:07 GESLAAGD

6. Lees de informatie af in het scherm van het klant gedeelte.

Vervolgens gaat de automaat terug naar verkoopmode. U kunt direct een transactie starten.

25

Gebruikershandleiding ePoint 5164

4.2

Herprinten laatste transactie bon

Wanneer u een extra bon wilt uitprinten van de laatste transactie, kunt u dat doen via de functie Kopie bon. Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Beheer Kopie bon Laatste status Totalen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Bezig.. EVEN GEDULD AUB

1. Druk op de MENU toets, selecteer Beheer en bevestig met de OK. Actie:

2. Selecteer Kopie bon en bevestig met de OK toets.

Actie: 3. Scheur de bon af voor de klant en druk nogmaals op OK voor een kopie bon voor de winkelier

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Neem bon/druk OK EVEN GEDULD AUB

Vervolgens gaat de automaat terug naar verkoopmode. U kunt direct een transactie starten.

26

Gebruikershandleiding ePoint 5164

5

Totalen uitdraaien

Het totalenmenu heeft drie functies, zij zijn als volgt: Z Totalen X Totalen Dienst Totalen

X Totalen geven de totaalbedragen van de terminal zonder deze op nul te stellen. Bij Z Totalen worden ook de totaalbedragen getoond, maar dan worden deze wel weer op nul gesteld. Hierdoor kunt u zelf een nieuwe afreken periode beginnen. 5.1 Z Totalen

Met de ePoint 5164 is het mogelijk om zowel X en Z totalen als Dienst Totalen uit te draaien. Om deze functie te gebruiken volgt u de volgende stappen. Voor Z totalen, inclusief op nul stellen:

Actie:

1. Druk op de MENU toets, selecteer Beheer en bevestig met de OK toets Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Beheer Kopie bon Laatste status Totalen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Totalen Z Totalen X Totalen Dienst totalen Voorbeeld Z Totalen Hierbij worden totalen op nul gesteld. Recapitulatie diensten worden alleen op de Z Totalen geprint indien er gebruik wordt gemaakt van de functie dienst totalen

2. Selecteer Totalen en bevestig met de OK toets

Actie:

3. Selecteer Z Totalen en bevestig met de OK toets

27

Gebruikershandleiding ePoint 5164

5.2

X Totalen

Voor het uitdraaien van X Totalen volgt u dezelfde stappen als voor het uitdraaien van Z Totalen, maar selecteer bij de derde stap X Totalen. Voor X Totalen, zonder op nul stellen.

Actie:

1. Druk op de MENU toets, selecteer Beheer en bevestig met de OK toets Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Beheer Kopie bon Laatste status Totalen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Totalen Z Totalen X Totalen Dienst totalen

2. Selecteer Totalen en bevestig met de OK toets

Actie:

3. Selecteer X Totalen en bevestig met de OK toets

Voorbeeld X Totalen Hierbij worden totalen niet op nul gesteld. Recapitulatie diensten worden alleen op de X Totalen geprint indien er gebruik wordt gemaakt van de functie dienst totalen

28

Gebruikershandleiding ePoint 5164

5.3

Dienst Totalen

Voor het uitdraaien van Dienst Totalen volgt u dezelfde stappen als voor het uitdraaien van Z Totalen, maar selecteer bij de derde stap Dienst Totalen. Voor X Totalen, zonder op nul stellen.

Actie:

1. Druk op de MENU toets, selecteer Beheer en bevestig met de OK toets Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Beheer Kopie bon Laatste status Totalen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Totalen Z Totalen X Totalen Dienst totalen

2. Selecteer Totalen en bevestig met de OK toets

Actie:

3. Selecteer Dienst totalen en bevestig met de OK toets

Voorbeeld Dienst Totalen

29

Gebruikershandleiding ePoint 5164

5.4

Print periodes / CTAP Host totalen

Huidige periode De huidige periode totaal bevat alle transacties die door de automaat in de huidige boekingsperiode (zie transactiebon) gedaan zijn. Een boekingsperiode wordt door de transactie host (acquirer) bepaald. Equens houdt hiervoor een periode van 22:00 tot 22:00 aan. CCVPay houdt hiervoor een periode van 24:00 tot 24:00 aan.

