GE Healthcare magazine nr2 2015_LR

of 24 /24
GE Healthcare Nieuws HET MAGAZINE VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE No. 2. 2015 Gezinsgerichte zorg Medisch Spectrum Twente Stress in Spaarne project Cardiologie afdeling Sedatie Praktijk Specialist Catharina Ziekenhuis Eindhoven Continue online educatie met Healthcare Learning System .... en nog veel meer gehealthcare.nl

Embed Size (px)

Transcript of GE Healthcare magazine nr2 2015_LR

 • GE Healthcare NieuwsHET MAGAZINE VOOR KLANTEN EN ZAKENRELATIES VAN GE HEALTHCARE

  No. 2. 2015

  Gezinsgerichte zorg Medisch Spectrum Twente

  Stress in Spaarneproject Cardiologie afdeling

  Sedatie Praktijk SpecialistCatharina Ziekenhuis Eindhoven

  Continue online educatiemet Healthcare Learning System

  .... en nog veel meer

  gehealthcare.nl

 • InhoudGE Healthcare Nieuws

  Het tijdschrift voor klanten en zakenrelaties van GE Healthcare 2015, nummer 2.

  GE Healthcare Nieuws wordt gepubliceerd in samenwerking met alle GE Healthcare vestigingen.

  Redactieadres: De Wel 183871 MV HoevelakenNederlandTel. (033) 254 12 22Fax (033) 254 12 23

  Hoofdredactie & vormgeving Marja van de Bunt, e-mail: [email protected]

  RedactiecommissieDiagnostic Imaging: Marcus Aben, Jawad HandiziUltrasound: Danil FagelCore Imaging: Ton Witsenboer, Jacqueline DanilsLife Care Solutions: Eric van Harten

  Gedrukt in Nederland, oplage: 3000 stuks

  GE Healthcare Nieuws wordt kosteloos verspreid onder de klanten en zakenrelaties van GE Healthcare. Wilt u op de verzendlijst terechtkomen, stuur dan een e-mail naar [email protected] of stuur een briefje naar GE Healthcare, Postbus 22, 3870 CA Hoevelaken. Vermeld uw naam, functie en zakelijke adres. 2015 General Electric Company - Alle rechten voorbehouden. Het copyright, alle handelsmerken en handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten die inherent zijn aan of worden gebruikt in verband met en gerelateerd aan deze publicatie zijn, tenzij een andere eigenaar is vermeld, het eigendom van GE Healthcare. Niets uit deze publicatie mag vermenigvuldigd, overgedragen of in een opslagsysteem bewaard worden, in enige vorm of manier, elektronisch, mechanisch, middels fotokopie, opname of andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GE Healthcare.

  GE, het GE Monogram en imagination at work zijn handelsmerken van General Electric Company.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDHoewel GE Healthcare tracht in deze publicatie correcte informatie te verschaffen, kunnen de artikelen onvolledige informatie bevatten, de informatie kan fouten bevatten of de informatie kan verouderd zijn.Geen enkele garantieverklaring, hetzij expliciet of impliciet, is of was gedaan over de compleetheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie in deze uitgave of over de informatie of het materiaal van derden dat in deze uitgave mogelijk gepubliceerd is. De lezer erkent uitdrukkelijk dat deze uitgave onvolledige informatie kan bevatten, dat de informatie fouten kan bevatten of dat de informatie verouderd kan zijn. Verder erkent de lezer uitdrukkelijk dat het gebruik van of vertrouwen in de informatie in deze uitgave voor eigen risico van de gebruiker is. GE Healthcare zal onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk zijn voor enige directe, gevolg-, incidentele, secundaire of speciale schaden of verloren omzet als gevolg van deze uitgave of haar inhoud.

  Over GE Healthcare GE Healthcare voorziet in innovatieve medische technologien en diensten die vorm geven aan een nieuwe fase van patintzorg. Onze expertise op het gebied van medische beeldvorming en informatietechnologien, medische diagnose, systemen voor patintbewaking, ontdekking van medicijnen en biofarmaceutische productietechnologien, prestatieverbetering en performance oplossingen stelt medische professionals over de hele wereld in staat betere zorg te leveren aan meer mensen over de gehele wereld tegen lagere kosten. Daarnaast werken we samen met leiders in de gezondheidszorg, waarbij wij ons inspannen om invloed uit te oefenen op de mondiale beleidswijziging, die nodig is om een succesvolle overgang naar duurzame gezondheidszorg systemen te implementeren. Onze healthymagination toekomstvisie nodigt de wereld uit om ons te vergezellen op onze reis, waarbij we voortdurend innovaties ontwikkelen, gericht op het verlagen van kosten, toegankelijker maken van zorg en verbeteren van de kwaliteit en efficiency over de hele wereld. GE Healthcare, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, is een onderdeel van General Electric Company (NYSE: GE). Wereldwijd zetten GE Healthcare medewerkers zetten zich ten volle in voor professionals in de gezondheidszorg en hun patinten in meer dan 100 landen. Bezoek voor meer informatie over GE Healthcare, onze website op www.gehealthcare.nl

  3 Voorwoord

  4-5 Gezinsgerichte- en ontwikkelingsgerichte zorg in MST

  6-7 Drukgestuurde borstaandrukking van Sigmascreening

  8-9 Productnieuws MR - SIGNA Explorer

  10-12 Stress voor Cardiologie in het Spaarne Gasthuis

  13 Productintroductie Ultrasound: Vivid E95

  14-15 Sedatie Praktijk Specialist in het Catharina Ziekenhuis

  16-17 Vaatheelkunde met nog meer precisie - AZ Sint Jan Brugge

  18 Productnieuws CT - Revolution in Cardiac Beeldvorming

  19 Productnieuws MR - DV25.0 Continuum Pak

  20-21 Laatste nieuws

  22 Kalender

  23 Contactinformatie

  24 Blijf op de hoogte!G

  E H

  ealth

  care

  Nie

  uws

 • GE

  Hea

  lthca

  re N

  ieuw

  sVoorwoord

  Verandering in continuteit Gezien de rijkdom aan internationaal erkende deskundigen die GE Healthcare Benelux ter beschikking heeft, heeft GE recent besloten de autonomie van de Benelux-landen te verhogen en verder te investeren in de ontwikkeling van onze Benelux medewerkers. Op alle niveaus van de organisatie worden de teams uitgebreid om hiermee voor onze klanten een optimale ondersteuning te creren. GE Benelux heeft een aantal nieuwe medewerkers aangetrokken om de Sales-, Service- en Applicatieteams te versterken. Steunend op de solide basis waarover we beschikken, bouwen we een sterk lokaal team en zetten we de beslissingsbevoegdheid van de Benelux organisatie kracht bij.

  Ook binnen het management team zijn er door deze nieuwe organisatie aanpak veranderingen ingezet. We zullen u als management team, ondersteund door het management van de verschillende productgroepen, proberen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Naast deze lokale sturing blijven onze Benelux specialisten uiteraard ook toegang hebben tot de competenties en kennis van hun collegas in Europa en daarbuiten.

