Gebruik van habitatkaarten Noordzee Jan van Dalfsen.

of 19 /19
Gebruik van Gebruik van habitatkaarten habitatkaarten Noordzee Noordzee Jan van Dalfsen Jan van Dalfsen

Embed Size (px)

Transcript of Gebruik van habitatkaarten Noordzee Jan van Dalfsen.

 • Dia 1
 • Gebruik van habitatkaarten Noordzee Jan van Dalfsen
 • Dia 2
 • Een lege zee?
 • Dia 3
 • Habitatkaarten Noordzee Kaarten bruikbaar voor Ospar/EU en NL-beleidsondersteuning RO Noordzee Offshore windenergie Zandwinning en suppletie Infrastructurele werken Visserij Risico-inschatting Gevoeligheid gebieden Scheepvaart Calamiteiten
 • Dia 4
 • Habitatkaarten Noordzee Gebruik Misbruik Wat is er zoal? Bathymetrie Sedimentkaarten (Model) stromingskaarten MWTL/BIOMON en projectmatige data Gebruiksfuncties Afgeleide kaarten
 • Dia 5
 • Visserij intensiteit Bathymetrie Sediment Benthos Gebruik Informatiekaarten Noordzee
 • Dia 6
 • Afgeleide kaarten Shear stress Marien landscapes Gemodelleerde distributie van zeebodem landscapes op basis van geophysische data Ecotopen Natuurwaarde kaart Gevoeligheidskaarten Geluidskaarten Ecotopen Informatiekaarten Noordzee
 • Dia 7
 • OSPAR priority habitat mapping OSPAR 2003/2004 adopted 14 habitat types Biodiversity Committee (BDC) 2003 agreed to a mapping programme: Whole OSPAR area Simple point distribution maps Each Contracting Party to submit data JNCC co-ordinate; deliver via web OSPAR 2005 approved web dissemination
 • Dia 8
 • Voorbeeld Habitatverplichtingen EU Habitatrichtlijn OSPAR priority habitat mapping Habitat 1180: Natural gas seeps & pock marks MPA = Habitats voor NL?
 • Dia 9
 • Voorbeeld van gebruik Kustveiligheid en onderhoud -Project Zandige kust RIKZ Schiermonnikoog en Egmond Medusa Explorations BV Systeem van brekerbanken: is dit uniform voor NL kustlijn? is het wel 1 habitat?
 • Dia 10
 • Egmond suppletiegebied Mogelijk verschillende waarde in Bio-stabilisatie Lanice Conchilega Polydora ciliata Verschillende gemeenschappen => lokale habitats
 • Dia 11
 • Anomalien reflecteren sediment verschillen kokerworm kolonies schelpdierbanken SSS image Universiteit Gent Egmond suppletiegebied
 • Dia 12
 • Zandige kust: 1 habitat? 3 habitats gerelateerd aan diepte, sediment en bodemfaunagemeenschap Habitat UnitBathymetrical boundaries Habitat 1-3 m. (rel. NAP) and shallower Habitat 2-3 m. to 5.5 m. Habitat 3-5.5 m. and deeper Schiermonnikoog Egmond
 • Dia 13
 • Voorbeeld Gebruik Ruimtelijke ordening Offshore wind energie Zandwinning Wat is waar verantwoord?
 • Dia 14
 • Voorbeeld Gebruik Risico inschatting Sense maps Cumulatie van effecten Risico: Kans x impact Effect -> Activiteit bv aantal molens / parken -> Additief Mitigerend Versterkend Drempel CUMULE O
 • Dia 15
 • Noordzee NL bodemsubstraten Op het NCP vooral geleidelijke overgangen, Grenzen op basis van klassificaties, niet op werkelijkheid
 • Dia 16
 • Doggersbank Habitatkaart Doggerbank Habitat map met 4 habitat units gemodeleerd op basis van DCS fysische informatie en uitgebreid naar het Duitse deel van het studie gebied 4 studie gebieden + aanvullende info Data 2000 2006 SSS, grabs, echo sounder, video
 • Dia 17
 • Eindgebruikers input... Eindgebruiker / stakeholder lokaal, nationaal & internationaal perspectief Gebruik Goede planning gebaseerd op goede habitat gegevens (MV2) Vertraging mede veroorzaakt door inadequate gegevens (MV2) Gebruik van habitat kartering voor milieu management (Natura 2000 gebieden) Informeren van het management met de beste beschikbare informatie (MER studies) Gebruik van data in een bredere context (Cumulatie) Wat is voor U de gewenste informatie en waarvoor wilt U die gebruiken ?
 • Dia 18
 • MESH Partners
 • Dia 19
 • Mapping European Seabed Habitats (MESH) Final Conference 14 - 15 March 2007 14 - 15 March 2007Dublin