Gebeurtenis

of 8 /8
7 februari 1831 EERSTE BELGISCHE GRONDWET

Embed Size (px)

description

De eerste Belgische grondwet - 7 februari 1831

Transcript of Gebeurtenis

Page 1: Gebeurtenis

7 februari 1831

EERSTE BELGISCHE GRONDWET

Page 2: Gebeurtenis

SCHEIDING DER MACHTEN

• Wetgevende macht

• Uitvoerende macht

• Rechterlijke macht

Page 3: Gebeurtenis

WETGEVENDE MACHT

= Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat Verkozen door cijnskiesstelsel

= Parlement

• Wetten goedkeuren

• Wetten voorleggen aan de koning

Page 4: Gebeurtenis

UITVOERENDE MACHT

= koning en ministers

• Regeringsbeleid

• Akte rechtsgeldig door koning EN ministers ondertekend

• Verantwoording ministers aan Parlement

Page 5: Gebeurtenis

RECHTERLIJKE MACHT

= rechtbanken

• Zittingen openbaar

• Jury voor misdaden, pers- en politieke misdrijven

Page 6: Gebeurtenis

RECHTEN EN VRIJHEDEN

• ‘Iedereen gelijk voor de wet’

• Persvrijheid

• Vrijheid van meningsuiting

• Vrijheid van religie

• Vrijheid van onderwijs

• Briefgeheim

• Eigendomsrecht

Page 7: Gebeurtenis

CENTRALISTISCHE GRONDWET

= Grootste macht Centrale staat

• Centralisme Particularisme

• Eenheid van het land bevorderen

Page 8: Gebeurtenis

BRON

Belgische overheid

http://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geschiedenis/belgie_vanaf_1830/ontstaan_en_groe

i/eerste_unitaire_grondwet/