  De basis die wij als Benelux team leggen is verbonden met de overige GE bedrijven zodat al onze klanten en zakenrelaties voordeel kunnen halen uit onze wereldwijde expertise en ondersteuning. Als onderdeel van een mondiaal netwerk is ons doel alles in het werk te stellen om een vertrouwenspartner te blijven en zodoende de levenskwaliteit van patinten, onze klanten en zakenrelaties, en van ons personeel te verbeteren.

  Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer van GE Healthcare Nieuws.

  Marcus Aben Marie-Caroline du Rau Pascal BessardManaging Director Nederland General Manager Benelux Director of Services Benelux

  Foto v.l.n.r.:

  Marcus Aben houdt o.a een executive MBA en is sinds 2011 in dienst bij GE, waarvan sinds eind 2013 als Managing Director voor Nederland. Hij heeft deze rol in het verleden bij verschillende internationale bedrijven vervuld.

  Marie-Caroline du Rau is ingenieur van opleiding en trad in dienst bij GE in 2000, waar zij verschillende functies vervulde op het gebied van Verkoop, Marketing en Operations in Europa.

  Pascal Bessard is ingenieur van opleiding en trad in dienst bij GE in 1998 waar hij verscheidene managementfuncties binnen het ontwerp van medische producten en service operations heeft vervuld.

 • 4 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Een kijkje achter de schermen

  Gezinsgerichte- en ontwikkelingsgerichte zorg centraal in MST

  Sinds januari 2015 zijn in het Vrouw Kind Centrum van MST (Medisch Spectrum Twente) in Enschede, de Medium Care suites op de Moeder Kind afdeling geopend. Hier staat gezinsgerichte zorg centraal. Zowel moeder als vader kunnen tijdens de opname 24 uur per dag bij hun kind blijven.

  Gezinsgerichte zorg

  In MST wordt gewerkt volgens de visie van gezinsgerichte zorg. Het uitgangspunt hierbij is dat de zorg vraaggericht wordt aangeboden. De Medium Care suites in MST zijn een prachtige aanvulling op de Moeder kind afdeling om de te vroeg geboren baby of zieke zuigeling en de ouders/verzorgers bij elkaar te houden, zegt Dineke van der Zee, n van de vijf afgestudeerd verpleegkundigen. In MST zien wij moeder en baby als eenheid, wij verlenen de zorg zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige en privacy wordt gewaarborgd. Ook werken wij niet met bezoektijden.

  Ontwikkelingsgerichte zorg

  Naast de zorg die wordt geboden aan het gezin, is het van belang de zorg te laten aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de te vroeg/ziek geboren baby, de ontwikkelingsgerichte zorg. Deze zorg heeft twee belangrijke doelen om de groei en ontwikkeling van een te vroeg geboren baby te bevorderen, stimuleren en ondersteunen: het verminderen van stress bij het kind en de band tussen kind en ouders bevorderen.

  In MST wordt gewerkt met het NIDCAP programma, het Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program

  Foto: Dineke van der Zee, verpleegkundige Neonatologie Vrouw Kind Centrum

  Met dank aan

  Dineke van der ZeeVerpleegkundige Neonatologie

  Martijn KustersTeamleider Kindergeneeskunde

  Neonatologie

  Grietje WulferinkCordinator verpleegkundige

  vervolgopleidingen obstetrie- en kinderverpleegkunde

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 5

  Een kijkje achter de schermen

  (NIDCAP). Praktisch gezegd vindt er een verschuiving plaats van protocollair naar procesmatig denken en van taakgerichte naar relatiegerichte zorg. Medisch Spectrum Twente

  Op de Moeder Kind afdeling worden zuigelingen vanaf 34 weken opgenomen samen met de kraamvrouw. Het gaat hier bijvoorbeeld om kinderen die fototherapie, low flow of preventief antibiotica krijgen bij langdurig gebroken vliezen. Maar ook kinderen die nog niet zelf kunnen drinken en sondevoeding krijgen. De Medium Care suites zijn, ruim een half jaar na de opening, een populaire afdeling. Ouders waarvan hun kind op de post ic / high care afdeling is opgenomen, kunnen niet wachten om samen hun intrek in een Medium Care suite te nemen.

  Artsen bepalen aan de hand van verschillende criteria of het kind uiteindelijk opgenomen kan worden op de Medium Care. Als verpleegkundige ben je op de Medium Care veel meer coachend bezig omdat er wordt gewerkt vanuit de kernconcepten van gezinsgerichte zorg (zie ook kader verderop, red), vertelt Dineke. Uit eigen ervaring en ervaring van andere collegas

  merken wij dat de binding tussen moeder, haar baby en het gezin sneller tot stand komt. Ook borstvoeding heeft een grotere kans van slagen omdat moeder de hele dag bij het kindje aanwezig is. Omdat de ouders de mogelijkheid krijgen zelf voor hun baby te zorgen en daarbij gebruik te maken van informatie en instructies van zorgverleners bevordert dit het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van ouders. Het concept Gezinsgerichte zorg voert MST eind dit jaar ook verder door op de post ic / high care afdeling waarbij moeder dan kan inroomen om zo 24 uur per dag bij haar kind te zijn.

  Opleiding Gezin en Kind

  Om goed aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen in de gezinsgerichte zorg, zoals MST dit aanpakt, heeft het Centraal Instituut voor Verpleegkundig vervolg Onderwijs (CIVO) de opleiding Brede basis Gezin en Kind ontwikkeld. Bij College Zorg Opleidingen (CZO) is erkenning aangevraagd, vertelt Grietje Wulferink, cordinator verpleegkundige vervolgopleidingen obstetrie- en kinderverpleegkunde. In MST ontvingen in juli vijf verpleegkundigen van MST als eerste in Nederland hun diploma.

  Kernconcepten van gezinsgerichte zorg in Medisch Spectrum Twente:

  Veiligheid: Zorgprofessionals dragen zorg voor het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) lichamelijke en/of psychische schade aan de patint, die kan ontstaan door het niet volgens professionele standaard handelen van zorgprofessionals en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

  Kwaliteit: Zorgprofessionals leveren de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. Zij vragen zich steeds af: bied ik de juiste zorg, bied ik de zorg op de juiste manier en ben ik bevoegd n bekwaam om deze zorg te bieden?

  Respect: Zorgprofessionals houden rekening met de gezichtspunten en de keuzes van de patint en gezin. Waarden en normen, religie en culturele achtergrond van de patint en zijn gezin worden meegenomen in de (planning van) zorg.

  Openheid: Zorgprofessionals communiceren op begrijpelijke wijze met de patint en zijn gezin en geven volledige informatie op zodanige wijze dat effectieve deelname in het besluitvormingsproces is gewaarborgd. Patint en gezin worden aangemoedigd en ondersteund bij deelname aan zorgverlening (beleids) ontwikkelingen in de zorg, implementatie en evaluatie van ontwikkelingen, ontwikkelen van zorgvoorzieningen en professionele scholing.

