Gebeurtenis 23/10/1803

of 8 /8
23 Oktober 1803 JOHN DALTON PUBLICEERT ALS EERSTE OVER ATOOMGEWICHTEN EN MOLECUULGEWICHTEN (RESPECTIEVELIJK ZES EN DERTIEN).

Embed Size (px)

Transcript of Gebeurtenis 23/10/1803

Page 1: Gebeurtenis 23/10/1803

23 Oktober 1803JOHN DALTON PUBLICEERT ALS EERSTE OVER ATOOMGEWICHTEN EN MOLECUULGEWICHTEN (RESPECTIEVELIJK ZES EN DERTIEN).

Page 2: Gebeurtenis 23/10/1803
Page 3: Gebeurtenis 23/10/1803

John Dalton September 6, 1766 (Eaglesfield, England)

Intelligent child

11j: hulplesgever

15j: hulp bij besturing kostschool

19j-26j: directeur van de school

1794: “Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colours”

Kleurenblindheid

Page 4: Gebeurtenis 23/10/1803

Werk Atoomtheorie

◦ 1801: onderzoek naar gassen en vloeistoffen◦ 1802: publicatie onderzoek

-> nieuwe inzichten

Basis voor Gay-Lussac wet

23 oktober 1803: wet van de partieeldrukken◦ “Som van de partieeldrukken is de totale druk in een mengeling van niet-reagerende gassen.”

Page 5: Gebeurtenis 23/10/1803

Dalton en atomen Democritus 200 v.C.: “materie bestaat uit heel kleine ondeelbare deeljes nl.atomen”

-> onderzoek

1808: A New System of Chemical Philosophy◦ “If two elements form more than one compound between

them, then the ratios of the masses of the second element which combine with a fixed mass of the first element will be ratios of small whole numbers.”

Page 6: Gebeurtenis 23/10/1803

Dalton’s atoomtheorie1. De elementen bestaan uit atomen, dat zijn kleine deeltjes die te klein zijn om te bekijken.

2. Alle atomen van een bepaald element zijn identiek .

3. Atomen van verschillende elementen hebben verschillende eigenschappen : hun massa verschilt en de manier waarop ze reageren ook.

4. Atomen kunnen niet worden gemaakt, vernietigd of gespleten .

5. In een chemische reactie binden atomen met elkaar of scheiden ze.

6. Atomen combineren eenvoudige verhoudingen (met natuurlijke getallen) om verbindingen te vormen.

Page 7: Gebeurtenis 23/10/1803

Bedankt voor uw aandacht!

Page 8: Gebeurtenis 23/10/1803

Bronvermelding https://nl.wikipedia.org/wiki/23_oktober

http://www.famousscientists.org/john-dalton/