Actie:

1. Druk op de MENU toets, selecteer Manager en bevestig met de OK toets Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Password

2. Voer het password 0000 in en bevestig met de OK toets

Actie:

3. Selecteer C-Tap en bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Manager C-TAP Terminal Merchant Unit SCHERM KASSIERS GEDEELTE C-TAP Laatste Txn Bericht Periode SCHERM KASSIERS GEDEELTE Periode Huidige Periode Vorige Periode Beide Perioden

Actie:

4. Selecteer Periode en bevestig met de OK toets

Actie:

5. Selecteer Huidige Periode en bevestig met de OK toets.

Voorbeeld C-TAP Totalen Huidige periode

30

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Het vorige periode totaal bevat alle transacties die door de automaat in de voorlaatste boekingsperiode gedaan zijn. Wanneer u de totalen wilt uitprinten van de vorige periode, dan herhaalt u de eerste 4 stappen op de vorige pagina en bij Stap 5 kiest u voor Vorige Periode:

Actie:

5. Selecteer Vorige Periode en bevestig met de OK toets

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Periode Huidige Periode Vorige Periode Beide Perioden

Wanneer u de totalen wilt uitprinten zowel de vorige als de huidige periode, dan herhaalt u de de eerste 4 stappen op de vorige pagina en bij Stap 5 kiest u voor Beide Perioden: Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Periode Huidige Periode Vorige Periode Beide Perioden

5. Selecteer Beide Perioden en bevestig met de OK toets

Wanneer u de periode wilt sluiten dan herhaalt u de eerste 4 stappen op de vorige pagina en bij Stap 5 kiest u voor Sluiten Perioden: * Actie: SCHERM KASSIERS GEDEELTE Periode Vorige Periode Beide Perioden Sluit Periode

5. Selecteer Sluiten Perioden en bevestig met de OK toets

* = Deze functie is alleen mogelijke indien de acquirer deze functionaliteit toestaat. Standaard wordt deze functionaliteit niet ondersteund door de huidige acquirers. De volgende melding zal op het display getoond worden: NIET TOEGESTAAN

31

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6 6.1

Geavanceerde functiesWinkel gegevens op de printbon aanpassen

U kunt uw eigen bedrijfsnaam en adres plaatsen op de print bon. Deze zullen geplaatst worden aan de bovenkant van de print bon. U kunt in totaal 4 regels van elk maximaal 24 tekens bovenaan de bon plaatsen. Bijvoorbeeld:

NAAM VAN DE WINKEL THE CITY SHOPPING CENTER KALVERSTRAAT 123 020-1234567

Om uw bontekst te wijzigen kunt u dit bij voorkeur via onze website www.payzone.nl of per email aan ons doorgeven op [email protected] Wij streven er naar om uw verzoek op werkdagen binnen 4 uur te beantwoorden. U kunt uw wens ook telefonisch aan ons doorgeven, neem hiervoor contact op met onze service center: tel. 020-4306666. 6.2 Acquirer instellingen aanpassen

Met de ePoint 5164 betaalautomaat heeft u de mogelijkheid om uw creditcard transacties via verschillende acquirers te laten verlopen. Wanneer u een acquirer wilt toevoegen of aanpassen dient u contact op te nemen met de Payzone Service Center via telefoonnummer 020 430 6666. Wanneer u bepaalde kaartsoorten via een andere acquirer wilt laten verlopen, kunt u voordat u contact op neemt met het Service Center, een overzicht printen van uw huidige instellingen van alle kaartsoorten. Hiervoor dient u de volgende stappen te volgen:

Actie:

1. Druk op de MENU toets, selecteer Manager en bevestig met de OK toets Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Password

2. Voer het password 0000 in en bevestig met de OK toets

32

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Actie:

3. Selecteer C-TAP en bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Manager C-TAP Terminal Merchant unit SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Bericht Periode Instellingen SCHERM KASSIERS GEDEELTE Instellingen Terminal inst. Card Brand inst. Acquirer Inst. SCHERM KASSIERS GEDEELTE Card Brand inst. Print V Pay Maestro

Actie:

4. Selecteer Instellingen en bevestig met de OK toets.

Actie:

5. Selecteer Card Brand inst. en bevestig met de OK toets.

Actie:

6. Selecteer Print en bevestig met de OK toets.

6.2.1

Acquirer Parameter Download

Wanneer een acquirer parameter download gedaan wordt, zal, wanneer deze afgerond is, een bon geprint worden waarop weergegeven wordt welke producten gekoppeld zijn aan welke acquirer. Producten die niet actief zijn worden niet uitgeprint. Op de Merchant Unit wordt gevraagd of de gegevens correct zijn,zo ja dan kunt u akkoord geven door op de OK toets te drukken. Mochten de gegevens niet correct zijn dan kunt u op de STOP toets drukken. De volgende bon wordt geprint als de acquirer parameter download succesvol is:

33

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Payzone Benelux B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS AMSTERDAM 020-4306777 ACQUIRER PARAMETER DOWNLOAD GELUKT 03/12/2008 EQUENS: ACQUIRER ID: ACQUIRER TERM ID VISA BANK VOLGENDE UPDATE: CCVPAY: ACQUIRER ID: ACQUIRER TERM ID MASTERCARD GIRO VOLGENDE UPDATE: ATOS WL ACQUIRER ID: ACQUIRER TERM ID MAESTRO VOLGENDE UPDATE : XXXXXXX KASSA02 MID MID 16:57:20 XXXXXXXX KASSA01 MID MID

XXXXXXX KASSA03 MID

De volgende bon wordt geprint wanneer de acquirer parameter niet succesvol is:Payzone Benelux B.V. Zekeringstraat 34 1014 BS AMSTERDAM 020-4306777 ACQUIRER PARAMETER DOWNLOAD MISLUKT 03/12/2008 EQUENS: ACQUIRER ID: ACQUIRER TERM ID CCVPAY: ACQUIRER ID: ACQUIRER TERM ID ATOS WL ACQUIRER ID: ACQUIRER TERM ID 16:57:20 XXXXXXXX KASSA01 XXXXXXX KASSA02 XXXXXXX KASSA03

34

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6.3

Overzicht van kaartsoorten

Momenteel kunt u van de volgende kaartsoorten de acquirer laten instellen: V Pay Maestro CMFC PRLI Visa MasterCard AMEX Diners JCB CUP Yourgift H&G Yourgift G&M Yourgift M&M Yourgift B&H Yourgift H&T Yourgift F&F Schoenenbon V Pay Maestro Comfort Card PrimeLine Visa MasterCard American Express Diners Club JCB China Unionpay Yourgift Home & Garden Yourgift Gifts & More Yourgift Music & Media Yourgift Beauty & Health Yourgift Holiday & Travel Yourgift Fun & Fear De Nationale Schoenenbon

Het actuele overzicht vindt u op onze website www.payzone.nl.