  Gastvrijheid: Zorgprofessionals in het Vrouw Kind Centrum fungeren als gastheer. Patint en gezin voelen zich welkom en worden menselijk benaderd. Daarbij worden de eigen verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van patint en gezin gerespecteerd.(Medisch Spectrum Twente, 2014)

  Met de Giraffe couveuse, Giraffe warmer en Giraffe Shuttle, heeft het Medisch Spectrum Twente gekozen voor apparatuur die prima past bij de gezinsgerichte- en ontwikkelingsgerichte zorg.

  We merken dat de apparaten gemakkelijk te hanteren zijn voor ons personeel, maar vooral ook voor de ouders. Ouders kunnen ook meer contact maken met hun kind dan voorheen.

 • 6 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Drukgestuurde borstaandrukking op de GE Senographe Essential:

  betere kwaliteit1 en minder onnodige pijn

  Veel vrouwen ervaren mammografie als vervelend, of zelfs pijnlijk. Deze pijn wordt veroorzaakt door de samendrukking van de borst die noodzakelijk is voor een goede beeldkwaliteit. De Sensitive Sigma aandrukplaat meet de druk op de borst en geeft aan wanneer de borst voldoende is samengedrukt voor een kwalitatief goede foto. Het resultaat is dat bij veel vrouwen de borst minder hoeft te worden samengedrukt, en de mammografie als minder pijnlijk wordt ervaren.

  In de huidige dagelijkse praktijk wordt de borst samengedrukt met een vaak vooraf afgesproken streefkracht, waarbij nagenoeg geen rekening wordt gehouden met de grootte van de borst. Er zijn geen eenduidige richtlijnen waarin de mate van samendrukking wordt beschreven. Hierdoor is de laborant grotendeels op haar inzicht en ervaring aangewezen. Dit zorgt voor een grote variatie in de gebruikte krachten, ook bij borsten met dezelfde grootte en een te hoge druk in de borst die kan leiden tot onnodige pijn2.

  Foto: Radiodiagnostisch laborant Wilma Schreurs (links) en radioloog Saskia Kolkman bij de GE Senograph Essential uitgerust met de Sensitive Sigma aandrukplaat

  Zou het niet logisch zijn als er bij een mammografie rekening wordt gehouden met de omvang van de borst? Die vraag hield Ard den Heeten (emeritus hoogleraar Radiologie) en Kees Grimbergen (emeritus hoogleraar Medische Fysica) al sinds 2010 bezig. Ze ontwikkelden een aandrukplaat, die niet uitgaat van een gestandaardiseerde kracht, maar van een gestandaardiseerde hoeveelheid druk (kracht per vierkante centimeter borstweefsel).

  1] de Groot, J.E., et al., Towards personalized compression in mammography: a comparison study between pressure- and force-standardization. Eur J Radiol, 2015. 84(3): p. 384-91. 2] Branderhorst, W., et al., Mammographic compression - A need for mechanical standardization. Eur J Radiol, 2015. 84(4): p. 596-602.

  Auteur:Monique van LierSigmascreening Meibergdreef 451105 AZ AmsterdamThe Netherlands

  www.sigmascreening.com

  Productintroductie

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 7

  Hoe kleiner het borstoppervlak, hoe lager de benodigde kracht. Om van deze aandrukplaat een product te maken dat op bestaande mammografiesystemen gebruikt kan worden, zodat de invoering van deze aanpak zo snel mogelijk kan zijn, is Sigmascreening, een spin-off bedrijf van het Academisch Medisch Centrum (AMC), opgericht.

  De Sensitive Sigma aandrukplaat heeft veel gelijkenissen met de huidige standaard gebruikte aandrukplaten. Echter heeft de Sensitive Sigma aandrukplaat aan de binnenkant van de bak een doorzichtige folie (0,1 mm dik) met een laagje voor licht- en rntgenstraling doorzichtige geleidende nanodraadjes (ongeveer 30 nm diameter). Dit materiaal maakt het mogelijk om het contactoppervlak van de borst met de aandrukplaat te bepalen. Daarnaast is de aandrukplaat voorzien van eigen krachtsensoren die de kracht meten die op de borst wordt uitgeoefend. Met deze twee metingen is het mogelijk de gemiddelde druk (kracht gedeeld door contact oppervlak) op de borst te berekenen.

  Door middel van acht lampjes, die op de aandrukplaat aangebracht zijn (zie foto), kan de laborant in een oogopslag zien hoe de druk oploopt tijdens de samendrukking en wanneer de gewenste druk voor de borst bereikt is. De laborant bepaalt uiteindelijk zelf wanneer zij de samendrukking voldoende vindt. Klinische studies laten zien dat de beeldkwaliteit en stralingsdosis niet worden benvloed door het gebruik van deze manier van borstsamendrukking.

  Door radiologen kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen een mammogram gemaakt met de nieuwe aandrukplaat in

  vergelijking met de conventionele aandrukmethode. Daarbij wordt deze nieuwe methode van samendrukken als minder pijnlijk ervaren, voornamelijk de extreme pijn wordt weggenomen.

  De grootste afname in pijn is waargenomen bij vrouwen met kleine borsten en bij een geopereerde borst. Door de goede resultaten in de klinische studies3 wordt de nieuwe aandrukplaat sinds eind 2013, met goedkeuring van de lokale Medisch Ethische Commissie, in de dagelijkse praktijk gebruikt op de GE Senograph Essential in het AMC. De laborant hoeft voor het gebruik van de aandrukplaat geen extra handelingen uit te voeren, de bevestiging van de aandrukplaat op de het mammografie-systeem is hetzelfde. Het enige verschil is dat de druk tijdens de samendrukking wordt aangegeven met lampjes die op de aandrukplaat zitten. Door naar de lampjes te kijken weten laboranten wanneer ze mogen stoppen met het samendrukken van de borst. In sommige gevallen zou er in het verleden verder doorgedrukt zijn, maar uit de studies3 blijkt dat dit onnodig is.

  Met de Sensitive Sigma aandrukplaat is het mogelijk een persoonlijke compressie aan te bieden waardoor de patint, jaar in jaar uit, dezelfde ervaring heeft, zonder onnodige pijn.

  Niet elk mammografiesysteem maakt gebruik van dezelfde manier van het bevestigen van de aandrukplaat aan het systeem. Sigmascreening is bezig om voor elk mammografiesysteem een passende aandrukplaat te maken die het mogelijk maakt om met een gestandaardiseerde druk de borst samen te drukken. Voor de GE Senograph Essential heeft de aandrukplaat het traject voor het Europese CE-certificaat in 2015 succesvol doorlopen, waardoor het product vanaf heden in uw ziekenhuis genstalleerd kan worden.

  Een actuele status van de Sensitive Sigma aandrukplaat voor de verschillende systemen is te vinden op: www.sigmascreening.com.

  3] http://www.sigmascreening.com/publications-pressTM= Trademark General Electric Company

  Foto: Sensitive Sigma aandrukplaat

  Productintroductie

 • 8 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Productnieuws

  SIGNA EXPLORER Imagine what MR can be

  Verbeter uw beeldvorming en het patintcomfort SilentScan, onze revolutionaire, gepatenteerde technologie, om te helpen

  het oorverdovende geluid van de MRI als nooit tevoren te verminderen - tot minder dan 3 decibel boven het omgevingsgeluid.

