GB Eigenschappen Beton 2012 Deel 1

download GB Eigenschappen Beton 2012 Deel 1

of 20

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  154
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GB Eigenschappen Beton 2012 Deel 1

1GEWAPEND BETON GEWAPEND BETONNORMERING NORMERINGBOEK NBN B15-002 (1999)= ENV 1992-1-1 (1991) + NTD (1999)ACTUEEL NBN EN 1992-1-1: 2005 + ANB(2010)AFSPRAAKOntwerp volgens de ACTUELE eurocodeWijzigingen tov van het boek22Eigenschappen vanEigenschappen van gewoon beton gewoon beton4Overzicht OverzichtDruksterkteElasticiteitsmodulusTreksterkteKrimp van betonKruip van betonProcedures voor de kwaliteitscontoles van beton 35Druksterkte DruksterkteDruksterkte fc Genormaliseerde drukproef6De piekspanning die bereikt wordt is de druksterkte van het beton fc47Invloed van de belastingssnelheid8Invloed van de vorm en de afmetingen van het proefstuk Referentieproefstuk cilinder met diameter 150 mm en hoogte 300mm Andere gangbare proefstukken Kubus met zijde 150 mm Kubus met zijde 200 mm Kubus met zijde 158 mm (opp 25000 mm) Cilinder met diameter 113 mm en hoogte 100 mm(opp 10000 mm - wegenbouw) Cilinder met diameter 50 mm en hoogte 56 mm(boorkern)5910 Omzettingsfactoren611Invloed van de ouderdom van het beton Ouderdomscofficint cc(t)12NBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010s = 0,20 voor CEM 42,5R, CEM 52,5N en CEM 52,5Rs = 0,25 voor CEM 32,5R, CEM 42,5 Ns = 0,38 voor CEM 32,5 N713cc(t)Klasse sterkteklassen s ouderdom in dagen2 3 7 14 28 90 180Klasse R CEM 42,5 RCEM 52,5 NCEM 52,5 R0,20 0,58 0,66 0,82 0,92 1,00 1,09 1,13Klasse N CEM 32,5 RCEM 42,5 N0,25 0,50 0,60 0,78 0,90 1,00 1,12 1,16Klasse S CEM 32,5 N0,38 0,35 0,46 0,68 0,85 1,00 1,18 1,2614Invloed van de bewaringsomstandigheden van het proefstuk Controleproefstuk bouwplaatsproefstuk Genormaliseerde omstandigheden werfomstandigheden Intrinsieke sterkte sterkte-evolutie ter plaatse Invloed van de temperatuur op de sterkte-evolutieControlekubus: 20CTemperatuur lager dan 20C, dan verloopt de hydratatiereactie en de sterkte-opbouw tragerTemperatuur hoger dan 20C, dan verloopt de hydratatiereactie en de sterkte-opbouw sneller815 Rijpheidcofficint cTper bewaardag Functie van de gemiddelde bewaartemperatuur van die dag Voor Tmgelegen tussen 0 C en 80C kan bcT als volgt berekend worden:16917Temperaturen onder het vriespunt In winterperiodes beton 72u beschermen tegen vorstInvloed van de vochtigheid op de sterkte-evolutie Effect zit vervat in de rijpheidscofficint Betonoppervlak beschermen tegen uitdroging Stoomverharding18Karakteristieke sterkte fck10 Belang van de kwaliteitscontrole Bij afwezigheid van proefresultaten:fck= fcm- 8N/mm19Sterkteklassen voor betonVanaf C20/25: constructieve toepassingenZeer courant in gebouwen, ter plaatste gestort: C25/30 en C30/37Normaal beton: tot C50/60Hogesterkte beton > C50/6020NBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010C12/15 tot C90/105(C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105) (14)met aanpassing van het rekendiagram voor sterkteklassen hoger dan C50/60112122Reel spanning-vervormingsdiagram Krachtgestuurde drukproef of vervormingsgestuurde drukproef1223Mathematisch model volgens CEB-FIB Staat nu ook vermeld in EN 1992-1-1, beperkt tot cu1(= c, limin de figuur) waarden voor c1 en cu1: zie verder24 Gedealiseerd diagram met karakteristieke sterktec2cu2(((

|||

\| =nccck cf21 11325 Tot C50/60: c2= 2%o en cu2= 3,5%o en is n=2 C55/65 tot C90/105: c2 en cu2

c2evolueert van 2%o (C50/60) naar 2,6%o voor C90/105 cu2evolueert van 3,5%o (C50/60) naar 2,6%o voor C90/105 ( ) ( )53 , 0ck 2 c50 f 085 , 0 0 , 2 %o + = ( )4ck2 cu100f 9035 6 , 2 %o((

+ = 26 Rekendiagram met de rekensterkteDefinitie rekenwaarde van de druksterktec= materiaalcofficint voor beton= 1,5Verlaging van deze cofficint kan op basis van kwaliteitscontrole en gereduceerde afwijkingenNBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010met cc=0,85UGT voor langskracht,enkelvoudige buiging en samengestelde buigingmet cc=1 voor alle andere gevallen Voor sterkteklassen hoger dan C50/60:aangepaste relatie c-cvoor het parabolisch gedeelteen aangepaste waarden van c2en cu21427Rekendiagram= spanning-rekrelatie voor het berekenen van dwarsdoorsneden= parabool-rechthoekig diagram voor beton onder drukc2cu2(((

|||

\| = n2 cccd c1 1 fcd cf = 28 Tot C50/60: exponentn = 2 C55/65 tot C90/105:Exponent n(n wordt 1,4 voor C90/105)((

||

\| =(((

||

\| =(((

|||

\| = 41 f21 1 f1 1 fcc cd2ccdn2 cccd c4ck100f 904 , 23 4 , 1 n((

+ =1529Andere vereenvoudigde spanning-rekrelaties Bi-lineair diagram Rechthoekig diagram Enkel te gebruiken als ze gelijkwaardig of conservatiever zijn dan het parabool-rechthoekigdiagramElasticiteitsmodulus ElasticiteitsmodulusNodig voor de berekening van vervormingen in het beton301631Secans-elasticiteitsmodulus Ecm Van beton na 28 dagen( ) 8 , 2 f 7 , 0 %3 , 0cm 1 co < = ( )4cm1 cu100f 9827 8 , 2 %o((

+ = 32Secans-elasticiteitsmodulus EcmVoor grindbetonInvloedandere type granulatenEN Kalksteen:- 10% Zandsteen: - 30% Basalt: + 20%ANB Porfiersteenslag: + 10%NBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 20101733Tangentile elasticiteitsmodulus Ec34Treksterkte TreksterkteTreksterkte fct Rechtstreekse trekproef, fct,ax Splijtproef, fct,sp Buigproef, fct,fl183536NBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010fct= 0,9fct,sp1937NBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010De gemiddelde buigtrekstekte van gewapende betondoorsneden hangt af van de gemiddelde axiale treksterkte en van de hoogte van de dwarsdoorsnede38Treksterkte TreksterkteKarakteristieke treksterkte fctkfctk= fctm-1,64s2039Treksterkte Treksterkterekentreksterkte fctdNBN EN 1992-1-1:2005 + ANB 2010met cc=1