35

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6.4 DHCP of vaste IP adres instellen Als uw 5164 betaalautomaat via Ethernet verbonden is, staat deze standaard ingesteld op DHCP. Mocht u uw betaalautomaat op een vast IP adres in willen stellen, dan dient u de volgende stappen uit te voeren: Stap 1 Stap 2 Stap 3Druk op de Menu toets van de 5100 Kassiers gedeelte en kies in het hoofdmenu voor MANAGER Kies TERMINAL Kies Configureren In dit menu kunt u achtereenvolgens alle communicatie instellingen van de automaat wijzigen. Standaardtaal Nederlands Bevestig met de OK toets. Kies met behulp van de pijltjestoetsen Gebruik DHCP, Vast IP-adres of Uitgeschakeld

Ethernetmode Gebruik DHCP

Als u de automaat op DHCP heeft ingesteld, dan gaat het menu verder bij TMS IP adres. Heeft u gekozen voor Vast IP-adres, voer dan eerst de IP adres gegevens in de 3 onderstaande stappen. Lokaal IP adres 000.000.000.000 Toets met behulp van de cijfertoetsen het IP adres in en bevestig met de OK toets. Toets met behulp van de cijfertoetsen het Subnet Mask in en bevestig met de OK toets Toets met behulp van de cijfertoetsen het Default Gateway adres in en bevestig met de OK toets Bevestig met de OK toets

Subnet Mask 255.255.255.000

Default Gateway 000.000.000.000

TMS IP adres 193.111.082.196

TMS poort nummer 2600

Bevestig met de OK toets

Bezig.. payzone TMS

De terminal slaat de wijzigingen op en download de nieuwe configuratie tijd Als het downloaden is voltooid, herstart de terminal zich en is klaar voor gebruik.

Datum

36

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6.5

Handmatig Automaat Instellingen Downloaden

Uw betaalautomaat download maandelijks automatisch de nieuwste instellingen. Wanneer u op verzoek van de Service Center wordt verzocht om handmatig een nieuwe set automaat instellingen te downloaden, dan dient u de volgende stappen te volgen:

Actie:

1. Druk op de MENU toets, selecteer Manager en bevestig met de OK toets Actie:

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Menu Betaling Beheer Manager SCHERM KASSIERS GEDEELTE Password

2. Voer het password 0000 in en bevestig met de OK toets

Actie:

3. Selecteer Terminal en bevestig met de OK toets.

SCHERM KASSIERS GEDEELTE Manager C-TAP Terminal Merchant unit SCHERM KASSIERS GEDEELTE Terminal Datum/tijd Print config. Update SCHERM KASSIERS GEDEELTE

Actie:

4. Selecteer Update en bevestig met de OK toets.

Wacht terwijl de automaat de nieuwe configuratie download Na meerdere piepsignalen zal de automaat zich resetten.

bezig.. Maintenance SCHERM KASSIERS GEDEELTE

De terminal is nu gereed voor gebruik.

Datum

tijd

37

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6.5.1 Terminal management Call Wanneer er een verbinding gemaakt wordt met het Terminal Management Systeem zal er een bon worden uitgeprint welke aangeeft of de call succesvol is of niet. De volgende bon zal worden geprint wanneer de call succesvol is:

Payzone Benelux B.V. CONFIGURATIE GELUKT 03/12/2008 16:57:20 Datum/tijd installatie sessie Payzone Terminal ID

PAYZONE TERM-ID: 1234567890 CONFIG VERSION: 5 TMS INTERVAL: 28 TMS DATUM: 01/07/2009 TMS TIJD: 23:50:00

De volgende bon zal worden geprint wanneer de call niet succesvol is:

Payzone Benelux B.V. CONFIGURATIE MISLUKT 03/12/2008 16:57:20 Datum/tijd installatie sessie Payzone Terminal ID 5

PAYZONE TERM-ID: 1234567890 CONFIG VERSION:

38

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6.6

Horeca functies

Uw 5164 ondersteund diverse horeca functies op creditcards. Horeca Tip Functie Het toevoegen van een extra bedrag op het te betalen bedrag, ook wel bekend als fooi. Refund is een transactie die genitieerd wordt door de acceptant en het mogelijk maakt een bedrag terug te storten naar de kaarthouder. Het terugstorten van een bedrag is dus expliciet NIET het geven van Cash maar het giraal overboeken van geld via een setllement tussen acquirer en issuer. Met behulp van deze functionaliteit kan een reservering voor een bepaald bedrag afgegeven worden. De issuer geeft voor het gereserveerd bedrag een garantie af. Deze transactie wordt nooit gebruikt om ook echt af te rekenen met de kaarthouder. Voor het daadwerkelijk afrekenen wordt de sale after reservation gebruikt. Sale after reservation is de daadwerkelijke betaal transactie van een Reservation. Een sale after reservation transaction kan dus ook alleen in combinatie met een reservation transactie plaatsvinden. Met behulp van de Card validity check kan de acceptant (lees; ook acquirer) vast stellen dat de kaart geldig is. Er wordt expliciet niet betaald en ook geen bedrag gereserveerd. Deze functionaliteit is dezelfde als sales. Het verschil is dat er bij Cash Advance geen goederen of diensten geleverd worden maar cash of quasicash (Tokens etc). Aan een cash advance transactie kan nooit TIP (extra amount) toegevoegd worden. Een Cancellation service is altijd gerelateerd aan een reeds geautoriseerde en succesvol afgeronde transactie. Beperking Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

Refund

Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

Reservation

Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

Sale after reservation

Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

Card validity check

Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

Cash Advance

Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

Cancellation

Uw contract met uw acquirer moet deze functionaliteit toestaan.

39

Gebruikershandleiding ePoint 5164

6.7 DCC functiesDCC wil zeggen dat u de kaarthouder de mogelijkheid biedt electronische betalingen te doen in zijn eigen valuta. Het gebruik van DCC (Direct Currency Conversion) is alleen toegestaan nadat u een overeenkomst hebt afgesloten en toestemming hebt gekregen van partijen die DCC als product aanbieden, bijvoorbeeld; Global Refund en Fexco. De DCC functies komen overeen met de functies die vermeld staan onder Horeca.

40

Gebruikershandleiding ePoint 5164

Contactgegevens

Voor technische vragen: Payzone Service Center ma. t/m vr. 08.00 22.00 za. 08.00 18.00 020 430 6666 [email protected]

Om wachttijden aan de telefoon te vermijden adviseren wij u om de Support paginas op onze website te raadplegen. Hier vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u hier het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden dan kunt u deze ook per email aan ons stellen op [email protected] Wij streven er naar om uw vraag binnen 4 werk uren te beantwoorden. Op zondag en alle door de overheid vastgestelde nationale feestdagen (zoals: Nieuwjaarsdag, de Paasdagen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, de Pinksterdagen en de Kerstdagen) kan het voice response systeem worden ingesproken waarbij Payzone een terugbelservice hanteert, door een medewerker van Payzone, van 1 maal per uur tussen 09.00 en 17.00uur. Buiten de openingstijden van de Payzone Service center bestaat de mogelijkheid een boodschap in te spreken op het Voice Response Systeem van Payzone, waarbij de volgende dag vanaf 08.00 uur wordt teruggebeld. Voor verkoop vragen: Payzone Sales ma. t/m vr. 8.30 - 17.30 uur Algemene adresgegevens Payzone Benelux B.V. Postbus 414 1000 AK Amsterdam Telefoon algemeen: Fax: E-mail: Internet: Voordelig bestellen van printrollen en accessoires: Online via onze webshop Telefoonnummers per acquirer: American Expres Bank Card Company B+S Card Service China UnionPay (via Paysquare) Citibank ConCardis Diners Club European Merchant Services (EMS) JCB OmniPay (via Paysquare) PaySquare YourGift Cards 020 430 6777 020 430 6888 [email protected] www.payzone.nl

020 4306795

[email protected]

www.payzone.nl/webshop

020 5048333 0032 22 058585 020 4288737 030 2835666 0032 27745555 0049 6979222228 020 6545524 020 6600777 030 2835666 030 2835666 030 2835666 010 2409259

* Een actueel overzicht kunt u vinden op onze website: www.payzone.nl

41