  Optix Optical RF-technologie biedt hoge kwaliteit analoog-digitaal conversie en kan een winst bieden in SNR van maximaal 27%, ten opzichte van conventionele analoge signaal ontvangers, en verbetert de beeldkwaliteit en klinische betrouwbaarheid.

  Geavanceerde applicaties versnellen de workflow voor uw technologen en maken de ervaring comfortabeler voor uw patinten.

  Een nieuwe standaard in klinische beeldvormingDe geavanceerde technologien van SIGNA Explorer bieden u de mogelijkheid om uw horizon te verbreden in MR beeldvorming. Met functies zoals SilentSuite en 3D bewegingscorrectie, levert het systeem een bijzonder hoge beeldkwaliteit, wordt het comfort van de patint verbeterd en de workflow verhoogd en versimpeld.SIGNA Explorer is ontworpen om kostenefficint te zijn tijdens zijn volledige levensduur met energiebesparende functies, zero-helium boil-off technologie en is te plaatsen op een kleinere oppervlakte.

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 9

  Productnieuws

  Overstijg uitdagingen met intutieve applicaties Intutieve applicaties vereenvoudigen de toegang tot het

  brede spectrum van MR-toepassingen, om consistente en hoogwaardige beelden te produceren.

  Express Suite spoelen ontworpen om een uitstekende dekking en signaal penetratie te realiseren.

  Automatische spoelselectie stelt u in staat om sneller en consistenter te werken.

  Bewegingscorrectie technieken zoals PROPELLER helpen bij het minimaliseren van bewegingsartefacten en verminderen het aantal opnieuw te scannen acquisities.

  Volumetrische acquisities zoals Cube vervangen meerdere 2D acquisities met een enkele 3D-volume scan.

  Applicaties zoals READY Brain, automatische planning van neurologische onderzoeken, en vereenvoudigde Whole Body diffusie, met eDWI in slechts zeven minuten.

  BrainSilent T1 PROPELLERSilent T1 PROPELLER FLAIR

  Verhoog uw financile prestaties Brede klinische toepasbaarheid, aanzienlijk

  geoptimaliseerde workflow en consequent uitstekende beeldkwaliteit kunnen u helpen uw potentile inkomsten te verbeteren.

  Ontworpen om minder energie te gebruiken onder dagelijkse omstandigheden, en vereist een kleinere oppervlakte voor de installatie. In combinatie met de eenvoudige bediening kunnen deze functies u helpen om controle te houden over operationele kosten.

  Met aanpasbare onderhoudsplannen en toegang tot digitale diensten zoals InSite kunt u de uptime van uw systeem maximaliseren.

  SIGNA Explorer behoort tot GEs Continuum programma, waardoor u het voordeel heeft om gemakkelijk en voordelig te upgraden tijdens de levensduur van het systeem.

  Klinische beeldenBezoek onze website voor meer beelden

  Large FOV spine2 StationsT2 IDEAL Sagittal

  Abdominal Axial T2 Navigated and Axial T2 FatSat Navigated

 • 10 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 TM: Handelsmerk van General Electric Company

  Projectbeschrijving

  Stress voor Cardiologie in het Spaarne Gasthuis...

  ... en andere ECG-opname en analyse apparatuur

  Door dhr. P. Stoelinga, verpleegkundig specialist cardiologie, verpleegkundig informaticusSpaarne Gasthuis

  Het Spaarne Gasthuis is sinds 22 maart 2015 het resultaat van de fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis uit Hoofddorp en het Kennemer Gasthuis uit Haarlem. Twee ziekenhuizen die zelf ook uit fusies zijn ontstaan. Het Spaarne Gasthuis kent momenteel 2 hoofdlocaties en 2 nevenlocaties (poli en dagbehandeling). Er werken ongeveer 5000 personeelsleden.

  Uitdagingen

  Een fusie tussen twee grote ziekenhuizen brengt diverse uitdagingen met zich mee, zoals het afstemmen van diverse systemen. Zo werd tijdens dit fusietraject de keuze gemaakt om het Elektronisch Patinten Dossier (EPD) van Epic, waar het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp jaren geleden de eerste Europese gebruiker van was, in te voeren voor het hele Spaarne Gasthuis. Groot voordeel hiervan is dat vrijwel alles wat rondom de patint gebeurt, vanuit hetzelfde programma gedaan kan worden. De gehele statusvoering, toegang tot uitslagen, aanvragen (orders) en ook de gehele patintenadministratie.

  Door de fusie moesten alle relevante systemen geschikt gemaakt worden voor integratie met Epic. Voor de cardiologie betekende dat voor beide locaties technische aanpassingen, die projectmatig werden aangepakt. Elk onderdeel werd op projectbasis toegewezen aan n van de twee hoofden cardiologie van de twee hoofdlocaties. En van de klinisch fysici was sturend in en eindverantwoordelijk voor het totale project.

  Cardiologie apparatuur

  Een van de systemen die op de cardiologie in Haarlem gemplementeerd moest worden was het MUSE Cardiologie Informatie Systeem van GE Healthcare. Was het alleen dit systeem dat we moesten implementeren, dan was het allemaal niet zo complex, maar parallel aan de komst van MUSE hadden we met heel veel andere projecten te maken.

  Bij MUSE hadden we gelijk een uitdaging; het vrij nieuwe ecg-wagenpark in Haarlem bleek niet te kunnen communiceren met MUSE. Ruim 30 ECG-apparaten raakten hierdoor nutteloos voor locatie Haarlem. Gelukkig was er ruim voldoende budget gereserveerd voor de implementatie van Epic waardoor het mogelijk was om nieuwe ECG-apparaten aan te schaffen van GE Healthare. Het MAC 5500 systeem voor rust ECGs en de Cardiosoft software only oplossing voor rust en

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 11

  Projectbeschrijving

  stress ECG`s. Hetzelfde communicatie probleem deed zich namelijk ook voor bij de reeds op locatie Haarlem aanwezige stress-opstellingen. Met name voor de cardiologie was het belangrijk dat gemaakte fietstesten ook in MUSE zichtbaar werden. Uiteindelijk is er een schuifplan opgesteld waardoor de vrij nieuwe stresssystemen van de cardiologie elders konden worden ingezet binnen beide locaties en er voor de cardiologie ook nieuwe Cardiosoft Stress systemen konden worden aangeschaft.

  Dankzij interviews met gebruikers en afdelingshoofden hebben we het aantal aan te kopen cardiografen nog wat kunnen verminderen. Bij aanschaf van de cardiografen is meteen gekozen om elk systeem te voorzien van een KISS zuigelectroden systeem.

  Installatie MUSE

  MUSE zelf is een ECG datamanagementsysteem dat op locatie Hoofddorp al enkele jaren draaide met een goede koppeling naar Epic. Vanuit die context moest locatie Haarlem nog op de MUSE aangesloten worden, dus vooral het realiseren en testen van koppelingen. Er zijn binnen het Spaarne Gasthuis een aantal ICT-ers op projectbasis aangenomen en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben voor de implementatie van MUSE de hulp gekregen van een ICT-consultant die ervaring had met de technische implementatie van dit soort projecten. Wekelijks rapporteerde hij de stand van zaken in een overleg met cardiologie en de leidende klinisch fysicus. Pragmatische aanpak met het stapsgewijs voorbereiden van de MUSE en het EPD. Een van die stappen was het bestellen van alle hardware, zoals cardiografen en PCs en software, maar ook moesten bijvoorbeeld alle apparaten voorzien worden van IP

  Fotos: Het maken van een ECG met de MAC 5500 HD mobiele opstelling.

 • 12 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Projectbeschrijving

  adressen en de MAC 5500-systemen moesten gaan communiceren via WiFi (ophalen NAW gegevens middels de ADT-Query koppeling en het versturen van de ECGs naar MUSE). Ook moesten de apparaten weten waar de ECGs naar verstuurd moeten worden en waar MUSE ze kon vinden.

  Veel stress, weinig tijd

  Separaat hieraan was besloten om de bestaande MUSE server uit Hoofddorp in een zogenaamd nieuw Spaarne Gasthuis domein te plaatsen. In een korte tijd moesten heel veel zaken worden gerealiseerd. Geen tijdelijke oplossingen maar meteen de definitieve situatie, zowel technisch als aan het bed. Voor de cardiologie eigenlijk een ideaal project. De komst van een uitstekend cardiologisch informatie systeem, nieuwe cardiografen en de implementatie van het EPD, met een keiharde deadline. Veel stress in korte tijd. Gelukkig was de technische ondersteuning zowel in het ziekenhuis als door GE Healthcare prima op orde en we zijn eigenlijk niet op gekke dingen gestuit.

  MUSE is de week voor 22 maart 2015 live gegaan in een testomgeving en van het begin af aan werkt de koppeling met het EPD uitstekend. De gebruiker kan nu op diverse manieren het ECG vanuit Epic beoordelen of bekijken: als PDF file of de ruwe data binnen de MUSE Client. Voor de MUSE Client moet je als applicatiebeheerder aparte accounts aanmaken met rechten. Besloten is dat alleen de cardiologen uitgebreide rechten hebben en dat alle assistenten en diegenen die het binnen hun werk nodig hebben, alleen kunnen kijken in MUSE. Ze zien de zogenaamde serile vergelijking, waarbij men middels tabbladen kan klikken tussen meerdere ECGs van dezelfde patint. Dit blijkt voor het merendeel van de

  gebruikers voldoende te zijn. De arts-assistenten van de cardiologie kunnen op deze manier bij MUSE, zodat ze snel ECGs met elkaar kunnen vergelijken en eenvoudig metingen kunnen uitvoeren.

  Beoordelen ECGs

  Alleen de cardiologen kunnen ECGs beoordelen. Met zon 50.000 testen op jaarbasis (rust ECGs en inspanningstesten) zou dat niet gaan werken, daarom is besloten dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor het ECG van zijn patint en de beoordeling in het EPD in de notities schrijft . Een beperkt aantal ECGs wordt door de ECG-dienst gemaakt (cardiologie). Deze ECGs worden in een basket - wel aan de cardiologen aangeboden ter beoordeling. Alle cardiologen kunnen tegelijk in deze basket werken en het beoordelen is vlot gedaan. ECGs van de cardiologische patint op de poli wordt gedurende

  het poli bezoek beoordeeld in MUSE. Gekozen is voor de automatische MUSE beoordeling, omdat deze in het grootste deel van de gevallen correct is. De cardioloog past deze beoordeling indien nodig aan en bevestigt dit. Indien een ECG niet beoordeeld is door een cardioloog, wordt dit erbij vermeld.

  Foutieve ECGs worden dagelijks door de applicatiebeheerder bekeken en eventueel gecorrigeerd. De meeste fouten ontstaan door verkeerd gebruik van de apparatuur (scannen barcode t.b.v. de NAW gegevens) of te weinig kennis van de cardiograaf. Deze ECGs komen in een bakje mismatches. De applicatiebeheerder bekijkt dagelijks of deze ECGs nog te plaatsen zijn bij de juiste patint, anders wordt het ECG verwijderd.

  We zijn nu (juni 2015) 3,5 maand verder en inmiddels zijn we de 12.500 rust en stress ECG`s gepasseerd!

  Foto: dhr. Stoelinga aan het werk als applicatiebeheerder van MUSE.

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 13

  De Vivid E95 is een Premium cardiovasculair 4D-Ultrasoundsysteem met een geheel nieuwe beeldtechniek om meer inzicht te krijgen in complexe gezondheidsvraagstukken

  Door de bewezen prestaties van de Vivid productlijn te combineren met de nieuwste cSound techniek, een krachtige op software gebaseerde beamformer beeldconstructie toepassing, brengt de Vivid E95 4D-echografie op een geheel nieuw niveau. Door de verbeterde echografietechniek worden het aantal onderzoeken en daarmee de kosten van de gezondheidszorg gereduceerd.

  In vergelijk met conventionele scanners,verzamelt de Vivid E95 door de cSound techniek meer informatie vooraf. Hierdoor zorgen True Confocal Imaging en Adaptive Contrast Enhancement voor een uiterst hoge beeldkwaliteit met uniforme focussing en betere weergave van het endocard. De nieuwste Vivid E95 is zeer gebruiksvriendelijk en biedt vele waardevolle programmas voor kwantificering.

  Vivid E95Productintroductie

  Bezoek voor meer informatie over onze Ultrasound oplossingen en andere nieuwe toestellen onze website of neem contact op met uw Ultrasound Sales Specialist.

  HDlive is een geavanceerde visualisatie techniek met schaduw simulatie weergave van weefsel.

  Automated Function Imaging (AFI) is een automatische kwantificatie van de hartwandfunctie met berekening van een groot aantal parameters.

  4D Auto AVQ berekent en kwantificeert automatisch de aorta uitstroombaan, hetgeen van vitaal belang is bij TAVI/TAVR procedures.

 • 14 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Innovatie

  De ontwikkeling van de Sedatie Praktijk Specialist in het Catharina Ziekenhuis

  In 2011 startte het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven met het onderzoeken naar de behoefte om anesthesiemedewerkers op te leiden tot Sedatie Praktijk Specialist. Doel hiervan was om te kijken of het mogelijk is om de patint extra van dienst te kunnen zijn door hem of haar diagnostische of therapeutische ingrepen onder sedatie te laten ondergaan.

  In veel ziekenhuizen worden de laatste jaren Sedatie Praktijk Specialisten opgeleid om deze service aan de patint te bieden. De patint kan onder sedatie een onderzoek of een behandeling ondergaan die zonder sedatie te belastend kan zijn voor de patint.

  Ook binnen de organisatie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is onderzocht of er behoefte was om Sedatie Praktijk Specialisten (SPS) op te leiden als extra service naar de patint. Al snel werd duidelijk dat deze behoefte inderdaad aanwezig was bij verschillende specialismen. De patint is door de sedatie meer ontspannen en kan een onderzoek en/of behandeling makkelijker ondergaan. De kans op succes van het onderzoek of de behandeling wordt door de inzet van de SPS vergroot en de kans op een recidief onderzoek wordt verminderd. Dit doordat de patint beter kan stil liggen en geen bewegingen maakt uit reflexen door pijnprikkels. Hierdoor kan de behandelend arts zich meer concentreren op de ingreep en wordt het welbevinden van de patint door de SPS gemonitord.

  Tijdens het opleiden van de eerste SPS-ers is genventariseerd naar de middelen en mogelijkheden om deze service goed georganiseerd en op korte termijn aan te kunnen bieden aan

  Auteur (foto):

  Richard DuursemaTeamleider Anesthesie en Polikliniek Pre Operatieve ScreeningCatharina Ziekenhuis Eindhoven

  de patint. In eerste instantie werden 4 anesthesiemedewerkers hiervoor opgeleid, maar ondertussen bestaat de groep SPS-ers al uit 11 collegas.

  Er werd voor gekozen om per januari 2013 volledig functioneel te zijn. Dit had tot gevolg dat de 4 anesthesiemedewerkers die de opleiding als eerste volgden ook uitgebreid betrokken werden bij de start van deze service. Talrijke gesprekken met verschillende specialisten hebben plaatsgevonden, ruimtes werden aangepast zodat de benodigde apparatuur kon worden ingezet. Alles wat nodig was om een verantwoorde en veilige sedatie te kunnen geven, werd gerealiseerd. Een deskundige kijk op deze zaken in combinatie met de nodige creativiteit heeft ervoor gezorgd dat alles in een relatief korte tijd kon worden gerealiseerd, waarbij de landelijke (inspectie) richtlijnen en wetgeving voortdurend als leidraad dienden.

  In eerste instantie werd de SPS alleen op de afdeling MDL ingezet, aangezien daar de meeste onderzoeken en behandelingen plaatsvinden die in aanmerking komen voor deze service (denk hierbij aan colonscopin, gastroscopin etc.). Maar al snel kwamen er overal uit het huis aanvragen om de SPS in te mogen zetten. Meerdere

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 15

  anesthesiemedewerkers werden opgeleid om aan deze vraag te voldoen, maar ook om de continuteit te kunnen waarborgen. Dit heeft geresulteerd in een vast team van SPSers, die elke dag het huis in gaan om verschillende specialismen te ondersteunen. De SPSers worden naast de afdeling MDL nu ook ingezet op de afdelingen gynaecologie, urologie, cardiologie, KNO en longziekten.

  De SPS draagt niet alleen zorg voor een goede sedatie bij de verschillende onderzoeken en behandelingen. Het taakgebied is vele malen groter geworden. Denk bijvoorbeeld aan het opleiden van nieuwe studenten, het organiseren van scholing en onderzoek en het screenen van de patint.Een goede sedatie begint bij het screenen van de patint. Hierbij wordt een volledige anamnese afgenomen en wordt lichamelijk onderzoek verricht bij de patint. Binnen afgesproken kaders is de SPS bevoegd om deze

  taak op zich te nemen, waarbij een anesthesioloog altijd stand-by staat. Door goede uitleg aan de patint te geven wat hij of zij kan verwachten, kan de eventueel aanwezige angst worden weggenomen en zal de patint ook minder opzien tegen de ingreep.

  In het Catharina Ziekenhuis is de SPS voortdurend in beweging. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht op deelgebieden van de taken van de SPSer en volgen de medewerkers regelmatig verschillende (bij)scholingen. Onlangs is de eerste SPS-refereeravond georganiseerd door SPS-ers van het Catharina Ziekenhuis. Op dit moment zijn de voorbereidingen in gang gezet voor een volgende refereeravond. Die zal op dinsdag 17 november 2015 worden gehouden. Deze avond heeft als onderwerp de sedatie bij de bariatrische patint; n van de vier speerpunten van het ziekenhuis.Doordat deze service naar de patint zon grote ontwikkeling

  heeft doorgemaakt en dagelijks vele diagnostische en therapeutische ingrepen plaatsvinden met behulp van de SPS, hebben verschillende SPS studenten uit omliggende ziekenhuizen hun weg gevonden naar het Catharina Ziekenhuis voor een uitgebreide stage. Na deze stage zijn zij in staat om het vak van SPSer in hun eigen ziekenhuis verder te ontwikkelen en uit te breiden.

  Voor de anesthesiemedewerker is het belangrijk te weten dat het mogelijk is om je verder te orinteren en met de kennis die je hebt je vakgebied uit te kunnen breiden. De zelfstandigheid van de SPS is groot en zorgt voor een intensieve samenwerking met verschillende specialisten. Navraag bij patinten die ervaring hebben met SPS laat zien dat zij zeer tevreden zijn en ook bij eventuele vervolgbehandelingen minder gespannen waren. Een mooi compliment. Want uiteindelijk doen we het allemaal voor de patint.

  Foto: Sedatie Praktijk Specialisten Michel Janssen (l) en Willem-Jan Schelling (r) in overleg

  Innovatie

 • 16 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  In het operatiecomplex van het AZ Sint Jan Brugge Oostende AV is een hoog technologische hybride operatiezaal in gebruik genomen. De zaal wordt hybride zaal genoemd vanwege het samensmelten van enerzijds een moderne gedigitaliseerde operatiezaal en anderzijds een up-to-date katheterisatielabo (cathlab) met alle mogelijkheden van geavanceerde medische beeldvorming. De zaal in Brugge is bijzonder, enerzijds door het concept van de apparatuur maar anderzijds door de infrastructuur waardoor de flexibiliteit van de apparatuur tot zijn volle recht komt. Bij het uitvoeren van een ingreep kunnen we met minder stralen en minder contrast de ingreep zelfs nog preciezer1 uitvoeren.

  Deze zaal is genstalleerd om operaties uit te voeren waarbij medische beeldvorming een cruciale rol speelt. Steeds vaker maakt men bij operaties van de bloedvaten gebruik van doorlichting (beeldvorming) voor het uitvoeren van ballondilataties, plaatsen van stents en plaatsen van endoprothesen (vaatprothese die via het bloedvat wordt geplaatst). Met

  deze technieken worden operaties aan de bloedvaten uitgevoerd via het bloedvat zelf langs een kleine opening in de huid. Hoe beter de beeldvormende technieken, hoe preciezer men kan werken en hoe beter men in staat is om ook de fijnere bloedvaten te behandelen.

  Door de toenemende complexiteit van de ingrepen is het wenselijk deze technieken te combineren met de klassieke operatieve technieken. Men zoekt dus een ruimte waarin de meest performante beeldvorming ingezet kan worden in de steriele omgeving van een operatiezaal. Dit is juist het kenmerkende concept van de hybride zaal.

  Krachtige beeldvormingstechnieken vindt men vandaag in cathlabs terug. Deze apparatuur, klassiek met plafondophanging, is echter maar moeilijk te integreren in de steriele structuur van een operatiezaal. Ook de flexibiliteit is beperkt door de vaste structuren. Daarom hebben we in Brugge genvesteerd in een zaal die bestaat uit een mobiel gerobotiseerd cathlab wat zich op een honderdste van een millimeter weet te situeren in de ruimte door middel van laser positionering2.

  Herontdek ruimte en bewegingsvrijheid.Het angiografiesysteem Discovery IGS 730 biedt naast beeldvorming van hoge kwaliteit een volledige bewegingsvrijheid in de hybride operatiekamer tijdens het uitvoeren van cardiale angulaties, zonder hinderlijke detectordekking voor endovasculaire procedures.

  Het unieke beweegbare platform brengt de capaciteit van een vast beeldvormingssysteem naar de operatietafel. Het kan evenwel aan de kant worden gezet, zodat multidisciplinaire teams hun procedures comfortabel kunnen uitvoeren, zonder gehinderd te worden in hun toegang tot de patinten.

  High-end fluoroscopische beeldgeleiding, geavanceerde applicaties, 3D-beeldintegratie dit alles samengebracht op een gesofisticeerde hijsbalk die zich met laser-geleide precisie volgens vooraf gedefinieerde banen beweegt.

  Nu is er in n ruimte plaats voor een breed gamma aan endovasculaire, cardiale, hybride en open chirurgische procedures, zonder gehinderd te worden door vaste vloer- of plafondsysteemstructuren.

  Vaatheelkunde met nog meer precisie dankzij de hybride zaal

  1) Bevindingen gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd te AZ St Jan Brugge 2) Zie voor meer informatie de Brochure Discovery IGS 730, te vinden op onze website.

  Een kijkje over de grens

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 171) Bevindingen gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd te AZ St Jan Brugge 2) Zie voor meer informatie de Brochure Discovery IGS 730, te vinden op onze website.

  We doen geen enkele toegeving aan de steriliteitsprincipes in een operatiezaal, doordat er geen gebruik gemaakt wordt van plafondophanging. Het hybride karakter en de flexibele inzetbaarheid wordt ten volle benadrukt door de ruimte in Brugge.

  De zaal heeft een zeer snelle en krachtige beeldvorming met zelfs mogelijkheden om een kleine CT uit te voeren. Het is bovendien mogelijk om preoperatief gemaakte CT gegevens te gebruiken om 3D beelden te maken. Deze 3D beelden kan men dan projecteren in de live beelden die men gebruikt tijdens de operatie. Deze zogenaamde image fusion techniek is alleen mogelijk door de exacte positionering van de c-boog in de ruimte en de perfecte koppeling met de tafelpositie. Dergelijke technieken resulteren in een belangrijke reductie van de straling en de hoeveelheid contraststof noodzakelijk voor een operatie. We slaagden er in om een endoprothese te plaatsen met slechts een vijfde van de contraststof en de helft van de stralingsdosis1.

  Kortom, bijzondere technologie die resulteert in een veel exactere plaatsing van stents en endoprothesen.

  Bovendien resulteert het in een verminderd gebruik van contraststof en een vermindering van de stralenbelasting voor de patint1. Door de betere beeldvorming is het ook mogelijk om fijnere katheters en ballonnen te gebruiken en dus ook fijnere bloedvaten te behandelen.Een belangrijke aanwinst voor het ziekenhuis, maar vooral een aanwinst voor de patint.

  Met dank aan:Dr. Jan De Letter, Vaatchirurg

  Dienst Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde

  Departementshoofd HeelkundeAZ Sint-Jan AV

  Foto: de image fusion techniek tijdens het plaatsen van een endoprothese

  ,,

  Een kijkje over de grens

  Noot van de redactie: Momenteel wordt in de nieuwbouw van het MST Enschede een Discovery IGS740 / Hybride OK genstalleerd. Dit systeem zal in januari 2016 operationeel zijn bij de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. In een komende uitgave zullen wij u nader informeren over dit project.

 • 18 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Revolutie in Cardiac beeldvormingDe nieuwe Revolution CT van GE Healthcare is een klinische doorbraak in CT beeldvorming en levert hoogstaande prestaties dankzij de convergentie van beeldkwaliteit, dekking en temporele resolutie. Hieronder ziet u twee voorbeelden van deze klinische prestaties in CT beeldvorming.

  1 hartslag, lage dosis, hoge spatile resolutie, bewegingsvrij bij elke hartslag.

  1 hartslag, lage dosis, hoge spatile resolutie, bewegingsvrij zelfs bij uitdagende patinten.

  Dankzij het innovatieve ontwerp van de Revolution CT kan het gehele hart in 1 hartslag worden afgebeeld met een hoge resolutie en bewegingsvrije beelden met of zonder het gebruik van beta-blokkers. De gentegreerde ASiR-V reconstructie technologie is ontworpen om verminderde ruisniveaus te leveren, lage contrast detecteerbaarheid te verbeteren en routinematig de dosis te verminderen tot 82%, voor patinten van alle leeftijden1.

  Bezoek voor meer informatie over deze Revolutionaire CT onze website:

  http://tinyurl.com/GE-revolution

  Of neem contact op metuw accountmanager.

  80 kV, 350 mA,69 bpm, BMI 21, 0.6 mSv

  100 kV , 325 mA , 42-145 BPM,29 BMI , 1.2 mSv

  Productnieuws

  1) In clinical practice, the use of ASiR-V may reduce CT patient dose depending on the clinical task, patient size, anatomical location and clinical practice. A consultation with a radiologist and a physicist should be made to determine the appropriate dose to obtain diagnostic image quality for the particular clinical task.

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 19

  Productnieuws

  DV25.0 Continuum PakProductiever, comfortabeler en stiller.

  Ontdek de nieuwe functionaliteit voor uw Discovery MR750, MR750W,

  Optima MR450 en MR450W systemen

  middels een FlexTrial van 30 dagen.

  Het DV 25.0 Continuum Pak omvat: VERNIEUWDE INTERFACE: Autocoil selectie, Links, Didactische videos VERBETERDE FUNCTIONALITEIT: Snellere Prescan, Adiabatische Vet Saturatie NIEUWE OPTIONELE APPLICATIES: in NEURO, MSK, BODY/ONCO en CARDIAC

  Zet de volgende stap met:

  3D PROMO

  3D volumetrische neurologische

  beeldvorming met real-time

  bewegingscorrectie. Ontworpen voor

  hogere productiviteit.

  SWAN2.0

  Differentiatie tussen calcificaties en

  microbloedingen in de hersenen.

  Voor betere diagnostische differentiatie.

  DISCO

  Genereert 4D beelden met verhoogde

  spatio-temporele resolutie.

  Verbetert de diagnostiek, verlaagt de in-/

  expiratietijd.

  IDEAL IQ

  Triglyceride vet kwantificatie in een

  enkele in-/expiratie. Patintvriendelijk en

  kostenefficint.

  DISCO 1.5mm isotropic in

 • 20 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Laatste nieuws

  Hybride OK MST Enschede

  Tekst Cor

  Bekijk online cursussen

  Bekijk opgenomen Live expert webinars

  Download zakgids

  Wijs cursussen toe aan uw team

  Cursussen, webinars en referentiemateriaal om: de klinische doeltreffendheid en

  productiviteit te verbeteren de patintenzorg en patintervaring te

  verbeteren de efficintie van trainingsbudgetten te

  maximaliseren

  Zie voor meer informatie over abonneren, www.hls.gehealthcare.com of neem contact op met onze applicatiespecialisten.

  GE Healthcare Learning SystemUw portaal voor continue online educatie

  Hybride OK in MST: eerste van dit type in Nederland

  Onlangs heeft het Medisch Spectrum Twente (MST) gekozen voor de hybride OK oplossing van GE Healthcare. Het MST bouwt aan een geheel nieuw ziekenhuis dat in januari 2016 klinisch in gebruik wordt genomen. Na een lang en intensief afwegingsproces heeft de multidisciplinaire werkgroep gekozen voor de Discovery IGS 740.

  Door de verrijdbare mogelijkheid van de Discovery IGS 740 staat het systeem nimmer in de weg. Daarnaast hangen er geen componenten binnen het plenum ten behoeve van een optimale luchtbehandeling.

  Hiermee wordt het MST de eerste klinische gebruiker van dit innovatieve angio interventie systeem in Nederland. Als eerste gebruiker van dit systeem zijn er met de klinische gebruikers samenwerkingsafspraken gemaakt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf november zullen de klinische gebruikers getraind worden op het nieuwe systeem.

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 21

  Nummer gemist?Heeft u het vorige GE Healthcare Nieuws nummer niet ontvangen?

  Stuur dan een e-mail naar [email protected] en ontvang een exemplaar.

  U kunt ook contact met ons opnemen indien u een bijdrage wilt leveren aan een volgende uitgave.

  Laatste nieuws

  Accreditatie netwerktraining

  Onze netwerktraining Essentials of Healthcare IT is merk-onafhankelijk en gebaseerd op Windows 7 en Cisco. Tijdens deze vierdaagse training worden praktijk en theorie gecombineerd om een netwerk te leren opbouwen.

  Deze training is geaccrediteerd door de VZI met 20 punten voor het ReCer 2.0 systeem. Naar verwachting zullen aan steeds meer van onze technische trainingen accreditatiepunten toegekend worden.

  Zie voor een volledig overzicht van technische trainingen onze website.

  Doelmatig en duurzaam inkopen gaan goed samenRadboudumc besluit om de huidige anesthesieventilatorente upgraden naar de Avance CS2

  Een mooi voorbeeld van duurzaam inkopen: hergebruik van materiaal met een toevoeging van functionaliteiten en techniek. Het Radboudumc in Nijmegen heeft voor deze aanpak gekozen. Het huidige park van anesthesieapparatuur wordt gereviseerd en kan daarna weer vele jaren mee.

  Drs. Kasper van Pinxteren, projectinkoper: Een mooie aanbestedingsprocedure, via Best Value Procurement, die alle betrokkenen tevreden stemt. Zowel medisch als bedrijfseconomisch.

 • 22 GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015

  Datum - Evenement - Locatie

  10 nov GE MR Users dag Abdominale beeldvorming Ziekenhuis Bernhoven Uden

  info via: [email protected]

  12-13 nov NVOG Gynaecongres Congrescentrum Papendal, Arnhem

  16-19 nov Medica 2015 Dusseldorf Duitsland

  25 nov GE CT Gebruikersdag GE Hoevelaken info via [email protected]

  29 nov - 4 dec RSNA 2015 Chicago USA

  30 nov Zorg Rond de Pasgeborene Ede

  8 dec GE MI Gebruikersdag GE Hoevelaken info via [email protected]

  Kijk voor een actueel overzicht op onze website

  Uitnodigingen ontvangen voor onze verschillende gebruikersdagen?

  Geef hier uw interesse aan: http://tinyurl.com/gebruikersdagen

  Een overzicht van onze technische trainingen vindt u op onze website.

  Kalender

 • GE Healthcare Nieuws | No 2 - 2015 23

  Bezoek voor meer informatie onze website: www.gehealthcare.nl

  GE Healthcare Radiofarmaca Apotheek Eindhoven Den Dolech 2 Gebouw Athene 5612 AZ EINDHOVEN

  Tel. (040) 219 44 30

  GE Healthcare Radiofarmaca Apotheek Leiderdorp p/a Rijnland Ziekenhuis Simon Smitweg 1A 2353 GA LEIDERDORP

  Tel. (071) 582 89 21

  GE Healthcare Radiofarmaca Apotheek Zwolle Dokter Spanjaardweg 1A 8025 BT ZWOLLE

  Tel. (038) 455 39 00

  Tel. (040) 299 10 00Fax. (040) 299 12 99

  GE HealthcareLife Sciences Cygne CentreDe Rondom 85612 AP EINDHOVEN

  Postbus 7465600 AS EINDHOVEN

  GE HealthcareHealthcare Systems / Healthcare ITDe Wel 183871 MV HOEVELAKEN

  Postbus 223870 CA HOEVELAKEN

  Tel. (033) 254 12 22 Fax. (033) 254 12 23

  GE Healthcare, Life Sciences Core Imaging (voorheen Medical Diagnostics)

  GE Healthcare, Healthcare Systems

  Radiofarmaca apotheken:

  Contactinformatie

 • Interessegebied(en) Anesthesie & beademing Botdensitometrie Chirurgische beeldvorming Computer Tomografie Diagnostische Cardiologie Healthcare IT - Cardiologie Healthcare IT - Centricity High Acuity Care Healthcare IT - Digitale Pathologie Healthcare IT - RIS/PACS/Archiving/XDS Intensive Care beademing Interventionele beeldvorming Mammografie

  Moeder & Kind Zorg MRI Nucleaire Geneeskunde Patient Monitoring PET - PET/CT - PET/MRI Oplossing voor Activa beheer Radiografie Services Ultrasound - Womens Healthcare Ultrasound - Radiologie Ultrasound - Cardiologie Ultrasound - Point of Care

  Ik word graag op de hoogte gehouden. Stuur de geselecteerde informatie naar:

  Naam: _____________________________________________________________ m / v

  E-mail: _____________________________________________________________

  Ziekenhuis: _____________________________________________________________

  Functie: _____________________________________________________________

  Type informatie E-nieuwsbrieven/magazines Applicatie/gebruiker training Technische training Congressen/evenementen

  Door dit vakje aan te vinken, ga ik akkoord met het ontvangen van informatie/commercile aanbiedingen van GE Healthcare per post en/of per e-mail. De gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met GEs data privacybeleid.

  Wij zouden u graag nog beter en gerichter willen informeren, door u locale informatie (digitaal) te sturen. Laat ons a.u.b. weten welke informatie u zou willen ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven.

  U kunt dit formulier faxen: 033 25 41 223 of emailen: [email protected] of opsturen naar GE Healthcare, Antwoordnummer 1506, 3860 VE Hoevelaken. Ook kunt u het formulier online invullen via: http://tinyurl.com/GE-groen.

  Data privacyGE Healthcare respecteert uw privacy. Onze privacyregels hebben tot doel uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het verschaft uitleg over de aard van informatie die wij van u verzamelen en wat we met deze informatie doen. Lees meer over ons privacybeleid op onze website www.gehealthcare.nl.

  Blijf op de hoogte!

  JA!

  DOC. JB33551NL